Valerij V. Pjakin: Eurasijský a atlantický globální prediktor

  • Posted on: 28 April 2015
  • Hits: -
Valerij V. Pjakin: Eurasijský a atlantický globální prediktor

Kolik existuje GP celkem? Jak se mezi sebou kontaktují, jaké každý z nich sleduje cíle? Putin je pod kontrolou nějakého GP? A Rockefelleři a Rothschildové se podřizují různým GP?

URL: https://www.youtube.com/Pyakin

Dvě otázky od Anatolije. První: zmínil jste se o dvou globálních prediktorech, eurasijském a atlantickém. Kolik jich existuje celkem?

Jak se mezi sebou kontaktují, jaké každý z nich sleduje cíle? Putin je pod kontrolou nějakého GP? A Rockefelleři a Rothschildové se podřizují různým GP?

Udělejme to tak, já budu odpovídat a vy sledujte, zda odpovím na všechny otázky. Otázka je to velmi objemná, ale protože se velmi týká otázky Ukrajiny, odpovím obšírněji.

Protože tam, jak už jsem říkal, atlantické a eurasijské křídla Globálního prediktora se jeví zainteresovanými stranami ohledně rozřešení konfliktu na Ukrajině, aby tam nedopustit válku.

Hned první otázka, kolik jich existuje? Existuje jeden globální prediktor. Jeden. Je ve světě jeden. Ale má dvě křídla. Eurasijské a atlantické.

Odkud se to tak zformovalo? Jde o to, že globální prediktor pracuje v režimu tandemu. To znamená, kdy jeden tým staví zadání, druhý ho řeší a řeší ho také ten tým, který úkol postavil, a ta řešení se porovnávají.

Globální prediktor má kořeny v dávném Egyptě. Ve dvou městěch - Memphisu a Thébách. Obě města byla ve své historii hlavními městy antického Egypta.

Théby byly symbolizovány bílou barvou, podle rozbouřených vod řeky Nil, ve svých pramenech v horách, kde má bílou barvu, a Memphis červenou barvou, zde je interpretací mnoho, jedna z nich je rudá barva zapadajícího slunce.

ještě i přes papyrus, je interpretace, to není důležité, hlavní je pochopit toto mají barevnou symboliku - Bílí a Červení.

A když ty dvě části Egypta ("dva Egypty") byly sjednoceny do jednoho unitárního státu, král začal nosit korunu dvou barev, bílé a červené.

Otázku zániku starého Egypta nyní vynecháme, pádu Egyptské říše, a přejdeme více k současnosti. Jde o to, že globální prediktor, realizujíc procesy globalizace v celém světě, v určitý okamžik našel nové místo přebývání, byla to Itálie.

Ještě ohledně žreců, neřekl jsem - když se setkávali a řešili nějaký problém, předávali si navzájem kouli která symbolizovala Zemi. V každém týmu, v Thébách i Memphisu, bylo 11 žreců - 10 hierofantů a jeden vedoucí týmu, hlava.

Když se setkávali, byly to dva týmy po jedenácti, symbolika fotbalu pramení odtud, z této disputace ohledně posuzování problémů světa.

Oni předávajíc si ten míč, řešili problémy stojící před egyptským státem i před celým světem v otázkách globalizace. To znamená byly dva týmy a ty se nacházely v různých městech, plníc různé úkoly.

To znamená, jejich povinost byla prezentovat různá řešení jednoho a téhož problému. V tomto smyslu byl mezi nimi rozdíl nejen v barvách, ale i v metodách navrhovaných řešení - jedni předkládali evoluční cesty, mírové a relativně nenásilné, a druzí navrhovali revoluční cesty.

A v závislosti na tom, před jakým problémem stáli, podle toho vybírali. To znamená buďto silovou cestou, svržení někoho, válka, revoluce, nebo, tam kde neprojdou vojska, projde osel naložený zlatem - podplácení, zavedení falešné informace a vše další.

Tak tedy, kolem 12. století se globální prediktor plně etabloval na Evropském kontinentu, v Itálii. A teritoriálně se globální prediktor rozdělil na dvě republiky, na Janovskou republiku, Janovská republika z jedné strany italské boty, a z druhé strany na Benátskou.

Ale pokud brát Janovskou republiku, ona předstabuje jakoby monolitní celek, ale Benátská republika představuje jakoby přechodný, nárazníkový útvar druhé části globálního prediktoru.

Ve 12. [století] globální prediktor přijal jinou symboliku barev. Bylo to spojeno s tím, že bylo mnohem více subjektů-adeptů na provádění mezinárodní politiky v té době, se kterými musely být kontakty a ti měli vlastní heraldiku.

Proto si Janovská republika určila bílou vlajku s červeným křížem, symbolizujíc sjednocení, to znamená to je ta samá bílá barva, ale se zahrnutím červeného kříže.

A benátská vlajka, pokud se podíváte, je červená se lvem. A odkud známe červeno vlajku s bílým křížem? Švýcarsko.

Ohledně Janova. Janované byli mořeplavci a oni tu flajku předali ve 12.století Anglii. Už tehdy tu vlajku zavedli v Anglii.

A co se týká Benátské republiky, oni potřebovali z nutnosti provádění globální politiky Benátskou republiku, ale problém byl, že na ní zaútočili Langobardi.

Což dostatečně vážně narušilo plány globálního prediktora, a on, hodnotíc situaci na perspektivu, vsadil na Švýcarsko. A Benátská republika byla jakoby výkonný modul těch samých červených.

Pro určitou roli byla zapojena Byzantská říše. O tom, že nehrála velkou roli tak říkajíc, že se s ní nepočítali pro větší historickou perspektivu, vypovídá její vlajka, vlajka Byzantské říše.

Byl ještě jeden stát, který plnil výkonnou roli plnění vůle i Janovské republiky, i Benátské republiky. Byla to republika Lucca. Ta měla vlajku BÍLO-ČERVENOU. Přesně takovou vlajku, jakou má dnes Polsko.

Když se utřepalo takové rozdělení, globální prediktor pokračoval ve své činnosti. Ale opakuji, on už odpočátku hleděl dopředu, když byla vytvořena Osmanská říše, která řešila problém konfrontace s Byzancí, která se podle nich ubírala špatným směrem, (v smyslu křesťanství) globální prediktor naplánoval přesídlení, a Janovská republika zůstala na svém místě, a Benátská republika se začala přesouvat na nové místo - Holandsko.

A část kádrového korpusu byla vzata ze státu, z republiky Lucca to bylo někdy v polovině 15. století. když se tam začali přesouvat.

Potřebovali svalovou sílu (Holandska), Holandsko bylo velmi sytou zemí, pokud nebyly války, rodilo se tam velmi mnoho dětí a tam, pokud se podívate na malby holandských malířů té doby, se propagoval kult mateřství, hodně dětí.

Konkrétně, obraz roku 1434 Van Eycka, na kterém je jedna postava velmi podobná na Vladimira Putina, se vztahuje právě k tomuto období. Takovým způsobem vznikla následující situace.

Je globální prediktor - eurasijské křídlo a je globální prediktor - atlantické křídlo Všechny země, které se dostávají "v jurisdikci" - nazvěme to takto - atlantického křídla GP, ty země ihned volí vlajku s barvami v kombinacích červená-bílá-modrá. V libovolné kombinaci.

Například. byla Francie s bílou vlajkou a liliemi, a jakmile proběhla buržoazní revoluce, objevila se tam holandská vlajka. Stejná holandská vlajka se objevila u nás, když byla v důsledku Smuty přivedena k moci dynastie Romanovců.

A místo červené ruské vlajky byla vnucena vlajka bílo-červeno-modrá, kterou nyní známe jako státní vlajku RF. Ale této vlajce se nepovedlo udržet.

Pokud za cara Alexeje Michailoviče měla už všechny šance stát se státní, ale když Alexeje Michailoviče nahradil jeho syn, Petr I., kterého velmi mnoho lidí nenávidí za jeho "antiruskost", proklínají ho, všelijak nálepkují... za co ho proklínají?

Za to že překazil plány zahrnutí Ruska do orbity globálního prediktora atlantického křídla. Na celé čáře. A není důležité, zda atlantické křídlo, jiné křídlo, hlavní bylo, že zůstalo mimo kontrolu globálního prediktora.

Tak tedy Petr I. se vrátil k jaké vlajce? Vzal vlajku Ivana Hrozného, červenou. A jen později, kvůli ulehčení mořeplavby, souhlasil v roli obchodní vlajky zavést bílo-modro-červenou vlajku, kterou máme teď.

Ale plně zachvátit Rusko se globálnímu prediktoru s instalací dynastie Romanovců nepodařilo. A proto v Rusku byly přítomny jiné síly, víte že vlajku máme i jakou? Černo-žluto-bílou.

Černo-žluté-zelené spektrum, to jsou státy které se nachází pod jurisdikcí eurasijského křídla globálního prediktora. A v Rusku až do krachy dynastie Romanovců pokračoval boj mezi těmito vlajkami, boj mezi dvěma křídly globálního prediktora pokračoval, a nevyřešil se, vyřešil se tím, že bolševici, kteří přišli na směnu Romanovcům, obnovili čistě ruskou červenou vlajku.

Čímž se postavili do opozice globálnímu prediktoru. A jak se řešily otázky vepsání Ruska do orbity zájmů, lépe řečeno orbitu činnosti globálního prediktora?

Víme že hlavní údernou silou na 6. prioritě vystoupil kdo? Polsko. A Polsko má bílo-červenou vlajku - to znamená, jedná se vykonavatelm v rukách jak atlantického křídla, tak i eurasijského.

A proto, nejdřív konali přes polské magnáty, a potom přes polského krále. Ale král také selhal a Polsko svůj úkol nesplnilo. A všimněte si, počínaje 17. stoletím, Polsko se stále ucházelo o roli "rozhodčího" v Evropě, protože na něho byl uložen právě tento úkol, a proto evropské velmoci, například Rakousko-Uhersko, Rusko a Německo, uskutečňovaly dělení Polska, protože jen tak mohly překazit provádění řízení globálního prediktora skrz Polsko, které škodilo všem.

Globální prediktor mezi sebou nekonfliktuje, nenadává si, oni ve vztahu k zemím a národům realizují to, co se nazývá tandemovým řízením, a tento tandem u nich probíhá jakoby ve formě "tvůrčího konkurzu".

To znamená, stojí nějaký úkol. A oni rozhodují: nyní je situace taková, my ve vztahu k této zemi začínáme konat takto. Revoluce se nepovedla, vrátíme se k nějakým jiným cestám.

Jedno křídlo pracuje evolučními metodami, druhé revolučními metodami. Přitom vlajky, speciálně jsem se zmínil o bílé vlajce s červeným křížem, a červené vlajce s bílým křížem.

To znamená jedno, nezávisle na tom, v čí jurisdikci se nachází stát, pokud se ve vztahu k tomu státu realizuje nějaké řízení, ten stát, který realizuje nadstátní řízení, může používat metody jak mírové, tak revoluční.

Proto když jsme v roce 91 přijali tuto vlajku, dostali jsme se plně do sféry činnosti globálního prediktora atlantického křídla. to se projevilo v tom, že jsme se dostali pod jurisdikci druhé země, která plnila roli světového četníka pro atlantické křídlo (revoluční směr) - Spojené státy.

Ty mají barevně stejnou vlajku - červená, bílá, modrá. Na vlajce nezáleží v tomto směru, jen na barvách. Je to taková "nápověda" pro určení, pod jurisdikcí koho se nacházíte, kdo má větší vliv.

Jaké křídlo globálního prediktoru, to se projevuje ve vlajce. Podle toho můžete soudit, jaké metody se převáženě budou používat ve vztahu k té či oné zemi ale to neznamená že jsou vyloučeny jiné, alternativní metody.

Odpověděl jsem na danou otázku? - Ještě Rothschildové a Rockefelleři. Co se týká R & R. Rockefelleři se zformovali jako nacionální (regionální) elita Spojených států a a globální prediktor v osobě klanu Rothschildů musel velmi zapracovat, aby v roce 1910 převzít řízení toho klanu.

Někdy počátkem roku 2013 jsme se na semináři zabývali "válkou" Rockefellerů a Rothchildů, jak nás s tím vodí za nos "boj" nanajských chlapečků - celý seminář jsme tomu zasvětili počátkem tohoto roku.

... Mluvil jsem tam i o struktuře globálního prediktora, nyní se zabýváme jen vlajkami, a tam jsem se zabýval strukturou globálního prediktora.

A Putin je podřízen komu?

Putin není podřízen nikomu z nich, provádí vlastní globální politiku, což se i projevilo v plakátech Putina v Římě, v zobrazení Putina jako Stalina v Praze.

Podrobně jsme o tom mluvili, Putin provádí státní politiku, provádí globální politiku ruskou, a proto se stal řekněme plnoprávným účastníkem tvůrčího konkurzu ohledně řešení osudu světa, to jest on řeší věci s GP.

Když říkají, že je třeba něco řešit s Ukrajinou, s Ukrajinou, která nepředstavuje reálně nic, není ani subjektem zahraniční politiky, ona je objektem řízení.

Protože například podívejte, Putin dělá rozhodnutí, že země SNS budou provádět vzájemné finanční operace ve svých národních valutách každá země by od toho kolosálně vyhrála, konkrétně pokud by Ukrajina přešla na hřivnu v obchodu se zeměmi SNS, ročně by získala cca 2,5 miliardy dolarů.

Čistá výhra by byla 2,5 miliardy ročně. Ale dnes tratí 1,5 miliardy USD ročně jen za to, že operuje přes dolary. Co na návrh Putina odpovědělo vedení Ukrajiny?

- Ne, tvrdý dolar za žádné kopějky nevyměníme.

O jaké suverenitě může jít vůbec řeč? Podobných ilustrací je hodně, mnoho už jsem uváděl, nyní jsem uvedl další. Takže přirozeně Putin řeší všechny otázky, a mimochodem osobní bezpečnost Putina pramení právě odtud, z provádění globální politiky.

On prakticky ihned přistoupil k řešení globálních problémů světa, a tím si zajistil osobní bezpečnost. Prováděje globální politiku, zajišťuje bezpečnost jak sobě, tak státu.

Druhá otázka od Bolezaura. Říkal jste myslím, že Vladimír Zaznobin byl v Římě u eurasijského křídla globálního prediktora. Řekněte o setkání podrobněji - jak se připravovala, jak probíhala, kdo byl z naší strany, kdo z opačné, jaké mechanizmy garancí... a vůbec, kdo osobně řídí ta křídla, vždyť každé mám mít 11 členů.

Říkal jsem že takové setkání bylo, ale neříkal jsem kde a kdy, a pokud Vladimír Michailovič sám neřekl, tak všechny otázky na toto téma směřujte na něj.

Když řekne on, potom budeme říkat i my, a do té doby, nezlobte se nebudeme říkat podrobnosti, nic si v tom směru nebudeme ani vymýšlet, ani říkat.

Co se týká křídel, zde je možné něco říct. Minule jsme mluvili o tom, že jsou dvě křídla globálního prediktora, tehdy bylo řečeno pro lepší chápání, že jsou jakoby dvě barevná spektra vlajek, podle toho kdo koho řídí.

Atlantické křídlo si zakládá na vlajkách vyjádřených v Holandsku a Anglii, tedy červeno-modro-bílé spektrum, to jsou i Spojené státy, i Rusko i další země.

Všechny země které prošly revolucí ihned dostávají tuto vlajku. Země, které mají ve své vlajce černou, žlutou, zelenou, se nacházejí v jurisdikci eurasijského křídla globálního prediktora.

Kdo řídí konkrétně, to je otázka už v určitém smyslu konspirologická, a my jsme o tom nikdy nemluvili, díváme se na věci z pozic obecného chodu věcí, z pozice obecného chodu věcí jsou nyní dvě "vývěsky", řekněme to takto, dvě operační centra či moduly řízení, skrz které pracuje globální prediktor.

Tek tedy, atlantické křídlo globálního prediktora je představeno ve formě vývěsky, která se nazývá "britská koruna", "britská královská rodina".

Opakuji, není to globální prediktor, ale je to vývěska, za kterou se reálně nachází globální prediktor - atlantické křídlo. Druhá taková vývěska je přítomna ve formě institutu papežství a státu Vatikán to je eurasijské křídlo.

Samotný globální prediktor zůstává jakoby... pokud se dívat na fakta průběžné politiky, jedná se o červenou vlajku - bílý kříž, to znamená Švýcarsko, a bílá vlajka - červený kříž - Janov.

Proto je zcela nenáhodné, že v roce 1922, když kapitalistické země začaly diplomaticky uznávat mladý sovětský stát, ta první konference, která probila hradbu diplomatické izolace, se odehrála právě v Janově.

Na otázku "proč v Janově?" (Genoa) odpovídají že údajně prezidentu Wilsonovi se zdálo, že mu nabídli Ženevu (Geneva). Jaký je vůbec rozdíl, Genoa nebo Geneva...

proč Wilsonovi Ženeva nevadila, a s Janovem nesouhlasil? V čem je pak podstata toho Janova? Podstata je v tom, že Janovská republika spolu s Benátskou republikou byly dvěma centry globálního prediktora.

Ale pokud Janovská republika byla reálným centrem eurasijského křídla globálního prediktora, mimochodem, eurasijci vs. atlantisté je termín poslendí doby, a během celé historie oni jak začali s rozdělením na červené a bíle, jižní a severní, to lze vysledovat ve všech občanských válkách světa.

Ale potom ta změna vlajek byla spojená s tím, že subjektů mezinárodní politiky bylo mnoho, mnoho států, proto se vydali cestou takového dělení.

Mluvit o přímé následnosti typu "z Théb pocházejí tito, a tami z Memphisu" nelze, protože například proto, aby vytvořit ... nejdříve Holandsko a poté Velkou británii byla potřeba velká kádrová základna, a ta základna byla vzata i z Janovské republiky, i republiky Lucca - bílo-červená vlajka, o čemž jsem mluvil minule, i z Benátské republiky.

Největší část pocházel z Benátské r., ale vzali i odjinud. A Janovská republika, představte si, probíhá zavádění vlajek a vlajku Janovské republiky si volí "jen tak" Anglie, údajně protože dobře mořepluli.

A co se týká moci Janovské republiky, není třeba zapomínat, že ve vojsku chána Mamaje byli janovští kopiníci. Poslali jim je na pomoc, aby porazili Rusko.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika