Viktor Jefimov: Ukrajinská provokace

  • Posted on: 2 January 2015
  • Hits: 3
Viktor Jefimov: Ukrajinská provokace

Viktor Jefimov hovoří o cílech událostí na Ukrajině. Realizuje se scénář, který ve své době navrhl Bismarck: Vykořenit ruský duch zvenku je nemožné z principu. Udělat je to možné jen tak, rozdělit Rus na dvě části a poštvat ty části proti sobě navzájem.<span id="key_word"><a href="http://www.inlandimaging.com/jshop/nike-air-max-97">Nike Air Max 97</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>

URL: http://leva-net.webnode.cz/

Vzpomeňme si na dřívější časy, o kterých psal Tjutčev. Na sklonku krymské války psal: Z přeplněné Božím hněvem číše, krev lije se přes okraj, a Západ v ní tone. Krev se valí i nás, druhové a bratři naši! - (trochu přefrázuji). Celý ruský světe - semkni se pevněji.

Jednota - hlásí orákulum našich dní - může být skována jen železem, a krví! My však zkusíme skovat ji láskou, a pak uvidíme, co je pevnější!

Není to snad o dnešních dnech? A není nám snad dnes jasné, že konfrontace probíhá ne Ukrajinou a Donbasem, Ruskem a USA... řeč je o dvou koncepcích, konfrontace těch koncepcí dosáhl svého vrcholu. Spojovat železem a krví, nebo spojovat láskou. To je o čem je řeč. A to samé co jsem řekl o krymské válce, následující citát:

Opět, podívejte se: Lež se inkarnovala v ocel; nějakým božím dopuštěním? Ne celý svět, ale celé peklo, Tobě hrozí převratem... (To je ve vztahu k Rusku) Vše rouhačské umy, všechny rouhačské národy, zvedly se ze dna z království tmy Ve jménu světla a svobody! Oh, v té zkoušce tvrdé, v posledním osudném boji, Nezraď sebe samo a ospravedlň se před Bohem...

Nám se povedlo, tak řečeno, po různým kanálům, byli jsme zapojeni v tom, dovedení podobné strategické informace do vedení naší země.

Protože, podívejte se: co je nyní podstatou všech probíhajících událostí? Podstate všech probíhajících události, to je víte, jako u V.I.Dála, on říká: že opakování události je nepřímo úměrná jejich duchovnosti. Duchovní události se neopakují, dochází k nim velmi zřídka.

Ale bezduchovní jsou jako ohraná deska, celou dobu se opakuje jedno a totéž. Pojďme se podívat na analogii, řekněme z doby světové války, druhé.

Co se odehrávalo - Hess letí do Londýna na jednání, pomocník Hitlera letí k Rooseveltovi na jednání. Potom se mimochodem stal pomocníkem Roosevelta. O čem vedou jednání? Jednání se vedou o tom, že je třeba vyhubit tento ruský duch, a je třeba vyprovokovat Stalina k začátku bojových operací.

To znamená je třeba udělat vše, aby Stalin nevydržel, když se mi stane jasným, že válka je nevyhnutelná, a zasadil první úder. Ale jakmile by nanesl preventivní úder, pak by... ... "Zastavit agresora!" - jedinou frontou vystoupí Anglie, USA, Německo, a tehdy se vše podaří...

Ale tehdy bylo Hitlerovi i řečeno: pokud se ti nepovede vyprovokovat Stalina, pak máš kompletně rozvázané ruce a dokud budeš porážet Stalina, nikdy nebude otevřena druhá fronta.

Druhá fronta bude otevřena jen tehdy, pokud se situace otočí, a jestli ty začneš ustupovat, aby se ruský duch nerozšířil až k atlantickému oceánu, my otevřeme druhou frontu.

A co dělají dnes? To samé. Dělají naprosto nemyslitelné zvířecí věci, aby vyprovokovali našeho prezidenta na překročení vojsky hranice. Ale to bude to samé, naprosto to samé, na co provokovali ve své době Stalina.

A vidíte, nám se dařilo po ruzným kanálům informaci dávat, a na štěstí, pamatujete jak pseudopatrioti, Prochanov a další, oni nyní neslézají z liberálních kanálů, to znamená co: z jedné strany podněcují jedni, z druhé druzí.

Ale dnes je nastolena otázka o tom, odvolat povolení Dumy poslat na Ukrajinu vojska obecně. A jistě, dnes se realizuje scénář, který ve své době navrhl Bismarck, on řekl: Vykořenit ruský duch zvenku je nemožné z principu. Udělat je to možné jen tak, rozdělit Rus na dvě části a poštvat ty části proti sobě navzájem.

Poslední desetiletí se dělalo vše pro řešení tohoto zadání. Nejhlavnější zadání, které se dnes řeší, na Ukrajině nebo v jiných místech,  to je: zaprvé, snížení početnosti obyvatel, přičemž nejlépe rychle, tj. silou zbraní druhý úkol je degradovat psychiku člověka do živočišného typu psychiky, aby  on byl jako skot, se vším spokojený, vzpomeňte si jak Puškin psal: Paste se, mírné národy, vás nevzbudí cti křik; k čemu stádům dary svobody, jim patří řezat je či stříhat. Jejich osudem z roku na rok - jařmo s rolničkami a bič.

Naše konference je o tom, aby ty verše nebyly o nás s vámi...

Dotazovaný: Viktor A. Jefimov

Kategorie: Politika