Valerij V. Pjakin: Otázka - Odpověď ze dne 16.03.2015 (Světové armády v pohybu)

  • Posted on: 20 March 2015
  • Hits: -
Valerij V. Pjakin: Otázka - Odpověď ze dne 16.03.2015 (Světové armády v pohybu)

Čínská rozvojová banka, bývalý premiér Japonska na návštěvě Krymu, bombardování Číny, Obava v ohrožení, obrovské cvičení Ruské armády, Senát USA píše Íránu...

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Dobrý den, vážení diváci, posluchači a kolegové ve studiu. Dnes je 16.03.2015. Dnes začneme otázkami týkajícími se jak událostí v Rusku tak i celého světa. Většina našich uživatelů se zajímá, ta otázka byla na webu pokládána velice často: "Kam zmizel Putin?"

Otázka tak trochu zavání senzací, něco z oblasti fám, pomluv, intrik a co je na tom zajímavé, tak pramení od naší liberální části obyvatel, kteří se holedbají tím, jak se nedívají na putinská média, a jakmile se náš lídr v té televizi neobjeví, okamžitě se začnou ptát: "Kam se ztratil Putin?"

On je snad nějakou mediální postavou ve smyslu jakési televizní hvězdy, aby každý den zářil na obrazovce? Ne. Je to státní činitel, který musí řešit určité úkoly při řízení státu a ty fámy, které se rozběhly o státním převratu apod.

K tomu musím říci, že nelze bagatelizovat a tím spíše popírat možnost státního převratu v Rusku. Ruské elity jsou výjimečně prodejné, obzvláště ta část, která o sobě tvrdí, že je patriotická. Více prodejná je z jednoho jednoduchého důvodu.

Dokud liberálové, liberálové různých barev, ideologicky přijímají podmínku, že je nezbytné zlikvidovat část obyvatelstva nebo i všechno ruské obyvatelstvo kvůli západním, evropským hodnotám, tak ty patriotické klany zpravidla vycházejí z toho a chápou, že mají ve světě určitou váhu, jen dokud Rusko existuje, jenže jsou připraveni přistoupit na jakékoliv ústupky, na jakékoliv dohody s kýmkoliv, s jakýmkoliv nadnárodním řízením, které jim to Rusko dovolí okrádat.

V tomto ohledu existují různí patriotičtí ideologové, kteří nábožně vykládají, že oni tam na Západě plánují na 500 dopředu, kam se na ně hrabeme, kdo by to u nás v Rusku dokázal? Kdyby nebyli tak nadšeni Židy a Západem…

Mám na mysli takové analytiky. ...tak by pochopili, že ani tady v Rusku jim nikdo nebrání plánovat na 500 let a více dopředu, a že můžou v klidu provádět vlastní politiku, řídit Rusko sami.

Fenomén Chruščova spočívá v následujícím. Když se dostal do čela státu, tak byl připraven řídit superstát, ale kam ho vést, jak ho vést, s jakou orientací nevěděl. Byl připravený vzdorovat USA, jako stát proti státu, ale koncepčně byl závislý na těch silách, které provedly v Rusku revoluci.

Proto začal s tím svým uvolňováním, které vedlo ke stagnaci, a potom přešlo do přestavby. Takže když začneme s trockistou Chruščovem, po němž následoval trockista Brežněv, trockista Gorbačov atd.

Proč o tom mluvím? Řídit stát není nic jednoduchého a producírovat se v televizi a řídit stát jsou dvě různé věci. Někdy splývají a jindy se rozcházejí.

Skutečnost, že státník zrušil nějaké své návštěvy, podpisy nějakých smluv, je třeba především posuzovat z pohledu celkového rámce realizovaného řízení. Teď se podíváme, co bylo pozadím takzvaného Putinova zmizení.

Začátek minulého týdne se vyznačoval tím, že skupina senátorů USA, jejíž součástí bylo celé republikánské vedení v senátu, i možní kandidáti na funkci prezidenta USA ze strany republikánů, podepsala dopis pro íránskou vládu s požadavkem, aby Írán nepodpisoval smlouvu, dohodu s Obamou.

Zvláštní požadavek. Oni to zdůvodnili následovně: Vy tu smlouvu podepíšete a ona bez schválení v senátu a kongresu nebude platná. My ji tam zablokujeme. Obama znovu zvolen nebude, bude tam náš prezident, který tu smlouvu plnit nebude.

Chápete tu situaci? Nám všichni pořád říkali a analytici byli pobouřeni, tedy byli uchváceni jednou takovou… No, jak kdo, v závislosti na tom, z jakého úhlu pohledu se na to díval. ...takže jedni byli pobouřeni a druzí uchváceni, že ať už tam sedí republikáni, nebo demokraté, není důležité, kdo tam zrovna sedí, neboť politika USA se vyznačuje kontinuitou a vždy je směřována na zesílení pozic USA.

Copak si republikáni, když podepisovali takový dopis Íránu, neuvědomovali, že celému světu předvádějí, že ve vedení USA nepanuje jednota? A že v souvislosti s tím nejsou USA jako superstát způsobilí uplatňovat svoji vnější politiku z nadnárodní úrovně vůči jiným státům, že je tam zmatek, že USA jsou vnitřně slabé?

Oni si to zcela určitě uvědomují. Proč tedy psali ten dopis? Pamatujete se na ten problém, který tu byl pouze před několika lety? Kdy tvrdili, že již stanovují datum, a když ne dnes, tak že zítra začne válka s Íránem?

Ohnisko napětí s Íránem existuje do současné doby. Dopis, který napsali republikáni, je pokusem uchovat toto ohnisko napětí, aby stále existovala možnost destabilizovat svět z východu, aby přece jenom začala ta válka s Íránem.

Psát takový dopis je možné pouze v případě, kdy máte jistotu, že když ne dnes, tak zítra začne válka, ve které zdroje a možnosti potenciálních států, které by mohly využít potenciálního zhroucení USA, že tito konkurenti, všechny ty státy budou buď zničeny, nebo oslabeny.

Pokud takovou jistotu nemáte, nemáte podobné plány, tak nemá smysl vystupovat s podobným dopisem, který demonstruje vnitřní slabost USA následkem čehož toho budou moci všechny státy využít a začít uplatňovat vlastní politiku, zbavovat se diktátu USA.

To je pro ně sebevražda. A to znamená, že USA se musely dozvědět něco, co donutilo republikány riskovat budoucnost svého státu a zachovat jedno ohnisko napětí s cílem rozpoutání 3. světové války.

Co takového se tedy mohli dozvědět? Vystoupil Greenspan a prohlásil, že v nejbližší době budou velké otřesy… A Greenspan je bývalý ředitel amerického FEDu. Tedy že budou takové otřesy, že jejich důsledku mohou USA v podstatě padnout.

Existuje ještě jedna okolnost, která nutí USA… Je to ještě tvrdší prohlášení. A konkrétně: bývalý poradce amerického FEDu Walker Todd při svém vystoupení v rádiovém pořadu v noci na čtvrtek 12.3.2015 prohlásil, že ekonomika USA má životnost tak 60-90 dnů, neboť dolar se nachází na hraně kolapsu.

To je ohromný, prostě ohromný globální problém. Pokud toto chápete, tak si uvědomujete, že opravdu státní elita USA, která se zakousla, vstoupila do konfrontace s globální elitou, nemá jinou možnost, než v maximálně krátké lhůtě organizovat...

Maximálním úsilím organizovat možnost rozpoutání 3. světové války. V tomto případě všechny neurovnané kontakty, všechna ohniska napětí pracují ve prospěch tohoto cíle, proto by usmíření v íránském směru snižovalo možnost vyvolání 3. světové války na evropském jevišti vojenských akcí, to si nemohou dovolit obětovat.

To byl ten důvod, který je donutil obětovat dlouhodobé zájmy USA v naději, že válka všechno smaže. Mám na mysli 3. světovou válku, kterou rozpoutají.

Co se tedy dělo dál? Ve stejnou dobu Čína začala koncentrovat svá vojska na hranici s Myanmarem. Všechno je to logické. Letadlo, po staru barmské, či nově myanmarské, nebo jak se to řekne, i když to co se stalo, vůbec směšné není, provedlo bombový útok, v jehož důsledku zahynuli čtyři čínští občané.

Čína si od Myanmaru vyžádala vysvětlení tohoto případu a v důsledku zvýšeného napětí na hranici, vždyť jen tak z ničeho nic nikdo nebombarduje, začala koncentrovat svá vojska na hranici s Myanmarem. Co se stalo?

Ukazuje se, že nedávno v Myanmaru, takové revoluční hnutí etnických Číňanů, které tam existuje, začalo vést aktivní bojové akce proti čínské (přeřekl se "myanmarské") armádě. Tyto akce byly vedeny tak, aby se ustupovalo k čínským hranicím, takže otázka, kdy se tyto akce dotknou čínské hranice a přenesou se za ni, to bylo otázkou času a netrvalo to ani týden.

Čína tedy již koncentruje armádu. Proč? Pamatujete, jak jsme mluvili o té smlouvě, kterou podepsal Putin na dodávku energetických nosičů Číně? Mluvili jsme o tom, že ve stejné době došlo ke státnímu převratu v Thajsku a byla potlačována oranžová revoluce.

Teď je tam klid, není tam žádná oranžová pohroma, není tam žádný ukrajinský majdan. Takže někdy začnou z Ruska proudit energetické nosiče a tento region je, takříkajíc, zónou geopolitických zájmů Číny, když využiji tento termín, protože tady představuje ten zájem samotná země s energetickými nosiči, s dopravním systémem pro Čínu, která nemůže existovat bez energetických nosičů, ale zachovat se tak Čína může opět pouze v jednom případě, když ví, že teď může dojít k takovým událostem, které ohrozí energetické zabezpečení Číny.

Putin zmizel. Co začalo, když tu Putin nebyl? Začínám. Na jihu Ruska začalo masivní polní cvičení dělostřelectva. Probíhalo to v jižním, severokavzkazském a krymském federálním okruhu na 19ti polygonech.

Současně byli zlikvidováni diverzanti na lyžích s nehlučnými zbraněmi při cvičení u Charkova (přeřekl se, měl na mysli Chabarovsk). Skupina měla za úkol odhalit cíle pro zasazení dělostřeleckého úderu a zafixovat zničení vojenského cíle.

Poslali diverzanty a druzí je zase měli zneškodnit. To znamená, že někomu něco předvádějí. Podívejte se. My máme diverzanty, kteří jsou schopní identifikovat cíle pro zasazení dělostřeleckého úderu a zafixovat zničení vojenské objektu.

Současně se začali na 19ti polygonech cvičit dělostřelci, přičemž naše štáby a naše objekty jsou spolehlivě chráněny. Dále. Začalo cvičení bojové střelby motostřelců a zase na jihu Ruska. Armáda východního vojenského okruhu začala cvičit v 9ti regionech Ruské federace.

Mimochodem, k těm diverzantům. Jaký je rozdíl v tom, že to bylo u Chabarovska? Je možné je klidně přemístit kamkoliv, proto jsou to také diverzanti. A končí to.

Dnes je 16.03.2015? Putin vydal rozkaz o uvedení Severní námořní flotily do bojové pohotovosti. Ještě předtím. Ve Venezuele se konala vojenská cvičení s účastí ruských vojáků. Vidíte, jak je ta situace napjatá?

Na všech frontách je demonstrováno jedno a to samé. Rusko je připraveno odrazit jakýkoliv vojenský útok, všude, kde je to jenom možné a samo uštědřit úder tam, kde to nikdo nečeká. To všechno se dělo na pozadí zmizení Putina.

A uvedení Severní námořní flotily do plné pohotovosti hned po odvysílání filmu „Krym. Cesta domů.“ Film byl v podstatě natočen tak, aby umožnil našemu prezidentovi ohlásit globální politiku a konceptuální principy řízení Ruska na příkladu řešení problému návratu Krymu domů.

Takže mluvit o zmizení Putina a různě teoretizovat bez vyhodnocení tohoto stavu ve světě… Ta situace ve světě je reálně velice vážná! Copak by měl vystupovat v televizi s nějakým, ani nevím jak to říci… Každodenní show. Ano s každodenní show. Nebo řešit úkoly…

Dovedete si představit, jak globálního rozsahu byly ty úkoly? Proto se tomu také říká globální politika. Když už mluvíme o show, tak lepší reklamu tomuto filmu „Krym. Cesta domů.“, ve kterém bylo celému světu oznámeno, že Rusko má své zájmy, ze kterých nehodlá couvat, ani nešlo vymyslet.

Takže se zmizením Putina je všechno v pořádku. Není to jeho první zmizení ani poslední. Řekl jste, že 47 senátorů napsalo dopis íránské vládě, aby neuzavírala smlouvu s Obamou. V poslední době se v médiích obnovily útoky vůči Obamovi, taková nová vlna. Ano, tady je potřeba poznamenat následující.

Střet státní a globální elity v USA přechází… Jako ten dopis. Jedná se už o jasnou válku. Útočí proti sobě velice silně.

Na Obamu například zaútočili, že jeho opilá ochranka najela do plotu Bílého domu. Dále následovala informace, že blízko Bílého domu bylo nalezeno nějaké neznámé výbušné zařízení, podezřelé auto, shořel tam stánek.

To jsou signály, které si ty strany vzájemně posílají. Státní elita je posílá tak, jak to sama chápe, podle svých možností. Globální elita odpovídá daleko jednodušeji, prostřednictvím Associated Press, což je mimochodem zajímavá organizace.

Matthew Lee, který je noční můrou Jan Psaki, je právě z této organizace. Takže tato organizace na Státní department podala soudní žalobu kvůli tomu, že Clintonová používala (ve funkci) svou soukromou poštu.

Jak odpověděla státní elita? Washington Post publikoval materiál o tom, že Jeb Bush, jeden z možných kandidátů na funkci prezidenta, také využíval svou soukromou poštu. Je třeba si uvědomit, že příslušnost k demokratům nebo republikánům tu nehraje roli, jedná se o zapojení do určitých procesů.

Takže hodnotit, tady to je demokrat a tamto republikán a zdálo by se, že všechno by mělo být naopak. Tady to takto nefunguje. Tím nejdůležitějším je vyloučit z boje konkurenty, kteří by dále jeli v té linii, kterou chce vyloučit státní nebo globální elita, proto jsou tomu či onomu lídrovi utahovány opratě.

Probíhá tam totální válka. Obama však s veškerým úsilím dále potápí USA, všude. Spojené státy… Mimochodem, k té 3. světové válce. V roce 1854 probíhala válka nazvaná Krymská. Sevastopol byl obležen a má se za to, že v této válce prohrálo Rusko.

Ve skutečnosti v této válce prohrála Velká Británie, ať už se vám to může zdát, jak chce zvláštní. Smrt Mikuláše I. pouze odložila porážku Velké Británii do slavného Gorčakovova výroku: „Rusko se soustřeďuje“. Pokud by Mikoláš I. nezemřel, tak by ta porážka Velké Británie nebyla tak rozložena v čase a rozhozena mezi šestou a třetí prioritou řízení.

Jednalo by se o jejich kombinaci. V čem spočívala porážka Velké Británie? V jednom sovětském filmu. Pokud se nepletu tak o Ušakovovi. Zazněla následující fráze: "Proč bychom s Ruskem měli bojovat sami, pokud nám Bůh stvořil Turecko."

V případě této Krymské války byla Velká Británie nucena vstoupit se svou armádou sama. Neměla dost možností zorganizovat nějakou evropskou koalici, ani donutit Turecko zaútočit samostatně.

Co můžeme tedy pozorovat dnes? USA jsou teď ve stejné situaci. Pokud nebudou bojovat samy, nikdo s tím sám nezačne. Navíc. Stejně jako se to ukázalo v Krymské válce, že ta koalice byla vytvořena velice nepevně, chatrně, tak ani dnes nemají USA kromě Pobaltí, Polska a v určité míře Rumunska na koho spoléhat při rozpoutávání války proti Rusku.

Evropu zapřáhnout nedokážou. Proto USA potřebují armádu. A hleďme. Obama přišel s tím, že se posuzuje otázka zpomalení stahování armády z Afghánistánu.

Již tak mají málo volných vojáků, a navíc ještě ani s tímto kontingentem se nebude moci počítat jako s další možností někde je použít. Všechno probíhá jak má.

Ne nadarmo se náš prezident nějakou dobu neukazoval v televizi. Mnohé otázky byly vyřešeny a byly vyřešeny dobře.

A co se děje s čínskou bankou?

V jakém smyslu?

Zakládá se nějaká nová banka a USA by prý chtěly... Eurasijská banka, ne... Asijská banka investic do infrastruktury.

USA vyjádřily svou nespokojenost Británii kvůli tomu, že se rozhodla tam přijmout účast. Tato Asijská banka investic do infrastruktury, euroasijská, je konkurentem MMF.

Jakmile začne fungovat, nebude již nutné využívat americký MMF. Tady opět státní elita... Ona to snad nechápe a ona to opravdu nechápe. Vždyť tím vlastně vystupují proti svému pánovi, když se bouří, když začínají vystupovat proti Velké Británii.

Navíc se poprvé jednalo o oficiální prohlášení přes Wall Street Journal! Ne jako dříve, anonymně, kdy se nějaká nespokojenost dala zamést pod koberec.

Teď se jednalo o oficiální výpad. Takto si sami vyvolávají ve svém systému napětí. A také si tím narušují vazby a možnost zorganizování 3. světové války.

Mimochodem Čína se na prahu krachu USA usilovně snaží o vytvoření vlastního systému SWIFT. Takže Spojené státy jsou odstřihávány od všemožných mechanizmů. Krok za krokem. Všude. Ve všech směrech.

BBC informovala, že papež František se zmínil o možnosti své abdikace. Ano v rozhovoru pro mexickou televizní stanici Televisa řekl: „Mám pocit, že můj pontifikát bude krátký: 4-5 let.

Nemohu to říci přesně, ale zdá se mi, že mě Bůh pro toto místo nepředurčil navždy.“ Všechno to souvisí s tím, že globální prediktor není ani papežem, ani britskou královnou, to jsou pouze instituce, prostřednictvím kterých se uplatňuje určité řízení.

Každý z papežů řeší určitý úkol. Zatímco papež Benedikt XVI. Ratzinger měl za úkol zbrzdit realizaci evropského chalífátu. Zastavit, tedy zpomalit zavádění těch „evropských homosexuálních hodnot“, pokud možno stabilizovat v evropském společenství normální rodinu, normální lidské vztahy, tak František má jiný úkol.

Soudě podle všeho se rozhodl říci, že tento úkol nemůže být z nějakých důvodů splněn a bude potřeba změnit směřování, což znamená výměnu papeže.

Ještě jedna novinka. Svaz jihoamerických národů požaduje zrušit sankce proti Venezuele. To je přímý následek dopisu těch republikánských senátorů. Jak se jednou USA začaly hroutit, je třeba změnit způsob jednání s nimi, vůbec tón jednání s nimi, přecházet jinam a tak již vznesly svůj požadavek v ultimativní podobě, že sankce proti Venezuele musí být zrušeny.

Dále otázky od našich uživatelů. Anton z Charkova se ptá. Nedávno jste řekl, že Porošenko jedná podle příkladu Jaceňuka. Také se snaží svým jednáním diskreditovat kyjevský režim, aby získal ochranu od Evropské unie.

Máme právě z tohoto pohledu posuzovat jeho odchýlení se od Minských dohod nebo jako obvykle banálně plní rozkazy USA?

Porošenko jedná podle principu: „Jsem s těmi, kteří vítězí.“ Plní vůli těch, kteří ho dostali do jeho ožehavé pozice. On by sice rád vyklouznul z toho scénáře, on by rád potopil nynější formát vlády a někam se ztratil, i pokud by si měl své zločiny odsedět ve vězení, ale USA jsou stále dost silné, aby ho tam udržely.

Není to náhoda, že tam delegovaly právě jeho. Je proto nucen jít s potápěním Minských dohod na ruku pouze USA, s cílem rozpoutání 3. světové války. Pokud tedy blokuje Minské dohody, tak si prostě prodlužuje dobu pobytu ve vězení na doživotí.

On si to doživotí již zasloužil, ale mohli ho časem pustit, teď to bude již bez možnosti odvolání.

Igor Jakovlev prosí okomentovat návštěvu japonského expremiéra Jukio Hatojamy na Krymu. Proč přijel a podpořil Krymčany?

Je to velice jednoduché. Opět se vracíme k USA, které slábnou. Slábnou před očima. Takže je zapotřebí předem si připravovat pozice. Vzhledem k tomu, že japonská vláda je nucena realizovat politiku, kterou jí diktují americké okupační struktury, a s tím se nedá nic dělat, tak Japonsko s využitím principů národní diplomacie realizuje jinou politiku, aby potom, až se USA zhroutí a budou mít možnost zformovat nové řízení státu, mohli říci, tedy jednat s Ruskem již z nových pozic s jiným postojem.

„My jsme přece s vámi měli přátelské vztahy, my jsme hájili… Přece vidíte, že sám japonský národ i se svými elitami je naladěn úplně jinak.

To yankee, kteří nás okupovali, nás nutili tak útočit na Rusko a my sami si nepřejeme s Ruskem více bojovat. Nám to stačilo, máme toho dost.

Další otázka se také vlastně týká Krymu. Mnozí zastávají názor, že je cílem USA rozpoutat 3. světovou válku, jak jste o tom již mluvil. Jednou z etap je provokování Ruska, aby vstoupilo se svou armádou na Ukrajinu.

Západ považuje Krym za anektovaný. Kdyby Ukrajina na Krym zaútočila, tak by to Západ vyhodnotil jako osvobozování ukrajinského území. Hranice vede pouze 5 km od Armjanska, kde žije více než 20 tisíc obyvatel.

Ukrajinci mohou ze svého území pod nějakou záminkou začít s ostřelováním tohoto města dříve, než ruská armáda tyto pozice zničí. V takovém případě bude Rusko nuceno odpovědět, což by mohlo posloužit za záminku. Proč Západ tento scénář nevyužívá?

Protože Putin uplatňuje globální politiku a využívá rozpory a zájmy Západu k blokování tohoto scénáře, i když tento scénář stále možný je. Právě proto jsem při svém přehledu cvičení v různých okruzích začal mluvit o čem?

O dělostřelcích a o rozvědčících a diverzantech. Putin navíc řekl, že nedovolíme již ani jednu salvu. Pamatujete se na film „Krym. Cesta domů.“? My shora vidíme všechno a připravujeme se.

Proto je potřeba se tomu vyhnout a k tomu se využívají politické a diplomatické metody. Pokud k tomu však věci směřují, tak musíme být připraveni. Proto probíhají ta cvičení v plném rozsahu.

Ukrajina si reálně uvědomuje, že bojovat s domobranou, bojovat s bývalými horníky a traktoristy, vykřikovat o svých úspěších a o porážkách, protože tam prý bojuje ruská armáda, je jedna věc, ale reálně se s ruskou armádou střetnout v boji, to je něco úplně jiného.

Tím spíše, že za minulé měsíce války armáda kyjevského režimu velice zeslábla v technickém směru, v oblasti zajištění munice i morálně. Střetnout se proto s ruskou armádou, která neustále cvičí...

Ta cvičení v poslední době probíhají neustále, a i když za SSSR byla armáda 3,5 miliónová a teď není ani 1,5 miliónu, tak každého cvičení se účastní více vojáků, než tomu bylo za SSSR, za těch nejmasivnějších cvičení v době SSSR nebo spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy.

Naše armáda se neustále učí a navíc má obrovské zkušenosti z války na severním Kavkazu. I zkušenosti z války 08.08.08 (konflikt v Jižní Osetii 2008), které také o mnohém vypovídají.

Okomentujte zadržení takzvaných čečenských silových struktur v souvislosti s vraždou Němcova. To je pokus o realizaci státního převratu. Ve smyslu přesměrování…. Vytvořit televizní obrázek a důvod pro novou kavkazskou válku.

Něco jako: „Podívejte se. Byli z Kavkazu." To že objednávka přišla z Ukrajiny, která tuto objednávku realizovala z vůle svých páníčků z Washingtonu, to je opomíjeno. Naše vyšetřovací orgány na to již reagovaly, že vyšetřují zahraniční stopu.

To za prvé a za druhé tím, že Putin vyznamenal Řádem cti Ramzana Kadyrova jasně vzkázal: „Váš scénář nezabral.“

Na Islandu se konala revoluce, kterou také nazývají „tichou revolucí“. Lid přepsal svou ústavu a nezaplatil bankéřům, jejichž činnost vedla k vyvolání krize v zemi. O Island Rothschildové ani Rockefellerové nemají zájem? Aby tam nezačali střílet lidi. V médiích se o tom nic nepíše.

Aby nezačali střílet lidi? To je zajímavá formulace. Co se týká toho střílení do lidí. Když se vrátím k událostem v USA, tak za dobu Putinovy mediální nepřítomnosti se ve Fergusonu stala jedna velice zajímavá událost.

Při nepokojích v ulicích byli zraněni dva policisté. Chápete? Dokud dříve v médiích ihned informovali o tom, kdo a jak, za jakých okolností, spekulovalo se o nějakých verzích, tak teď je ticho po pěšině.

O čem to vypovídá? Vypovídá to o tom, že státní elitě USA ukázali jev pod názvem: „Neznámí ostřelovači“. Ukázali jim to jemně, nedošlo k fatálním následkům, aby nebyl příliš velký rozruch, že zemřeli policisté, což je v Americe velice závažná věc.

Jejich zranění je sice také závažná věc, ale není to tak strašné, dá se to zaretušovat, jenom něco Americe vzkázali. A co Island? Jedná se snad o nějaký superstát? Který by mohl předhodit výzvu globálnímu vedení?

Mají tam silné elity, které mají k dispozici letecké lodě připravené k útoku? Kolik miliónů lidí tam žije? 325 tisíc lidí, to je celé obyvatelstvo, ze kterého třetina bydlí v hlavním městě.

A takovýto státeček prý předhodil výzvu světovému úvěrovému a finančnímu systému? To je přece směšné! Je jasné, že tam jde o realizaci projektu globálního vedení, bezprostředně. Že to území je potřeba udržet v klidu a s obyvatelstvem, které neleze do politiky.

Prý lid přepsal… Aby lid mohl něco přepsat, musel by vytvořit vlastní vládu, mít vlastní ideologii na základě nějaké koncepce a nějakým způsobem vyzdvihnout své lídry.

Tam se nic takového nestalo. Všechno tam probíhá v rámci demokratických volebních procedur. Politická strana A odchází, na její místo nastupuje strana B, která realizuje jiný scénář. Mezi demokraty a republikány v USA existuje jeden rozdíl.

Republikáni potřebují určitý klid, protože se jedná o surovinové magnáty, kteří jsou zaměření na dlouhodobější perspektivu, tak jsou více v klidu.

Demokraté potřebují realizovat nahromaděný potenciál, státní potenciál, který využívají k dalšímu rozšiřování hegemonie USA. Jsou aktivnější.

V podstatě se však jak ve vnější, tak ani ve vnitřní politice, od sebe neliší. A pro lid? Nechcete republikány? Prosím, tady máte demokrata. Nechcete demokraty? Tady máte republikána. Když je to však potřeba, vyhrávají dvě tři volební období za sebou republikáni nebo demokraté.

Kolik lidí za koho reálně hlasovalo? Jen si vzpomeňte na všechny ty… Jak se… Bush s tím…

Gorem

S Gorem, ano. Hlasování nehraje vůbec žádnou roli. Je možné nabrat méně hlasů, přepočítat je tak, jak je to potřebné a vyhrát.

Otázka od Solomona. Ruská civilizace nese ve svém jádru kód dobra a spravedlnosti a jak je známo z KOB, tak nikoho nikdy nedobývala.

Národy se k ní samy dobrovolně přidávaly. Odtud plyne otázka, která zajímá mnoho představitelů adygejského respektive čerkeského etnika na fórech KOB:

Proč v Rusko-kavkazské válce byla projevena taková krutost ve vztahu k adygejskému národu, při které bylo minimálně 80% národa vyhlazeno a území, které obýval od Krasnodarského kraje k Severní Osetii-Alanii, mu bylo odebráno?

Obzvláště pokud vezmeme v úvahu, že někteří čerkeští vůdcové oddaně sloužili v různých epochách ruským carům.

Vyhlazeno, genocida, jaké výrazy… V USA bylo vyhlazeno 80% indiánů, ti byli vyhlazeni. V Rusku nebyl zlikvidován ani jeden národ. Národům, které dříve neměly své písemnictví, bylo dopřineseno.

Svou kulturu si uchovaly všechny, nikdo nebyl takzvaně „civilizován“. Jinou věcí je, že válka sama o sobě je vždy krutá.

Sám jste poznamenal, že část vůdců ruskému carovi sloužila a byla pro zařazení do ruského světa a druhá část byla proti tomu. Rusko tedy samozřejmě podporovalo tu část, se kterou hodlalo žít v míru a v přátelství.

Otázka krvavosti, míry krvavosti těchto vojenských událostí leží na té části elity adygejského národa, která bojovala proti části svého vlastního národa podporovaného ruskou armádou. To platí pro jakoukoliv válku, kterou kdy vedlo Ruské impérium.

Rusko nikdy nikam nepřicházelo, pokud ho tam nečekala jak část národa, tak i značná část jeho elit. Když už tam pak přišlo, tak zlikvidovalo jak otroctví, tak sociální nespravedlnost.

Pozvedalo národy na vyšší úroveň jejich rozvoje. Dalo možnost těm národům využívat všechny výdobytky civilizace. Vyčítat Rusku, že tam vedlo krutou válku, tak promiňte. Jak ta válka vypadala, tak i byla vedena. Rusko nikdy neprovádělo genocidu, nevyhlazovalo obyvatelstvo.

Když někdo prohlašuje něco podobného, měl by se podívat na dějiny jiných zemí a porovnávat jak probíhal vpád Velké Británie, jak Spojených států.

Co provádělo Německo. Všichni, kteří obviňují Rusko, že někde někoho vyhladilo, či dobylo, se všem podobným porovnáním pečlivě vyhýbají. To je pro ně tabu.

To byla pro dnešek poslední otázka.

Nu což, v závěru mohu jako vždy říci pouze jedno. Dnes... I ta poslední otázka. Víte, z pozice 6. priority, bez zhodnocení 2. priority - chronologické, nebo matričně-algoritmické, se pokoušejí hodnotit světovou historii.

6. priorita je však ta nejnižší priorita řízení společnosti. Abyste chápali podstatu procesů, abyste se neznepokojovali a nepropadali panice, když prezident někam zmizí… I když opakuji, nebezpečí převratu tu je a nedá se v žádném případě opomíjet, nemělo by se ale ani přehánět ani bagatelizovat.

Je třeba chápat procesy, které probíhají. Je třeba si uvědomovat ještě jednu věc, že všechno se děje tím nejlepším způsobem podle reálné mravnosti a etiky všech účastníků procesu.

Pokud si takový státní převrat nepřejeme, pokud chceme našeho vlastního vůdce ochránit, pokud chceme uchovat mír v naší zemi, aby nedošlo ke 3. světové válce, musíme se všichni účastnit řízení, což můžeme provádět, pouze pokud víme, jak se to dělá a abychom to dokázali, musíme mít příslušné znalosti. Je to stejné jako s matematikou, pokud ji chcete používat, musíte se naučit aritmetiku a ještě lépe algebru.

Stejné je to zde, abyste se mohli účastnit řízení, musíte znát Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Berte moc do svých vlastních rukou. Znalosti znamenají moc. Na shledanou, do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Další