V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 21.12.2015 (Co bude znamenat krach/odepsání USA)

  • Posted on: 27 December 2015
  • Hits: -
V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 21.12.2015 (Co bude znamenat krach/odepsání USA)

Úrok je hlavní zdroj inflace, jak Erdogan podkopal Turecko s ropou od ISIS, jakým způsobem je prodávána ropa ISIS, Kerry v Moskvě, otevření černé skrynky SU-24...

URL: http://leva-net.webnode.cz/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 21.12.2015. Dnešní pořad začneme nejpopulárnější otázkou, kterou nám pokládali uživatelé, návštěvníci našeho webu.

A zformulujeme tuto otázku podle Vadima, který ji 18.12. poslal v následujícím znění: Ze zprávy vnitřního prediktora SSSR - Test inteligence a čestnosti zástupců státní moci v Rusku. Otázka číslo 9: Co potřebujete k tomu, abyste pochopili, že prvotním generátorem inflace a inflačního okrádání lidí a rozpočtu jsou úroky z půjček. Konec citátu.

Citát z Putinova vystoupení ze dne 17.12.2015: "Aby došlo ke snížení základní úrokové sazby, není třeba pohoršovat se nad Centrální bankou, jako se to dělalo v sovětských dobách a plánované ekonomice, ale musíme pomáhat Centrální bance a vládě potlačovat inflaci a snižovat devalvační rizika a očekávání." Konec citátu.

Otázka. Prošel Putin testem inteligence a čestnosti pro zástupce ruské státní moci?

Mnohým se to bude zdát podivné, ale já řeknu, že nejen prošel, ale navíc na výbornou. Abyste pochopili, co Putin řekl, nesmíte jenom poslouchat, ale i slyšet, co státník řekl.

A v dané situaci je ta věc mnohorozměrová a on to formuloval maximálně přesně. Abyste pochopili, co řekl, musíte mít znalosti z teorie řízení a s ohledem na faktologické znalosti se musíte seznámit alespoň s naší analytickou zprávou, kterou naleznete na našem webu: Zákon o Centrální bance.

Pokud si tyto informace dáte dohromady, pochopíte, co gosudar řekl. Řekl jednoduchou věc. Existuje tu určitý stav systému řízení, na tento systém řízení je vyvíjen určitý tlak, a pokud v tom tlaku vytrváme, tak dosáhneme určitého výsledku, žádoucího výsledku.

On to řekl přímo. V tomto ohledu je možné se jakkoliv rozčilovat a něco požadovat... Někteří soudruzi, no víte... Máte bod A, kdy Centrální, státní banka poskytuje úvěry s nulovými úroky nebo s 1%, a je bod výchozí, ze kterého teď vycházíme, kdy se úvěry poskytují za úroky ubíjející veškerou státní ekonomiku.

A oni vykřikují, že prezident by měl přikázat apod... Myslí si snad, že prezident je Děda Mráz, který mávnutím své kouzelné berly zcela změní celou sociální organizaci státu a začlenění toho státu do mezinárodního, světového kreditně-finančního systému?

Stačí, aby přikázal a hotovo? Pokuste se... Přejete si jezdit Mercedesem? Tak přistupte ke svému autu - Záporožci, Volze nebo jiné značce a přikažte mu, ať se promění v Mercedes! Proč lidé nevidí to, co říká státník?

Říká jedno, že pokud dodržíte daná pravidla jízdy, tak nakonec přijedete do takového servisu, kde vaše auto zcela předělají tak, aby vyhovovalo vašim přáním. Řekl to všechno přesně a maximálně korektně. Proto celým tím testem prošel a opakuji, že ho udělal na výbornou.

Mimochodem, je tu také otázka v souvislosti s úrokovou sazbou od Alexandra. Velice nepozorovaně, což je podezřelé, proběhla médii informace o zvýšení základní úrokové sazby FEDu z 0,25 na 0,5%.

Panuje názor, že i nepatrné zvýšení úrokové sazby v současné situaci povede div ne ke krachu. Dluh USA i tak překračuje všechny rekordy a zvýšení sazby je donutí platit za jejich dluhy stále více. Jak hodnotíte tuto situaci?

Stávající navýšení k takovému krachu nepovede a samotné jeho provedení bylo uskutečněno jako varování globálního prediktora státní elitě USA, aby se srovnala. Jak to řekla Janet Yellenová?

Teď vám to navýšíme na 0,5, potom na 1,5, potom na 2,5%... Takže samozřejmě takovou rychlostí... Nejen tedy, že může být v roce 2016 - 1,5 a v roce 2017 - 2,5%. To je jenom plán. Naznačují jim, že jestli nepřijdou k rozumu, tak to můžou i urychlit.

A to potom bude znamenat úplný krach. Takže je to varování a souvisí s tím, jak státní elita USA celkově nepochopila ty úkoly, na základě kterých mají být řízeny USA a ty cíle, před kterými teď USA stojí. Oni chtějí stejně jako dřív všemu panovat a všemu velet sami. Takže jim reálně předvedou zač je toho loket.

Na zmíněné tiskové konferenci také, je to otázka od Lea z Minska, Putin řekl, že ho v Antalyi, prakticky bezprostředně před incidentem s SU-24, Turecko požádalo o podporu v čemsi. Přičemž šlo o nezákonnou věc a Rusko s tím souhlasilo. O co mohlo jít?

To je velice obsáhlá otázka, ale pokusím se odpovědět krátce. ŠŠlo o ropu a situaci na hranicích. Věc se má tak, že jak jsme to hodnotili v minulých pořadech, ta podstata je následující.

O tom, že Turecko s kradenou ropou obchoduje a přesněji, umožňuje její průchod Tureckem, se vědělo dávno a my se v té věci pokoušeli s Tureckem dohodnout. Jak formuloval tu věc náš zástupce v OSN Vitalij Čurkin, když byl v Pentagonu?

"Jakmile jsme vstoupili do Sýrie, ihned jsme odhalili všechny ty dodávky a začali je bombardovat. A vy tam zasahujete více než rok a nic jste neviděli, o ničem jste neslyšeli a nebráníte jim."

Američané samozřejmě o všem velmi dobře věděli, všechno to viděli. Problém je v tom, že Turecko tu ropu pouze přes sebe nechalo proudit za určitý poplatek. Pouze využívalo tu ropu, která proudila na jejich zpracovatelské závody, aby měl Erdogan takříkajíc černý příjem pro řešení svých politických úkolů, na to ho ulovili.

A samozřejmě, že pokud chcete navázat vztahy s tureckou vládou, tak musí tento scénář opustit. A mimochodem, komu ta ropa patří? Ropa patří někomu jinému, a když vystupoval Kirby na brífinku, tak přímo řekl, že skutečnost, že ta ropa proudí do Turecka, vůbec neznamená, že je určena Turkům.

Otázka potom zní: A komu tedy? O co tedy šlo? Putin tam předložil důkazy, že ta ropa proudí přes Turecko a do Turecka. Byly předloženy důkazy o přístavech, kde stojí ropné tankery, které tu ropu nakládají a odvážejí.

A jak je ta ropa do těch přístavů převážena? Je kradena v severním Iráku a severní Sýrii a cisternami ji převážejí do Turecka. Turecké vedení bylo součástí tohoto systému nadnárodního řízení. Jednoduše ze z toho systému dostat nemohlo, aniž by to mělo následky pro samotné Turecko, turecký politický systém a turecké elity.

V tomto ohledu bylo tedy nutné umožnit jim dostat se z této situace nějakým vysvětlitelným, důstojným způsobem a zpřetrhat celý ten řetězec, postupným přerušením těch kontaktů. Kvůli tomu muselo však Turecko být schopno plnit své závazky na dodávky ropy podle stávajících smluv.

Z tohoto důvodu bylo třeba, aby ropa ze severní Sýrie a severního Iráku dále otevřeně proudila přes hranici do stejných přístavů a částečně do zpracovatelských závodů, než se Turecko postupně z té situace dostane.

Aby ti, kteří to přes Turecko realizují, neměli možnost manévrovat jinak, než převést ten proud kradené ropy na jiné logistické systémy. Turecku bylo navrženo tedy toto východisko.

Získalo by čas, vedlo by to k zachování jeho politické stability, státní stability. Postupně by se uzavírala hranice, zamezilo by se manipulování Tureckem z nadnárodní úrovně, kdy Erdogana do té situace navezli. Mohli se tedy normálně, NORMÁLNÌ z toho dostat a oni s tím souhlasili.

Ale jak? Na základě svého vlastního pojetí: "Rusko chce, aby to bylo vyřešeno řádně? Tak ho převezeme." Proč bychom ho nepřevezli? Ono věří v dobro, ve slušnost, mravnost... Kolikrát jsme Rusku dali na něco slovo, a vždy ho porušili? Tak to prostě uděláme znovu.

Budeme dodávat ropu do té doby, dokud... Dokud vztahy mezi Tureckem a Ruskem nedosáhnou kritické hranice, a až potom začneme, až se nám bude chtít, opouštět ten scénář.

Erdogan očividně přecenil své síly, protože USA si také uvědomovaly podstatu návrhu předloženého Putinem Erdoganovi. A aby se Turci z toho scénáře nedokázali dostat, Američané sestřelili naše letadlo. Odpovědnost za to na sebe vzal Erdogan a podepsal tak pod tu věc Turecko.

Proto já si mohu dovolit říkat, že to letadlo sestřelili Američané, ale oficiální pozice zůstane jasná, byli to Turci. A na základě toho se bude jednat. A proč to byli Turci? Protože se pod to podepsal jak prezident, tak i premiér. O to tu šlo!

Dostali možnost opustit sebevražedný scénář a uchovat si svou státnost. Kvůli tomu se tedy po určitou dobu zavíraly oči před skutečností, že v hranici existují díry, přes které proudí kradená ropa. Proč jsme před tím zavírali oči?

Protože si reálně uvědomujeme, že veškerou těžbu ropy vzít najednou pod kontrolu nedokážeme, že Asadova armáda nedokáže hned dobít zpět všechno své území, a tím spíše ho pod svou kontrolu nedokáže vzít irácká armáda, všechno své území. Takže ropa se bude stejně těžit dál a i nadále bude proudit na trhy.

A vzhledem k tomu, že to stejně bude pokračovat, je lepší ten kruh uzavírat pomaleji, dodržet určitou logistiku a lákat, uzavírat do kotle napřed druhotné cíle tak, že jim odřízneme všechny přístupové cesty, a potom přejdeme k důležitějším a zlikvidujeme všechny ty bojůvky.

Pro nás to bylo výhodné, i pro Turecko to bylo výhodné! Jenže když to nedodrželi, když se jim to řešení nelíbilo, byli jsme nuceni likvidovat jejich konvoje, a to Erdogana rozzuřilo.

Právě to vysvětluje tu skutečnost, že přestože se toho dopustili Američané, vzal Erdogan odpovědnost na sebe. On si prostě myslel... Opakuji, že důvod, proč jsme začali ničit konvoje, byl ten, že Erdogan se rozhodl jednoduše Rusko PODVÉST.

Jenže to přece bylo ihned očividné! Bylo přece jasné, že se medovými slovíčky pokouší odvést pozornost, aby pokračoval v tom samém, a že navíc zkouší své pozice rozšiřovat a upevňovat, že se ani nepokouší plnit ty dohody, které s námi uzavřel.

A co bylo tou dohodou? My zničíme pár konvojů, ty předvedeš svým zahraničním páníčkům, že takto dál pokračovat je nemožné, ať tedy nechají Turecko na pokoji.

Nechte nás, abychom teď své problémy řešili sami, my vám přece pomáhali a sloužili, dokud to šlo, ale sami vidíte, že konvoje jsou likvidovány, je třeba přejít na jiný způsob logistiky. Ale ne, chamtivost frajera zahubila. Proto se podepsal pod to, co udělaly USA.

Jakým způsobem je prodávána ropa ISIS?

A vzniká tu otázka: Nač je to všechno USA dobré? Je to velice jednoduché. Když ropa proudí na mezinárodní trh, tak to znamená, že ji někdo kupuje. Ta ropa je tedy nějakým způsobem na trhu prodávána!

A copak jsou ti kupci debilové, že nevědí, odkud ta ropa pochází? Nakupují zvýšené objemy ropy od Turecka, ano? Copak nevědí, odkud je ta ropa? Samozřejmě, že to vědí. Navíc chemická analýza ropy, která se provádí před jejím zpracováním, když se připravuje technologický cyklus, zcela jasně prokazuje její původ.

A tady se dostáváme k tomu, že nedávno prezident USA podepsal povolení k exportu ropy. břidlicový boom, který teď již zase skomírá a všem je jasné, že tam ropa není, a že USA samotné žádnou ropu nemají, neboť ji u všech neustále nakupují.

Najednou však chtějí ropu dodávat. Odkud? To tajemství je lehce odhalitelné. Opakuji, že Kirby řekl, že ropa proudící přes Turecko, není ropa, kterou by disponovalo Turecko. Řekl jsi A? Řekni i B.

A B znamená, že tou ropou disponují USA. A celý ten mýtus o břidlicové ropě byl potřebný pouze k jedné věci, aby v očích davu legalizovali ropu ukradenou z Iráku a Sýrie. Ta ropa proudí určitými logistickými cestami přes Turecko a prodává se a je dodávána. Co řeší USA pomocí té ropy?

Řeší pomocí té ropy najednou celý komplex svých úkolů. Slibují určité výhody při zajištění energetické bezpečnosti díky dodávkám ropy za sníženou cenu těm politickým činitelům a režimům, včetně evropských, kteří se přidržují směřování americké politiky.

Pokud se budeš držet naší americké politiky, tak my všude budeme rozhlašovat, že je to břidlicová ropa a ve skutečnosti to bude kradená ropa z Iráku a Sýrie, díky které se dají řešit politické úkoly. A teď si představte, že se USA ocitnou v situaci, kdy nebudou schopni tuto ropu dodat.

Znamená to, že jejich partneři budou mít ekonomické problémy, za kterými budou následovat i politické. A teď to nejdůležitější! Kdo se to osmělil říci ne Spojeným státům? A zůstal nepotrestán? Pokud si USA s někým nedokázaly poradit...

Podle jakého principu žije Západ? Já jdu vždy s vítězem! To znamená, že všechny americké politické plány USA včetně řízení Evropy v případě přerušení dodávek ropy jednoduše krachnou.

V důsledku toho USA nezbytně potřebovaly provedení pozemní operace. A Turci, což je další důkaz toho, jak se Erdogan od začátku pokoušel Putina podvést, a hned udělat další politický obchod, vstoupili se svým vojskem do severního Iráku. Jak jsem již říkal.

Slabá irácká armáda se měla zvednout, něco málo podniknout, ihned by do toho vstoupili prostředníci, včetně Bundeswehru, který... Vysvětlete, na jakém základě by měla vaše pozemní operace být legitimní? Co tam budete dělat? Vysvětlete to!

Nemohou to vysvětlit, bylo by to proto, že USA už nemají dost svých vlastních sil. A pozemní operace je potřebná kvůli dvěma cílům:

  • Prvním cílem je, aby stále hořela válka v tomto regionu a dál proudili běženci, které budou získávat, kde se dá a především v Africe, ale lidem budou tvrdit, že proudí kvůli válce.
  • Ta válka totiž vysvětluje i druhý cíl. Celá ta mezinárodní koalice měla při pozemní operaci vzít veškerý ten naftový průmysl pod svoji kontrolu a zajistit...

My teď bombardujeme ISILovce, DAIŠŠ, ale bombardování Bundeswehru, francouzské armády, americké armády by bylo již daleko složitější otázkou. To už jsou jiné politické vztahy. Teď Rusku vyčítají, že nezaútočilo tam, kde mělo...

Ruské letectvo likviduje infrastrukturu a zločince

Jsou tu dva takové okamžiky, které dokazují, že Rusko útočí vždy tam, kde je to třeba a není ho možné z ničeho obvinit. Zcela nedávno tu byly takové skandály, že jednou Euronews, podruhé americká televizní stanice vydávají videonahrávky úderů za údery americké koalice. Záznamy z našich dronů, že? O co tu tedy jde?

Oni vydávají naše přesné údery za své. Svá videa totiž žádná nemají. Na co oni útočí? Slyšeli jsme jak ničí bagry, traktory, další stavební techniku... Ničili tedy zdrojové možnosti Sýrie a Iráku pro poválečnou obnovu, protože těžkou techniku budou muset znovu koupit a to jsou peníze, nemalé peníze.

Proto tedy použili ta naše videa, protože vlastní nemají, ale dokázali tím něco jiného. To, o čem neustále mluvím, že pokud útočí ruské letectvo, tak to natáčí a nahrává na internet, kde se každý může přesvědčit, že úder byl veden tam, kde to bylo třeba, s určitými následky.

A potom jsou média nucena pokaždé někoho chytit za ucho a strčit mu pod nos, že to je stará nahrávka... Pokaždé jsme nuceni to dokazovat, a potom pamatujete? Když neustále tvrdí, že to byly civilní objekty a tak podobně.

Mluvilo se o tom, že ISILovci vozí ženy v klecích a kryjí tak své vojenské objekty. O čem to vypovídá? Že pokud by ruské letectvo... A o čemž mluvil i náš zástupce leteckých sil, našeho ministerstva obrany? Že jsou přímo před samotným vzletem nuceni měnit letecké zadání a určovat jiné cíle, protože ty původní z určitých důvodů bombardovány být nesmějí.

Naše kosmická rozvědka zjistila, že ty cíle nelze bombardovat. Proč? Protože jsou tam rukojmí. Pokud bychom nebrali ohled na rukojmí, tak by se s nimi na ty objekty netahali. A když je z těch objektů teď vytlačili a nahánějí je po celém území, tak již samozřejmě nemají možnost krýt se rukojmími.

A předtím jsme byli nuceni na to brát ohled, což je ještě jedním ukazatelem, že stačilo, aby se ti zločinci kryli rukojmími, abychom je nebombardovali. A tady se v médiích snaží namluvit lidem, že ruské letectvo útočí, kam nemá. Naše letectvo likviduje infrastrukturu a zločince.

A západní koalice měla za úkol zajistit přítomnost USA a díky svému právu silnějšího nedopustit dohody v politické rovině, které by vedly k nucenému odchodu USA. A jak by mohly USA odejít? Pokud nebude ropa dodávána, tak to znamená krach politické moci USA konkrétně v Evropě.

Tomu jsme zabránili a dále co? Putin říká: "Na severu Iráku jsme zaznamenali 11 000 autocisteren." O co jde? Pamatujete, jak jsme říkali, že likvidace 1500 těchto cisteren způsobila nevratný, zdrcující úder logistickému řetězci dodávek ropy do přístavů?

Věc se má tak, když jede kolona těžkotonážních cisteren a každá naloží několik desítek tun, tak když přijede taková kolona k tankeru, tak ho naplní raz dva. Tato trasa dodávky z místa těžby do tureckých přístavů není moc dlouhá, takže tyto cisterny mohly neustále jezdit na otočku, celkem intenzivně.

Nesmíte zapomínat, že Irák je okupovaný USA

A teď najednou tu je 11 000 cisteren? Co to znamená? Ropa prý začala proudit do Iráku, ale vždyť Irák bojuje s ISIL? Tak jak se do toho Iráku dostala? Proč tam? Nesmíte zapomínat, že Irák je okupovaný USA.

A aby Irák nezapomínal, že je okupovaný USA a nesnažil se tomu bránit, tak se USA "spletly" a letecky zaútočily na iráckou armádu. Takže irácká armáda a irácké vedení, ta jeho část, která si od začátku nepřeje sloužit USA, se musí zamyslet nad tím, že USA stále ještě mají možnost na ně zaútočit.

Co tu máme ve výsledku? Těžkotonážních cisteren je málo a do tankerů se toho vejde mnoho. Musí být nakládány průběžně, dopravní řetězec musí fungovat. Do tohoto dopravního řetězce zapojili všechna auta, která mohou převážet kapaliny.

Nejsou tam jenom cisterny určené k převážení ropy. Jsou tam i menší cisterny, a cisterny určené k převážení vody, mléka, prostě veškeré cisterny, cisterny uložené jen tak na korbách, dokonce auta se svařenými sudy.

Všechno, co se kde dá sehnat, jenom aby ten řetězec fungoval, vždyť ta trasa se prudce prodloužila. Musí fungovat dlouhý řetězec, proto je těch aut potřeba tak moc. To je, oč tu běží.

Proto se mluví o rozšíření antiteroristické operace a posílení irácké armády. Irácká armáda teď, tedy vlastně irácké vedení, které je pod kontrolou globálního prediktora, pracuje na tom, a vyhlašuje, že si přeje uzavřít dohodu s Íránem, který kromě toho, že dodá své pozemní síly, již vyjádřil své přání poskytnout i vojenské letectvo.

Tady by trošku zasahovali do akční sféry ruského letectva, ale zde je to do určité míry přípustné. Tak taková to byla situace. Opakuji, že Putin poskytnul Erdoganovi šanci uchovat si stát, udržet se na místě politického lídra a uchovat mezinárodní autoritu Turecka ve světě, jako normálního státu.

A co se teď děje ve světě? Všude se mluví o tom, že Turecko je hlavní sponzor ISIL, že nad ISILem není možné zvítězit, pokud nebude zlikvidován politický systém a státní zřízení Turecka. To je to, čeho dosáhl Erdogan, když neposlechl Putina.

Putin řekl správně, že Erdogan chtěl jednat navzdory tomu, kdo ho přivedl k moci. Davutoglu je čistý podpindosník, toho řídili Američané, ale Erdogan je hlubší projekt globálního prediktora. Zachtělo se jim lízat zadky Američanům?

Tak je to teď jejich problém. Putin se správně zeptal: "A potřebují to vůbec Američané?" Ti mají teď jiné starosti, jiné cíle, měli by hledět, aby si to sami nevypili jako sponzoři. S Erdoganem se nepovedlo dohodnout a co s Kerrym, který byl minulý týden v Moskvě?

Ta situace je v podstatě následující, je možné to odhadnout z dynamiky událostí. Mnozí si myslí, že Kerry přijel s ultimátem, že něco dohodl a Rusko, že mu v něčem ustoupilo. Já teď budu mluvit o dynamice událostí a vy mi potom připomeňte, abych řekl, jak probíhala ta jednání s Putinem.

Takže vezměte si to 15.12., byl Erdogan, tedy promiňte Kerry na návštěvě v Moskvě. A on tam řekl, doslova cituji: "My jsme řekli, že se nedomníváme, že by měl syrský prezident Bašár Asad být v budoucnu lídrem. Ale dnes svou pozornost nesoustřeďujeme na naše rozepře..."

Chápete, o co jde? On fakticky řekl, že otázka, prioritní otázka odstoupení, odchodu Asada již není na pořadu dne. Samozřejmě, že se okamžitě vzbouřily státní elity, hned se ozval i McCain a dokonce i zástupce Bílého domu Josh Earnest prohlásil, že jsou stejně jako předtím pro odstoupení. Ale po uběhnutí určité doby upřesnil: "Ale my netrváme na tom, kdy odejde a proč..."

Potvrdil tedy to, co řekl Kerry. Dále, podívejte se. 15.12. bylo to setkání a 16.12. odvolaly USA z Turecka 12 stíhaček F-15. Dále - 16.12. ISIL prý ostřeloval tábor tureckých vojáků v severním Iráku a 17.12. irácký (turecký?) premiér prohlásil, že je nezbytná turecká vojenská přítomnost v Iráku.

Takže se díváme, na jedné straně USA jednají tak, aby Turecko odepsaly, nechávají ho v tom samotné, a na druhé straně Turecko jede podle amerických plánů a prohlašuje, že tam musí být přítomno, protože tam bojuje proti ISIL. 17.12. byla Putinova tisková konference, kde mluvil o 11 000 cisternách a o směru Irák.

Jasně dal najevo, že tady už jdou žerty stranou. To je konec pánové, s manévrováním je konec, nastal čas jednat. A jednat v dané situaci znamená krach USA, státní krach USA. Pokud bude Rusko dále jednat tímto způsobem, a ono to udělá, pokud Američané neprojeví dobrou vůli a nezačnou se domlouvat...

Ano, nebude to pro nás lehké, pokud krachne kreditně-finanční systém založený na dolaru, ale pro USA a globálního prediktora to bude daleko těžší, daleko těžší. Takže 17.12. tohle Putin řekl, a ještě 17.12. Rada bezpečnosti OSN vyzvala všechny strany, aby bojovaly proti sponzorům teroristů. To znamená, že USA dostaly herdu ještě i z druhé strany, nejen od Putina, ale i od globalistů.

Protože to vše bylo přijato po dohodě a hlasoval pro to i americký zástupce! 18.12. následoval americký letecký úder po irácké armádě. To znamená, že státní elita se stále nepřestala držet svých možností v severním Iráku.

19.12. John Kerry oznámil určité údaje USA o sestřeleném SU-24... Máme určité údaje, které můžeme... Komu to bylo určeno? Turecké ministerstvo zahraničí ihned oznámilo, že začíná se stahováním svých vojsk z Iráku. USA jim předvedly, že je odepisují s konečnou platností, že je totálně potopí.

19.12. Kerry řekl o Obamově návrhu ukončit konflikt okolo Ukrajiny a ihned popřel, znovu, ZNOVU popřel tvrzení, že by se oni, jako USA pokoušely svrhnout Asadův režim.

Historie se opakuje dvakrát - napřed v podobě tragédie a potom v podobě frašky

A syrská opozice, která se nachází v USA, najednou prohlašuje, že je připravena začít jednat se syrskou vládou, s Bašárem Asadem. O co tedy jde? Pod vším, na čem trvalo Rusko, se Kerry podepsal. Neměli v rukou jediné eso.

Všechna esa má v daný moment v rukou Rusko. Já jsem vám vyprávěl o tomto řetězci událostí a v internetu lze teď lehce nalézt jednu fotografii, jak se představitelé americké delegace zdravili s Putinem. Jak se s ním zdravil Kerry, Tefft a Nulandová.

Všichni, kdo se uctivě zdravili s Putinem, ti všichni chápou globální politiku. Ti všichni chápou škodlivou pozici USA a jenom Nulandová, tomu domorodci s opovržením, nedbale podala ruku, aby ji tak trochu mohl chytit za konce jejích prstíčků s výrazem: Proč s ním všichni tolik naděláte?

My zastupujeme velmoc! Dosud vůbec nic nepochopila, co se děje ve světě, v jakém postavení se USA nacházejí... To je mimochodem otázka úrovně rozdílného chápání globální a státní elity, vždy když se jedná o... Je taková okřídlená fráze:

Historie se opakuje dvakrát - napřed v podobě tragédie a potom v podobě frašky.

Již jsem o tom mluvil, že podoby tragédie vždy nabývá to, co řídí globální prediktor prostřednictvím globálních elit, a když se stejný manévr globální politiky pokusí zopakovat státní elita se svou úrovní chápání, tak je z toho ta fraška.

Chápete tu situaci? Oni tu politiku hodnotí na úrovni geopolitiky. Prostě dětské pískoviště, cargo kult, sedí před letadlem upleteným ze slámy a myslí si, že jim doveze konzervy. Modlí se k němu.

Nulandová z globální politiky nic nechápe, ta jenom zastupuje klanové zájmy své státní elity, tlačí na pilu, a nechápe, proč by měli brát ohled na Putina? Rusko nemá jako stát plnou suverenitu, můžeme přitlačit tam, můžeme přitlačit tady, máme tolik pák a přitom se sem s ním jedeme dohadovat? Proč?

Protože moc je v praxi realizovaná schopnost řídit! Putin tu moc má, má konceptuální moc a realizuje globální politiku. Může řídit planetární zdroje tak, procesy na planetě tak, že by USA mohlo být pěkně horko.

Kerry, jako zástupce globálního prediktora, Tefft - ti si to uvědomují, protože pracují pro globalisty. Nulandová to nechápe, proto se chová tak pohrdavě. A co s ní udělali? Vyběhli s ní přímo v samotné její delegaci.

Když došlo na finální tiskovou konferenci, tak se pro Nulandovou, ó jaké překvapení, nenašlo podle protokolu místo. Ona tam vstupovala... Vstupovala tam poslední a myslela si, že si v klidu stoupne tam, kam je třeba. Ukázalo se, že tam je místo již obsazeno, takže zůstala kde? Na chodbě.

A další nepříjemnost. Nezbylo pro ni sluchátko napojené na překladatele. Potom se našel spolupracovník, který jí to sluchátko donesl a vrátil se na své místo, kde měla stát ona. Přinesl jí to sluchátko s překladem. A potom se ukázalo, že když tam nejsou tajemníci apod., tak nemá ani žádný blok a tužku...

Takže si nemůže ani udělat žádné poznámky. Prostě jí přímo na místě naznačili, že je v té delegaci totální a nevýznamnou nulou, a že věnovat pozornost jejímu vztekání a psychózám nikdo nehodlá, protože dnes tady jančí, a zítra ve Státech si to slízne.

Ale protože je zástupcem státní elity, tak ještě nějakou dobu ve vedení zůstane. Z jednoho jednoduchého důvodu, protože je tupá a nechápe řízení... Víte, to je stejné jako: - Tamten, to je špión. - Tak proč se ho nezbavíš, když o tom víš? - A proč? Poslali by jiného a nevěděl bych koho.

O tomhle vím a jednám podle toho. Bude mu tedy dávat jenom takové informace, jaké jsou potřeba. Nulandová je tedy prostě taková a bude nutné s ní pracovat, ale aby si nevyskakovala a chápala, čím škodí politice USA v dlouhodobé perspektivě, tak ji ponížili veřejně.

Kerry bezesporu přijel, aby se domohl od Putina nějakých ústupků, což nedokázal. A aby si USA nedělaly žádné iluze, aby si ani globální prediktor nedělal žádné iluze, Putin... Čím se ta tisková konference vyznačovala?

Nebyly na ní položeny vůbec žádné hluboké otázky. Nebyly. Byla to taková povrchová akce, takové rutinní setkání, což vůbec nezabránilo státníkovi říci vše, co bylo nezbytné.

Když řekl, co měl, tak se začal nudit a konferenci ukončil. Ne všechno, zdaleka ne všechno, co Putin na té tiskovce řekl, má smysl teď zmiňovat. Na něco si lidé potom vzpomenou zpětně, až bude proces ukončen.

Putin řekl všechno, co bylo nezbytné, jak státní elitě USA, tak i globální elitě USA, globálním elitám v dalších zemích i globálnímu prediktorovi. Potvrdil svou pozici, neotřesitelnost své pozice a to, že počítat s ním budou prostě nuceni. S Ruskem není více možné nepočítat.

Prosil jste připomenout, jak probíhala samotná jednání. Já jsem to již řekl, ne jak probíhala samotná jednání, ale jak probíhalo to setkání. Když Nulandová podala tak nedbale, s opovržením svou ruku Putinovi. A co potom následovalo přímo ze strany americké delegace. Její místo mohli obsadit pouze sami Američané! Ona přišla, aby podtrhla svůj význam jako poslední, a neměla kam si stoupnout.

Vy jste zmínil, že Kerry oznámil, že mají jakési údaje o sestřelení SU-24. Minulý týden byla mimochodem v přímém přenosu otevírána černá skříňka našeho sestřeleného bombardéru.

Ano, to je velice znaková, velice znaková událost, na kterou je třeba obrátit zvláštní pozornost. Ta věc se má tak. Jak víte, tak v souladu s příkazy gosudara, mělo být otevírání té černé skříňky prováděno maximálně otevřeně, za přítomnosti mezinárodních odborníků.

Bylo zasláno 14. pozvánek a s příjezdem souhlasily pouze tři země - Čína, Velká Británie a USA. A co je to za země, když se na to podíváme z hlediska globální politiky?

Velká Británie - centrum koncentrace řízení globálního prediktora v současnosti. USA - mezinárodní četník, nástroj realizace globální politiky globálního prediktora. Čína - plánované, tedy správněji již ne plánované, ale částečně funkční centrum, kam je převáděno centrum řízení z Velké Británie.

Rusku bylo tedy fakticky navrženo, že bude muset jednat s globálním prediktorem ve třech jeho podobách. Takže my bychom s nimi vedli nějaké šetření, a oni by potom řekli, že to tak nebylo, že jsme něco neudělali správně... A začali by s námi opět smlouvat, někde ustoupíte, někde zase ne, prostě by začali s nátlakem.

Ale my jsme je převezli. Jen si to vezměte, copak pro Turecko nebylo zajímavé tam být? A proč nepřijeli? Protože globální prediktor řekl, že účastnit se budou pouze tři země. Všechny státní elity se přikrčily a nikdo nepřijel. Protože si to s Ruskem chtěli vyřídit jinak a mysleli si, že nás dostali.

A jak reagovalo Rusko? Udělali jsme to v přímém přenosu za maximální účasti médií. Velká Británie hned svou účast odřekla, že pod tyto scénáře se podepisovat nehodlá. Do toho nejdeme. Protože je třeba řídit, a jak by vyvinuli nátlak na Rusko?

USA nic jiného nezbývalo, fakticky se zúčastnit musely, pokud by odmítly, tak by vyvstala otázka jejich přítomnosti v Sýrii a akceschopnosti jejich koalice, potom by se z toho musely USA samy vyvlíkat, že to nebyly oni, ale Turci. Čína se musí zapojovat do globálních procesů, ta by se ještě rozhodla, zda něco potvrdí nebo ne.

A vůbec, proč bychom měli něco potvrzovat, vždyť jste to všem ukázali v přímém přenosu. Takže by si ponechala místo pro manévr a uchování svých vedoucích pozic. Tato epizoda, jak jsme je převezli veřejně, velmi mnoho znamená s ohledem na realizaci globální politiky ze strany Ruska.

Jak se říká, bylo to štěstí v neštěstí. O co jde? Mnozí naši politolochové (loch - nezkušený jeliman) a analytici teď hysterčí, že svět stojí na pokraji války, 3. světové války. Nevidí, že se teď napětí té situace snižuje.

Právě prostřednictvím takových konfliktů, jako když praskne vřed a začnou ho čistit, bolí to, je to nepříjemné, ale nepovede to gangréně, která může zabít celý organismus, nebo k nutnosti vyříznout nějaký orgán.

Opravdu krizová situace hrozící rozpoutáním 3. světové války tu byla v létě roku 2014, kdy byl sestřelen malajsijský boeing nad Ukrajinou, nad Donbasem. Já jsem to dostatečně podrobně vysvětlil, jenom jsem teď chtěl obrátit pozornost na jednu věc, na stav informačně analytického zajištění řízení, našeho státního řízení našimi domácími analytiky patrioty.

Co mám na mysli? Tehdy mnozí analytici, politologové vykřikovali, jaké to bylo štěstí, že to letadlo dopadlo na území Donbasu a ne Ruska. Prý kdyby spadlo v Rusku, byla by to katastrofa! Ano, byla by to katastrofa pro globálního prediktora. Neustále jsem o tom mluvil.

Letadlo mělo spadnout na Ukrajině, na Donbasu a nejlépe na území kontrolovaném opolčenci, aby tam potom při útoku to místo přeoraly tanky a nic by se tam nenašlo. Horší by to bylo na území pod kontrolou kárných vojsk kyjevské bandy, ale také by se to dalo všechno zlikvidovat.

Ale absolutně nepřípustné bylo, aby to letadlo dopadlo na ruské území! Říkám to neustále, již od roku 2014. O co jde? Spadlo naše civilní dopravní letadlo, spadlo, tedy sestřelili nám SU-24 a zemřeli naši lidé, ano? A vidíte, jak jednáme? Celému světu předvádíme, jak musí být prováděno reálné vyšetřování letecké katastrofy.

Kdyby ten boeing spadl na naše území, okamžitě bychom ohradili to místo, přibrali si k tomu všechny zainteresované strany, a pokud by z jejich strany nebyl zájem, tak veškerá média, jaká by se jen dala sehnat.

V přímém přenosu by se sbíraly úlomky, sestavila maketa letadla, a bylo zjištěno, co přesně se stalo, byly by otevřeny černé skříňky a informace z nich hned zveřejněny. To by pro globální řízení znamenalo katastrofu, pro USA. Proč myslíte, že celý rok mlčí?

Dosud nebyly zveřejněny údaje z černých skříněk ani komunikace dispečerů s piloty. Tak dobře, kyjevské úřady by stejně odmítly tu komunikaci poskytnout, ale my bychom otevřeli ty černé skříňky v přímém přenosu! Okamžitě bychom uvedli tu situaci na pravou míru a 3. světová by nehrozila ani náhodou.

Vždyť celé léto byla na spadnutí! Okamžitě bychom zničili všechny jejich plány s pro nás minimálními náklady, okamžitě bychom pozvedli prestiž a autoritu Ruska na nevídanou úroveň, kdyby ten boeing dopadl na ruské území. Protože my bychom všechno ukázali a provedli řádným způsobem, celé to vyšetřování, ale potom by to USA neustály.

To naši analytici nechápou. Modlí se ke geopolitice a vůbec nechápou, co se děje. Jak říkám, je to štěstí v neštěstí, ty dva případy, ta neštěstí s naším dopravním letadlem a bombardérem, proměnily naší kartu s boeingem sestřeleným nad Donbasem ve výherní kartu, kterou teď můžeme přebíjet a tlačit díky ní na všechny západní oponenty absolutně natvrdo.

My jsme předvedli, co je třeba dělat a jak. Proč vy celý rok mlčíte? A co je důsledkem? Holanďané začali prohlašovat, že se ukazuje, že ta ukrajinská vláda asi nebude úplně v pořádku, když se tam v přímém přenosu perou členové vlády a hází po sobě sklenicemi...

Copak je možné od těchto lidí něco očekávat? My jsme si mysleli, že jsou spolehliví, to oni nám poskytli údaje sesbírané o boeingu a my teď pochybujeme o jejich hodnověrnosti. Takže teď na Ukrajinu hází celý ten rok mlčení. Teď jim všichni připomínají, že dosud neposkytli komunikaci dispečerů s piloty a všechny ty další věci.

Až se teď budou muset nějak vykroutit z falšování důkazů. Kdo bude vinen? Ukrajina! Kyjevská banda! Teď si s nimi na Západě nebudou chtít podávat ruce, to je konec, chápete? Ještě jednou opakuji, že boeing teď můžeme využít tak, jak je potřeba, ale mohli jsme to udělat již v létě 2014, pokud by dopadl na naše území.

Proto se také tak snažili, napřed po něm vystřelili raketu a nakonec ho dodělali stíhačkou, jenom aby upadl na území nedostupné ruským odborníkům, kteří by jinak provedli kvalitně a řádně celé to vyšetřování pod kontrolou všech světových médií.

Když chtěli zase šachovat okolo té poslední černé skříňky a Putin řekl: "Všechno otevřeně, my nemáme co skrývat!" Tak Velká Británie hned uhnula. Ano, chtěli u toho mít jen své lidi, aby potom mohli tlačit na Rusko, a jak by to dělali? Velká Británie by tomu dala obecné kontury, jako ten nejautoritativnější mafián.

USA by si zahrály roli zlého policisty emocionálně a fyzicky zastrašujícího... A Čína? To by byl takový vážený člověk, na jehož názor bere ohled jak mafián, tak ten policista, který by řekl: "Pánové, pojďte hledat kompromis." Dobrý scénář si vymysleli. Jenže díky tomu přímému přenosu jim nevyšel. Rusko opět se všemi jeho úklady a pletichami globálního prediktora obehrálo.

Řekl jste že takzvané politoLOCHY a analytiky zajímá otázka, zda bude válka. Včera právě byla na státním kanálu Rossia 1 taková otázka položena. V souvislosti s tím je tu i zpráva od Olega ze Salavaty.

Co řeknete o novém Solovjovově filmu - Světový řád? Soudě podle jeho komentářům k filmu, má být o změně globálního světového řádu a kdo jakou roli bude hrát na této scéně planety Země.

Tedy spíše se Solovjov zamýšlí nad tím, kdo jakou roli bude hrát na Zeměkouli? Nebo je to další objednávka globálního prediktora (GP) a vnucování jeho vidění situace ruskému národu?

Je to objednávka, ale není to vnucování vidění situace podle GP, ta věc je daleko jednodušší. Nejednou jsem mluvil o tom, že analytici i globální prediktor v důsledku toho, že Putin v Sýrii udeřil jako první... Rusko udeřilo jako první a zamíchalo globálnímu prediktorovi všechny plány a všechny karty. Je třeba se z toho nějak vybabrat.

Je třeba nějak se z toho dostat, a co neustále prohlašují všichni, kteří pracují pro globálního prediktora? "Nechápeme Putinovu politiku." "Nechápeme, co Rusko dělá v Sýrii." Nechápou globální politiku, nevědí, co bude následovat, a proto globální prediktor přes své nástroje udělal jednoduchou věc.

Navrhnul Putinovi, aby se právě k těmto otázkám široce vyjádřil, aby ho nějakým způsobem nachytal a pochopil. Všem doporučuji se na ten film podívat. Je to hluboký film ve smyslu toho, co říká Putin a já vůbec nechápu maximálně nízkou úroveň těch analytiků, oborníků, které si pozval Solovjov, aby něco komentovali, prostě hrůza.

Kdyby se omezil na lidi, kteří opravdu něco chápou, jako je Lavrov, Čurkin... Proč tam tahal lidi, kteří to téma ani trochu nechápou, kteří vůbec nepochopili, o co tam jde? Mimochodem v tomto vztahu.

Když jsem se díval na ten film. Já se obvykle nerad dívám na pořady Solovjova, nezajímá mě to, ale tentokrát jsem se podíval na celou diskusi po tom filmu a byl jsem prostě ohromen tou neuvěřitelně nízkou úrovní všech přítomných.

Nikdo z přítomných nepochopil, o čem Putin mluvil. Jenom trošku se toho dotknul Dmitri Simes, americký odborník. Z našich domácích ani jeden nic nepochopil, vůbec globální politiku nechápou.

O Žirinovském nemluvě, ten Putinova slova otočil o 180 stupňů a ještě tvrdil, že to řekl Putin. Ani nevím, jak bych to řekl, prostě neskutečné ignorantství. A dovedete si představit, jak má v podobných podmínkách státník něco řídit? Nemá žádnou odbornou analytickou oporu, podporu na úrovni globální politiky.

V USA a vůbec na Západě jsou takové noviny, které... jako třeba New York Times, Financial Times, Süddeutsche Zeitung... Co ty dělají? Zajišťují informační pole pro realizaci globální politiky.

V tomto informačním poli se globální politika ukrývá pod rámcem vnější politiky určitých zemí a obyvatelstvu i jejich vedení je vše potom pochopitelné. U nás něco takového fakticky neexistuje, nemáme nikoho, kdo by na tom pracoval, nemáme nikoho, kdo by pro vládu připravoval informační útoky.

Nikdo nestaví určité otázky tak, jak je to třeba. A ten film měl být testováním Putina, pokoušejí se pochopit jeho globální politiku a metody jejího dosahování.

Další otázka je od Antarese. Vážený Valeriji Viktoroviči, nemohl byste prosím podrobněji vysvětlit váš způsob zpracovávání informací? A konkrétně, jak se na základě DOTU nebo jiných teorém KSB dá dojít k závěru, že například Írán má určenu roli usmiřovatele islámského světa?

Znalost této metodiky by posluchačům umožnila, aby si sami činili závěry, a nebyli pouhými pasivními příjemci informací z vašich videí. Děkuji.

Víte, já jsem z takové otázky v rozpacích. Metodikou jsou rozsáhlé práce vnitřního prediktora SSSR, Dostatečně všeobecná teorie řízení (DOTU) a Koncepce sociální bezpečnosti (KSB). To je ta metodika. Pokud si ji osvojíte, tak vám budou stačit ty informace, které jsou okolo vás, které získáváte z televize, abyste odhalili obecný chod věcí.

Pokud budete potřebovat, tak si vždy dokážete dohledat fakta a rozšířit úroveň svého chápání. Ale pokud si nenastudujete ty tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR, Dostatečně všeobecnou teorii řízení, pokud nepochopíte filozofii Koncepce sociální bezpečnosti...

To přece není technologie, musíte číst tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR a osvojovat si je. To je ta metodologie. Jak bych ji mohl takto jednoduše vyložit? To je to samé jako...

Vysvětlete mi, jak funguje matematika! To je analogická otázka. Jak mohu říci, jak funguje matematika, když se musíte pravidla sčítání, odečítání, násobení, dělení naučit sami? Já mu řeknu, že tabulka malé a velké násobilky se nachází v Dostatečně všeobecné teorii řízení.

Pomůže to? Vždyť je třeba se jí naučit. Musíte násobení napřed ovládat. A pro jaký konkrétní úkol potom využijete znalost násobení je už věc aktuálních životních situací. Někdo si musí v obchodě spočítat ceny, kolik ho co bude stát, někdo zase bude muset vypočítat nějaké konstrukce... Jakou k tomu chcete poskytnout metodiku? Je třeba číst a studovat, pracovat na sobě, hodně nad sebou pracovat.

A Sergej právě dále píše. Když vyzýváte, abychom studovali DOTU pro pochopení probíhajících událostí, tak se nezmiňujete, že se jedná o prázdnou metodu, obzvláště v případě plné funkce řízení, která musí být naplněna konkrétními informacemi.

Bez znalosti historických událostí, historických faktů a také základů sociologie a psychologie, toho sama o sobě znalost DOTU moc neposkytne. Naučit se metody, na základě kterých se nastavuje řízení, je možné za několik měsíců, ale naplnit tyto metody materiálem je daleko složitější.

V souvislosti s tím musí jít studium DOTU ruku v ruce se studiem takových oborů jako historie (dejiny), sociologie (spoločnosť), psychologie (duchovnosť, duševnosť), ekonomika (hospodárstvo) atd. s následujícím tříděním a výběrem informací v rámci DOTU.

DOTU není možné vytrhnout z Koncepce sociální bezpečnosti. A tam je jak filozofie, tak ekonomika (hospodárstvo) a všechno ostatní včetně psychologie (duševnosti). Pokud si člověk celý ten komplex osvojí, tak faktologické znalosti si doplní postupně podle potřeby.

Když vznikne nějaký problém, tak ví kde a jak dohledat informace a tím spíše dnes, kdy internet poskytuje tak neskutečné možnosti. Já o tom mluvím, vždyť každé mé video končí výzvou k...

Mimochodem, to byla poslední otázka.

Je možné k tomu přistoupit.

Ano, je možné to opět a znovu zopakovat.

Pokud se chcete vyznat v tom, co se děje okolo vás, pokud chcete ochránit zájmy své i své rodiny, a nebýt šroubkem v cizím mechanismu, pokud nechcete, aby vás využívali bez vašeho vědomí, ale chcete být aktivním účastníkem, subjektem řízení, tak musíte znát metodologii řízení a tou je Koncepce sociální bezpečnosti, a její součást Dostatečně všeobecná teorie řízení.

Tyto věci nejde oddělovat. Pokud budete znát pouze Dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak nebudete způsobilí v plném rozsahu, protože jde v podstatě o technologii. Pokud si Koncepci sociální bezpečnosti osvojíte a pochopíte metodiku využití těchto znalostí ve svém životě, tak vždy dokážete ubránit zájmy své i své rodiny.

Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktora, pracujte nad sebou a získávejte nové znalosti. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou.

Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika