V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 23.11.2015 (Návrh Putina na změnu mezinárodního finančního systému)

  • Posted on: 29 November 2015
  • Hits: -
V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 23.11.2015 (Návrh Putina na změnu mezinárodního finančního systému)

V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 23.11.2015 (Návrh Putina na změnu mezinárodního finančního systému)

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 23.11.2015. Začíná další z našich pořadů Otázka-odpověď. A začneme otázkou o ukrajinském dluhu. Anton z Doněcka se ptá. Rusko slíbilo restrukturalizovat ukrajinský dluh, pokud návrh podpoří západní partneři. Jak máme chápat prudký zvrat v postoji ruské vlády a Putina, když do summitu G20 Putin i jeho okolí tvrdili, že k tomu nikdy nedojde? Také k tomu nikdy nedojde. Kolega dobře neposlouchal, co náš vůdce řekl, co bylo v Antalyi řečeno v návrhu ohledně takzvaného dluhu. Putin řekl přímo, že žádný dluh neexistuje. Jedná se o suverénní závazek Ukrajiny a prostředníkem je burza. My jsme Ukrajině nic nedávali. Jednoduše jsme na burze nakoupili její eurobondy. A Ukrajina má závazek vůči britské společnosti, která tuto burzu řídí. A nám je úplně jedno, jestli nám Ukrajina zaplatí nebo ne. Nám zaplatí britská společnost, aby ta burza mohla dále existovat, a aby mohl dále existovat současný světový kreditně finanční systém. Protože pokud to neudělá, světový kreditně finanční systém se zhroutí. To je třeba si uvědomit. Co tedy udělal Putin? Vždyť on přímo řekl: "Nabídli jsme jim výhodnější podmínky, než od nás požadovali." V dané situaci se nejedná pouze o mistrovství při realizaci globální politiky, je to něco, co v latině zní "nec plus ultra", mistrovství za hranicí možného. Je to, jako když v kulečníku dokážete jedním úderem trefit tři koule do stejné díry, přičemž se každá bude koulet po vlastní dráze. Poletí po kulečníkovém plátně a bude se odrážet od jedné stěny ke druhé, třetí, dokud nakonec nespadne do přesně plánované díry. Navíc je úplně jedno, co západní partneři odpovědí na Putinovu nabídku. Výsledek bude stejný. Mezinárodnímu měnovému fondu je konec. Co to vlastně Rusku navrhovali? Rusku obrazně řečeno navrhovali, aby převzalo náklady na vydržování protiruského, protilidového režimu na Ukrajině. Aby podpořilo toto protiruské směřování a zafinancovalo ho ze svého! Víte, my jsme koupili tyto dluhopisy na burze a britská společnost je povinna nám je uhradit. Je to přibližně to samé... Peníze jsou vlastně závazkem poskytnout nějaké služby nebo dodat zboží. Peníze jsou maximálně zobecněnou informací o výměně zboží. Eurobondy znamenají to samé, jenom jde o jiné informace. Každý člověk může volně, podle svého přání nakládat se svými penězi. Může je utratit v restauraci, postavit si dům a někdo si s nimi třeba připálí doutník... Je to zcela na něm. A jak k těm penězům přišel? Zda si vzal úvěr, který bude muset vrátit, nebo je nějakým způsobem vydělal a teď je plnými hrstmi rozhazuje... Je to prostě jeho problém, který se žádným způsobem jiných účastníků kreditně finančního systému netýká. Co tedy požadovali od Ruska? Od Ruska požadovali konkrétně toto: Vezměte své "peníze" a udělejte následující věc: odepište je, zničte je, udělejte s nimi cokoliv, kromě toho, že byste vznesli nárok k majitelům té burzy. Musí to poškodit pouze vás! Jenom vás! A všichni ostatní účastníci světového kreditně finančního systému si řeknou: "Když si Rusko takto přálo naložit se svými penězi, tak je to jeho problém." Žádným způsobem by to nenarušilo stabilitu světového kreditně finančního systému. A co na to Putin? "Vy nám navrhujete, abychom nesli náklady? Tak se o ně pěkně podělíme." Navrhnul tedy všem ostatním účastníkům, aby se do toho také zapojili. Co tedy fakticky navrhnul? Navrhnul změnit pravidla fungování světového kreditně finančního systému! Agentura Reuters již druhý den napsala, že nikdo s podmínkami Putina souhlasit nebude, že by to znamenalo katastrofu pro všechny, kdo by na tom trvali. MMF by musel ukončit svou činnost a dominance USA by byla pasé, okamžitě, chápete? Jakmile... Přičemž opakuji, že nezávisle na tom, zda s tím návrhem souhlasit budou nebo ne. Protože i jejich nesouhlas bude mít stejné důsledky. Pokud s tím Putinovým návrhem západní partneři budou souhlasit... S tou jeho "výhodnější nabídkou"! Jestliže s ním tedy budou západní partneři souhlasit, tak si zítra Řecko, Španělsko, Itálie a všichni ostatní, kteří jsou ve stejných situacích, řeknou: "A proč jedni mohou a druzí ne?" Pokud je to možné v případě Ukrajiny, je třeba změnit pravidla. A jestliže na to nepřistoupí, tak se tu objeví segment, který daná struktura, daný systém řízení nedokáže řídit. Znamená to katastrofu, selhání. Systém je tedy v každém případě nutné přebudovat, aby takové situace nebyly neřiditelné. Výsledkem bude krach MMF, o kterém se dávno mluvilo. Ten se přibližuje v každém případě, to je jedna kulečníková koule. Jeho místo nejspíše zaujme Asijská infrastrukturní investiční banka. A zdůrazňuji, že se to stane v každém případě, ať už USA souhlasit budou nebo ne. Krach USA, jako dominantního státu, jako světového četníka je nevyhnutelný. Dále, přestavba Evropy? Ta samá. Rusko navíc jako bonus bude tím subjektem, který bude formovat pravidla nového světového kreditně úvěrového systému i mezinárodních vztahů ve světě. Víte, jde prostě o brilantní tah. Prostě brilantní! Který už ve stádiu vyslovení toho návrhu převrátil chod celé globální politiky. Už se to stalo a nedá se to vrátit zpátky. Prostě nedá. A ty současné pokusy, to křečovité úsilí USA, když se pokusily urychleně zvednout rating Ukrajiny... To je pouze pokus, jak oddálit neodvratný konec. Jak řekl jeden lidový básník: Jak chceš, si osud oddaluj, tím bolestnější bude úděl tvůj. USA se cele chytily do pasti. A co bylo cílem? Donutit je při vznášení toho požadavku vůči Rusku ujít dál a říci více, než bylo třeba. Což Putin i udělal. Počkal si na vhodnou chvíli, a potom řekl: "Když si to, pánové, tak moc přejete, my souhlasíme." "Přebudování světového kreditně finančního systému a přebudování vzájemných vztahů ve světě, a to jak v Evropě, tak co se týče USA, jsou věci naléhavé důležitosti. My souhlasíme. Nabízíme takové a takové varianty. A teď se ani jedna otázka bez Ruska vyřešit nedá." Takže všichni, kteří se alespoň trochu vyznají v nadnárodním řízení, ani ne v globální politice, stačí v nadnárodním řízení, byli v šoku a okamžitě se pokusili hodit zpátečku. Proboha žádné takové "výhodnější nabídky", jenom to ne. Dále rychlý sled otázek k událostem na Donbasu. Tyto krátké otázky pokládá Vjačeslav. První. Donbas nedokáže přeformátovat Ukrajinu. Na Ukrajině se jim povedlo vytvořit negativní vztah k Donbasu i Rusku, který stále jen posiluje. Naopak Ukrajina má všechny šance přeformátovat Donbas, když vytlačí a represemi zlikviduje všechny nesouhlasné. Prosím okomentujte toto tvrzení. Víte, na život je možné pohlížet ze dvou pozic. Pro někoho je sklenice napůl plná a pro druhého napůl prázdná. A posuzovat politické procesy z pozice: Putin to vzdal a vše je ztracené! Nač tedy vůbec žít? Pokud nechápete, že řízení je dynamický proces a vůbec ne statický, že všechny procesy jsou řiditelné, a že je řídí ten... Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Postoje, které se zakládají na tom, že je lepší nic nedělat... To je otázka, tedy spíše konkrétně prohlašujete: "Já řídit neumím, řízení nechápu a mám za to, že vše bude jenom horší." A co dál? Tak si lehněte do hrobu rovnou. Co se týká Ukrajiny v jejím současném stavu, co zformovala a čeho je a není schopná. Události z tohoto týdne. Do vzduchu byly vyhozeny čtyři opěrné sloupy elektrického napětí a byla přerušena dodávka proudu na Krym. Čeho je ta událost ukázkou? Je to ukázkou toho, že stát vůbec a větší část státnosti na Ukrajině NEEXISTUJE! K čemu došlo? Nějaké militarizované útvary, které žádným způsobem nefigurují v ukrajinském zákonodárství, a jejichž existence je v absolutním rozporu s ukrajinskou ústavou, provedly teroristický útok. Vyhození sloupů vysokého napětí do vzduchu je v každém státě považováno za teroristický útok. Policejní orgány se je pokusily pouze vytěsnit. Kladení odporu policejním orgánům a tím spíše útok na policejního plukovníka, kterého zranili! Pokus o odebrání zbraně! To všechno jsou trestné činy. Jak by to probíhalo v normálním státě? Tak především v normálním státě má monopol na násilí pouze stát. Všechny ostatní struktury jsou zločinecké a musí být zničeny. Vůbec by jim nedovolili se objevit. Protože pokud se objeví, pokud existují, tak to vede ke zničení státnosti jako takové. V normálním státě by při takovém pokusu byla využita veškerá síla státu, a to ve všech aspektech, nejen v rovině 6. priority, ve všech aspektech! Včetně zákonodárství, aby byl tento mechanismus zlikvidován. Co navrhují na Ukrajině? Na Ukrajině navrhují přijmout zákon, který zajistí bezpečnost opravářům plnícím státní funkce! Přičemž to navrhují lidé, kteří si vůbec neuvědomují, že těm zločincům, kteří to udělali, je i stávající ukrajinské zákonodárství zcela ukradené. Kdo tedy ten zákon bude dodržovat? A jakými silami jeho dodržování zajistíte? Na Ukrajině se teď vytvořila situace, kdy vše rozhoduje právo silnějšího. Rozhoduje ten, kdo má víc "bodáků", bataliónů. Pokud nemáte dost sil uplatnit právo silnějšího, nemůžete o ničem rozhodovat. A stát není schopen se vypořádat se zločineckými uskupeními. A proč toho není schopen? V podstatě k tomu všechno směřovalo. Vezměte si, čím začala revoluce "důstojnosti". Ať už jí nazvou, jak chtějí, stejně navždy zůstane revolucí špinavosti. Před tím se utéci nedá. Začala bořením Leninových památníků. A kdo byl Lenin? Zakladatel ukrajinské státnosti. Před sovětskou mocí žádná ukrajinská státnost neexistovala, vůbec žádná. Co znamená, a to za jakýchkoliv podmínek, když začnete zavrhovat zakladatele své státnosti? Znamená to, že začínáte rozvracet svůj stát. Na základě čeho byla zformována ukrajinská státnost? Na základě sovětské vlády a budování komunismu. A co je na Ukrajině realizováno? Na Ukrajině je prováděna dekomunizace, a to znamená bourání základů státnosti. Nejedná se o přestavbu státnosti, ale o její zničení. Žádný stát, který ničí své dějiny, nemůže existovat. A jak probíhá zákonotvorná činnost na Ukrajině, v Kyjevě? To, že tam paviáni (v parlamentu) neustále organizují pranice pro potěchu celého světa, se již stalo normou. Jak tam potom může vypadat ta zákonotvorná činnost? Je zajímavé, že když bylo Rusko nejvíce nemocné, docházelo také v ruském parlamentu ke rvačkám. Jakmile tam rvačky přestaly a zvýšila se odpovědnost a porozumění poslanců, začalo se Rusko pomalu uzdravovat. A proč se zvýšila odpovědnost? Přišli tam lidé rozumnější, odpovědnější. Jenže dokud jsou tam takoví jako kozák Parasjuk, tak se není o čem bavit. Pánové, vždyť co se stalo tento týden? Zákonotvorná činnost se vyšvihla na novou úroveň. Kozák Parasjuk kopnul do obličeje sedícího zástupce velitele Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU). Ty šarvátky se již přenesly i do mezirezortních vztahů. A kdy se lidé uchylují k násilí? Když nemají co říci. Chápete? Pokud je někdo omezený tupec, tak to pro něj platí ve všem. Takové lidi z ruského parlamentu odstranili a přišli tam lidé, kteří dokážou uvažovat, a kteří začali pracovat. A proč se Parasjuk tak rozčílil? Protože Pisnoj prohlásil, že udělal pro revoluci více než Parasjuk. Ale vždyť on mluvil pravdu! Protože co je zač ten Parasjuk? Víte, je to úplná nula. Vysvětlím proč. Protože celá ta takzvaná revoluce, celý ten Majdan je výtvor ukrajinské SBU. To oni zformovali informační trend, řízení, zdrojové zajištění, to všechno a podílel se na tom i Pisnoj. A kdo je Parasjuk? Debil, kterého sebrali z ulice, aby běhal a vyřvával o revoluci důstojnosti. Kdyby tam nebyl Parasjuk, našli by jiného, a proto také Pisnoj udělal opravdu pro revoluci nepoměrně více než nějaký Parasjuk. A mluvil tedy pravdu a odhalila se při tom jenom úroveň kultury jednání. Jen se na to podívejte. Napřed začali s bouráním základů státnosti, s ničením samotného státu a teď ničí to, co ten stát vybudoval. Co přinesl Lenin? Realizaci plánu GOELRO, plán elektrifikace. Jim je úplně jedno, že 40% své Chersonské oblasti nechali bez proudu. Oni jenom ničí. Je to cargo cult, jenom ničí. Jsou to luddité! Jedním slovem, i když oni sami ani to slovo určitě neznají. Chápete, oni bojují proti strojům a vrací se do pravěku. Ničí samotnou civilizaci! Tak co to tu vykládáte o jakémsi Ukrajinském státě, který něco dokáže řídit a realizovat? Ukrajina se bez vnějších podpěr složí jako podseknutý strom. Současná kyjevská banda je absolutně nezpůsobilá a realizace Minských dohod to jasně ukáže. Jenom je třeba je realizovat. A kdo může převzít řízení na ukrajinském území? Pouze ten subjekt, na jehož území zůstalo zachováno státní řízení. A těmito subjekty jsou Luhanská a Doněcká republika. To je vše. Není nikdo jiný, kdo by mohl převzít moc na Ukrajině. A dále je to již všechno velice jednoduché. Zeptáte se. Převezmou moc v Kyjevě, a potom co? Potom budou muset obnovit pořádek, zlikvidovat všechny ty zločinecké bandy. A kdo to udělá? Státní orgány. Ale ty přece teď bojují proti Donbasu? Pánové, jen si vzpomeňte. Finsko bojovalo proti Sovětskému svazu do roku 1944, a potom uzavřelo mír se SSSR a začalo bojovat proti Německu. To samé bylo s Rumunskem. Tak co vám dělá starosti? Je možné je prostě přesměrovat. Navíc tu existuje určitý konflikt mezi policejními orgány a těmi zločineckými bandami. Někdo sedmkrát souzený za násilné trestné činy včetně vražd má teď více pravomocí než policista, který bránil občany, které ten zločinec utiskoval. Tento konflikt musí vyplavat na povrch. Ty zločinecké bandy budou zlikvidovány a dav nikdy o ničem nerozhodoval. Moc je realizovaná schopnost řídit. Pochopte, že ten problém zde není kvantitativní, ale kvalitativní. Ovce si mohou myslet cokoliv o tom, kam a jak by mělo jít jejich stádo. To je však psovi, který je pase, zcela ukradené. Stejné je to tady. Není vůbec důležité, za jaký Majdan právě skáče celá ta sebranka, všichni ti primitivové na Ukrajině. Jakmile přijde pořádná vláda, tak se zařadí do řady. A s těmi, kteří se do řady nezařadí, si to vláda bude moci vyřídit jmenovitě. Zmínil jste se o Minských dohodách. Vjačeslav tvrdí, že mínění většiny obyvatel Donbasu o těchto dohodách je buď neutrální, nebo negativní, nemluvě už o jiných městech jako je Slavjansk, Mariupol, Charkov a jiných. Je to tak, že problém s Minskými dohodami spočívá v jedné věci. Buď je lidé nečtou a nechápou, nebo se snaží o to, aby se nenaplnily. Plnění Minských dohod povede k tomu, že se kyjevská banda zhroutí a Ukrajina se změní. Stále jsme... Současné zhoršení situace na Donbasu je výsledkem chování Pušilina v kontaktní skupině a jeho slov pronesených pro média. To umožnilo USA takto nyní vyhrotit tu situaci a zabránit pokojnému předání Mariupolu, Slavjanska, Kramatorsku i dalších území pod správu Doněcké a Luhanské republiky. Všechno k tomu směřovalo, všechno bylo v pořádku, dokud se do toho nevložil Pušilinův jazyk. Na základě jeho prohlášení se USA podařilo zmocnit se řízení a zorganizovat současné konfrontační kolo. Téměř se podařilo Minské dohody zmařit. Jenže Sergej Viktorovič Lavrov předvedl brilantní práci a povedlo se mu je ubránit. Realizace Minských dohod povede k úplnému přeformátování Ukrajiny. A mluvit tady o názorech... Jaké názory? Jen se podívejte, čeho bylo zatím díky Minským dohodám dosaženo, a co bude výsledkem jejich případného naplnění. A ještě Vjačeslava znepokojuje, že pokračuje banderovská propaganda, utahují se šrouby, jsou pronásledováni nesouhlasící, přerozděluje se majetek a tak dále a tak dále. Kdy se to všechno zastaví. Zastaví se to, až se na Ukrajině místo divokého pole objeví stát. Teď veškeré řízení Ukrajiny stojí jen na jediné věci, na vyvolání nenávisti k Donbasu a válčení proti němu. Až se tohle zastaví, tak se vše vyřeší. A Minské dohody v tomto ohledu poskytují prostě ty nejširší možnosti. A co dělat s výchovou dětí ve stylu Ukrajinské povstalecké armády a "antiteroristické" operace? Již celé pokolení je vychováváno tímto stylem. Bohužel ano, proto se to bude na Ukrajině muset ještě hodně dlouhou dobu "usazovat", než bude vliv tohoto řízení vykořeněn. Ještě je tu ta věc. Mnohým dělá starosti, že hlad a zima nevedou ke změně názoru těchto lidí. Opakuji, že banderovský projekt, který započal ještě daleko dříve, se strukturně začal realizovat od poloviny 19. století prostřednictvím Rakouska-Uherska a jeho tajných služeb, které k tomu napřed využily Poláky, a potom v jeho realizaci pokračovaly samy. Měnilo se smýšlení, vytvářela se historie a ideologická základna, a to se rychle změnit nedá. A když někdo doufá, že změní své názory apod. Ne, tak to nebude. Ale i když budou dále naladěni protirusky, tak k čemu je ten hlad a zima donutí? Donutí je to myslet na své současné životní potřeby, tedy co si počít právě teď. Ano, ať je vším vinen Putin a ruská agrese, ale co mají dělat právě teď? Jak mají přežít? Když se nad tím zamyslí a pochopí, že je kyjevská banda strká do propasti, tak začnou realizovat své zájmy a zájmy svých rodin tak, jak to oni chápou. To je ten hlavní úkol. Aby se zastavili a přestali skákat na Majdanu, aby začali alespoň trochu přemýšlet vlastní hlavou! Až to začnou dělat, tak to bude první krok k nastolení míru na Ukrajině. První příznaky se již projevují. Teď bylo výročí a už tak aktivně na Majdanech na jeho počest neposkakovali. Mnozí si začali uvědomovat, že jsou využíváni jako berani, že je nutí jako paviány tahat horké kaštany z ohně za jiné. Už o tom začínají přemýšlet. Nikdo je nenutí změnit jejich ideologický základ. Ale k tomu, aby přestali žít agresí a zabíjením, což právě teď dělají, je může donutit pouze hlad a zima, až budou nuceni bojovat za přežití své rodiny i sebe samých. A k tomu to směřuje. Pokud opět dostanou pomoc, tak se dál nechají vodit sliby za nos. Zde dobrotivost k ničemu dobrému nepovede, jenom si na chvíli oddechnou, a potom nám bodnou nůž do zad. Oni se té "banderovštiny" musí postupně zbavit, proto je Ukrajina odsouzena k tomu, aby nějakou dobu byla samostatným státem a Rusko na tom má zájem více než kdo jiný. My nestojíme o válku Rusů proti Rusům. Aby se však banderovský projekt, "svidomizmus" zhroutil, musí to právě tak být. Musí přestat skákat. Musí začít přemýšlet vlastní hlavou. A potom dojde ke změně, a až bude ten silový zločinecký prvek díky silovým strukturám odklizen, a stát se normalizuje, až bude ve státě povolena ideologická diskuse, tak ji banderovci i "svidomí" prohrají raz dva, půjde to ráz na ráz. Jenže jde o dlouhodobý proces! Jejich ideologické přesvědčení se musí rozpadnout v tomto procesu informační výměny, nemůže jim být odněkud vnuceno. A jsou vůbec nějaké předpoklady, že se moc dostane do adekvátních rukou, je to vůbec možné? Samozřejmě. Díky Minským dohodám a jejich naplnění. Doněcká a Luhanská republika si vezmou pod správu celý zbytek Ukrajiny, bude vytvořen nový formát ukrajinské státnosti, ať už konfederativní, federativní, unitární... To už bude čistě otázka taktiky. Hlavní je, jaká bude ideologická základna, kdy bude každému dovoleno... V Rusku je teď v podstatě možné říkat cokoliv, pouze nelze zabíjet za to, že si někdo myslí něco jiného. Diskutuj si, ale nezabíjej! Na Ukrajině je to základem. Pokud se mnou někdo nesouhlasí, je třeba ho zabít. Ženy, děti, všechny pozabíjet. To je teď ideologie, která vládne na Ukrajině, na zbytku Ukrajiny. Tato ideologie musí být zlikvidována, ta musí být trestána zákonem, protože se jedná o zločin, politický, ale zločin. Anton z Charkova se ptá na takový aspekt Minských dohod. Pokud budou Minské dohody splněny, tak bude mít Kyjev kontrolu nad hranicí s Ruskem. Není těžké si domyslet, že počet sil, které Kyjev stáhne k hranici pod záminkou její kontroly, bude maximální. Nebude to faktorem, který by přispěl k realizaci "antiteroristické" operace číslo dva? Pokud budou splněny Minské dohody, tak nevidím žádné důvody pro to, aby ukrajinský prezident, kterým by mohl být třeba Alexandr Vasiljevič Zacharčenko, z nějakého důvodu stahoval nějaké síly k hranici s Ruskem a realizoval nějakou operaci proti svému rodnému Donbasu. Podle mě bude logičtější, že se postará, aby všichni banderovci, kteří odmítnou složit zbraně, stát se pokojnými občany a budou chtít dál loupit, znásilňovat a zabíjet, byli zlikvidováni. Takže čtěte Minské dohody. Pokud budou naplněny, tak bude současný formát moci na Ukrajině, v Kyjevě zlikvidován! A země se začne obnovovat. To je, oč se jedná! Řízení dokážou převzít pouze ty subjekty státnosti, které takovou státností disponují. Které disponují normálním státním řízením, a to jsou Luhanská a Doněcká republika. Jiná varianta prostě neexistuje. To je, oč se jedná! Opakuji, že někdy, tedy neopakuji, jenom říkám, že někdy je nazývají kyjevskou juntou. Kyjevská junta? Není to junta, je to banda. Junta znamená státní řízení, se svými státními zájmy. Jen se podívejte, zda ti, co sedí v Kyjevě, mají nějaké státní zájmy! Ať už v Radě, ve vládě nebo samotný Porošenko. Vládnou tam jenom zločinecké korporativně klanové zájmy. Okrást Ukrajinu a po nás potopa. To je jejich zločinecké filozofie. Ta banda se teď v každém případě zhroutí, USA pomalu končí. Zlom v Sýrii bude znamenat jasný konec kyjevské bandy. Maxim z DLR si myslí, že teď na Donbase panuje jakási neurčitost, a že se Ukrajina nechystá plnit Minské dohody, naopak se připravuje k nové eskalaci konfliktu. Bezesporu, protože to znamená její přežívání. Kolikrát jsem opakoval, že Minské dohody, minský formát... Minskými dohodami se povedlo navýšit význam minského formátu. Minský formát je otázkou institucionalizace, státní institucionalizace DLR a LLR ve světě. Neuznaných států je mnoho, že? Jak jsem říkal, tak jsou naši "patrioté" jako slepí, když to nevidí. Když kosovského Hashima Thaci všude tahali a organizovali podobné akce, tak všichni chápali, že probíhá institucionalizace Kosova. A když teď probíhá minský formát, tak proti tomu ti samí "patrioté" mají neustále nějaké námitky. Nepřejí si, aby tyto republiky získaly nějakou státnost a dokázaly převzít řízení Ukrajiny do svých rukou. Cožpak chcete na Ukrajině válku? Je to jasné. Ten kdo vystupuje proti Minským dohodám je pro válku mezi Ruskem a Ukrajinou. Ale v první řadě je pro totální likvidaci obyvatelstva Donbasu. To podporuje ten, kdo vystupuje proti Minským dohodám. Je nutné chápat jednoduchou věc. Když je něco možné vyřešit slovem, tak je vždy lepší ušetřit lidské životy a vyřešit věc slovem. Mnozí si myslí, že vše vyřeší silou. Tento týden se v Doněcku stala taková zajímavá věc. Došel tam benzín. Dva dny nebyl benzín. Prostě nebylo žádné palivo. Plyn ano, ale palivo ne. A nikdo si kvůli tomu starosti dělat nezačal. Přitom připomenu jednoduchou věc. K útoku, k jakémukoliv útoku a zaopatření armády je zapotřebí, aby bezchybně fungovalo vojenské zásobování. V roce 1992.... ... ano v roce 1992 afghánský prezident Nadžíbulláh odstoupil z funkce. Navrhnul uskupením, které mezi sebou bojovaly, aby převzaly moc v Afghánistánu do svých rukou a řídily jej. Udělal to vycházejíce ze své odpovědnosti vůči afghánskému lidu a velké lásky k Afghánistánu. K čemu to vedlo? Proč to vůbec udělal? Tři roky setrval ve funkci prezidenta, a potom odešel. Mělo to jednoduchý důvod. Dokud existoval SSSR, ať už to bylo dobře či ne, tak zásoboval státní armádu Afghánistánu. Ale když nastoupil Jelcin, tak bylo od 1. ledna toto zásobování přerušeno. Napřed fungovalo nepravidelně a v březnu jim přestali úplně dodávat palivo. Takže jestliže s municí, která tam byla ve skladech připravena pro omezený kontingent SSSR, to ještě nebylo tak zlé, tak pokud vám dojde palivo, nepohnete s technikou z místa a bojovat není možné. A Nadžíbulláh odešel. Nakonec v roce 1996 tálibové dobyli Kábul a Nadžíbulláha oběsili. On však za Afghánistán bojoval až do konce a navrhnul konfliktním uskupením... ...aby si rozdělily moc. "Možná vám Rusko pomůže, abyste vyhráli nad Tálibánem a mezitím si zvolte demokratickou cestu Afghánistánu do budoucnosti." Jenže to nevyšlo. Proč mluvím o tomto příkladu z Afghánistánu? Je mnoho příkladů toho, jak naši oligarchové ruku v ruce spolupracují s těmi ukrajinskými, a že existuje určitá kategorie ruské, rosSionské elity, která má zájem na tom, aby se válka z Ukrajiny rozšířila i na ruské území. A tento scénář je možný, pokud ho podpoří část vedení DLR a LLR, které musí v určitém smyslu jít na ruku, aby bylo zajištěno, že armáda DLR nic nedokáže udělat, protože nebude mít benzín! To je k otázce toho, kdo je může rozdrtit. I vojenské zásobování bude fungovat omezeně. Ty výbuchy v obci Svatovo byly pokusem... Vyhnuli se tak v podstatě revizi. Mělo to tam vybuchovat tak pět dnů a trvalo to jeden. Kde je zbytek munice? Útok by byl dobrou revizí, aby se to nestalo a někdo za to nenesl odpovědnost, tak ty sklady vybuchly. Vše je v pořádku, vše je odepsáno a všichni spokojení. Je třeba si uvědomit jednoduchou věc, že moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Řízení je informační proces a Minské dohody umožňují mírovou cestou... A to, co se teď děje, je porušením Minských dohod konkrétně vyprovokované někým z vedení DLR. Již kolikrát jsem o tom mluvil. Je tam jeden takový, kterému asi nedají pokoj Trockého vavříny získané uzavřením Brestlitevského míru. Chce vejít do historie? Nevešel do ní, ušpinil ji. A ušpinil ji krví! Je to důsledek jeho činnosti. Ale on tam přece není jen tak sám od sebe, stojí za ním určité řízení jak ze strany Ukrajiny, tak i Ruska, které zdaleka není tak oddané myšlence existence Donbasu. Spíše je oddané existenci kyjevské bandy. Anton z Charkova má otázku spojenou s teorií řízení. V minulém roce jste říkal, že každý systém se může rozvíjet a existovat, pokud se jeho zdrojová stabilita rovná nebo převyšuje tlak prostředí na příkladu DLR a LLR. Je možné v tomto smyslu nahlížet na LLR a DLR jako na prostředí, které naopak vyvíjí tlak na systém kyjevské bandy? Jako na silný faktor takového prostředí. Jeden z faktorů, který je však velice silný a fakticky zcela podrývá zdrojovou stabilitu kyjevské bandy. Víte, nelze být neustále v napětí. Oni jsou stále v napětí, to jednou povede k selhání. Kyjevské ozbrojené útvary nejsou armádou, je to ozbrojená zběř, která je nestabilní. Pokud je nenecháte bojovat, nevrhnete je do boje, což teď chtějí udělat, tak v první řadě zlikvidují ty, kteří je dali dohromady. Otočí se, protože nepůjdou proti mocnému systému řízení, který byl vytořen. A ve vztahu ke kyjevské bandě jsou DLR a LLR mocným systémem řízení, protože disponují tou jedinou státností. Na ně nepůjdou, protože by dostali pěkně na frak, kdykoliv. Proto půjdou tam, kde je slabší místo a vůči kyjevské vládě mají moře výhrad. Je třeba jejich nespokojenost nasměrovat tam. Jenže k tomu je nutné, alespoň v této podobě uchovat Minské dohody. Nedopustit, aby se to napětí vybilo díky silnému útoku proti Donbasu. Je třeba, aby se to velké napětí nestabilní bandy, která je soustředěna u Doněcka a Luhanska, vybilo opačným směrem. To je třeba udělat a toho se dosahuje politickými metodami, cestou politických jednání v Minsku. Je třeba přemýšlet, když poskytujete rozhovor. Vždyť je přece otevřeně vidět, kterým směrem vysílá ten či onen člověk. Pro koho je výhodné to, co říkáte. Proto by se Pušilin měl vzpamatovat a nemyslet si, že lid je pouhý dobytek. Poslední otázky k Ukrajině. Vjačeslav z Kyjeva prosí okomentovat odstoupení Jaroše z čela Pravého sektoru. Tady není co komentovat. Ta věc se má tak, jak jsem již mnohokrát říkal, že se Pravý sektor teď filtruje, část těch, co se na něj nabalili, ti, kteří jsou považováni takříkajíc za zbytečný balast, neužitečné zatížení, prostě ti zbyteční, kterých je třeba se zbavit, a rychle se tak vyhnout stíhání, ti začínají tvořit tu špatnou část Pravého sektoru a správný Pravý sektor přechází do SBU. A co dělá Jaroš? Stahuje se do ústraní, mizí z dohledu. A přitom je třeba chápat jednu věc. Všichni, kteří posuzují Jaroše jako samostatnou figuru, která snad vládne nějakým charismatem a podobně a snaží se hodnotit jeho další kroky... Pro dotyčného to znamená, že je v analyticko-informačním poli zelenáčem, že z oblasti řízení nechápe absolutně nic! Jaroše i Pravý sektor slepili z toho, co měli po ruce. Udělali to raz dva, dosadili tam Jaroše, udělali mu reklamu, všem ho předvedli, a až teď odejde, tak si toho nikdo ani nevšimne, a Jaroš sám s tím v podstatě počítá, stejně jako jeho patroni, protože to nebyl ten nejhorší účinkující a navíc je teď dost informovaný. Hrát samostatnou roli má přímo zakázáno od těch, kteří ho do role lídra Pravého sektoru dosadili. Pokud to člověk nevidí a chtěl by jeho jednání analyzovat, tak vůbec nechápe řízení. A u nás všichni: "Jaroš odchází, Jaroš odchází, co asi teď bude dělat." Co mu řeknou, to také bude dělat! Jaroš je nula stejně jako Parasjuk, až na to, že Parasjuk je totální nula odněkud zezdola a Jaroš byl již předtím zaměstnancem SBU. Tak tedy byla tato struktura vytvořena. Zmínil jste SBU, druhá otázka od Vjačeslava. Kyjevský soud prý vyhlásil, že SBU je v úpadku. SBU bude jednoduše také stažena do ústraní. O co tu jde? Málokdo si povšimnul skutečnosti, že paralelně s tím byl ohlášen vznik struktury analogické FBI. A také u nás, tedy na Ukrajině, pobývalo ministerstvo financí USA, které u toho bylo. A kdo řídí všechno v USA? Ministerstvo financí! Přijeli na Ukrajinu a určili, který úřad bude jak fungovat. Určili jim, jak má vypadat rozpočet! V jejich přítomnosti vystupovala Jaresko i Jaceňuk... Chápete? Ta situace je taková, že jsou tam vytvářeny struktury plně analogické USA, aby v tom nebyl chaos. Teď je SBU podřízeno FBI, přijíždějí různé komise apod. Takto bude vše průhlednější. Výkaznictví bude jednotné a všechno se to může rovnou posílat do USA. Proto jednoduše SBU pomaličku odstavují. To neznamená, že zítra uzavřou budovu SBU a ono přestane existovat, ne, tak se to nedělá. Je to jeden z prvků. SBU odstaví a kam se vypařilo, kam se poděli jeho zaměstanci... Není třeba zapomínat na to, že všechny tajné služby států SNS mají své kořeny u KGB. Aby se zbavili nepohodlných, a vytvořili své vlastní struktury, musí je vytvořit nanovo. Někoho do nich převezmou a někoho ne, někoho delegují z USA... A vznikne nová struktura FBI. SBU tedy pomaličku odstavují a nehledě na služby poskytnuté kyjevské bandě a USA, pokud v určitých parametrech nebudete odpovídat zájmům USA, tak se do nové struktury jednoduše nedostanete. Až SBU odstaví, tak tím smažou i všechny operace, které realizovaly USA ve spojitosti s majdany, kárnou operací na Donbasu, prostě zmizí. Lidé se vytrácejí, dokumenty mizí, struktury budou zlikvidovány. Je to jeden proces. Máme několik otázek k Sýrii. Leo z Minsku se ptá: Jak se Rusko s Francií chystají spolupracovat v Sýrii, když Bašár Asad Francouze nezval? Problém je v tom, že Bašár Asad nezval ani Američany a přesto tam jsou a dělají si tam, co chtějí. Naším úkolem je dosáhnout toho, aby Francie pracovala pro Asadovy zájmy. I když i Hollande o tom mluvil, když řekl, že jejich cílem je ISIL a ne Asad. Když se na to teď podíváte, tak je vytvářena informační kulisa, informační pole směřující k tomu, že přítomnost Asada je možné i přetrpět. Obama řekl, že politické řešení dokud je Asad v Sýrii není možné, a proto je nutné, aby odešel. Podle mě mu na to agentura Associated Press odpověděla, když napsala, že Asad bude prezidentem déle než Obama. Takže ta otázka je na dané etapě uzavřena. Ano, nabízejí tam různé varianty, jak tam Asada přetrpět, jak z něj udělat dekorativní figurku, na kterou by všechno mohli hodit, a potom ji zlikvidovat. Jenže podstatné je, že Asad teď na dlouhou dobu zůstává pro Sýrii legálním prezidentem. A povšimněte si. Francie formuje koalici s Ruskem a ne s USA. Naším úkolem je zařídit, aby francouzští letci a vojáci střílející rakety dostávali cíle a rozkazy z ruského štábu a ne naopak. To je oč tu běží a co má být uděláno. Je třeba donutit Francouze respektovat suverenitu Sýrie. A vše k tomu také směřuje. Souvisí s tím také otázka od Vladislava z Irkutsku. Jak máme chápat, že Putin přikázal vojákům chovat se k Francouzům jako ke spojencům? Jak jsem už řekl. Oni mají být v pozici spojenců. Byla u nás přece stíhací letecká jednotka Normandie-Němen, která bojovala za Francii, ale na naší frontě. Tak prosím. Pokud si Francie přeje se svým vojenským uskupením bojovat za Fracii na syrské frontě, musí udržovat určité vztahy se syrskou vládou, a jestliže jí to nevyhovuje, tak jí jako prostředník poslouží Rusko. Byly struktury de Gaulla ze Svobodné Francie spojencem SSSR? Byly. Tak proč by to tady nešlo? Je to možné, ale musí to být ošetřeno tak, jak jsem řekl. Francie nemá mandát na vstup do Sýrie a Rusko ano. Spojenecké akce však prováděny být mohou. Mám na mysli, ať jsou ty spojenecké operace klidně realizovány. Pavel se ptá na jiný aspekt. Je účast Francie svědectvím toho, že si její národní elita zvolila Rusko? Přesně tak to není. Francouzská národní elita nemá příliš velký vliv na operativní činnost vlády. Ale globální prediktor prostřednictvím svých globálních elit tuto možnost má. Holland je v podstatě pověřenec USA a s národními, státními elitami má velice, velice složité vztahy. Aby něčeho dosáhl, je tedy nucen nějakým způsobem, jak bych to řekl, ponížit se, podřídit státním elitám a to neudělá. Ale přistoupit z hlediska řízení státu k činům, které jsou objektivně výhodné pro státní elitu, to dělá. Co je třeba v daném případě brát na zřetel? Už jsem o tom začal mluvit. Francie se v daném případě neobrátila na USA, ani o pomoc k NATO, obrátila se s prosbou o pomoc k EU. A hned poté Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, opět připomenul svou dávnou ideu na vytvoření evropské armády, a ne NATO. A co řekl druhý eurokomisař Avramopulos? Že je třeba založit vlastní výzvědnou agenturu, evropskou. Evropa se odpoutává od USA, o to tu jde. Jaké budou principy, na základě kterých se odpoutá? Jak do toho zapadne Rusko? To vše se teď řeší v Sýrii. Právě kvůli tomu byly také potřebné ty teroristické útoky před G20. Aby mohlo dojít k neformální výměně informací mezi lídry. Shromáždili je v jednom místě, řekli jim příslušné informace, zachytili jejich zpětné reakce, kdo je té věci a v jaké míře nakloněn a zda je schopen nějaké úkoly také řešit, a potom každý dostal příslušný úkol. Francie má za úkol začlenit Rusko, o čemž i mluví: "Rusko musí své údery konzultovat s Francií." Vůbec jim nevadí, že nemají žádný mandát a Rusko oficiálně pozvala Sýrie. Vždyť ani mandát od OSN nikdy nedostanou. Teď se začali ozývat Britové, že by se chtěli zúčastnit, ale bojí se, že jim Rusko získání takového mandátu neumožní. Samozřejmě, že neumožní. A co by je mělo opravňovat k podobné účasti? Jejich účast by byla jako závaží na rukou a nohou Ruska. Úkolem je proto vybudovat si normální spojenecké vztahy s Francií a donutit jí řešit státní úkoly syrské vlády v rámci řešení svých vlastních státních úkolů. A dále již upevňování státní elity a jejího kursu k odpoutávání se od USA. To znamená odstranit francouzské podpindosníky. Sergej se právě ptá na tento aspekt. Zda je příjezd francouzského válečného námořnictva pokusem dostat se zpod kontroly USA. Ano, je to přímý pokus, právě jsem o tom mluvil. Není to pouze pokus. Je to konkrétní a velice vážný krok, když Francie opouští koalici USA a jde do koalice s Ruskem. Dále dvě podobné otázky, jestli je to tak možné vyjádřit. Olga z Francie se ptá, co se stane, pokud se západní koalice obrátí na RB OSN, aby dostala mandát pro činnost v Sýrii? A Alexandra se ptá konkrétně na Velkou Británii, že by takový mandát chtěla získat, ale Rusko jej může vetovat. Ještě jednou opakuji, že Rusko bude vetovat jakýkoliv takový požadavek, který nebude brát ohled na státní zájmy Sýrie. Proto, pokud si přejete dosáhnout svých státních zájmů bojem proti teroristům v Sýrii, tak prosím, jděte do spojenectví s Ruskem, a potom můžete... Rusko využívá různé druhy vojsk při provádění útoků na teroristy, stejně tak může využívat různé armády světa s jejich vojsky pro stejný účel. Proč by ne? Ovšem štáb bude ruský, na ruské lodi. Vladislav z Irkutsku si povšiml, že se USA chystají provést společnou operaci s Turky. Ano jedná se o pokus USA o vyostření situace. Chtěli by začít s pozemní operací, kam je také chtějí zatáhnout. A je třeba říci, že v tomto ohledu na tom pracují dost zeširoka. Proto také hned Litva vyslovila své přání zúčastnit se této pozemní operace, a potom následovalo prohlášení, že v žádné koalici nebude, a že to vůbec na žádnou pozemní operaci z jejich strany nevypadá. Nač je potřebná Litva? Copak má nějakou armádu? Vůbec ne, je potřebná k vyvolání mezinárodní rezonance. Pokud k vytvoření mezinárodní rezonance USA využívají už i Litvu, tak to znamená, že jim kyslík všude jinde absolutně došel. A USA potřebují za každou cenu narušit syrskou suverenitu, začít s pozemní operací, vyvolat mezi Sýrií a Tureckem válku... Taková operace je vedena s plnou silou. Zde je třeba u Turecka zohlednit jednu okolnost. Opakuji, že Erdogan si myslí, že pro Turecko ISIL neznamená žádné nebezpečí, protože velmi dobře ví, že ISIL je nepravidelná armáda USA, se kterými je Turecko v koalici. Turecko si díky ISIL řeší velmi mnoho problémů. A teď mají problém, protože Putin v Antalyi předvedl svým kolegům videa a fotografie, jak ISIL ze Sýrie vyváží ropu. A kampak se asi vyváží? Kam vedou ty kolony autocisteren, ta potrubí? Do Turecka! Takže je zničení více než pěti set autocisteren pro Turecko katastrofou, proto také Erdogan tak vyvádí, protože potřebuje urychleně bránit své zájmy. Vždyť smlouvy jsou podepsané! Ta ropa je do jeho ekonomické bilance již započítaná. Za to všechno ponese zodpovědnost. Je to velice mocný úder po turecké ekonomice. Pavel se ptá. Je jasné, proč francouzská letadla útočí na syrskou ropnou infrastrukturu, ale proč to dělají i ruské letecké síly? Jen jsem o tom začal mluvit a hned tu je i otázka. Ne ta otázka... Je to nesprávně pochopeno. Po jaké infrastruktuře? Víte je infrastruktura a infrastruktura. Ruské síly útočí na strukturu v rukách ISIL a spojenecká koalice útočí na syrskou infrastrukturu. My ničíme autocisterny a dočasná skladiště určená k exportu ropy do Turecka a spojenecká koalice ničí infrastrukturu, která bude osvobozena. Jedná se o ropný průmysl určený k těžbě, zpracování, přepravě ropy, ale státní! Chápete? Zničit karavanu pěti set aut, která vezou ropu do Turecka, to není jedno a to samé jako zničit ropovod, přes který proudí syrská ropa na export. To jsou dvě úplně rozdílné věci. Nesmíte tyto věci plést dohromady. My útočíme na infrastrukturu ISIL, na logistiku, kterou si oni vybudovali pro dodávky ropy do Turecka a dále ke konečným spotřebitelům. To je, oč se jedná. Andrej z Irkutska prosí vysvětlit, proč Rusko použilo strategické bombardéry. Podle některých vojenských expertů bylo toto opatření z vojenského hlediska nadbytečné. Z vojenského hlediska to nadbytečné opatření nebylo. Vy přece, když chcete rozmáčknout nějakého švába nebo mouchu, tak to neděláte pomocí několika jemných klepnutí, ale jednou pořádnou ranou. Stejné je to v tomto případě. Nic není nadbytečné. Čím více bude použito, tím lépe, tím rychleji bude celá ta operace ukončena. To za prvé. A druhá okolnost je také vojenská. Naši vojáci se potřebují cvičit. Naše vojska pravidelně realizují určité operace zaměřené na ochranu územní celistvosti a suverenity státu. A lety našich strategických bombardérů po vytyčených trasách, které byly prováděny jako demonstrace naší síly, naší přítomnosti byly prováděny stále. Tak proč nespojit příjemné s užitečným? Ať letí určitou trasou, vyvolají určitou reakci našich partnerů, kteří kvůli tomu zkrátí životnost své motorové techniky, trochu je to znervózní a my předvedeme možnosti svého letectva, piloti získají zkušenosti... A všechno je to ku prospěchu Ruska. A tím spíše ten politický efekt, kterého je tím dosaženo s ohledem na ty, kteří by v Rusku rádi vyvolali státní převrat a prošli se po něm svojí "policejní misí" a vyvolali v Rusku občanskou válku. Ať jen vidí, jakého mají protivníka. Alexandr Volnovacha se ptá. Rusko se účastní likvidace teroristů v Sýrii, to je samozřejmě dobře, ale všechny problémy to neřeší. A co s teroristickými organizacemi v ostatních zemích Blízkého východu a Afriky? Tam Rusko nikdo nezve a samo Rusko se nemůže rozptýlit po celé planetě. Otázka činnosti Ruska v Sýrii je otázkou takříkajíc operativní chirurgie. Kdy již není možné nemoc vyléčit terapeutickými prostředky jako jsou tabletky apod. Kdy je nutné bezpodmínečně použít chirurgický zásah, aby gangréna nezasáhla celý orgán, který by potom bylo nutné odejmout. A co se týká mezinárodního terorismu, tak ten v podstatě neexistuje. Jakýkoliv terorismus, jakékoliv teroristické uskupení jsou plodem a nesystemizovanou strukturou konkrétních tajných služeb konkrétního státu. A mezinárodní terorismus je mezinárodní pouze proto, že je systém terorismu používán v systému politiky a mezinárodních vztahů. Když to nejde tak, jak chci, tak zafinancuji určité struktury, které napřed vytvořím, zafinancuji a oni potom zničí stát zevnitř. O tom neustále mluví Putin. Že je třeba se vzdát mezinárodního terorismu jako prostředku realizace mezinárodních vztahů. To je oč tu běží. Pokud se toto ve světě nevyřeší, tak mezinárodní terorismus nikam nezmizí. Jen si vzpomeňte, že dříve, dokud tu byla určitá rovnováha sil, tak se k němu neuchylovali. Pokud se teď obnoví rovnováha sil, tak opět zmizí, protože každý si ho zodpoví. Proč jedna strana využívá proti té druhé teroristy? Protože doufá, že zpětnou odpověď nedostane, že si to zpětně nevypije. A teď se to všude rozšířilo, objevilo se zlo jménem mezinárodní terorismus. Opakuji, že všechny teroristické organizace světa BEZ VÝJIMKY jsou plodem a nesystemizovanou strukturou konkrétní tajné služby konkrétního státu. Proto je také nutné to všechno zlikvidovat jako systém vztahů. Až přesvědčíme své partnery, že se jim jejich terorismus nevyplatí, že se obrátí proti nim... Teď je třeba... Víte, Conan Doyle napsal takovou povídku, jak měl dívku uštknout had. Sherlock Holmes začal toho hada mlátit a rozezlený had se odplazil zpět a uštknul svého pána. To, co se děje v Sýrii je něco podobného. Had se má vrhnout proti svému pánovi, tedy na USA a Turecko! Angelika Bulgaková prosí okomentovat nedávný teroristický útok v Mali. Ten přímo souvisí s událostmi v Sýrii. Věc se má tak, že Francie, když vyhlásila svou antiteroristickou operaci v Sýrii, tak prohlásila, že je i pro provedení pozemní operace, nějakým způsobem. A 18. listopadu vešlo ve známost, že Francie může do Sýrie poslat své síly speciálního určení. A jejich silami speciálního určení jsou především jejich zahraniční legie. Současně s tím vešlo ve známost, že se Francie obrátila na své spojence v NATO s prosbou nahradit francouzské kontingenty v Africe. Francouzsky mluvící Afrika je dosud francouzskou kolonií, v tom se nenechte mýlit. Proto je Francie vždy přítomna tam, kde se něco děje. Je tam hned i francouzská armáda. A Francie tedy měla v úmyslu účastnit se v Sýrii. Takže potřebovala uvolnit nějaké síly. Jaké však mají ozbrojené síly třeba Litva nebo Estonsko? Směšné, ale nějaké díry někde přece jen ucpat dokážou. Něčím by přispělo i Polsko... A ve výsledku bychom tu měli kompaktní francouzskou armádu, ovladatelnou z jednoho centra, kdy nikdo cizí nic nemusí schvalovat, vše jde pouze po linii přímých nadřízených, která se přesune do Sýrie a vyřeší úkoly, které mají být vyřešeny. To, co se stalo v Bamaku v Mali, Francii však rychle zchladilo. Ukázali jí. Jen si stáhni své ozbrojené síly z Afriky do Sýrie, ale věz, že je to konec pro tvá území, tvou suverenitu. Jedná se o nátlak na francouzské podpindosníky. A poslední otázky se týkají vnitřní politiky Ruské federace. Taťána se ptá. Často jste říkal, že se podpindosníci, aby svrhli Putina, budou snažit destabilizovat zemi zevnitř. A jsou v tom dost úspěšní. Za příkladem nemusíme chodit daleko. Vše spěje ke konci bezplatného zdravotnictví. Naše prozápadní média otevřeně píší, že to vyvede lidi do ulic. Ano, daří se jim to dost dobře, ale pouze v jednom aspektu. Dělají to v míře svého chápání a nechápou to, o čem mluvím já. Neměli by teď proti Putinovi bojovat, ale hledat cesty, jak se s ním dát dohromady. Neprodávat ruské zájmy Spojeným státům, ale zamyslet se, proč se ten Obama celý tak nahrbil a tak podlézavě hleděl do očí Dmitrije Anatolijeviče na zasedání APEC, když se zdravili. Spojeným státům se blíží jejich konec. Když už jste takoví, tak byste alespoň měli vsadit na vítěze a nestát proti Putinovi a organizovat v zemi státní převrat. Musíte naopak pracovat na stabilitě a Putinovi pomoci, potom i vy vyhrajete. Takto prohrajete společně s USA. A proč to dělají? K tomu, aby dokázaly provést přestavbu a takzvané reformy, se protiruské, protisovětské síly připravovaly téměř třicet let. Napřed odstranily Stalina, potom následovalo Chruščovské tání, Brežněvova stagnace, a celou tu dobu si vychovávaly kádry. A jaké kádry? Orientované na protiruské zájmy a své vlastní kořistnické. Již jednou je na Západě podrazili, když jim slíbili kapitály, které si tam vyvedli, a že se stanou součástí světové elity. Teď je podrazí podruhé. Návštěvník webu Musin prosí okomentovat události okolo dálkových řidičů. To s tím souvisí, speciálně to rozviřují. Situace s dálkovými řidiči byla připravována ještě v roce 2011 jako prostředek na svržení Putina, tehdy. Byl to projekt Medvěděva, aby se stal prezidentem. Putina tím chtěli ohrozit a pokoušeli se to realizovat. Jenže jim tenkrát nestačily síly, aby ten projekt protlačili. A teď jim k tomu síly stačily. Protože USA velice silně tlačí na všechny podpindosníky v Rusku, aby přivedli zemi k explozi. Já znovu opakuji, že si neuvědomují, že si podřezávají větev, na které sami sedí. Nic se jim nepovede. Ano, pro Rusko to lehké nebude, ale my se z toho dostaneme a všichni, kteří se toho účastnili, své dostanou. Přičemž je za nesplnění úkolů potrestá samotný jejich páníček, protože tak globalisté postupují. Vždy likvidují jedny rukama těch druhých, kterým to dovolí udělat. Vždyť proč by se měli namáhat sami?! A poslední. Je tu takové společné poselství od všech uživatelů, že Vladimir Putin brilantně zvládá globální, vnější politiku, ale špatně se stará o tu vnitřní. Špatně na ní reaguje. Co je na to možné říci? Reaguje na ní dostatečně dobře. Problém je v rychlosti působení, odezvy té politiky. Opakuji, že veškerá řídící struktura, celý ten systém tu nevzniknul najednou. Tento systém pro to, aby zlikvidovali sovětskou moc, připravovali třicet let. Od smrti Stalina až do roku 1985, kdy Gorbačov vyhlásil přestavbu. Kádry zůstali stejné, kádrová základna také, protože se neustále sama obnovuje. Je možné je pouze přinutit pracovat pro zájmy státu. Protože sami jsou zaměřeni na to, že čím více je chaosu a bordelu v Rusku, tím více lze ukrást a utéci s tím na ten "kýžený blahobytný" Západ. Jen se podívejte, co se na tom Západě, v té Francii a Německu bude dít. Je tam dost migrantů, kteří jim tam udělají peklo. Koho to zajímá, tak se vraťte k roku 2005, kdy se konala pouze generální zkouška. Ale oni se pořád snaží tam dostat, protože si myslí, že je tam čeká ten blahobyt a prosperita, že ve Spojených státech je ráj, jakoby je Ferguson ničemu nenaučil. Chápete? Jenže oni tohle všechno nevidí. Mají před očima pouze jedno, že pokud bude v Rusku chaos a občanská válka, tak budou moci krást. A čím více toho stačí ukrást, tím lépe. Tenhle systém rychle nezměníte. On se brání před vstupem jiných lidí, nefungují tu sociální výtahy. Ať už se Putin snaží, jak chce, tak se to nedaří, protože ten systém se brání. A jak je možné na něj vyvíjet tlak? Při realizaci globální politiky. Globalistům jsou předvedeny určité parametry řízení, které jsou pro ně výhodné ke stabilizaci situace ve světě. Realizují se určité operace a díky tomu je při řešení zahraničně politických úkolů prováděn i vnitropolitický nátlak. Potom začíná boj s korupcí, kdy jsou jedni odklízeni a k takovým zatčením již došlo... Všechno se to začíná pomalu hýbat. A dále už je nutné pouze rozjet setrvačník. Co teď dělá naše tupohlavá... A já ji jinak nazvat nemohu. ...elita? Organizuje státní převrat, povstání proti Putinovi i s využitím dálkových řidičů. A když se zmáčkne pružina, co následuje? Co udělají globalisté? Nechají tu pružinu vymrštit se tak, že na jedné straně ty, kteří si se svými úkoly neporadili, budou rdousit USA prostřednictvím různých mechanismů a na druhé straně tu začnou fungovat mechanismy samočištění, kdy jedny klanové skupiny začnou požírat ty druhé. Jiná varianta neexistuje. Globalisté nutně potřebují, aby se situace v Rusku stabilizovala, nutně potřebují! Pokud nebude existovat stabilní Rusko, přestane existovat lidská civilizace na této planetě. S takovými věcmi se nežertuje! A ti debilové si hrají na spiknutí proti Putinovi. Všichni, kteří jsou aktivnější budou také aktivněji zmáčknuti. Ale aby pochopili, co mají dělat, museli by znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení, Koncepci sociální bezpečnosti a řízení supersystémů, jenže do toho se jim nechce. Oni si myslí, že něco přikážou a všechno bude zařízeno? Tak to nefunguje. Znalosti znamenají moc, chápete? Znalosti znamenají moc. A tuto moc teď aktivně přebírá lid. Ať už se to globálnímu prediktorovi líbí nebo ne. Ale neschopná ruská elita není schopná vstřebat tyto znalosti. Naopak se Dostatečně všeobecné teorii řízení aktivně brání. Přece se to nebudu učit! To bych si měl místo do vany s prostitutkami sednout k učebnici? A učit se, jak se řídí sociální supersystémy? Ani náhodou, to raději... Je to extrémistický materiál. Přijít na něco takového! Od korporativnosti ke strategii je prací, která... Od korporativnosti k "carství Božímu na zemi" je prací, která učí tomu, jak likvidovat, jak překonat mezilidské, meziskupinové sociální konflikty, jak se dobrat ke vzájemnému pochopení a vyladit vzájemné vztahy, aby nebyly konfliktní, jak vytvořit systémy bez vnitřního napětí. Něco takového přiřadit k extrémistickým materiálům! To je prostě rozumem nepostižitelné. Prý extremismus! Když lidé budou žít v přátelském světě a budou vše řešit slovně, když nebudou vyvolávat hádky a válčit... Prostě si sednou, promluví. Ty máš takové zájmy a já takové, pojď to nějak vyřešit. Musíme spolu na této planetě žít, je třeba ty otázky nějakým způsobem vyřešit, pojď se domluvit na konkrétních podmínkách našeho spolužití... Měli jsme tu dva systémy - komunismus, tedy kapitalismus a socialismus. Ale konflikty vznikají i na osobní úrovni, na úrovni korporativně-klanové, různé... I mezi různými skupinami. Od korporativnosti k soudržnosti (sobornosti) je práce, která učí, jak takové konflikty překonávat, jak se naučit poslouchat svého spolubesedníka, jak s ním mluvit, aby naopak on uslyšel vás. Prý extremismus. Samozřejmě, že je extrémistická, když nepovede k žádným konfliktům a lidé se mezi sebou začnou domlouvat. A jak nás potom budou řídit? Jak to zorganizují, to své rozděl a panuj? Kdy proti sobě poštvou dva, dívají se, jak se perou a sami jenom počítají peníze. Takže... ...dělají toho hodně, aby zničili ruskou suverenitu, ruský stát, aby válka z Ukrajiny, z Donbasu přišla až k nám. Ruské elity pro to dělají hodně. Ale všichni, kteří to dělají, neuniknou pozornosti globalistů. Jako to bylo v jedné písni: A podivný typ Suetin, to neúnavné rámě, již tehdy si mě všim a dohlídl si na mě. To byly pro dnešek všechny otázky. Vyšlo to tak, že jsem se opět dostal k nutnosti studia Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. Proto ještě jednou zopakuji, že pokud si přejete ubránit zájmy své rodiny, své vlastní a chcete žít v míru, tak studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Formujte systémy bez vnitřního napětí a bez napjatých vztahů. Žijte v míru a řešte své zájmy. Studujte práce vnitřního prediktora SSSR.

Na shledanou.

Dotazovaný: Vladimír V. Putin

Kategorie: Politika