Valerij V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 04.05.2015 (EXPO 2015 v Miláně)

  • Posted on: 9 May 2015
Valerij V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 04.05.2015 (EXPO 2015 v Miláně)

Role Žukova, požár v Černobylu, Nepokoje v Baltimore, EXPO 2015 v Miláně, výročí Oděsy, 17. sumit EU-Ukrajina, řeč Friedmana v Chicagu, 40 let od pádu Saigonu, "stařešinové" u Putina ...<span id="key_word"><a href="https://www.februn.com/category/6">Air Jordan I Low</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>

URL: http://vk.com/vpyakin

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím také vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu. Dnes je 04.05.2015. Dnes začneme následující otázkou.

Valeriji Viktoroviči, na jakou událost z uplynulého týdne byste poukázal a proč?

Minulý týden byl bohatý na řadu událostí, které jsou tak nějak zprůměrované. Jedna událost doplňuje druhou a vyčlenit jednu jako významnější je dost těžké.

I když jedna událost přece jenom z těch ostatních vyčnívá. Jedná se o otevření výstavy EXPO 2015 v Miláně, která má téma "Uživit planetu, energie pro život".

Nějací lidé v maskách tam prý vyjádřili svůj nesouhlas s otevřením této výstavy. V čem spočíval ten nesouhlas, co se jim přesně nelíbilo...

Všechno to bylo tak nějak šité horkou jehlou, že prý výstava vede k ekonomickým ztrátám. Všechny země vždy bojují za možnost organizovat nějaké mezinárodní akce takového formátu, protože jde o důležitý ekonomický doping pro hospodářství každého státu.

Je to jednak příprava akce, samotná její realizace, které se neúčastní turisté, ale zahraniční odborné skupiny. Přináší to velký prospěch a zisk místnímu byznysu.

Protestovat na pozadí těchto skutečností proti otevření té výstavy je prostě absurdní. Proč tedy tento protest vyčleňuji? Je to odpověď či výzva státní elity USA globálním elitám, globálnímu prediktorovi.

Proč jsou organizovány takové výstavy s podobnými hesly? Proto, aby byl odhalen reálný výrobní a řídící potenciál všech účasníků procesu na celé planetě.

Proto, aby potom bylo možné bezstrukturním způsobem ovlinit toho či onoho účastníka a dosáhnout nějakého svého výsledku. Víme, že probíhalo hodně podobných výstav, aniž by dosáhly svých stanovených cílů.

Proč? Protože pokud je vyhlášen nějaký pozitivní cíl, který však neodpovídá cílům globálního prediktora, má globální prediktor možnost takto odhalit veškerý zdrojový potenciál účastníků procesu.

Může potom jednat tak, aby účastníci toho procesu svého cíle nedosáhli. Probíhá to všechno velice pěkně, bezstrukturním způsobem, poklidně.

Je to šikovné řízení, které není vidět. A ten rabiátský patos, přiřítit se, něco rozbít, spálit, zničit... To je přesně ta úroveň, na jaké chápe řízení světových procesů státní elita USA.

V dané situaci státní elita USA, která nejenom ze slov, ale i z reálných skutků pochopila, že je ve válečném stavu s globálními světovými elitami...

Do jaké míry je dokázala identifikovat, zůstává otázkou, ale to, že si státní elita USA již uvědomila, s kým si začala, ji nutí jednat způsoby a metodami odpovídajícími jejímu pochopení globálního řízení.

Zvykla si všude uplatňovat metodu silového nátlaku, proto i zde ukázala globálním elitám své svaly: "Vy chcete jedno a my proti vašemu řízení světa postavíme to své, které bude mocnější."

O tom, že ta výzva byla správně pochopena, vypovídá to, že zraněno bylo 11 policistů. Takže výzva byla přijata. USA dostanou odpověď a nejenom v Baltimoru.

Teď tedy přejdeme k událostem z minulého týdne. A konkrétně se lidé zajímají o to, jak vidíte ty nepokoje v Baltimoru, kdo to řídí?

Kdo to řídí? Řídí to globální elity. Je třeba si uvědomit jednu věc. Není to tak dávno, kdy proběhla dobrá agitační propaganda o předhistorii všech povstání v USA.

Byla tam dobře patrná druhá chronologická priorita, která o mnohém vypovídá. Předpokladů je pro to v USA více než dost, stačí pouze něco popostrčit a to právě globální elita provádí.

Proto USA padnou. Vznik jakýchkoliv politických sil nikdy neprobíhá jen tak, z ničeho nic. Na pozadí všech politických sil stojí určité zdroje, určité zájmy, řídící zájmy těch klanů, které tyto politické síly zakládají a prosazují.

Míra vlivu těchto klanů se odvíjí od úrovně, kterou zaujímají v systému řízení. Pokud někdo dokáže vytvořit problém zasahující USA celoplošně, tak to svědčí o tom, že ta síla, se kterou se střetlo státní řízení USA, má k dispozici opravdu silné zdroje a možnosti, že jde o globální zájmy.

K dalším událostem. Také je zajímavý váš pohled na výročí událostí ze 2. května (2014) v Oděse a na navýšení počtu informací v pořadech Popova "Speciální korespondent", také o počtu obětí v občanské válce na Ukrajině a v kotlech na Donbasu. Je toho nějak moc najednou. Pojďte napřed...

Tak napřed ty události ze 2. května. Takže ty události ze 2. května v Oděse z minulého roku, a výročí těch událostí. To jak to bylo provedeno, jak se k tomu letos na Ukrajině postavili, se nedá hodnotit bez přihlédnutí k jiné události a konkrétně se jedná o 17. summit EU-Ukrajina, který se konal bezprostředně předtím.

Ten summit byl vůbec velmi zajímavý. Tajemník... Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Mogherini se na ten summit z nějakých důvodů nedostavila. I když by se zdálo...

Vždyť na Ukrajině probíhá válka, která se může přenést do Evropy. Tak kam jinam než na Ukrajinu by měla jet představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku?

Ale ona se rozhodla, že se zúčastní jakýchsi jiných procesů, na kterých se domluvila s generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem.

To je samo o sobě ukazatelem toho, že se na tom summitu o ničem nerozhodovalo. Když se podíváme na průběh toho summitu, ne na projednávaný program, ale přímo na jeho průběh, tak ve 12:00 hod. byla prezentace účastníků summitu a již v 16:00 hod. závěrečná tisková konference.

Vypadá to tedy tak, že si účastníci summitu prostě dali oběd, u kterého si o něčem podebatovali, potom vyšli a poreferovali o tom.

Ještě je třeba si uvědomit, že před samotným summitem proběhla ukrajinskými médii hysterická reakce, že se Francie a Německo pokoušejí o změnu závěrečného prohlášení tohoto summitu.

Již jenom z té hysterické reakce je jasné, že se na summitu nic neřešilo, že závěrečné prohlášení bylo napsáno již před jeho konáním stejně jako všechna rozhodnutí a summit byl jenom formou pro jejich vyhlášení.

Přítomnost Junckera a Tuska pak vypovídá o mnohém. Už jenom to, že Tusk pochází z Polska, objektivně podmiňuje skutečnost, že zastupuje americké státní zájmy v globální politice ve vztahu k jejímu uplatňování vůči Ukrajině a EU.

Juncker naopak zastupuje evropské zájmy a ve skutečnosti přijeli proto, aby trápili Porošenka. Aby se vyjádřil, jaké on má vlastně zájmy?

Jeden na něj tlačí z jedné strany, druhý z té druhé a Porošenko manévruje. Jeho manévry následně vypovídají o tom, kdo ztrácí pozice.

To, že jsou USA nuceny pracovat Tuskovovým prostřednictvím, jen dokazuje, že USA jsou ve svém manévrování oslabeny. Proč asi všechny proamerické síly, včetně Alexandra Grigorijeviče Lukašenka vykřikují, že je nutné okamžitě do Minského formátu začlenit USA?

Aby USA mohly samy operativně přijímat rozhodnutí, ovlivňovat vyjednávací proces a využívat své zdrojové možnosti.

Aby to nemusely dělat na dálku, zprostředkovaně, přes telefonáty svým zástupcům na Ukrajině. To je úplně jiná míra vlivu.

Je snížena operativnost i možnosti účastnit se procesů. Proto na Porošenka větší tlak dokáží vyvíjet síly ze strany EU. Na co je tedy nutné se z tohoto úhlu pohledu podívat?

Pro splnění jednoho jednoduchého cíle. Nepřipustit tam žádné nepokoje. Jakéhokoliv charakteru, jakéhokoliv! Aby tam nedošlo k dalšímu podpálení doutnáku války.

Použít jakýkoliv počet sil, jenom se tomu vyhnout. Na koho a jak tlačit, je již jinou otázkou. To, že se dosud nerozhodli, jakou klanovou skupinu mají obvinit jako organizátora toho sebeupálení...

Přece si všichni jasně uvědomují, že si ti lidé asi sami nezničili svůj tábor na Kulikovově poli, že se sami neupálili. V Doněcku, že se sami neostřelují, nezabíjejí sami sebe...

Museli by to být asi velmi zvláštní domobranci, aby vstoupili do domobrany, otočili děla a začali střílet po vlastních domovech. Pouze na Ukrajině mohou uvěřit takovým bludům.

Takže bylo vynaloženo ohromné úsilí, aby 2. května k ničemu nedošlo. Je příznačné, že těmto událostem předcházel vznik rozporů, jejichž vyostření se projevilo tak, že se kárné batalióny a ukrajinská armáda vzájemně blokovaly.

Nakonec jim tedy začalo docházet, co jsou ti karatelé zač, komu jsou podřízeni, pro koho pracují. Od začátku je proto blokovali, vytvářeli problémy, které museli řešit, aby znovu nedokázali destabilizovat Oděsu.

Takto Porošenko ukázal, že je v podstatě naladěn a zaměřen proevropsky. Odpoutává se tedy od diktátu USA. To je celkem dost důležitá pozice, za kterou se ukrývá možnost obnovení reálného míru na Ukrajině.

Je však třeba si zapamatovat, že na Ukrajině nebude možný žádný mír, pod žádnou vládou, dokud existuje takzvaný Pravý sektor a banderovské hnutí.

Podívejte se. Oni zakázali 9. května používat sovětskou symboliku, prý společně s nacististickou... Ale vždyť jejich hlavním národním hrdinou je hauptsturmführer SS Roman Šuchevič, chápete? Hauptsturmführer SS!

Byl vrchním velitelem Ukrajinské povstalecké armády vytvořené v roce 1943 okupační vládou, Třetí říší. To je to, o čem se tu bavíme.

Když se podíváte na ta videa natočená na Ukrajině, s jakou zuřivostí se policisté vypořádávají se sovětskou symbolikou, s rudým praporem, jak zacházejí s penzisty, jak jim ty symboly rvou z rukou...

Na první pohled je zřejmé, že se jedná o fašisty a karatele. Ideologicky jsou to fašisté a karatelé. Nenávidí všechno, co se pojí s nezávislostí Ukrajiny.

Sami jsou slouhové. Chtějí být fašisty. Chtějí sloužit jakémukoliv zahraničnímu páníčkovi. Proto je pro ně všechno, co se pojí s rozdrcením fašismu...

Vždyť to byl rudý prapor, pod kterým Rudá armáda rozdrtila hitlerovské Německo. Pro ně, pro policisty, jsou to nenáviděné symboly, ale my přece víme, že v ukrajinské policii proběhla lustrace.

Jedny propustili, druhé, kteří prokázali svou spolehlivost, tam ponechali a navíc tam nabrali grázly z Pravého sektoru a banderovců, "benderovců".

K druhé půlce otázky. Navýšení počtu zveřejňovaných informací ve speciálních pořadech jako je Speciální korespondent o počtu obětí v občanské válce a v kotlech.

Věc se má tak, že tyto informace jsou nezbytné, aby nedošlo k rozpoutání dalšího kola masivních bojových akcí. Směřují k tomu, aby ukrajinská strana vystřízlivěla.

Ty informace stejně tak či onak prosakují. Jejich zveřejněním je také deklarováno, že: My, Doněcká a Luhanská lidová republika víme, co se děje a jsme na váš úder připraveni.

Už to nebude tak, že by se vám opět povedlo útočit na mírová civilní města, zabíjet civilisty. Odpověď bude následovat okamžitě. Problém je v tom, a my to říkáme od samého počátku, že ty zákony o zákazu sovětské symboliky byly přijaty pouze z jediného důvodu.

Kvůli možnosti zorganizovat rozsáhlé provokace a bojové akce 9. května. K tomu se připravují, a my musíme ukázat, že o tom víme.

Že víme, že jsou to fašisté, kteří se pokoušejí o odvetu za to, že Třetí říše neuspěla, že hodlají pokračovat v likvidaci ruských lidí.

Další událostí je situace okolo ruských motorkářů na bělorusko-polské hranici.

To je provokace v pravém slova smyslu. Vždyť o co jde? Je to veřejná iniciativa. Motorkáři jezdili vždycky. Teď se motorkáři rozhodli, že vyjedou z absolutně normálních důvodů.

Jedná se o občanskou, veřejnou iniciativu k 70. výročí vítězství nad Německou říší, německým fašismem. A západní proamerické elity byly postaveny před volbu: Buď je nechají jet a posílí tak pozice Putina v boji proti fašismu, nebo je nepustí pod jakýmikoliv vymyšlenými záminkami, a zcela se odhalí jako fašisté.

Vždyť mluvíme o těch, kteří drží ochrannou ruku nad kyjevskou bandou, kteří podporují kyjevský formát vlády! Sami se tedy svým postojem k antifašistickému hnutí identifikují.

A oni si zvolili, že právě teď poškodí Putina i za cenu své kariéry, za cenu svého politického image s nadějí, že je možná USA zachrání.

Nezachrání! USA své kádry likvidují zprava zleva. Nic se jim tedy nepovede, a přitom se sami skvěle předvedli. Proto říkám, že jde o jasnou provokaci. Pokud by v klidu přimhouřili oči a nechali ty motorkáře projet...

Oni vyprovokovali sami sebe, předvedli nenávistnou reakci na všechno, co souvisí s Putinem. Vždyť to oni sami spojili ty motorkáře s Putinem.

Oni sami je s ním spojili, nikdo jiný, a potom se ocitli ve své vlastní pasti. Nu což, Zugzwang (donucení k nevýhodnému tahu při hře v šachy). Jakékoliv rozhodnutí jenom zhoršuje jejich postavení.

Požár v blízkosti Černobylu. Šlo o provokaci za účelem vyždímání pěněz z EU?

Je těžké říci, co ten požár způsobilo. Žádné operativní údaje k tomu k dispozici nemáme. Je zcela možné, že jde o náhodu stejně jako o žhářství.

V každém z obou těchto případů jde však o zcela jasné poselství pro Evropu, že může dojít k dalším čtyřem Černobylům. Proto Evropa musí uhasit požár války na Ukrajině.

Pokud to neudělá, může si to pěkně odskákat. A pokud to bylo žhářství, tak je jasné, že to musela být práce USA rukama jejich lidí u ukrajinské SBU, kteří to zapálili, aby vzkázali Evropě, že pokud nebude podporovat kyjevskou bandu, nenapomůže rozpoutat válku, tak jí zařídí čtyři další Černobyly.

Je to jedno. V každém případě je válka na Ukrajině pro Evropu katastrofou. Pro Evropu by bylo lepší odpoutat se od USA.

Všechny provokace na Ukrajině v zájmu USA provádějí pracovníci Státního departmentu USA, jejich územní útvary, tedy ne Státního departmentu, ale FBI, jejich územní útvary na Ukrajině a Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU).

Není třeba o tom pochybovat. Když se mluví o spojitosti CIA... CIA má na starosti jiné věci. Nezabývá se věcmi z oblasti ochrany práva ani podporou mocenských systémů, ale systémy, které více souvisí s diverzně-teroristickými metodami.

Bezesporu tam jsou přítomni, ale je to pouze určitá část, která probleskuje. Ukrajinskou SBU vždy kontrolovala a prověřovala FBI. Žádná CIA, to až teď tam CIA posiluje.

Olga se ptá. Vídeňský zemský soud pro trestní věci odmítnul podpořit žádost USA o vydání ukrajinského oligarchy Dmitrije Firtaše. Globální prediktor předvádí státní elitě USA, jak má dlouhé prsty?

Ano. Globální prediktor pokračuje s odstřiháváním USA a v této souvislosti je třeba hned poznamenat, že se prakticky současně objevily informace o tom, že Soros bude muset zaplatit všechny daně neuhrazené za mnoho let. A to je obrovská částka, jde o miliardy.

Další otázka je od Iliase z Kazachstánu, jsou to dvě podotázky. Zajímá ho vnitřní situace a postavení Kazachstánu ve světě. První otázka. Kdo je ve skutečnosti Nazarbajev?

Vlastenec s dobrými úmysly a svými politickými názory marxista, což plně odpovídá zájmům globálního prediktora. Proto je samozřejmě, vzhledem k tomu že se jedná dostatečně schopného manažera, do určité míry podporován globálními elitami, globálním prediktorem.

A druhá otázka, proč je celkem složité najít důvěryhodné zdroje pravdivých dějin kazašského národa?

Na základě čeho by potom vytvářeli "svidomé" Kazachy? "Svidomé" Ukrajince, "svidomé" Bělorusy, jak by je donutili skákat za cukrovíčka na majdanech? A vykřikovat: "Kdo neskáče, je Moskal."

V Kazachstánu probíhá úplně stejný proces. Pokud by byly k dispozici normální dějiny Kazachstánu, na čem by potom založili kazašský nacionalismus?

Aby mohli vykřikovat, že: "Kazachstán je nade vše?" Když Ukrajinci vykopali Černé moře, tak Kazaši budou brzy tvrdit, že vykopali to Kaspické a Altajské pohoří je vlastně halda.

Jak by těm bludům mohli lidé uvěřit, pokud by opravdu znali své dějiny?

Vy jste fakticky odpověděl na to, proč se v oficiálních zdrojích zdůrazňuje historická okupace Kazachstánu Ruskem.

Mimochodem ještě k volbám Nursultana Abiševiče, ve kterých se dopustil ohromné chyby, což je pro něj... Já nevím, když to řeknu jednoduše, tak ho převezli jako zelenáče.

Donutili ho zvítězit s velmi vysokým procentním rozdílem, velmi vysokým. Bezprostředně před volbami se ve své řeči dopustil v podstatě protiruského prohlášení.

Toto jeho prohlášení je možné vyvrátit návštěvou kteréhokoliv muzea kazašské kultury. Pokud ho navštívíte, podíváte se na kazašský národní kroj a porovnáte to se slovy Nursultana Abiševiče, tak zjistíte, že jeho řeč byla absolutně nepravdivá.

I ohledně kolektivizace i ohledně vzájemných vztahů mezi Rusy a Kazachy. On vlastně popisoval model civilizování indiánů v Americe, u nás byl výsledek zcela jiný.

Takže takové dva momenty. Zaprvé, když ho donutili pronést tyto absolutně "svidomé" informace, a vyhrát s tak velkým rozdílem, tak si zadělal na budoucí problémy, položil tak základy pro budoucí majdan.

Jednoduše ho převezli. Nursultan Abiševič by si měl uvědomit, že ti poradci, kteří ho navedli, aby takto postupoval, jsou jeho úhlavními nepřáteli, kteří chtějí zničit jeho osobně.

Otázka od Jaroslavy. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím Putinovo prohlášení o tom, že náš stát musí zvýšit svou ekonomickou suverenitu a Grefovo prohlášení, které následovalo vzápětí, že je potřeba rychle změnit v Rusku systém řízení. Bylo to znamení páté kolony svým páníčkům, že je připravena zradit?

Není to úplně tak. Systém řízení je v Rusku opravdu zapotřebí rychle změnit, proto je to prohlášení možné vykládat tak i tak. A co se týká páté kolony, tak ta vždy vyhledává různé způsoby, aby ukázala: "My nespíme, na naše odstřihnutí je ještě příliš brzy."

"Pracujeme na odstranění Putina, ale nedaří se nám to, má příliš velkou autoritu a příliš velkou podporu lidí." "Prostě nedokážeme nic udělat, pokud se obrátí k národu přímo."

Pavel Kvicinskij se zajímá o poslední výroky liberála Dvorkoviče o tom, že svět musí přejít na multiměnový systém, a že politika USA poškozuje ekonomiky jiných států. Krysy opouštějí loď?

Není to úplně tak. Dvorkovič již dávno změnil vektor orientace, a jaké orientace? Z proamerické na proevropskou, obrazně řečeno. Vektor cíle. Věc se má tak, že Ameriku dnes odepisují všichni.

Ruské elity, které jsou vůči Putinovi v opozici, také přemýšlejí o tom, jak budou žít dál. Chtějí včas udělat pukrle, ještě před globálním krachem.

Oni vidí ten trend směřující k odstavení USA a k přechodu na multiměnový systém jako přechodné etapy. Proto nezahálejí. A z lodě, pokud je tím myšleno Rusko, se zatím utíkat nechystají, chtějí tady upevnit svůj systém.

Proto také mluví o změně systému řízení. Měl by tu být jiný, ten jejich.

Pavel také prosí okomentovat příjezd takzvaných stařešinů k Putinovi. Není to družina samotného GP vyslaná k Putinovi s pokornou prosbou?

S pokornou prosbou se nikdo neposílá, to by bylo trochu moc. Co se týká těch stařešinů, tak jde o jistou analogii k summitu EU-Ukrajina.

Šlo zde o dostatečně rozsáhlý dialog, takový test změny informační politiky globálního prediktora na úrovni státních elit a globálních elit druhé úrovně při uplatňování globální politiky.

Další otázka je od Natálie. V květnu se bude ve Vietnamu slavit 40 let od pádu Saigonu. Proč byla potřebná ta válka?

Zeměpisná poloha znamená rozsudek. Jihovýchodní Asie je potřebná... Vietnam je velice potřebný pro kontrolu nad jihovýchodní Asií.

Proč byla potřebná ta válka? Hned po druhé světové válce se svět střetnul s tím, že ve Vietnamu probíhá národně osvobozenecká válka.

Vietnamský lid nechtěl být kolonií. Proto válka, kterou vedl Západ, byla válkou za území a udržení koloniálního statusu Vietnamu.

USA tam vtrhly, aby se do Vietnamu nedostal SSSR. Takže tak to bylo. SSSR pouze pomohl vietnamskému lidu získat svou nezávislost.

Ale ve větším rozsahu, ve větším, do toho SSSR tehdy nevstoupil. I když z hlediska vzájemných vztahů a to jak vietnamského národa, tak národů SSSR, by bylo daleko výhodnější, kdyby tam tehdy SSSR byl přítomný více.

Dále zpráva od Timura z Nižněkamsku. Otázka k tématu, zmíněném ve filmu Prezident, kde se hovořilo o Butovském polygonu.

Kde se říká, že se jedná o ruskou Golgotu, kde vláda likvidovala vlastní lidi bez vyšetřování a soudu, kde lidi stříleli za pozdní příchod do práce, za náhodné zničení majetku, za nesplnění normy odpracovaných dnů...

To byl citát z toho filmu. Novinář Kolesnikov tam barvitě popisuje reakci prezidenta. Chtěl bych slyšet váš názor. Co to mělo znamenat? Je to další informační nástražná mina pro naši společnost na dvacet let s cílem vnutit nám pocit viny, jako s Katyní?

Na dvacet let, to je příliš mnoho. Byl to pokus využít objektivní okolnosti pro dosažení subjektivních cílů. Ve společnosti velice aktivně probíhá odkrývání doby stalinismu.

Toto ujasnění si, co se dělo v období, kdy stát řídil Stalin, tak či onak nastane. Proto je zapotřebí to předběhnout a pokusit se založit nějaké miny na místa, kam se nemá vstupovat, co se nemá zkoumat.

Jednou vám řekli, že to bylo tak, tak to tak i bylo. Problém spočívá v tom, že k určitým věcem opravdu docházelo, ta fakta existují, ale jaké síly to prováděly a jak?

Vždyť přítomnost trockistů ve státním řízení byla po celou stalinskou epochu ohromná. Trockisté nadělali velice mnoho škody. To co připisují stalinským represím...

Chruščov velmi mnoho svých činů svalil na Stalina. To on prováděl represe a byl neustále nespokojený... Požadoval kvóty. Požadoval kvóty, ano.

Existuje kniha od Jurije Žukova Neznámý rok 1937. Tu vám doporučuji, přečtěte si ji. O tom, jak Stalin bojoval se stranickými elitami, jak je nutil pracovat pro zájmy SSSR, pro zájmy všeho lidu a jak tyto elity přímo bojovaly proti Stalinovi.

On sám se mohl stát obětí nějakých podobných represí, ale ne stalinských, nějakých jiných, například chruščovovských.

Otázka od Andreje z Irkutska. Když jste mluvil o tragédii 22. června 1941, tak jste otevřeně řekl, že důvodem této tragédie byla zrada sovětských generálů a speciální roli v této zradě jste připsal Žukovovi.

Vzhledem k tomu, že je zcela očividné, že Žukov roku 1941, či 1943, nemluvě o 1945 byl absolutně jiným člověkem, nemohl byste nám sdělit svůj názor, od kdy Žukov přestal pracovat pro Němce, a začal pracovat pro blaho své země?

Co ho donutilo začít pracovat pro zájmy své vlasti? Co myslíte, kdy a z jakého důvodu došlo k jeho přerodu?

K žádnému přerodu nedošlo. Žukov nikdy nepracoval pro německé zájmy. On pracoval pro zájmy svých klanů a politických skupin. To, že do určité míry vpád Německa odpovídal cílům těchto klanů a skupin, je už jinou otázkou.

Co se týká Žukova, tak k žádnému přerodu a snaze pracovat pro zájmy národů SSSR u něho nedošlo. Ty největší tragédie se u nás vždy odrážejí v písních a básních.

A ty nejznámější verše o válce jsou v básni Padl jsem u Rževa (A.T. Tvardovskij), kde velel Žukov a zahubil celou frontu, a báseň Na Zejelovských pozicích je klid (A.F. Kuzbass).

Ve filmu Osvobození je jedna epizoda, kdy Hitler říká, že se stal zázrak, že se jim povedlo zastavit sovětskou armádu na Zejelovských pozicích.

Samotného Žukova zastavili. Jak to tehdy bylo? Frontě velel Rokossovskij, který velmi dobře připravil útok. Žukov za pomoci svých klanů a trockistických skupin dosáhl převelení Rokossovského do Pomeranije a svého jmenování velitelem fronty místo Rokossovského.

Rokossovský svůj úkol splnil a Žukov zahubil celou frontu. Místo vstupu do Berlína zahubil celou frontu a jako reakce na tu událost vznikla ta píseň Na Zejelovských pozicích je klid.

Jenom skutečnost, že linie vojsk Koněva byla rozvinuta, a že zamířily na Berlín, donutilo Žukova začít hrát pro zájmy země.

Takže poté, kdy mu doplnili stav mužstva a výzbroj, a kdy byl realizován plán na prolomení Zejelovských pozic vypracovaný Rokossovským, Žukov celkem vítězně vstoupil do Berlína.

Když říkají, že Žukov speciálně rozdrtil německou armádu na Zejelovských pozicích, protože kdyby ustoupila do Berlína, tak by bylo jeho dobytí obtížnější, daleko obtížnější, tak je to pravda.

Problém je ale v tom, že ti obhájci Žukova, kteří to zdůrazňují, již mlčí o tom, že právě tato skutečnost byla cílem Rokossovského. Až na to, že v jeho plánu nebyly tak ohromné ztráty, kdy v podstatě zahynula celá fronta.

Žukov tedy nikdy nepracoval pro zájmy SSSR, Ruska a pro zájmy jeho lidu. Což dokládá i skutečnost, že jednou použil vojáky sovětské armády jako laboratorní zvířata při zkoušce jaderné zbraně.

Co se na to vůbec dá říci? Když bylo již jasné, zcela jasné, že jaderné zbraně působí na živé organismy. Bylo to prý provedeno, aby potom bylo možné provést výzkum. A jak to reálně mělo vypadat? Vojáci tudy projedou...

Dělal experiment na živých lidech! O jakém vlastenectví se tu dá mluvit?

Poslední otázka je od Vjačeslava, který prosí okomentovat nedávnou řeč zakladatele soukromé konzultační zpravodajské agentury Stratfor George Friedmana v Chicagské radě pro globální záležitosti.

Není úplně jasný účel takových vyjádření, a komu měly být adresovány. Komu byly adresovány?

Byly adresovány světovým státním elitám v rámci realizace celkového plánu řízení z pozice globální politiky. Byl to zásah globálního prediktora. Dokud dříve...

Vůbec v tomto ohledu je možné dát Friedmanovi vyznamenání, třeba Hrdiny Ruska, nebo jakéhokoliv jiného státu.

Dokud dříve se museli všichni pouze domýšlet empirickou cestou, dělat analytické výpočty cílů, hledat nějaké druhotné důkazy, dokumenty o cílech USA ve vztahu k tomu či onomu státu, ve vztahu k jejich uplatňování globální politiky, tak Friedman úplně zpříma řekl, že USA mají zájem na tom, aby v Evropě byla válka, mají zájem na tom, aby nedošlo ke spojenectví mezi Ruskem a Německem...

Na to všechno vystavil účet. Mluvil o věcech, o kterých je přijato mlčet. Realizoval akci v plánu na potopení USA jako světové velmoci. Pracuje pro globálního prediktora, takže řídící operace byla splněna velkolepě.

My jsme o tom rozhovoru nemluvili do té doby, dokud všichni politici, maximum světových politiků, nezaujalo k této řeči postoj, aby nemohli otočit, až na ně opět zatlačí státní elita USA.

Když teď s něčím přijde, vždy můžou argumentovat: "Ale Friedman řekl..., já ho jenom citoval." To už je jiná situace, oni "chtěli" posloužit USA, ale "okolnosti" jim to neumožňují.

Platí logika záměrů a logika okolností. To byly všechny otázky?

Ano.

Jako vždy se dostáváme k tomu, že znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy, a v míře svého nepochopení pro toho, kdo ví a chápe více.

Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, znát a chápat více. Proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. Takové znalosti existují pouze v jednom zdroji: v Dostatečně všeobecné teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. S

tudujte tlusté práce a tlusté knihy Vnitřního prediktora SSSR. Buďte samostatní v chápání politiky i okolního světa i při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.

Na shledanou.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika