Valerij V. Pjakin: Otázky a odpovědi ze dne 27.4.2015 (Polsko řeže větev na které sedí, opět)

  • Posted on: 1 May 2015
Valerij V. Pjakin: Otázky a odpovědi ze dne 27.4.2015 (Polsko řeže větev na které sedí, opět)

O arménské genocidě, o filmu Prezident na TV Rossia1, Ukrajina pokračuje směrem na kolonii, o davech afrických uprchlíků do Evropy, Anatolij Šarij, McFail: USA za Krym bojovat nebudou ...<span id="key_word"><a href="https://www.europabio.org/cacishop/collections/chuteiracampo">CAMPO</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>

URL: http://vk.com/vpyakin

Dobrý den, Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu. Dnes je 27.04.2015. No a očekáváná otázka. Včera na kanálu Rossia 1 vysílali film s názvem Prezident. Prosí vás, abyste jej okomentoval.

Je lepší ho nekomentovat, ale podívat se na něj. Při všech jeho nedostatcích je ten film velmi dobrý a co je nejdůležitější, odpovídá na otázku: Who is Mr. Putin?

Když se neustále ptají, proč ho nazýváme vůdcem/vládcem? Proč tak vysoce hodnotíme jeho činnost? Ten člověk zachránil naši zemi před rozpadem, zastavil válku, přivedl zemi na cestu ekonomického rozvoje, dokázal nám dát ideu k obrození naší země.

Fakticky znovu buduje náš stát. I v té podobě, jakou ten film má, je velice dobře vidět retrospektiva. Jak to vypadalo na začátku, a co máme dnes. Činnost našeho vůdce je popsána dostatečně dobře.

Povšimněte si také, že film obsahuje velice důležité poselství. Putin tam fakticky přímo řekl, že válku na severním Kavkaze organizovaly a vedly USA.

Tajné služby USA. Řekl to zcela jasně. To je k otázce, co se dnes děje na Ukrajině a všude, kde projevují svou aktivitu vnější politické služby USA. Je tam všude rozvrat, všude válka.

Další, dá se říci, nejpopulárnější otázkou dotýkající se jednoho tématu byla... Vezměme to popořádku. Všechny souvisí s genocidou Arménů.

To je velice rozsáhlá otázka, je třeba ji více specifikovat.

V minulém videu jste mluvil o genocidě Arménů a tvrdil jste, že širší kampaň k nastolení této otázky byla organizována ze strany USA kvůli zkrocení Turecka.

Minutku. Já jsem netvrdil, že tuto širší kampaň organizovaly USA kvůli zkrocení Turecka. Já jsem říkal, že USA nemohly nevyužít takový informační podnět k dosažení vlastních cílů.

Co se týká té informační kampaně, tak ta byla organizována daleko dříve, než USA vůbec vznikly. Spadá to ještě do...

Ve skutečnosti vznik této arménské otázky spadá ještě do doby, kdy byl Titem Vespasiánem zničen jeruzalémský Druhý chrám v roce 70 našeho století. Tam je počátek té věci.

Takže aby USA organizovaly... Využít? To ano. A využít to z taktického hlediska, ne ze strategického. Opět zde mají své vlastní zájmy jak státní elity, tak i ty globální. O tom jsem mluvil.

Vy jste fakticky na tuto otázku odpověděl. Dále prosím okomentujte příkrou reakci tureckého ministerstva zahraničí na Putinovu návštěvu a jeho projev v Arménii při výročí genocidy.

Pokud to tedy mimochodem opravdu genocida byla, a také prohlášení Státní dumy ke stejnému výročí. Rozpadá se aliance, která se začínala tvořit mezi Ruskem a Tureckem?

Ne, aliance se nerozpadá a všechny složitosti ve spojitosti s otázkou zda ke genocidě Arménů došlo či ne, vyžadují velice důkladné vysvětlení, za pět minut se všechny ty aspekty objasnit nedají.

Co je však potřeba vědět z principiálního hlediska. V roce 1915 Turecko vyřešilo tímto rozsáhlým pogromem, aktem genocidy Arménů, jeden z klíčových úkolů globální politiky globálního prediktora, a to vytvoření široké diaspory židů číslo II - Arménů.

Provedeno to bylo velice efektivně. Dokud v roce 1914 bylo Arménů podle různých odhadů od 16% do o něco málo více než 30% obyvatelstva.

To znamená, že ze 13 miliónů všech tureckých obyvatel tvořili řádově 4 milióny Arméni, tak dnes ten počet ani nestojí za řeč.

Zorganizováno bylo jak masové vraždění, tak i jejich vysídlování. V té věci se kryje také mnoho politických kliček, které byly v souvislosti s touto genocidou nezbytné.

Ale opakuji, svůj úkol v souvislosti s jejich vyhnáním a vytvořením arménské diaspory Turecko splnilo. Vždyť, co se stalo? Když byl v roce 70 našeho letopočtu zničen Druhý chrám v Jeruzalémě a do celého světa se začali rozptylovat židé, tak se globální prediktor rozhodnul, že bude vytvořena druhá skupina, řekněme náhradníků, sekundárních židů.

A výběr padnul na arménské... jak se to.... arménské údolí... ..zeměpisný název... Arménská vysočina. Bylo tedy rozhodnuto, že tam bude ta skupina zformována.

Žilo tam ovšem původní obyvatelstvo, které se zabývalo obyčejnou produktivní prací a cyklu tvorby sekundárních židů se prakticky neúčastnilo.

Stačí říci, že 70% všeho obyvatelstva Arménie, která v té době byla pod kontrolou Turecka, se zabývalo zemědělstvím. A právě toto obyvatelstvo bylo také tím úderem zasaženo.

Čeho chtěl tedy globální prediktor dosáhnout? Ty, kteří již absolvovali určitou přípravu a byli připraveni stát se ve světě sekundární skupinou židů, bylo třeba rozptýlit po celém světě, a ten přívažek v podobě obyčejného pracujícího obyvatelstva bylo nutno zničit.

Tento úkol vyřešili mladoturci, proto jim také bylo umožněno dostat se k moci. Z vězení propustili hrdlořezy, kriminálníky, kteří se zorganizovali do band a ty akty genocidy, ke kterým docházelo, byly velice kruté.

Proto se opravdu nedá říci, že by tam nedošlo ke genocidě. Tvrdit však, že se historicky jedná o takové vzájemné vztahy Turků a Arménů, také není možné.

Pokud prostudujete dějiny Turecka a Osmanské říše, tak k tomu všechno směřovalo, ale opakuji, že se jednalo o finální bod, kdy měl být zlikvidován maximální počet těch Arménů, kteří se zabývali produktivní prací, a kdy měl být vytvořen tento právní precedens globálního holokaustu stejně jako v případě židů.

A kdy měla také být zcela zaplněna arménská diaspora. To byly úkoly, které měl ten pogrom vyřešit, a udělal to v plném rozsahu.

Proč takto reagují Turci? Protože z nich v tomto ohledu udělali obětního beránka. V podstatě se tedy začínají bránit. Nesmíte také zapomínat na to, že Turecko bylo vždy využíváno k válce proti Rusku.

Myslíte si, že se ten protiruský zápal v Turecku prostě někam vypařil? Vůbec ne. Proto samozřejmě reagovali tvrdě a neostýchali se použít různé historické konstrukce.

Kdy například měla být ta genocida v Rusku? Jakéhokoliv národa. Žádná nebyla. Všechny národy, které se staly součástí Ruska, přežily, rozvinuly si svou kulturu a navýšily svůj početní stav.

Říkají, že docházelo k masovým deportacím, tedy lépe řečeno k vysídlování. U nás nedocházelo k vysídlování, jednalo se o hromadné deportace určitých národů, které souvisely se snahou tyto národy zachovat.

Ani jeden z těch deportovaných národů nebyl zlikvidován. To je principiální rozdíl. Zeptejte se: A kde jsou ti Arméni deportovaní z Turecka? Podívejte se, kolik jich zbylo. Jednotlivci.

O kryptoarménech teď mluvit nebudeme. Celá ta otázka je příliš rozsáhlá. Jednoduše se prostě vyřešit nedá.

Tím spíše ne, že se za tím aktem genocidy v roce 1915 ukrývá velice mnoho lidské krve. Velice mnoho Arménů tehdy zahynulo.

Dále otázka zda je možné očekávat přiznání samotného Turecka alespoň v dohledné budoucnosti, jeho přiznání k té genocidě?

Pokud Turecko půjde cestou národního obrození, své svébytnosti a v mnohém se vzdá politiky mladoturků, a v tomto ohledu se Erdogan opravdu snaží.

Začíná s návratem od cyrilice, od latinky k arabskému písmu a dělá i jiné věci. Snaží se navázat na tureckou minulost. V takovém případě by tedy Turecko mohlo v mnohém přehodnotit to, čeho se dopouštělo jako nástroj globálního prediktora.

Vždyť Osmanská říše byla v podstatě umělým útvarem založeným Benátčany kvůli řešení určitých úkolů. Když Benátčané založili Osmanskou říši, tak se potom spokojeně přestěhovali do Holandska a Velké Británie, a jednali podle principu, který byl vyjádřen v jednom sovětském filmu: "Proč by Anglie měla bojovat, když Bůh stvořil Turecko?"

Prostřednictvím tureckých vojáků, janičářů, byly řešeny všechny úkoly globálního prediktora. Jednalo se o nástroj globálního prediktora.

Tuto skutečnost bude muset Turecko tak či onak přiznat. Že po dlouhou dobu, trvající celá staletí, nebylo Turecko žádným samostatným státem, ani Osmanská říše.

Jednalo se o loutku v rukách globálního prediktora. Bez přehodnocení svých dějin se od Turecka nic očekávat nedá.

K dalším otázkám o událostech, konkrétně od Arsena. Na rezidenci japonského premiéra spadl dron s radioaktivním nákladem. Jemný náznak na možné závažné důsledky?

V podstatě je tato otázka celkem problematická. Toho člověka nedokázali nalézt a on přišel sám a přiznal se. Přiznali, že ten písek neznamenal žádnou hrozbu.

Je třeba se na to ještě podívat. Je docela možné, že se jedná o projev veřejné iniciativy, která však charakterizuje obecný informační stav společnosti.

Je také možné, že byl ten člověk prostě využit. To, že ten dron doručil radioaktivní písek velký ohlas nemělo, takže museli zajistit ještě i jeho přiznání. Budeme to dále sledovat.

Otázka od Dmitrije. Valeriji Viktoroviči, jak můžete vysvětlit ten štědrý Putinův dárek ruským kriminálníkům? Amnestii 400 tisíc vězňů, což je v daném okamžiku 30% všech vězňů. Jak podobné rozhodnutí napomůže u obyvatelstva k upevnění úřední autority?

Jak bude těch 400 tisíc lidí zaměstnáno? Pokud vezmeme v úvahu naše těžké ekonomické postavení a vysokou nezaměstnanost? Povede to ke zlepšení zákonnosti?

Jaké jsou záruky, že právě tito amnestovaní neublíží veteránům? Koho Putin opět obehrál? Pokud mě neklame paměť, tak podobná široká amnestie v době "Chruščovského tání" pomohla upevnit a zformovat i základy současného zločineckého podsvětí. Přispěla ke zlodějnám a upevnila autoritu zlodějů.

Tak především. Rozdíl mezi amnestií roku 1953 a tou současnou je v tom, že ta dnešní je adresná a tenkrát byla podle kategorií. To zaprvé.

Zadruhé. Pokud jednoznačně uznáte, že všichni lidé, kteří se dostali do vězení, jsou vinni, musíte také přiznat, že u nás dnes funguje sociálně spravedlivý stát, že se u nás nevinní do vězení dostat nemohou.

Avšak podle hodnocení ze začátku roku 2000 bylo každoročně propouštěno 7 000 lidí, když v důsledku vyšetřování jiných trestních věcí bylo prokázáno, že jsou uvězněni na základě absolutně vykonstruovaných případů.

Mnohé se samozřejmě již mění, nicméně systémový problém stále trvá. Ta amnestie je u nás prováděna v kategoriích, ale absolutně adresně, to znamená, že na někoho se amnestie vztahuje a na někoho ne.

Když někdo splňuje kategorii, tak se ještě posuzují další parametry. Nezaměstnanost je u nás organizovaná s plánem provést státní převrat.

U nás je nedostatek pracovní síly, absolutně všude. V případě normální organizace by všichni lidé své uplatnění ve výrobě našli. Ať už státní, nebo soukromé, v jednotném státním hospodářském komplexu.

Je otázkou jak to využít a v čím zájmu je tato adresná amnestie prováděna. Pokud ji využijí nepřátelé Ruska sázející na provedení státního převratu, tak je jasné, že se vědomě budou snažit protlačit do těchto kategorií ty nejhorší z odsouzenců a pokud k tomu zaujmou normální přístup, tak naopak lidi, kteří jsou ve vězení za nevýznamné trestné činy nebo se tam dostali nešťastnou náhodou.

Mluvit proto o amnestii tak kategoricky, že se jedná o dárek zločineckému podsvětí, je přinejmenším přehnané.

Ukrajinský parlament je připraven zjednodušit život zahraničním vojenským odborníkům. V pátek Nejvyšší rada začlenila do svého programu návrh zákona, podle kterého mohou cizinci sloužit v ukrajinských ozbrojených silách.

Pro hlasovalo 238 poslanců. Otázka. Je to krycí manévr, aby na Ukrajinu mohli poslat velký počet zahraničních sil?

Ne. Pod rouškou tohoto a jiných zákonů je na Ukrajinu implementováno zahraniční vedení a role místního obyvatelstva je svedena na úroveň otroků. Všechno je to koloniální...

Jedná se o koloniální správu. Zavádějí koloniální silové struktury - policii, armádu. To je všechno.

Dochází k totální proměně. Jen se podívejte, koho naposledy dosadili na ukrajinské ministerstvo financí, ministerstvo ekonomického rozvoje. Byli to snad Ukrajinci? Američané!

Na co jim tedy byla ta revoluce "hidnosti", revoluce důstojnosti? Teď jim předvedli, že mezi Ukrajinci, co skákali na Majdanu jako opice, nejsou lidé natolik důstojní, aby řídili vlastní zemi. Tak ať jen dál poskakují.

Okomentujte prosím ten případ, jak ve Středozemním moři zahynuli ti běženci. V místních novinách je to téma číslo 1. Merkelová vyzývá k zesílení boje s pašeráky, kteří nezákonně přivážejí lidi do Evropy.

Současně působí různé organizace vyzývající ke zjednodušení jejich přesunu a výdeje víz. V německé televizi důsledně naznačují, jak by to bylo pěkné, kdyby obyčejní Němci mohli u sebe přijmout běžence.

Budování evropského chalífátu předpokládá přesun velkého množství muslimů z Maghrebu a Blízkého Východu do Evropy. Tento přesun byl plánován jako výsledek arabského jara.

Evropské země a jejich vedení, nehledě na to, že jim muselo být zcela jasné, že se tímto způsobem dá do pohybu obyvatelstvo, které je smete, aktivně a nejen aktivně, ale přímo usilovně, podporovali průběh tohoto arabského jara.

Když se ty masy teď daly do pohybu a mají nůž na krku, že začnou místní obyvatelstvo reálně vybíjet, až dojde k přesycení starého světa, evropského kontinentu těmi migračními davy, tak je situace najednou úplně jiná.

Zaprvé. Rusko klade odpor USA, jde cestou získání své suverenity a nabízí Evropě způsoby její záchrany včetně ukončení války, která jde z východu a z Ukrajiny. Objevila se tedy možnost, jak zabránit vytvoření evropského chalífátu.

Jinými slovy války z druhého konce. Takže se ta otázka různými způsoby začíná řešit. Pojďte legitimně potápět lodě! A jak určíte, co je to za loď? Komu ta loď patří? Koho převáží? A co je to vůbec za legitimní způsob? Potápět lodě? Když mluví o běžencích...

Byli se podívat i v Rusku. Takové tábory pro běžence nejsou nikde jinde na světě. Běžte do jiných běženeckých táborů a podívejte se, v jakých podmínkách tam ti lidé žijí.

Nikdo je nepotřebuje, žádné jídlo a nehygienické podmínky. U nás mají plnou stravu, žijí v lidských podmínkách, děti chodí do školy. A zajištěnu mají i zdravotní péči.

Evropa teď má možnost bránit své evropské zájmy, ovšem je nucena to dělat již za jiných podmínek, proto také hledají silové způsoby řešení.

Měli na to myslet dříve, než pomohli Američanům zvednout z místa ty masy lidí z Maghrebu a Blízkého Východu, než rozpoutali válku proti Libyi a Sýrii.

Copak si neuvědomovali, co provádějí? A že pokud takto zasáhnou obyvatelstvo, tak budou následovat migrační vlny? Uvědomovali!

Nemohli odmítnout. Ano, nemohli odmítnout. A spolupracovat s Ruskem mohli? Mohli! Proč tak málo spolupracovali? Proč nepomohli Rusku zastavit válku, než se ty masy lidí daly do pohybu?

A teď se je navíc pokoušejí vystrašit, že v Evropě je to horší než v místech, odkud utíkají. Tato otázka musí být vyřešena kardinálně. Musí být ukončeny války na Blízkém Východě a v Maghrebu.

Žádná policejní opatření ani potápění lodí nepomohou. Navíc tak ještě předvedou, že Evropa je nepřítel islámského světa a proces tvorby evropského chalífátu se rozjede s novou silou.

Ochotných, co budou chtít zavést normální islámský řád v podobě diktované zpoza oceánu, bude v arabském světě dost a dost, pokud budou jednat tak, jak plánují.

Tu situaci je třeba řešit jinak. Rusko má historické zkušenosti z organizace vzájemné koexistence, vzájemného dobrého soužití různých národů na jednom území.

Zapište se do pořadníku k Vladimiru Vladimiroviči Putinovi, on vám to všechno pomůže vyřešit.

Dále otázky od Světoslava související s Polskem. Jako první vás prosí okomentovat konstatování polského prezidenta Bronislawa Komorowského, že historický dialog s Ukrajinou není možný kvůli tomu, že Nejvyšší rada uznala činnost OUN-UPA (banderovců) bojem za nezávislost.

No tak konstatoval. Je to čin, který odpovídá polským zájmům, protože OUN-UPA prováděly genocidu Poláků. Také rozhovor, který poskytnul kandidát na polského prezidenta Janusz Korwin-Mikke, kde řekl, že právě v Polsku byli zaškoleni snajpři, kteří na Majdanu zastřelili okolo 40 demonstrantů a 20 policistů, aby vyprovokovali nepokoje.

Také poznamenal, že USA jsou jediným státem, který má zájem na válce na Ukrajině. Tady je důležitější něco jiného. On mohl prohlašovat cokoliv a kdekoliv, jeho slova však získala ohlas, a to znamená, že média, jejich majitelé, uznali za nutné, aby toto ohlas vyvolávající prohlášení, že USA si přejí vyvolat válku v Evropě v médiích zaznělo.

Také to, že Polsko je jedním z nejaktivnějších účastníků rozpoutávání této války v Evropě, neboť poskytuje své zdroje na přípravu tohoto, jak bych to řekl... ani ne velkého množství...

Mluvit o nich jako o odbornících nemůžeme, protože příprava dobrého snajpra vyžaduje čas. Naučili tyto lidi více méně některým technologiím přesné střelby a umožnili jim to natrénovat.

Protože snajpr jako takový, to je jiná. Další věcí je, že tam připravovali i bojůvky, které potom přenesou válku i na samotné polské území. Polsko řeže větev, na které sedí, to řekl.

Také zdálo by se úplně nevýznamná událost, něco jako malý skandál, která však vyvolala v médiích ohlas. V jedné z hospod v polském městě Bydgoszcz zakázali vstup Ukrajincům. Majitel hospody vysvětlil tento svůj krok starostí o klid svých návštěvníků.

Jedna rvačka, druhá rvačka a lidé přestávají do té hospody chodit. Vzniklou škodu je nutné vymáhat soudně a kdoví, zda kdy nějaké odškodnění od viníků vůbec uvidí.

Není jednodušší tam prostě nepustit ty, co si zvykli skákat na Majdanu? A kteří si myslí, že se všechno řeší právě tímto způsobem a ne dialogem?

Já jsem úplně nepochopil. A v čem vlastně spočívá ta otázka? Konkrétně tato, nebo všechny otázky? No tyto otázky. To jsou určitá fakta...

Proč je tak mnoho nových zpráv z Polska? Proč je tolik nových zpráv z Polska?

To je jednoduché. O Polsko teď vede boj Evropská unie se Spojenými státy. USA jsou odtamtud vytlačovány. Ten minulý skandál s prohlášením FBI byla v tomto ohledu pomoc od globálního prediktora.

Stejně jako to prohlášení europoslance. Vždyť si toho nemuseli všímat. Zařídili však, aby to bylo všude zveřejněno a vyvolalo ohlas po celém světě, aby ukázali jaká je situace a lidé si mohli vyhodnotit, kam Polsko směřuje.

Aby se Polsko nakonec vzpamatovalo a pochopilo, že si může podřezat větev, na které sedí, a potom i s tou větví spadne do požáru 3. světové války. Nebylo by to poprvé, kdy by přes Polsko pochodovaly cizí armády.

Ještě jedna otázka od Světoslava. Valeriji Viktoroviči řekněte, co si myslíte o nejpopulárnějším ukrajinském novináři a blogerovi, kterým je Anatolij Šarij? Nehledě na jednoduchost, se kterou prezentuje své materiály, je číslem 1. Jaké jsou jeho cíle a úkoly?

To je samozřejmě otázka s chytákem. Odpovím tedy takto. Tento člověk s dobrými úmysly pracuje pro ukrajinský projekt, jak on ho chápe.

Jak si představuje budoucnost Ukrajiny. Je naladěn na dialog. Oles Buzina byl také naladěn na dialog. Chápete? S takovými lidmi je možné jednat, protože jsou naladěni na dialog.

Uvědomují si, že jakékoliv státní zřízení se v první řadě zakládá na dialogu a na společenské smlouvě v jakékoliv její podobě. Když se společnost s nějakou formou své organizace ztotožní, tak je potom reálná.

Takové uspořádání společnosti je potom životaschopné. Tuto svou pozici tedy vyhlašuje. Proč má v dané situaci možnost pracovat? Z jednoduchého důvodu.

Ať už si to Šarij uvědomuje či ne, tak se mu o krytí postaral globální prediktor eurasijského křídla. Proto pracuje. Je ideově zanícený a pracuje dobře, protože dobře pracují pouze ideově přesvědčení lidé.

Pracuje pro svou vlastní vizi toho, jak má Ukrajina vypadat. Pokud si člověk přeje porozumět tomu, co se děje, a vést dialog s ostatními lidmi, tak je to přesně ta budoucnost Ukrajiny, která je v dohlednu.

Musí tam přestat téci krev. Kdy zabíjejí? Když není co odpovědět. Když člověk... Jak je vůbec možné "svidomé" nazvat lidmi? Oni si reálně uvědomují, že lžou.

Že chtějí dosáhnout nějakých svých nemorálních, zlo(ú)myslných cílů a chtějí, aby se ti druzí před nimi pokořili. Jenže to nemůžou říci přímo.

Pokud by přistoupili na dialog, znamenalo by to odhalení jejich zlo(ú)myslných cílů. Proto je pro ně jednoduší lidi zabíjet, než s nimi diskutovat.

Proto byl pro ně nepřítelem Oles Buzina a nadále je i Šarij. Oni nemůžou o ničem diskutovat, protože nemají žádné vlastní pojetí, ani pojem o budoucnosti Ukrajiny.

Za cukrátka si zaskákali na Majdanu, vědí, že Ukrajina je "nade vše", protože je s nimi Amerika a že je třeba poslouchat zaoceánského strýčka. Strýček nařídí a všichni začnou Americe, tedy Ukrajině podlézat.

Další otázka. Chtěl bych znát vaše mínění o McFaulově vyjádření, že je zapotřebí smířit se s tím, že je Krym součástí Ruska. Konkrétně řekl v rozhovoru pro ukrajinskou Pravdu, že USA nebudou válčit kvůli Krymu, že jeho opětovné připojení k Rusku je historická skutečnost.

Proč najednou taková prohlášení? Protože se zcela změnila situace. USA již nemohou dosáhnout svých cílů ani silovým nátlakem na Rusko, protože na to nemají armádu, ani nemohou donutit s Ruskem bojovat Evropu za zájmy USA.

Je zapotřebí se přizpůsobit. Také nezapomínejte na to, že McFaul je pracovník diplomatického sboru. Mezi diplomaty je velice silný vliv globální elity a USA jsou odsouzeny k zániku. Takže všichni ti...

Řekněme to takto. Informační pole, které je formováno v řídícím aparátu USA, takto díky lidem jako je McFaul prosakuje do vnějšího světa.

V USA si státní elita uvědomuje a globální jí to vysvětluje, že USA nemají dost zdrojů, aby bojovaly s vnějším světem. V USA teď probíhá cvičení, a jakou pro něj mají legendu? Válka USA se státem Texas!

Už jim hoří půda pod nohama, my musíme jenom počkat, vydržet. Uvědomují si to i Američané a jejich státní elita. Proto také tak pohání všechny proamerické elity uvnitř Ruska k provedení státního převratu.

Uvědomují si, že pouze ten státní převrat může USA zachránit. Chápou to i ty "ruské" elity, ale když oni tak moc rádi posluhují. Oni vědí, že když ještě chvíli vydržíme, tak se USA zhroutí a oni přijdou o svého páníčka. Ke komu se potom budou lísat?

Otázka od Andreje. V poslední době v Rusku probíhají protestní akce zdravotníků. V Moskvě protestovali v podobě takzvané italské stávky doktoři z poliklinik a v Ufě v podobě hladovky pracovníků rychlé záchranné služby.

Mám v souvislosti s tím dvě otázky. První. Je možné v daném případě posuzovat samotnou skutečnost projevení protestu za příznak toho, že se ve společnosti formuje určitá koncepční připravenost k obhajobě svých oprávněných požadavků?

Žádné stávky, hladovky, demonstrace ani nic podobného nesvědčí o zralosti přijímaných řídících rozhodnutí, neboť nemění systém a je to pouze demonstrace toho, že jsme vůči němu bezmocní a prosíme ho o smilování, protože jinak prostě sami zemřeme pro blaho tohoto systému.

Druhá. Nespokojenost zdravotníků vypadá jako zcela odůvodněná těmi rozvratnými procesy ve zdravotnictví. Nejsou ale oni sami a celá ta situace nástrojem v rukou nějakých sil využívaný k rozdmýchávání sociálního napětí v Rusku?

Nespokojenost zdravotníků je bezesporu odůvodněná a bezesporu je toto napětí u zdravotníků prvkem pro přípravu spiknutí k provedení stáního převratu.

Je to příprava všeho obyvatelstva, jak zdravotníků, tak všech lidí okolo nich k tomu, aby se lidé naštvali, aby zapomněli na to, co se dělo v 90. letech a sami se vrátili do těch 90. let, kdy tu panoval rozvrat, bída a válka.

Aby svýma vlastníma rukama zničili svůj stát tím, že provedou státní převrat a odstraní našeho vůdce od moci. Podpořili by tak realizaci amerických zájmů ve vztahu k Rusku. A dělá to státní elita, která se bojí příjít o svého páníčka. Chápete?

Ten pocit zůstat bez páníčka? Vždyť komu budou sloužit a prodávat Rusko? Kdo je potom bude trestat? Existují takoví lidé - masochisti. Ruská státní elita je takovým ukazatelem svého vztahu k zemi.

Jsou připraveni dostat zemi do jakýchkoliv nepříjemností, jen aby si uchovali svého páníčka. Když ne dnes, tak zítra se Amerika rozsype a stanou se nepotřebnými.

Kdo je bude ponižovat? Kdo na ně bude plivat? My na ně budeme plivat? Kdo jim v tomto ohledu poslouží?

Otázka od Sergeje. Odůvodněte, proč bychom měli svědomí považovat za vrozený cit a ne za sociální faktor? Vždyť takzvaní Mauglí vychovaní mezi zvířaty, již zvířaty zůstávají. Nebo se u nich přece jenom nějakým způsobem svědomí projevuje?

V každém případě typ psychiky člověka, který se dostane mezi zvířata, zůstane na úrovni zvířecí psychiky. Protože z té situace nemají východisko, můžeme u nich mluvit o svědomí pouze jako o těch prvcích, které se projevují u zvířat a jsou znázorněny v různých filmech jako oddanost zvířete, jeho věrnost.

Ušlechtilost zvířete při jeho chování v určitých situacích. Člověk má pět typů psychiky a zvířecí typ psychiky není zdaleka ten nejnižší. U těch, které se zvrtly do nepřirozené polohy, se nedá mluvit ani o poryvech svědomí. Pokud tedy samozřejmě mají tento zvrácený typ psychiky.

To byla pro dnešek poslední otázka.

Nu což. Otázka svědomí je velice závažná. Za pět minut v tomto pořadu se na ní odpovědět nedá. Je lepší začít studovat tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR.

Bůh je pohan a s lidmi rozpráví jazykem jejich životních okolností. Proto "so-věsť" (slovo svědomí rozložené na so-zvěst), ty zprávy, které Bůh člověku posílá, může jednoznačně přečíst pouze člověk sám.

Čtěte práce vnitřního prediktora. Studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

Na shledanou.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika