Vladimír M. Zaznobin: Ke všem, kdo vstoupil na cestu k lidskosti

  • Posted on: 2 January 2015
  • Hits: 10
Vladimír M. Zaznobin: Ke všem, kdo vstoupil na cestu k lidskosti

Chci všechny pozdravit a nastupujícím novým rokem, všem popřát zdraví, štěstí, úspěchy. a stejně jako jsem to dělal v minulosti, počíst si na Nový rok, při hudbě Sviridova, velkolepý příběh Puškina "Metelice".<span id="key_word"><a href="https://www.aljadid.com/efaeshop/collections/jordan">JORDAN</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>

URL: http://leva-net.webnode.cz/

Chtěl bys se dnes obrátit, v předveří nového roku, ke všem, kdo vstoupil na cestu k lidskosti. Jsou stoupenci Koncepce Sociální Bezpečnosti, jak se dnes říká, jsou ti, kdo ví o Koncepci, a jsou ti, kdo přesvědčivě vstoupili na cestu k lidskosti.

Prožili jsme velmi složitý a neobyčejný rok 2014. Mnozí nyní přemýšlejí nad tím, jaký bude nový, patnáctý rok. V roce 2013 jsem mluvil o tom, že čtrnáctý rok bude naprosto neobvyklý v tom smyslu, že všichni budeme žít v jiném světě a jiném státě. Je tomu skutečně tak. Svět se stal jiným, i stát, Rusko už je jiné Rusko, než to, kterým bylo v 13. roce.

V čem spočívají změny. Nyní se jasně projevila konfrontace dvou civilizací. Západní a Ruské. Ale kromě toho, Ruská civilizace se spoléhá na spojenectví s Východní civilizací, jejímž lídrem je Čína.

Západ je přesvědčený o své ekonomické, finanční, vojenské moci, myslí si že bude dominovat ještě mnohá desetiletí. My máme za to, že nebude. Protože dominujíc v ekonomice, ve financích, či v naší terminologii - na 4., 5., 6. prioritě Západ už prohrál válku na 1. - světonázorové, metodologické prioritě.

Jedna civilizace se od druhé odlišuje idejemi. A každý chápe rozdíl, právě v tomto smyslu, mezi Východem a Západem, mezi Ruskou civilizací, Východní a Západní civilizací. Chci popřát všem účastníkům hnutí Koncepce Sociální Bezpečnosti, aby se v nové roce 2015.

U lidí objevila důvěra v budoucnost. Aby se všechny konflikty, které se u nás staly dominantními, zvláště na jihu, aby se vyřešily blahodárně pro ukrajinský u ruský národ.

Ruský a ukrajinský národ jsou bratři a celý problém je v tom, že Ukrajina nebyla schopná za 23 let své tzv. nezávislé existence vytvořit svou státnost. My jsme o tom nejednou hovořili, na to získat státnost přání nestačí.  My máme za to že Ukrajina svou suverenitu ztratila, ale zato se na jihovýchodě Ukrajiny objevila společnost, která začala budovat svou státnost, a my ji přejeme úspěch v tom díle.

Nejsme zainteresováni v rozpadu Ukrajiny, ale existují objektivní procesy, které probíhají nezávisle na přání mnohých lidí. Jsou spojeny s mírou chápání společnosti. A jeden z hlavních problémů Ruska dnešní doby je liberalizmus.

Málokdo ví, za co byl v antickém řecku odsouzen k smrti Sokrates. V antickém Řecku byli takzvaní Sofisté. To byli ti, kdo mohli udělat 7 a více důkazů jak pro, tak i kontra. A Sokrates učil mládež dialektice - tj. umění zadávat životu adekvátní otázky a získávat na ně odpovědi.

Potom se u nás na začátku 20. století objevili trockisté. Současní liberálové jsou titéž trockisté. Náš prezident správně řekl - "My nejsme trockisté". Tato konfrontace s liberály, kteří velmi spoléhají na internet-veřejnost,  v tom, aby v Rusku byl stejný majdan jako na Ukrajině. Oni spoléhali na to, že když internet-veřejnost dosáhne 50 a více milionů, a dnes u nás dělá více než 80 milionů,  a většina z nich jsou mladí lidé, pak mládež, stejně jako v zemích severní Afriky, blízkého Východu, půjde za liberály.

Ale přepočítali se. Přečtěte si článek Fjodora Krašenninikova v "Vedomosti", kde o tom s hrůzou píše. Že se ukazuje, že mládež - internet-veřejnost podporuje současnou vládu.

Chtěl bych, aby ta podpora vás všech byla ruku v ruce s chápáním probíhajících procesů v Rusku. Chci všechny pozdravit a nastupujícím novým rokem, všem popřát zdraví, štěstí, úspěchy. a stejně jako jsem to dělal v minulosti, počíst si na Nový rok, při hudbě Sviridova, velkolepý příběh Puškina "Metelice".

Nebudu nyní vysvětlovat proč, ale v Rusku se v rodinném kruhu vždy před Novým rokem četly knihy. Můžete tím ve mnohém i podpořit Koncepci Sociální Bezpečnosti na úrovni tzv. dynamického programování. Do Nového roku!

Dotazovaný: Vladimír M. Zaznobin

Kategorie: Další