Valerij V. Pjakin: Otázky a odpovědi ze dne 20.4.2015 (Přímá linka Putina)

  • Posted on: 24 April 2015
  • Hits: 2
Valerij V. Pjakin: Otázky a odpovědi ze dne 20.4.2015 (Přímá linka Putina)

Přímá linka Putina (Úkolem bylo získat zpětné vazby od objektu řízení), vražda Buziny, Kalašnikova a Suchoboka na Ukrajině, brzký příjezd 200 vojáků z Kanady na Ukrajinu, Iran a S-300, ředitel FBI o holokaustu, psaking...<span id="key_word"><a href="https://www.aljadid.com/efasshop/collections/adidas-falcon">Adidas Falcon</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky a posluchače. Dnes je 20.04.2015. Minulý týden se konala pro naši zemi významná událost. Proběhla "Přímá linka" s hlavou našeho státu.

V jedné z nejpopulárnějších otázek vás Valeriji Viktoroviči prosí, abyste se s námi podělil o své dojmy z této Přímé linky s prezidentem.

Běžné pracovní dojmy. Pouze nesouhlasím s tím, že to byla událost významná jenom pro naši zemi. Jednalo se o událost světové úrovně.

I když se někteří pokouší tvrdit, že to byla jenom přímá linka jakéhosi regionálního státu, nebo že se jedná o Putinovy metody propagandy, apod.

Všechny komentáře o prý druhořadé události v jakési regionální zemi však světová západní média z nějakého důvodu umístila na první stránky svých vydání.

Dostalo se to mezi přední události. Proč? Je to velice prosté. Ani jeden světový lídr na takovéto úrovni nekomunikuje se svými občany.

Svůj úkol tato Přímá linka splnila. Jejím úkolem bylo získat zpětné vazby od objektu řízení. Jednou věcí je to, co Vám hlásí nějací úředníci, druhou, když Vás informují nějaké veřejné organizace a třetí, když ty informace pocházejí přímo od lidí.

Ať už to organizátoři Přímé linky filtrují či cenzurují, jak chtějí, tedy přesněji moderátoři této akce, ať už vybírají otázky, jak chtějí, stejně nemohou snížit úroveň určitého existujícího sociálního napětí a nemohou zakrýt zejména to sociální směřování procesů probíhajících ve společnosti, protože se to stejně dere na povrch i skrz všechny ty otázky o psících a podobně.

Stejně to vyplave a svého cíle - zjistit reálný stav řízeného objektu, prezident dosáhl. Je potřeba zmínit ještě jednu věc. Putin má na rozdíl od všech ostatních odvahu se svými občany čestně komunikovat.

Čestně a přímo odpovídá na všechny otázky. Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, ale musíte vzít v úvahu také to, že je manažerem-praktikem, řídí v praxi. Od jeho slov závisí stav řízeného objektu, tedy státu a stav řídících procesů ve světě vůbec.

V souvislosti s touto skutečností a s ohledem na rovnováhu sil ve světě, rovnováhu sil ve státě, o některých otázkách mluví více zpříma a o některých méně zpříma, ale vždy čestně!

Pokud se orientujete v otázkách řízení, tak odpovědi prezidenta a přesněji vůdce, protože on není prezident, on je vůdce. My jsme v Rusku vůbec měli málo vůdců, je možné je spočítat na prstech.

V rychlosti to byl Ivan Hrozný, Petr I., Mikuláš I., do určité míry Alexandr III., Stalin a teď Putin. To je vše. Tyto je možné nazvat vůdci.

Všichni ostatní byli buď pouze carové, nebo p-rezidenti, nebo generální tajemníci. Vůdce tedy takto získal informace od řízeného objektu a teď je samozřejmě promítne do své politiky.

Opakuji, že k takovému kroku se neodhodlal žádný p-rezident žádného státu ve světě. Odtud plyne ta zloba a nenávist, protože si reálně uvědomují, že jsou ve srovnání s Putinem trpaslíky.

Kdo by se odhodlal k takovému čestnému a otevřenému přístupu? Dokážete si představit třeba Hollanda? Jak Hollande vystupuje se svými odpověďmi ve Francii? Vždyť by ho roztrhali! Nebo Obama?

Prostě by ho roztrhali jako... Ani nevím jaký pro to uvést příklad... Hollande přece nemůže odpovědět po pravdě, proč nedává povolení k prodeji Mistralů. Rusko je financovalo, chce je koupit, byly uzavřeny smlouvy.

Okřikli ho z USA, a co? Je tedy prezidentem nebo není? Jaký jsi pro svou zemi prezident, pokud pro tebe příkaz z Washingtonu znamená víc, než zájem tvého vlastního státu, tvých voličů?

Putin právě demonstruje, že pro něho má blaho jeho státu a jeho lidu přednost před jakýmkoliv ovlivňováním ze zahraničí.

Druhou nejpopulárnější otázkou byla prosba o komentář k vraždě Buziny a Kalašnikova na Ukrajině.

Je potřeba promluvit nejenom o vraždě Buziny a Kalašnikova. Za 24 hodin byli na Ukrajině zavražděni tři lidé. Dva novináři a jeden politik. Kalašnikov byl politikem a Buzina a Suchobok byli novináři.

Buzina byl navíc ještě také spisovatelem a historikem. Pokud se na to podíváte komplexně, tak z celého toho nesmírného počtu vražd na Ukrajině, politických vražd na Ukrajině, které nejsou vůbec vyšetřovány, se tyto vraždy vyčleňují.

V jakém směru? Byly provedeny bezprostředně jako příprava informačního pole k Přímé linii ruského vůdce Putina a měl by to být určitý vzkaz pro celý svět o stavu věcí na Ukrajině.

Na Ukrajině zabíjejí za slova. Kdy se v takovém případě zabíjejí protivníci? Když na jejich slova není co namítnout. Když si uvědomujete, že mají pravdu, a že jim nedokážete oponovat, že celá vaše politika je vybudována na lži, tak začnete ta nepohodlná ústa zabíjet a zavírat. Antimajdan po celé zemi byl pokusem o vyjádření názoru odlišného od Majdanu.

Tito novináři vyjadřovali jiné mínění, než ta poplatná média obsluhující kyjevskou bandu, a proto je zabili. Co se týká Buziny, tak to je vůbec zvláštní případ.

Vražda Buziny je vzkazem pro ruské elity, které se pokoušejí domluvit se Západem a poškodit v budoucnosti ruské zájmy.

Oč jde? Buzina byl svými názory monarchistou. Co říkával? Že lidem je to jedno, probudí-li se a ve vládě sedí Gorbačov, nebo vyměnili cara.

Lidem je úplně jedno, kdo tam bude. Ať v Rusku nastolí monarchii, určí svého vůdce... Vůdce nemůže být určen, byl by to car! Tomu že se pak bude přísahat věrnost, vrátí se absolutismus a bude.

Buzina byl tedy vlastně představitelem takzvaného Bílého projektu v Rusku. Nebyl ani s jedněmi, ani s druhými. Říkal, že na Ukrajině teď probíhá občanská válka a jeho přátelé prý zahynuli jak na jedné, tak i na druhé straně.

Když probíhá občanská válka, tak člověk nemůže zůstat neutrální. Musí jasně zaujmout jednu pozici. Ani se nemusí přiklonit k jedné ze dvou bojujících stran, může to být nějaká třetí zformulovaná pozice, ale musí v ní být jasně vyjádřena představa o budoucnosti státu, o sociální organizaci státu, jaká by měla být.

To, co zosobňoval Buzina, bylo vyjádřením Bílého projektu, který se neztotožňoval ani s jednou ze dvou stran. Kvůli fiasku Strelkovovy mise na Ukrajině však Bílé hnutí v Rusku zdrojové možnosti nezískalo.

Nedalo se o něm proto uvažovat. Bílé hnutí se může domluvit se Západem na úkor ruských zájmů, aby se dostalo v Rusku k moci, tedy fakticky provést státní převrat.

Buzina si tohle všechno asi uvědomoval. Nemohl nevnímat všechny ty různé politické toky a zůstávat mimo. Nemohl něco kritizovat, aniž by vyjádřil konkrétní pozici, že se všechno jednou nějak usadí.

Nemohl nevidět celé to politické pozadí a řízenost procesů. Prý že všechny země si někdy prošly občanskou válkou. A co, že všechny prošly občanskou válkou?

Přejete si, aby ve vaší zemi byla občanská válka? Chcete přispět k tomu, aby míra krvavosti byla co nejnižší? Tak musíte vyjádřit svou politickou pozici.

On tu svou vyjádřil a tato jeho pozice se neshodla s tou, kterou teď zastávají USA a nynější kyjevská banda. Napsal krátkou báseň, o které se mluvilo v televizi: Za co zemřeli na Majdanu?

Za to, aby o osudu Ukrajiny v Evropě rozhodoval buzerant. Za to, reálně za to, bojovali na Majdanu! Pokud si tohle uvědomujete, tak když jednou řeknete A, musíte říci i B.

Buzinu celkem dlouho vedli k tomu, aby z něj udělali rukojmího... Dali mu funkci redaktora a pod záštitou jeho jména začali šířit dezinformace.

On proti tomu vystoupil a tím si podepsal svůj rozsudek. I kdyby však zůstal tím redaktorem, stejně by ho zabili, jenom by z něj udělali ukrajinského patriota.

Proč už ho kyjevská banda nepotřebovala? Protože v podstatě vyzýval k dialogu. Říkal, že je potřeba brát do úvahy i jiné názory.

Říkal třeba, že měl Turčinov jet do Donbasu a tam se lísat a objímat. Cožpak nechápal, no ano teď už v minulém čase, tedy, cožpak nechápal, že Turčinovovým cílem byla válka?

Samozřejmě, že to chápal. Jako historik si to nemohl neuvědomovat. Jako syn důstojníka KGB, SBU nemohl ty procesy nechápat. Ale mluvil jinak.

Proto se ocitnul v roli rukojmího, kterého jednoduše zlikvidovali jako určitý vzkaz. USA potřebovali zaříznout svou rituální ovečku, tak se jí stal Buzina.

USA v libovolném okamžiku obětují kohokoliv, kdo stojí proti Putinovi, aby tak vyslaly nějaký svůj vzkaz. Kohokoliv! A celý Bílý projekt? Jsou to všechno sebevrazi.

Chtějí zničit Rusko? To se nestane! Mnozí se o to snažili. Bílé hnutí se zničí samo.

Dále vás prosí okomentovat další události. Velvyslanectví USA v Kyrgyzstánu odmítlo komentovat obsah diplomatické pošty o váze 150 tun.

No, já nejsem diplomatický pracovník amerického velvyslanectví, a tím spíše ne v Kyrgyzstánu. Jediné, co mohu podle obecného chodu věcí říci je, že USA jsou vytlačovány z řídících procesů na Ukrajině.

Vše tam stále více spěje k míru a k likvidaci band složených z Pravého sektoru. USA tedy potřebují destabilizovat situaci všude, kde se jen dá a nejpravděpodobnější je, že připravují další oranžovou revoluci, že přivážejí agitační materiál v podobě pušek, granátů, který budou potom rozdávat...

Vždyť přece z amerického velvyslanectví v Moskvě tenkrát také stříleli neznámí ostřelovači! A teď tu humanitární pomoc budou v americkém velvyslanectví vydávat takzvaně bouřícímu se obyvatelstvu.

Jsi nespokojenec? Tak tady máš 100 USD, až vykonáš svou práci, tak ti dáme dalších 100, když to přežiješ. Tady máš své pracovní nářadí - samopal a granáty...

Nejspíše to bude tak. Je tedy nutné, abychom na to byli připraveni a naše tajné služby se proti tomu bránily. Působit musí proti extrémistickým organizacím v Kyrgyzstánu a v sousedních zemích, aby na velvyslanectví neměli komu tu "humanitární pomoc" rozdávat.

Ještě očekává brzký příjezd dvou set vojáků z Kanady. To už je něco jako deja vu. Šlo o velice těžký, několikahodinový maratón jednání, na kterém bylo rozhodnuto o demilitarizaci zóny.

Všichni zahraniční vojáci mají být z ukrajinského území staženi. Už v březnu zaznělo podobné prohlášení o příjezdu 300 amerických vojáků na Javorský polygon ve Lvovské oblasti a teď znovu.

Do jaké míry je tomu opravdu tak, je otázkou, protože my nemáme technické možnosti, jak prověřit, zda opravdu přijeli, nebo se jedná o nějaké divadýlko.

A pokud opravdu přijeli, tak čím se tam zabývají. Problém je v tom, že se USA usilovně zuby nehty drží svého řízení procesů na Ukrajině, a nezanechaly svých pokusů rozpoutat na Ukrajině totální válku, která by se pak rozšířila dále do Evropy.

Pouze s tímto cílem pokračují v porušování všech dohod, které Kyjev, stále v mnohém pod jejich kontrolou, uzavřel při jednání v Minsku. P

řesto mají ta jednání, která probíhala mezi speciálním zástupcem ukrajinského p-rezidenta Porošenka a Plotnickým a Zacharčenkem, v porovnání s jednáním hlav států v normanském formátu úplně jiný význam.

A co je charakteristické? Dohody uzavřené zástupcem ukrajinského p-rezidenta Porošenka se Zacharčenkem a Plotnickým byly potom schváleny a staly se oficiálním dokumentem OSN, která doporučila celý ten komplex opatření realizovat.

USA tak svojí snahou o vyvolání války vystupují proti OSN. To je úplně jiný aspekt.

Vladimír se ptá, proč se pořád tolik soustředěné pozornosti uděluje genocidě Arménů? Začalo se o tom hovořit v některých státech USA a následovalo papežovo prohlášení.

Potom Evropský parlament vyzval Turecko, aby přiznalo, že ke genocidě Arménů došlo. Mluvili jsme o tom již nejednou, že Arméni jsou něco jako náhradní židé.

Arménská diaspora musí stejně jako ta židovská plnit určitou řídící misi globálních procesů ve světě. Židé jsou teď odsouzeni k finálnímu holokaustu, obřízce a Izrael svou nerozumnou politikou vyvolávání napětí mezi okolními sousedy zachází tak daleko, že Arabové Izrael prostě zlikvidují, pokud se Izraelci nezklidní.

Co se týká toho posledního rozruchu okolo Arménů, tak je to velice jednoduché. Turecko se začalo vyvlíkat z pod diktátu USA, a ty tedy hledají všechny možné způsoby, jak na Turecko zatlačit. Přiznání genocidy Arménů je jedním z bolavých míst turecké politiky.

Jde o bolestnou událost z turecké minulosti a to nemohly USA opominout, tak použily všechny páky. Když tam nechají vybuchovat bomby, organizují masové nepokoje, tak proč by nevyužily i možnost diplomatického nátlaku? Což i udělaly.

Také vás prosí naznačit, proč jsme souhlasili s návštěvou Merkelové 10. května místo 9. května?

Proč se opět takto ponižujeme? Když se ostýchá přijet, tak ať dřepí ve svém Berlíně. Co je to za módu, aby nám diktovala, kdy máme slavit své vítězství?

Tak především Rusku nikdo nic nediktuje! Otázka je položená z úhlu pohledu, že Rusko nemá svou vlastní politiku a pouze reaguje na vnější výzvy.

To je ale v podstatě škodlivá pozice, která je, jak říká Putin, kontraproduktivní. Taková pozice nikdy nevede k vítězství. Je třeba vycházet z toho, že to Rusko stanovuje pravidla.

Je třeba si uvědomit následující. Je to naše vítězství! My jsme v tomto ohledu soběstační. Kdo si přeje vyjádřit svou úctu k našemu vítězství, k naší zemi, ten přijede.

Ale ne všichni, co by si to přáli, mohou přijet. Mnohým to zakazují washingtonští aparátčíci. Sami zcela nepokrytě přiznali, že to mnohým zemím zakázali.

A sama Merkelová? Ona je absolutně nesamostatná figura. Německo bylo okupované USA, a stále jím okupované zůstává. Kandidát na německého kancléře podléhá schvalování již ve stádiu předkládání kandidatur.

To ve Washingtonu určují, kdo má být zvolen. Až potom se spouští v Německu "demokratický" proces kvůli vytvoření potřebné clony, zaštiťující proces volby nového washingtonského zastupujícího protektora v Německu.

Proto se ta věc má tak, že prostě přijede tehdy, kdy bude moci. A co přijede řešit? To už je její věc. Není třeba neustále se honit v kruhu.

Rusko samo o sobě je civilizací a samo o sobě státem. My jsme se také nikoho neptali, zda máme vstoupit do Berlína nebo ne. Přišli k nám a dostali odpověď. Teď je to ten samý případ. My se před nikým neponižujeme.

Každý sám za sebe a za svou zemi rozhoduje, jaké vzájemné vztahy chce udržovat. A to, že se Merkelová, která je vystavena tak tvrdému diktátu, vynasnažila svou návštěvu časově přiblížit právě k devátému, i když je to desátý, vypovídá o opravdu velkém úsilí Německa a německého lidu mít s Ruskem normální vztahy.

Tak je to. To liberálové se nám snaží vnutit, že se před někým ponižujeme. Před nikým se neponižujeme, ruská armáda vždy všem přinášela svobodu.

Na to nesmíme zapomínat. Je to náš svátek. Zdůrazňuji náš, nikoho jiného. Kdyby to bylo na Evropě, tak by ho zakázala úplně. Vždyť o co se teď snaží, a co vykřikuje například Jaceňuk nebo i Porošenko? Přikázali jim, tak štěkají.

Valeriji Viktoroviči okomentujte událost, kdy u Kapitolu přistál gyroplán. V roce 1987, 28. května na Den pohraniční stráže, přistálo na náměstí Vasiljevskij spusk u Rudého náměstí lehké jednomotorové letadlo Cessna, které pilotoval Mathias Rust. Bylo to v roce 1987.

Nu což, Spojeným státům přiletěl jejich Mathias Rust, všechno jde podle plánu, všechno probíhá jak má. Zatčen byl bývalý ředitel MMF, bývalý španělský ministr ekonomiky Rodrigo Rato.

Také bývalý ředitel finanční skupiny Bankia. To je velice důležitá figura a velice důležitý vzkaz o někdejším kurzu MMF. Jejich kádrové oddělení nepřestalo fungovat.

Za všemi přijdou. To je osobitostí globální elity, která nepatří do první úrovně. Budou je začišťovat. Mnozí bankéři létají, skákají z oken...

Rato možná neskočí, když se bude dobře chovat, ale něčím se páníčkovi znelíbil, pokud k němu přišli. Zatkli ho jenom proto, aby provedli v jeho přítomnosti zatčení, na nic víc ho nepotřebovali, potom ho pustili.

Domovní prohlídku! Oj, ano, aby v jeho přítomnosti provedli domovní prohlídku, a potom ho pustili. Příznačná je přítomnost té informace v médiích s důrazem na jeho řídící funkci.

Jedná se o signál jiným lidem, ti, komu byl určen, vědí, jak si ho mají vyložit. A my uvidíme, co ten signál měl znamenat podle událostí, které budou následovat. Kdo a jak ten signál pochopil.

Nesmíme pouze pustit tu událost ze zřetele, to je všechno. Putin podepsal příkaz o dodávce S-300 Íránu. S-300. K tomu rozruchu okolo S-300 je třeba promluvit o klíčové události.

Jedná se o vystoupení p-rezidenta USA Obamy, který se prý diví, že Rusku tak dlouho trvalo dodat Íránu S-300. Žádné sankce na S-300 vyhlášeny nebyly, jedná se o obyčejnou obrannou zbraň...

My jsme kdysi požádali prezidenta Medvěděva, aby Rusko ty zbraně nedodávalo a oni nás poslechli. A teď se prostě jenom divíme, že jste tak dlouho ty zbraně nedodávali.

Ten Obamův údiv vyjadřuje velice mnoho. A co konkrétně? Když říkal, že to bylo v době, kdy byl Putin premiérem... Prezidentem byl tedy fakticky Medvěděv. ... tak o něco požádali, a bylo jim vyhověno.

Teď je ve funkci prezidenta Putin a Rusko chce dodávku obnovit. Proč se Obama diví, že to tak dlouho trvalo? V podstatě blafuje se špatnými kartami na ruce.

Nemůže veřejně přiznat skutečnost, že jejich kontrola nad procesy v Rusku upadá. Ztrácejí ty procesy, přicházejí o své řízení Ruska.

Teď samozřejmě tvrdí, že ta dodávka mohla být obnovena i dříve. Nemohla! To jeho divadýlko znamená následující: "Putine, pojď se domluvit! Pro nás Medvěděv s tou jeho partičkou nic neznamená.

My bychom ti to dovolili i dříve. Divíme se, že se s námi nebavíš. Dovolíme ti začistit celou tu tvou pátou kolonu, zlikvidovat je, ale za našich podmínek."

Putin jedná podle svých možností, a proto je dodáváme poněkud později, ale s obnovou suverenity. Obamovi nezbývá nic jiného, než dívat se na to, jak dodáváme S-300 a přemýšlet, že jim nezbývá než vézt se na ocase londýnské, tedy ruské politiky a dohod z Lausanne, těch nedávných dohod.

Vždyť o čem je řeč? Dodávka S-300 je ukazatelem toho, kdo čeho na těch jednáních v Lausanne dosáhl. Kdo by co netvrdil, tak uskutečnění dodávky S-300 fakticky dokazuje, že se právě ruská pozice ohledně Íránu stala dominantní do té míry, že jsme zpřetrhali své závazky k USA a neuzavíráme s nimi dohody...

Medvěděv by měl být s celou tou svojí partičkou Putinovi vděčný za to, že se s USA nehodlá dohodnout, a že Medvěděv spolu s ostatními korupčníky neskončí ve vězení, nebo nevyletí z okna, jak mají USA v oblibě, když likvidují nepotřebný balast.

Kdyby se dohodli a lavice obžalovaných by nebyla aktuální, tak by to dotyční řešili skokem z okna. Celá opozice by si měla uvědomit, že jenom na Putinovi závisí její budoucnost.

Obama je klidně zlikviduje, protože jsou to pro něj nuly, klidně je předhodí na roztrhání davu. Nebo je použijí jako Buzinu, jako nějaký speciální vzkaz.

V tomto vztahu je potřeba si ještě uvědomit následující. Obama v té své řeči vyzval Evropu k prodloužení politiky sankcí proti Rusku. K čemu všemu ale za ten rok došlo? Statistické údaje jsou konkrétní.

Ukazatele obratu zboží zemí, které přijaly tyto sankce, vypovídají, že například s Portugalskem se obrat zboží snížil o 41,2%, s Řeckem o 39,2%, s Maďarskem o 27,5%, s Velkou Británii o 21,3%, s Litvou o 20,5%, s Polskem o 17,6%, s Francii o 17,5%, s Finskem o 14,7, s Itálií o 10%, s Německem o 6,5%, takže všechny tyto země utrpěly v důsledku sankcí velké ztráty.

A na tomto pozadí USA, které se účastní sankcí a snaží se dosáhnout udržení sankcí proti Rusku, zvýšily svůj obrat zboží s Ruskem o 12%, takže fakticky zaujaly místo svých evropských partnerů. A stále by chtěly sankce.

To je ukazatelem toho, jak se Amerika chová ke svým spojencům. Evropa může složit své kosti do hrobu a USA zaujmou její místo.

Tímto svým údivem o S-300 se Obama opět obrátil k Putinovi: "Pojď se domluvit, my ti vydáme všechny, kteří se s námi pokoušejí dohodnout. Vydáme ti je. Jenom nás tak nelikviduj, neobnovuj ruskou suverenitu."

Polsko vyjádřilo Spojeným státům svou nespokojenost. Protest! Ano, je možné říci protest kvůli prohlášení ředitele FBI o holokaustu. Ano, je to tak a co je charakteristické?

Polsko vyjádřilo svůj protest a vyžádalo si od USA omluvu a již další den se USA bez řečí Polsku omluvily. Co vlastně řekl ten ředitel FBI? Že se Polsko účastnilo holokaustu a genocidy židů.

Ať už se na to díváte, z které strany chcete, tak jak se říká - z písničky slova nevymažeš. Ta účast Polska tam byla a historici to velmi dobře vědí.

Dokonce i takové "pravdomluvné" zdroje jako Wikipedie jsou nuceny uvádět údaje o účasti Polska na holokaustu.

Podívejte se například na články o Armii Krajowe. Existují samostatné články o pogromu v Kielci, který se odehrál až po válce! V Krakově a jiné epizody.

To všechno existuje a podle oficiálních statistik, ať už si o těch číslech myslíme, co chceme, je uváděno, že při holokaustu zahynulo 6 miliónů židů a 2 800 000 z nich historikové připisují na svědomí Polákům. To je skoro polovina.

Ať už je to, jak chce, tak před válkou bylo v Polsku více než 3 milióny, téměř 3,5 miliónu židů a po válce jich v Polsku zbylo pouze půl miliónu.

Ať už počítáme, že někteří stačili odjet, někdo se evakuoval, tak velký počet jich zahynul. Přičemž stejně jako v Pobaltí, kde byly hlavními katy židů místní policejní oddíly, se v Polsku židy zabývaly především polské oddíly, včetně Armii Krajowej.

Je to prostě tak, a proto, když s tím historikové pracují a v otevřených encyklopedických zdrojích je dostatek podobných informací, proč se Polsko nerozhořčovalo dřív a začalo s tím najednou až teď?

Předložilo USA svůj protest a ty se okamžitě omluvily. Kdy se USA někomu omlouvaly? Tato událost svědčí o následujícím. Úroveň a možnosti řízení procesů ve světě se ze strany USA snižuje.

USA jsou odstavovány od řízení procesů a konkrétně přicházejí o kontrolu procesů v Polsku. Kdo mohl vyžadovat a organizovat takovou vzájemnou výměnu?

Ten ukazatel odpoutávání se Polska od jeho řízení ze strany USA? Pouze globální prediktor, Globální prediktor organizoval vystoupení ředitele FBI, reakci Polska i následnou omluvu USA. Státní elita USA je bezradná.

Otázka od Andreje z Irkutska. Z materiálů KOB je známo, že Rusko se opírá o tři pilíře: ideu spravedlnosti, ruský jazyk a Puškina.

Četl jsem mínění jednoho amerického politologa, že USA se také opírají o tři pilíře: ideu americké výjimečnosti, dolar a "přistání amerických astronautů na Měsíci".

V článku Popova, který je umístěn na vašem webu... Má na mysli článek v záložce Analytika "A opět Západ a SSSR, jak doopravdy probíhala studená válka". ... jsou již poněkolikáté uvedeny důkazy o falzifikaci přistání Američanů na Měsíci a zmíněno to, jak jim v tom SSSR napomáhal, brzdil v tomto směru náš výzkum, a potom dokonce přímo přikázal všem odborníkům, aby považovali vítězství USA v tomto Měsíčním závodu za bezvýhradné.

Již více než 20 let SSSR neexistuje, patnáctým rokem Rusko díky Putinovu vedení obnovuje svoji suverenitu, ale to přistání Američanů na Měsíci dosud zpochybněno nebylo.

Nikdo v Rusku si dosud nedal tu práci odhalit ten podvod. Proč? Vždyť jak píše Popov, tak k obletu Měsíce a kontrole údajných míst "přistání Američanů", by úplně stačily naše Sojuzy.

Nebo existuje v této věci nějaká dohoda s globálním prediktorem? Nebo jsou následky pádu USA po odstranění tohoto "pilíře" nepředvídatelné, a proto to není účelné?

Následky jsou předvídatelné i účelné, ale problém spočívá v něčem jiném. Povšimněte si, že ten obchod o mýtu přistání Američanů na Měsíci uzavřel SSSR.

Když teď vyjdete na ulici a někoho se zeptáte: "Byl SSSR suverénním státem?" Tak vám odpoví: "Ano." Na ulici vám prakticky všichni odpoví: "ANO". Když se teď zeptáte, zda je Rusko suverénní zemí, odpoví: "NE".

Je podřízeno diktátu USA, Evropy, Putin je loutka těch či oněch... Když jsme do takové míry nesuverénní, tak jak může stát, který plně neobnovil svoji suverenitu, alespoň v míře suverenity SSSR bourat tento mýtus?

Vždyť ten mýtus byl v podstatě takovým testem vlastenectví naší korporatokracie, která přistoupila na dohodu, že zničí SSSR, když se potom stane součástí světové elity.

Globální prediktor naši korporatokracii hodil přes palubu, ukázal jí místo, které je pro ni na Západě vyčleněno. To když Michail Sergejevič Gorbačov propagoval v reklamě kečup a pizzu, hlava státu! To je vaše úroveň!

Vaše místo není ani v čeledníku, jste absolutní nuly, ať už máte na svých účtech v našich bankách peněz kolik chcete. Ty vám sebereme, kdy se nám zamane, jste prostě nuly.

Vzhledem k tomu, že si to naše takzvaná elita uvědomuje, tak jen kouká, jak se Západu zavděčit. V těchto podmínkách není možné obnovit historickou pravdu o tom, že Američané na Měsíci nebyli.

Napřed je nutné obnovit suverenitu země, uplatňovat NEZÁVISLOU politiku, a až poté je možné začít se zabývat podobnými věcmi. Vždyť co se teď děje? Obama se diví: Putine, proč ses s námi nedohodl již dříve? Proč sám obnovuješ suverenitu státu?

My se o tu tvou "elitu" postaráme, začistíme ji. Pojď se dohodnout! Pokud se s námi nedohodneš, tak ti zorganizujeme státní převrat. Jen se rozhlídni okolo sebe, kolik tam máš různých "vlastenců" a jiných, připravených vydat nám Rusko na milost a nemilost.

My se dohodneme s kýmkoliv z nich. Ale chceme se dohodnout právě s tebou, jsi tam v Rusku jediný normálně uvažující a akceschopný politik. Když tedy přiznávají, že Putin je jediný normálně uvažující a akceschopný politik v Rusku této úrovně, znamená to jenom jediné, že vsadit na ty, co teď plánují spiknutí proti Putinovi, by bylo sebevražedným krokem i pro Západ.

Takže když se vrátíme k té otázce. Až obnovíme suverenitu své země, přijde čas pro odhalení všech těch mýtů. Tyto mýty se přímo dotýkají zájmů prozápadní elity, a my jinou v Rusku nemáme a nikdy jsme neměli.

Veškerá elita vždy hleděla směrem na Západ. To náš lid byl vždy opravdu vlasteneckým. To lid rozvíjel a dosahoval všech úspěchů naší země, to on docílil té autority SSSR a Ruska ve světě.

A elita? Ať už carská nebo sovětská... Ta sovětská korporatokracie SSSR prodala, aby se stala součástí světové elity. Nic se nezměnilo, i dnes sní jenom o tom, jak se tam dostat.

Kde nechávají studovat své děti? Tam. Oni si myslí, že když nám tu zničí vzdělání... Vždy, když se tu bavíme o vzdělání, a říkáme, že je čeká osud Psaki... Čeká je osud Psaki.

Je to lichá naděje, že by na Západě získali normální vzdělání. Kde získala své vzdělání Psaki? Tam! Copak jim, původem z nějaké kolonie, někdo poskytne normální vzdělání?

Aby dosáhli stejné úrovně se západní elitou?! Vůbec nedoufejte. Vzdělání, které tam získáte, bude na nic, jenom za něj zaplatíte a ještě budete muset být Západu vděčni.

Psaki svou funkci opustila, a teď je tam místo ní Marie Harf. Vždy jsem říkal, že jediným problémem Psaki byl nedostatek jejího vzdělání. A co se týká Harf, tak ten termín "psaking" se ve značné míře vztahuje i na ni.

Psaki si nedovolovala užívat takových výrazů.... Jak bych to vyjádřil... ... takové jednání, které je pro Harf normou. Když neví, jak se vykroutit, tak na rozdíl od Psaki, která se alespoň pokoušela různě promyšleně manévrovat, tahle jenom mele ve stylu, že USA jsou velmocí a všichni mají držet hubu.

Tak to fungovalo dřív. Ten problém okolo Psaki nevzniknul proto, že by byla ze všech nejtupější, ale proto, že dříve se nesmělo říkat, že představitelé USA plácají hlouposti.

Všichni si je v klidu vyposlechli, strávili ty hlouposti a šli ostatním líčit, jak důležitým státem jsou USA. A teď už je možné o tom mluvit, proto se Psaki, a teď i Harf, do té situace dostaly.

Všechny děti ruské elity na tom budou jako Harf, absolutně stejně. Vychovají je úplně stejně. I vzdělání získají stejné. Mají jenom jednu možnost, zachovat vzdělání v Rusku, kde ho likvidují.

Řežou větev, na které sedí.

To byla pro dnešek poslední otázka.

Nu což, takže jsme vlastně skončili tématem vzdělání, tak se hned můžeme ptát, zda vlastně elita vůbec chápe, jak se stát řídí. Zdalipak si ta sovětská takzvaná partokracie, korporatokracie uvědomuje, že nikdy nemůže na Západě nabýt rovnoprávného postavení, pokud se zpronevěří zájmům vlastní země?

Praxe ukazuje, že nepochopila. Praxe ukazuje, že současná elita, přes všechna svá vlastenecká vyjádření nechápe, že pokud Rusko zradí, nebude ji Západ více potřebovat.

A proč to nechápe? Protože neví, jak se řídí společnost. Protože nechtějí znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti.

Dokud v obyčejných válkách vítězí ten, který má lepší zbraně a lépe s nimi umí zacházet, tak v informačních válkách, které probíhají tak dlouho, jak dlouho je lidstvo na světě, protože jde o válku zájmů, vítězí ten, kdo má lepší a mocnější informace, a kdo s nimi umí lépe zacházet.

Úkolem globálního prediktora je se postarat, aby státní elity žádného státu na světě neovládaly znalosti o řízení sociálních supersystémů.

Rusko má před planetou náskok a takové znalosti k dispozici má. Celá otázka spočívá v tom, zda si Rusko, jeho elity, přejí opakovat tu obřízku, která se děla vždy v době, kdy Rusko upadalo do zmatku. V průběhu občanské války ve 20. století.

Pokud si to přeje, tak vpřed, do západních vzdělávacích zařízení! A Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti se učit nebudeme.

Pokud však chcete přežít, pokud chcete, aby s vámi na Západě počítali, a chcete patřit mezi světovou elitu, tak usedněte do školních lavic a studujte Dostatečně všeobecnou teorii řízení, Koncepci sociální bezpečnosti a obnovte suverenitu státu.

Pouze to je způsob, jak si všechny ruské elity můžou zajistit svou bezpečnost. Když tohle pochopí a přestanou snít o státním převratu...

My máme na webu Chazinovo video o tom, jak budou svrhávat Putina. Proč ho tam stále necháváme? Protože je pořád ještě aktuální. Elity sní o uskutečnění státního převratu, přejí si zradit a prodat svou zemi.

Jedni si přejí stát se "imperátory celé Rusi" v rozměru Moskevské oblasti a myslí si, že co bude dál, se jich vůbec netýká. Druzí sní o tom, že prostě Rusko zničí a nechápou, že když to udělají, tak se stanou nepotřebnými.

Bílý projekt je jednoduše sebevražedný. Chtějí zničit Rusko, protože samo Rusko si nepřeje v zájmu Západu zemřít. Bílé hnutí je zosobněno prozápadní elitou.

Pro kterou znamená jakýsi švec z Napoleonovské armády, guvernant, více než Lomonosov. Protože byl z FRANCIE! A protože mluvil FRANCOUZSKY, tak ho hned udělali guvernantem svého potomka.

A tento? To byl přece užvaněný ruský mužik! No a co, že všemu rozuměl. No a co, že strčil do kapsy všechny západní akademiky.

Vždyť to byl Rus! Všechna naše elita je taková. Dokud se nezmění, dokud Bílý projekt... Bílý projekt je vůbec nutné odepsat, protože je sebevražedný, oni to nechápou.

Příklad Olesa Buziny je zcela konkrétní. Buď je zničí páníček, se kterým se pokoušejí dohodnout, nebo se zničí sami. Proto je nutné vědět, že znalosti znamenají moc.

Berte tuto moc do svých rukou. Studujte Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. Na shledanou.

Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika