V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 16.5.2016 (První vypuštění rakety z kosmodromu Vostočnyj)

  • Posted on: 23 May 2016
  • Hits: -
V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 16.5.2016 (První vypuštění rakety z kosmodromu Vostočnyj)

První vypuštění rakety z kosmodromu Vostočnyj, Poklonskaja v Nesmrtelný pluku, Nulandová zase v Kyjevě, výměna amerického velvyslance na Ukrajině (Jovanovičová), blokování americké ponorky v Gibraltaru, armáda USA Moldavskem neprošla, projekt evropský chalífát zmrazen.

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 16.05.2016. Za poslední tři týdny jsme od našeho posledního pořadu Otázka-odpověď dostali 633 otázek. Stalo se velmi mnoho událostí a my začneme otázkou od Pavla Voronina.

Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím význam úspěšného vypuštění rakety z kosmodromu Vostočnyj a tvrdou reakci prezidenta na opožděný start rakety, kterou nikdy neuplatňuje například vůči špatné práci svých ministrů.

Ta věc se má tak. Jestli si vzpomínáte, tak Sovětský svaz ničili s heslem více salámu. To znamená, že pro ně nebyly vysoké technologie důležité v porovnání s prodejními pulty přetékajícími různými druhy salámu.

A co jsme ve výsledku získali? Ve výsledku jsme zakusili chuť devadesátých let. Ve výsledku jsme se proměnili ve stát, který nikdo ve světě nebral vážně, který okrádali, jak se jim zachtělo. Náš stát začal vymírat, jednoduše umíral a neměl žádnou budoucnost.

Lidé si to uvědomili a začali pracovat na obrození státu. Výsledkem bylo, že se objevil národní lídr – Vladimir Vladimirovič Putin. Celou tu dobu Putin, který o tom sám přímo mluvil… Že pouze omezení lidé mohou mít takové názory.

A takoví lidé byli jak ve vládě, ve vedení státu, tak i v opozici a obzvláště v opozici, kde neustále opakovali: „Na co jsou nám ty vysoké technologie? Co tu u nás s nimi?

Musíme nakrmit lidi!“ Aniž si uvědomovali, že dokud mají nějaké prostředky, tak z nich ty lidi nakrmí a co budou dělat potom? Člověka nenakrmíte tak, že mu dáte rybu, ale udici a naučíte ho si tu rybu chytit. Potom už nebude mít hlad. Když mu dáte rybu, tak ji ten člověk sní a za chvíli zase bude mít hlad.

Tak právě ty vysoké technologie jsou tou udičkou, která dokáže pozvednout naši zemi, vrátit jí její sílu a ekonomický rozkvět, a také jí zajistit plnohodnotnou obnovu politické suverenity.

Právě proto se Vladimir Vladimirovič Putin neustále snažil zachránit vysoce technologická odvětví, aby se mohla stát lokomotivou veškeré zbylé ekonomiky naší země a státu. Vrcholem tohoto vysoce technologického rozvoje se mělo stát vytvoření vlastního kosmodromu.

Nezávislého kosmodromu, který… ať už máme, jaký chceme názor na to, že SSSR, nebo Ruské impérium, prostě Rusko, které sice existuje de facto… Jenže v současné době je díky politickým intrikám SSSR, Rusko rozvráceno a rozpadlo se na jednotlivé suvenýrové státečky.

My tedy nemáme vlastní plnohodnotný kosmodrom, tedy donedávna jsme ho neměli. Používali jsme pouze Bajkonur. A to přece nemohli „svidomí“ Kazaši nevyužít. Padl přece návrh: „Pojďte Rusům tak zvednout ceny, tak že... Oni přece ten kosmodrom potřebují, tak ať krmí celý Kazachstán. Budeme si bez práce žít jenom z pronájmu kosmodromu Rusům.

Tímto způsobem byl vlastně rozvoj našeho státu závislý na vnějším politickém vlivu, který vůbec nepramenil ze samotného Kazachstánu, ale jde o stále stejné nadnárodní řízení, které neustále manipuluje nově vytvořené, ani ne nově vytvořené, ale opětovně vytvořené republiky.

My potřebujeme vlastní kosmodrom, který potřebujeme v každém případě už jenom kvůli rozvoji našeho státu. Nebude vůbec nadbytečný, dokážeme využít jak Vostočnyj, tak i Bajkonur.

Takže jsme se dostali na takovou úroveň, kdy si můžeme dovolit vybudovat kosmodrom. Výstavba takového kosmodromu je však také přímou cestou k získání státní suverenity. Znamená to odpoutávání se od nadnárodního řízení jak ze strany USA, tak i ze strany globálního prediktoru.

Globální prediktor je však v dané situaci připraven smířit se s tím, že Rusko bude mít svůj kosmodrom, a že Rusko bude obnovovat svoji ekonomickou i politickou moc, že bude získávat svou politickou suverenitu díky rozvíjení svého státu.

Ale USA se s tím smířit nehodlají v žádném případě, protože obrození Ruska v každém případě znamená politickou smrt současného státu –USA. Říkám současného, protože USA čeká přestavba á la SSSR, a také rozpad á la SSSR.

A to nevyhnutelně, ať už bude zvolen prezidentem Trump, nebo Clintonová. V případě volby Trumpa bude jenom krve značně méně a v případě volby Clintonové jí bude daleko více.

USA však budou tak jako tak přeformátovány. Takže USA se s tím smířit nehodlají a navíc si nepřejí obrození Ruska v žádné podobě. USA si přejí, aby Rusko bylo i nadále surovinovým přívěškem USA. A mezi ruskou elitou je značný počet úředníků, pro které slunce vychází ve Washingtonu.

V podstatě se v poslední době na internetu objevilo dost informací o tom, jak smýšlí naše úřednictvo. Jedná se o systém, a když někdo v dobrém úmyslu požaduje poskytnout nějakým státním institucím nějaké mimořádné pravomoci, musí si uvědomovat, že ty pravomoci získá systém, který realizuje nadnárodní řízení našeho státu.

Tak tedy, oni to… už teď úředníci využívají všechny možnosti, jak by posloužili USA. Pokud by získali mimořádné pravomoci, tak je využijí výlučně k tomu, aby posloužili USA!

Říkají, tak dáme ty mimořádné pravomoci našemu gosudarovi. Proč bychom mu je nedali? Přece Vladimirovi Vladimiroviči Putinovi důvěřujeme, ne? Některé lidi… Jak říkal Ključevskij: „Historie není učitelkou, ale vychovatelkou (učitelkou života).

Ničemu nás neučí, pouze nás za neznalost učiva trestá“. Když takto mluví, znamená to, že se ničemu nenaučili. Jen si vzpomeňte na Andropova, který ty mimořádné pravomoci měl. A jak to dopadlo?

Vydal jeden příkaz a systém vykonal zcela jiný. Jenže společnost čeká od generálního tajemníka zcela konkrétní reakci…!? Potom se dívají, co ve skutečnosti provádějí úředníci a říkají: „Co to děláte? Takhle jsme to nechtěli..?!

“ Tímto způsobem byly diskreditovány všechny ideje, které se pokoušel realizovat Andropov, aby uchoval státnost SSSR. Ano, přál si konvergenci, chtěl, abychom se začlenili, chtěl mít přístup na Západ. Jenže si to přál za podmínek zachování SSSR!

Ale to mu nedovolili. Copak to byla práce KGB, aby se její lidé motali po obchodech, parních lázních, kinech, aby zjišťovali, kdo je právě teď v obchodě, v kině nebo parní lázni, když má být v práci?

Právě tak se provádí diskreditace! To právě tak… vždyť když budou poskytnuty mimořádné pravomoci, tak lidé budou čekat na jednu reakci a systém se postará o realizaci něčeho úplně jiného.

To je třeba si uvědomovat. Proto je třeba přebudovat systém! Nesmíme opakovat chyby minulosti! Kosmodrom znamená přestavbu systému! A na nadnárodní úrovni si to uvědomují, takže plánovali ten kosmodrom využít jako začátek státního převratu plně realizovaného v únoru roku 2017. Nám přece na 2017 rok plánují revoluci!

A my si musíme uvědomovat, jak ji plánují. Co se tedy mělo stát? Někdo slíbil svým kumpánům ve spiknutí, že kosmodrom nebude fungovat. Že ta raketa vyletí velice špatně, že startovací blok kosmodromu bude zničen a raketa se i s družicemi zřítí do tajgy, že začnou požáry.

Mimochodem, ty požáry i začaly. Vzplanuly dodatečné požáry, uměle vyvolané. Neustále někdo zakládá umělé požáry. A teď si představte, že by ta raketa spadla, začaly ty požáry. Jaký by se okamžitě zvedl pokřik? „No to je to Rusko k ničemu.

Nic neumíme, my jsme přece říkali, že lepší je zajistit dost salámu. My přece kosmodrom postavit neumíme. Takoví vidláci nemůžou dokázat nic postavit. Chtělo se jim postavit kosmodrom. Chtěli soutěžit se samotnými USA! Současné Rusko přece není SSSR! SSSR měl zdroje a dokázal se rozvíjet.“

Oni nechápou, že to, zda se systém bude nebo nebude rozvíjet, určuje jeho řízení! „Kdo nás donutil být o hladu a stavět jakýsi kosmodrom? Byl to Putin! Jenom kvůli svým ambicím, aby se předvedl! A teď to vidíte. Nemáme raketu, nemáme kosmodrom, nemáme družice. Samé ztráty a navíc jsme si sami vyvolali obrovský požár!“

Takovým způsobem by začala protestní vystoupení, která by vedla k totálnímu státnímu převratu v určeném termínu. Jenže takovým způsobem, aby se naše země navíc vykoupala v krvi podobným způsobem jako na Donbasu.

Putina tím chtěli podrazit. Je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Proč taková tvrdá reakce? A proč jim na kosmodromu nevyplatili mzdy, přestože Putin před rokem řekl, že je dostanou? Ten pán (Rogozin) si našel čas, aby si zastřílel na střelnici. Aby předvedl svou šikovnost. V Twitteru, na internetu sedí neustále. A že by se měl zabývat svou prací, řízením?

Co je mu do nějakých mezd, nějakých pracovníků? On si přece potřebuje dělat reklamu. Chápete? Všichni si tedy velmi dobře uvědomovali, že na Vostočnom má dojít ke katastrofě, což mělo být začátkem státního převratu. Jestliže by do té doby ještě nezačal.

A pokud by snad začal, tak sám o sobě ten nápad, že peníze musí být rozkradeny a kosmodrom bude k ničemu, žádný start se ani nebude konat... To mohli být další dodatečné plusy, další porcování, rozkrádačka rozpočtových peněz….

To vyvolalo tu reakci. To je třeba si uvědomovat. Probíhá potlačování státního převratu. Tam nejsou žádní nezúčastnění lidé. Všichni, kteří se toho účastnili, aby se ten start nekonal, aby při něm došlo k havárii, jsou vědomí účastníci státního převratu! To je třeba chápat.

Je možné o tom mluvit podrobněji. Informací se okolo toho v médiích objevilo moře. Čtěte noviny. Příjmení konkrétních účastníků a algoritmiku zatím takto veřejně oznamovat nejde.

Právě z důvodů odvrácení státního převratu. Informací je všude moře. Podívejte se na internet, do novin. Mělo to být spouštěcím okamžikem. Proto také reakce byla taková, jaká měla být. Likvidace státního převratu.

Co se týká činnosti vlády, tak si musíme uvědomovat, že vláda je okupační administrativa. Její systémová selhání jsou plánovaná, takže musíme chápat, že k nim bude docházet, a že je třeba tato selhání nějakým způsobem nivelizovat.

A jak je nivelizovat? Jen se podívejte. Dokonce i patrioti, i oni se snaží, prý Antimajdan. Že prý je pro Putina. Tady máte způsob, jak bylo možné destabilizovat situaci v opačném směru. Na ideách patriotismu.

Přejdeme k další otázce. Která byla mimochodem nejčastěji pokládána po 9. květnu. Přečtu ji v podání Igora Priluckého z Doněcku.

Valeriji Viktoroviči, krymská prokurátorka Natalja Poklonská se společně s obyvateli Simferopolu zúčastnila akce Nesmrtelný pluk. Ale místo fotografie svých dědů a pradědů ulicemi Simferopolu nesla zázračnou ikonu Mikuláše II., a udělala z něj tak účastníka Nesmrtelného pluku.

Nejednou jste říkal, že Poklonská pracuje na obrození Bílého projektu. Chtěl bych slyšet váš komentář: jak daleko v tomto případě zašla Poklonská a ty síly, které za ní v realizaci tohoto projektu stojí?

Problém je v tom, že říci zde, že to Poklonská zašla daleko, není možné. Poklonskou zneužili. Ona upřímně uvěřila a byla vedena, je jen loutkou v cizích rukách. Jednoduše ji podrazili, když ji donutili jít s tou ikonou.

Ano, ona pracuje pro realizaci Bílého projektu, aniž chápe všechny konsekvence. V čem spočívá ta zázračnost ikony Mikuláše II.? Nehledě na to, že zde její použití bylo vůbec nemístné. Šlo o konkrétní Nesmrtelný pluk konkrétní epochy. Bylo to jeho pokračování.

A jak může být součástí tohoto pluku člověk, který dovedl zemi k porážce ve válce? Došlo k tomu v důsledku politického převratu, nicméně šlo o porážku ve válce. A také k občanské válce?

Co byl vlastně ten Mikuláš II. zač? Co přinesl státu pozitivního? Vůbec nic! Stát zničil. Když říkají zázračná... Tak on se opravdu postaral o zázrak. On zdědil pokojnou zemi. Mohl bych Natalju Poklonskou pochopit, pokud by nesla například ikonu Alexandra III., Petra I., Mikuláše I.

Pokud Petr I. a Mikuláš I. jsou ještě sporné figury, tak Alexandr III., car mírotvůrce, na kterého Evropa musela čekat, dokud se ruský car nevrátil z ryb. Chápete? Převzal stát rozdíraný terorismem, otce mu zabili při bombovém atentátu.

Uvědomujete si, za jakých podmínek se stal carem? Udělal v zemi pořádek. Předával pokojný stát, prospívající, na cestě k obrození a všechno to bylo jednoduše zahozeno.

První a druhá světová válka byly výsledkem neschopnosti Mikuláše II. řídit stát.

A oběti jeho neschopnosti řídit stát, se ho teď pokoušejí vyzdvihovat. A na tomto základě realizovat svůj projekt. Je to mimochodem jeden z prvků státního převratu a spiknutí proti Putinovi.

Když se vrátíme k tomu, o čem jsme mluvili, ke kosmodromu, k tomuto prvku, tak je třeba si uvědomovat, že se teď každý prvek státního řízení projevuje. Každý z nich dělá před Západem své pukrle zradou ruských zájmů.

Jeden prohlašuje, že si u nás penzisté žijí komfortně a nemají si na co stěžovat. Druhý prohlašuje, že je třeba v energetice přestat využívat uhlí, bez ohledu na... Tedy on velmi dobře ví, co by to znamenalo pro státní ekonomiku, a velmi dobře ví, že Rusko uhlím neškodí tolik jako ostatní země.

Třetí navrhuje zadělat nám přímo na ekologickou katastrofu a svést toky našich řek do Kazachstánu. Tedy ne do Kazachstánu, do Číny přes Kazachstán. Přitom u nás už teď Omsk díky činnosti Číňanů pociťuje nedostatek vody. To, kvůli činnosti Číny a tenhle by navíc stáčel tok řek.

U nás přece může klidně dojít ke katastrofě... To jsou všechno ukazatele. "Já jsem s vámi, já klidně zradím ruské zájmy. Rusko pro mě nic neznamená." Teď je přece centrum koncentrace řízení převáděno do Číny. "Já vám jasně nabízím své služby, já přece vše chápu, pojďte v Rusku ponechat..."

Co bylo v plánu například obděláváním celin a osvojením Altaje v rámci tohoto programu? Bylo v plánu vytvořit budoucí základnu, aby sem bylo možné přenést globální řízení. Ale díky tomu, že se náš stát staví na nohy, tak se globálnímu řízení přenos centra koncentrace řízení, jejich řídícího ekologického centra na Altaj, nedaří.

Proto musí vymýšlet svá plovoucí města a podobné věci, když by jim dobře bylo tady. A když se to tedy nedaří, tak ať je tady poušť. Ať tu klidně dojde k ekologické katastrofě. Všechny pouště vznikly díky lidské činnosti. Voda je přirozený omezovač technologické činnosti člověka v dané oblasti.

To je třeba chápat. Je to přirozený omezovač. Za tyto hranice dál nestrkejte svůj nos. Zajištěnost vodou se dá zvyšovat pouze díky ekologickým projektům. A v žádném případě díky přerozdělování zdrojů z jiného klimatického pásma, nebo kdoví odkud.

Tady zušlechťujte zemi, tady vytvářejte oázy. Takže druhým prvkem realizace státního převratu je vnesení rozkolu do hnutí Nesmrtelný pluk. To je prvek využití této matrice.

Za Mikuláše II., nevinnou oběť. Jaká on byl nevinná oběť? Všichni, kteří šli v Nesmrtelném pluku, byli přímými oběťmi neschopnosti Mikuláše II.

Právě kvůli tomu generálové a celý ruský důstojnický sbor tak podpořili za revoluce bolševiky. Protože si uvědomovali, kam spěje řízení Mikuláše II., a že druhá světová válka je nevyhnutelná. Takže...

Je takový výrok o Poklonské, že to není zločin, je to horší než zločin, je to chyba. Ona udělala chybu. Začlenili ji do úplně jiného programu, ve kterém ona upřímně pracuje.

Dále tu máme otázky k Ukrajině. Opět se ptá Igor Priluckij a prosí okomentovat návštěvu Viktorie Nulandové v Kyjevě. Znepokojují ho její výroky o tom, že Ukrajina je povinná splnit Minské dohody do konce roku 2016.

Donbasu má být poskytnuto zvláštní postavení, mají tam být co nejdříve provedeny volby a má být přijata amnestie pro opolčence. Co se doopravdy za těmi výroky skrývá?

Nulandová zastupuje zájmy státní elity USA, a jediným řešením jak zachovat USA je pro státní elitu rozpoutání totální války v Evropě, aby to zasáhlo jak Evropu, tak i Rusko. A to znamená válku na Ukrajině.

Proto je zcela jasné, že ona, která je zástupcem zájmů určitého klanového uskupení, nemůže bojovat za vyplnění Minských dohod. Ale jak je nám známo, a to především z ukrajinských zdrojů, tak to měla být právě ona, kdo je téměř násilím nutil všechny tyto dohody plnit.

Není žádným tajemstvím, že ta Ukrajina, která je "PONAD USE", která je nade vše, je nade vše jen díky tomu, že Amerika je s ní! Pamatujete se na ten pochod? Amerika je s námi, co to na nás zkoušíte Rusáci?

My jsme teď ti nejlepší v celém světě. To my jsme ti Protoukrové, kteří vykopali Černé moře, protože za námi stojí ten největší chuligán v okolí, Vaska Kvakin - Amerika. Haldy z výkopů Černé moře, to jsou hory Kavkazu a Krymu. Oni sami si vůbec neuvědomují škodlivost této své pozice, ale pro ně je Amerika něco svatého.

Dokonce ani Šuster si nedovolí ani malou kritiku na její adresu. Amerika, to je něco svatého, co se musí nechávat na pokoji. Pokud tedy přijíždí nějaký americký úředník, tak všichni nastoupí do řady, do pozoru. To sám páníček, či jeho příručí přijel a jeho slovo znamená zákon.

Takže přijela Nulandová a říkala, že je třeba plnit Minské dohody, je třeba se začít smiřovat a vést politický dialog. A co bylo výsledkem těchto jejích prohlášení? Dělostřelba po Jelenovce. Kde zahynuli lidé. Kdyby ona opravdu nařídila nestřílet, tak ne že by nestříleli z děl, ani kulka by nezasvištěla ve směru Doněcku.

Protože pro "svidomé" je Amerika bůh, jehož příkazy nevyplnit prostě není možné. Pravý sektor i kdokoliv z nich by řekli: "Je to příkaz z Ameriky." A to tedy může znamenat pouze jedno. Že slovy je nucena hrát podle státní politiky USA.

Přijela: "Řekli mi, že Minské dohody je třeba plnit a vést politický dialog, že je třeba řízení Ukrajiny předat Evropě." Proces už byl spuštěn, byl v tomto ohledu již velmi silně rozjet. Tam probíhají takové procesy nadnárodní úrovně, že to opravdu není žádná sranda.

Státní elita je nucena na to brát ohled, jenže její zájmy jsou JINÉ. Proto je slovně, na oko pro plnění Minských dohod a Porošenkovi přitom dává zelenou k ostřelování. A ještě potom pěkně rozdat vyznamenání, aby všem bylo jasné, že to byly Ukrajinské ozbrojené síly, a žádné jednání a žádný politický proces nebude!

To všechno je pořád pod naším řízením. Ona proto přijela kvůli tomu, aby nepřipustila realizaci Minských dohod. Což také bylo hned jasně demonstrováno. Opět ihned zapracovala na zmaření těch dohod. Jenže se jí to nepovedlo.

Vedení Doněcké republiky se ovládat dokáže. A také chápou, že z nich chtějí udělat pitomce, proto jim to nevyšlo.

Dále otázka od Olega. V Charkovských komunitách, na sociálních sítích a informačních webech se v posledních dvou měsících objevila tendence k adekvátní kritice kyjevské vlády, a také proruské názory. Současně v argumentech proukrajinských, takzvaných patriotů komentujících novinky v těchto dvou měsících začaly převládat jednoduše nadávky.

Jestliže dříve se pokoušeli alespoň nějak "adekvátně" komentovat správnost politiky kyjevské bandy. Co to má znamenat? Přípravu převedení regionu do proruského režimu? Nebo je to prostě proces vyvolávání nenávisti v rámci scénáře války všech proti všem?

Ani to první, ani to druhé. I když prvky toho prvního i druhé případu tam přítomny jsou. Protože tam existují subjekty řízení, které se právě toto pokoušejí realizovat. Ale to hlavní, co probíhá nejen v Charkově, ale i na celé Ukrajině je to, o čem jsme mluvili. Že hlad a chlad velmi dobře léčí "svidomismus".

Když se ti "svidomí", kteří skákali na Majdanu, najednou střetávají s životními problémy, které jsou nuceni řešit v každodenním životě, tak se na různé věci začínají dívat různýma očima. Svůj ideologický základ neopouštějí, ani svoji "svidomost", ale pokoušejí se přizpůsobit svůj systém a dostat ho do stavu adekvátního tlaku prostředí.

V souladu s tím zde dochází k diferenciaci. Ti, kteří se pokoušejí přemýšlet a realizovat své ideologické postoje... Kyjevské bandě teď nezačali nadávat proto, že by tam všichni najednou přišli k rozumu, a začali si uvědomovat zhoubnost toho všeho.

Kritizují jí z ideologických pozic Majdanu, že nedělají to, to a to... Kvůli své negramotnosti v oblasti řízení nechápou, že pokud by to dělali již dříve, tak by nebyl potřebný žádný Majdan.

A všichni, kteří se o jeho organizaci postarali, a kteří se ho účastnili jako hlavní ideologové a účinkující, si sednou na lavici obžalovaných, až začnou být přijímána normální opatření na obnovu ekonomiky a života ve státu.

Proto teď dochází k diferenciaci těch absolutně tupých Majdanovců, kteří mohou pouze skákat, a nic jiného se od nich očekávat nedá, protože jsou zcela nepříčetní, a těch, kteří už začali používat mozek pod tlakem životních okolností, kteří začali přehodnocovat své životní postoje, a od nich už není daleko k přehodnocení těch ideologických.

Sergej Gruněnko prosí okomentovat výměnu amerického velvyslance na Ukrajině.

Já si teď nemohu vzpomenout, bylo to podle mě v dubnu minulého roku, kdy Ukrajina jmenovala nového velvyslance Ukrajiny v USA. Tehdy jsem řekl frázi, kterou nepochopili všichni. I když já se to snažil vysvětlit, a teď se k tomu vracíme.

Tehdy jsem řekl, že USA tímto způsobem vlastně vyměnily svého velvyslance na Ukrajině. Co tím bylo myšleno? Nový ukrajinský velvyslanec začal ohlašovat řídící algoritmy, které dříve byly dostupné...

Tedy které dříve ze svého postavení ohlašoval americký velvyslanec na Ukrajině. Choval se jako neomezený pán. Jezdil po městech a vesnicích a rozdával příkazy, nařizoval co a jak.

Říkal: "Ubránili jsme Mariupol. MY jsme ho ubránili. Jsme chlapíci, dokázali jsme to! Proto jste vy Ukrajinci "ponad use", protože my, Amerika, vás zastřešujeme."

Tehdy tento náš výklad v této věci momentálně zablokoval funkčnost této výměny. A již tehdy se Pyatt pokoušel vyvléknout z funkce velvyslance USA na Ukrajině. Již tehdy si uvědomoval celou zhoubnost všech procesů na Ukrajině.

A navíc měl další problém. Jako velvyslanec byl nucen realizovat postoje státních struktur. Jenže ve státních strukturách se v různých řídících funkcích nacházejí zástupci jak globální, tak i státní elity, které mají rozdílné přístupy k řešení situace na Ukrajině.

A Pyatt byl jednou nucen ohlašovat jednu pozici a podruhé druhou. Proto od toho potřeboval utéci a nakonec se mu to povedlo. Teď tam tedy nastrčili toho, na koho to nakonec všechno shodí.

Alesja píše následující o Eurovizi. Kolegové již komentovali zpolitizovanost soutěže a nemožnost ze strany Ukrajiny ji příště zorganizovat ve stavu bankrotu a občanské války, s tlupami radikálů fašistického ražení.

Což jsou celkem nepříznivé podmínky pro hosty z Gejropy a dokonce i pro ty z "evropské" Austrálie. Podělte se s námi prosím o svůj názor ohledně prohlášení nebo znaků vyslaných tímto show.

Bylo nadhozeno téma deportace krymských Tatarů a ty pletky okolo hlasování, kdy nakonec byly ponechány Polsko, Rusko a Ukrajina. Co tím chtěli říci? Že opět začínají jitřit téma Krymu pod záminkou navrácení historické vlasti krymským Tatarům?

Na co tím narážejí? Lazareva je mi samozřejmě líto, velmi dobré vystoupení, jenom nechápu, proč se této soutěže vůbec účastníme, když se nejedná o soutěž talentů?

Lazareva není třeba si idealizovat, je třeba pamatovat na jeho prohlášení, že Krym není ruský. A co se týká té soutěže Eurovize, tak žádný čistě kulturní, jak nám vždy říkají:

"Nemíchejte do toho politiku, tady se jedná o čistě kulturní záležitost." Čistá kultura v této soutěži žádná není, vždy se jedná o čistou politiku. Už jenom kvůli té skutečnosti, že tam zpívají v angličtině. Vždy se tam jednalo o politické rozhodnutí.

Když jsem mluvil o Nulandové, o její návštěvě v Kyjevě, tak jsem řekl, že byly zahájeny velice závažné procesy nadnárodní úrovně s ohledem na předání řízení Ukrajiny pod evropskou jurisdikci. A uvnitř Ukrajiny je teď formována, jak bych to řekl... Ne pouze loutková... zkázonosná vláda.

Generální prokurátor se zápisem v trestním rejstříku - Lucenko. Parubij s papíry na hlavu v čele zákonodárného orgánu. To je jednoduše Pavilón č. 6 (A. P. Čechov) Probíhá plná diskreditace státní moci, a přitom začíná být vyzdvihován Janukovič, jak jsem o tom mluvil. Jako právní nástupce obnovy ukrajinské státnosti.

A co to znamená nechat Ukrajinu organizovat soutěž Eurovize? Jsou to ohromné peníze, které je třeba realizovat. Ale co znamená provedení Eurovize? Je to možnost vytvořit pozitivní image státu a státního řízení. Vezměte si tedy, jakou situaci zamýšlejí.

Zamýšlejí za dobu jednoho roku zcela diskreditovat státní, jakoby státní moc, tu kyjevskou bandu, obnovit právní nástupnictví státní moci v osobě Janukoviče a převést to všechno na nové koleje, dosadit tam nové lidi, zformovat novou, proevropsky orientovanou vládu.

Tato nová vláda hned dostane do rukou velice silný nástroj, aby si udělala reklamu v podobě Eurovize, a začlenila se do evropské politiky. A to že je evropská politika vždy protiruská, k tomu již nejsou zapotřebí žádné dodatečné údaje.

Sama Evropa... Prý má být soutěž apolitická, Přitom tam ponechali absolutně politickou, rusofobní píseň a nechali ji vyhrát. Prý žádná politika. To ti Rusové, oni jsou prostě takoví... Je to prostě pořád stejné.

Zacharovová to dobře okomentovala: "Zítra budete zpívat něco o Asadovi apod. Někoho zabijte a dejte mi za to cenu." Takže o žádnou čistou kulturu jako takovou nejde, jde pouze o čistou politiku. A ta politika je zaměřena na vytvoření pozitivního image vlády, která nahradí tuto vládu.

Dovedete si tedy představit, jaké scénáře ruší Nulandové svými příkazy obnovit ostřelování? Takže státní elita jde s Evropou do potyčky. Státní elita USA si myslí, že něco udělala potajmu, jenže zdroje USA už nejsou, jaké bývaly. Nejsou tak velké, aby si to mohla dovolit.

Evropa to vidí, že jim ruší plány. Oni již pečlivě připravili vítězství Ukrajiny v Eurovizi, zařídili to všechno na protiruském základu, že Ukrajina bude proevropská, asociovaná, že to bude území zcela bez průmyslu a složitých technologií, že se tam bude pěstovat ekologicky čistá produkce pro Evropu, a kde bude možné v Karpatech trávit dovolenou, jestli z nich něco zbude a "svidomí" tam nechají alespoň nějaké stromy.

Ničí také Stalinův projekt Prašných bouří, takže u nich začaly prašné bouře. Takže to, čeho se dopouští Nulandová je velice závažné. A Eurovize je projekt pro budoucí ukrajinskou vládu začleněnou do evropského systému řízení.

Sergej Alexandrov se ptá. Americká armáda je v Moldavsku, co se tam děje? Moldavsko jde ukrajinskou cestou? Je součástí plánů na obnovu SSSR?

Ne, Moldavsko neopakuje ukrajinský scénář. Jde o čistě ukrajinský scénář, o kterém jsem mluvil v roce 2014 v souvislosti s událostmi v Oděse. Ta věc se má tak, že za tu dobu učinili několik manévrů, přeorientovali se a pokus okupovat část ukrajinského území, konkrétně Oděsu a vytvořit tam základnu NATO, a přesněji základnu USA v Oděse, tak tyto plány jsou stále ve hře.

Celý duben byl plný informací takového druhu, že Ukrajina a Rumunsko uzavřely dohodu o vzájemné spolupráci jejich námořnictva, že vystoupili s iniciativou vytvořit černomořskou flotilu NATO se základnou v Oděse, ale na bázi rumunských prostředků.

Zakládá se společná zásahová brigáda Rumunska, Bulharska, Ukrajiny. Takže se na to připravovali úmyslně. A v tuto dobu, kdy je výročí událostí v Oděse, byly úplně náhodou naplánovány rozsáhlé manévry NATO, USA v Moldavsku. Moldavští patrioti a není důležité jaké orientace, zda proruské nebo proevropské, provedli velmi zajímavou věc, kterou mimochodem zachránili Moldavsko.

A v mnohém narušili scénář zamýšlený provést na Ukrajině v Oděse. Zablokovali tu kolonu. Bylo řečeno, že NATO pojede na manévry ve čtyřech kolonách, a že obrněné techniky tam bude něco přes padesát kusů, přitom pouze v jedné koloně jich bylo přes sto.

V jedné koloně jich už bylo přes sto, už to je první zcela konkrétní podvod a v plánu bylo něco zcela jiného. A nebylo to cvičení! Pokud to řekneme krátce, tak v plánu bylo vytvořit ohnisko napětí. A není důležité, zda by se v Oděse pozvedli takzvaní proruští demonstranti, které upálili v tom Domě odborů, nebo zda by zůstali v klidu.

To by nehrálo žádnou roli. "Svidomí", Ajdarovci a Azovci by mezi sebou uspořádali show, krvavou show, vzájemně by se porvali s Národní gardou, a potom by se jako ukázalo, že na potlačení toho "proruského" vystoupení v Oděse Ukrajina nemá dost vlastních sil, ale že má spojenecké vztahy s Moldavskem, Rumunskem a přání vytvořit námořní flotilu NATO.

Přes Moldavsko přesně v té době vstupuje kolona jakoby moldavských, rumunských pomocníků. A připomenu, že rumunská vláda dosud neodvolala povolení vydané prezidentovi k anexi části Ukrajiny. Proto by tam vstoupili a Rumunsko by použilo své námořnictvo, jakoby své námořnictvo.

Je třeba také zmínit, k jaké zajímavé události došlo u Gibraltaru. Vojenská loď Velké Británie vystřelila varovné výstřely, říkají, že signálními raketami, nicméně vystřelila je jako varování proti španělské vojenské lodi, která blokovala vstup do Gibraltaru ponorce USA.

Proč to Španělé udělali? Jeden člen NATO vstoupil do konfliktu s druhým členem NATO a blokoval průchod třetímu členu NATO. Podstata je následující. Američané potřebovali pěkně potichoučku bez vyvolání pozornosti proplout svou ponorkou.

Kam a proč měla plout...

Ale skutečnost, že se to mělo stát nepozorovaně, a že to má souvislost s událostmi, které se měly stát v Oděse, nevyvolává žádné pochybnosti. Jenže ji pěkně zviditelnili. A to je také jednou z věcí, proč nedošlo k tomu krvavému výročí 2. května v Oděse.

Proč dosud není část Ukrajiny anektovaná Rumunskem a v Oděse není základna NATO, tedy USA. Šlo o přípravu rozsáhlé, opravdu rozsáhlého vpádu na jih Ukrajiny a odtržení Oděsy s vytvořením základny NATO.

Kvůli tomu také byla všechna ta "vojenská cvičení" v Moldavsku. Co se týká samotného Moldavska, tak to by se nehlasně stalo součástí Rumunska. Prošla přes něj armáda, která by tam potom zůstala a hotovo.

Vjačeslav z Kyjeva. Vážený Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím odstavení brazilské prezidentky od moci.

Já už jsem ten impeachment Dilmy Rousseffové komentoval, a řekl jsem, že to se státní elity USA navzdory zájmům globální elity pokouší realizovat svůj scénář v Brazílii, narušit její řiditelnost, vytvořit tam chaos, který by mohla zneužít pro své kořistnické cíle a vyřešit tak některé své problémy.

Jenže Brazílie je součástí BRICS a to znamená, že tam má velice důležité zájmy globální prediktor. A všechny ty události okolo, kdy nebylo jisté, zda ten impeachment vůbec bude, jsou spojeny s tím, že globální prediktor zasáhnul a globální elita začala využívat své nástroje, ve svém směru.

Vyvolání trestních řízení proti všem iniciátorům impeachmentu je právě tím ukazatelem zásahu globální elity. A teď je to tedy otázkou kdo z koho. To, že byl do čela dočasné brazilské vlády usazen informátor USA, v podstatě vůbec nic neznamená.

Ten může být řízen jak státní, tak i globální elitou. Proto je ten problém jinde. Kdo koho přetlačí ze strukturního hlediska, protože co se týče strukturního řízení, tak v něm má přece jen převahu státní elita a to citelnější, protože to ona je vlastně tou nástrojovou základnou, to ona je obvykle tím výkonným prvkem celého mechanismu.

A globální elita řídí bezstrukturně se strukturními prvky, protože jsou také součástí struktury, kterou nasměrovávají k práci potřebným směrem. Zařídit trestní řízení tedy dokázala. A teď je otázka, jak dál dokáže řídit Temera, aby celý ten proces potopil.

Mohou dovést všechna ta trestní řízení do úspěšného konce a Dilma se vítězoslavně může vrátit do své funkce. A navíc by tak získala vyšší rating. Pokud se to nepovede, tak USA budou pracovat na tom, aby tam rozpoutaly totální občanskou válku.

V této věci se mnohé řeší právě ve Washingtonu a ne v samotné Brazílii. V Brazílii se nacházejí pouze realizátoři, jak předvedl impeachment, když tam jednotlivě vystupovali, přísahali věrnost USA a volali impeachment, impeachment, impeachment... Tedy v zájmu USA. Podíváme se kdo z koho.

Další otázka. Mnoho uživatelů našeho webu se ptalo na stejnou tématiku. A konkrétně Alexandr píše: Ta shromáždění, ke kterým teď dochází v Kazachstánu v souvislosti s prodejem půdy jsou spojena s přípravou Majdanu?

Ano, všechno, co se teď pokoušeli rozvířit "svidomí" Kazaši, je pokus dostat Kazachstán na cestu Ukrajiny, ale Nursultan Abiševič to chápe, a existuje tam určité vzájemné pochopení mezi ním a kazachstánskou elitou, a co je nejzajímavější, je skutečnost, že Nazarbajev chápe globální politiku a chápe celou neperspektivnost jednání orientovaného na USA.

Takže ti "svidomí" Kazaši, kteří tam skáčou a pokoušejí se ukrajinizovat Kazachstán, jsou odsouzeni společně s USA. Nursultan Abiševič ukázal v podstatě svou sílu a pochopení globální politiky a 9. května přijel na vojenskou přehlídku u příležitosti Dne vítězství do Moskvy.

A ti, kteří stojí proti němu a pokoušejí se mu čelit, nechápou, že sází na někoho, kdo už prohrál. Globální prediktor teď spolupracuje s Putinem.

Otázka od Alesji k islamizaci Evropy. Kandidát za labouristickou stranu, syn pákistánských imigrantů, Sadiq Khan byl zvolen londýnským starostou. Je tím prvním? Je teď možné očekávat výměnu gejů za muslimy v Berlíně a potom v Paříži?

Na tomto pozadí vypadá podivně Erdoganovo odmítnutí změnit antiteroristickou legislativu státu, aby tak splnil požadavky EU a získal bezvízový režim. Evropa se brání, nebo Erdogan plní objednávku přibrzdit příval muslimů do Evropy? Víte, faktů mám mnoho, mám jich dost... Je to takový eklektický slepenec..

Ta věc se má tak, že je třeba rozlišovat všechny ty probíhající procesy, aby nebyla vyvolávána falešná očekávání, zda vymění či nevymění geje za muslimy.

Problém je v tom, že se teď celá Evropa nachází ve stavu, kdy je vytvoření evropského islámského chalífátu převedeno do jiné fáze, kdy je zpomaleno. Nestihli to zařídit v potřebném čase, proto je ten proces nutné zpomalit, ale ty sociální procesy jsou přece všechny setrvačné, nedají jen tak jednoduše zastavit, a tak se muslim stal londýnským starostou.

Ale to neznamená, že ten proces bude probíhat všude. Budou ho cíleně a neustále brzdit. Proč Řím uzavřel dohodu s ruskou pravoslavnou církví? Katolická církev už se zachránit nedá, ale jsou potřebné nějaké duchovní křesťanské základy, které by pomohly zachovat kulturní identitu evropských národů.

A v tomto ohledu je role ruské pravoslavné církve neocenitelná s ohledem na řízení těchto světových procesů. Proto existuje ta dohoda. Ale vzhledem k tomu, že se ruská pravoslavná církev nechová úplně správně, mírně řečeno, s ohledem na spiknutí proti Putinovi a realizaci státního převratu, tak na Velikonoce poslali této církvi globalisté znak ve smyslu:

"Pánové vy jste pouze nástroj a musíte využívat naše nástroje a my vás o ty nástroje můžeme připravit ráz na ráz." Co se stalo? V New Yorku shořel srbský pravoslavný kostel a v Austrálii řecký a makedonské pravoslavné kostely. "Vy už tak nemáte žádné spojení, máte pouze tyto prvky, ruskou pravoslavnou církev v zahraničí.

My vás připravíme o všechny spojence, nejen že nezískáte katolické nástroje, ale připravíme vás i o ty vaše stávající, pokud to pořád na nás budete v těchto věcech zkoušet.

Bylo vám jasně řečeno, že Putin je jediná šance, aby se teď svět nezhroutil, aby neupadl do globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. To je důvod, proč se teď globální prediktor domlouvá s Putinem. Nikdo z těch, kteří stojí proti Putinovi, nechápe, ani desetinu, tisícinu z těch procesů globálního významu, které se ve světě dějí a on je dokáže řešit!

A vy se pokoušíte hrát nějaké své hry! Včetně s tou ikonou Mikuláše divotvorce v Nesmrtelném pluku. Přijdete o své nástroje. Oč jde? Trochu jsem odbočil. Evropa teď musí nějak stabilizovat rozmývání kulturní identity národů tvořících historické evropské národy.

Proto se protlačování nějakých muslimských lídrů do nějakých funkcí bude realizovat pouze do takové míry, v jaké to není možné zbrzdit. Ve všech ostatních případech to budou brzdit.

Co se týká Turecka. Turecko se vůbec nechystalo plnit žádné závazky, které na sebe vzalo. Opakuji, že Ukrajina, tedy promiňte, Evropa platí Turecku ty peníze, o které Turecko přišlo z Ruska, když sestřelilo ruské letadlo na příkaz USA.

USA, státní elita, která má celý ten projekt na svědomí, Turecku, jako svému věrnému výkonnému realizátorovi, a dokud je ještě prostřednictvím Turecka možné rozpoutat totální válku v regionu... Přičemž skutečnost, že to zahubí Turecko je Spojeným státům úplně ukradená.

Proto si tam také udržují Erdogana. Výměna Erdogana by znamenala stabilizaci Turecka. To, že Erdogan odvolal z funkce Davutoglu, i když by to v podstatě správně mělo být naopak, na základě pravomocí a nástrojů, které mají ve svých rukách. Ukazuje to pouze na jedno, že Turecko nemá budoucnost jako jednotný stát, že se rozpadne.

Není důležité, že teď Írán společně s Tureckem prohlašuje, že chtějí, aby hranice všech států v regionu zůstaly neporušené, to vůbec není důležité. Čím déle zůstane u moci Erdogan, tím to bude pro Turecko jako jednotný státní subjekt horší.

Proto je ta situace taková, že Erdogan musí z Evropy vymáčknout zdroje a splnit další úkol státní elity USA, naplnit Evropu svými bojovníky. Protože jak opakuji, Nulandová řešila v Kyjevě úkol rozpoutání totální války jak v Evropě, tak i v Rusku. Erdogan řeší ten samý úkol za evropské peníze, za ty které mu vyplácí Evropa.

Protože Evropa je Spojenými státy okupovaná. Je okupovaná především na úrovni státních elit, které jsou řízeny z nadnárodní úrovně USA, a které využívají své zdroje, aby plnily vůli USA.

U nás je ten systém vybudovaný stejně. Naši úředníci také pracují pro USA. A poslední otázka. Na konci každého pořadu vyzýváte ke studiu Koncepce sociální bezpečnosti a její součásti Dostatečně všeobecné teorie řízení.

Uživatelé, návštěvníci našeho webu se stále znovu ptají, jakou knihou by nejlépe měli začít své studium a kde najít primární zdroje. Tak především existuje autentický web dotu.ru, to je web vnitřního prediktoru SSSR. Knihy jsou vydávány, a je možné si je objednat. A čím začít? Začínejte tím, na co jste nejvíce připraveni, a co vás více zajímá. Začněte tou tématikou, která vás nejvíce zajímá.

Začínejte z analytických zpráv o aktuální situaci, začínejte jednoduše z analytických zpráv, začínejte tlustými knihami, ale nejdůležitější je, abyste se k nim dostali. Není důležité, z jakého úhlu začnete studovat plátno mozaiky, zda to bude ze středu, nebo z okraje, z nějaké její konkrétní strany. Nejdůležitější je, abyste se opřeli o ty znalosti, které již máte, o ty zájmy, které ve svém životě máte. Teď již je napsáno mnoho knih vnitřního prediktoru.

Prakticky pro jakýkoliv vkus. Začněte a získejte prvotní teoretické znalosti a tyto vaše prvotní znalosti vám potom poslouží k dalšímu studiu těch sfér znalostí, těch oblastí znalostí, které teď nejsou součástí vašeho okruhu znalostí. Je to ta nejjednodušší a nejefektivnější cesta studia Koncepce sociální bezpečnosti.

Začněte tou knihou, která vás svým obsahem v současnosti nejvíce zajímá. a tou knihou zahájíte své studium Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. To byla poslední otázka. V podstatě jsme mluvili o tom, že je třeba se učit teorii, protože bez teorie, jak říkal soudruh Lenin, nám hrozí smrt. Nedokážeme chápat ty procesy, kterými námi manipulují, a do kterých nás začleňují.

Poklonská je čistá a přeje si dobro pro svou vlast, jedná upřímně a ve výsledku si kope jámu. Takže abyste neutrpěli díky svým čistým a upřímným záměrům, abyste se nestali rukojmími v rukou zákulisních manipulátorů, musíte mít příslušné znalosti. Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, zvyšujte své znalosti a buďte šťastní.

Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika