Valerij V. Pjakin: Otázky a odpovědi ze dne 23.3.2015 (Opětovné spojení Československa)

  • Posted on: 28 March 2015
  • Hits: -
Valerij V. Pjakin: Otázky a odpovědi ze dne 23.3.2015 (Opětovné spojení Československa)

Znovuobnovení Československa, konec zlatého fixingu Rotšildov, Polsko pošle na Ukrajinu 300 tanků a zase zatahuje Evropu do války, útok na muzeum v Tunisu, lidské ZOO a mnoho dalšího.

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 23.03.2015. Mnohé uživatele na našem webu Valeriji Viktoroviči zajímá váš komentář k situaci okolo Ukrnafty.

Máte na mysli boj oligarcha Kolomojského se státností Ukrajiny?

Tohoto konfliktu se aktivně účastní také velvyslanec USA Payette, který měl s Kolomojským schůzku. Mnozí si myslí, že Payette v tomto konfliktu hraje jakousi pozitivní roli, že se pokouší vysvětlit Kolomojskému, že ta doba divoké džungle pominula, že je nutné začít se chovat civilizovaně, a nechovat se takto.

Mohli bychom to Payettovi i uvěřit, pokud bychom nebrali v úvahu veškerou předcházející činnost USA na ukrajinském území a konkrétní scénář dané události. Co mám na mysli?

To, že Kolomojský bude jednat, tak jak jednal, bylo pochopitelné. Mimochodem vždy, když se oligarcha takříkajíc vypořádává se státem, je vidět úroveň způsobilosti daného státu.

Je tam fakticky ring volný, žádný stát tam neexistuje, fungují tam pouze jednotlivé prvky státnosti pro plnění určitých funkcí. Jakých? O tom jsme již mluvili. Je to platba daní zaoceánskému páníčkovi.

Nic víc se tam neřeší. Jen se podívejte, jaký je tam právní stát. Prý Evropa, Ukrajina! Copak je možné, aby nějaký oligarcha vyzval stát k boji o „státní podnik“?

Protože v boji o tuto státní společnost byly poškozeny zájmy konkrétního oligarchy. Co je tedy podstatné? Jak jsou v tomto státu přijímány zákony, vyjádřil velice hezky poslanec ukrajinské Nejvyšší rady Sergej Leščenko při svém vystoupení v Gromadské TV.

Konkrétně prohlásil, že tento zákon byl iniciován přímo z USA. Řekl: „Byl to přímý příkaz a já jsem tomu rád, protože si myslím, že takovým způsobem je možné provádět reformy na Ukrajině.“

Chápete? Plnit příkazy z Washingtonu je cílem všech těch „svidomých“ (uvědomělých). Jak by jinak mohla být „Ukrajina ponad use“ (Ukrajina nade vše), kdyby Amerika nebyla s ní?

O tomto vztahu a vůbec o mentalitě všech těch „ponad use“ a těch „svidomých“ vypovídá další událost. V Bruselu se střetl předseda Výboru pro zahraniční věci při Státní dumě Kosačov s generálním tajemníkem NATO Stoltenbergem.

Kosačov v odpověď na další Stoltenbergovi výmysly požadoval předložení důkazů. Nešlo o nějaké prohlášení babky z ulice, ale přímo Agentury UNIAN, která se pohoršuje a uvádí slova Nulandové: „Zemi, která popírá obvinění, že podporuje vojenské útvary na území jiného státu, se nedá důvěřovat.“

Podle mínění „svidomých“ Ukrajinců a všech těch „ponad use“, když tvůj páníček prohlásí, že tvé útvary jsou na území jiného státu, nezbývá ti než se modlit a kát.

Protože tvým úkolem je zasloužit si důvěru svého páníčka svou otrockou pokorou. Jinak tě páníček vyhodí. Jak je tedy možné vůbec mít nějaké vztahy s Ruskem, které si dovolilo požadovat důkazy!

Když tvrdíte, že na ukrajinském území se nachází ruská armáda, tak předložte nějaké důkazy, alespoň nějaké důkazy! Ale zde? Páníček něco prohlásil a vy to popíráte? Tak jak je možné vám důvěřovat?

V takovém vztahu je tedy Rusko nedůvěryhodné i pro ten formát kyjevské bandy, kyjevské vlády, která ani důvěřovat nemůže, protože pro ni je tím hlavním úkolem plnit příkazy z Washingtonu.

U nás to tak také probíhalo a ve značné míře to funguje doposud, že přijde zákon zpracovaný ve Washingtonu, který Státní duma vždy schvalovala a stále ještě schvaluje, jenomže to teď drhne, provádějí se v nich změny apod.

Na Ukrajinu takto poslali zákon ohledně Ukrnafty a hotovo. Za jakým účelem? Bylo přece jasné, že se Kolomojský vzbouří a navíc se s ním z nějakého důvodu setkal i sám velvyslanec.

Právě proto to bylo potřeba. Pamatujete si, že v poslední době neustále mluvíme o tom, že v oblasti Dněpropetrovska je formováno banditské uskupení pod vedením Kolomojského, které je určeno k pochodu na Kyjev.

Podle orientačních odhadů čítá to, co má dnes Kolomojský k dispozici, 12 až 15 000 banditů zformovaných v různých kárných batalionech. Početně je to plnohodnotná divize.

Jinou věcí je, že svou výzbrojí a organizací to už divize není. V občanské válce jsou však potřebné právě takové bandy kvůli pružnému manévrování, a aby dokázaly rozsévat strach a hrůzu. Je tedy jasné, že když někdo někomu přišlápne ocas, nebo přesněji jiné citlivé místo, aby tak tento nejbojeschopnější útvar rozhýbal, postupuje tak v něčím zájmu.

Kdo má na tom zájem? Ten zákon poslali z USA. Takže měli v plánu ten výstup Kolomojského, tím spíše, že si ho předem připravili. Proč?

Protože nastal čas, kdy USA chtějí Kolomojského využít. Teď vůbec využívají velké množství takových momentů, možná o některých z nich dnes budeme hovořit a možná že ne, to není důležité.

USA teď v mnoha věcech, velmi mnoha věcech hrají vabank. Oni potřebují válku v Evropě, ať to stojí, co to stojí. Porošenko, ať už se kdo snaží jak chce, je i při své oddanosti páníčkovi, stejně proudem unášen směrem k Evropské unii, která se zase postupně uvolňuje zpod diktátu USA.

Ať už je ten Minský formát špatný či dobrý, v každém případě pracuje pro ukončení války na Ukrajině. Pokud skončí válka na Ukrajině, tak se nebude moci rozšířit směrem do Evropy, a to povede k pádu USA jako superstátu, jako světového četníka.

Státní elita USA si to nepřeje, a proto vznikají v USA velmi vážné problémy. Vezměte si ten článek, který publikoval National Interest, že někteří úředníci, jako například Nulandová, vystoupili proti prezidentovi.

Zástupce Státního departamentu, který dokonce ani nestojí v jeho čele, vstupuje do konfrontace s prezidentem státu v otázkách vnější politiky a uplatňuje jinou politiku.

I Breedlove a mnozí další takto vystupují. V tom článku National Interest byli někteří ti zástupci státní elity přímo jmenováni. Kdo se zajímá o rozdíl mezi státní a globální elitou, tak v něm bylo přímo vyjmenováno několik lidí, ukázáno kdo koho zastupuje.

Spojené státy jsou teď v takovém postavení, že dokonce v Kongu zatkli jejich diplomata za pokus o organizování pouličních protestů. Chápete? Kdy a kde se něco podobné dělo?

Aby si někdo dovolil takto jednat s USA? USA mají problémy. Podívejte se na následky toho dopisu, který adresovali Íránu ve smyslu: "Ty druhé neposlouchejte!" Ukázali tím, že v USA nepanuje jednota, že jsou slabé, což je pro jiné výzva k uplatňování svých státních zájmů.

Kongo to okamžitě využilo a zatklo diplomata. Je jasné, že dále půjde o princip diplomatické imunity apod. Skutečností zůstává, že byl opravdu zatčen, samotný ten fakt! A dovolilo si to jakési Kongo. Pro USA je ta situace kritická, prostě mimořádně kritická.

Objevily se informace, že na nátlak USA Polsko poskytne 300 tanků i s posádkami. Mimochodem, jednou tu byl dotaz, jak může válka přijít do Evropy. Přesně takto. Díky organizování společných útvarů Polska, Litvy a Ukrajiny. Obrozuje se tak Rzeczpospolita…

Prý jde o pomoc, ale jakmile Polsko, jako člen NATO, začne bojovat na Ukrajině, tak vstupuje do děje právní úprava samotného bloku NATO. A jak je NATO naladěno, je možné si po střetu Kosačova a Stoltenberga vyvodit.

Prý došlo i na vzájemné urážky, jak v angličtině, tak i v ruštině. Co je to tak rozčílilo? Kosačovi řekli: „Běž, modli se a kaj se za Rusko.“ A on by chtěl hájit jakési ruské zájmy. Přece to není žádný „svidomý“ Ukrajinec, on zájmy svého státu hájí.

Takže USA zůstalo v ruce poslední eso, a ony ho použily - Kolomojského. Šláply mu na citlivé místo a Kolomojský povstal na obhajobu svých zájmů a on...

Představte si, že po tom Debalcevském kotli Ukrajina prakticky nemá žádnou armádu. Armáda je demoralizovaná, rozložená a personální složení je principiálně jiné. Navíc je již prakticky celá na frontě.

Kolomojský má volné ruce. Jeho batalióny všechny vázány na frontě nejsou. Chápete? Takže má fakticky možnost 12 až 15 000 bojovníků ihned poslat na Kyjev.

Co by to znamenalo? Znamenalo by to absolutní dezorganizaci. Na co obsazovat budovy, stavět barikády? Co je to za řízení? Obsadit budovu? Řídicí procesy probíhají jinak. K čemu by to vedlo? Ke střetu. K bojům v ulicích.

K úplnému rozkladu státnosti na Ukrajině a válce všech proti všem na celém ukrajinském území, což je cílem USA, aby se následně ta válka rozrostla na celé Evropské území.

Kvůli tomu celý ten rozruch okolo Ukrnafty a se samotným Kolomojským. Proto samozřejmě Payette, když se setkal s Kolomojským… Co mu asi řekl? Vůbec celá západní diplomacie žije podle principu, že jazyk je ti dán, abys skrýval své myšlenky a činy.

Proto také veřejně vyhlašují jedno, a reálně postupují jinak. Viděli jsme to, když u nás bojovali za demokracii, do jakého chaosu uvrhli naši zemi.

Řekněte, zákaz vysílání EuroNews, to je také přání posloužit?

Ne, věc se má tak, že Ukrajina vnímá EuroNews jako zdroj putinské propagandy. Vy všichni velmi dobře víte, jak EuroNews vysílá v ruském jazyce, a že se absolutně nedá považovat za proruský.

Jak vlastně fungují? Vzhledem k tomu, že si uvědomují naladění uvnitř Ruska, tak ve vztahu k Rusku maximálně loajálně formulují své texty.

A texty, které jsou určeny k použití do různých zemí?

Zajděte si na EuroNews a podívejte se na texty v angličtině, v němčině, v jiných jazycích… Jedno a to samé téma je tam principiálně jinak formulováno.

V samotném Rusku vysílají maximálně blahosklonně k Rusku, přesto velmi dobře víme, jak lžou, jak věci zkreslují, jak jsou naladěni proti Rusku.

Zcela jasně proti, ano?

A teď si představte, že na Ukrajině je jejich vysílání považováno za proputinovskou propagandu. Proč? Protože EuroNews má nastavenu určitou laťku, pod kterou nemůže jít. Nemůže si dovolit pracovat na takové úrovni, na jaké pracují takzvaná ukrajinská média, to znamená lhát a vymýšlet si tak, jak si vymýšlejí a lžou ukrajinská média.

To v EuroNews nemohou a vzhledem k tomu, že musí v určité míře přihlížet ke skutečnosti, k realitě, je tedy na Ukrajině zrušili. Na Ukrajině musí panovat plnohodnotná hysterie. Společnost tam přebývá v absolutní hysterii. Chápete?

Oni tam nepotřebují žádné potvrzování faktů, všechno co vykládají, musí být hlavně nasměrované proti Rusku. A EuroNews? To je v porovnání s ukrajinskými médii vrchol inteligence! Navíc jsou přístupní v mnoha domácnostech.

Lidé by se mohli zamyslet. Mohli by začít porovnávat, co se vykládá na EuroNews a co v ukrajinských médiích. To by mohly nastat kyjevské bandě velice špatné časy a kyjevskému formátu vlády špatné časy, neboť americký formát dodávaní informací a americké řízení na Ukrajině, které přivedlo zemi k té hysterii, by se mohlo zhroutit.

Lidé by se přece jenom mohli začít zamýšlet. Proto je tam zrušili a zároveň rychle shodili cenu akcií. EuroNews je přece likvidní zboží. EuroNews je přece také likvidní zboží, shodí cenu akcií, získají peníze. Že do státní pokladny nic nedojde?

To je malichernost, rozkrádat peníze, to je pro Ukrajinu norma. Mezi lidmi běhá takový vtip, hořký vtip: Copak ti Ukrajinci nemohli poprosit Janukoviče, aby zvýšil všechny poplatky, snížil penze, více je odíral z kůže? Kdyby ho o to poprosili, mohli si ušetřit tu válku.

Vždyť právě kvůli tomu skákali na tom svém Majdanu. Právě kvůli tomu skákali na Majdanu. Říkali jim, jak to dopadne, ale oni stále ještě nevěří. Říkají si: "Možná by zase stačilo trochu si zaskákat, zaplnit Majdan."

Zmínil jste se o polských tancích, mám tu v souvislosti s tím otázku. Stahování sil NATO do pobaltských států má být předváděním svalů, nebo se jedná o nějakou provokaci?

Ne. Šlo o plnohodnotnou přípravu na válku proti Rusku. Minule jsme mluvili o tom, že velkou porážkou Velké Británie byla její osobní účast v Krymské válce, její armády. USA šly právě do tohoto.

Nezáleží na tom, kolik jich tam bylo, stejně šlo o jejich přímou účast. Jednalo se o pokus o totální útok proti Rusku. My jsme však provedli cvičení, vysledovali „severní záři“ a Západ pochopil, že mu to nevyjde. Hezky se zase stáhněte pánové.

Navíc, na koho se můžou USA spolehnout? Na Pobaltí? S jeho super silou, ano? Na Polsko? Na nikoho víc se reálně spolehnout nemohou. Možná na Rumunsko, které však pečlivě manévruje, i když se ho snaží zatáhnout do Budžaku a Oděsy.

Otázka od Natálie. Okomentujte prosím zákon přijatý radou o statusu Donbasu. Kyjev si stejně jako dříve úporně nepřeje dodržovat Minské dohody.

Bezesporu a nebude. Já neustále mluvím o jedné věci. Formát toho jednání v Kyjevě má v první řadě význam ve smyslu institucionalizace státní moci. To, o čem teď mluvil Kolomojský. Ať už to chceme nebo ne.

Vždyť on to přiznal! Existuje určitý formát, stal se subjektem řízení, se kterým je teď nutné jednat. Myslím DLR a LLR. Tyto státní útvary je zapotřebí institucionalizovat. To je základním úkolem Minského formátu.

Všechno ostatní navazuje. Aby to tedy nemohlo pokračovat, tak jak bychom si samozřejmě přáli, aby se zmírnila válka, aby byl vytvořen absolutně jiný státní formát Ukrajiny a dokonce čistě územně jako první krok, aby došlo k obnově DLR a LLR v hranicích jejich oblastí.

To je úplně první krok. Tyto momenty, o kterých je vedeno jednání… Přičemž vždyť se podívejte jaká je zde situace. Minské dohody jsou tentokrát institucionalizovány na úrovni OSN. Vždyť to byla právě OSN, mezinárodní společenství, které fakticky uznalo LLR a DLR za strany konfliktu a doporučilo určité postupy pro snížení napětí na Ukrajině.

To však není v zájmu USA, proto daly příkaz, spustily určitý zákon, a jak se vyjádřil Leščenko, právě tak mají reformy na Ukrajině probíhat. Chápete? Amerika je s námi a vždy nám pomůže. Ukáže nám, kde máme položit svou hlavu za americké zájmy. Co naděláte? Ukrajina ponad use!

V souvislosti s institucionalizací LLR a DLR je tu otázka od Maxima, který by se chtěl dozvědět, co jste měl na mysli, když jste říkal, že pro DLR a LLR bude po Minsku II. další rozhodující etapou legitimizace Astana? V Astaně se setkal Putin s Nazarbajevem a s Lukašenkem. Legitimizace se zatím odkládá?

Ne, všechno probíhá normálně. Nesmíte si plést Astanu ve smyslu setkání Lukašenka, Nazarbajeva a Putina s formátem jednání o Ukrajině.

Existuje Normanský formát na úrovni ministrů zahraničí organizovaný jakoby čtyřmi stranami. Proč jakoby? Protože strany jsou to čtyři a státy tři. Existuje Minský formát a dalším navrhovaným měl být formát Astany, proti kterému vystupoval Lukašenko.

Cílem bylo, aby se tam mohly objevit podpisy již ne nějakého Zacharčenka, ale hlavy DLR Zacharčenka a hlavy LLR Plotnického. Až bude zorganizováno takovéto setkání, ať už na něj za Ukrajinu přijede Kučma nebo Medvědčuk, to není důležité, chápete, protože bude mít úplně jiný status, bude plnohodnotným představitelem s mandátem k provedení jednání za stát, s právem podepsat přijaté rozhodnutí, a pod těmi rozhodnutími budou podepsány hlavy DLR a LLR….

To je význam formátu Astany. Ale dokonce i někteří patrioté jako je například Alexandr Grigorjevič Lukašenko pečlivě sabotují posun v této věci. Nejedná se proto o odklad, ale o průběh v reálně možné míře. Odklad…

Víte, odložen byl podpis smlouvy s Jižní Osetií. Bylo potřeba ji podepsat a Putin zmizel, tak byl její podpis odložen do jeho návratu.

A proč zmizel Putin?

Protože bylo potřeba připravit všechna ta cvičení, provést celou sérii mezinárodních akcí. Nebyl na to jednoduše čas. A to nejzajímavější je, že po tom dopisu…

Íránu?

…Íránu od kongresmanů se radikálně, prostě úplně změnila mezinárodní situace na planetě. Je tedy možné, že v důsledku toho se možná změnily i formulace té smlouvy tak, aby byly připraveny pro budoucnost.

Proč fixovat staré, když se dá hned něco pozměnit, a proto ano, zde šlo o odklad.A zde se to tak daleko prostě ještě nedostalo.

Otázka od Světoslava. Okomentujte prosím informaci agentury Bloomberg o tom, že větší část suverénního ukrajinského dluhu byla vykoupena americkým investičním fondem Franklin Tampleton, prý ne pro něj, ale pro rodinu Rothschildů.

Je možné tvrdit, že v tom jsou zájmy kohokoliv, ale když se nakupují cenné papíry se zápornou likviditou... Vždyť si povšimněte, že na Ukrajině prakticky neexistuje funkční ekonomika, takže je Ukrajina v podstatě odpadem, přesto jí poskytují úvěry, nakupují akcie a to nejzajímavější je, že nám neustále tvrdí, že kurzy jednotlivých měn jsou určovány tržně.

Na jakém základě tedy ukrajinská hřivna, tedy lépe řečeno dolar stál osm hřiven a teď stojí 30, 40, 50 podle toho, jak si to určí. Ve stejné době, kdy Rusko se svou ekonomikou, s lety do vesmíru, se svou 1,5 miliónovou armádou, kterou dokáže uvést do pohotovosti na jedno zahvízdnutí, aby světu předvedlo její sílu...

Tady přece mluvíme o absolutně rozdílné úrovni ekonomiky. Ani Evropa nemá podobné možnosti. Přesto je v Rusku kurs absolutně divoký a nereálný ve vztahu k dolaru. Takže je to všechno prováděno uměle.

Ta podstata je tedy následující. Jako objekt řízení se Ukrajina nesmí potopit, proto ji samozřejmě na světové aréně musí podporovat podobnými injekcemi. Kdo to realizuje, a v čím zájmu, nám ukáže čas.

Hlavní je, že teď pozorujeme zájem USA na tom, aby se Ukrajina potopila a zájem globálního prediktora, aby se nepotopila. Kdyby na Ukrajině nastoupil chaos a začala válka všech proti všem, tak by to zcela odpovídalo zájmům USA. Je tedy možné předpokládat, že to skupují v zájmu Rothschildů, ale budoucnost nám to ukáže.

Je tu mimochodem také otázka týkající se Rothschildů. Od 20. března 2015 na trhu s fyzickým zlatem dojde k radikálním změnám. Fixaci ceny dvakrát denně nebudou jako dosud provádět čtyři londýnské banky, ale obchodní platforma mezinárodního trhu se surovinami.

Bude to mít nějaký vliv na politickou a ekonomickou situaci ve světě? Kdo díky těmto změnám vyhraje a kdo prohraje? Globální prediktor odepisuje Rothschildy?

To je v podstatě otázka typu: Rothschildové odepisují Rothschildy? Ta Rothschildova fixace ceny, tzv. London Fix, přestala v podstatě existovat již v roce 2004, kdy ji Rothschildové opustili, a ponechali jí tu její vývěsku London Fix.

Je zde zjevný určitý postup, který je vysvětlen v sovětském kresleném filmu „Zlatá antilopa“. Pamatujete? Vystupoval tam chamtivý rádža, který měl neustále málo zlata. Zlato, zlato!

Antilopa mu řekla: „Buď opatrný, jakmile řekneš - STAČÍ, všechno tvé zlato se promění ve střepy.“ Přišel okamžik, kdy rádža řekl: „Stačí“ a jeho zlato se proměnilo ve střepy.

Zlato je přece invariantem preiskurantu pouze na základě lidské libovůle. Může se zcela jednoduše proměnit v jeden z barevných kovů. Ano, je to kov využitelný v průmyslu, ale jedná se pouze o jeden z barevných kovů.

Nemusí být drahocenným kovem a Rothschildové a globální prediktor se na to připravují. Všimněte si, o jak dlouhodobé jde procesy. Rok 2004 a po uplynutí 11 let nastupuje další krok.

Dále otázka od Vjačeslava. Valeriji Viktoroviči, možná už by stačilo věšet lidem bulíky na nos ohledně promyšlené taktiky jednání LLR a DLR.

Možná by bylo na čase přiznat, že celé ty Minské dohody nejsou nic jiného než hřiště pro transnacionální zájmy a obchod, a Putin tam vystupuje pouze v roli arbitra. Jaká je to pro Novorusko výhoda zastavit se díky Minským dohodám v těchto v podstatě územních odřezcích?

Putin se přece mohl před Západem chovat jako Angličané na začátku 2. světové války vůči SSSR. Vymlouvat se, odmítat pod vymyšlenou záminkou jednání, dokud by se domobrana nedostala minimálně na linii Melitopol - Charkov. Opravdu si myslíte, že současné teritoriální uspořádání Novoruska je životaschopné?

Já jsem právě teď, doslova před chvílí říkal, že prvním krokem institucionalizace Novoruska, DLR a LLR, musí být jejich návrat do hranic svých oblastí, přičemž jsem říkal prvním, počátečním krokem.

Myslím, že buď se ten člověk nedíval vůbec, na to co jsem říkal, neposlouchal, nebo já říkám jedno a on slyší něco jiného. Jak je možné tvrdit, že jsem říkal něco, co jsem vůbec neříkal?

O čem jsem mluvil doslova před pěti minutami? Že Minský formát je institucionalizací státnosti. To znamená, že je zapotřebí, aby se objevil partner pro jednání.

Rusko nemůže zastupovat Novorusko, tedy DLR a LLR při jednání o vnitropolitickém konfliktu ukrajinské státnosti, který musí vyřešit právě tyto síly.

Problém je v tom, aby se institucionalizovaly. Kyjevskému formátu se institucionalizace dostala jako dědictví z předchozích 23 let nezávislosti, ale institucionalizace novoruských republik probíhá až teď.

Jde to velice ztuha a pracně, je tu velice silný odpor ze strany takzvaných vlastenců, kteří nějak nechápou, o co se jedná. Ti vlastenci mě prostě překvapují. Když probíhala institucionalizace Kosova a toho vraha Hashima Thaçi začali vozit na akce podobné Minskému formátu, tak si všichni velmi dobře uvědomovali, že se jedná o počáteční krok budování státnosti Kosova, že pokud to bude pokračovat, tak se Kosovo odtrhne od Srbska a Jugoslávie se s konečnou platností rozpadne.

Tenkrát to naši vlastenci chápali, a když se děje absolutně to samé, jenom s jiným znaménkem, ve vztahu k DLR a LLR, tak propuká hysterie. Co to děláte, musíte poslouchat páníčka, on to nedovolil. Chcete se snad pozvedat na úroveň USA? Nebo snad na úroveň samotné Británie? Odtud se ozývají všechny ty hlasy proti Minskému formátu.

Zda to ti vlastenci chápou nebo nechápou, právě odtud to pramení, aby se nepovedlo institucionalizovat se zákonnému dědici státní moci na Ukrajině, kterým jsou pouze DLR a LLR. Vždy jsem mluvil o tom, že to je počátek obnovy pořádku a státnosti na Ukrajině, což bude obnoveno buď s pomocí novoruských ozbrojených sil, které vstoupí do Kyjeva a Lvova, nebo to bude provedeno formou jednání.

Ta forma jednání je výhodnější, protože se přitom neničí infrastruktura, nezabíjejí se lidé. Dává možnost se domluvit, protože krev lidi rozděluje na dlouho. Já o tom mluvím v každém pořadu. V každém pořadu a říkat, že v tomto formátu…

A z čeho obviňují Putina? Putin teď nemůže jednat tak, jak navrhují. To absolutně nechápou řídící procesy. U nás se snad Rusko rovná stalinskému SSSR?

Ani tehdy Stalin neměl zcela volné ruce. A my snad dnes nemáme oligarchy? Díky komu vlastně existují novoruské ozbrojené síly? Díky vojenskému zásobování. Dodávek na úrovni veřejné iniciativy. Lidé mají tak moc peněz?

Nebo se o to přece jenom starají nějací majitelé pytlů peněz, se kterými je potřeba jít na určité kompromisy, se kterými je třeba určitým způsobem počítat.

Ano, mnoho zbraní nepřichází z Ruska, ale přímo z ukrajinského území, kdy tanky opravené na západní Ukrajině jedou kolonami do Doněcku. To není pro nikoho tajemstvím.

Je ale potřeba to organizovat. A jaký odpor je kladen v samotném Rusku, nebo snad nám nehrozili majdanem? Víte, když věci posuzují z úrovně 6. priority a nevidí, co je nad tím, jak to musí být podporováno celkovým zdravotním stavem obyvatelstva.

Celkovým, jak psychickým, tak i fyzickým. Jak je potřeba to podpořit ekonomikou, jak to musí být podporováno ideologicky, na určitém historickém základě.

A jaká metodologie poznání se využívá. Když tohle všechno pominete, tak jdete mávat svou šavlí a tank se vám asi bude materializovat ze vzduchu. A náboje pro artilerii, které přicházejí?

Nebo munice pro tanky? Patrony? Odkud se bere všechen ten spotřební materiál? Princip dodávek západních zbraní na Ukrajinu spočívá v následujícím. Dodají tam řekněme nějaké dělostřelecké systémy.

Ty ale nejsou určeny k tomu, aby se na nich povozili někde na přehlídce bez munice. Dělostřelecké systémy spotřebovávají při bojových akcích velmi mnoho munice.

Letadly to všechno nepřepravíte. Krásně to bylo vidět na veřejné diskusi v USA. McCain tam požadoval dodávky a tvrdil, že je mohou přepravit letecky. Generál mu oponoval: „Letecky? To se nedá!“

A oba mlčí o tom, že následně také budou muset zajistit munici. Jakmile se ten problém začne řešit, tak jak to dopadne? Při jakékoliv formě logistiky, jakékoliv formě logistiky bude západní Evropa zatažena do bojových akcí na Ukrajině.

Protože to budou muset dodávat celými kolonami. Proto tam hodlají dodávat západní zbraně. Ne proto, že by tam něco reálně mohly vyřešit ale proto, aby zatáhli Evropu do války.

Aby se válka rozšířila na evropské území. Zastánci toho, aby se válka rozšířila na evropské území díky rozpoutání totální války na ukrajinském území, jsou i v Rusku!

Oni jsou stejní jako „svidomí“ Ukrajinci, kteří jsou „ponad use“. Také si myslí, že slunce vychází ve Washingtonu, a že by Rusko mělo sloužit USA. Co si to ten Putin dovoluje, neposlouchat samotnou Nulandovou?

Vždyť by mu mohla dokonce přivézt nějakou tu sušenku, když bude správně skákat na Rudém náměstí a správně pokřikovat, jak Nulandová přikáže.

Jsou tu takoví, kteří jsou připraveni hodit zájmy našeho státu pod nohy USA. Musíme být chytřejší. Musíme chápat řídicí procesy, musíme je řídit, o čemž neustále také mluvíme.

Žádné věšení bulíků na nos se nekoná. Já neustále říkám: „Musíte pochopit ty procesy, pochopit proč a jak to probíhá.“ Dnes už zadávali otázku k území. Vždyť pochopte jednoduchou věc.

Zastavit se teď a ukončit bojové akce znamená katastrofu pro nynější formát kyjevské vlády. Znamená to katastrofu pro kyjevskou bandu. Je to katastrofa pro Kolomojského.

A sbírání zdrojů pro další útok, až se zcela zhroutí státnost na Ukrajině, abyste byli připraveni, aby to nebyla divize Kolomojského, která půjde na Kyjev, ale řekněme vojenská policie a policie DLR, která by se dostala do Kyjeva a obnovila tam řád?

Bez bojů! Ale k tomu je potřeba se připravit. Chápete? Nahromadit určité zdroje, přeskupit se a počkat si, kdy se to u nich zhroutí. Chápete?

Geniálním vojevůdcem není ten, který vyhrál sto bitev, ale ten, který dokázal zničit svého protivníka bez jediné bitvy. A u nás ti vlastenci z nějakých důvodů pořád zapomínají, že lidská krev není voda, že je potřeba v první řadě jednat diplomatickými metodami a řešit ty nejsložitější úkoly.

Chránit lidi, ať to stojí, co to stojí. Chránit konec konců i infrastrukturu. Když se dnes podíváš na domy třeba v Debalcevu, tak je to jedna hrůza. To všechno bude potřeba obnovovat. Lidé musí někde bydlet.

A kolik jich už zabili, kolik osudů je zničených? Kolik už zemřelo dětí? Je velice pěkné dívat se na válku v televizi vleže z gauče. Potom je možné obviňovat Pjakina, že někomu věší bulíky na nos.

Zkuste se trochu vcítit do toho hoře, které přichází do každé té rodiny. Je potřeba ochránit lidi a použít k tomu všechny mechanizmy pro snížení napětí na Ukrajině a uchovat si přitom ideologickou čistotu a udržet koncepční směřování svého postupu.

K jiným otázkám. Sláva Horák z Česka Vás prosí charakterizovat pozici české vlády v souvislosti s ukrajinskou krizí, a jak vidíte budoucnost České republiky v rámci EU.

Především je nutné si uvědomit, že konkrétně Česko a celkově Československo je zvláštním subjektem v mezinárodních vztazích. Prostřednictvím Česka teď probíhá ohlašování vztahu a pozice globálního prediktora eurasijského křídla. Jaká je perspektiva? Nu, jaká je perspektiva.

Především při uchování normálních mírových vztahů, mezinárodních vztahů na evropském území, a globalizační proces nikdo nezastaví, bude jedním z jeho prvků nová obnova Československa. B

ude probíhat pokojně a iniciativa vyjde od lidu. Zkušenosti ze společného soužití mají, a to jak pozitivní, tak i negativní. Sjednocování států a národů bude napřed probíhat vnitrostátně.

Tedy v těch státech, které již mají určitou zkušenost ze vzájemného soužití, společného života v rámci jednoho státu, jako např. Jugoslávie, Československo, se budou v první řadě obnovovat tyto vnitrostátní vztahy.

Zda to bude formalizováno v čistě státním svazku, to už je spíš taková taktická otázka, ale to, že půjde fakticky o řídicí subjekt sjednocující zdroje dvou slabších subjektů, to s ohledem na faktickou skutečnost ano.

Valeriji Viktoroviči okomentujte prosím teroristický útok v Tunisu.

Velice zajímavý teroristický útok. Když jsme mluvili o postupu USA ve snaze rozpoutat světovou válku v Evropě a o tom, že USA využívají všechny možné a dostupné mechanizmy, tak v první řadě bylo potřeba poukázat právě na ten teroristický útok v Tunisu.

Ještě se pořádně nevědělo, co a jak se tam stalo a agentura Associated Press již informovala o 22 mrtvých. Ještě nebylo konkrétně nic řečeno, pouze nějaké předpoklady, ale Associated Press, což je velice zajímavá organizace, ti kdo se zajímají o globální politiku, globální řízení, globální elity musí vždy brát v úvahu i Associated Press.

BBC informovala o 17 mrtvých. 22 je číslo hierofantů - 11 na straně jedné a 11 na straně druhé. To globalisté informují, že ten úder byl směřován proti nim. Státní elita oznamuje 17 - nám se všechno podaří, náš podnik bude úspěšný.

Potom došlo k opravě a byla zveřejněna následující čísla. 21 mrtvých a 44 zraněných. Číslo 44 je číselná míra slova žrec.

Globální prediktor pretenduje na to nebýt jen znacharem, ale žrecem. Takže byly zasaženy naše zájmy? Ano, byly. Odpovědí je 21. Blackjack, Oko bere. Vyhráli jste, ale hra ještě neskončila. Zasáhli jste naše bolavé místo.

A co ukázali? Podívejte se, zaútočili na muzeum Bárdá. Ve Francii je zase město Bordeaux. Zní to trochu podobně.

Tunis je, pokud to budeme s určitou tolerancí brát jako analogii, pro Francii jako Čečensko pro Rusko. Když jsme hodnotili začátek arabského jara a odstoupení Ben Alího, tak jsme hned říkali, že cílem Tunisu je přenesení konfliktu, teroristické činnosti a bojových akcí na francouzské území.

Takže USA prostřednictvím Tunisu varují Francii, že pokud nebudou dost brát do úvahy americké zájmy a budou dále napomáhat odpoutání Evropy od diktátu USA, tak budou následovat určité procesy, jako terorismus, bude u nich válka. Globální prediktor prostřednictvím Associated Press vzkázal: „Výzva byla přijata.“

Také vás prosí okomentovat protesty ve Frankfurtu nad Mohanem, konkrétně se ptá Valerij. Chápu správně, že události v Německu, ve Frankfurtu nad Mohanem, jsou pokusem státní elity USA postavit Merkelovou na místo?

Takříkajíc pokračování francouzských událostí, přičemž nepokoje probíhaly s celkem vysokou agresivitou, zraněno bylo 90 policistů. Ne, nesprávně. Co je to za situaci? Každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a pro své zájmy a v míře svého nepochopení na toho, kdo zná a chápe více.

Existence Evropské centrální banky a Německa je pro USA teď problémem, neboť se začínají vymykat jejich kontrole a v souvislosti s tím USA…

Opět pokračujeme ve stejné linii, že USA potřebují válku. USA potřebují za každou cenu destabilizovat situaci v Německu a Německo se začíná jejich kontrole vymykat.

Ještě v říjnu minulého roku přímo na Putinovy narozeniny - 7. října, německá ministryně obrany von der Leyen prohlásila ve vládě, že německá armáda se bude účastnit bojových akcí na Ukrajině.

Vláda z toho byla na větvi, vždyť kdo má o podobných věcech informovat? Předseda vlády, kancléřka! Nebo nějaký ministr prostě oznámí kancléřce, že bylo přijato rozhodnutí o takovém nasazení armády? To byla fakticky linie USA.

Teď už Von der Leyen mluví o tom, že by měla mít vlastní ozbrojené síly Evropa, což znamená přímé ohrožení NATO, neboť síly nebudou stačit. Pokud by se Evropa stala samostatnou silou, tak by USA prakticky neměly koho řídit a neměly by koho vrhnout do boje proti Rusku.

Takže tady došlo k přímé srážce a Merkelová realizuje takovou politiku, která se stále více blíží k dohodě s Ruskem. Je to mimochodem vidět jak z Minského, tak i z Normanského formátu, to, jak USA ztrácejí kontrolu nad ukrajinským územím.

Chtějí tedy Německo destabilizovat. Je to nutné? Tak to zorganizujte v plném rozsahu. USA tedy organizovaly destabilizaci, organizovaly majdan. Globální prediktor dal zase Německu pokyn, aby tento majdan potlačilo. Chápete?

Není důležité, pod jakou záminkou byl ten majdan zorganizován. Hlavní věcí je, zda je rozdmýcháván nebo potlačován. V Německu svůj majdan potlačili a tím byl nanesen ještě jeden úder zájmům USA na Ukrajině.

O co jde? Na Ukrajině šlo o pokojné demonstranty, kteří zabíjeli policisty a zde to byli zločinci překračující zákon. Ať už si to obyčejní lidé přejí nebo ne, tak v případě určitého přísunu takových informací, pokud naše Russia Today nebude zapomínat to připomínat, si lidé ty dva obrázky dají dohromady.

Potom ihned vyvstane ta otázka, že nynější formát vlády v Kyjevě není legitimní, že tam došlo ke státnímu převratu. Jedná se o potopení kyjevského formátu vlády, tímto způsobem.

Takže Spojeným státům ve Frankfurtu zase šlápli na bolavé místo, přičemž byla využita energie útoku samotných USA.

Otázka k Vietnamu od Jurije. Jakou roli hraje v globální politice tento geopoliticky důležitý region. Nedávno jsme se ze zpráv dozvěděli, že vláda USA požádala vietnamské úřady, aby nepouštěly ruské letce na základnu Cam Ranh. Proč je pro státní elitu ta základna tak důležitá?

Je geopoliticky důležitá, protože je to předsunutá základna přítomnosti Ruska v Tichém oceánu. Je to velice důležité, takže pro USA je zase důležité tam Rusko nepustit.

Dá se odtud velmi dobře kontrolovat jihovýchodní Asie a Tichý oceán. Proto tam ta základna také byla vybudována. Politika země. Je to konkrétní bod na planetě Zemi. Pokud tam bude Rusko, tak se USA budou muset minimálně uskrovnit.

Zpráva od Olega. Ředitel přední americké soukromé konzultační zpravodajské agentury v oblasti geopolitiky Stratfor  George Friedman mluvil o geopolitické situaci okolo Ukrajiny a geopolitiky ve vztahu k Rusku, Německu a USA.

Dále je uveden odkaz na příslušné video. Tvrdil, že hlavním úkolem je nepřipustit sblížení Německa a Ruska. Říkal, že to dělají již 100 let. Vysvětlete, proč má USA takové plány, čím je nebezpečné spojenectví mezi Ruskem a Německem pro USA? Vždy když mezi Ruskem a Německem panoval mír a přátelské vztahy, byl v Evropě mír.

USA však potřebují válku. Ať to stojí, co to stojí, je potřeba je proti sobě poštvat. Klíčovým hráčem na evropském kontinentu je Německo. V tomto vztahu, když jsme mluvili o Frankfurtu, tak…

I tady se to hodí říci. Jde o velice symbolickou publikaci ve Spiegelu, kde je Merkelová na obálce umístěna v Aténách mezi esesáky, přičemž je tam zakomponována dosti neuměle. Spiegel je zrcadlo odrážející reálné události.

Co se stalo? Tímto způsobem bylo oznámeno, že Merkelová osobně je nakonec vyvázána z přímého, zdůrazňuji, že ne z úplného, nebo lépe vůbec z řízení, ale z přímého řízení Spojenými státy, a že má Merkelová i Německo uložen stejný úkol, jaký měl i Hitler, a to znamená vytvoření jednotné Evropy.

Německo má velice důležité úkoly. Pokud se povede s Německem najít společnou řeč, tak bude v Evropě mír a USA si mír nepřejí.

Poslední otázka pro dnešek je od Leo Minska. Otázka se týká mravnosti lidí a příslušného trestu. Žije si například nějaký divošský kmen a všichni lidé jsou tam dobří, vzájemně si pomáhají apod.

Žijí však na území, kde jsou naleziště zlata a ropy. Jednou k nim tedy přijde zástupce takzvané civilizace a začne jim tam všechno ničit, zabíjet je a dokonce kácet i ovocné stromy. Podle KOB to tedy vypadá, že jsou si sami vinni, protože nebyli dost mravní. V čem je ale jejich vina?

Všechno se to stalo tak rychle, že ani neměli čas nějakým způsobem zmoudřet.

Slova líbit se a mravnost mají stejný kořen (v RU) a označují to, čemu je objektivně podřízena vnější viditelná činnost vnitřního toku mysli a vůle člověka, a co člověk nevnímá jako zlo. Proto je možné o mravnosti vždy hovořit… Tedy nemravné je …

Existují dva pojmy. Mravnost nemůže být nepřítomná, to je spíše zmatek v prioritách mravních kategorií, kdy se v případě jedné a té samé mravnosti používají vzájemně konfrontační kategorie. Pokud se to týká lidstva vůbec, a jinak se život takzvaně primitivních národů posuzovat nedá, tak je třeba říci následující.

Lidstvo po celou dobu svých dějin nežije v souladu s božím úmyslem, nachází se v zóně božího dopuštění. Všechna kataklyzmata, která se dějí se státy a národy, probíhají v rámci té objektivní mravnosti, která je vlastní všem těm zemím a národům nezávisle na tom, na jaké úrovni rozvoje se nacházejí.

Na začátku 20. století byly populární takzvané „Lidské ZOO“. Lidské ZOO, když sváželi primitivní národy do takzvaných civilizovaných zemí a lidé tam chodili do ZOO a dívali se, jak žijí černoši, Papuánci apod.

Ukazovali je v klecích jako zvířata, ve voliérách. Existence národů v raných stádiích rozvoje je lidstvu dána proto, aby lidstvo nezapomínalo na to, odkud vyšlo, jak se rozvíjelo, a jaké mohou být následky, aby mělo s čím porovnávat.

A potom už jde o mravnost člověka, který se konkrétně střetává se znakem shora, o to, jak se zachová. Takže nic náhodného se neděje a odpovědnost mají všechny národy. Co se týká té kolonizace, těch co přicházejí, tak ano.

V minulém pořadu Otázky a odpovědi byla otázka k Adygejsku. Existuje kolonizace, mluvím obrazně, kolonizace Ruska a kolonizace Evropským světem. Když se ten Evropský svět dostal na území USA, tak z mnohamiliónového indiánského obyvatelstva nic nezbylo.

Ani území, ani státnost, ani kultura, přičemž právě i v souvislosti s těmi Adygejci, je možné uvést takový příklad. Všichni četli Fenimora Coopera a všichni znají knihu Poslední Mohykán.

Mohykáni přece bojovali na území Angličanů. Kde jsou teď? Zlikvidovali je právě ti Angličané. Udělali svou práci a hotovo. Tak se Rusko k národům nikdy nechovalo.

Všechny národy jsou zachovány a všechny se rozvíjely a všechny mají možnost se rozvíjet i v budoucnosti. To je jeden možný přístup k národům, které stojí na nižším vývojovém stupni ve vztahu k těm, kteří k nim přijdou s řekněme nějakými těmi výdobytky civilizačního vývoje, ať už jsou technokratické, nicméně na vyšším stupni vývoje.

A to o čem byla řeč, je západní koncepce řízení. Jedno i druhé se děje v oblasti božího dopuštění, ale ruský způsob je pohyb směrem k božímu úmyslu a západní cesta je samolikvidací v zóně božího dopuštění.

To je k celému lidstvu jako celku. To byla poslední otázka? Jak ukazuje praxe otázek a odpovědí, tak mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že podstata věci nezapadá do okruhu našich pojmů.

To je k tomu, jaké jsou pokládány otázky. Mnohé věci je potřeba zahrnout do okruhu svých pojmů, je potřeba chápat, co se děje. Abyste to chápali, musíte mít vědomosti.

Studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Nastudujte si řízení sociálních supersystémů, to vám všechny ty věci osvětlí.

Na shledanou.

Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Další