Valerij V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 13.05.2015 (70. výročí konce druhé světové války)

  • Posted on: 19 May 2015
  • Hits: -
Valerij V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 13.05.2015 (70. výročí konce druhé světové války)

Falešné dopisy z německého a polského ministerstva zahraničí, setkání Kerry-Lavrov v Soči a koš brambor, o závěrečné písně na "Parade pobědy", Havaj a Aljaška žádá samostatnost od USA, soud s Jevgenij Vasiljevovou, Nesmrtelný pluk a mnoho dalšího.

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 13.05.2015. Začneme otázkou, která již začíná být s ohledem na naše poslední pořady tradiční. Valeriji Viktoroviči, jakou událost z minulého týdne byste vyzdvihnul a proč?

Symbolických a významných událostí se v uplynulém týdnu událo velmi mnoho. Ze všech bych vyzdvihnul jednu, a jedná se spíše o celý komplex událostí, které se ocitly poněkud mimo informační mainstream.

Sice zazněly, ale zaslouženou rezonanci nevyvolaly v médiích ani ve společnosti. Přitom tyto události mají velmi velký význam pro následné řízení, a již se dokonce projevuje jejich vliv.

Mluvím o tom, že minulý týden došlo ke dvěma skandálům souvisejícím s určitými podvrženými dopisy.

S odhalením jejich nepravosti vystoupilo německé ministerstvo zahraničí, které prohlásilo, že německý ministr zahraničních věcí Steinmeier polské vládě nepsal, aby mlčela o masakru, kterého se dopustila Organizace ukrajinských nacionalistů a Ukrajinská osvobozenecká armáda (OUN-UPA/banderovci) v roce 1943 ve Volyni, a obecně, aby se nezmiňovala o jejich negativní činnosti.

Znamená to, že německé ministerstvo zahraničí opravdu vydalo prohlášení o tom, že dopis s takovým obsahem, ve kterém by německé ministerstvo žádalo polskou vládu, aby mlčela o těchto mírně řečeno odsouzeníhodných činech banderovců, že tento dopis napsán nebyl.

A den předtím polské ministerstvo zahraničí také vydalo prohlášení, že dopis ministra zahraničí Schetyny, který měl údajně adresovat státnímu tajemníkovi USA Kerrymu o tom, že Polsko na Ukrajině podporuje činnost banderovců, je také padělkem.

Dva dny, dva falzifikáty? Napadne vás asi, odkud se vůbec takové padělky berou? A za druhé, proč je nutné je takto oficiálně odhalovat?

No ano, ohlas získává mnoho věcí a je jasné, že pokud se to týká Polska, tak oba ty dopisy mají pro polskou společnost dost velký význam, protože polské obyvatelstvo v každém případě dost utrpělo, a existuje tam mnoho příbuzenských vazeb na oběti masakru provedeného ukrajinskými nacionalisty.

Takže otázka Volyňského masakru a vůbec činnosti banderovců je pro Poláky dost významná. Ale proč je do toho zatahováno Německo?

Proč by měl Steinmaier najednou v této věci údajně žádat o mlčení? Věc se má tak. Pokud mají státy změnit svůj vztah, svoji praktickou politiku ve vztahu k jinému státu, tak k tomu potřebují informační odůvodnění.

V současné době jak Německo, tak Polsko, podporují stávající kyjevský režim, kyjevskou bandu, což jsou proamerické síly. Hlavní údernou komponentou této kyjevské bandy jsou ukrajinští nacionalisté, OUN-UPA.

V souvislosti s tím tedy směřuje tvorba informačního pole a veřejného mínění ve smyslu, že podpora činnosti OUN-UPA je nepřijatelná, také k vývodu, že nepřijatelná je i podpora kyjevského režimu.

Což znamená změnu kurzu státní politiky. To, že se tohoto procesu účastní Německo, ukazuje, že se jedná o postup dohodnutý Evropou s cílem vyvést řízení Polska zpod diktátu USA.

Teď už musí každá polská vláda prohlásit, že nemůže podporovat kyjevské vrahy. Vždyť to jsou zločinci, kteří kdysi zabíjeli Poláky.

Bylo tedy vytvořeno informační odůvodnění, jehož základem je vyjádření jiného názoru, chápete? Pokud by chtěli pokračovat ve stejné linii, tak by mlčeli, ale oni ty dopisy odhalili a řekli, že se jedná o padělky, že nic takového se nestalo, a že nehodlají mlčet, a vůbec nehodlají podporovat OUN-UPA.

Takže Evropa vychází zpod diktátu USA, vyvádí odtud i Polsko a volební výsledky v Polsku to potvrzují. Potvrzují, že USA přicházejí o možnost Polsko ovládat, a že současně jsou formovány nové postoje ve vztahu k Ukrajině. Formát OUN-UPA a současné kyjevské bandy je tedy pro Evropu nepřijatelný.

To je podstata té věci a co se týká Ukrajiny, když už jsme o ní začali, tak Ukrajina po své eurointegrační cestě kráčí sedmimílovými kroky.

Ukrajina se mění v plnohodnotnou kolonii Západu. Za co skákali, za cukrovíčko na Majdanu, to i dostávají. A konkrétně, když probíhal ten dopisový skandál, bylo současně s tím publikováno, že se ukrajinské mezinárodní rezervy snížily.

Čísla nejsou důležitá. Ta důležitá věc, která zazněla, je ta, že Ukrajina nemá žádné státní rezervy zlata a valut! To, co vlastní každý stát, který má alespoň nějakou úroveň vlastní suverenity!

Ukrajina teď má mezinárodní rezervy, a pokud jsou ty rezervy mezinárodní, tak jaký vztah mají ti domorodci k rozdělování a nakládání s těmito mezinárodními rezervami?

S těmito mezinárodními rezervami samozřejmě nakládá progresivní mezinárodní společenství. Proto eurokomisař Šefčovič prohlásil, že Ukrajina zaplatí Rusku tři miliardy dluhů za plyn z minulých let a samotné Ukrajiny se na názor nikdo neptal.

My jsme se rozhodli, že ty peníze budou zaplaceny a Ukrajina je mimo rozhodovací proces. To je jasný ukazatel. Ať už má jakýkoliv stát jakkoli nízkou úroveň suverenity, tak každý stát, který má alespoň kapku své suverenity, musí mít i valutové a zlaté rezervy.

Pokud jde o kolonii, tak ta má něčí rezervy, a pokud je kolonií mezinárodní Evropy, tak má evropské mezinárodní rezervy a je to Evropa, Evropská unie, kdo s těmito rezervami také nakládá.

Takže blahopřejeme těm Ukrajincům, co skákali na Majdanu a vykřikovali, že Ukrajina je nade vše a kdo neskáče, že je Moskal. Teď již určitě nejsou Moskalové, nemají právo nakládat s vlastními rezervami.

A jaká je tam dále situace? Vždyť kdo je v ukrajinské vládě? Koho teď přijímají do ukrajinských silových struktur? Ukrajince, ukrajinské obyvatele postupně odstavují od řízení státu.

Proč skákali? Vždyť byli varováni. Prodali svou vlast za cukrovíčko. Nulandová si je vydrezírovala jako zvířátka, která skákají v cirkusové aréně za kousek cukru, za sušenku.

Stejně tak skákali majdanutí před svou cvičitelkou, za pamlsek. Za vlastní zemi! Ta událost v souvislosti s těmi padělky nezískala velký ohlas, dokonce ani v samotném Polsku. To je asi to hlavní.

A co je ještě nutné poznamenat v souvislosti s Polskem? Víte, v Gdaňsku proběhly oslavy, které byly alternativou k vojenské přehlídce na Rudém náměstí v Moskvě. Sešla se tam "alternativní" společnost.

Chápete? Aby byl ten efekt odpoutávání se od USA zesílen, aby předvedli, v jaké koalici se v současnosti nachází Německo, Polsko a Ukrajina, OUN-UPA, se konaly tyto oslavy. Kdo se jich účastnil?

Všichni členové hitlerovské koalice, kteří útočili na SSSR, na Rusko. Bulharsko bylo jediné, které proti SSSR nebojovalo, ale bylo členem hitlerovské koalice a bojovalo v Jugoslávii.

V Gdaňsku nebyl ani jeden zástupce nějakého státu antihitlerovské koalice. Takže pánové, pokud jste shromáždili takovou hitlerovskou koalici, tak jsou vašimi hrdiny OUN-UPA. SS Haličina jsou vašimi partnery, o čemž i svědčí přítomnost Porošenka.

Této události byla také časově přizpůsobena všechna prohlášení o falešných dopisech. USA dosáhly uskutečnění alternativních oslav, přičemž tam samy ani neposlaly žádného svého tajemníka, protože si reálně uvědomují, že upoutávat v tomto smyslu na sebe pozornost znamená ztrátu tváře, jakékoliv vážnosti.

Sešla se tam čistě hitlerovská koalice. Co tam chtěli slavit? Takže tak. Minulý týden jste se dotkl Dne vítězství. Naše země a celý svět slavily tento veliký svátek - 70. výročí.

Alexej se v souvislosti s oslavami ptá následovně. Jaký postoj zaujímáte k akci Nesmrtelný pluk? Nezdá se vám, že jde o pokus přeměnit svátek se slzami na očích v den smutku a vojenskou přehlídku vítězství na pohřební průvod?

Víte, bylo by možné hovořit o mnoha věcech, zamýšlet se tak i tak, ale podstata toho, co plánovali organizátoři pochodu Nesmrtelného pluku, ne ti, kteří tu ideu vymysleli, ale ti, kteří se tu ideu pokusili osedlat a nasměrovat.

Na tento jejich záměr bylo vystaveno i potvrzení a neudělal to nikdo jiný, než generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Věc se má tak, že tajemstvím Pulcinella byla skutečnost, že se nepřátelé Ruska, kteří si přejí, aby se v Rusku odehrál převrat v zájmu USA a Putin byl odstraněn od moci, pokusí právě k tomuto účelu využít hnutí Nesmrtelný pluk.

Aby na této vlně svrhli Putina. Co tedy řekl Pan Ki-mun? Viděl jsem, že po vojenské přehlídce zůstaly v ulicích stovky tisíc lidí. Napřed jsem si myslel, že se jedná o demonstraci proti vaší vládě, ale potom jsem uviděl, že naopak vaši vládu zdraví.

A bylo vidět, že to dělají s hrdostí. Co se stalo? Účast lidu, široká lidová iniciativa znemožnila nepřátelům Ruska využít tuto svatou věc proti Rusku a k provedení státního převratu.

Pan Ki-mun a celý svět na principu tajemství Pulcinella (veřejného tajemství) očekávali, že to bude znamenat začátek státního převratu, že Putin to nechá být a opravdu vážně se na to připravovali.

Připravovali se na to předem! která prakticky vůbec nebyla zmíněna v tisku. Stalo se to, že poslanec zákonodárného sboru Primorja reálně najel na policisty při pokusu projet přes prvomájový průvod.

Pomysleli byste si, vždyť je to poslanec, který musí dodržovat zákony! Měl si najít nějakou jinou trasu, měl počkat... Zákon platí pro všechny stejně.

Proč se tedy pokoušel svým autem najet do davu? Náš lid má i tak velice negativní postoj k úřední moci. Z videa bylo vidět, že ten poslanec byl mírně řečeno mimo sebe.

Dělo se něco, proč to opravdu potřeboval udělat. Uvědomoval si, že najíždění na policistu není jeho cílem, že musí najet do davu, projet lidmi, průvodem a ten policista mu v tom brání. Najet na policistu není to samé, jako najet do průvodu. To není ten cíl.

Nesplní tedy to, čeho potřebuje dosáhnout. Takže na tom bylo fakticky vidět jedno... Je možné předpokládat, že ho někdo stisknul za citlivé místo a donutil provést tento útok.

Kromě jiného jde ještě ke všemu o člověka arménské národnosti. Představte si tedy tu situaci, kdy je nálada veřejnosti vůči úřadům, stejně jako k arménské zločinnosti vyloženě negativní.

Vzpomeňte si třeba na zločin, který zůstává zločinem, a úřady ho odmítly vyšetřovat, kdy člen arménské diaspory jen tak rozbil policistovi hlavu. Přistoupil k němu, tyčí ho vzal přes hlavu a ukázalo se, že jde o syna vysoce postaveného úředníka.

Takže je nedotknutelný. To nabylo v povědomí určitého významu a teď si představte, kdyby ten Armén opravdu najel do průvodu. Jakou by bylo možné prostřednictvím médií zvednout vlnu, jak by bylo možné vybudit národ před 9. květnem? S plnou silou!

Jako příprava všeobecné nespokojenosti s mocí takových drobností po celé zemi, jako že Putin něco potopil apod., proběhlo velmi mnoho. Připravovali se na to opravdu důkladně.

S tím poslancem nešlo o obyčejnou událost. Ať by byl jakkoliv vážně nemocný, tak určitě ne až tak moc, aby si neuvědomoval, kam a proč jede. Pokud tak pospícháš k doktorovi, tak ten průvod přejdi pěšky a vem si taxíka, nebo snad nemáš dost peněz? Copak to máš za značku auta, a nemáš na taxíka?

A potom pokračuj dále k doktorovi. Výmysly, absolutní výmysly, co nabásnili, aby ho z toho vysekali. Jednoduše ho tvrdě zmáčkli, soudě podle všeho se jedná o pěkného korupčníka a řekli mu: "Vjedeš tam a ty lidi přejedeš!" Abychom měli pěkný informační důvod.

Víte, jak by potom ten první květen po té události ve Vladivostoku vypadal? Ráno začíná od Vladivostoku (časově), jak by se to postupně šířilo internetem, a jak by to gradovalo do 9. května, kdy by byla reálná protiputinovská hysterie vyvolána v plném rozsahu.

Takže Nesmrtelný pluk byla akce, kterou chtěli nepřátelé Ruska zneužít, ale reálně jim to vůbec nevyšlo. A nemohlo jim to vyjít. Lidová iniciativa to vše zlomila a úřednická lhostejnost.... Jak byl organizován....

Na internetu je dost informací o tom, že si úředníci prakticky po celé zemi neporadili se svým úkolem normálně zorganizovat pochod Nesmrtelného pluku, prakticky nikde. Protože úředníci jsou prostě "úředníky", ať jde o vlasteneckou akci, či ne...

Svá úřednická místa zaujímají díky svému původu, ne kvůli svým schopnostem něco řídit. Lidé sami na základě veřejné iniciativy, veřejné samoorganizace, provedli reálné pochody a ukázali celému světu, že svůj stát nezradí, že Putin je jejich vůdce!

Že jsou připraveni za svou zemi bojovat. To je to, čeho se Západ reálně opravdu zalekl. Když je země ideologicky jednotná a lidé jsou připraveni za ni bojovat, je marné na ni útočit. Potom neprojde žádné spiknutí elit, špiček, o čemž se na základě Elitního pluku přesvědčili, tedy elitního spiknutí a Nesmrtelného pluku.

Zkoušeli využít lidovou iniciativu proti lidu a nepovedlo se jim to. V důsledku to vedlo k jinému výsledku, jedná se o efekt opičí pracky, je to skvělý příklad. Jakékoliv spiknutí lid zlikviduje. Ukázal to svým pochodem Nesmrtelného pluku.

Takže pokud předtím doufali, že budou moci na Rusko zaútočit, vyhrožovali Rusku... Typu: "NATO je v bojové pohotovosti, zaútočíme, kdy nás napadne", prohlašuje zástupce USA v NATO. A samotné NATO?

Ať se jde bodnout, koho zajímá jeho názor? Pokud se my v USA rozhodneme, že nám chování Ruska nevyhovuje, tak prostě zaútočíme. Oni si teď reálně uvědomují, že nemají žádnou záminku ke spiknutí, ke státnímu převratu proti Putinovi.

Lidé to vše pochopili, všechno to vidí, nejedná se o žádný dobytek, jak si oni mysleli. Elita si myslela, že lidé jsou dobytek, který je možné poslat, kam se jí zachce. Proto se také spustila ta její hysterie.

Jak je možné podporovat takový stát? Samí oligarchové! Copak tam lidé žijí jako v bavlnce? Podstata však spočívá v tom, že lidé nepodporují oligarchy, ale svou vlast! Vystupují za svou vlast!

A jak to bude dál s našimi oligarchy a s celkovou životní úrovní v naší zemi...? Vyřešíme si to, buďte v klidu, my si to vyřešíme i bez revoluce!

Příjem otázek k našemu pořadu byl uzavřen již 9. května, ale nahráváme až dnes, 13. května. Včera, 12. května, se pozdě večer moskevského času konala tisková konference Lavrova a Kerryho na závěr celodenní schůzky státního tajemníka USA s vedením našeho státu. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím tuto událost a obzvláště, co znamenají dárky, které Lavrov daroval Kerrymu.

To se vracíme k té otázce, kterou jsme začínali. Když jsem tedy mluvil o tom, že ty falešné dopisy zafungovaly, že se Německo a Polsko od nich distancovaly a prohlásily, že se nic takového nestalo, a že zastávají úplně opačné pozice, že v žádném případě nezamlčují zločiny OUN-UPA a nehodlají z nich dělat hrdiny, vždyť jde o zločince...

Tak se to ihned odrazilo na jiné události a konkrétně na schůzce kontaktní skupiny, která se konala v Minsku. Kde ihned referovali o pokroku, ještě ani pořádně nerozebrali co a jak, ale hned se mluvilo o pokroku.

O čem to vypovídá? Že USA opouštějí řízení tohoto procesu. Jak víte, tak došlo k výměně dárků. Lavrov Kerrymu daroval košík ruských brambor, košík ruských rajčat a tričko se symbolikou vítězství ve Velké vlastenecké válce. Velice symbolické dárky.

Všichni si hned vzpomněli, že v lednu 2014 Kerry také Lavrovovi daroval brambory. Daroval mu dvě brambory. Otázkou je, co to mělo znamenat? Výkladů může být mnoho, ale my se přidržíme oficiálně oznámeného vysvětlení. že 26. dubna bude premiéra filmu Prezident, u příležitosti 15ti let Putina v čele státu.

Tak jde o datum narození jedné z nejzlověstnějších figur světových dějin Adolfa Hitlera. Takže v té reklamní upoutávce Putin řekl doslova toto: "Mám někdy dojem, že nás mají rádi..." To když mluvil o Západu. "...pokud nám musí posílat humanitární pomoc."

"Potom je všechno v pořádku, potom nám posílají brambory." Chápete? Takže probíhala intenzívní jednání o tom, jak se bude dále rozvíjet ukrajinská krize.

Buď se rozvine do totální občanské války na celé Ukrajině, což bylo cílem USA, nebo tam nastoupí mír a pořádek, a na základě mírových demokratických procedur, voleb, bude dosaženo určitého společenského konsenzu.

Což zase bylo snahou Ruska. Takže tenkrát Kerry daroval Lavrovovi ty brambory. V podstatě byl ten náznak od začátku jasný. "Pokud se, pánové, nebudete chovat tak, jak vám řekneme, tak vás donutíme."

"Vy přece v těžkých dobách jíte jenom brambory, takže vás donutíme žrát brambory." A přitom vám budeme posílat humanitární pomoc. Jak vypadá taková humanitární pomoc od USA?

To Rusko, když přiveze humanitární pomoc, tak ji prostě příjemci daruje. USA a Západ ji prodávají svým důvěrníkům ze středu místní elity, aby potom ta místní elita v obchodech při jejím prodeji odírala své, již tak chudé, spoluobčany a ještě na tom něco vydělala.

Proto, když na Ukrajině dostávají humanitární pomoc ze Západu, tak to funguje právě podle tohoto schématu. Trochu těch peněz musíš vrátit, a zbytek bude tvůj výdělek. Přičemž ty peníze, které bys měl vrátit...

No, ještě uvidíme, zda je budeš muset vrátit nebo ne. Zatím si je nech a utrácej. Každý si potom myslí, že když bude sloužit USA, nebude muset ty peníze vracet. Správně!

Dokud bude sloužit USA, do potřebného okamžiku, potom ho na háčku těch peněz přitáhnou a prohlásí, že došlo k dalšímu finančnímu zločinu. Ty peníze byly ukradeny.

A ty šupej do vězení. Nebo dělej, co máš. Kerry tedy naznačil, že na Rusko budou uvaleny sankce. My budeme krmit svou elitu a vy budete žrát brambory.

Se sankcemi jim to mírně řečeno nevyšlo. Proto Lavrov: "Vy jste nám dali dvě brambory, a my vám dáme celý košík." "Navíc, kdybyste se stavěli na zadní, tak vám tady k tomu přidáme ještě košík rajčátek."

Co to mělo znamenat? Kdo to neví, tak kečup Heinz je rodinný podnik, ke kterému patří Kerry. "Přestaneme kupovat váš kečup, snězte si sami ta svá rajčátka." To je jedna věc. Co potom bude s vaší ekonomikou, když od vás nebudeme nic nakupovat?

A dále si prohlédněte to tričko. Co znamená to tričko? Chcete, abychom změnili své chování? To v žádném případě neuděláme. Přijel jsem v Pobědě (v autě GAZ-M-20/Vítězství).

Na vojenské přehlídce k Vítězství poprvé zazněla na konci jedna píseň. Ta píseň byla symbolická. Co se tedy týká jednání Lavrova a Kerryho. Co mu vítězstvím, tričkem a tím ostatním řekl o státním řízení Ruska?

Řekl: Všemocné zbraně nám otcové dali, přísahali jsme vlast svou chránit, životní snahou je splnit náš úkol, budoucnost Země před smrtí bránit." A vůbec, je třeba si uvědomit následující věc.

Jakákoliv přehlídka je politickou akcí, která má v první řadě diplomatický význam. Ukázat světu reálnou politiku takovým neverbálním způsobem. Zde to proběhlo i tím verbálním.

Reálnou politiku, kterou uplatňuje stát. Takže jaká jsou slova té písně? Když teď jednoduše přečteme ty verše, jako obyčejný text, zdůrazňuji, ne jako verše.

Představme si, že jde o dokument, který ministerstvo zahraničí jednoho státu píše ministerstvu zahraničí druhého státu. Probíhá tu určitý konflikt, dochází k zastrašování, vyhrožování.

Uděláme vám to a to. Prohlásili přece, že jsou v plné pohotovosti k úderu proti Rusku. No prosím, takže jak zní ta píseň?

"Na určeném místě jsou čety i roty naše." Jsme tedy na pozicích v bojových útvarech zcela připraveni k odražení útoku. "Jak oheň nesmrtelné." Dokud tu jsme, tak od svého neustoupíme a svůj úkol splníme. "Jak pevná žula jsou." Nevyprovokujete nás, ale pokud zaútočíte...

"Jsme armádou státu." Žádné elity, která by ráda provedla státní převrat. "Jsme armádou lidu, hrdinství v dějinách vepsaná s námi jdou."

Dále: "Ne nadarmo v osudu prapor se červená." Červenající se prapor! Vlajka Sovětského svazu! Svazu, státu, který rozdrtil hitlerovský fašismus. Chápete? "Ne nadarmo se červená!" My stále čelíme fašismu!

"Marně nám nedal stát důvěru svou. Ta posvátná slova Za námi je Moskva, už od Borodina v naší paměti jsou." Ať se na to díváte, jak chcete, a slova v písni nevynecháš, tak tam není jediné zbytečné slovo.

Co znamená: "Ta posvátná slova Za námi je Moskva už od Borodina v naší paměti jsou." Moskva není jenom město, je to symbol vlasti, celé země a ustoupit není kam, protože za námi je Moskva. Budeme se tedy rvát do konce, do toho posledního.

A proč od dob Borodina? Protože se to vyvinulo tak, že v novodobých dějinách byl Napoleonův vpád první výpravou sjednocené Evropy k "demokratizaci" Ruska.

Chápete? Ještě jedna zajímavá událost, kterou všichni historici... A na jejíž výzkum nikdo peníze, granty nedává. Všichni historici obcházejí kruhem otázku, proč Napoleon nešel dobývat hlavní město Ruského impéria Sankt-Petěrburg, ale Moskvu?

Do Petrohradu to měl přece i blíž. Věc se má tak, že se v roce 1812 demokratické západní společenství poprvé pokusilo využít ruské vlastenectví proti Rusku, ke zničení Ruska, což se jim však nepovedlo.

V čem je podstata? Moskva byla historickým hlavním městem. Romanovci byli původně neurození bojaři, tedy nová dynastie. Urozené dvory měly všechna svá panství, tedy ne panství, ale rezidence v Moskvě.

Jednalo se o protiklad mezi starými vlasteneckými rody a novou prozápadní Petrovskou orientací, podstrčenou. Napoleon sázel na to, že se domluví s kterýmkoliv rodem na výběru nového cara. Ten potom bude v Rusku vládnout a společnými silami svrhnou Alexandra I.

A potom ať pěkně ruští vojáčkové bojují za evropské zájmy a ruské zdroje plynou do sjednocené Evropy. A vy? Vy jste přece vlastenci. Obětovali jste zájmy své země, tak teď budete naším surovinovým přívěskem v plném smyslu tohoto slova.

Kutuzov Alexandra I. nenáviděl. Napoleon proto na Kutuzova sázel. Ale Kutuzov byl ruským člověkem a vlastencem. Vnitřní rozepře jsou naše vnitřní rozepře, a pokud jsi sem strčil čumák, tak přes něj dostaneš.

Jak je ta situace dnes podobná. Spiknutí nejvyšších elit s cílem svrhnout Putina, s cílem provedení státního převratu a armáda prohlašuje: "Ta posvátná slova Za námi je Moskva, už od Borodina v naší paměti jsou."

Žádné vaše akce, žádné spiknutí vám neprojde. Armáda státu a armáda lidu. A tady ten řádek je už zcela konkrétní: "Nestrašte nás, vy chvástává chásko".

My jsme přece klidní jako žula. Pamatujete si, ano? "Nestrašte, s ohněm si nehrajte znova a zas," "prověřit zkusí-li vrah naši sílu, navždy se poučí, že bát se má nás."

Německo si to dodnes pamatuje. Jak jsme ho o tom poučili. Merkelová po různém kličkování přece jenom do Ruska přijela, i když až 10. května, přestože jí to washingtonští aparátčíci zakazovali.

Takže o čem tu šla řeč? Opět k těm světovým dějinám. Rusko nezačínalo ani jednu válku. Ani jednu. Rusko všechny války ukončovalo.

Já vím, jak teď budou mnozí reagovat. Ale Rusko to a Rusko ono. Víte, vytrhovat nějakou událost z kontextu, to je ta nejpodlejší věc a falešná hra. Stejně jako nyní, ano?

Třeba, že Krym se stal součástí Ruska a Rusko mu nezajistilo prachové peřiny. Pánové, copak jste zapomněli, že svět je v ekonomické krizi? Všechny státy světa, nejenom Rusko, na které tlačí sankcemi apod.

Všechny světové státy mají ohromné ztráty a vy chcete, aby Rusko teď hned dalo poslední, co má, aby na Krymu dosáhlo kdoví čeho?

Copak někdo vyměnil vaše úředníky, aby dosahovali alespoň ruské úrovně? Nebo tam stále sedí úředníci s ukrajinskou mentalitou, s mentalitou Ukrajinského státu?

Copak nepřátelé, kteří zůstali v úřednickém aparátu, neškodí? Když vynakládají prostředky nesprávným způsobem? Nebo když blokují různé programy? Nesnaží se realizovat různé programy tak, aby lidi naštvali?

To všechno se děje? Chápete? Pokud se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, tak na Krymu všechno probíhá normálně. Všechno je v pořádku. Stát vkládá prostředky, všechno je v pohybu.

Pokud jsme však přesvědčeni, že by Rusko mělo udělat na Krymu bleskově ráj na zemi bez ohledu cokoliv, co se děje ve světě, tak to už je jiná věc. A ve vztahu k válkám. Pokud se podíváme na otázku 2. světové války a na všechny s ní související konflikty, anexe apod.

Na různé mezinárodní pakty. Tak promiňte, ale Rusko nezaútočilo ani na jeden stát. Ani pokud nám připisují napadení například Finska, ale to je obsáhlá otázka.

Opakuji, nesmí být provozováno podvodné žonglování s historií a jedna událost vytrhávána z celého řetězce... z celého řetězce událostí.

Co ještě Rusko oznámilo touto písní? Pamatujete, ano? Četl jsem to, už když jsem mluvil o Kerrym. Zopakuji to ještě jednou. "životní snahou je splnit náš úkol, budoucnost Země před smrtí bránit."

Vybudování ruského světa a realizace vlastní konceptuální moci. Řízení, chápete? Uplatňovat vlastní konceptuální moc. Klást odpor všem těm krizím, válkám. Budovat něco svého. Rusko často obviňují z toho, že jedná nesprávně, že USA nikdy nikoho neživí apod.

Mají USA ve světě mnoho spojenců? A podívejte. SSSR pomáhal Číně. Sám toho moc neměl, přesto Číně pomáhal. Pomáhal Indii. Egyptu, Indii. Mám v daném případě na mysli státy, které projevily svou ochotu budovat jiný svět, než je Pax Americana.

Ty, které poslaly své kontingenty na vojenskou přehlídku na počest vítězství nad fašismem. Čína a Indie, země BRICS. Formuje se nový svět. Vždyť se podívejte. Vypadalo to, že Rusko je slabé. Kdo jej nechal v 90. letech na pokoji, kdo jej nepomáhal dobíjet?

Ti, kterým Rusko dříve pomáhalo. Kdo si stoupnul s Ruskem bok po boku, aby čelil této nové světové válce? Ti, kterým pomáhalo Rusko. Je to ten nejlepší vklad do budoucnosti.

Takže nemůžete své ziskuchtivé, kořistnické zájmy stavět nad ty konceptuální.

- Tři otázky...

- Ano, minutku. Ještě tohle. Lavrov přijel na schůzku s Kerrym na autě Poběda. Co vlastně z technologického hlediska i jinak znamená Poběda?

Není to pouze symbol. Máme analytickou práci, kde je formulována podstata věci: "Západ a SSSR. Jak ve skutečnosti probíhala studená válka." Tam je uvedeno, co znamená Poběda pro Západ, jako automobil.

Promluvili jsme pouze o třech otázkách a již máme 40 minut. Tak budeme trochu stručnější. Několik otázek od Maxima z DLR, také trochu stručněji. od vzniku DLR a LLR.

Jak byste charakterizoval proces formování těchto republik a jak vidíte jejich budoucnost? Budou samostatné, stanou se součástí Ruska nebo Ukrajiny 2:0?

Otázka je to velice složitá a obsáhlá a bohužel nemohu veřejně o mnohých věcech v souvislosti s tímto tématem mluvit. Nejde to, protože se jedná o velice vážné věci. Jak to vidím? Co se událo?

Všechno se děje nejlepším možným způsobem s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků procesu. Formování státnosti republik probíhá, což dává naději. Přáli bychom si, aby to šlo rychleji, ale je to, jak to je.

Jak vidím budoucnost? Žádná Ukrajina 2:0 a zatím ani možnost stát se součástí Ruska, protože na Ukrajině musí být napřed zcela vykořeněno banderovské, "benderovské" dědictví. A ještě mnoho problémů je třeba překonat.

Bude se jednat o nový stát na území Ukrajiny. Jestli se bude nazývat Ukrajina nebo Novorusko ve složení Novorusko, Malorusko a Halič, Zakarpatí... To je otázka čistě řečnická.

Důležité je, že ten stát bude jednotný. Je třeba si uvědomit jednoduchou věc. Pokusy rozčlenit Ukrajinu i pod dobře vypadajícími záminkami, jako že část se vrátí Rusku a někomu se zdá, že by bylo dobré část vrátit i Západu.

To vše je budování základů budoucí války. Bylo by to položení základů k rozpoutání války na ruském území. Totální války.

Ti, kteří se snaží rozčlenit Ukrajinu, si to uvědomují, protože její rozdělení by znamenalo jednoznačné zachování banderovského projektu. Banderovský projekt znamená derusifikaci ruského obyvatelstva a jeho nasměrování na válku se sebou samým až do úplné samolikvidace.

Čehož jsme dnes svědky na Donbasu. Když jsou banderizovaní Rusové, ukrajinizovaní Rusové s marginálním vědomím, ti "svidomí", opravdu přesvědčeni, že musí zabít toho Rusa v sobě a zabíjet ty, kteří to neudělají také, včetně žen a dětí, což na Donbase i provádějí.

Bude to tedy nový stát fungující podle nových principů. Stát, který bude muset vyřešit likvidaci toho banderovského projektu, který realizoval globální prediktor.

Realizovat ho začal strukturním způsobem prostřednictvím Rakouska-Uherska.

V souvislosti s tím je tu otázka od Inny z Charkova. Jak vidíte budoucnost Zakarpatí? Jako součást jednotné Ukrajiny. Je možné, že v názvu zůstane Ukrajina, ale ne 2:0. SSSR 2:0, Ukrajina 2:0, to znamená uchování určitých fundamentálních principů organizace společnosti.

Nejde zachovat fundamentální principy, na kterých byla budována jak sovětská, poststalinská Ukrajina, ta před Stalinem a po něm, stejně jako takzvaná "demokratická" Ukrajina.

Tyto principy nemůžou být zachovány, protože to znamená válku, hoře, bídu a neštěstí. Znamená to z lidí dělat zvířata, jejich přeměnu ve "svidomé ukropitéky", nebo jak je nazvat.

Kdy všechno, co zbyde z lidskosti je pouze vnější podoba a všechno ostatní je "svidomý ukrajinismus", marginalizace myšlení. Proto ještě jednou zopakuji.

Dnes mnozí mluví o tom, že Porošenko likviduje ukrajinské patrioty a posílá je na jatka na Donbas. Já to říkal od samého začátku a opět to zopakuji, že jakákoliv vláda, dokonce i vláda těchto "nejsvidomějších", se nevyhnutelně střetne s tím, že bude muset tuto svalovou hmotu svidomých, majdanutých zlikvidovat nebo bude sama potopena.

Pokud se udrží na delší dobu, pokud teď nezačne totální občanská válka po celé Ukrajině, když bude tato vláda muset vydržet o něco déle, tak bude nucena začít likvidovat tyto bandy karatelů.

Bude likvidovat OUN-UPA, ty banderovce. Vláda banderovců bude likvidovat banderovce, aby přežila. Jednou experimentátoři prováděli takové pokusy se zvířaty.

Opici strčili do krychle plnící se vodou společně s jejím mládětem. Nadzvedávala své mládě do doby, dokud se sama nezačala topit.

Potom mládě sama potopila a stoupla si na něj, aby sama mohla dýchat. Tak přesně to je banderovská vláda. Aby sama nepadla, bude likvidovat svá mláďata vychovaná v těch vlčích psincích.

V banderovských táborech. Bude to dělat, bude nucena to dělat kvůli stabilitě, jinak sama padne. Tato vláda není určena k tomu, aby existovala dlouho.

Ta likvidace vlastních pohůnků je způsob prodloužení její existence.

Maxim žádá okomentovat také následující událost. Aljaška a Havajské ostrovy se obrátily na OSN se žádostí o posouzení nezákonnosti anexe jejich území ze strany USA.

Uměle vyvolané... USA jsou globálním prediktorem odsouzeny k zániku a je nutné podle příkladu... Víte, banderovský projekt a řízení globálního prediktora mají něco společného.

Vztah USA a globálního prediktora je stejný, aby přežil, musí je nechat zlikvidovat. Je to proces. Likvidace USA je spuštěna.

Druhý. Volební výsledky ve Velké Británii. To je ten samý proces. Dochází k likvidaci britské koruny.

Volby, separatismus... Plod musí uzrát, aby bylo možné ho utrhnout. Je na to příliš brzy, ale na destabilizaci je ten pravý čas.

Třetí: konflikt Marine le Pen s otcem. Je to reklamní trik? Ne, jde o možnost manévrování. Abyste mohl vyhlašovat určité principy, musíte k tomu mít příslušnou páku.

Přitom je však třeba zůstat legálně zaregistrovanou politickou silou. Takže ho teď jako musí odsoudit. Jde o hru na dvě přihrávky, hrají to dobře.

Poslední od Maxima. Video s ruskými tanky promítanými na Bílém domě. To je poslední čínské varování?

Ne, není to žádné čínské varování. Je to určitá orientace na to, že Rusko má k dispozici sílu. Bylo to varování pro státní elitu USA, která moc dobře ví, že USA nejsou zas tak silným státem.

O čem vypovídají ty poslední vlakové havárie? Že infrastruktura USA je opotřebovaná, proto neustále narůstá počet technologických havárií.

Nemají čas ani prostředky se tím zabývat. Nemají zdroje na udržení své stability. Chápete? Proto bude počet technologických havárií v USA stoupat.

Když to porovnáte s vojenskou přehlídkou, tak uvidíte, že Rusko jde nahoru nehledě na sociální krize. Rusko má určitou koncepci způsobu života, která se realizuje automaticky.

Lidé svého vůdce nezradí a žádná spiknutí špiček neprojdou. Lid je smete. Jako když si naplánovali tu věc s Nesmrtelným plukem, což byl dobrý nápad, který vyšel z lidu a nepřátelé se ho proti lidem pokusili zneužít, protože si mysleli, že mají co dělat s dobytkem. Dostali odpověď, o jakou si řekli.

Otázka od Iriny. Valeriji Viktoroviči, nejednou jsem si všimla, že jak vy, tak vaši společníci, máte specifický přístup k ženám.

Projevilo se to například ve vašem pořadu z 20. dubna 2015, když jste jmenoval ruské panovníky a nezmínil jste Kateřinu Velikou.

To se projevil váš proislámský vztah k ženě, pro kterou ve společnosti není místo? V čem je takový přístup lepší než Výnos o kuchařčiných dětech?

Já tedy nevím, kde naše vážená posluchačka, divačka, uviděla znevažující postoj k ženám. Podle mně u nás nikdy nic podobného ani nezaznělo.

Lidstvo se skládá z mužů, žen a dětí, a každý z nich má svou sociální úlohu. Tuto roli je třeba plnit. Nikdo neodmítá, že by žena nemohla zaujímat vedoucí postavení a řídit určité procesy.

Pokud má člověk schopnosti, tak proč ne? Kdysi se ve společnosti mělo za to, že žena nemůže řídit auto. A dnes zkuste najít člověka, který by s tím souhlasil.

To je určitá danost. A uraženost za Kateřinu II.? Úplně zbytečná. Zaprvé, sama Kateřina přiznávala, že velké zásluhy na řízení a rozkvětu státu nemá.

Jenom prostě zvolila potřebného člověka, kterým byl kníže Potěmkin-Tavričeskij. To byl reálný vládce Ruska, kterému reálně patří všechny úspěchy dosažené v té epoše Ruskem.

To přece uznávala i samotná Kateřina. Proto také Potěmkina vždy chránila. Ona si uvědomovala, jaká je úroveň jejích schopností řídit procesy.

Věděla, že se může stát velikou panovnicí pouze tehdy, když i Rusko bude veliké. A uvědomovala si, že sama to zajistit nedokáže. Ten institut favorizování, který v podstatě zavedla, byl zřízen v důsledku určité bezvýchodnosti.

Bratři Orlovové ji dosadili na trůn, ale více toho nedokázali. No ano, bitva u ostrova Chios (Česmenská bitva) byla jejich zásluhou, i když ne tak zcela.

V podstatě se všechny úspěchy dají připsat knížeti Potěmkinovi, kterého vyzdvihla, povýšila, a který byl za Kateřiny nepotopitelný. Takže, až bude v nějakém tématu žena, která si to zaslouží, tak se o ní určitě zmíním, to není problém.

Další otázka. Jevgeniji Vasiljevovou odsoudili k pěti letům odnětí svobody.

Vidíte, a je tu žena. Soud ji odsoudil nepodmíněně na pět let. Odečtou jí dva a půl roku, které strávila v domácím vězení. Až rozsudek nabyde právní moci, bude vzneseno nové obvinění ve spojitosti s Oboronservisem.

Jaký mělo smysl, aby Jevgenije Vasiljevová, obviněná ve věci Oboronservisu, ve svém domácím vězení kreslila obrazy, nahrávala klipy, a vytvářela šperky "v ruském stylu"?

Proč o ní média tak často píšou, jaký to má cíl? V podstatě je Jevgenije Vasiljevová tím lakmusovým papírkem, na kterém je možné reálně uvidět poměr sil mezi ruskými politickými elitami, vlasteneckými a antivlasteneckými, proamerickými.

Jevgenije Vasiljevová patří právě k té proamerické skupině. Jejím úkolem bylo potopit Serdjukova, aby s Putinem více nikdo nespolupracoval.

Nepodmíněný trest, který dostala, je určitým znakem. Chtěli 8 let podmíněně, dostali 5 nepodmíněně a další trestní stíhání. Takže postupně, postupně tlačíme.

Pomalu postupujeme podstatným směrem. Vždyť jaký byl návrh, když Vasiljevovou zmáčkli za mimochodem reálný trestný čin?

Máme video o Serdjukovovi. Nahráli jsme pořad se samostatným námětem. Šla do vězení za reálný trestný čin. Co tehdy udělal Medvěděv? Dal jí hned vyznamenání a řekl, aby jí nechali na pokoji. "Ta je naše!"

Stejně ji začali vyšetřovat a žádné "nechat na pokoji" neprošlo. Proto ohledně ní panuje taková hysterie ve všech médiích, která ale mlčí o tom, že Navaľnyj dostal nepodmíněný trest a neodseděl si ani jeden den. A proč? Protože patří "k nim".

K Navaľnému se neváže nikdo další, kdo by měl sílu zničit státní řízení Ruska. K Navaľnému se vážou pouze oni, orientovaní proamericky.

Ti, kteří si přejí prodat Rusko. Proto média nepovažují za nutné sdělit národu, že jejich nepodmíněně odsouzený člověk běhá po svobodě. Že si neodseděl za mřížemi ani den.

Takže otázky je zapotřebí probírat. Opakuji, že na Vasiljevové je právě vidět reálný poměr vyvážení sil mezi elitami v Rusku.

Otázka od Kirila. V říjnu, listopadu 2013 jste říkal, že euroasociace Ukrajiny je pokusem EU - citace: "Ucpat díru ve své lodi prvním hadrem, který je po ruce." Konec citace.

A vyhrát tak čas. A někdy po Majdanu jste řekl, že Evropa zatlačila na Janukoviče, aby tu euroasociaci odmítnul, protože v té chvíli byla výhodnější pro USA, které by tak mohly určitým způsobem tlačit na EU. Kde je pravda? Nebo jsem něco špatně pochopil?

Není to úplně tak. Věc se má tak, že Ukrajina se opravdu má stát tím zdrojem, který musí využít Evropa. O čemž jsem už mluvil. Že mezinárodní rezervy Evropa využívá pro své...

Problém je v tom, že USA chtějí využít Ukrajinu jako rozbušku, zápalnou šňůru, aby rozpoutaly válku, nechaly Evropu explodovat.

Jde tedy o konflikt mezi Evropou a USA, při kterém Rusko využívá svých určitých možností, jak ten proces ovlivnit a nutí EU postupovat podle určitých principů kvůli jejímu vlastnímu přežití.

Rusko dává směr, že je třeba jednat tak a tak, aby se válka nerozšířila až k vám. Probíhá tu neustálé manévrování. Neustálé. Pro EU je Ukrajina opravdu pouze zdrojem, který by mnohé vyřešil.

Jakékoliv odmítnutí euroasociace je v podstatě úderem pro zájmy EU. Ovšem k tomu, aby EU v zájmu svého přežití postupovala částečně proti svým zájmům, ji musí donutit Rusko.

Takový je to celkem jednoduchý řetězec. Kdy EU začíná třást Porošenkem jako hruškou a nutí ho postupovat určitým způsobem. Teď to začíná i s USA. Kerry dostal od Lavrova dárečky a hned volal Porošenkovi: "Stopněte všechny provokace."

Nás nezajímá, že plánujete válku. My prohráváme na všech frontách. Neustojíme to. Vždyť u nás... Zopakuji. Když jsme teď mluvili o EU, USA...

Rusko musí jenom ještě nějakou dobu vydržet a vlastní problémy EU, Ukrajiny, USA, budou pracovat pro zájmy lidu. Chápete? A poteče daleko méně krve...

Opakuji, že banderovce bude muset zlikvidovat jakákoliv nová vláda, jakákoliv! Protože to je prvek, který nikam nezapadá.

Vychovali je pouze s jedním cílem. Jsou to psi v lidské podobě vychovaní pouze k jednomu: Zabíjet! Nemají žádné jiné instinkty ani reflexy kromě touhy zabíjet.

Tak co s nimi? Ti z nich, kteří si budou přát zachránit svou kůži, prosím... Ať jsou odsouzeni a posláni pracovat na národohospodářské stavby, aby obnovili všechno, co zničili.

A ti, kteří zbraně nezahodí? Jednoznačně zlikvidovat. Musí to však začít dělat policejní orgány toho státu, který přijde na směnu kyjevské bandě, v současnosti zosobněné Porošenkem.

Ale i sám Porošenko je bude likvidovat. Pokud Porošenka ještě nahradí jiný proamerický lídr, bude je také likvidovat, protože si teď nemůže dovolit rozpoutat válku, která by se rozšířila do Evropy a Ruska.

Proto, kvůli udržení stability, bude nevyhnutelně likvidovat tyto "svidomé" karatele. Pravý sektor, OUN-UPA, všechny.

Poslední otázka od Pavla. Vážený Valeriji Viktoroviči, ve svých analýzách vycházíte z volně dostupných informací.

Jejich množství je však nesmírné. Kromě studia KOB a DOTU by bylo užitečné vyčlenit zdroje, aby člověk neztrácel čas zbytečně.

Každý si je vybírá sám, ale vždyť určitá korekce by byla užitečná? V souvislosti s tím otázka. Jaké zdroje informací byste doporučil pro monitoring, aby lidé mohli provádět vlastní analýzu?

Můžete poskytnout určitou metodiku, jak zpracovávat informace získané z těchto zdrojů? Čeho si více všímat, nebo to vše probíhá podvědomě?

Takže otázka, tedy odpověď v otázce již zazněla. Bylo tam řečeno kromě KOB a DOTU. Já bych to řekl takto. Napřed je nezbytné nastudovat si teorii.

Je nezbytné nastudovat si Dostatečně všeobecnou teorii řízení, Koncepci sociální bezpečnosti, a potom dokážete z celého informačního toku, který nás přímo zahlcuje - rádio, internet a tak dále.

Pak budete moci vybírat veškeré informace nezbytné pro váš život sami. Potom sami, v souladu s vašimi vlastními zájmy, krátkodobými, dlouhodobými, strategickými, koncepčními, jakýmikoliv, vy sami dokážete vymezit okruh těch zdrojů, které vám poskytnou maximálně vyčerpávající informace o věcech, které vás zajímají.

Kvůli tomu musíte ovšem napřed mít teoretické znalosti o zpracování informací, jejich vyhledávání a zpracovávání. Tyto znalosti obsahují materiály Vnitřního prediktora SSSR.

V první řadě jde o Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Studujte Koncepci sociální bezpečnosti, a potom se nebudete muset ptát na klíčové zdroje informací. Vždy si v každé otázce, v každé otázce, dokážete sami lehce a jednoduše vyhledat nezbytný okruh zdrojů, které k tomu potřebujete.

Je to stejné jako v případě někoho ve vedoucím postavení, například Stalina. Když vedl schůze řešící otázky dělostřelectva, letectva a najednou vyplynulo...

Za Stalina se to stávalo často, že potřebný člověk, který by byl kompetentní, tam nebyl. Stalin si zjistil, o koho se jedná a na tu schůzi si ho přizval.

Stejně tak u vás. Máte určitý okruh informačních zdrojů, ale když vyvstane problém detailního zpracování nějakého určitého problému, tak vždy sami dokážete najít směr, dokážete najít vyčerpávající informace o daném problému.

To vás neomezuje na nějaké konkrétní informační zdroje. Umožňuje vám to využívat všechny světové informační zdroje najednou.

V plném rozsahu. Studujte teorii, a potom dokážete sami vytvářet své koncepce a budete soběstační. Na základě koncepce, ruské koncepce, která jediná to umožňuje. Protože jakákoliv koncepce omezuje možnosti výběru informací.

Vždy vede k vytváření ideových skupin: politických stran, klanů, frakcí, korporací... Možnost žít se všemi v harmonickém světě umožňuje pouze ruská koncepční moc.

Studujte Koncepci sociální bezpečnosti, Dostatečně všeobecnou teorii řízení, a potom vždy budete ve svých soudech samostatní a vždy dokážete nalézt pro vás životně důležité informace.

A jak máte studovat? Neučte se pouze teorii, hned si to zkoušejte v praxi. Stejně jako ve škole, kdy jste se naučili pravidla, a potom podle nich řešili příklady. Stejně tak zde.

Něco jste si nastudovali? Tak se hned pokuste podobné informace vyhledat v životě. Vždy je sami dokážete najít. Něco jste se naučili, pochopili, porozuměli tomu? Tak když jedete v autě, autobuse, posloucháte rádio, uvidíte část televizního vysílání, hned dokážete jít k podstatě a hned budete vědět, kam se podívat, abyste ten problém pro sebe plně rozřešili.

Sami najdete přístup k těm informacím. Takže se učte teorii. Všechno ostatní přijde díky vaší vlastní práci.

Nu což, to byla poslední otázka? Takže všem přeji úspěch, štěstí a ať se vám daří. Na shledanou. Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika