V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 7.8.2014 (speciální díl o GP a struktuře elit)

  • Posted on: 2 August 2015
  • Hits: -
V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 7.8.2014 (speciální díl o GP a struktuře elit)

Kdo a nebo co je to "globální prediktor". Kdo jsou to regionální (národní) "elity", v čem spočívá nelogičnost konání USA, kdy jsou nějaké kroky tzv. regionálním elitám USA výhodné, a globálnímu prediktoru nevýhodné...

URL: http://leva-net.webnode.cz/

Dobrý den, Valeriji Viktoroviči..

Dobrý den.

Buďte zdrávi vážení diváci, posluchači a kolegové ve studiu. Dnes je 7. srpna roku 2014. Dnes nabízíme vaší pozornosti speciální vydání našeho pořadu Otázka-Odpověď zasvěcený těm otázkám, které úživatelé často zadávají v komentářích k videím, zvláště na našich stránkách.

Otázky se týkají toho, kdo a nebo co je to "globální prediktor". Kdo jsou to regionální (národní) "elity", v čem spočívá nelogičnost konání USA, kdy jsou nějaké kroky tzv. regionálním elitám USA výhodné, a globálnímu prediktoru nevýhodné.

Diváci, posluchači vás prosí vysvětlit, o co se jedná.

Je třeba hned říct, že téma je to dostatečně obsáhlé, jak v teoretické rovině, tak i čistě ve faktologické rovině, pokrýt ji v jedné relaci není možné, ale je možné dát nějakou představu, aby lidí mohli dále v té otázky pracovat sami.

Ve spojení s tímto je možné doporučit shlédnout sérii lekcí Konstantina Pavloviče Petrova, a ten kurz, který vedeme my, v průběhu celého roku jsme cca v 15-ti hodinách probírali teorii, a i tak nestihli probrat vše ohledně davově-"elitární" společnosti.

Dnes je naším cílem dát představu o tom, o jaký jev se jedná. Pro to budeme potřebovat tabuli. Položili jste otázku co je to globální prediktor, globální řízení, regionální elity...

Poslední dobou lidé zabývající se tak či onak otázkou nadstátního řízení v prvé řadě ti, kteří o sobě říkají, že jsou "geopolitiky", (geopolitiku obecně přeskočíme, aby netratit čas) no tak či onak u nich probleskuje pojen "globální elity", a "regionální elity".

Pojmy jsou správné, ale jejich podstatu nikdo nevysvětluje. Proto se pojďme podívat, jak je obecně vybudována společnost. Pokud vezmeme libovolnou společnost, pak uvidíme, že ta společnost má:

  • Má základ - osnovu národ, lid. ...
  • Nad lidem nad národem je "elita".

Pokud je o národu víceméně vše jasné, (v rámci rozsahu našeho dnešního výkladu), pak s elitou vzniká určitá neurčitost, "nerovnováha". A koho považovat za elitu? Kdo je elita? A kde je její místo?

My jsme hrdí na naše věděcko-technické úspěchy, a říkáme - to je naše technická elita, naše vědecká elita... A může někdo kromě specialistů pojmenovat představitele té elity, takové, kteří existují nyní - ne z minulosti, ale v současnosti.

Zpravidla většina nemůže. To jest, fakticky se jedná o nižší vrstvu elity - technická elita, vědecká elita, která je nám známá. A kdo nám dává výklad do života, jak chápat jednu událost, druhou událost.... ?

Nám přece nějaká "elita" takové výklady a hodnocení dává. Tedy, ty výklady nám dává jiná vrstva elity, kterou nazveme... (vyšrafujeme, i když... lépe uděláme nápis)... zde je technická elita, ... (a uděláme to ještě jinak).. TECH. Tech = technická elita.

Ale. Vidíme hodně jejich představitelů, že by z televizní obrazovak říkali jak a co dělat? Nic podobného. Hovořit o všech událostech politiky, vědy, různých událostech my vidíme představitele jiné elity - to je tvůrčí elita.

A my ji označíme TVOR (z ruského "tvorčestvo" = tvorba, pozn.) Oni nám vykládají jak chápat tu či onu událost, co ta událost znamená, oni směrují.

A je ještě vyšší elita, se kterou my vztahujeme každý svůj krok, každou svou činnost, je to finančně-ekonomická elita. My, jak v osobní rovině, zavázaní na výplaty, hypotéky, půjčky, vždy se nějak dostáváme do styku s bankami.

Pokud se jedná o firmu/podnik, vždy vybírá, jakou banku, zda se nedostane pod sankce, a jak se ty sankce projeví atd., Tedy, finanční elita (FIN) představuje nejvyšší vrstvu "elity", jejíž priorita se nezpochybňuje. To je tedy přibližná struktura (vrstvení) společnosti.

Takovou strukturu společnosti my vidíme i v pracech sociologů, i v ... obecně, v obecných představách. Nic jiného neznáme. Na tom to končí... říkájí nám - JE TO TAK, a vše, nic víc není.

Ale jestli je člověk zvídavý, zvláště děti, které rády čtou westerny, nebo se dívá na ty filmy, podívá se - "v té pyramidě něco chybí". Tedy, pokud se dívám na nějaký western o indiánech, pak tam je poněkud jiná struktura společnosti. Tam je společnost vystavěna takovýmto způsobem: - dav (prostý národ), - vůdci vojenská vůdce, vůdce přes zemědělství, lov, a nad všemi těmi vůdci se nachází ŽREČESTVO.

My ho zakreslíme takto. Oko. Doufám že je to poznat :) Takže díváme se na nějaký western, a tam nějaký Vinnetou sedí, něco prosazuje, poroučí, hovoří, a stařešina mu řekne:

Posaď se a vystydni. Já rozhoduju, jak bude, co dělat a proč, žrečestvo rozhoduje. Co tedy probíhá: ŽREČESTVO určuje pro kmen KONCEPCI života toho kmene. Strategii.

Jaké budou vzájemné vztahy v té společnosti. Jak reagovat na ty či ony výzvy prostředí, co a jak dělat, a vůdci už realizují konkrétní svou činnost. Obrazně řečeno, vůdci - to je jako u nás ministři.

Ministr dopravy, ministr obrany, ministr zahraničních věcí - tím se zabývají vůdci. A národ to realizuje, uskutečňuje.

Na žrečestvu spočívá ještě jeden úkol. Vypracování způsobu chování společnosti při vzniku (objevení se) nového faktoru prostředí, mající vliv na danou společnost. Příkladem např. ... řekněme takto.

Všichni četli nebo viděli film podle Jacka Londona. Ona určí, co je to za jev, jaký vliv to bude mít na společnost, jak se k tomu jevu nutné postavit, a co je třeba dělat.

To znamená - ona realizuje konceptuální řízení společností. Vzpomínáme na román Obručeva, "Země Sannikova". Tam je žrec. Přišli hledači zlata, přišli hledači dobrodružství, jednoduše, ti které lákaly geografické objevy.

Žrec určuje, zda je to pro společnost bezpečné nebo nebezpečné, jak to "vepsat", a po míře své mravnosti, morálky to uskutečňuje. To znamená, na žrečestvu leží funkce určení konceptuálních osnov fungování dané společnosti.

Něco tu v pyramidce chybí. Máme tu elitu, která realizuje praktické vedení veškeré činnosti společnosti, Ale KDO vytyčuje CÍLE, za kterými je dlužna jít daná společnost. Kdo určuje fundamentální konceptuální základy uspořádání té společnosti.

Kdo určuje vztahy v té společnosti, jakou ta společnost bude. Vždyť podívejte se, pravoslavná společnost je jedna, muslimská společnost je jiná.

Muslimská společnost se dělí, muslimové v Sýrii, muslimové v Iráku, muslimové v Maghrebu, muslimové v Evropě, a u všech jsou různé stereotypy chování, které jsou určovány konkrétní matricí.

Tak kdo pro stát určuje - vidíme, že je nepřítomen velmi důležitý segment. Je nepřítomno žrečestvo (představitelé konceptuální moci, pozn.) které to vše určuje. A je ještě jeden aspekt.

Pokud se podíváme na toto schéma, jak jsou vystavěny všechny takzvané "primitivní" společnosti, kde je žrečestvo, elita v podobě vůdců, a národ, neuvidíme tam jednu věc, která je na tomto schématu.

A konkrétně - tvůrčí (kreativní) třídu, "elitu". Jsou přítomní v těchto společnostech šaškové, baviči, komedianti? - jistě. Ale kde se nachází?

Nachází se na samém spodku společnosti. To jsou lidé, kteří nebyli schopni se realizovat v nějaké profesi, tak, aby přinášeli užitek celé společnosti.

A oni se zabývají tím, že jakoby... snímají ze společnosti určité napětí. Obveselují společnost. A za to, za toto, je společnost vydržuje. Vždy, během celé historie lidstva, nebyla profese herce nikdy, do...

To vždy byla jedna z nejnižších kast která, když lidé nebyli schopni osvojit nějaké řemeslo, tj. vydělávat si na živobytí produktivní činností, oni se živili tím že napodobovali jak druzí pracují, řídí.

Nu ano, je třeba se pobavit, je zajímavé se podívat, ... ale vy herci v tom nic ve skutečnosti nechápete, proto vaše rada nikdy není cenná. Proto svatba na nějaké herečce vždy znamenala jednoduše krach veškeré kariéry.

A uzavření cesty dalšího pohybu vzhůru v postavení. Pokud tam nějaké princ-následník, v jakékoliv zemi, se oženil s nějakou herečkou, KONEC. Možnost stát se králem pro něj byla uzavřená v principu.

A najednou, ve 20. století, se ta nejnižší vrstva ocitá zde.

Hrát ve filmu Kateřinu Velikou, to neznamená myslet a chápat procesy řízení jako Kateřina Veliká. Zahrát ve filmu maršála Žukova, Stalina nebo ještě někoho, to neznamená chápat procesy řízení tak, jak je chápali oni.

A tomu odpovídaje, oni nemohou nic vykládat (dávat hodnocení) oni hrají ty role podle napsaných scénářů. Proto, za Stalina - ano, profese potřebná pro společnost, - herci. Potřebná. Spory nejsou. Proto, když se věc týká hereckého prostředí, interview se bere u herců.

Když se týká horníků, bere se u horníků. Když vojenské sféry, bere se v prvé řadě u vojáků. Ale každá ta sféra při smíšení... řekněme takto, horník se vyjadřoval o vojenské sféře jen tam, kde se to týkalo jeho praktické činnosti.

Voják se o hornících nebo hercích vyjadřoval jen v té rovině, kde se ty profese stýkaly v praktické činnosti. Ale nikdo se ve velkém nevyjadřoval za druhé. Taková vyjádření vždy sloužila jako prostředek korekce v dané profesionální oblasti.

A najednou se objevuje vrstva, která soudí o všem. Podívejte se co se děje na Ukrajině a nacházejí se tam všelijací ti... nebudeme nazývat jména, kteří se ve velkém vyjadřují, "mnoho různého" prohlašují.

A to způsobuje potoky krve. Každý jejich výrok způsobuje potok krve. A chápou oni, co se děje? Nic podobného.

Tato mezivrstva byla cíleně vytvořena těmi, kdo nastavuje dlouhodobé cíle rozvoje každé společnosti v každém státě, to jest tito (za chvíli se k tomu dostaneme), je vytvořená proto, aby technické vědomosti a možnosti, které dávají, se nedostaly do styku s finančními a dalšími možnostmi jiných, a aby se mezi sebou nedomluvili a nevytvořili svou strategii, svoje cíle rozvoje společnosti.

Tak jak chápou "technici" a "finančníci". Nedat jim spojit síly. Oni mají nutné zdroje. Tahle mezivrstva je proto, aby mezi sebou nemohli spolupracovat. A je ("kreativce") vytvořili právě oni, z každého televizoru, ne finančníci.

Oni jsou jednoduše na Courcheveli (lyžařské středisko) nebo ještě kde, chápete... ne, tihle se reálně vyjadřují co mají dělat tihle a tihle.

Takže. My chápeme, že libovolná společnost musí disponovat svou architekturou struktury, žrečeské struktury, která bude určovat konceptuální osnovy praktické činnosti země, společnosti, státu.

V každé zemi to tak musí být. Ale ve skutečnosti vidíme, že v ani jedné zemi nemůžeme takovou strukturu najít. Prostě není.

Sociologové studují jenom toto. Ale pokud ve starých společenstvích, v primitivních kulturách se ta struktura zachovala, to znamená, že musí být, jinak.

Plná funkce řízení nebude fungovat. Ona musí existovat, někdo musí nést funkci předpovědi. Někdo musí nést funkci predikce, určovat, jaké vztahy ve společnosti budou, co se bude propagovat - homosexualizmus nebo heterosexuální vztahy ve společnosti. Na co bude orientována celá ta informační mašinérie.

Jaké vztahy se budou formovat, jaký typ rodin se bude formovat, Jaké vztahy se budou formovat mezi sousedy. Mezi zeměmi a státy. Jak se ty konflikty mají řešit.

Kde je přípustná síla a kde je nepřípustná. Kde je nutné se domlouvat. Kdo to všechno určuje? ZDE Jak se ta struktura objevila. A jaký má vztah k druhým. To znamená, je třeba chápat, že toto, o čem jsme celou dobu mluvili, je regionální (nacionální) elita.

Ale, dokud Byzance, Rusko a Japonsko navzájem o sobě nevěděli, oni mohli budovat své vztahy tak, lépe řečeno, oni mohli žít tak, jak uznali jako společnost za vhodné.

Ale jakmile ty (super)systémy se dozvěděli o sobě navzájem, objevil se úkol vzájemné interakce. Kde a jak kontaktovat. Kde využít zdroje sousedního systému a kde ochránit svoje, aby sousední systém je nevyužil.

Z toho vyplývá - na každé z těchto úrovní musí být nějací lidé, kteří budou realizovat vzájemné působení s těmi systémy, které jsou sousední ve vztahu k danému systému. Zapamatujme si to.

Potom se k tomu dostaneme. To je první stupeň k chápání toho, co je to globální elita. To znamená, v každém z těchto segmentů musí být elementy, které jsou v kontaktu se sousedními systémy.

Tedy. Jak se stalo, že všechny země ... my v žádné zemi současného typu nemůžeme najít jediný stát, ... všechny země na světě jsou právě takového typu (bez "vršku").

Stalo se to dávno, v antickém Egyptě. Dívá se žrec z okna svého chrámu, a vidí: Co vidí? Vidí Nil. Úzký pruh úrodné země, lidí mnoho, sociální konflikty, sociální napětí je velké, lidé se probívají lokty, a hryžou se navzájem... pokud se v Rusku dva sousedé pohádali, rozešli se na jiná místa a navzájem o sobě neslyšeli roky.

Odešel na samotu, poseděl týden, zlost přešla, poklepal si na čelo a zase se vrátil a vše bylo jako dřív. V Egyptě nebylo sociální napětí kam odvádět.

Dívá se žrec, který určuje dlouhodobou strategii rozvoje společnosti. A on chápe: Země není nekonečná. Jednou bude lidí tolik, že celá planeta bude osídlená jako antický Egypt.

Ale lidstvo žije, pro život potřebuje zdroje, starodávný Egypt má nedostatek zdrojů, A kromě toho, oni disponují znalostmi o předcházejících epochách a oni vědí, že na území Sahary kdysi byli kvetoucí zelené lesy.

Výsledkem lidské činnosti se tam objevila poušť. Z toho plyne, že někdo někde může vybudovat svou lidskou činnost tak, že kvetoucí kraj bude jednou proměněn v poušť bez života.

A před žrečestvem stojí úkol: jak to udělat, aby vzít pod kontrolu zdroje celé planety. A nedopustit spotřebování těch zdrojů bezcílně. Zachovat je do té doby, dokud žrečestvo a ti, kdo jsou potřeba, na planetě žijí.

Proto oni potřebují vypracovat strategii, jak ty zdroje uchvátit, a určit strategii, koncepci, jak ty zdroje využívat - kolik bude potřeba obyvatel pro podporu komfortní úrovně života - těch, kdo postavil ten úkol - a aby to vydrželo jak možná nejdéle.

Všechny strategie o "zlaté miliardě", zlatých 500 milionech pramení právě odsud. Ale - pokud se jedna takováto společnost dostane do styku s druhou takovouto společností /strukturou stejnou/ - pak vyvstane otázka.

A co dělat? "Jak bysme mohli zachvátit jejich zdroje?" To znamená, je třeba převzít řízení elitou a davem. To znamená, funkce predikce, realizovaná žrečeskou strukturou druhé společnosti, musí být zlikvidována.

Jak? A byl vypracován systém: je třeba zavést do této společnosti cizí prvek, který by byl schopen zlikvidovat žrečeskou strukturu dané země. Ale kam je možné zavést cizorodné těleso?

V žrečestvo? - ono samo zabezpečuje funkci hlídání bezpečnosti státu. V elitu? Ale jaká elita se jen tak uskromní a přijme mezi sebe někoho dalšího?

Aby to přijala elita, je třeba aby tu novou elitu přijalo žrečestvo. Zůstává jediná varianta - do davu. Ale i v davu je to podobné - řemeslníci a všechno další - kam to implantovat do davu?

Je jen jedna varianta - je třeba to cizorodé těleso zavést tam, kde nebude považováno za nepřítele nebude identifikováno jako nebezpečí, ale ono bude schopno realizovat ten vpád (agresi).

To znamená, ODSUD musí být SEM zavedeno něco, co dav, který je zde, nebude považovat za nebezpečí. Pro starověkou společnost byla tím "něco" vždy jedna kategorie občanů.

Byli to: OTROCI. Mluvící nástroje. V roce 1274 před naším letopočtem se odehrála Bitva u Kadeše. Na znamení své porážky v té bitvě, egyptský faraon Ramses II, nařídil postavit památník lidská pýcha - pokud by to neudělal, bylo by mnohem těžší identifikovat... ale on toužil blýsknout se, jaký je "borec".

A on postavil v Luxoru, v chrámu, památník. Na kterém je nápis (je to obelisk) "Všichni si myslí, že v bitvě u Kadeše mě Chetité porazili, ...ale následující TŘI TISÍCE LET ukážou, že, Chetity jsem porazil JÁ." Chtěl se pochlubit - JÁ jsem zvítězil.

A tato situace, mimochodem, leží v kořenech tragédie (ruského) Bílého hnutí. K čemu vlastně došlo. A došlo k tomu, že Chetité v bitvě u Kadeše zajali velmi mnoho otroků. Oni zajali ruzné vojáky a další, jednoduše získali velmi mnoho otroků.

A otroci to byli CHRÁMOVÍ. Mimochodem, analýza o formování nástroje agrese je "Sinajský pochod" od Vnitřního prediktoru.

Otroci to byli chrámoví Co to znamená, "chrámoví otroci"? U žrečestva se nachází na službě otroci, kteří už jen díky svému postavení disponují vyšší úrovní vzdělání, a určitými návyky, metodami, znalostmi o řízení společnosti.

Nu oni vidí žrece při práci, něco vidí, odpozorují, jen faktem své přítomnosti. Pokud je navíc ještě vyškolit speciálním způsobem, což i bylo provedeno během tzv. sinajského "pochodu" kdy vyvedli chrámové židy do sinajské pouště, kterou je možné na velbloudech překonat za 2 týdny, a vodili je tam dokola 42 let, za těch 42 let tam byly vzpoury a další věci.

Co proběhlo? Co bylo uděláno? Během pochodi staří lidé zemřeli, takže dětem nebylo možné předat znalosti. a rostoucí pokolení, tím spíše že jim byla prováděna obřízka, každý den procházelo tím samým - přesun po poušti na místo, kde byla egyptskými žreci umístěna dávka "manny nebeské", a tam večer ideologické školení (vymývání mozků) - "vy jste nejchytřeší, nejschopnější, jste vyvolení...

... váš úkol je ovládnout svět" Takovým způsobem jsou do cizí společnosti zavedeni otroci, kteří svou úrovní vzdělání výše, než prostý lid dané společnosti.

Začínají svou činnost, oni se stávají potřebnými pro své majitele, získávají si důvěru, například jeden z nich vešel do důvěry královské rodiny Fláviů a stal se známým Jozefem Fláviem, který napsal díla "Židovské starožitnosti" a "Židovská válka" oni se stávají potřebnými svým pánům, dostávají k dispozici mechanizmy realizace řízení, a oni začínají zde, mezi davem, dělat problémy tomu řízení, které provádí elita.

Nakonec se dostávají sem, přesněji řečeno, pronikají sem, probíhá revoluce, a revoluce smete žrečestvo. A toto žrečestvo začíná na strukturní úrovni řídit tento stát. Židovstvo, podle své "specifikace", vždy bylo tímto "úderným oddílem".

Ale není třeba se mýlit, že se jedná o Semity/antisemity, židoství je především IDEOLOGIE. Ale v žádném případě etnická skupina. "Sabra" jsou Semité, Aškenazi - to je na základě evropských etnik, Kaifeni jsou například Číňané, Falašové to jsou obecně černoši, Chazaři, kteří povstali proti Svjatoslavovi - tak Chazaři nejsou Semité. V této rovině je třeba chápat, že se jedná o společenství na základě určité ideologické osnovy.

Ale usilují vždy co? - O život v ghettech. Ghetto dovoluje... Ghetto, to je systém kulturní izolace židů, který jim dovoluje dávat svým lidem vyšší úroveň vzdělání, budoucím kádrům revoluce, a dávat jim ZNALOSTI O ŘÍZENÍ.

Na základě čehož oni se vždy dostávají na vrchol zde a mohou konkurovat s těmito, znalostmi o řízení... a co se týká profesionální specifikace, pak židé, to je byla vždy produkce oděvů a obuvi, to je farmakologie, to je advokacie, produkce předmětů rozkoše - šperkovnictví, a to je finančnictví.

To znamená - všechny specializace, které poskytují přímý dostup zde, k elitě. Ze začátku prostřednictvím profesionální činnosti, a později i prostřednictvím různých sňatků, a získání (jako Rothschildé např.) "původu".

Rothschild - žid, který získal sňatkem tituly a původ, dostal se do elity. Tedy. Příčina rozpadu v Rusku začalo 23., pokud se nepletu, ledna, ne, prosince 1791, když imperátorka Kateřina II. podepsala první nařízení o tom, že se zavádí tzv. "zóna osídlení" (Pale of Settlement, rusky "Črta osedlosti", pozn.) kde mohou žít židé, kdy byla vytvořena zóna uvnitř Ruska.

Přesně tehdy začala příprava k ruské revoluci. Car Alexandr II. v období před, ... (přesně si nyní nevybavuji... ale to není důležité) do roku 1880, zvláště nařízení roku 1880, dovolující prostým židům odcházet z občiny a žít odděleně, on fakticky neutralizoval tu "Črtu osedlosti" (zónu osídlení).

A za to ho odepsali, a v roce 1881 ho zavraždili. Organizátory jeho vraždy se ukázali být židé a většina jednotlivých účastníků byli také židé. dnes když si stěžují, "nás tam zavírali", omezovali... jde o to, že právě v tom kulturním prostředí bylo možné vychovat židy jako kádry pro revoluci, jakákoliv revoluce vyžaduje peníze, na to aby byla provedena revoluce, takzvané národní povstání ve Francii, v roce 1789, Angličané vložili (utratili) 24 milionů liber šterlinků.

O čemž bylo přímo oznámeno premiérem Pittem v britském parlamentu. Podle dobových měřítek to byla kolosální suma, ale stále nic ve srovnání s tím, pokud by bylo třeba Francouzské království, které se tehdy rozkládalo nejen v Evropě, ale i v Americe, bylo nutné porazit vojenskou cestou.

Náklady na vojenskou variantu by byly řádově vyšší. A vykonat revoluci, "národní povstání", možné bylo. A proto vložili určitou sumu a svrhli. Kdo svrhl krále? Svrhla ho elita, která později zemřela v důsledku krvavé čistky.

To samé v Rusku. Zavedli sem "črtu osedlosti", která připravovala kádry-revolucionáře, kteří se vyhýbají kontaktu s místním obyvatelstvem, a jsou vždy kádrovou základnou revolucinářů, disponují potřebnými znalostmi, a když jsou třeba profesionální návyky, postupují do normálních škol a získávají je tam.

Disponuje finančními zdroji, oni konkurují elitě. Je třeba poznamenat následující. Každý nástroj má tu vlastnost, že se časem opotřebovává.

Například sekera, sekáte, sekáte, pak je třeba naostřit. Podobně i se židovstvem. Jednou vytvořené, nemohlo nekonečně pracovat stejně efektivně na šíření politiky globalizace podle cílů globálního prediktora.

Jeho bylo třeba neustále "ostřit". A co to znamená, proč se "tupilo"? Jde o to že lidé pracují mezi druhými lidmi, vidí že oni jsou takoví obyčejní pracovníci (jako oni), nevidí konfrontaci s lidmi, a začínají se s těmi lidmi asimilovat.

Protože, ještě jednou zopakuji, židovstvo je svou podstatou sekta, a ne národnost proto byla udělána velká věc se státem Izrael, kdy nakonec židům dovolili stát se národem. Ale to je objemné téma.

Co se týká Ruska, Alexandra II. zavraždili za to, že se pokusil zrušit židovskou Zónu osídlení ("Črta osedlosti") a další byl Alexandr III. který, 1.června 1887 podepsal "výnos o kuchařčiných dětech". Tento "výnos o kucharčiných dětech" lze v plné míře nazvat "příkazem k organizaci revoluce roku 1917".

Nikdo jiný, a právě Alexandr III., který je považován za super-patriota, vytvořil osnovu té revoluce. podle nařízení o kuchařčiných dětech byl zaveden majetkový cenzus, který ohraničoval možnost získání době adekvátního vzdělání nemajetným vrstvám.

Tím se Ruská říše zbavila v jeden okamžik základny pro řídící kádry, přišla o národní kádrovou bázi. Co se týká zavedeného cizorodného tělesa, ono se činilo, mělo kategorickou převahu.

Ačkoliv se říká nemajetní atd., kupci první třídy ... jak se to řešilo? Velmi prostě. Leskov napsal povídku, jestli se nepletu, "Židovská kuvyrкkollegija" (židovské kotrmelcové kolegium).

A tam se uvádí historická anekdota. Anekdota ve starém smyslu slova - do 20. let 20. století "anekdota" znamenala "reálná zábavná příhoda", to jest reálná událost.

A o čem se v dané povídce píše? Anekdota je následující: Byl jeden hrabě, Martvinov, a car Nikolaj I. najednou uviděl, že všechny národnosti slouží v armádě, a židé ne.

A on se rozhodl, že sloužit budou. Ale sloužit v armádě znamená rozrušit ghetta, židé to nemohli dopustit. A Nikokaj I. provádí státní radu a všichni hovoří, že není třeba aby židé sloužili, a Martvinov říká - je třeba.

A tehdy přes chudého příbuzného, Martvinova přesvědčil "přijmi židy, oni ti řeknou dvě židovské slova a ty nemusíš říkat nic" "a oni mi za zprostředkování dají peníze, vyřeším si své ekonomické problémy, a jaká levota může být z toho, že k tobě příjdou, řeknou dvě slova, a ty neřekneš nic."

Nu, Martvinov souhlasil. Přišli za ním v určenou dobu židé, přinesli tři bečky zelí, postavili je před něj a řekli "Berte, mlčte."

Otočili se a odešli. Podíval se a ty bečky se ukázaly naplněné ne zelím, ale zlatými mincemi. Všechny tři. Nu co. Graf Martvinov byl člověk čestný, přijel na následující státní poradu a všichni opět dokazují, že židé sloužit nemají, A Martvinov mlčí.

Nikolaj I. se ho ptá - A co vy mlčíte, hrabě Martvinove? A on říká: "Prodal jsem se židům, že ani jedno slovo neřeknu." - Jakže? Nemůže být... - Přišli ke mě židé, postavili tři bečky se zlatem, řekli "berte, mlčte", nu já jsem vzal, tak teď mlčím...

Tehdy Nikolaj I. řekl: "Pokud vám zaplatili za mlčení, pak kolik zaplatili všem ostatním, aby prosazovali že židé sloužit nemají." a podepsal nařízení, podle kterého židé také musí sloužit v armádě.

Kvůli čemu to říkám. Nařízení o majetkovém omezení při vzdělání udeřil jen po prostému lidu Ruska. A zbavil carské Rusko své národní kádrové báze. Mnohonacionální kádrové báze.

A židé rešili možnost získání profesí prostřednictvím peněz. Veškerou otázku uspokojivě řešili, a produkovali tolik svých kádrů, kolik bylo třeba. Přišel čas a v Rusku proběhla revoluce.

Kdo ji provedl? Dokonce členové carské rodiny, "elita" prováděla únorovou revoluci, právě ona zradila zájmy Ruska. Ona ukradla vítězství v 1. světové válce.

Ne bolševici, jak se dnes tvrdí, ale tehdejší elita carského Ruska. Svrhla cara, dovedla zemi do občanské války, a tím shodila Rusko na kolena.

A k čemu v Rusku došlo? Bílé hnutí. Stala se následující věc: Odtud přišly kádry sem. Jsou připravení, znající, byli cílevědomě připravováni na revoluci. Oni ovládli řídící místa a posty.

Ale beznaděje je v jakékoli společnosti mnoho a dokud nebude dobrá organizace, nebudou vloženy peníze, například jen vytisknout prostou proklamaci, rozprostranit - to jsou také peníze a je třeba vydržovat a platit kádrové revolucionáře, je třeba posunovat se v rovině uchopení moci, podplácet elity a všechno možné další..

... to vyžaduje nemalé peníze. Ty peníze byly jen zde (židovstvo). Ostatní lidé, co měli? Národ v důsledku toho, že nepodpořil revoluci roku 1905, nepodpořil revolucionáře, a řekl elitě: ano, my jsme nespokojení s kvalitou vašeho řízení, ale dáme vám šanci to napravit - zlepšete kvalitu řízení a národ vás podpoří.

V roce 1905 se národ postavil za cara, revoluce neproběhla, ale skrz 12 let národ řekl: "Nesplnili jste společenskou objednávku a uvrhli jste zemi do války, kterou nepotřebujeme, a dovedli jste zemi na kraj propasti."

A proto národ, jakmile se objevila možnost, vstoupil spolu s nimi (židy) do revoluce. Ale velitelé byli oni (židé) - využili objektivně vzniklé okolnosti revoluce, aby uskutečnili průlom.

Ale většinu formoval národ - většina (bolšinstvo) - bolševici, a vznikla určitá situace, kdy profesionální revolucionáři začali v rovině řízení (budoucnosti země) konkurovat s těmi, kdo vyšel z prostředí prostého lidu - s bolševiky.

Co viděla elita - viděli přitomnost těchto (židů), viděla JEJICH teror ve vztahu k sobě. A v bílém hnutí jich bylo velmi mnoho. Mimochodem, v občanské válce je velmi těžké zorientovat se v stranách, kam jít.

Velkou roli hrají osobní vztahy. To, jak se mnoho lidí ocitá na špatné straně, velmi dobře ilustruje film "Věčné volání". Kde se dobrý člověk ocitl v bandě, pak poseděl ve vězení a teprve ve 2. světové válce se vyjasnilo, kdo je kdo.

Kým je starší bratr, kým je mladší bratr, kdo je za vlast a za národ, kdo je člověk a kdo banderovec.

Tak tedy, Bílé hnutí. Čísla je třeba rozdělit přibližně následujícím způsobem - rozdělit zhruba na tři části, zhruba po 600.000 u Rudých, u Bílých a neutrálních. Přibližně 600 tisíc v každé skupině. Říct že dobří se dali výhradně k Rudým - nelze.

Ano, byl byl tam Brusilov, ale byl tam i Muravjov a mnozí další. Říct že všichní špatní se dali k Bílým, také nelze. Byl tam Krasnov, ale byl tam i Děnikin, byli tam i další důstojníci, a dokonce generál Slaščov, který se stal předlohou pro generála Chlutova v románu "Útěk" Bulgakova.

A ten, když si uvědomil kdo je kdo, proti komu bojoval, proti vlasti, proti Rusku, nebo proti trockistům - těmhle, kteří usilovali o zničení Ruska, přešel nakonec k bolševikům a začal jim pomáhat připravovat důstojníky.

Carská rodina - Alexandr Michailovič (Romanov, pozn.) - rok 1920 a on už podporuje bolševiky, prohlašuje, že dělají správné kroky a obnovují zemi.

A vzpomeňte si na Velkou vlasteneckou válku - ti kdo byli za vlast, dali se na stranu bolševiků pokud mohli, a pokud nemohli, jako A.I.Děnikin, nemocný stařík nad hrobem, ale s Německem spolupracovat odmítl, protože miloval svou zemi.

A všelijací Krasnovové a jim podobní se ochotně dali na stranu Německa, protože o co jim šlo - zničit zemi, která si dovolila stát se Velkou bez nich, jim navzdory - dokázala, že "lůza" se bez nich obejde a dokáže to co oni ne, a proto jim šlo o likvidaci země v libovolné variantě.

Cokoliv, jakkoliv to bude potom, hlavně - zničit Rusko. Proto... u nás vytvořili naprosto realitě neodpovídající romantiku "bílého hnutí" a mnozí lidé to jednuduše nechápou - nechápou jak byla uskutečněna revoluce, jak byla země setnuta a jak poté museli bolševici v čele se Stalinem pracovat na obnově suverenity.

O tom bylo třeba říct ale vše říct nelze, takže přejdeme k následujícímu. Stalin, prováděje globální politiku, se setkal (konfrontoval) s politikou globálního prediktora.

Globální prediktor, který zlikvidoval žrečeské struktury ve všech zemích (v minulosti), řídil všechny země. Jak. V první řadě skrz formování koncepce řízení.

Koncepce řízení, jako pravidlo, která dominuje ve všech zemích, a je přítomna buď přes silový element, nebo přes ideologický, je přítomna jako pseudokřesťanské / židokřesťanské náboženství.

Starý zákon, jestli se vyjadřovat vojenským jazkykem, obecně Tóra - je vojenským jazykem řečeno "kodex pro důstojníky", a Nový zákon, kterým se řídí mimo jiné i pravoslavná církev, to je "kodex pro vojíny".

Proto porazit na základě Nového zákona Starý zákon se nepovede - protože v Novém zákoně je založeno všechno to, co je třeba pro vyplnění Starého zákona.

Je nutné přehodnotit obecně koncepci řízení jako celek. Pokud jsme se tedy v regionálních elitách zorientovali, u globálního prediktora vzniká situace, - jak řídit země a národy.

Za tím účelem se vytváří určitá mezivrstva z nadstátních systémů řízení. Která se také nazývá "nadstátní (nadnárodní) systémy odsouhlasovávání rozhodnutí a řízení" to jsou ony "bilderbergské kluby", Komise 300, zednářské lóže, cokoliv co se hodí... celé spektrum.

(ohledně struktury GP jsme měli celou lekci, kde to bylo rozebráno, vše říct krátce nejde) Ale! - kdo se účastní těch "komisí 300" a podobných? - Jsou tam představitelé těchto elit.

To znamená, podle konceptuálních osnov je nutné toto, a tato osnova se skládá z 358 rodin světa, které ovládají 1/2 veškerého majetku světa. Nyní už to jde k 60%. A nyní bylo zveřejněno, že 176 korporací kontroluje prakticky celou světovou ekonomiku.

To pramení odtud, skrz další korporace. A oni skrz ty struktury vypracovávání dohod, kde například od nás se účastní Čubajs, tuším že ten sedí v "Komisi 300", oni (GP) provádí zde (regionální elita) svou politiku.

Za tím účelem, aby národní představitelé pracovali jak mají, je tahají na různé Davosy a podobně, kde jim dávají "školení" - co je třeba dělat a kde, a jak atd.

A kdo jim to školení dává? - ty samé rodinné klanové nadstátní oligarchické struktury, - 358 rodin světa, potomci staroegyptského žrečestva, oni formují tu politiku.

A jak ji formují? Velmi jednoduše. Přijíždí například nějaký Čubajs, "důležitý", účastní se zasedání atd. A u něj pomocník - "technický specialista" - který pochází odsud, z těch 358 rodin, mající korporativní zájem ve vztahu k němu.

Ke globálnímu prediktoru, tam je ještě třeba chápat jak se formuje periferie GP, a celkově ta struktura - globální prediktor.

Tedy: NADNÁRODNÍ ELITY jsou ZÁSTUPCI TĚCH 358 RODIN, a také lidé, pracující na jejich zájmy, implantovaní do systémů státního řízení. Proto: státní instituce "Spojené státy", velvyslanec USA Payett, na Ukrajině, jemu State department USA, v jehož čele stojí vždy představitel nadnárodní globální elity, dává příkazy, on je plní.

Ale v praktické činnosti nemá globální elita dostatek členů, aby v každé zemi obsadila všechny potřebné posty, tím spíše, že je třeba je "vytahovat", odsud sem je třeba vytahovat lidi, kteří budou v nadnárodních strukturách dostávat doporučení (příkazy).

Proto musí pracovat se všemi, a někoho přitom tlačit nahoru. A ten, řídíce se svými představami o národních zájmech, dá jako představitel národní elity Payettovi jiný příkaz.

A Payett ho opět vyplní. Protože přichází ze stále téhož State departmentu, od jeho přímých nadřízených. Payett nemá právo ty příkazy nevyplnit. Odtud plyne tření, nelogičnosti.

Payett dělá jedno, Payett dělá druhé - protože plní různé příkazy a nezasvěceným lidem se zdá, že je "podivný", dělá si prostě co si zamane apod.

Ve skutečnosti se jedná o projevy hlubokých rozporů mezi zájmy globálních elit a zájmy národních elit. A konkrétní lidé jsou jen představiteli.

A "konce", takové jako velvyslanci, musí plnit příkazy obou sil v pozadí. V krátkosti, trochu zmateně, protože není dostatek času... přesto, srozumitelné, nebo je zde třeba ještě něco vysvětlit?

V nadnárodních globálních elitách. Protože s národní elitou jsme udělali jasno: nic ve skutečnosti nerozhoduje, je řízena na úrovni koncepce, která je představena, řekněme, v pseudokřesťanství,

ona s ohledem na nadnárodní sktruktury souhlasování a řízení "vpisuje" svou zemi do daných scénářů podle svého chápání a zájmů, v interakci s ostatními zeměmi, ALE - diktát pravidel probíhá odtud, od nadnárodních elit.

A ty realizují zájmy globálního řízení, globálního prediktora. Mimochodem, v této souvislosti bych chtěl říct. Existuje taková disciplína "konspirologie".

Konspirologie vždy hledá struktury. Ale v dané situaci je velmi velmi těžké najít strukturu. Ale existuje jak strukturní spiknutí, tak bezstrukturní spiknutí.

Z momentu, kdy je SEM implantováno cizorodé těleso, které bude realizovat řekněme Říjnovou revoluci nebo Buržoazní revoluci, ubíhají dokonce ani ne desetiletí, ale staletí.

Bezstrukturní spiknutí existuje, ale strukturně se realizovalo jen v roce 1905, 1917. O hnutí "Narodnaja volja" už nemluvím, tam byla příprava, pilování struktury, jakou bude.

To znamená, že hledat strukturu v nejposlednější moment už je neužitečné. Zopakuji: pokud by Alexandr III. nepodepsal onen "Úkaz o kucharčiných dětech", v roce 1887, pak bylo možné vyhnout se revoluci, protože by se připravovaly národní kádry. Špatně nebo dobře, ale připravovaly by se.

A nebylo by neustálé zhoršování kvality řízení ze strany státního aparátu, ze strany státních elit. Které ovlivňovali cestou úplatků (ala hrabě Martvinov) - to provádět a to ne, atd.

Car Mikuláš II. píše expresní telegram Wittemu - nepodepisovat dohodu s Japonskem, nekapitulovat. Witte podepisuje a kapituluje, mimochodem, Witte pochází odtud, za peníze získal potřebnou kvalifikaci pro státní službu zde, a dostal se k caru na úroveň státního řízení. Car mu píše: "Nepodepisuj!" a on kapituluje a dává Japonsku půl Sachalinu a vše další... car ho trestá?

Nikoliv, povyšuje ho. Proč? Protože vše už je na místech. Dokud bylo spiknutí bezstrukturní, nikdo ho neviděl, metastázy pronikly do všech vrstev společnosti. A car už nemohl potrestat Witteho, kterého mu jmenovali jako premiér-ministra.

A car nemohl ochránit Stolypina, ať už ten byl jakýkoliv, ale byl představitelem národní, regionální elity - jeho zlikvidovali a místo něho dali Witteho.

Takzvané obřezání národních elit ze strany GP?

Ano, to je obřezání národních (regionálních) elit. Ale realizovala to samotná "elita", zbytečně se "bílá emigrace" ptá: "A za co? (nás likvidovali)" - za TOTO.

Za to, že se k vlastnímu národu chovali jako dobytek, a že vy jste potom realizovali, při odporu ze všech stran, jak během 2. světové války, kde "bílí" šli kárnými oddíli a srovnávali se zemí, tak během občanské války, kdy se snažili "dobytek" zahnat zpět do ohrad.

Ti, kdo byli normální, patrioté své země, ti ideologickou propast překročili a pracovali se Stalinem, Anton Ivanovič Děnikin nebyl schopen překročit - pozice zavazuje, vše probíhá nejlepším způsobem s ohledem na reálnou mravnost a ETIKU.

No nemohl velitel "dobré" armády jít na dohodu s těmi, s kým bojoval. Ale on nezačal ani bojovat proti Rusku (SSSR). Jakkoliv by mu to nenabízeli. Taková tedy situace, ale to je jen velmi zhruba nastíněno.

Valeriji Viktoroviči, je možný dotaz?

Jistě.

Periodicky vzniká situace, kdy regionální elita přestává chápat své místo a snaží se svrhnout globální elitu, jak se např. nyní pokouší regionální elita USA?

Ano. USA svou zahraniční politikou stále leze do zelí globální politice GP, USA si myslí, že to je jejich vnější politika, myslí si že jsou "kormidelníci" světa.

Oni nechápou mechanizmy řízení z nadstátní úrovně, jsou podobné nic nechápající loutky jako regionální elita libovolné jiné země.

ALE - protože USA byly světovým četníkem, oni na základě toho aspirují na vyšší pozici. Oni viděli, jak Globální prediktor skrz USA (jejich elity) organizoval první i druhou světovou válku, díky tomu regionální elity USA získaly nějaké zkušenosti.

Organizovali vzestup USA, a regionální elita USA na základě zkušeností 1. a 2. světových válek přemýšlí nyní následovně:

Pokud teď zorganizujeme 3. světovou válku, vše se nám podaří... máme zkušenosti, vše další, viděli jsme výsledky...

Ale oni nedisponují technologie této konceptuální úrovně. Oni disponují technologiemi regionální úrovně - zajištění vnitřních úkolů.

Tím disponují, ale pokud se pokouší hrát na globální úrovni, dostávají okamžitě "po prstech" - bezstrukturní řízení je vždy mocnější než strukturní. Strukturní je jen rychlejší.

Ale bezstrukturní může pracovat s předstihem, jako například publikace CNN o balistických raketách, které použili ukrajinští fašisté. To bylo uděláno z této úrovně.

Je možné po takové publikaci, která proběhla s předstihem, realizace toho chemického útoku - teroristického činu? Mělo to zabít spoustu lidí, ale realizace začala být problematická - jako by vás nasvítili reflektory.

A všimněte si, na posledním zasedání OSN ohledně humanitární katastrofy na Ukrajině, kdo tam chyběl? Představitelé USA a Ukrajiny. Proč? Už nemají co říct!

Už se dolhali do takového stavu... Oni obecně už jen oznamují světu :"JSME SILNÍ, A PROTO MÁME PRAVDU."

My jsme oznámili že budeme dělat to a to a vy si už sami vymyslete zdůvodnění, proč jsme v právu. To je demontrace slabosti regionální elity USA!

Zamyslete se, proč se dnes každý strefuje do Jen Psaki, Mary Harf, představitelky Bílého domu... Protože to bylo DOVOLENO. Dříve, bez ohledu na nesmysly, které ony produkovali, všichni to akceptovali a v klidu se rozešli.

"Náčelník promluvil", proto nelze namítat. A co se děje dnes? Strefuje se do nich Associated Press, nástroj Globálního prediktora, který pro něj formuje informační prostředí, chápete?

Ve výsledku vzniká co: Psaki a spol by chtěla něco namítat, ale jim udělali vzdělávací systém takový, aby se nikdy nestali konkurenty pro tuto úroveň.

Nejsou schopní ničeho, bez podpory od GP, ani ve státním řízení, ani v nadstátním řízení. V souvislosti s tím je velmi mnoho situací, i u nás, kdy říkají: A proč se elity tak podřizují a tak spolupracují s nadnárodními elitami, globálním řízením atd?

Ale tady je nutné pochopit jednoduchou věc:

  • elity, které řídí státy, nedisponují znalostmi o řízení států v dlouhodobé perspektivě.
  • pro ně je proto velmi důležité ziskát "ukazatele" alespoń na 500 let dopředu, o čemž neustále básní Děvjatov: "Aaach, oni tam na 500 let dopředu plánují..." - kdo tobě (Děvjatovu) brání plánovat, studovat zákonitosti řízení?

Proč je efektivní Putin? No proto že on řídí s perspektivami na desítky let dopředu, na tisíciletí. Byl u nás jeden premiér, Viktor Stěpanovič Černomyrdin.

Schvalovali další katastrofický rozpočet v Dumě, a on tam řečnil: "Já vám napíšu libovolný plán na 3000 let dopředu, jen mi řekněte, co dělat právě teď!"

Jde o tom, že pokud NEVÍŠ, jaký cíl máš pro rok 3000, NIKDY nebudeš znát, co dělat TEĎ. A všechny regionální elity (národní), žijí "právě teď".

Skáčou "právě teď", aby dokázali, že nejsou Moskali... O tom je celé jejich "řízení"... a tito zde jen řídí, realizují informační zásahy do systému, pokaždé měníc informační prostředí, ve kterém tyto "elity" zde jsou neakceschopné.

Proč? Technici nechápou, proč jejich projekty nejsou nikomu potřeba a nejsou financovány, finančníci nechápou, proč by měli investovat do "techniků".

A tihle, sebraní z různých "Eurovision", ruzní Conchiti Wurst, formují obecná směr, když napříkad teď na Ukrajině většina nechápe, "k čemu je nám vůbec potřeba všechen ten průmysl..."

To bylo i mezi bandity v Čečně - k čemu průmysl? Kulomety budou i bez něj, telefony budou i bez něj... Z nebe se materializují sami od sebe...

Oni nechápou, oni "potřebují" zničit Donbas, a potom u nich "nastoupí štěstí". Nebude nic, jakmile zničí průmyslu, ztratí základ pro schopnost konkurence s druhými takovými objekty (státy), někdo je přitlačí...

To je to, o čem je řeč - národní elity nedisponují potřebnými znalostmi a proto ten, kdo zná a chápe více, jimi může řídit.

Jaktože Putin konkuruje Globálnímu prediktoru? Protože on nemá podobné nadnárodní instituce, ty vytváří teprve nyní, BRICS atd. EES (Eurasijský ekonomicky svaz).

On vytváří tyto nadstátní systémy souhlasování a řízení, on bojuje, cíleně vrhá určitou informaci, která ruší řízení těchto (GP) a těmto (národní elity) ukazuje nutnost bránit se informaci od GP.

Díky tomu procesu se nadstátní struktury řízení typu Bilderberg, Římské kluby, Komise 300, Trilaterální komise atd. stávají NEFUNKČNÍMI. Přicházejí o svou funčknost.

Nu, všechno naráz neřekneš, jen zopakuji z čeho jsem začínal. Jen to co jsem nyní řekl za hodinu a něco, jsme na seminářích probírali 15 hodin, jen teorii.

Můžete se podívat na videa seminářů. A co se týká Globálního prediktora, snažil jsem se tématem zabývat v "otázkách a odpovědích". Nejsem schopen vám ukázat jedno místo a říct, tady to vše najdete...

Ta informace je v pracích Vnitřního prediktoru, ano? Ale říct "čtěte práce VP SSSR, tam najdete vše", to je k lidem přezíravé, z toho prostého důvodu že se jedná o desítky knih.

Kolik knih by bylo nutné přečíst, co kde hledat atd. Z toho důvodu dáváme ve videích vždy maximálně 2 knihy jako doporučení, šetříme čas lidí.

Ohledně GP můžu opět jen poradit obrátit se k těm dílům Otázek a odpovědí, kde ty otázky zadávali a odpovídal jsem...

[následuje organizační info, výklad pokr. od času 1.09:00] [dotaz ze sálu na téma, co je to fašizmus]

Fašizmus, to je systém řízení. Jeden z typů společenského samořízení společnosti, který je ale možný výhradně v davově-"elitární" společnosti.

Když jsme hovořili o bělogvardějském projektu, nebo marxistickém projektu, my hovoříme v principu o fašizmu. Jde o to, že fašizmus je ideologicky všežravý.

Principiálním je pro něj vždy jen struktura společnosti - davově-"elitární". Tahdy je možné zformovat systém řízení, který se ukáže fašizmem.

Fašizmus se může přikrývat libovolnými ideologiemi, ale jeho podstata spočívá v čem:

V aktivní podpoře tzv. malých lidí, zdůrazňuji, v AKTIVNÍ PODPOŘE ze strany "malých lidí", v důsledku JEJICH VLASTNÍHO IDEOLOGICKÉHO přesvědčení, v čem spočívá jejich aktivnost - oni jsou ideologicky motivováni vlastním přesvědčením

A co podporují? Oni podporují SYSTÉM ZNEUŽÍVÁNÍ MOCI elitární oligarchií, která nabízí nespravedlivost (faleš, zlo) jako jedinou pravdu, a vší svou mocí kultivuje tu nespravedlivost ve společnosti, čímž aktivně brání lidem v jejich možnostech stát se Lidmi.

Veškerá moc je na to orientována - představit vědomé zlo jako dobro, a kultivovat, implementovat to zlo do společnosti. A aby to probíhalo, dělá se ještě jedno:

Opět, vší svou mocí potlačují ty, kdo pochybuje o spravedlivosti té vládnoucí oligarchické elity a jí prováděné politiky, a také ty, koho z toho vládnoucí režim jen podezřívá.

Podívejte se co se děje na Ukrajině - krystalicky čistý fašizmus. "Ukrajina nade všechny!", zavádějí se naprosto nelidské formy interakce, všichni kdo s tím nesouhlasí jsou likvidováni

Ppodívejte se nejen na Lugansk, Doněck, ale na Oděsu. Pojali podezření vůči lidem a spálili je zaživa. Takže fašizmus může být všude.

To že bílé hnutí našlo společnou řeč s Hitlerem, to bylo na této osnově, na osnově fašizmu. Oni potlačovali, opakuji, pro ně bylo principiální zlikvidovat "dobytek", který si dovolil stát se člověkem.

Veškerou dostupnou mocí likvidovat všechny, kdo pochybuje o správnosti politiky vládnoucí oligarchické elity, a likvidovat i ty, koho začnou podezřívat.

ZDE SE NACHÁZÍ kořeny zvůle bílého teroru jak během občanské války, tak během 2. sv. války. A to je to co šíří takoví jako ProsvirninSputnik&pogrom (internet-těleso, pozn.), oni usilují o toto, chtějí zlikvidovat ruský národ kompletně.

Protože ruský národ se s fašizmem nepřátelí, ruský národ buduje samořízení společnosti na základě soubornosti, a to NENÍ DAVOVĚ-"ELITÁRNÍ" STRUKTURA SPOLEČNOSTI.

(nejasná poznámka o trockistech ze sálu)

Protože to i trockisté jsou, oni ve všech společnostech budují rovnou fašizmus. Spojené státy - zcela fašistická společnost.

Podívejte na ně z hlediska kritérií: nespravedlivost představují a šíří jako spravedlivost, potlačují všechny, kdo pochybuje o spravedlivosti prováděné politiky. Všechny. A stačí podezření.

A ta jejich tzv. "demokracie" - vy pochybujete o naší spravedlivosti? Pak příjdeme k vám. Se všemi letadlovými loděmi. A budeme vás bombardovat.

To bylo tak jen velmi krátce, ale doufám že dnešní vysvětlení pomůže lidem v orientaci v regionálních a globálních elitách, v Globálním prediktoru, v různých proudech, co je to fašizmus atd.

Všem díky za práci, na slyšenou.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika