Valerij V. Pjakin: Otázka - Odpověď ze dne 09.03.2015 (Netanyahu v Kongrese USA)

  • Posted on: 14 March 2015
  • Hits: -
Valerij V. Pjakin: Otázka - Odpověď ze dne 09.03.2015 (Netanyahu v Kongrese USA)

Další otázka se týká útoku na amerického velvyslance v Korei (jižní) s krvavými fotografiemi po celém světě...

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Dobrý den vážení diváci, posluchači i kolegové ve studiu. Dnes je 09.03.2015. Dnes začneme otázkami k událostem, které nám poslal jeden z uživatelů s přezdívkou Sergej T. Má jich několik, začneme tou první. Valeriji Viktoroviči okomentujte prosím zatčení guvernéra Sachalinské oblasti. Je to zvláštní. Obvykle je korupce považována za normu.

Vždyť absolutně všichni guvernéři jsou strašně zkorumpovaní a samozřejmě nejen oni. Měl snad nějaké své projekty, ze kterých část zisku neodváděl Moskvě? Nevěřím, že jde o nějaké systémové procesy, když je stále u moci surovinová oligarchie z 90. let. Samočistící proces je prostě nemožný.

Bylo by to v rozporu se samotnou podstatou současné moci, která v žádném případě nestojí o konkurenty: o buržoazii, vědce a obzvláště nebezpečné nové podnikatele. Přece se s nimi nebudou dělit o moc! Vedlo by to ke změně koncepce, systému! Musíte uznat, že to je nereálné. Takže váš komentář k této věci.

K té korupci, která je bezesporu prvkem, nezbytnou podmínkou kapitalistického monopolistického státu. Je pravda, že mluvit při tom řádění korupce v zemi a v celém světě, nejenom v Rusku, o takovém symbolickém zatčení, jako o projevu nějakého systému vypadá nereálně, ale ve skutečnosti to je projevem jistého systému.

Je to projev kurzu směřujícího k obnově suverenity Ruska. Začne se vynořovat mnohé, budou se odhalovat všechny souvislosti, ale důležité je si uvědomovat následující. Boj s korupcí v současné společnosti, v jakémkoliv státě, ať už si vezmeme třeba USA, Čínu, Rusko či jakýkoliv jiný stát, znamená boj klanových uskupení o moc.

Kdy, kdo, koho dostane na lopatky. Pokud někdo chce národu předvést, že to právě jeho potřebují, že on je lidový, tak začne bojovat s korupcí, a zbavuje se přitom svých konkurentů.

V daném případě jsem řekl, že je to projev systému, kurzu směřujícího k suverenizaci státu. Proč tomu tak je? Není tajemstvím, že území Dálného východu, Sachalin, Kamčatka u nás patří k slabě rozvinutým, méně osídleným, a také není tajemstvím, že ostatní státy mají velký zájem na odtržení těchto území od Ruska, aby si je mohly zabrat pro sebe jako surovinové zdroje.

Sám úplatek v souvislosti se stavbou energetického objektu v průmyslově a sociálně slabě rozvinutém subjektu vypovídá o tom, že jde o realizaci nějakého velice důležitého projektu. My víme, že s příchodem Putina do čela Ruska již není možné očekávat takový scénář jako: "Jen si tu Kemskou volosť vezměte, nám je to jedno, náš stát tím nezchudne."

Tato varianta již možná není, neboť Putin klade velmi velký důraz na to, aby se území Dálného východu, Sachalinu a Kamčatky rozvíjela, také Nejzazší sever i jiná území, Rusko tedy, stejně jako každý jiný stát, zbytečná území nemá, a my máme povinnost všechna svá území rozvíjet.

Takže od té doby, kdy je Putin ve vedení země, kdy začal stát dávat dohromady a rozvíjet ho, naši nepřátelé v zahraničí změnili svou taktiku. Začali postupovat jinak. Využívají korupční schémata, snaží se dostat k realizaci projektů, aby dokázali jedny brzdit a u druhých pro sebe získávat vlastnická práva, aby potom mohli s ohledem na faktickou skutečnost předhodit Rusku, že mu ta země vlastně nepatří.

My jsme tady všechno vykoupili, všechno je to reálně naše. Když vyjdeme z toho, co je již známo, tak podle všeho soudě se v tomto schématu jednalo právě o tuto věc. Prostřednictvím úplatků guvernérovi byl podniknut pokus o odtržení části ruského území.

Další otázka se týká útoku na amerického velvyslance v Korei (jižní) se šťavnatými krvavými fotografiemi po celém světě. Když si navíc člověk přečte a podívá se na zprávy, tak odevšad a dokonce i z Evropy přicházejí každodenní kopance do USA.Soudě podle těch zpráv se situace vyostřuje po celém světě.

Ano, situace je vážná. Co se týká Koreje, tak je potřeba říci, že zástupkyně státního tajemníka USA Wendy Sherman při svém vystoupení na jedné konferenci Jižní Koreu urazila, což způsobilo politický skandál. Stalo se to 03.03.2015 a již 06.03.2015 následoval útok na velvyslance USA.

Když se na to tedy podíváme, tak USA v současné době dělají všechno možné, aby po celém světě přišly o své spojence. Trhají vazby. Jde přibližně o to samé, co dělal SSSR, který však měl jiné vztahy, uplatňoval jiný princip globalizace, a proto také samozřejmě byl vztah místního obyvatelstva k sovětským diplomatům jiný, než je k těm americkým.

Co se týká celkového postavení USA, tak ano, je to pro ně teď velice těžké. Svírají je ze všech stran. Venezuela třeba prohlásila, že velvyslanectví USA má stav svého personálu snížit o polovinu. Kdy si mohla Venezuela dovolit takto tvrdě vystupovat proti USA? A teď podniká konkrétní kroky.

Tou nejdůležitější událostí však není ani tak skutečnost, kdy analytikové začali prohlašovat, že Německo skrytě vzdoruje USA a vzdaluje se jejich politice, ale to, že ministryně obrany NSR prohlásila, že by Evropská unie měla mít vlastní armádu, v čemž jí okamžitě podpořil hlavní eurokomisař Jean-Claude Juncker.

Byla to Ursula von der Leyen, která je ministryní obrany NSR. A myslet si, že dva takoví vysoce postavení úředníci vyjádřili pouze nějaký svůj názor, je hloupost. Nabízí se tedy otázka, nač by Evropská unie potřebovala vlastní armádu?

Je tu přece NATO, které sdružuje všechny armády Evropské unie. Tak co je za tím? V NATO velí USA, které takto přímo mohou velet i národním armádám. Takovým jako je armáda Polska, Litvy a ostatních Pobaltských zemí.

Takže prostřednictvím třeba právě té polské či litevské armády mohou rozpoutat válku na evropském území. Vytvoření vlastní armády EU by USA této možnosti zbavilo. EU tedy začíná uplatňovat vlastní politiku, a pokud by měla vlastní armádu, jejíž součástí by se staly ozbrojené síly zemí staré Evropy, tak by se ta takzvaná mladá Evropa, jako je Polsko a Litva nemohla zaplést do válečného konfliktu na Ukrajině.

Už jenom proto, že by je neměl kdo podpořit. Když má třeba na ulici dojít k vyřizování účtů, tak banda obvykle vyšle nějakého svárlivého, drobného rváče ze svého středu, aby vyprovokoval rvačku a dostal nakládačku, což by bandě posloužilo jako záminka.

V předstírané snaze se ho zastat se potom může zapojit do boje celá banda. To je role Polska, Litvy a některých dalších. Pokud se toto odstraní, Evropa se nebude angažovat a USA k boji nemají dost vlastních sil, tak proč by měly Polsko nebo Litva zbytečně riskovat?

USA, které si toho budou sami vědomi, tuto variantu potom nespustí. V současné době probíhá celková eliminace USA ze všech směrů nadnárodního řízení států a národů. Jedná se o dlouhodobý proces, který však, jak vidíme, již přináší výsledky.

Další otázka je od Sergeje. Je zvláštní, že ruská média absolutně ignorovala velice zajímavou událost, která rozbouřila všechna světová média, konkrétně svévolnou návštěvu Netanjahua v americkém kongresu a jeho ostrou řeč kritizující politiku USA.

Já bych neřekl, že o tom naše média mlčela. Tím spíše, že takový informační kolos, jakým jsou Izvěstije, k tomuto tématu zveřejnil článek. Co se týká té svévolnosti. Jde pouze o rozviřování figurky, ostrá řeč…

Víte, někdo si svévolně přijede a oni ho hned nechají vystoupit? Tak to přece nechodí. Jedná se tedy o určitou dohodu, o plánované divadýlko, vše v tomto duchu. V čem spočívalo to divadýlko? Jeho podstata je následující.

V USA probíhá boj mezi státní a globální elitou. V minulé „Otázce a odpovědi“ jsme se bavili o vraždě Němcova. Když jsme mluvili o způsobu jeho vraždy, tak jsem řekl, že na každém kroku její organizace, ve způsobu zaslání černé známky Putinovi a ve všem ostatním docházelo k systémovým chybám, které jsem neodhalil a neudělám to ani teď.

Studujte Dostatečně všeobecnou teorii řízení a sami to uvidíte.

Státní elita tedy prohrává, neboť se nevyzná v mechanizmech řízení sociálních supersystémů. Prohrává s globální elitou metodicky, krok za krokem, a USA přicházejí o své postavení světového superstátu.

Státní elita si to nepřeje, takže používá všechny mechanismy, které má k dispozici, pro boj s globální elitou, aby zastavila proces rozpadu USA a udržela USA i nadále v roli světového četníka, nebo řekněme vládce nad světovou šachovnicí, jak to ukvapeně nazval Zbigniew Brzezinski, který sám je zástupcem státní elity a v globálních hrách ani v globální politice se nevyzná.

V daném případě je světové židovstvo v podstatě spojencem americké státní elity. Proč? Protože světové židovstvo, tedy ti z nich, kteří jsou do otázek nadnárodního řízení víceméně zasvěceni, již přišli na to, že jsou odsouzeni ke globálnímu finálnímu holokaustu, a že v první řadě bude zlikvidován Izrael, což se jim samozřejmě nelíbí.

Chtěli by stejně jako dříve všemu vládnout, všechno ovládat. Chápejte, měli svůj Izraelský stát, který je v podstatě bankrotářem přežívajícím díky okrádání jiných států, žijí si velice dobře a najednou…?

Dokonce, i kdyby jim jenom řekli, že mají žít z toho, co si sami vydělají, tak to bude znamenat podstatný rozdíl v úrovni příjmů, jinou kvalitu života a oni by dále chtěli ve svém regionu všechno řídit, jak mají ve zvyku.

Teď hrozí, že budou zničeni a nebude to holokaust jako ve Třetí říši. Tento bude poslední finální, kdy nebudou ničeny pouze suché větve, ale budou zničeni jako řídicí systém, protože Židé se již přežili. Židé jsou v řízení nahrazeni scientology.

K tomu, aby bylo možné světové židovstvo použít jako nástroj, je potřeba založit uzavřené linie osídlení, kde se dítě musí napřed narodit, vyrůst a vždy hrozí, že než dospěje, tak se zmrzačí nebo z nějakého důvodu zemře.

Nebo nemusí být jeho znalosti dostatečné, protože ti perspektivnější nepřežili a ti, co je mají v kádru nahradit nebudou schopni si s danými úkoly poradit, což znamená samé potíže.

Ve scientologii všechny tyto náklady odpadají. Vyberou si prostě hotového dospělého odborníka, kterému prostřednictvím scientologie změní typ struktury psychiky a je z něho nástroj realizace globální politiky globálních řídících struktur.

Všechny ty náklady na rození dětí a jejich výchovu najednou nejsou potřebné. To zaprvé zvyšuje operativnost řízení a zadruhé to není zbytečným břemenem, protože je možné si vybrat jakoukoliv lidskou odbornou základnu a přetvořit si ji podle své potřeby.

Židé jsou proto odsouzeni k poslednímu holokaustu a to se jim nelíbí. V tomto ohledu jsou tedy spojenci, protože USA mají být dále světovým vládcem, světovým četníkem a Židé si zase nepřejí, aby je zlikvidovali jako nástroj realizace globální politiky, chtějí dále sloužit globálnímu prediktorovi, proto si státní elita a světové židovstvo přeje spojit své síly a zachovat jak Izrael, tak USA, alespoň v jejich současné podobě.

To byl význam Netanjahuova vystoupení. Jednalo se fakticky o ultimátum globálnímu prediktorovi. S vládcem se však takto nejedná, proto můžeme očekávat příslušné následky. Globální prediktor řídí bezstrukturně, proto tu vždy je určité zpoždění, nebo řekněme neukvapenost při řízení.

Nefunguje to jako při strukturním řízení, kde odpověď může následovat okamžitě. Odpověď ale přijde. Bezstrukturní řízení je účinnější, stabilnější a následky budou citelnější v porovnání s rychlou odpovědí při strukturním řízení.

Další. Prosím okomentujte vystoupení čínského diplomata v Bruselu a jeho kritiku politiky vůči Rusku.

To je osobitá odpověď na Netanjahua. Čína se ve značném stupni nachází pod vedením takzvaných Rothschildů. Já říkám takzvaných, protože se jedná o hloupost, ta konfrontace Rothschildů a Rockefellerů, která sláva bohu přestává být v kurzu a pohled na řídící procesy začíná být víceméně realistický.

V souvislosti s tím bez Ruska fakticky platí Fleet in being, ale Rusko je teď Fleet is being. Rusko již není pouhou svou existencí faktorem v globální politice. Rusko již provádí aktivní globální politiku.

Je možné se tvářit libovolně dlouho, že nějaký jev neexistuje. Iluze řízení procesu, nebo objektu může vytvořit iluzi řízení tohoto procesu nebo objektu. Výsledek tohoto iluzorního přístupu však vždy bude objektivní a může mít tragické následky jak pro toho, kdo řídil, tak pro jemu podřízené lidi, struktury.

Proto ten čínský diplomat přímo říká: "Lidi, vždyť bez Ruska nevyřešíte ani jeden problém, a pokud si přejete uplatňovat svou politiku, tak využijte té situace, kdy Rusko není ještě zcela suverénní." Řešte ty problémy tak, jak je v současnosti řeší i Čína.

Poslední otázka od Sergeje. Britská energetická společnost BP prohlásila, že investuje 12 miliard USD do zpracování plynových nalezišť v Egyptě, jak informovala agentura Reuters. Podle prohlášení zástupce BP Boba Dudleyho je tento krok vyjádřením důvěry Egyptu.

To není prosté vyjádření důvěry Egyptu, i když to také platí, je to ortel nad "arabským jarem".

Dále otázka od Ivana. Dobrý den, je možné, že by někdy v dohledné budoucnosti byla obnovena Jugoslávie? Například okolo Srbska nebo jiného balkánského státu?

Není to jenom možné, je to nevyhnutelné a ne okolo nějakého balkánského státu, ale okolo Srbska z jednoduchého důvodu, že Chorvaté jsou pokatoličtění Srbové, Bosňané jsou muslimští Srbové, takže Srbsko je s ohledem na faktickou skutečnost tím jádrem, okolo kterého se znovu vytvoří Jugoslávie.

Je to nevyhnutelné, prostě nevyhnutelné. Napřed je ale potřeba vyříznout ten rakovinný nádor v podobě současného Kosova. Tento rakovinný nádor, tento gangsterský stát musí být zlikvidován. K čemuž dojde ihned, jakmile zeslábnou USA.

Dále otázka od Valerije. Dělá mi starosti fráze o míře krvavosti blížících se událostí. Vážený Valeriji Viktoroviči, nakolik může mravnost obou stran v ukrajinském konfliktu snížit míru krvavosti blížících se událostí, o kterých mluvíte?

A jaké to mohou být události, pokud mají své místo v matrici budoucnosti? Události samozřejmě v matrici jsou. Teď si všechna ukrajinská města zřizují své blok-posty (kontrolní stanoviště), některé z nich dokonce otevírají slavnostně za doprovodu orchestru.

K čemu se připravují?

Připravují se na totální válku. V tomto ohledu není třeba si činit iluze. Připravuje se totální válka na území celého státu. To je cíl USA, to byl cíl provedeného majdanu.

Copak si myslíte, že se tam Nulandová procházela se svým pečivem bezdůvodně, nebo co? Právě kvůli tomu se tam producírovali.

Míra krvavosti. Víte, nám neustále ze strany takzvaného evropského společenství říkají, že na jihovýchodě Ukrajiny jsou samí teroristé. Teroristy jsou však ti, kteří podnikají zastrašovací akce s cílem někoho zastrašit, kteří zabíjejí ženy, děti…

A kdo je zabíjí? Zabíjí je kárné batalióny, zabíjí je takzvané Ukrajinské ozbrojené síly. Právě oni zabíjejí civilisty na jihovýchodě Ukrajiny. To oni jsou těmi opravdovými teroristy!

To je jenom hra slov, a to je také ukazatel míry krvavosti. Dokud si lidé ze západní Ukrajiny, ti, které mobilizují i ti, kteří to odmítají, budou říkat: „A proč právě já bych tam měl zemřít? Proč? A kolik mi za to zaplatí?“ apod.

Bude míra krvavosti na západní Ukrajině narůstat. Až se ti, kdo si nepřejí být mobilizováni a sloužit v banditském uskupení pod názvem Ukrajinské ozbrojené síly, začnou ptát: „Proč mě nutí zabíjet ženy a děti? Proč vůbec trpíme tuto vládu, která zabíjí budoucnost Ukrajiny?“

Tak potom se míra krvavosti začne snižovat. Zatím přemýšlejí jenom o tom, aby se jim samotným nic nestalo, a jak by mohli na jihovýchodě někde něco nakrást a přivézt si to domů… Přivezou si to, ale hned za jejich náklaďáčkem jim v patách půjde válka.

Čím více žen a dětí zabijí, tím nevyhnutelnější bude pomsta! Mimochodem, ta pomsta je nevyhnutelná v každém případě, měl jsem na mysli, že tím nevyhnutelnější bude vyšší míra krvavosti této pomsty.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Dále otázka od Andreje z Charkova. Ve svých vystoupeních se vyjadřujete ve prospěch zachování celistvosti Ukrajiny, ale v celé novodobé historii Ukrajiny neustávají rozpory mezi obyvateli na jihovýchodě s těmi na západě. Procentuální poměr jedněch i druhých je možné vyčíst z výsledků podle oblastí z jakýchkoliv voleb, které se konaly v období takzvané nezávislosti.

Ty rozdíly jsou fundamentální. Je to ruský svět na straně jedné a jeho odmítání na straně druhé. Proč našlapovat na stejné hrábě, a pokračovat v tomto vzájemném boji nehledě na to, že bez Krymu a Donbasu bude jihovýchod v menšině.

To je otázka, která právě vychází z toho postoje, že nová vláda na Ukrajině nebude uplatňovat žádnou svou vlastní politiku a pojede ve starých kolejích.

To znamená, že jak před 150 lety generální štáb Rakouska-Uherska začal s realizací svého projektu Ukrajina strukturní metodou a s vytvořením ukrajinství, tak to také musí pokračovat. Já se ptám, a proč by mělo?

Se změnou formátu musí nová kyjevská vláda zcela odmítnout jakékoliv banderizační procesy na Ukrajině. Banderizace Ukrajiny se musí stát trestně stíhatelným činem z jednoho jednoduchého důvodu, že je fakticky prokázáno, že banderizace Ukrajiny není ničím jiným, než propagandou nenávisti, zášti, že jde o přímý návod k zabíjení a uplatňování násilí.

Následovníci Bandery se ničím jiným nezabývají. Proto je ta otázka postavena takto. Krym je zvláštní výjimkou, protože mluvit o územní celistvosti Ukrajiny a mít na mysli i Krym, je absolutně nesprávný přístup.

To jsem říkal vždy a vždy to tvrdit budu, i když Rusko již bylo smířeno se skutečností, že se Krym stal součástí státnosti Ukrajiny a jeho návrat do sestavy Ruska byl v podstatě vynuceným krokem, tak tato etapa byla uskutečněna a ta věc je uzavřena.

Co se týká ukrajinského území a rozporů mezi západem a východem Ukrajiny. Proces banderizace a jeho vliv se rozprostíral po celém ukrajinském území. Byla vytvořena určitá informační rovnováha součinnosti těchto třech částí: jihovýchodní, centrální, tedy Novoruska a Maloruska, a západní Ukrajiny - Haliče, a proto se celé to území musí také uzdravit jako celek.

Stát se musí postarat o likvidaci karatelů v podobě různých Pravých sektorů, bataliónů Donbas a jiných. Všichni karatelé musí být zlikvidováni strukturním způsobem státní mocí, aby lidé zase mohli normálně a v míru žít, aby mohli opravdu volně vyjadřovat svůj názor, aby fungoval dialog a ne jenom nátlak, kvůli tomu musí však být zlikvidováni všichni bandité.

Teď je to tak, že jsou pod nadvládou banditů. Jak říkal soudruh Mao Ce-tung: „Zbraně jsou zdrojem moci.“ V podstatě teď po dobu 23 let směřovali právě k tomuto. Když teď říkají: „To oni, to ti separatisté se tam vzbouřili, a je správné, že na ně šla armáda.“

Tak bych jim připomenul ty události, které státnímu převratu předcházely, kdy majdanutí přepadali zbrojnice, sklady zbraní, kdy například ve Lvově vyvezli na ulici děla! To byl poklidný protest? Někdo proti nim armádu posílal? Ne.

Nějaké zbytky cti a svědomí Janukovič přece jenom měl. I když jednat měli jinak a policejním strukturám neměli svazovat ruce, potom by se to dalo všechno vyřešit pokojnou cestou.

Když potom obyvatelé jihovýchodu vyšli pokojně, opravdu pokojně protestovat a požadovali provedení referenda, tak na ně poslali karatele a armádu. Hned z nich byli teroristé.

Oni si dovolují požadovat referendum! Ale nebyli to oni, kdo přepadali sklady s tisícovkami zbraní, oni nevyváželi na ulice děla! Vzali do rukou zbraně, až když k nim na jihovýchod začali proudit zabijáci.

Další otázka od Naděždy. Armáda DLR stáhla své zbraně v souladu s Minskými dohodami a Ukrajinci chytračí. Pokud se teď Ukrajinci rozhodnou věrolomně zaútočit a otevřeně poruší všechny dohody, tak jak to ohrozí novoruskou armádu a civilisty v DLR? Nebo je domobrana na tuto možnost připravena a dokáže příslušně reagovat?

Tady jsou dvě okolnosti. Každý věrolomný útok je potřeba začít připravovat a z vesmíru... Jak se říká: "Uvědom si, že shora všechno vidím!" To zaprvé. Zadruhé. Území, které je teď pod kontrolou Luhanské a Doněcké republiky, je dost malé a ty vzdálenosti stažení dělostřelectva nejsou kritické.

V případě potřeby může být vše opět rychle uvedeno do pohybu. V tomto ohledu se nejedná o nic kritického.

Další otázka je od Dobryho Šubina. Valeriji Viktoroviči, pokud se nemýlím, tak jste nejednou říkal, že po ustavení zákonné moci na Ukrajině a odstranění kyjevské nacistické bandy bude zapotřebí zrušit všechny zákonodárné akty přijaté touto bandou.

To je víceméně jasné. A co bude s mnohými rozhodnutími této bandy ve finanční oblasti? Například s úvěry od MMF apod.? Ukrajinský národ bude muset teď celá desetiletí vracet dluhy, které nadělala ta nezákonná vláda, nebo odmítne hradit to, co již bylo utraceno?

Vždyť věřitel vědomě poskytoval úvěry straně, která k tomu neměla zákonná oprávnění, tedy nezákonné kyjevské bandě. Tady je ta situace jednoduchá. Až bude obnovena zákonná státní moc, až se Ukrajina vrátí, řekněme to tak, k formátu Janukoviče, nebo až bude obnovena státní moc zosobněná..., nebo lépe řečeno, prostřednictvím ozbrojených sil Novoruska reprezentujících zákonnou moc, tak automaticky dojde k uzavření jakýchkoliv finančních závazků toho formátu kyjevské vlády, která tam teď působí od data převratu - 22.02.2014.

Ta otázka bude postavena tak. Komu jste půjčili, ten ať vám to vrátí. To že teď sedí ve vězení a na lavici obžalovaných je váš problém, to vy jste je financovali.

Nesmíme zapomínat ještě na jednu velice důležitou věc. Ty peníze poskytovaly struktury, které jsou pod kontrolou USA, za účelem rozpoutání 3. světové války.

Na to byly ty peníze poskytovány, a proto se zhroucením USA, až zeslábnou, bude otázka řešení… V podstatě se nejedná o otázku praktickou, ale kabinetní, kasuistickou.

Když se vrátíme k Minským dohodám, tak má dotaz Ruslana. Prosím okomentujte jeden z bodů Minského memoranda a konkrétně bod druhý, ohledně komplexu opatření pro plnění těchto dohod.

Ve druhém bodu, kde je popsáno stažení všech těžkých zbraní, je ve mezi výčtem všech ostatní raketometů zmíněno zařízení Tornádo-S, které se stalo součástí ruské výzbroje v roce 2012.

Proč je ta otázka aktuální? Protože ve všech svých vystoupeních se na tuto skutečnost odvolával zesnulý Němcov a tvrdil, že když Rusko to memorandum podepsalo, tak fakticky přiznalo, že je jednou ze stran konfliktu.

Nedá se mluvit o pochybení našeho vedení, vždyť ta jednání trvala více než 17 hodin, přičemž se jednalo konkrétně o jednotlivých bodech.

Na tu Němcovovu zprávu pasuje fráze: "Natáhnout sovu na glóbus" (přitáhnout něčí pozornost k tématu vyřčením očividné hlouposti). Věc se má tak.

Ten raketomet tam tedy být nesmí, a také tam není. Stejně tak jsme mohli podepsat, že tam nesmí být americký raketoplán Space Shuttle.

Jaký je v tom problém? Někdo tak moc touží, aby tam nebyl, přestože tam není... A jak by se mohl ocitnout ve výzbroji Novoruské armády?

To je otázka vojenského zásobování. Co s tím má společného Rusko? Ať už na to pohlédnete, z jaké chcete strany, tak principiálně se hádat kvůli tomuto bodu, nemělo žádný smysl.

Vy si přejete, aby tam nebyl? My s tím souhlasíme. Neměl by tam být stejně jako ta ostatní zařízení. Jaký je v tom problém? Když ne, tak ne.

To že tam ve skutečnosti žádný není, víme my a víte to i vy, ale ti „svidomí", věčně skákající, jsou snad přesvědčeni, že se díky tomu změní život na Ukrajině?

Přejí si, aby to v tom bodě bylo. No prosím, vyhovíme. Z právního hlediska z toho žádné následky neplynou. Jak říkám, klidně jsme tam mohli napsat, že tam nebude americký raketoplán Shuttle.

Co by tam ještě bylo možné doplnit? Francouzské Rafaly. Vždyť na jednání byli i Francouzi, tak zapíšeme i jejich letadla, ať tam také nejsou. My jsme prostě na rozdíl od „majdanutých“ normální.

To jenom jejich reakce jsou stejné jako u býka na červený hadr v aréně. Někdo s ním mává a oni běhají. Tak ať jen si to probůh užijí. My vám to tam napíšeme, klídek.

Otázka od Aljony. Valeriji Viktoroviči, řekněte, co si myslíte o současné migraci, konkrétně o postsovětské migraci z Ruska na Západ. Jak máme chápat odjezd do zahraničí těch, kteří tam jednou hledat lepší život.

Jedná se o milióny lidí. Je to svého druhu zrada, nebo je možné to posuzovat jako oprávněný krok, jak jste řekl dříve, oprávněné hledání člověka, kde je to lepší. V tomto případě život bez krizí, ekonomická stabilita atd.

Jak máme tedy chápat současnou roli těchto lidí a jejich asimilaci na Západě?

Tak především. Každý případ je unikátní a je třeba ho každopádně posuzovat samostatně. Co se týká obecné tendence, tak zde je ještě otázka, kdo koho bude asimilovat.

Lidé, kteří vyrostli v ruské kultuře, a není důležité, do jakého stupně ji vstřebali, to je podružná otázka, si ji přinášejí do západní kultury. A skutečnost, že se teď USA a západní Evropě nic nedaří, souvisí i s určitou částí našich imigrantů.

Otázka od Jevgenije Barnaula. Okomentujte prosím žádost Snowdena o udělení politického azylu ve Švýcarsku.

Na Švýcarsko neútočil ani Hitler. To je takový „mem“ přežívající všude. Také Snowden, který je pouze nástrojem v globálním řízení, by se chtěl dostat právě tam. Určitě je to lepší varianta, než přežívat na ekvádorském velvyslanectví.

Otázka od Anatolije z Charkova. Již více než osm let studuji KOB a trpělivě se snažím s některými tezemi seznámit své spolupracovníky. Z více než 20 lidí se pouze jeden občas dívá na vystoupení Zaznobina, písemné materiály nečte.

Ještě jeden ze slušnosti pozorně poslouchá pouze mou interpretaci KOB, přitakává mi a nepokouší se studovat koncepci samostatně. Ostatním spolupracovníkům je vše ukradené, i když se zájmem občas vyslechnou některé historky z materiálů KOB, které jim občas vyprávím.

Na některá vystoupení, včetně těch vašich, se podívali všichni, ale podle nich je to příliš učené, příliš nudné. Po prvních pěti minutách usínají, je to nějaká blbost, další sekta. Tyto znalosti se prý v reálném životě uplatnit nedají. I když ty třešničky na dortu v podobě informací o tom, kdy podle KOB skončí válka na Ukrajině, slyšet chtějí.

Mnozí již dostali i mobilizační povolávací rozkazy a musí jít na zdravotní prohlídku, ale ani neuvažují o tom, že by se z pozice KOB pokusili vyznat ve stávající situaci. Všichni se nacházejí v jakémsi tranzu, odevzdaně plynou s proudem a snaží se nevšímat si války na Ukrajině.

Ve smyslu: "Raději o ní nemluvte, abyste nepřivolali neštěstí." Co znamená taková netečnost? Přece ji v nás také někdo desítky let musel kultivovat. Jak mám probudit zájem o tyto informace?

Tak především, o jaké se jedná chování. Dav je skupina lidí, kteří zastávají nevědomě vnucené postoje, a názory si tvoří podle autorit.

Bezmyšlenkovitý automatismus je vždy generován davem. Co dělat? Jak říká další přísloví: Jeden člověk dokáže dovést koně k napajedlu, ale ani 40 lidí ho nedonutí se napít. Nikomu nic nevnucujte. Nikdy nic! Pouze předvádějte své chápání procesů z pozice těch znalostí, které máte. Pokud se vás potom zeptají, jak je možné, že se v tom vyznáte, jak to víte, a kde berete tento svůj vlastní názor, tak potom můžete lidem doporučit, aby si poslechli nějaké přednášky, podívali se na nějaká videa, přečetli si nějakou knihu.

Jinak z toho nic nebude. Žádný člověk to jen tak jednoduše nepřijme. Protože každý má svůj individuální život, každý má své vlastní hodnoty a dokud se sami nedostanou do nějakých těžkostí, tak o nové znalosti stát nebudou.

Pokud je ani povolávací rozkazy do války nedonutí přemýšlet, tak jim není pomoci. Bůh je v podstatě pohan a s lidmi hovoří jazykem životních okolností. Každému včas poskytne informace. To že jste lidem ve svém okolí ty informace sdělil, je pro ně posláním shora.

Pokud je nevezmou do úvahy, vy sám již nic nezmůžete. Říkejte jim pouze to, co jste si sám vyvodil. Ať se dále zajímají sami.

Pokud ho to zaujme, zeptá se, a pokud ne, tak nic nenaděláte. Člověk si sám vybírá svůj osud.

To byla poslední otázka.

Opět jsme se dostali k tomu, že znalosti znamenají moc. Každý člověk by měl tu moc vzít do vlastních rukou. Dostatečně všeobecná teorie řízení (DOTU), Koncepce sociální bezpečnosti (KOB) vám tyto znalosti i moc zprostředkují.

Vzdělávejte se. Potom s vámi již nikdo nedokáže manipulovat a... Bylo hodně otázek z Ukrajiny. ... potom dokážete svou aktivní pozicí snížit míru krvavosti blížících se událostí.

Teď vzniká velice nepěkné hnutí v Charkově. Byla zde otázka i z Charkova, že? Chtějí zavléct do války i Charkov, aby tam také mohli zničit infrastrukturu, průmyslové objekty, aby tam pokračovali v genocidě ruského národa. To je potřeba zastavit. Tomu je potřeba zabránit. Je zapotřebí, aby se Minský formát prohluboval, aby přešel do Astanského formátu, aby byl kyjevský formát vlády změněn, aby se stát konečně ujmul své role ochránce civilního obyvatelstva, aby banderovcům ukázali, kde je jejich místo - ve vězení.

A ti, kteří to odmítnou? Nu což, ať je jim země lehká. Nesmí dále zabíjet ženy a děti. Je potřeba ubránit budoucnost před těmi zabijáky, pijavicemi, upíry.

Studujte Koncepci sociální bezpečnosti a pamatujte si, že chování každého člověka je podmíněno jeho nabytými znalostmi. Pokud budete znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti, dokážete bezkonfliktně pomoci lidem vracet se na tu správnou cestu božího úmyslu.

Na shledanou. Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Další