V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 2.11.2015 (Evropa nachází na hraně vytvoření evropského chalífátu)

  • Posted on: 14 November 2015
V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 2.11.2015 (Evropa nachází na hraně vytvoření evropského chalífátu)

V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 2.11.2015 (Evropa nachází na hraně vytvoření evropského chalífátu)

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 02.11.2015. Dnešní pořad zahájíme stejně jako minule. Valeriji Viktoroviči, jakou událost z minulého týdne byste vyzdvihnul a proč? Já bych vyzdvihnul událost, která kardinálním způsobem změnila chod všech světových politických událostí na dlouhou dobu dopředu. Nehledě na to, že se ta událost v médiích objevila, celkem široce v nich byla probírána, a nějakou tu pozornost tedy vyvolala, tak skutečnou váhu jí nepřipsal ani jeden odborník ani jeden... Stalo se to, stalo, vždyť se pořád něco děje... Změna to sice není přímo banální, ale současně asi ani moc podstatná v době, kdy dochází k tak globálním událostem. Přitom, jak říkám, je to událost, která zcela změnila průběh všech politických procesů na globální úrovni na dlouhou dobu dopředu. Došlo k ní proto, že se Vladimir Vladimirovič Putin při uplatňování své globální politiky řídí principem, že pokud je rvačka nevyhnutelná, je třeba udeřit jako první. Naši analytici všichni vycházejí z toho, že Putin tak mluvil o 6. prioritě, tedy čistě silové. Proč? Protože se zpravidla mezi analytiky vůbec nevyskytují lidé obeznámení s řízením sociálních supersystémů. Proto nechápou, že Vladimir Vladimirovič Putin především řekl, že pokud nazrává nějaká krize, je třeba převzít iniciativu, politickou iniciativu do svých rukou a nepouštět ji. Je třeba vytvořit situaci, v rámci které bude vᚠpartner manévrovat. V důsledku ruské pomoci syrskému národu ve válce proti mezinárodnímu terorismu, a my víme, že mezinárodní terorismus neexistuje, protože jakýkoliv mezinárodní terorismu není nic jiného než nepravidelná armáda určitých států, která je řízena silami a prostředky tajných služeb tohoto státu nebo států. Tak je formován mezinárodní terorismus. Když chce stát dosáhnout nějakých svých cílů a nejde to obvyklým otevřeným způsobem, tak zformuje terorismus, který začne trápit cílené státy, dokud nezačnou jednat tak, jak si přeje ten, kdo se za tím příslušným terorismem ukrývá. Takže vstup ruské armády... Tedy ne, takhle, ne, protože ruská armáda jako taková v Sýrii není. Je tam pouze omezený kontingent zajišťující vzdušnou podporu pozemní operace syrské státní armády. Takže tato akce Ruska pro udržení státní moci v Sýrii kardinálním způsobem změnila řešení všech úkolů, které stály před globálním vedením. Což vedlo k tomu, že globální vedení bylo donuceno přistoupit k určitým krokům, které by mu umožnily dostat systém do takové rovnováhy, jaká je nezbytná pro dosažení jejich cílů. To byl opravdu velmi dlouhý úvod. Proč byl nutný? Kvůli pochopení toho, že událost, kterou bylo jednání o Sýrii v Paříži bez Ruska a následující jednání, na kterém se řešila otázka Sýrie, a kterého se již účastnil i Írán, nebylo běžnou událostí. Především se však 28. října objevily hned dvě informace. Zaprvé, že se v Paříži konala schůzka účastníků, řekněme to takto, summit pracovní skupiny o řešení situace v Sýrii. A zadruhé 28. října tiskový tajemník státního departamentu Kirby informoval o tom, že klíčovým partnerem USA v otázce Sýrie se může stát místo Ruska Írán. Toto prohlášení je velice, opravdu velice důležité. Podstata tohoto prohlášení je následující. Když Evropa... Teď neustále mluvíme o tom, že Evropu zaplavila migrační vlna. Neustále tam proudí migranti. Jednou z posledních zpráv je, že se z Libanonu do Evropy vydala skupina řádově 300 tisíc migrantů. Tedy nová velká vlna. Sami si jistě uvědomujete, že neorganizovaně se taková spousta lidí nikam nevydá. Je třeba je napřed shromáždit na jednom místě, dát jim informace, zorganizovat přepravní kanály, a potom teprve můžou začít proudit do Evropy. Takže Evropu zaplavují vlny migrantů. Mluvili jsme o tom, že se Evropa nachází na hraně vytvoření evropského chalífátu, kdy v důsledku masové migrace cizorodého, cizojazyčného obyvatelstva s jinou kulturou dojde ke ztrátě kulturní identity evropských národů, k rozpadu evropských států, k přeformátování těchto států v souladu s příchozím obyvatelstvem. Vytvoří se tedy nová kulturní identita a tak vznikne arabský chalífát. Mluvili jsme o tom, že maximum, které Evropa dokáže vstřebat, které je na hraně její stability... Na hraně! Že je to maximálně 5 miliónů. To je ještě únosné. Ale 35 miliónů, jak bylo v plánu, povede jednoznačně ke ztrátě jak státnosti, tak i kulturní identity se všemi následky z toho vyplývajícími. Všechno to tedy jakoby spěje k logickému konci, vznikne evropský chalífát. Vzniká otázka, jak přesně to bude probíhat? Jak bude řízen? Jak do systému globální politiky tento evropský chalífát zapadne? Je tu otázka. Pokud bude islámský, tak musí být napojen na nějaké centrum koncentrace řízení islámského světa. A na jaké? Saúdská Arábie, jak vidíme, přichází o své řídící páky a sama se ocitá na hraně stability. Saúdská Arábie ve vztahu k Jemenu hraje stejnou roli jako ISIL v Sýrii. Takže porážka ISIL je pro Saúdskou Arábii katastrofou. Katastrofou by byla její porážka v Jemenu, vždyť se na to podívejte. Saúdská Arábie se z toho nějakým způsobem bude muset vykroutit. Tento týden proběhly informace, že Saúdská Arábie si k sobě přivezla ISILovce, protože v pozemních operacích utrpěla velké ztráty. O co jde? Saúdská Arábie poslala svá ISILovská vojska do Sýrie bojovat proti syrské vládě a najednou na ně začne útočit ruské letectvo. A tito členové speciálních služeb vycvičení Saúdskou Arábií, jako například partyzánské oddíly, které jsme zakládali za Velké vlastenecké války, tedy její nepravidelná armáda, může být zlikvidována. Jednoduše bude zlikvidována. A ona zlikvidována bude, všichni si to velmi dobře uvědomují. Pokud k tomu dojde, tak budou všichni mrtví. A proč by Saúdská Arábie měla jen tak přijít o tuto část svých ozbrojených sil, když je může využít ve válce jinde? Takže je ze Sýrie stahuje k sobě a posílá do boje v Jemenu. To je jasná logika. Když se nedají využít tam, tak jinde, kde přinesou Saúdské Arábii co největší prospěch, než padnou. To, že ISIL bude poražen, je jednoznačné. Je tu tedy ta otázka, kdo bude centrem koncentrace řízení v islámském světě, až skončí tohle arabské jaro. To arabské jaro vedlo k nevratným následkům, ke státnímu přeformátování celého islámského světa. Proces přeformátování byl spuštěn. Změnily se politické orientační body, přebudovávají se státy, některé úplně zmizely a bude třeba vytvořit nové. Jak tedy bude tento svět dál vypadat? To určí to centrum koncentrace řízení, které ten svět bude řídit. Kdo tedy měl ten svět do budoucna řídit? Podle plánu globálního prediktora tímto centrem koncentrace řízení má být Írán. Vezměte si, co se děje v Evropě. Jsou tam uzavírány jaderné elektrárny. Proč? Mluvíme o tom, že budoucí arabský chalífát, tedy ne arabský, evropský islámský chalífát, nebude schopen udržovat nezbytnou technologickou kulturu všude. Navíc to ani není nezbytné. Předem Evropu zbavit vysokých technologických odvětví a zvláště jaderné energetiky, to je prostě nezbytný důsledek času při převodu pod nové řízení. Jenže ať už se je snaží utlumit, jak se dá, něco vždy zůstane. A ta dosažená úroveň vědeckotechnického pokroku, která již existuje, musí být udržována na určité úrovni. Írán má takovou kádrovou základnu, jaká bude schopná v tomto prostředí vyřešit všechny tyto úkoly. Tedy udržet nezbytnou úroveň řízení tohoto technologického prostředí, aby nedošlo k technogenní katastrofě. Proto, ať už kdo chce, křičí co chce o íránském jaderném programu, tak z toho nic nebude, je to jenom humbuk. Globální prediktor potřebuje, aby Írán měl jaderné technologie a odborníky v této oblasti. Stejně jako bude Írán potřebovat letecké odborníky, raketové odborníky, aby byl schopný řešit úkoly v těchto oblastech. Je tu tedy otázka, jaký bude mít Írán vztah k evropskému chalífátu. Všechno to mělo být vyřešeno velice jednoduše. Podle záměru globálního prediktora a částečně na základě toho, co státní elita USA využívala pro své kořistnické cíle nehledě na fázový zdvih, bylo spuštěno arabské jaro, byl spuštěn projekt ISIL, začaly být likvidovány blízkovýchodní státy a následně s velkým proudem imigrantů se měl do Evropy dostat i ISIL, který by tam začal všechny vybíjet. Takže až by ISIL řádil v Evropě a prováděl masakr za masakrem a evropské obyvatelstvo bylo do značné míry zlikvidováno a státní instituce přestaly fungovat, přišel by ten správný islám, jehož nositelem by byl Írán! A ty špatné islamisty, ISILovce by zlikvidoval. Příchod správného islámu ze strany Íránu by byl vděčně přijat celou Evropou, všemi zbytky státností, co by v ní zůstaly, zbylým obyvatelstvem a to jak příchozím, tak i původním, a Írán by dokázal na evropském území zformovat nové státní instituce, nový stát. Komu se to nezdá, ať si vzpomene na to, že podobný experiment již globalisté prováděli s Osmanskou říší, která byla ohromná. Proto není účast Íránu v syrských záležitostech, při zneškodnění ISIL, vůbec náhodná. A kdo se toho účastní? KSIR. Korpus stráže islámské revoluce. Nejsrozumitelnějším a široce známým analogem tohoto Korpusu stráže islámské revoluce jsou jednotky SS ve Třetí říši. Írán tedy pomalu vstupuje do řízení procesů globálního významu. Ten, kdo poslouchal a pamatuje si, o čem jsem mluvil dříve, si řekne: Co to má být? Předtím tvrdil, že Rusko vstupem do Sýrie předběhlo Čínu a teď zase prý Írán. Ta věc se má tak. Do doby, než Írán vystoupí ze své izolace, získá nezbytnou stabilitu a sílu, potřebuje globální prediktor jiný prvek, který zajistí stabilitu procesů řízení a dosahování jeho zájmů v daném regionu planety. A tím je Čína. Čína měla, až splní svou stabilizační roli, jednoduše odejít a podobný konsensus je již mezi Čínou a Íránem formován. Proto, až by Čína sehrála svou určitou roli a zabránila vstupu Ruska, pustila by tam nakonec Írán. Co mám tedy na mysli s tou významnou událostí? Že když Rusko "udeřilo dříve", donutilo globálního prediktora začlenit Írán do globálních procesů dříve, než to bylo v plánu. Což teď před Ruskem otevírá ohromné možnosti ten proces řídit. Je to všechno tak, jak řekl Putin: "Pokud je rvačka nevyhnutelná, udeř jako první." Udeřili jsme jako první, převzali iniciativu, a teď má Rusko v rukou možnost ten proces řídit. Pokud samozřejmě rosSionská elita, která dnem a nocí přemýšlí, jak prodat Rusko, nezíská dost sil a možnost to udělat. Teď vznikla unikátní šance, jak by Rusko mohlo dosáhnout své suverenity, svých cílů, a přitom si uchovalo dobré vztahy s Čínou, Íránem, Velkou Británií i s USA, prostě se všemi. Protože teď jsou všichni v nejzranitelnějším stavu. Veškerá stabilita všech světových procesů je navázána na Rusko, plně na Rusko. Týká se to jak rusko-čínských vztahů, tak i rusko-íránských, rusko-evropských vztahů... Jakýchkoliv. Jen se podívejte. Všude je stabilita těch objektů závislá na Rusku. Rusko získalo ty nejširší možnosti, jak určovat průběh politických procesů v celém světě. To je tedy třeba vědět. Co ještě v tomto ohledu stojí za zmínku... Když mluvím o tom, že má teď Rusko možnost být za dobře se všemi státy a ty státy na tom mají zájem, je třeba si uvědomovat, že americká státní elita je připravena zničit celý svět jadernou katastrofou, spálit celý svět v jaderné katastrofě a všichni "podpindosníci" v Evropě i Rusku jsou připraveni v té jaderné katastrofě shořet pro zájmy americké státní elity. Také si nesmíte myslet, že když se obrátíme na nějakou zemi, půjde nám hned vstříc, i když by to znamenalo obhajobu i jejích zájmů. Jak tedy skončila ta schůzka řešící syrský problém? Kerry řekl: "Nepovedlo se nám vyřešit problém s Asadem." A co to znamená? Nepovedlo! Jen si to představte, sešlo se tam 19 účastníků, chyběla pouze Sýrie. A všichni řeší problém, kdo má být syrským prezidentem? Kdo má vládnout v Sýrii? Jen si to vezměte. Když třeba obviňují Stalina, že prý vytvořil v Evropě ruskou sféru vlivu... No tak promiňte. Stalin vytvářel ruskou sféru vlivu v Evropě pouze prostřednictvím demokratických voleb. To lidé volili! A Američané pouze jmenují okupační správu. V Německu dodnes mají takovou okupační správu. Takže se sešlo pár států a řeší za jiný stát, jakou tam má mít vládu, jakou státní politiku... To snad je demokratické? Nebo USA žádná demokracie nezbyla, protože jí už všechnu vyvezly v podobě svých humanitárních bomb, dělových nábojů a kulek? Takže 19ti účastníkům se nepovedlo dosáhnout odstoupení Asada. Rijád sklouznul až do hysterie: "Pokud Asad sám neodejde, budeme to řešit silovým způsobem." Rijád před sebou nemá žádné skvělé vyhlídky, ti by měli raději hledět, jak sami přežít. Pokud si to neuvědomí.... Sami si vychovali to zvíře, které je teď sežere. Takže předčasný vzestup Íránu na úroveň, kde probíhají a jsou řízeny globální procesy, teď před Evropou otevírá širokou perspektivu, jak si uchovat svou kulturu a identitu, ale pouze v případě, že bude spolupracovat s Ruskem. Pokud bude chtít. Pokud bude chtít spáchat sebevraždu, tak jí Rusko bránit nebude. Proč bychom se měli namáhat s pomocí někomu, kdo nestojí o záchranu své budoucnosti, kulturní identity ani státnosti... Takže tak. Dále přejdeme k otázkám. Návštěvníci našeho webu a konkrétně Natálie by chtěla slyšet vᚠkomentář k návštěvě Sarkozyho v Moskvě. "Pěrvyj kanal" jeho návštěvě věnoval dost času a komentáře byly nadšené, i Putin si s ním hned začal tykat. Nechce se mi věřit, že by už zapomněli, že to právě Sarkozy podněcoval ke svržení Kaddáfího, zřízení bezletové zóny atakdále, což vlastně vedlo k první vlně běženců ze severní Afriky. Je jasné, že bychom ho mohli potřebovat, co kdyby se opět stal francouzským prezidentem. Ale je logické sázet právě na Sarkozyho, který se napřed s Kaddáfím přátelil, a potom ho nechal bombardovat? V tomto případě je lepší podpořit Marine Le Pen, která také otevřeně propaguje přátelství s Ruskem a francouzské národní zájmy. Co myslíte? Položte si otázku, kdo je Marine Le Pen a kdo Sarkozy. Copak si vážně myslíte, že když Sarkozy říká, že osudem Ruska je být velmocí, že se ani jeden světový problém nedá vyřešit bez účasti Ruska, že s Ruskem je třeba se přátelit, že takto mluví z velké lásky k Rusku? Co tu vlastně máme za situaci? Copak by vůbec riskoval takto mluvit, když se světem šíří vlna protiruských nálad? Proč to tedy řekl? Když se bavíme o Sarkozym, mějte na mysli tu událost, o které jsem předtím mluvil. A k té druhé události uvedu takovou analogii. Když v roce 1946 Churchill jako soukromá osoba pronesl svůj projev na fultonské univerzitě, tak fakticky definoval nový formát mezinárodních vztahů, který dostal název studená válka. Soukromá osoba! Jenže tato soukromá osoba byla pověřena pronést určitý projev, který byl podchycen určitými řídícími kruhy a nakonec vedl ke změně celého informačního stavu na planetě Zemi, změnil ho na stav konfrontace dvou politických systémů. A teď další soukromá osoba, politický činitel Sarkozy přijede do Moskvy na univerzitu MGIMO (Moskevský státní institut mezinárodních vztahů) a pronese tam programový projev, ve kterém řekne, že Rusko nemá jinou cestu než se stát velmocí nebo přestat vůbec existovat. O čem mluvil? O tom, že pro globální vedení je realizace globální politiky ruským vůdcem Putinem objektivní skutečností, a že jeho řízení již vedlo k takovému stavu, kdy jsou na Rusko navázány všechny řídící procesy bez kterých nelze vyřešit ani jeden světový problém. V souladu s tím Sarkozy přivezl návrh dohody. Co vlastně říká? Pojďte se přátelit. My chápeme, že Rusko jde svou zvláštní cestou, chápeme, že se úplně neshoduje se západními kulturními hodnotami, protože Západ už tisíc let i více, od vzniku Svaté říše římské... Všechna západní politika byla zaměřena na zničení Ruska. To jsou vlastně ty jejich evropské kulturní hodnoty. Zničit Rusko za každou cenu, ale teď jsou připraveni se smířit s jeho existencí. Otázkou je proč jsou s tím smířeni. Protože svět stojí na hraně globální ekologické, vojenskopolitické katastrofy a ještě ekonomické jsem vynechal. Spadnout do té propasti nebo nespadnout? Globální prediktor si to samozřejmě nepřeje. Tolik tisíciletí řídili planetu Zemi, aby teď společně se všemi zahynuli? Ne. Pokud by někam dokázali odletět, jak možná předtím uměli, tak by to byla jiná věc. Ale teď si to nepřejí, takže je třeba se spřátelit s Ruskem. Ve vztahu k Rusku musí tedy provést řídící manévr, který se nazývá "krátký obrat proti větru". Teď kývnout na to, že Rusko je velmocí, na základě toho podpořit proevropské patriotické strany, davoelitářské. Ten manévr zajistí, že Rusko teď vyřeší všechny problémy stojící před globálním prediktorem, aby mohl stabilizovat všechny řídící procesy. Je nutné vyřešit ekologické, ekonomické, vojenskopolitické problémy, tedy dát celý svět do kupy. Následně nasměrování těch politických stran povede k tomu, že ty patriotické strany, aby se staly součástí světové elity, prodají Rusko. Jako to bylo v SSSR. Příjezd Sarkozyho znamená změnu celého politického směřování světového vývoje. A projevem toho všeho, reálným faktorem se stala skutečnost, že se Írán předčasně dostal na světovou arénu. On teď není schopen vyřešit problém očištění Evropy od ISIL a to tím spíše, že se ISIL jako takový v Evropě zatím neprojevil. Přitom byli nuceni Íránu umožnit se již pozvednout, aby část problémů řízení globálního procesu nasměrovali právě na něj. Jen si povšimněte, jak byl Írán dlouho na tuto roli připravován. Byly tam organizovány různé konference o antisemitismu, tedy sionismu. Udělali z něj kulturní centrum. A kdo byl, tedy spíše odkud přijel první ajatolláh, po revoluci? Přijel z Francie a podivnou shodou okolností je nejhorší situace s migranty právě ve Francii, a to právě s migranty islámského zaměření. Takže Sarkozy zastupuje Francii a tam je situace velmi těžká. Všechny státní elity by chtěly, aby Francie, tedy francouzská státní elita by chtěla zachovat Francii jako stát i jako kulturní součást světové kultury a bez Ruska to vyřešit nedokážou. S Ruskem se sami rozkmotřili, protože plnili příkazy USA a to včetně Sarkozyho. Nebyl iniciátorem toho všeho, prostě plnil příkazy. A teď je připraven i francouzská a vůbec všechna evropská státní elita je připravena spolupracovat s Ruskem při dosahování svých cílů. A to že mluvil o nějakých svých rádoby požadavcích... Nemohl nám přece na ruku jít rovnou, udělat hned pukrle.

Vyhlásil některé rádoby požadavky, i když věděl, že s nimi Rusko souhlasit nebude, ale je přece třeba zachovat si tvář, vše to probíhá normálně. Tento týden byl vůbec bohatý na události, které znamenají nový, kvalitativně nový stav procesů řízení ve světě na globální úrovni. Ale opakuji, že klíčovým faktorem je... Jen si to vezměte, jak dostal Írán nabídku zúčastnit se, ihned přijeli. Hned byla připravena delegace, která přiletěla. Předtím se již z nějakého důvodu v Íránu říkalo, že sankce budou brzy odvolány a oni se stanou součástí politické arény, všechno věděli. Systém se připravoval, to až potom před lidmi sehráli jakoby hru na dvě přihrávky, tyhle věci se nepřipravují jen tak lusknutím prstů, že někoho pozvou a on se hned dostaví. Na přípravu je potřebná určitá doba, a pokud vycházíme z informací z Íránu, tak se to vše připravovalo, bylo tedy již rozhodnuto, jak je začlenit. Dále otázka od Gorděje, který prosí okomentovat prohlášení čínského admirála o možném vzniku války mezi Čínou a USA kvůli provokacím, které USA provádějí v Jihočínském moři. A také prohlášení Global Times, že se Čína války s USA nebojí. Čína se opravdu války s Amerikou bát nemusí, protože všechny tyto hry, to je divadlo určené k tomu, aby byl vyvolán dojem tohoto napětí a byla upuštěna pára, aby kotel nevybuchnul. Že jako mezi Čínou a USA existuje konfrontace, i když my jsme již kolikrát poukazovali na to, že tu i onde se USA s Čínou bez problémů dohodly. A co se týká tohoto napětí, tak současně s tímto střetem na 6. prioritě, jakoby střetem na 6. prioritě, tak současně s ním přišla zpráva o tom, že na 4. prioritě Čína a USA zahájily nová kola jednání ohledně dohody o vzájemných investicích. Co může kdo z nich investovat? Čína může investovat peníze. A co mohou investovat USA? Technologie, které mají různé země, ale oni je vlastní. Například, když jsme mluvili o tom, že USA převedly svůj průmysl a výrobní základnu do Jižní Koreje, čímž zajistily její raketový vzestup, tak jsme neměli podpůrná fakta, potvrzení. A teď ta potvrzení vyplouvají na povrch. Tady USA odmítly Koreji předat technologie perspektivního letadla, tamhle jí zakazují prodat letadla, cvičná, stará letadla Uzbekistánu, protože se ukazuje, že klíčový podíl vlastní Američané. Takže takto to probíhá. Tady je stejná situace. USA poskytnou Číně technologie a Čína zase poskytne pracovní sílu a peníze, nenechá USA padnout. Přitom všem však fungují určitá pravidla hry, kdy je třeba provádět určité rituály. Před lidmi se můžeme i poprat, ale jinak budeme dělat to, co potřebujeme. A Čína stejně jako dříve zvyšuje svou stabilitu a získává sílu nového centra koncentrace řízení. Současně s tímto procesem - konfliktem na 6. prioritě, Čína demonstrativně odmítla uznat Haagský tribunál jako kompetentní soud pro řešení sporů v Jihočínském moři. Ve smyslu: Za koho se máte? My si to vyřešíme sami. A správně. Teď Haag nemůže Číně nic nařizovat, protože ceremoniál předání řízení Velkou Británií Číně se již uskutečnil. Pro globálního prediktora je teď klíčovým místem Čína, Velká Británie už ne. Haag nemohl nic nařizovat ani Velké Británii. Dále Arťom S. píše: Dobrý den, mám následující otázku. Syrské armádě pomáhá Rusko, ISIL a jim podobným USA a spol. a kdo pomáhá Kurdům? Soudě podle toho, jak dnes vypadají, jsou to velmi dobře vyzbrojení lidé. Nikdo nevysvětluje, jak si dokážou poradit, odkud mají zbraně, jak se dokážou sami organizovat, z čeho žijí. Pomáhají jim evropské státní elity? To by mnohé vysvětlovalo. Nejenom státní elity, ty pracují v rámci globálního projektu a globální projekt Kurdistánu existuje. Copak si myslíte, že když Velká Británie a Francie odcházely z tohoto regionu, tak Kurdům neumožnili vytvořit vlastní stát jen tak? Rozdělili je a kurdský problém teď neustále drásá všechny ty státy, kde existují kompaktní území s kurdským obyvatelstvem. Co se týká těch, kdo je zásobuje, tak je to prakticky celý svět. USA, Evropa, částečně se toho účastníme i my. Konkrétně vojenské dodávky pro Kurdy, které jim posílá Evropa, realizuje naše letecká společnost. Dále otázka od Dmitrije. Valeriji Viktoroviči, v jednom z posledních pořadů jste říkal, že GP spolupracoval se Stalinem, aby zvýšil stabilitu SSSR před útokem Německa. Vypořádání se s Tuchačevským a spol. k tomu tedy asi patřilo. Proč se o to GP snažil, když byl SSSR odsouzen k rozpadu a zotročení? Kvůli tomu se přece tak usilovně snažili zatáhnout Ruské impérium do 1. světové války. Proč jim třeba nevyhovovalo, aby se dostal k moci Tuchačevskij? Proč to dopadlo tak, že nehledě na všechny plány, jak poštvat Německo proti SSSR, nebo Výmarskou republiku, kterou, jak se říká, nikdo před Hitlerovým příchodem nezrušil, že když došlo ke střetu, tak oba rezidenti globálního prediktora zosobnění USA a Velkou Británií začali pomáhat právě SSSR? Proč se nedali dohromady a nezničili nás? Ta otázka je velice rozsáhlá. Odpovědět krátce tak, aby to nevedlo k dalším otázkám, je dost těžké. Ale v obecných rysech ta věc vypadala následovně. Když začala Velká vlastenecká válka, a Hitler zaútočil na SSSR, tak jakýsi Truman, slavné příjmení, budoucí prezident USA, řekl následující: "Pokud uvidíme, že Německo vyhrává nad SSSR, tak pomůžeme SSSR, a pokud to bude opačně, pomůžeme Německu, aby se mezi sebou vybíjeli co nejdéle, i když bych si za žádných podmínek nepřál, aby vyhrál Hitler." Tím prořekl velice mnoho. Věc se má tak, že Hitler byl svou podstatou projektem konglomerátu státních elit, ale globální prediktor ho využil pro své cíle. Globálnímu prediktorovi měl Hitler zajistit první etapu narušení evropské identity, měl podkopat evropskou stabilitu, stabilitu evropských elit, vyčerpat je válkou. Až by se to všechno zhroutilo, tak by přišli Angličané a Američané, kteří by ustavili nový světový pořádek a globální prediktor by vyhrál. Aby to vyšlo, měly se SSSR a Německo vyčerpat v této vzájemné válce. Velká Británie a Německo... tedy USA, dělaly všechno proto, aby Hitler získal dostatek sil k boji s SSSR. Protože ještě i v roce 1941, kdy zaútočil na SSSR, byl v podstatě Hitlerův vojenskotechnický potenciál o dost menší než potenciál SSSR. Také to vysvětluje nutnost likvidace Tuchačevského, bez které by to vůbec nešlo. Tuchačevskij stál v čele vojensko- fašistického spiknutí v Rudé armádě. Toto vojensko-fašistické spiknutí v Rudé armádě zosnovali, aby kvůli dosažení svých cílů, úzce klanově korporativních, zařídili porážku SSSR ve válce s Německem, a byli tak schopní svrhnout Stalina. Chtěli tedy jakoby opět zopakovat scénář revoluce. Problém je v tom, že vždy když se jakékoliv státní elity pokoušejí napodobit scénář globálního prediktora, tak vypadají směšně. Proto jak se říká, jednou je to tragédie a podruhé fraška. To je právě o úrovni. Jako když se dítě pokouší napodobit dospělého, což vypadá z pohledu dospělého dojemně. Asi tak to vypadá ze strany globálního prediktora, když se ho státní elity pokoušejí napodobit při řízení tak složitých procesů. Proto globální prediktor, aby zajistil pořádnou válku mezi SSSR a Německem, musel zlikvidovat tento zrádný prvek, který by v té válce zajistil jednoznačnou porážku od začátku silnějšího protivníka, tedy SSSR. Proto muselo být spiknutí Tuchačevského jednoznačně zlikvidováno. Takže ho zlikvidovali v nezbytné míře, aby se SSSR nezhroutil hned, ale ponechali v takové míře, aby SSSR nedokázal využít svůj vojenskotechnický potenciál. Víte, že Minsk díky sprosté zradě Pavlova dobyli již šestý den. Pro německou okupační armádu to byla prostě procházka. Nebyl to žádný boj, když se dokázali šestý den dostat až do Minsku a dobýt jej. To se jinak než zrada nazvat nedá. Pokud by tam zůstal i Tuchačevskij s těmi ostatními účastníky vojensko-fašistického spiknutí, tak by stejně snadno jako na procházce napochodovali až do Moskvy, stejně jako Američané do Bagdádu, když bojovali se Saddámem Husajnem. Tohle právě globální prediktor nechtěl dopustit. Stalin těmto věcem dobře rozuměl. A to jeho prohlášení z 13. července, tedy června 1941, že nehodláme útočit na Německo, bylo nasměrované především pro Velkou Británii a USA. Že se jim nepodaří nás vyprovokovat, že nezaútočíme. Probíhala okolo toho velice závažná diplomatická hra. Hitler také neměl velkou chuť nechat se v této válce zničit, proto se snažil všemožně vykrucovat. Dokázali ho přesvědčit pouze tak, že zaútočí na SSSR společně s Angličany a Američany. Angličané se mu tím zaručili. Ty plány o útoku anglického letectva na nᚠropný průmysl na Kavkazu jsou objektivní skutečností. Hitler o tom věděl a počítal s nimi. Napřed bylo v plánu, že to oni začnou, potom řekli Hitlerovi, aby zaútočil on, že ho budou následovat, a když zaútočil na SSSR a Angličané ho nenásledovali, pochopil, že ho podvedli. Jenže už se nedalo nic dělat, bylo třeba pokračovat dál. On tu pilulku spolknul a dále s nimi spolupracoval. A co se týká SSSR, tak Stalin tu porážku, která byla objektivně podmíněna činností agentury globálního prediktora uvnitř SSSR, využil pro své cíle. Natolik dobře hrál tu hru, že donutil Západ, aby začal poskytovat vojenskotechnickou pomoc SSSR prakticky ihned po začátku války. Ta pomoc nebyla moc velká, ale hlavní byl ten politický krok, volba politické strany, na kterou se postaví Velká Británie. A tento krok neučinil nikdo jiný, než zástupce státní elity Churchill, který musel řešit problémy svého impéria, a kterému bylo v podstatě jedno, kdo a jak bude co dál řešit. On potřeboval udržet impérium a získat stabilitu. Kdyby Velká Británie byla zatažena do těžké války, tak by její rozpad byl zaručen. Pro něj byla válka sovětů s fašisty optimální variantou. Viděl, jak Chamberlain zrazuje imperiální zájmy a v podstatě nechápal, že se jedná o globální politiku. Potřeboval Hitlera, aby vyřešil problém SSSR na základě stejného principu, ať se vzájemně pozabíjejí. Pokud by se SSSR zhroutil, tak kdo by bojoval s Hitlerem? Velká Británie? V žádném případě. Proto si řekl: "Udělám to tak, že toho Rusům nedám moc, něco jim naslibuju, hlavně aby se dokázali zkoncentrovat a bojovat s Hitlerem." Hitler svůj úkol z větší části splnil a Evropu vyčerpal. Jenže potom přišel Stalin, který ji v mnohém stabilizoval. Proto se jim také nepovedlo vybudovat jednotnou Evropu takovým způsobem, jak si přáli, a proto také vznikl další plán evropského chalífátu dříve než měl. - Dále Maxim... - Mám na mysli realizaci toho plánu Maxim z Tomsku. Prosím okomentujte zprávu z 31. října. USA pošlou do Sýrie skupinu vojenských specialistů. Co to má znamenat? Je to pokus naskočit na vlak, který dávno odjel? Teď budou muset opravdu jednat na základě povolení OSN a Asada. Nač jsou potřební "pindosové" v Sýrii? Za prvé, pokud požádají o povolení, tak ho nedostanou, což by znamenalo, že by USA utrpěly zničující politickou porážku a bylo by to ukazatelem, že je možné na ně nebrat ohled, proto také USA o žádné povolení ani žádat nebudou. Pokud je tedy k tomu nedonutí globální elity, aby jim uštědřily porážku. V podstatě je samotná ta pozemní operace porážkou USA. Není to pokus naskočit na ujíždějící vlak nebo křídlo odlétajícího letadla. Nic podobného. Je to pokračování diskreditace USA. Co se týká té skupiny, tak určitě dobře vybrali, koho se chtějí zbavit, příliš horlivé představitele státní elity v tom krvavém mlýnku na maso v Sýrii semelou. A přitom to bude... Opakuji, že USA teď jdou od porážky k porážce... Třeba, že se jim nepovedlo dosáhnout odstoupení Asada a jak na to tlačily! Vždyť pouze Rusko bylo pro to, aby Asad zůstal, pouze Rusko. Á, ještě Írán pozvali, úplně jsem zapomněl. Bylo tam 19 účastníků. Rusko bylo proti odstoupení Asada, proti rozhodování o syrském osudu bez účasti syrského lidu. To je vše a přesto se jim nic nezdařilo. A teď si představte, že to opět zkoušejí. Všechny země si teď řeknou, že nepotřebují žádné USA, aby k nim posílaly další "demokratizátory". A všude, kde to jenom půjde, se budou snažit pilíře USA podlamovat. Anton z Charkova dále píše. Dobrý den Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím povolební chaos v Zakarpatí a Oděské oblasti. Je možné to považovat za pokus oživit scénář, o který se pokoušeli v Oděse v roce 2014 a v Mukačevu v roce 2015? Mám na mysli vytváření nových konfliktních ohnisek kvůli rozsáhlejším cílům. Není to úplně tak. Problém je v tom, že samotné ty volby byly pokusem o stabilizaci systému, aby vydržel do doby než bude přeformátován. Jenže ta otázka stabilizace už není aktuální. Zatčení Korbana je právě pokusem USA vyvolat ozbrojený odpor a postrčit Ukrajinu k občanské válce. Ty procesy jsou objektivně podmíněny, protože vědomí "majdanutých" nezná jinou logiku, než skákání a rozprodej své země za cukrovíčka. Proto si zase chtějí proti někomu zaskákat a důsledky jsou jim ukradené. Jiná věc je, že se jedná o Oděsu a Zakarpatí. V Zakarpatí je to údajně proti politikovi Moskalovi, který se vměšuje do věcí místních klanů a Oděsu zase mediálně protlačuje Saakašvili, který přece tak "bojuje" proti korupci. Prohlašuje, že za Janukoviče se žilo lépe. Saakašvili se úporně snaží dosáhnout funkce premiéra, a pokud se tam dostane, tak to znamená, že se USA v podstatě povedla operace destabilizace Ukrajiny, protože tak pošlou jakoukoliv řiditelnost Ukrajiny do pekla. Tento týden ale došlo k úniku informací o tom, že Saakašvili plánuje poštvat proti sobě USA a Rusko v Sýrii, že tam má být z ruské protiletecké zbraně sestřeleno americké letadlo a z americké zase ruské, a že je to všechno dohodnuto s McCainem. Věřte mi, že... Ne, nemusíte mi věřit, podívejte se na celý Saakašviliho životopis a pochopíte, že on nedosahuje podobné úrovně řešení globálních problémů. A v tomto rádiovém úniku informací také zaznělo příliš mnoho informací. To, že ty informace unikly a dostaly se ven, ukazuje na jednoduchou věc, že jak státní elita USA zosobněná McCainem, tak americké "podpindosnické" elementy v Gruzii a na Ukrajině, jsou odsouzeny k likvidaci. Budou jim připsány všechny negativní následky řízení v Gruzii a na Ukrajině, takže jsou připravováni k odříznutí a likvidaci, úplně jednoduše. Takže je načase, aby Míša zase začal žvýkat kravatu. Ještě jedna otázka. Uživatelé nestačili zadat otázku k nejnovějším zprávám, souvisejícím s tragickou havárií letadla s našimi turisty v Egyptě. Jak byste tuto událost okomentoval? Dokud nemáme fyzické informace, k čemu tam reálně došlo, není možné mluvit o tom, jak tato událost zapadá mezi ty, o kterých jsem mluvil, do změny řízení globálních procesů ve světě, o postavení Ruska ve světě. Zda se jedná o něčí odpověď, nebo to byl pouze nějaký technický problém, není zatím jasné. Co je ale nutné v souvislosti s tím letadlem podotknout. Veškeré jednání Ruska, Egypta a dalších mezinárodních organizací v souvislosti s katastrofou tohoto letadla ukazují, jak měla jednat ukrajinská vláda i mezinárodní společenství, aby vyšetřily sestřelení malajsijského boeingu nad Ukrajinou. Ti manipulátoři teď mají problém kvůli tomu, jak Rusko názorně předvádí postupnost svých kroků, klidný přístup, nereagování na médii různě předhazované "předpoklady". Pracuje se všemi verzemi, shromažďuje všechny části letadla, tedy normální vyšetřovací postup, aby se zjistilo, co a jak se doopravdy stalo, a až potom to předloží celému světu. V této souvislosti pro ty, kteří sestřelili to malajsijské letadlo... Mnozí tenkrát tvrdili, že záměrem bylo, aby dopadl na ruské území. Jenže to právě ti, kteří to malajsijské letadlo sestřelili, vůbec nepotřebovali! Pokud by to letadlo spadlo na ruské území, tak by to znamenalo to nejširší zapojení všech hromadných sdělovacích prostředků, mezinárodních odborníků, ten nejotevřenější přístup. Rusko teď předvádí, jak by jednalo. Právě tuto pozornost světové veřejnosti vůbec nepotřebovali ti, kdo to letadlo na Ukrajině sestřelili. Co je teď očividné? Pokud Ukrajina od doby, kdy byl boeing sestřelen, dosud neposkytla záznam komunikace pilotů, a dosud se neví, co bylo obsahem černých skříněk, tak Egypt okamžitě poskytnul celou komunikaci, technické údaje, široce spolupracuje v celém nezbytném spektru. Už jenom kvůli této skutečnosti ti lidé, kteří zemřeli, nezahynuli zbytečně. V dané situaci svými životy zachraňují tisíce dalších. Oni ukázali, že se Rusko na sestřelení malajsijského letadla nepodílelo a rozpoutat 3. světovou válku, jak měly v plánu USA pod záminkou sestřelení toho malajsijského letadla, se již nepodaří. Nepodaří se to díky příkladu zpětné vazby. Západ nebude mít co předložit, holandští vyšetřovatelé nebudou mít fakticky co předložit. My jsme v tomto případě jednali tak a tak a jak vy? Dodrželi jste všechny normy? Tak co nám to předhazujete? Jaký tribunál? Koho to chcete soudit? Vždyť jste ještě vůbec nic nevyšetřili, letadlo nesložili, důkazy neshromáždili! A co se doopravdy stalo, uvidíme, vyšetřování probíhá a tu věc osvětlí. To, že vyšetřování zjistí reálnou skutečnost, je podmíněno tím, že je do té věci zapojena široká veřejnost, všechna média, aby se nic nedalo utajit. To byla dnes poslední otázka. Všechny dnešní otázky vedou jako vždy k jedné a té samé věci. Dobře, že jsem začal svou událostí, která se neobjevila ani v jedné z těch otázek, že? Nikdo si tedy nevšimnul této klíčové události, kterou bylo pozdvihnutí Íránu na úroveň globální politiky a rozhodování. Což je přiznáním toho, že vytvoření arabského, promiňte, islámského chalífátu v Evropě, projekt vytvoření islámského chalífátu v Evropě je ohrožen, nemusí tedy dojít k jeho realizaci, což poskytuje Evropě velké šance. Tyto věci můžete vidět, pokud máte určité znalosti. Je to jako účetní výkaz. Pokud znáte matematiku, dokážete zkontrolovat co a jak. Pokud matematiku neznáte, nic se nedozvíte. Dostatečně všeobecná teorie řízení je takovou matematikou pro systémy a procesy řízení. Je třeba se učit, znalosti znamenají moc a tuto moc musíte vzít do svých rukou. Studujte práce vnitřního prediktora, Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení i ostatní tlusté knihy. Berte moc do svých rukou, sami analyzujte procesy, abyste dokázali ochránit zájmy své i své rodiny.

Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika