V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 24.08.2015 (O Evropském chalífátu)

  • Posted on: 29 August 2015
  • Hits: 5
V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 24.08.2015 (O Evropském chalífátu)

Martin Dempsey o NATO, útok ve vlaku z Amsterdamu do Paříže, Porošenko v Berlíně, o Československu a Mnichovské zradě, Kissinger, Jakunin, Francouzi připravují propagandu o ponorce Kursk, o dovážení muslimů do Evropy...<span id="key_word"><a href="https://www.sepsale.com/category/423">Air Jordan XVIII 18</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 24.08.2015. Začneme otázkou, kterou jste Valeriji Viktoroviči sám vybral a proč.

Proč? Přesněji tedy událostí. Událost. Tedy událostí se tento týden událo velice mnoho a velmi zajímavých. A všechny korunovala jedna jediná symbolická událost. Tou symbolickou událostí bylo vystoupení předsedy Spojeného výboru náčelníků štábů ozbrojených sil USA Martina Dempseye.

Na jeho oficiálním pentagonském webu je uvedeno, že když vystupoval na setkání se zástupci Obranných sil Irska v Dublinu tak prohlásil: "Myslím si, že jedním z cílů Ruska je diskreditace NATO, anebo, což je ještě nebezpečnější, vytvoření podmínek, v nichž nebude Severoatlantická aliance schopna plnit své úkoly."

Jediným úkolem Severoatlantické aliance NATO je vojenská konfrontace s Ruskem, vojenská porážka Ruska. Byla vytvořena proti SSSR a teď je zaměřena proti Rusku. Mnozí "patrioté" často...

Zde je třeba malé vysvětlení. Mnozí patrioté často říkají, že jsme prohráli Studenou válku. Studenou válku jsme neprohráli. Ještě říkají, že začne nějaká nová Studená válka, jako by ta stará někdy skončila. My jsme neprohráli Studenou válku, prohráli jsme jednu její bitvu.

Informační studená válka je vedena od doby, kdy existuje lidstvo. Mění se subjekty studené války, ale ten boj probíhá neustále. Je to boj o zájmy. Dokud existují zájmy, dochází k jejich střetům. Pokud si jeden subjekt přeje něčeho dosáhnout na úkor jiného subjektu v boji, v informačním boji, tak vlastně bojuje ve studené válce.

Studená válka je proti Rusku vedena od samého počátku existence ruské civilizace. Neustala nikdy ani na chviličku. Ať už Rusko existovalo v jakékoliv své podobě: jako Kyjevská Rus, Moskevská Rus, Moskevské velkoknížectví, Ruské impérium, Sovětský svaz, Ruská federace... Západ vždy vedl studenou válku proti Rusku.

Ve 20. století byl jako nátlakový nástroj proti Rusku na 6. prioritě vytvořen blok NATO, který existuje doposud. Neustále nám tvrdí, že jsme prohráli studenou válku, a že jsme ÚDAJNÌ měli štěstí, že Američané ÚDAJNÌ neměli dost času nebo sil, anebo dost chuti, dorazit Rusko v 90. letech.

Oni tu možnost neměli. Neměli dost sil, jinak by to udělali. Když Clinton prohlašoval, že Rusku dovolí existovat, ale nedovolí mu stát se velikým, tak šlo o prohlášení vyplývající z jejich bezmoci. Nedokázali si s Ruskem poradit.

Nedokázali ho spolknout, protože by se udusili, kdyby to tenkrát zkusili. Proč je možné to s takovým klidem tvrdit? Pokud by tenkrát dokázali Rusko zničit, nepotřebovali by NATO protlačovat směrem na východ.

Oni však pokračovali s obsazováním jednoho území za druhým, a všude se nově upevňovali. Ten jejich postup, to obsazování pokračovalo bez ustání. Neustále docházelo k našemu oslabování s nadějí, že se rozpadneme, což by promptně dokončili další svou "policejní" misí.

Jenže se jim to nepovedlo. Proto nemůžou teď tvrdit a prohlašovat, že snad tenkrát neměli chuť něco udělat, nebo že k tomu nedošlo z jiných důvodů. Nedokázali to jenom z jednoho důvodu, že Rusko bylo nad jejich síly. Bylo ještě příliš veliké.

Stabilita systému, který založil Stalin, byla v postsovětské době stále příliš veliká. A vůbec celé ruské civilizace jako takové. Proto s tím nic nedokázali udělat.

Ano, úder nám uštědřili silný, ale s konečnou platností zničit Rusko nedokázali. A udělat to chtěli, proto také pokračovali s dalším obkličováním Ruska. Začali protlačovat NATO směrem na východ a to včetně bývalých území SSSR, Ruska, které přičleňovali k sobě a postupovali směrem k Moskvě, k Petrohradu, až k samotnému Rusku.

Začali budovat různé protiraketové obrany prý proti jakýmsi iránským raketám. Všechno to bylo zaměřené proti Rusku. Pokud by nad Ruskem vyhráli ve válce, tak by nic podobného nemuseli podnikat.

Uvědomovali si, že Rusku uštědřili závažný, obrovský úder v důsledku zrady jeho elit, jenže nebyl smrtelný. Rusko se stejně zase vzchopí a bude se dále pozvedat. Proto se také NATO připravovalo na ten okamžik, až se Rusko začne vzpamatovávat.

Ten okamžik teď nastal. Stalo se to v době, kdy Rusko začal řídit náš vůdce Putin. Putin začal se stabilním pozvedáváním našeho státu. A co v první řadě začali vykřikovat právě "patrioté"? Putin je člověk Američanů, proto bychom se s nimi měli spojit a Putina svrhnout.

Proboha pánové, říká vám vůbec něco slovo logika? Neustále jste společně s Američany pracovali proti Putinovi. Celou tu dobu jste mu házeli klacky pod nohy! To vy jste mu v době po roce 2000 bránili v obnově Ruska!

Ani vás nenapadlo mu pomáhat bránit se Američanům. Celou dobu jako kolovrátek: "Pryč s Putinem! Nehlasujte za Putina!" A za koho jsme měli hlasovat? Snad ne za Zjuganova, za toho "na to nemáme" a "vše je ztraceno"? Který neustále stál před Američany v pozoru?

Který si libuje v ponížených pukrlatech? Z nějakých důvodů... Právě takoví jsou někteří ti "patrioté", řekl bych. Takže Rusko se začalo pozvedat. Prý diskreditace NATO! Jak je možné jej diskreditovat?

Víte, s odkazem na skvělé dílo Arkadije Gajdara o Timurovi a jeho partě, je možné uvést takové podobenství. Byl kdysi takový Miška Kvakin, který se svojí bandou kradl ovoce ze zahrad. Mnozí se ho obávali, jak byl silný.

Co si taky počít, vždyť by nás jinak zbili, nenechali projít... Je potřeba se s tím smířit. Jenže se objevil Timur a jeho parta. A najednou všichni uviděli, že Miška Kvakin vlastně není tak strašný a všemocný.

Že se mu dá čelit! Tak to je ta "diskreditace". Stejné je to s USA. Dokud neexistovalo silné Rusko, které by dokázalo USA říci: "Tak dost!", vedly si USA jako slon v porcelánu. Všechno rozbíjely, všechny zašlapávaly do země...

Najednou se objevilo Rusko a ukazuje se, že USA vlastně nejsou tak strašné, že nejsou tak akceschopné, tak všemocné, pokud se jim někdo správně dokáže postavit. Tak, jako to dokáže ruský vůdce Putin.

To je tedy ta diskreditace. "My přece..." Ta jejich neustálá prohlášení, díky kterým dominovaly ve společnosti, se ukazují být prázdnými. To však právě vede k tomu, co řekl: "Horší a nebezpečnější je však vytvoření podmínek, v nichž nebude Severoatlantická aliance schopná plnit své úkoly."

Tedy dále vytvářet nátlak na Rusko. A jak by chtěli v tom nátlaku pokračovat? Ve vojenském aspektu? Na 6. prioritě Rusko zastrašovat nemohou. Všichni, kdo kdy přišli do Ruska s mečem, zahynuli a všichni to velmi dobře vědí.

Jedinou variantou... Jedinou variantou, jak může NATO zvítězit nad Ruskem, je opět podplatit ruskou elitu, které se potom zbaví. Jenže ať už je ruská elita jak chce tupá a prozápadní, tak to přece jenom nakonec pochopila, že když jednou to Rusko prodají, stanou se okamžitě nepotřebnými.

Protože jakmile Rusko nebude existovat, nebudou potřebovat ani je. Užiteční jsou pouze, dokud dokážou škodit Rusku a prodávat jeho zájmy. Takže vytvoření silného ruského státu absolutně znehodnocuje celé to NATO.

Jedná se tedy o vytvoření podmínek, kdy NATO nedokáže naplnit svůj cíl - zničit Rusko. Toho se tedy USA tolik bojí. USA začaly jít hlavou proti zdi. Začaly se dít velmi zajímavé věci.

Minulý týden někdo střílel na velvyslanectví USA v Turecku. Tedy předminulý týden. Minulý týden někdo zaútočil na muzeum nacházející se vedle rezidence tureckého premiéra Ahmeta Davutoglu, který v té době tvrdil, že Turecko je ostrůvkem bezpečí.

A někdo si tedy ve stejné chvíli zastřílel. Ty útočníky chytili vedle německého velvyslanectví. Což je velice zajímavé. O těchto útocích nám tvrdí, že se jednalo o teroristické činy.

K těmto teroristickým činům se však nikdo nepřihlásil. Víte, historie je zajímavá tím, že nám poskytuje velice mnoho údajů o tom, proč k takovým útokům dochází.

Například datum 30. ledna roku 1829 je významné tím, že se tehdy odehrál masakr na ruském velvyslanectví v Teheránu, při kterém zahynul ruský velvyslanec Gribojedov. Byl to velice ošklivý útok. To byl teroristický čin! J

eště existuje jeden případ útoku na velvyslanectví. Nejednalo se o teroristický čin, byl to útok na velvyslanectví. V roce 1999... ... došlo k útoku na velvyslanectví USA v Moskvě, pokus o jeho ostřelování.

Tehdy právě USA začaly bombardovat Jugoslávii, veřejnost byla rozhořčená a někdo proto střílel po Američanech. Tedy přesněji řečeno pokusili se o to, protože se jim to nepovedlo.

Co mají za cíl takové jalové útoky? Diplomaté a velvyslanectví mají být z podstaty věci nedotknutelní. Ať už byste si to přáli sebevíce, a nelíbila se vám činnost daných velvyslanců, nesmíte na ně ani útočit, ani je zabíjet.

Pokud na ně tedy někdo začne útočit, střílet, tak to znamená negativní reklamu pro danou zemi. Ten útok v roce 1999 na velvyslanectví USA v Rusku byl tedy negativním informačním útokem proti Rusku.

"Jsou to prostě barbaři! Vůbec nechápou, že útočit na velvyslanectví se nesluší!" "Že se vše má řešit diplomatickou cestou!" Nikomu se sice nic nestalo, ale Rusko bylo na Západě řádně propráno!

To samé se teď děje v Turecku. Veřejnost je teď v Turecku orientována protiamericky, protože se jim Američané míchají do jejich věcí. Gribojedova tehdy v Iránu opravdu zabili. To znamená, že je něčím asi poškodil.

Nás se snaží přesvědčit, že ruský car kvůli dárku v podobě diamantu Šáh shodil smrt Gribojedova ze stolu, že jako pro něj přestala být důležitá.

Ve skutečnosti nebyl Mikuláš I. takovým hlupákem, jakého se z něho snaží udělat. Perský šáh k nám s poselstvím vyslal svého vnuka. V těch dobách... V těch dobách bylo na Východě zvykem odevzdávat člena carské rodiny, vládnoucí rodiny, jako rukojmího za něco, čeho se dopustili.

Posílali dary a také rukojmí. Car dary přijal, ale rukojmí si neponechal. Navíc toho rukojmího, šáhova vnuka, obdaroval vlastními dary, přičemž mezi nimi bylo i 12 děl nejnovější výroby.

Co myslíte, v čem spočívá podstata takového jednání? Věc se má tak, že tehdy byly vedeny mezi Iránem a Ruskem války a právě v té době byl uzavřen Turkmančajský mír. Ani Irán, ani Rusko si nepřály zase spolu začít bojovat. Takovou válku by přivítala pouze Velká Británie.

Kdo se snažil dosáhnout zrušení té mírové dohody? Víme, že se o to snažily osoby přímo z nejbližšího šáhova okolí. Jenže šáh poslal svého vnuka jako rukojmí! Ruský car to pochopil, věděl, kdo mu co vzkazuje, proto daroval ta děla. Sám tak vzkázal: "Budeme bojovat proti našemu společnému nepříteli spolu!"

Náš konflikt jsme již vyřešili. To je tedy jedna z metod. Další metodu, při které se nejedná o útok, ale o jiný způsob využití velvyslanectví, nám předkládá opět Rusko společně s Iránem.

Mimochodem, ještě k útoku na velvyslanectví. Opět ruský příklad. 06.07.1918 byl zabit německý velvyslanec Wilhelm von Mirbach Kdo ho zabil? Jakov Bljumkin.

Jakov Blujmkin byl jedním ze zakladatelů Čeky (VČK). Jak se tam dostal? Díky kvótě pro levé esery, kteří byli v první sovětské vládě. Proč tedy z ničeho nic Jakov Bljumkin zabil toho velvyslance?

Protože na sjezdu bylo přijato rozhodnutí obnovit válku. Mnozí si myslí, že Německo podepsalo kapitulaci, vůbec ne. Německo tu válku neprohrálo. Ani jediný zahraniční voják nevstoupil na německou půdu.

To Německo bylo na cizích, nepřátelských územích, i ve Francii a Rusku. A v té situaci vnitřní nepřátelé Německa podepsali napřed příměří, a potom Versailleský mír, na základě kterého se Německo ocitlo mezi poraženými.

Tak toto přímo souvisí s tím, co se stalo v Rusku. Británie potřebovala vítězně ukončit 1. světovou válku. Bylo tedy nutné, aby britská a francouzská armáda vstoupila do Berlína.

Jenže to nemohli zrealizovat, dokud mělo Německo na západní frontě silnou armádu. Ty vojáky museli nějak zaangažovat v Rusku. Mimochodem teorie, tedy spíše Trockého heslo: "Ani válku, ani mír" řešilo právě tento úkol.

Aby se německá armáda stále zdržovala na ruském území a nepřesunula se na západ. Takže pokud bychom zaměstnali vojáky ze západní fronty bojovými akcemi v Rusku, umožnili bychom Británii její vítězný vstup do Berlína a jasnou kapitulaci Německa.

Proto se postarali o vraždu velvyslance, aby proti sobě ve válce poštvali... Stejně jako v případě Gribojedova, když zde zabili von Mirbacha, udělali to v zájmu Británie. Pokud by takto Británie poštvala ty státy do války proti sobě, tak by vyhrála.

Vyšlo by jí to, ale protože v Rusku levou eserovskou vzpouru potlačili, neumožnili jí rozhořet se a válka mezi Německem a Ruskem nebyla obnovena, museli použít tu historickou diplomatickou falešnou hru napřed s příměřím, a potom s mírem.

Proč o té věci mluvím. Protože Blujmkin přece také nebyl za vraždu toho velvyslance potrestán, protože to Trockij nedovolil. Vzal ho pod svou ochranu. Trest pro Bljumkina tehdy mohl přinést zkázu celému státu a bolševici to proto neriskovali.

Zaplatili za to ale plnou cenu. Pamatujete? 30. srpna došlo k útoku na Lenina a zabili Urického. Byla to počáteční fáze vzpoury. Jak reagovala Čeka? Obsadila velvyslanectví a zlikvidovala spiknutí velvyslanců.

Když něco podobného provádí stát, tak se velvyslancům nic nestane. No s výjimkou jednoho debila, který sám začal střílet a sám se postřelil. Tedy nikdo neumírá a likviduje se pouze destruktivní činnost takového velvyslanectví.

To spiknutí velvyslanců zlikvidovali a všechno bylo v pořádku. Všichni velvyslanci odjeli a ty, co si to zasloužili, odsoudil soud. Sidney Reilly napřed odjel, v nepřítomnosti byl odsouzen, a když se později znovu do Ruska vrátil jako špión, byl zlikvidován.

Další příklad. V roce 1981 obsadili v Iránu velvyslanectví USA studenti. Trvalo to delší dobu. Nikomu se také nic nestalo a destruktivní činnost velvyslanectví byla přerušena. To se stává, když se toho ujmou státy.

Proč jsem to uvedl? Aby byly očividné ty kejkle okolo teroristických činů, ke kterým údajně došlo střelbou na velvyslanectví USA, rezidenci Davutoglu a prý plánovaným útokem na německé velvyslanectví.

Všechno toto se tedy děje. Dochází k mnoha různým "teroristickým činům". Nejzajímavějším z těchto "teroristických činů" je bezesporu útok ve vlaku z Amsterdamu do Paříže, kde dva udatní američtí příslušníci speciálních jednotek toho útočníka odzbrojili.

Prý slyšeli, jak na záchodě nabíjí zbraň, a když viděli, že s tou zbraní vychází, tak na něho zaútočili a... - Neutralizovali ho. - Ano, neutralizovali. To nejzajímavější ale je, že jim pomáhal francouzský herec Jean-Hugues Anglade.

Herec vedlejších rolí z takových filmů jako Nikita a Leon, což jsou akční filmy. Zajímavé je, že na základě prvních zpráv náležela klíčová role právě tomuto herci.

Ne těm americkým vojákům, ale jemu. To on vyrazil ten nůž, zmáčkl výstražné tlačítko a varoval. Takže fakticky dva američtí vojáci si nedokázali poradit s útočníkem bez tohoto herce. A na samotném začátku o zranění herce nikdo neinformoval, podobné informace nebyly.

O čem to vypovídá? Že se jednalo ve skutečnosti o nahranou scénku. Pokud by se jednalo o teroristický čin, tak by se nic podobného nestalo. Útok by se uskutečnil s plnou silou. Je to asi stejné divadýlko jako to, že Američané doletěli na Měsíc.

Jenom tam herci měli vystupovat v roli komparsu. Těm hercům angažovaným do těchto scén neřekli, že budou hrát tentokrát na ostro, proto také to zranění. Američanům řekli: "Vy jste chrabří kluci, to zahrajete.

Toho člověka zneškodníte a on se vám sám vzdá." On se nevzdal a ti dva vojáci na něj nestačili. Musel zasáhnout ještě i ten herec, který od začátku byl součástí scénáře. Využili je jako ovce, aby to vypadalo hodnověrně.

Všichni zainteresovaní s důrazem na toho francouzského herce věděli, že se jedná o divadélko. Nač to potřebovali? Z jednoho jednoduchého důvodu. USA přicházejí o svou autoritu v Evropě a díky Mistralům a dalším zbrojařským obchodům obzvláště ve Francii.

Hollande je tam, obrazně řečeno, vlastně na nic. USA tedy musí nějakým způsobem předvést svou autoritu. No, a kdo vás to tedy zaručeně před tím terorismem ochrání? Jen to ten terorista zkusil a hned ho dva chrabří američtí vojáci zneškodnili.

Ihned dostali vyznamenání, stali se z nich hrdinové a šup s nimi do médií. Ale vzhledem k tomu, že je to levárna, tak to, že se jednalo o divadélko, prosakuje ze všech škvír, a nemělo to tu plnou propagační sílu.

USA se tedy vůbec nedaří. USA se hroutí a hroutí se v důsledku toho, že se upevňuje Rusko. Na to, že se USA vůbec nikde nedaří, poukazuje i skutečnost, že Finsko protestovalo, když se dva vojenské dopravní letouny asi na 15 minut ocitly ve finském vzdušném prostoru.

Kdypak si Finsko dovolilo takto jednat s USA? A teď si to klidně dovolí. A proč? Protože USA nejsou již natolik silné, aby to mělo nějaké důsledky. Teď s Finskem budou jednat.

Nastal ten správný čas, aby všechny evropské země ukázaly USA, kde je jejich místo a začaly s nimi smlouvat, aby získaly maximum výhod ze všech smluv a dohod.

Takže Dempsey to charakterizoval přesně. NATO narazilo, ztrácí na významu. V blízké době nedokáže plnit svou roli vojenského protivníka Ruska. Všechny "teroristické činy" z poslední doby zapadají do tohoto scénáře.

Dále výběr z událostí, které vás prosí okomentovat Said a Světoslav. Prosím okomentujte návštěvu Porošenka v Berlíně a jeho setkání s Hollandem a Merkelovou. Proč tam jel právě 24.08., kdy se slaví Den ukrajinské nezávislosti?

Víte, ta situace je následující. Existuje nějaký stát, ať už dobrý či špatný, ale je to STÁT. Když takový stát slaví státní svátek, tak jeho vedoucí představitel organizuje různé oslavy, akce, na kterých sám vystupuje, přijímá hosty a jejich blahopřání.

Ovšem v případě, že existuje STÁT. A pokud stát neexistuje, tak je úplně jedno, co právě ukazuje kalendář. "Koukej naklusat, protože my na řešení těch problémů jindy čas nemáme." "Je to tvůj problém, jak se z toho doma vykroutíš. Teď tě chceme tady."

Vždyť se na to podívejte. Napřed věci prodiskutují Merkelová s Hollandem, a potom, co se dohodnou, si zavolají svého lokajíčka. "My ti povíme, co máš kdy a jak udělat." V podstatě se nejedná o nový formát.

Je to starý formát. Když tvrdí, že se pokoušejí vytvořit nějaký nový formát, tak vůbec ne. Jen si vzpomeňte na ta jednání v Minsku. Neustále si tam ti tři mezi sebou něco špitali. Proč? Protože se jedná o spojenectví proti Rusku.

Domlouvají se na společné pozici, a jak využít zdrojových možností Ukrajiny k nátlaku na Rusko, aby se na Ukrajině upevnila především pozice Evropy. A pro samotného Porošenka je výhodné prodat se právě Evropě.

Pro něj není důležité, zda to bude USA nebo Evropa, hlavně aby to nebylo Rusko. Pro něj je zásadní věcí, aby to hlavně nebylo Rusko. Hlavní je prodat se někam na Západ, tam splnit svou úlohu.

Víte, když v době Mnichovské zrady Beneš seděl jaksi v předpokoji a čekal, kdy bude rozhodnuto o osudu československých Sudet, tak to bylo pochopitelné, protože Československo bylo vytvořeno rozhodnutím vítězných států. Jednalo se o pohraniční státy, takzvané limitrofy (z lat. limitrophus). Jejich území se ještě zcela nestabilizovala.

Když nám říkají, že Rusko zaútočilo na Finsko

apod... Tak vůbec. Zaprvé Rusko nezaútočilo, vyprovokovalo ho Finsko, které ten skandál potřebovalo vyvolat. A zadruhé řešit problémy vojenskou cestou bylo normou té doby a nebyla možnost to řešit jinak. Z jednoduchého důvodu, že již probíhala velká válka.

Hlavní věcí však bylo, že Rusko zcela zákonně řeklo Finsku: "My vám navrhujeme nové, pro vás dokonce výhodnější podmínky. Dáme vám nové území a tohle nám vraťte! Došlo k situaci, která nám neumožňovala v plné míře zhodnotit co a jak. Přece jenom u nás probíhala občanská válka, potom následovaly problémy s poválečnou obnovou...

Ten proces byl tedy normální. Šlo o vymezení hranic nového státu, který nikdy dříve historicky neexistoval. To samé probíhalo v Mnichově. Přehodnocení hranic Československa v souvislosti s novými politickými reáliemi. Ale v tomto případě se západní svět nepohoršoval, to bylo zcela v pořádku, že?

A Finsko byl velký problém. Proč? Kvůli dvojitým standardům. Západ si může dovolit to, co Rusko nesmí. I když se jednalo o stejný proces. Na základě stejného právního základu. Vše bylo v pořádku.

S Benešem je to jasné, ale na základě čeho by měl Porošenko čekat v předpokoji, než páníčkové tomuto svému lokajíčkovi oznámí, co a jak má dělat? Z toho důvodu, že ukrajinský stát neexistuje a nikdy neexistoval. Existoval pouze Banderovský projekt, který začali strukturně realizovat prostřednictvím Habsburků již za Rakouska-Uherska v polovině 19. století.

Výsledkem tohoto projektu se stala postsovětská Ukrajina, Ukrajinská republika, která se fakticky stala zámořským územím s absolutně nejasným statusem, s počátečními formami státnosti pod kontrolou Spojených Států.

Jedná se tedy o zdroje Spojených Států a údernou sílu proti Rusku. Proto si Porošenka neustále zvou a domlouvají se proti Rusku. Proto toho dvacátého čtvrtého. Aby si nic nenalhávali o své budoucnosti ani o roli, jakou hrají.

To jenom oni si myslí, že "Ukrajina je Evropa". Ještě jednou jim ukázali roli a místo vyčleněné Ukrajině. Budoucnost jejich nároků na jejich postavení v Evropě. Předvedli jim, že jsou absolutní nuly.

A proto: "Ty jsi teď p-rezident. Dnes ty a zítra to může být někdo jiný." "Naklusej k nám, protože podle našeho rozvrhu dnes budeme řešit Ukrajinu." "Na programu je Minsk a boj proti Rusku." Nic zvláštního na tom tedy není, kromě toho, že svým lokajům na Ukrajině ukázali, kde je jejich místo.

Eduard Basurin zveřejnil plán útoku junty na lidové republiky. Je možné říci, že jeho zveřejněním zmařil jeho realizaci?

Je to všechno trochu jinak. Vezměte si, že Ukrajina nemá armádu. Prostě nemá armádu.

Ukrajinou mám na mysli tu část, která je pod kontrolou kyjevské bandy. Tak jí budeme říkat. Mají pouze ozbrojenou verbež. A taková verbež není stabilní. Pro plánovaný ohromující úder, pro útok na jihovýchod na DLR a LLR zkoncentrovali všechno.

Svezli munici, stáhli tam techniku, všechnu tu verbež tam přesunuli. A najednou jim změnili linii fronty, když ustoupili o tři kilometry zpět, ano?

Jenže ta verbež není stabilní. Buď je třeba ji vrhnout do boje, nebo nějak přeskupit. A přeskupit vůbec neznamená zkoncentrovat je do jednoho místa a vrhnout je do boje. Celou tu verbež tam nasbírali, aby ji zlikvidovali v bojových akcích.

To napětí! Čím déle je nepouštějí do boje, tím více tam stoupá napětí. Chápete? To napětí hrozí výbuchem. Ten výbuch by byl samozřejmě v první řadě nebezpečný pro DLR a LLR, ale do značné míry také pro kyjevskou bandu.

Proto má kyjevská banda zájem na tom, aby zmírnila napětí mezi tou verbeží a nasměrovala je na DLR a LLR s minimálními následky pro sebe. Lidé říkají: Jaké to je příměří, pokud celé dny jenom ostřelují?

Protože je potřeba ventilovat to jejich napětí. Kdyby to nedělali, tak by ta verbež nakonec celou tu kyjevskou bandu pověsila. Ti více méně organizovaní by se vrhli právě tam dělat pořádek a zbytek by se rozptýlil po celé Ukrajině.

Proto tvrdit, že je plán útoku zlikvidován... Ten byl zmařen již v okamžiku, kdy změnili linii fronty tím odstoupením o 3 km. A teď už je jim úplně jedno zda mají nějaký plán. Oni potřebují prostě celou tu masu, všechnu tu ozbrojenou verbež, vrhnout do boje.

Pokud to neudělají a tu verbež ve válce nezlikvidují, tak to bude mít pro ně samotné nedozírné následky. A povšimněte si... Minule jsme mluvili o Pravém sektoru. O tom, že našli úkryt, padělané dokumenty...

Bylo přijato rozhodnutí, že z části Pravého sektoru udělají útvary Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU). Oni těmi útvary SBU vlastně již byli. Teď je potřeba je legalizovat a omezit. Aby ten zbytek jednoduše odřízli.

Takže nezávisle na vašem osobním postavení, pokud jste nezapadli do schématu té legalizace, budete prohlášen za falešného "pravosektoráka". Našli přece ty nepravé, zfalšované dokumenty.

Proto tu sběř nasměrují proti lidem a v první řadě proti DLR a LLR všemi možnými způsoby. Vynasnaží se ventilovat to napětí prostřednictvím jakéhokoliv útoku. Není důležité, co to bude za útok, ani jak skončí, protože pokud to neudělá, riskuje kyjevská banda, že ji právě tato verbež v nejbližší době pověsí.

Valeriji Viktoroviči, okomentujte rozhovor Henryho Kissingera pro časopis The National Interest. Co tím chtěl říci?

To, co chtěl říci, to i řekl a na podiv zcela přímo a přesně, z pozic globální politiky. Západ dohrál. Vždy hrál proti Rusku a prohrál v tom ohledu, že nepochopil, kdy se má s Ruskem začít přátelit...

Ve své době Roosevelt i Churchill pochopili, kdy je čas přátelit se s Ruskem, a proto to také v dané etapě udělali a současní lídři vše překombinovali a nepochopili to. Všechno to vyjádřil dostatečně jasně, přímo a z pozice globální politiky. Když to čtete... Vyjádřil to absolutně přímo, nic neskrýval.

Okomentujte velice rychlý odchod Jakunina z funkce ředitele RŽD (Ruských železnic). Má tato událost nějaký skrytý význam s ohledem na suverenizaci Ruska?

Jakunin napsal článek, který se podle mě jmenuje Globalizace a kapitalizmus. Nevím, kdo to za něho napsal, ale ten článek nedosahuje úrovně ani studentského referátu. Je natolik špatně napsaný, s primitivní myšlenkovou náplní, že... Ale o to nejde.

Když jsme o tom minule mluvili, tak co jsme řekli? Že ten článek je žádost, že se jedná o náhled určitých klanových struktur na způsob globálního řízení ve světě a jejich žádost stát se vedoucími představiteli Ruska po svržení Putina.

Chápete? Ten klan tedy podal svou žádost a předložil svou vizi. Jakunin teď sice odchází, ale reálně je napojen na... Chápejte, že po odchodu z této funkce reálně o své řízení těch železnic nepřišel.

Celý ten dopravní systém se stále nachází v jeho rukách a ještě dost dlouho tam zůstane. On nemá vazbu pouze na vnitřní problematiku, je také například napojen na hedvábnou cestu s Čínou.

To je již vnější politický zdroj a Jakunin potřebuje také čistě politický zdroj, aby mohl poposkočit. Proto ta pozice senátora. To neznamená, že tento klan bude svrhávat Putina. Ani jedna klanová skupina v Rusku bez pokynu ze Západu, že jsou dohodnuti, že jejich chápání té věci odpovídá potřebám Západu, že to nevyvolá krizi i na Západě, protože v případě Ruska je zajímá pouze aby se nesesypal systém, aby vydržel, dokud jeho řízení nepřevezme Západ.

Oni tedy předložili svou vizi. Klan, který zastupuje Jakunin, svou vizi předložil a zaujímá výchozí pozice. Obsazuje politický post s udržením svých řídících možností a Západu naznačuje: "My vše chápeme."

Ale v nadnárodním řízení na rozdíl od těch, kteří psali ten referát Jakuninovi, nejsou idioti. Když si přečtou ten referát, tak si řeknou: "Pane na nebi, ochraňuj nás před podobnými idioty." To raději budeme držet basu s Putinem, který obnovuje Rusko a dohadovat se s ním, než abychom zahynuli s těmi, kdo vyjádřili podobné myšlenky.

Podle nich globalizace zasahuje třetinu populace. Globalizace je objektivní proces. Řízení tohoto procesu však má subjektivní charakter. Globalizace se projevuje v tom, že jakmile se dva systémy střetnou, ten silnější potlačí a pohltí ten slabší.

A není důležité, zda máš internet nebo ne. Dokud Japonsko, Rusko a Byzance o sobě navzájem nevěděly, tak si žily podle svého. Ale jakmile se Japonsko, Rusko a Byzance k sobě dobraly, začaly mezi sebou budovat vztahy.

Byzance se stala minulostí, ale její politický zdroj přešel k Rusku. Nechápat takové očividné věci...?! Já nevím. Chápete to? Byl to prostě školní referát, jako když se žák druhého stupně ještě celkem srozumitelně rozepíše. Tohle měl ale napsat ředitel korporace!

Copak si myslí, že tam jsou idioti? Pokud sám ty věci nechápe, tak má k dispozici internet. Práce Vnitřního prediktora jsou volně dostupné, alespoň trochu se do nich podívejte. Když už nic jiného, tak si alespoň poslechněte Putina, když mluví o globalizaci!

Přece vidíte, že s ním globalisté jednají. Protože se v těch otázkách vyzná! Co vy to plácáte za nesmysly?

Společnost Luce Bessona natáčí film, tedy přesněji bude natáčet film, o tragédii ponorky Kursk. Proč se Západ dotýká tohoto především pro něj bolestného tématu?

Jak to? Pro něho tématu? Podívejte. Dnes se díváme třeba na Tři mušketýry. Překrásná doba, nádherné oblečení, všechno to vypadá prostě velkolepě. A nikdo vůbec nezmiňuje...

Vědí to pouze historici a odborníci, že Paříž se v té době prostě topila ve špíně, výkalech. Což se projevilo i v kultuře. Proč myslíte, že nosili ty široké klobouky? Protože, když nějaký kavalír kráčel po ulici, tak mu na hlavu mohli vylít nočník, to co... - Bylo uvnitř. -

Ano, přímo na klobouk. Aby alespoň oblečení uchránili. Čím širší krempa, tím větší klobouk. A jak vznikly boty na platformách? To proto, že ta špína na ulicích byla natolik tekutá, že když si nechtěli ušpinit boty, ve kterých šli někam do společnosti, museli použít takové podložky.

Paříž se poprvé vyčistila, až když jí dobili Rusové. To oni se postarali, aby Paříž umyli, vyčistili. Ano francouzské voňavky vznikly jenom proto, aby přebily ten smrad. A oni nás považovali za nekulturní, protože jsme se myli.

Ve filmu Námořní kadeti se o tom sice jen letmo, ale zmiňují. Chápete? Pro ně to bylo něco nepochopitelného: "Oni se myjí?!" "My se přece vůbec nemyjeme. Polijeme se voňavkou a nesmrdíme."

Západ prostě formuje jinou minulost. Jakou minulost si vytvoříte, takovou budete mít budoucnost. Rusko se podle Západu neustále musí kát. Nesmí se mu vést dobře. A samozřejmě jako první musí být překroucena jeho minulost.

Jak se tomu bránit? Neustále probíhá studená, informační válka. Proto je samozřejmé, že pokud se vám podaří u dorůstající generace zformovat určité názory...

Aby se za svou zemi styděla, aby si jí nevážila, bude potom prozápadně orientovaná. A pokud budou ti mladí informováni o úspěších Ruska, o tom, jak doopravdy ty události probíhaly...?

O tom, že to Američané tu ponorku potopili, a jakou roli tenkrát sehrála Evropa v rusko-amerických vztazích. Pokouší se tedy zaútočit jako první, dokud mají peníze, dokud se Rusko zcela nepozvedlo.

Potřebují zformovat nový náhled na tu věc, aby tím stihli Rusko zaplavit. Až se Rusko dokáže vzmoci k vysvětlení těchto otázek, bude už mínění zformováno. Na základě toho je potom možné ovládat ty proevropsky orientované.

Formují nám nový pohled na historii, aby nás dokázali přece jenom dostat. Proto samozřejmě přednostně natáčí podobná témata. Teď už to došlo tak daleko, že první ženou v kosmu nebyla Těreškovová, ale jakási Američanka. Teď už si nepamatuji. V roce 1985 tam letěla?

Když se vrátíme k událostem v Evropské unii. Okomentujte problémy, ke kterým tam dochází s imigranty.

Toho jsme se dotýkali také již na minulém semináři. Oj, v pořadu Otázka - Odpověď. Ten problém je v Evropské unii opravdu velice závažný. Evropská unie si to měla uvědomit od samého začátku.

Když bombardovali Libyi, když bombardují Sýrii... Co tím vyvolávají? Vyvolávají tak pohyb obyvatelstva pryč od války. Lidé běží dál od války. A kam mají běžet? Do Evropy. Do té blahobytné Evropy. "Tam přece v blahobytu žije bílý sáhib. Tak mu alespoň boty budu čistit."

"Nějak se tam protluču, a hlavně uteču od té války." Ale to je přece třeba organizovat! Někdo přece organizuje, aby se přes Středozemní moře plavila celá flotila. Copak tuto flotilu nelze...

Existuje snad málo příkladů, kdy byla organizována spojenecká flotila, která se plavila podél břehů, a neumožňovala... No třeba proti těm somálským pirátům? Zda to je dobrý nebo špatný příklad, ale prostě něco podobného.

Vždyť je přece nemusí nechat přeplavat na všech těch jejich provizorních plavidlech. Je možné je obracet z bodu, ze kterého se dokážou vrátit, a všechno bude v pořádku. Někdo neumožňuje nic podobného zorganizovat.

A kdo to je? A kdo to bombardoval? Byly to USA a Evropa! Od samého počátku byly tyto tektonické přesuny obyvatelstva naplánovány, od začátku arabského jara. To arabské jaro bylo zesílením migračního procesu s cílem vytvořit evropský chalífát.

Vždyť se podívejte. Z ničeho nic se ohromný počet lidí rozhodl, že musí ihned jít k tunelu pod Lamanšským průlivem, aby se dostal do Velké Británie. Tam, že bude všechno perfektní a budou se tam mít dobře.

Velká Británie uzavřela svou hranici, uzavřela tunel a kdo má teď problémy? V první řadě Francie a následně i celá Evropa. Tam jsou vytvářeny problémy. Teď začali již přímo říkat, že všechny ty přepravce sponzorují a řídí je z USA.

Ano, přesně tak. USA prostě za každou cenu potřebují vyvolat válku v Evropě. Jaká to bude válka, je již nezajímá. Oni potřebují tu válku za každou cenu. Nejde to přes Ukrajinu, prohrávají tam? Tak k tomu využijí mechanismus imigrantů.

Tady je potřeba tlačit na evropské vlády. Podle příkladu Finska. Využijte ten okamžik. Dejte najevo svou pozici a vyřešte to, dokud k tomu máte zdroj. USA se s vámi budou muset dohodnout.

Nečekejte, až vás rozmáčkne dav imigrantů a vytvoří vnitřní problémy. Potom se s vámi už nikdo domlouvat nebude, ani USA, které od toho dají ruce pryč. Dokážou je vytlačit ti, kdo se s nimi jako první dokážou dohodnout.

Vjačeslav z Kyjeva se na internetu dočetl, že banku BRICS řídí stejní lidé z Davosu. Konkrétně je to prezident banky Kamath a viceprezident Batista.

Přičemž posledně jmenovaný je jedním z výkonných ředitelů MMF. V souvislosti s tím se Vjačeslav ptá, zda bylo vytvoření banky BRICS od začátku projektem globalistů a Rusko se v této etapě přidalo k tomuto projektu s výhledem, že v budoucnosti obrátí situaci směrem k formování nového světového řádu?

Proč obrátit směrem k formování nového světového řádu? Již nejednou jsem říkal, že samotný systém BRICS je přechodnou formou od jednoho systému světového uspořádání k druhému. Pax Americana a Britské impérium se hroutí před očima a jsou odepisovány.

Britské impérium je doslova anulováno. Jen se podívejte, jak pravidelně se objevují skandály s britskou královskou rodinou. Připravují ho na odpis. Jak narůstají dezintegrační problémy v Británii.

V podstatě, pokud by to Rusko neustálo, tak by se již realizoval evropský chalífát a Britské impérium by dávno neexistovalo. Oni stále existují jenom díky tomu, že stále existuje Rusko. Zatím je potřebuje globální prediktor, který nemůže přistoupit k další fázi.

Globální prediktor již v podstatě odepsal jak Pax Americana, tak i Britské impérium. Jenže žádné místo nemůže zůstat prázdné. Prázdno nemůže existovat. Procesy musí zůstat řiditelné, proto na místo těchto procesů nastupuje BRICS, což je přechodná forma k novému světovému uspořádání.

Globální prediktor teď neví, jaká rovnováha sil se vytvoří. Rusko je nepředvídatelné a ze strany globálního prediktora neřiditelné. Globální prediktor do určité míry kontroluje některé procesy. Ale všechno neřídí!

Nejlepším ukazatelem toho, že se jedná o projekt konkrétně globálního prediktora, je účast Jihoafrické republiky. Copak je to stát, který by si mohl dovolit něco samostatně rozhodovat? Je to území očividně řízené globálním prediktorem, proto ho také zahrnuli do nového projektu a na základě toho řeší jiný úkol.

Banka je pouze prvek. Odkud vzali kádrovou základnu? Ano, Rusko v mnohém předkládá vlastní globální politiku, vlastní konceptuální vizi. Rusko mnohé procesy ovlivňuje a vede je směrem k zájmu všeho lidstva.

Ale to vůbec neznamená, že je například tento projekt čistě ruským. My jsme navrhli realizaci projektu, který se kryl se zájmy globálního prediktora. Tyto dva zájmy byly konfrontovány a bylo rozhodnuto, že konfigurace bude vypadat právě takto.

To znamená, že se nerealizoval beze zbytku návrh Ruska ani globálního prediktora. Takže to bude takto. Dali se do práce, zahájili projekt a dále co? Kde mají vzít kádrovou základnu?

Kádrová základna je to, co má globální prediktor k dispozici a může využít. Svou kádrovou základnu jako takovou pro řešení otázek globálního významu Rusko teď nemá. Tak pro řízení státu, a ani tam to není ideální.

Jak ukazuje praxe, je třeba využívat staré kádry. A ještě vykřikují, aby vyměnili elity. Jak se říká, koně se za chodu nepřepřahají a pokud ano, tak to musí být kritická situace. A jaká je tu situace?

Je třeba dosáhnout toho, aby ta elita, která je teď pod tlakem a řekněme v ohrožené pozici... Je zranitelná, protože již má na triku řadu chyb, což jí brání, aby si příliš vyskakovala.

Ať tedy teď pracuje pro zájmy Ruska. Kdyby přišli noví, tak bychom jim také měli umožnit nasekat takové chyby, zločiny, než by se objevila stejná tuna kompromitujícího materiálu, který by je donutil pracovat pro zájmy Ruska?

Proč? Pokud nemůžeš shromáždit čistě státní elitu, čistě státní systém řízení, musíš využívat ty, které máš k dispozici a měnit je pouze ve výjimečných případech. Stal jsi se neřiditelným, nedá se s tebou dohodnout?

Tak se domluvíme s jiným klanem za určitých podmínek a dosadíme tam jejich člověka. Tak se to dělá a ne masově jedny odklidit a jiné dosadit.

To je poslední otázka.

Nu což. Otázky, které vznikají u lidí, jsou v podstatě odůvodněné a jsou vyvolané jejich aktivní pozicí, když se snaží vyznat v tom, co se reálně děje. Pokud však již takovou otázku někdo položí, tak to znamená, že nemá dost znalostí, jak se řídí společnost.

Každý člověk by měl chápat, co se děje okolo něho a mít aktivní možnost aktivně ovlivňovat prostředí, aby hájil zájmy své i své rodiny, aby byl zajištěn mír, pořádek a prosperita naší planety. Všechno je to možné zařídit, pokud lidé budou vědět, jak se řídí společnost.

To je vyloženo pouze v knihách vnitřního prediktora, Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Sami se vyznejte v tom, co se děje a aktivně braňte své zájmy, zájmy své rodiny i státu.

Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika