V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 16.11.2015 (Další útoky v Paříži)

  • Posted on: 17 November 2015
  • Hits: -
V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 16.11.2015 (Další útoky v Paříži)

V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 16.11.2015 (Další útoky v Paříži)

URL: http://fct-altai.ru/

http://dotu.ru/2005/11/21/20051121-about_france/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 16. listopadu 2015. Začneme od nejpopulárnější otázky ze seznamu otázek zaslaných nám návštěvníky našeho webu http://fct-altai.ru/ A konkrétně Vladislav z Irkutska se ptá: Valeriji Viktoroviči, v jednom ze svých minulých pořadů jste říkal, že Francie dostane patřičnou odpověď za své nezákonné letecké útoky na syrské území. Učinil jste předpoklad, že neznámá letadla bez poznávacích znaků vybombardují francouzské území. Byla série teroristických útoků v Paříži touto odpovědí? Ne, ani vzdáleně ne. Byl to pouze začátek cesty, která k tomu vede. Co se týká událostí v Paříži, tak při všech nesrovnalostech a různě ohlašovaných verzích toho, co se tam stalo, mají tyto události zcela konkrétní charakter a jsou součástí globální a nadnárodní politiky zosobněné USA. To, co se tam v Paříži stalo, má svůj počátek... Co vedlo k uspíšení těchto událostí? Protože by k nim došlo v každém případě, ale co uspíšilo jejich současnou realizaci? Bylo to v podstatě podmíněno ruskou vojenskou operací vzdušné podpory státních sil v Sýrii, likvidací banditských uskupení a teroristických organizací bojujících proti Sýrii. A v podstatě... Jak bych to jen vyjádřil? My musíme neustále vysvětlovat věci, které by měly být všem lidem jasné okamžitě. Pokud si pamatujete, jak Putin na Valdaji... Opět se k tomu vracíme. ...řekl, že pokud je rvačka nevyhnutelná, tak je nutné udeřit jako první. A já jsem řekl, že Sýrie je právě jedním z takových úderů. Nesmíte ho však posuzovat pouze z hlediska šesté, silové priority. Tedy tak, jak to dělají všichni. Řekl jsem tehdy, co tím měl Putin na mysli, že řízení je informační proces, šíření informací je řízení, a že probíhá... Studená válka nikdy neskončila, takže když někdo tvrdí, že začala nová studená válka, tak to tak není. Studená válka probíhá tak dlouho, jak dlouho existuje samotné lidstvo. Válka zájmů, to je studená válka. O čem tedy mluvil Putin? Pokud je střet zájmů dvou subjektů řízení nevyhnutelný, tak ten který podnikne svůj krok jako první, převezme iniciativu procesu řízení a donutí tak svého protivníka, který bude muset reagovat na jeho jednání, hrát podle něho, což povede k protivníkově dezorientaci. Svým jednáním v Sýrii, kterým jsme fakticky předběhli Čínu, Putin uštědřil takovýto svůj preventivní úder, který byl natolik silný, že protivníka zcela rozhodil a dezorientoval. Znehybnil ho a jakékoliv jeho řízení v tomto ohledu zcela připravil o akceschopnost. Je to pochopitelné. USA se všechno hroutí. Nedaří se jim rozpoutat válku, protože ISIL, jejich nepravidelnou armádu, v Sýrii a Iráku, začaly porážet irácké a syrské státní síly a navíc i pešmergy Kurdů, takže z jejich nepravidelné armády nic nezbyde, což pro USA znamená krach. Ta věc se má však tak, že to zcela dezorientovalo i globálního prediktora a globální řídící struktury. Všichni analytici tak či onak napojení na globální řízení celou dobu říkali jedno a to samé: "My nechápeme Putinovu politiku v Sýrii." Když se podíváte z hlediska šesté priority, tak cožpak Putin neřekl vše o tom, proč jsme s tím začali? Nepřejeme si, aby se tamní teroristé přesunuli k nám, nechceme, aby se na nás navalila další migrační vlna. Chceme mír a normální sousedské vztahy, chceme, aby lidé mohli žít u sebe doma a nemuseli se bát žádných banditů. Ve všech státech! Všechno je to zcela očividné. Proč tedy právě analytici studující a analyzující globální problémy všichni do jednoho, každý ve své osobité míře tvrdí: "Já nechápu, co ten Putin dělá?" Proč? Ta otázka je pro globálního prediktora opravdu dost závažná. Pojďte se tedy podívat, co se děje. Svým zásahem do procesů probíhajících v Sýrii jsme předběhli Čínu. A jak se díky tomu následně vyvine postavení Číny ve světě? Čína v současné době neposiluje svoji roli mezinárodního arbitra, který... Obvyklá algoritmika sice spuštěna byla, Britové se ptají: "Smíme bombardovat v Sýrii nebo ne?" Proč se na to ptají Číny? Protože algoritmika byla spuštěna, proces probíhá, jenže tam nevstoupili Číňané, ale Rusko. Takže otázka institucionalizace Číny jako mezinárodního světového arbitra, aby měla právo zasahovat do těch či oněch procesů řízení a rozhodovat co a jak, ustrnula. Navíc je Čína vázána na ruské energetické zdroje! Jaké teď bude místo Číny v nové konstrukci světa podle Putina díky jeho zásahu v Sýrii? Jak bude dále přenášeno centrum koncentrace řízení? Vždyť ta změna již probíhá? Změna klimatu je nevyhnutelná a přenos centra koncentrace řízení přece nezačal včera. Začalo se s tím již v 19. století a předpoklady k tomu byly vytvořeny již v 17. století, kdy Čína teprve začala být objevována. Chápete? Jde o dlouhodobé procesy a co teď s nimi, zastavit je? Co teď bude s Čínou, globálnímu prediktorovi to není jasné! Jak se vyvinou její vzájemné vztahy s evropskými státy? Jakého smyslu nabude hedvábná stezka? Kdo to bude určovat? Vždyť hedvábná stezka bude velmi potřebnou dopravní tepnou. A jakému účelu bude sloužit? Kudy přesně povede? Jak budou její jednotlivé články fungovat? Jaké se podřídí koncepci řízení? Pro globálního prediktora to znamená samé otázky a otázky. Dále k Sýrii. Írán má za úkol vybudovat evropský islámský chalífát. Jak to má udělat? Musí se institucionalizovat jako kazatel správného islámu, a až by ve válce v Sýrii zvítězil nad nesprávnými islamisty, tak by se díky skutečnosti jejich potírání dostal do Evropy. Tomuto scénáři však Rusko teď zabránilo. A dále. Írán si tedy plně nestačil zajistit zdroje ke splnění této role a zase je závislý na Rusku jak ve vojensko-technickém, energetickém, tak i vědeckém ohledu. Chápete? A jakou pozici mu tedy předurčí Rusko? Dopustí vytvoření islámského chalífátu na evropském území? Co bude dále podnikat? Jen další otázky pro globálního prediktora. Jak by měl tyto problémy řešit? Globální prediktor tedy uplatnil jednoduchý způsob, když použil starou technologii prověřenou staletími, která nic nového nepřináší. A co je její podstatou? Znamená to, že je třeba umožnit maximálně zainteresované státní elitě podniknout určité kroky v rámci její nadnárodní politiky, a potom na základě takto vytvořených okolností řešit své vlastní úkoly. Co globální prediktor udělal? Umožnil USA plnit svůj úkol. USA potřebují za každou cenu rozpoutat válku v Evropě a na Blízkém východě. Chtějí dosáhnout masové migrace z Blízkého východu, která by vedla k válce v Evropě. Pokud se jim to nepovede, tak USA jako velmoc končí, už teď nedokážou udržovat svůj velmocenský image. Dost států je začalo jemně řečeno posílat do... Státy se dostávají zpod jejich vlivu a začínají vytvářet nová uskupení jako třeba BRICS, které již USA začalo čelit v plné míře. A podívejte se na Venezuelu! Ta vstupuje do přímé konfrontace! Čím začal pád, likvidace SSSR? Z obnovy diplomatických vztahů s režimem apartheidu, což bylo za Sovětského svazu prostě nemožné. Vždyť tam ponižují černochy, uplatňují segregaci, panuje tam apartheid! SSSR začal s obnovou diplomatických vztahů, napřed navázal obyčejné, a potom diplomatické vztahy. Důsledkem byl konec SSSR. Algoritmika byla použita trochu jiná, ale princip byl stejný. USA obnovují své diplomatické vztahy s tím, komu se v tomto ohledu principiálně vyhýbaly - s Kubou! Proč to USA podnikají? Jde o pokus stabilizace, udržení se, stejně jako tomu bylo v případě státní elity SSSR. A cílem korporativní elity bylo získání dalšího zisku. Globální elita jako taková se u nás nevytvořila. Jsou tu její jednotlivé prvky, jako byl například Primakov, ale je jich málo. Takže globální prediktor se rozhodnul, že jelikož USA, jejich státní elity jednají strukturně a tudíž velmi operativně, znamená to, že dokážou splnit určité úkoly v potřebném čase. A kdy nastal ten potřebný čas? Kdy měl začít summit G20 v turecké Antalyi? Kde je možné cestou rozhovorů s různými lídry, kteří jsou obeznámeni s nadnárodním řízením, nastavit určité parametry řízení tak, aby jednání Ruska, a konkrétně jeho jednání v Sýrii a Evropě, mohlo být začleněno do plánů, tedy spíše do toku směřování řízení globálního prediktora. Tak, aby nebylo jen pod jeho kontrolou, ale navíc ho přímo dokázal diktovat. K tomu je třeba vytvořit určité podmínky. A jaké? Je třeba dostat na hranu katastrofy ruské aktivity v Sýrii, které jsou jinak pro globálního prediktora objektivně výhodné. Co tedy způsobí USA teroristickým útokem ve Francii? Především tak na základě stejné algoritmiky jako v případě 11. září dotlačí evropské země k aktivní účasti v pozemní operaci v Sýrii, o jejíž nutnosti se stále poslední dobou mluvilo. Na minulém semináři, tedy v pořadu Otázka-odpověď již zazněla otázka: Proč tam USA posílají jakousi svoji skupinu vojáků? A USA stále opakují: Je potřebná pozemní operace. Pozemní operace je potřebná! A jaká pozemní operace? Mámu tu legitimní syrskou vládu, která nikoho nezvala! Takže co tím sledují? Připravují se opět svrhnout legitimní vládu, provést pozemní operaci... A k čemu by to vedlo? K rozrůstání konfliktu na Blízkém východě a navýšení proudu běženců do Evropy, což je v podstatě i cílem USA. Proud běženců obohacený o bojovníky by přetížil zdrojovou stabilitu Evropy a vedl ke konfliktu aktivně podporovaném místním obyvatelstvem. Neboť místní obyvatelstvo je nespokojené! Copak si myslíte, že to je náhoda, že u německých vesniček s pouhou stovkou obyvatel vybudovali tábory s tisícem běženců? Že navíc i odvolali policii, která by to tam měla hlídat. K čemu myslíte, že to povede? Můžete nalézt vypovídající videa z různých takových táborů, jak se tam běženci chovají, co tam dělají, a co jsou vůbec zač. Většinou přece vůbec neutíkají lidé z oblastí přímých bojů, ale celkem zámožní lidé a mezi nimi se samozřejmě navíc schovávají bojovníci. Vždyť ty zbraně, co zabavili tenkrát na té lodi, byly pro někoho určeny. Až tato rozšířená činnost migrantů v Evropě povede k válce, ke které musí dojít stůj co stůj, protože je to v plánech USA, které se bez zničení Evropy a Ruska jinak jako světová velmoc neudrží. To je to, co potřebují. Proto válka musí být - v Evropě, na Ukrajině i v Rusku; - v Sýrii, ve střední Asii i na Kavkaze a v Rusku. Rusko se takto ocitne v každém případě na ostří úderu. Co tedy podniknou USA, které teď mají pod kontrolou prakticky všechny řídící struktury Západu? Tato jejich Evropa je orientována absolutně protirusky, takže tato absolutně protirusky orientovaná elita, aby získala stabilitu, nebude hledat podporu u Ruska, které nabízí úplně odlišná pravidla životního uspořádání, ale bude ji v první řadě hledat v rámci svých "demokratických hodnot" u USA, což jednoznačně povede k rozrůstání války v Evropě, ke zhroucení současných států a vytvoření nových. Mluvilo o tom i americké vedení, když říkalo, že nastoupí čas, kdy dojde ke změně evropských hranic a vzniku nových národů. Jen si vzpomeňte, jak o tom americké vedení mluvilo, vůbec se tím netajilo. To jsou plány USA. Přežít! A jaké plány má globální prediktor? Co chce globální prediktor řešit prostřednictvím těchto aktivních činností? O jedné věci jsem již mluvil. Globální prediktor musí od Ruska docílit toho, v maximálně možné míře dosáhnout toho, aby globální politika ruského vůdce Vladimira Vladimiroviče Putina zapadala do jeho vlastní globální politiky. A nejen, že musí být s jeho politikou sladěna, musí být také pod kontrolou a v ideálním případě i ze strany globálního prediktora řiditelná. A dále? Díky změně informační politiky v Evropě musí být zajištěna podpora evropských obyvatel prostřednictvím... ...státní přestavby, na principu přestavby státu. Za prvé: Co dnes obyvatelé jednoznačně podpoří? Prudké omezení imigrace do Evropy ze strany Asie a Afriky. Podpoří to? Bez problémů. Evropa je už teď prakticky přetížena imigranty. Změnu pravidel pro pobyt imigrantů v Evropě, aby nebyli zdrojem, který zdroje spotřebovává, ale stali se zdrojem přispívajícím ke zdrojové stabilitě Evropy, tedy stali se levnou pracovní silou. Pokud jste utekli, tak si nebudete určovat, za jakých podmínek vás Evropa musí přijmout, ale musíte souhlasit s podmínkami, za jakých vám Evropa vaši bezpečnost poskytne. Pokud vás, muslimy, ubytovali ve Finsku ve vepřínech, tak tam budete bydlet! Je zbytečné si v těchto případech vyskakovat a na něco si hrát. Utekli jste, zachraňují vám život, takže ten vepřín je pro vás halal a nic jiného. Dále podpoří uštědření preventivního úderu silami státních služeb po bojovnících infiltrovaných mezi imigranty, čímž dojde k zamezení rozrůstání napětí, a především tak dojde k odvrácení bojových akcí v samotné Evropě, což zamezí válce. Na základě toho všeho donutí lidi v Evropě vzdát se i posledního zbytku demokracie, který tam ještě je a bude zaveden tvrdý fašistický režim. Následkem toho, díky fiasku plánů USA na rozšíření konfliktu, a opakuji, že operace likvidace ISIL v současné době zapadá do plánů globálního prediktora... Odvrácení plánů USA na zničení Blízkého východu a Evropy, povede tedy k tomu, že USA ještě více podlomí svou zdrojovou stabilitu, oslabí své možnosti uplatňování nadnárodního řízení a pokročí tak dále po cestě svého krachu, budou odstaveny a zhroutí se. Hlavním úkolem globálního prediktora tedy zůstává dosáhnout toho, aby všechny státy nějakým způsobem zapůsobily na Rusko tak, aby se zařadilo do řady. Jak je možné zapůsobit na Rusko? Destabilizovat ho! Aby nebylo stabilní, aby Putin přistoupil na přizpůsobení své politiky globálnímu prediktorovi v podobě jeho různých návrhů vyjadřovaných prostřednictvím státních elit. Aby se tedy takto přizpůsobil. Jedním z takových konkrétních návrhů je, aby Rusko přistoupilo na restrukturalizaci ukrajinského dluhu. Přitom, a můžete si to prověřit na internetu, v podstatě žádný dluh Ukrajiny vůči Rusku neexistuje. Je to úplně o něčem jiném, o něčem úplně jiném. Rusko koupilo burzou vydané ukrajinské dluhopisy. A zda nám Ukrajina za tyto dluhopisy zaplatí nebo ne, není vůbec důležité, protože nám je musí uhradit ten, kdo ručí za tuto burzu a to je Británie. Ta burza je irská a platit má Británie. Co požadují od Ruska? Restrukturalizaci! A co to znamená? Znamená to, že máme na sebe vzít výdaje britské strany a ty peníze, o které bychom přišli, by fakticky posloužily k utvrzení kyjevské bandy a realizaci protiruské politiky, politiky zaměřené proti Rusku. Takže by tak vlastně Rusko přišlo o část své suverenity a neskutečně se ponížilo. A takových prvků je mnoho. Teď se projevují a jednoznačně budou projednávány na summitu G20 v Antalyi. Vždyť k čemu nás teď tlačí? Nezbytnost reagovat na teroristické útoky v Paříži nutí evropské země jednat velice zrychleným způsobem. Takže pokud se teď Rusko s těmito zeměmi nedohodne, tak ony rozšíří svoji agresi proti Sýrii a provedou pozemní operaci. Neboť USA samy nejsou pozemní operaci schopné provést, nemají dostatek sil, které by tam mohly poslat. To je mimochodem také důvodem, proč se to stalo právě ve Francii a ne v jiném státě. Za prvé, pokud si probereme všechny státy, které jsou k dispozici, tak jedním z lídrů informačního mainstreamu je Francie. Je to ekonomicky dostatečně silný stát... EU je v podstatě založena na Francii a Německu. Jenže německý Bundeswehr se s francouzskou armádou vůbec nedá porovnat. Ten už teď stojí na pokraji svých možností. Francie se zatím ještě ničeho moc neúčastnila, obzvláště co se týká pozemních operací a je navíc z hlediska USA slabým článkem. Posuďte tu situaci. Konflikt okolo Mistralů vedl k tomu, že mají francouzské státní elity sklon dohodnout se s Ruskem. Začaly velice silně tlačit na "podpindosníka" Hollanda, Holanďana. V důsledku toho Francie začala směřovat svoji státní politiku místo k americkým zájmům směrem k těm francouzským. Mimochodem Německo, ať už na Merkelovou nadávají jak chtějí, dělá přibližně to samé. Jen si povšimněte, co se tam publikuje. Kde se najednou v Německu vzalo tolik protiamerických publikací? To je mimochodem aktivita Merkelové, která dostatečně zkušeně blokuje činnost USA vzhledem k Německu. Dělá to v míře svých možností, nemůžeme od ní očekávat více než dokáže, a obzvláště pokud vezmeme do úvahy Kancléřský akt. Francie je tedy teď tím nejslabším článkem, který by mohl napomoci tomu, že by se Evropa mohla vymanit zpod diktátu USA. Takže Francii je třeba postavit před takové podmínky, kdy bude znovu navrácena pod diktát USA a začne se aktivně účastnit dění v Sýrii. Opakuji, že v Sýrii existuje zákonná vláda. Tyto aktivní akce nic dobrého nepřinesou Evropě ani Sýrii, prostě nikomu. A tím spíše pozemní operace. Teď s ohledem na Rusko. Pokud se Evropa začne vymaňovat zpod diktátu USA, bude potřeba ji něčím podpořit, takže Rusko bude muset něco poskytnout pro její zdrojovou stabilitu, aby se mohla USA vzepřít. Pokud Rusko Evropě nic neposkytne, tak bude Evropa jednat podle algoritmiky USA, vstoupí do Sýrie a v důsledku toho zahyne, jenže ani Rusku to nic dobrého nepřinese. Je to dilema. Hodně si teď připomínají, tedy objevilo se to na několika kanálech, to Putinovo vystoupení v OSN. "Uvědomujete si alespoň teď, co jste způsobili?" Teď tedy všechny evropské země a vůbec celá dvacítka, která se sešla tam v Antalyi, mají jedinečnou šanci dostat se zpod diktátu USA, ubránit mír a uchovat si svou kulturní identitu. Ovšem pod podmínkou, že se budou řídit a brát ohled, alespoň brát ohled na to, co jim tam řekne Putin. Pokud nic nepochopili a neuvědomí si, jaký požár se přes ně přežene, když budou jednat podle algoritmiky 11. září 2001... Jak to tenkrát bylo? Někdo přiletěl, zaútočil na ty věže a důsledkem byl vpád do Afghánistánu a jeho zničení... A na jakém základě právě do Afghánistánu? A co má Sýrie společného s ISIL? Co koho opravňuje k narušování územní celistvosti Sýrie? Chystají se tam provádět pozemní operaci. A kdo je tam zval bombardovat ISIL? To bombardujete ISIL nebo ropné... Nebo schválně ničíte syrský ropný sektor, než se dostane zpět pod kontrolu státu? Proč nakupují... Rusko je postavilo před správnou otázku. Ať jen se každá země zodpovídá z toho, že nakupuje ropu u ISIL. Proč hned USA i Francie začaly útočit na ty objekty ropného průmyslu, které se mají dostat pod kontrolu syrské státní armády? Na čí straně tedy vlastně bojují? Opět na straně ISIL! Opakuji, že ISIL je nepravidelnou armádou USA! V tomto ohledu problesklo několik zpráv, že USA "s velkou pravděpodobností" zlikvidovaly několik mediálních postav ISIL. Co se za tím skrývá? USA tvrdí, že je "s velkou pravděpodobností" zlikvidovaly. Pokud se tedy v budoucnosti nějakým způsobem zase někdo z nich vynoří, tak to jenom okomentují: "No a co? My jsme neříkaly, že jsme ho s určitostí zabily, jenom jsme to předpokládaly. Asi se z toho prostě dostal, a teď se tu vynořil, takže ho musíme znovu dostat." A možná se změní plány ohledně jeho využití, a potom ho oni sami znovu vytáhnou a řeknou, že jeho nepřítomnost se vysvětluje tím, že byl nějak zraněn. A čím déle byl mimo, tím bylo to zranění samozřejmě t쾚í. Nebo to vysvětlí tak, že si hrál na mrtvého ze strachu před svým dopadením nejvýkonnější světovou americkou tajnou službou.

Ale co je to hlavní? Že teď, když by měl ISIL na tyto informace nějak reagovat, tyto mediální postavy mlčí. Zajišťují tak USA a globálnímu prediktorovi to nejširší spektrum k možnému manévrování. To bylo tedy v krátkosti k těm teroristickým útokům v Paříži. Souvisí s tím velmi mnoho věcí a je možné o jednotlivých bodech mluvit velice dlouho, a tohle byl alespoň takový všeobecný nástin k té věci. Mělo k nim dojít teď. Hollande zůstal, aby připravoval pozemní vpád. Jeho přítomnost ve Francii přece nebyla nutná, mohl v klidu odletět na G20. Moderní dopravní prostředky to umožňují. Jenže jak by potom bez přítomnosti Hollanda vysvětlovali, že se Francie připravila ke vpádu. Musel si to tam jenom odsedět, protože i bez něho by všechno zvládli. Dále otázka od Světoslava. Otázka k Sýrii. Odkud se tam náhle vzala opozice, se kterou je možné jednat, když tam předtím z Ruska žádnou neviděli? Jak odkud? Prý tam existovala opozice, o které se neustále mluvilo, přestože celou dobu nebylo s kým jednat... Jenže ten kdo hledá, najde. Rusko začalo hledat a předložilo svůj seznam opozice. Když se to vezme kolem a kolem, tak v Sýrii vždy byla opozice ochotná jednat - Kurdové. Ti potřebují nějakou formu státnosti, je to jenom otázka času, před tím se utéci nedá. Kurdská otázka zůstala takto nevyřešena schválně, aby to vedlo k neustálé destabilizaci Blízkého východu. Ten problém je třeba vyřešit. Kurdové jsou připraveni se dohodnout a tím spíše... Mimochodem, jak to bude s Kurdy? Mluvili jsme o problémech globálního prediktora. Kdo získá kontrolu nad Kurdy? Mluvili jsme o Íránu a Číně... Kdo získá kontrolu nad Kurdy, a jak se v důsledku toho změní státní uspořádání Blízkého východu? A co se stane s Tureckem? Co z něho zbyde? Vrátí se část jeho území Řecku, Bulharsku a Arménii? Připadne jeho zbytek Kurdistánu? Možná, že Turkům přece jenom něco zbyde. Možná! A možná jim nezbyde nic a stane se z nich v nových státech národnostní menšina. Před globálním prediktorem stojí vážné otázky, které musí vyřešit. A opět... Ta geniální Putinova fráze, ale pochopit ji..?! Jak to vidím já, tak ji analytici vůbec nepochopili. Oni to prostě nechápou, přestože to vyjádřil zcela jasně, když řekl: "Pokud je rvačka nevyhnutelná, udeřte jako první!" A převezměte iniciativu! Aby vᚠnepřítel, protivník, musel hrát podle vašich pravidel a podmínek. Což Putin velkolepě zrealizoval. A kdyby teď v Rusku nebylo našeho klanově-korporativního společenství... Všeho by bylo možné dosáhnout, kdyby neustále celkem úspěšně nepřipravovali "lidové povstání" proti Putinovi, na které sázejí mnozí. Například v jedné polské publikaci... Mnozí se prořeknou. Co má chytrák v hlavě, má hlupák na jazyku. A Polsko: "Brzy dojde v Rusku ke státnímu převratu. Putin zmizí a s těmi novými se dohodneme." Ti noví za ruské zájmy bojovat nebudou! Pro ty bude hlavní sedět ve svých funkcích a prodat z Ruska co se dá, dokud bude co. Bylo to v polské publikaci, asi jste to mnozí četli. A to není jenom Polsko. Mnozí o tom mluví, mnozí na to čekají. A proč? Protože klanově-korporativní společenství se pokouší dohodnout. Rusko teď má vysokou cenu, tak by bylo dobré ho prodat, vydat Putina. Neboť si neuvědomují jednoduchou věc. Jakmile takto jednou vydají Rusko všanc, tak si tím podřežou větev, na které sedí. Bude to jejich konec. Nikdo je dál nebude potřebovat, padnou a zemřou společně s Ruskem. Existuje takový názorný kreslený film, jmenuje se Sekera. Čím se v tomto ohledu vyznačuje celé to ruské klanově-korporativní společenství? Oni otázky nadnárodního řízení... Co se týče státního řízení, tak tam ještě alespoň něco málo chápou. NÌCO MÁLO a s velkými výhradami, ale alespoň něco. Jenže v nadnárodním řízení a obzvláště v problémech globální politiky se nevyznají vůbec. Všechno se jim daří stejně jako těm "šikulům" ve filmu o sekeře, proto jsou také ochotni se dohodnout s kýmkoliv o čemkoliv a prodávat ruské zájmy. Podívejte se na internetu na ten kreslený film Sekera [Topor]. Je tedy dost drsný. Nadnárodní řízení a globální politika je pro naše, a vůbec pro státní elity celého světa, právě takovou sekerou. Před těmi teroristickými útoky v Paříži byl jednou z nejpopulárnějších mediálních zpráv takzvaný dopingový skandál. A Andrej Romašov se ptá, zda se jedná o sankce proti nám, nebo jde opravdu o chyby našich sportovců a sportovních činitelů. To je jeden z prvků jak destabilizovat Rusko a donutit ho se dohodnout. Vždyť se na tu situaci podívejte. Tito sportovci jezdí po celém světě, kde odevzdávají své vzorky v různých světových laboratořích a výhrady byly vzneseny pouze vůči Rusku. Prý v Rusku před tím vším zavíráme oči, a proto také naši sportovci všude vyhrávají. Je to blbost, absolutní pitomost. A proč? Je to velice jednoduché. Olympiáda předvedla, že Rusko se opět staví na nohy. Sport je bezstrukturním způsobem řízení davu, jde o vytváření určitých dojmových asociací davu určité země. Pokud nějaký stát stále vítězí, tak je silný, pokud neustále prohrává, tak je slabý. Proto také naši fotbalisté a hokejisté dokud nezavolá osobně Putin, aby jim nařídil vyhrát, hrajou tak, jak jim bylo řečeno. Což znamená, že hru pouze předstírají. Když se podívám na fanoušky, kteří přece musí jasně vidět, kdy hru vypouštějí... Musíte si to sami vyhodnotit, když se na jejich hru díváte na stadiónu, v televizi... Cožpak si to nedokážete dát dohromady s politikou? Formuje se tak určité dojmové vnímání státu. Jen si představte výhry Ruska ve sportu spojené s aktivní pozicí Ruska a s vítězstvími Ruska ve světě. Co teď trápí svět? Mezinárodní terorismus! A kdo ten mezinárodní terorismus teď potírá? Rusko! Dokud se neobjevilo Rusko, nedokázali si s mezinárodním terorismem poradit. Dva roky USA bombardovaly a ve výsledku ISIL jenom uchvacoval stále nová a nová území. Takže komu to USA svým bombardováním vlastně pomáhaly? Co to tam dělaly? Lidé si to uvědomují, vidí naši vzrůstající národní suverenitu, obnovování územní celistvosti... Jak byl navrácen Krym? V klidu a na základě celonárodní podpory. Zkuste něco namítnout. U Ruska se z ničeho nic objevila armáda. Jak všichni brojili proti "Nábytkáři" [Serdjukovovi], i teď v tom pokračují. Kdyby se jenom zamysleli! Copak si myslí, že všechny výzkumné a konstrukční práce byly provedeny raz dva? Celý výrobní řetězec, že byl zorganizován během okamžiku? Stejně jako všechny potřebné zkoušky té techniky? Že byli všichni v mžiku na tu techniku zaškoleni? Z ničeho nic, jakmile přišel nový ministr obrany, se to všechno v mžiku objevilo? Pohádkáři! Snad už jsou dost velcí na to, aby stále věřili pohádkám. Jde tedy o projev globálního prediktora ve vztahu k Rusku. Ten dopingový skandál. A ještě dřívější novinka. Je tu otázka od Gorděje. FBI nabídla svou pomoc při vyšetřování té katastrofy nad Sinajem. Co tím sledovala? Chtěla zamést stopy? Rusko a Egypt její pomoc odmítly. Pokud vyšetřování zjistí, že bylo letadlo sestřeleno americkou raketou, bude to zveřejněno? A co by následovalo? Takže, co tím USA, FBI sledovaly? Otázka. Jak se jich to dotýká? Co se týče tohoto konkrétního případu, jaký k tomu mají kompetenční vztah? Je tu Rusko, které je obětí, je tu Egypt, který je také do určité míry obětí, jsou tu mezinárodní organizace zainteresované ve vyšetřování. Co s tím mají společného USA?! Pokud by je k té věci přizvali, znamenalo by to přiznání prvenství, vedoucí role USA při realizaci vlastní vnitřní a vnější politiky. Uděláme, co nám řeknou... K nám zvou, tedy spíše... Naši odborníci či novináři se nesmí objevovat v ukrajinských médiích. U nás naopak ukrajinští odborníci i novináři bez problémů v médiích vystupují a melou vždy jedno a to samé: "Jak je možné neuposlechnout USA, copak jste se zbláznili? Spojené státy mohou vše. Když americký velvyslanec zavelí, tak se prezident musí postavit do pozoru a splnit všechny jejich rozkazy! Pro nás je slovo amerického úředníka tím nejdůležitějším!" To všechno denně zaznívá ze všech ukrajinských televizních kanálů! Proto to USA jednoduše zkoušejí. Třeba jim to vyjde, třeba zrádci, podpindosníci v Egyptě a Rusku zapracují a opět podpoříme jejich vůdčí roli. Oni pak budou dál všechno řídit a určovat jaké informace zveřejněny budou a jaké ne, jaké expertízy provedeny budou, a jaké ne... A co se týká té možnosti, že by to byla americká raketa, kdo to letadlo sestřelil, a zda by to bylo zveřejněno či ne. Všechno záleží na konkrétních okolnostech a cílech řízení. Informace, že torpédo ponorky USA potopilo nᚠKursk, zveřejněna nebyla. Ale Putin z této skutečnosti vytěžil maximum pro obnovu suverenity naší země, pro obnovu naší ekonomiky a vůbec pro naše celkové vzkříšení. Takže ti kluci pro svou vlast nepoložili životy nadarmo. Ještě jedna zpráva. MMF navrhnul začlenit jüan do mezinárodního měnového košíku. To se opět vracíme k tomu, o čem jsme již mluvili, když jsem dělal ten rozbor. Globální prediktor nechápe ruskou politiku v Sýrii, neví, co bude jejím důsledkem, kdo se má jak s kým dohodnout, jak přeformátovat které řízení. Bylo zapotřebí posílit Čínu, takže prohlásili, že to navrhují. Jenže jak se říká, zásnuby ještě neznamenají svatbu. Otázka od Sergeje Konstantinova. Ve svém pořadu Otázka-odpověď, odvolávajíce se na práce vnitřního prediktora SSSR, tvrdíte, že se plány na vybudování nového chalífátu týkají i území evropských států. Přitom se ve zprávě VP Dlouhodobá strategie pohlavárů biblického projektu k potlačení koránického islámu mluví jen o státech, kde je islám tradičním náboženstvím, což sotva platí pro evropské státy, kde islám tradičním náboženstvím není. Dokonce ani Rusko, které je mnohonáboženskou zemí, není možné považovat za zemi s islámem. Nejsou tedy vaše úvahy chybné? Nebo jsem vaše slova úplně dobře nepochopil já? Zcela určitě je nepochopil úplně dobře. Jako doplněk k tomu, o čem teď budu mluvit, vám doporučuji si přečíst analytickou zprávu vnitřního prediktora SSSR z roku 2005... Jak se jenom jmenuje, o událostech ve Francii... [Analytická zpráva o událostech ve Francii na podzim roku 2005] O událostech ve Francii, jak ji rozbouřili. Po přečtení této zprávy získáte lepší představu o evropském islámském chalífátu, než z té o překonání strategie vedené proti koránu. Takže v čem spočívá podstata? Ale bude to opravdu velice zběžné. Musíte si v tomto případě vzít na pomoc internet a práce vnitřního prediktora SSSR, ty tlusté knihy. Podstata je tedy následující. Globální prediktor si dal za cíl uchvátit řízení všech procesů na planetě Zemi a realizovat globalizaci podle vlastních principů. Globalizace spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi, což je proces objektivní. Řízení tohoto objektivního procesu má však již subjektivní charakter. Principy globalizace globálního prediktora, jeho doktrína globalizace, je vyložena v bibli. V tomto ohledu v určitém stupni bibli vzdoruje korán. Jenže pro něj platí takové dvě věci. Za prvé neobsahuje v hotové podobě sociologii řízení společnosti. Jsou tam pouze uvedeny obecné parametry toho, jakým by mělo lidstvo, společnost být. A sociologii má určovat pohyb. Nejsou tam také popsány principy globalizace, které jsou v dostatečném stupni, připravené k použití uvedeny v bibli. Bible tyto věci obsahuje a v koránu v rozpracované podobě nejsou. Podle něj je to již úkolem lidí, kteří by měli žít v souladu se svým svědomím a sami by dále měli rozpracovávat sociologii i globalizaci. Nepřítomnost těchto dvou věcí předurčila tu skutečnost, že byl korán využit k tomu, aby co nejefektivněji bránil lidem stávat se opravdu lidmi. Sám korán je navíc zpracován tak, aby ho lidé moc nedokázali pochopit. Ty zápisy v něm nejsou uspořádány chronologicky, ale podle své délky. To je úplně špatně, funguje to jako puzzle, vidíte jednotlivé dílky, ale nedokážete uvidět celý obraz. Nedokážete si tu mozaiku poskládat, je třeba ho číst v chronologickém pořadí, jenže je předkládán v kaleidoskopickém, aby nebylo možné dát si vše dohromady. Navíc z něho dělají uctívačský kult, který vlastně ani není určený ke čtení. Číst korán je údělem několika imámů a mulů, kteří jsou bráni jako svatí lidé a ostatní jsou pouze muslimští věřící, což není správné. Navíc je třeba také brát zřetel na to, že korán byl sepsán až po smrti proroka. Předtím v písemné podobě neexistoval, takže to co tam napsali... Ohledně kázání Krista existuje u Bulgakova taková epizoda, kdy Ježíš beseduje s Pilátem Pontským. - Tys zamýšlel svrhnout císaře. - To není pravda. - Vždyť to tu mám všechno zapsané! - Ano, jeden tu za mnou chodí s kozím pergamenem a něco píše, ale když jsem se podíval do jeho pergamenů, tak nic z toho jsem rozhodně neříkal. Prosil jsem ho, aby to roztrhal, zničil, ale vytrhl mi to z rukou a utekl. - A kdo to byl? - Byl to Matouš. Takže nějaké lidské výmysly se do koránu v určitém stupni dostaly. To jsou tedy takové momenty. V čem ale tkví to hlavní? Ta nepřítomnost sociologie a doktríny globalizace umožnila do určité míry odtržení koránu od lidí. A žádný islám, který teď existuje na planetě Zemi, není koránický, byl v různých národních státech utvářen historicky podle norem práva, které tam platily v době, kdy se tam islám dostal. Proto je ho také tolik různých druhů. Dělení na sunnity a šíity je to nejobecnější, ale ve skutečnosti jich je daleko více. Každé takové společenství nezavádělo jenom šaríu ale i adat, začleňování místních zvyků, obyčejů, které se v mnohém rozcházejí i s historickým reálným islámem, přestože jsou brány jako jeho součást. Takže globální prediktor, který si dal za cíl uchvátit řízení na planetě Zemi, měl za úkol všechny státy i národy udržovat v takovém stavu, kdy by nebyly schopní vědomě vyzvat globálního prediktora na souboj v globální politice, a tudíž si ani zajistit svou státní suverenitu pro realizaci své vnitřní a vnější politky. Aby tedy všechny státy jednoznačně podléhaly jeho diktátu. Jenže aby toho dosáhl, tak podle zákona času, rychlosti oběhu informací společností, potřeboval globální prediktor vodivé prostředí a nástroj, kterým by to realizoval. Tím nástrojem se stala Evropa, která měla vyšší informační postavení: vědecké, vzdělávací i vojensko-technické. To umožnilo miniaturním evropským státečkům vytvořit mocné koloniální státy. Někam přišli a prosadili se tam díky své moci. Díky tomu však obyvatelstvo těchto evropských států získalo velmi mnoho znalostí. A znalosti znamenají moc. Chápete? Pokud člověk získá znalosti, znamená to, že je daleko svobodnější při volbě svého jednání. A globální prediktor se střetl s tím, že se z těchto evropských zemí včetně USA prakticky stává jeho konkurent v uplatňování globální politiky, kdy státní elity, když se dostanou na vnější politickou arénu uplatňováním své vnější politiky prakticky zasahují do realizace jeho globální politiky. A globální politika fakticky předepisuje, čím má který stát být. Je to jako s bytem. Tady bude ložnice, tady kuchyně, chodba, tady spíž a tady koš na smetí. A tak je to v globální politice předepsáno pro každý stát. A pokud se danému státu jeho role nelíbí? A pokud má státní elita nezbytné znalosti o řízení společnosti, aby dokázala předhodit výzvu globálnímu prediktorovi, působí mu to problémy. Teď to můžeme pozorovat v případě realizace řízení ze strany USA, kdy státní elita neustále vstupuje do konfrontace s plány globálního prediktora. A ten potřebuje potlačit americké spotřební normy, jinak bude planeta sežrána. Americké normy je třeba zlikvidovat a Pax Americana se musí zhroutit. Jenže americká státní elita má zájem zůstat globálním četníkem a myslí si, že když všechny vybombarduje, tak jím zůstane. To vede ke konfliktu. Globální prediktor se tedy musí rozhodnout, jak tuto hrozbu omezit. A to se dá udělat jediným způsobem, že přeformátuje v současnosti existující státy a národy tak, aby vznikly jiné kulturní společnosti, s jinými kulturními hodnotami v jiných hranicích a s jinou vzdělanostní úrovní. To bylo odzkoušeno v Sýrii. Prvním pokusem vytvořit takový prvek byla Osmanská říše. Když bylo okolo 12. století zřejmé, že vědecko-technický pokrok se zastavit nedá, a je třeba vytvořit nějaký mechanismus, tak bylo rozhodnuto to realizovat na základě překroucení koránu. A začali s budováním Osmanské říše, která byla nejmocnější v 17. století, potom začala ztrácet na své síle, nicméně k branám Vídně se dobrala. Kde je ukryta podstata? Bylo to prováděno na základě sunnitského islámu, který aplikoval meritokracii, tedy postup dle zásluh a schopností, díky kterým je možné se dostat k řízení. A šíité mají svého proroka Alího... Tedy bratrance a zároveň zetě Mohameda, což byl Alí, a ten, kdo pochází od něho, má právo řídit společnost. Meritokracie u sunnitů byla pouze deklarovaná, protože i u nich se formovaly a formují dynastie, které si po staletí předávají svoje mocenské postavení. Šíité mají tento systém přímo uzákoněný. Tímto způsobem prostřednictvím Osmanské říše odepsali sunnity, a potom prostřednictvím šíitů zavedli nový způsob řízení. ISIL má s konečnou platností pohřbít meritokracii, že to je ten absolutně nesprávný islám, absolutně nesprávný. Vše zcela překrucují. Šíité prý přinesli mír, civilizaci, vzdělání, prostě všechno. Je tedy třeba žít podle pravidel státu, který tohle všechno zajistil, tedy podle Íránu. A Írán v tomto stavu udržovali cíleně, protože ještě jednou opakuji, že v Evropě je velice mnoho vysoce technologických zařízení, včetně jaderných elektráren, takže musí být k dispozici určitý počet odborníků, kteří by toto prostředí dokázali udržovat. Jak je tedy nutné postupovat? Existuje taková práce vnitřního prediktora "Sad roste sám?..", kde je popsáno, jak bylo formováno sociální společenství v USA. A teď chtějí stejný experiment, tedy stejné zkušenosti aplikovat v Evropě. Do Evropy jsou ve velkém počtu přiváděny cizojační lidé s jinou kulturou, kteří mají Evropu změnit, přetvořit ji. A aby Evropa byla zbavena možnosti se bránit, tak se v ní začali zavádět dvě věci. Za prvé protlačování homosexuality a za druhé multikulturalismus. Když různí ti imigranti přijíždějící do Evropy vyžadují, aby jim Evropané poskytli určité postavení... "Já žiji podle svých pravidel, kterým se vy musíte přizpůsobit." Pamatujete si na to, jak Erdogan ještě ve funkci premiéra vyčítal Merkelové, že se jejich turecké děti v Německu musí učit v němčině? Musí se přece učit v turečtině. A německé děti? To už je jejich problém, ať se také učí turecky. To je multikulturalismus! Sami jste ho přece začali vyznávat. Ten princip "do cizího kláštera vlastní řád netahej" tedy multikulturalismus ničí. A díky těm teroristickým útokům, o kterých jsme mluvili, vedoucím ke změně parametrů pobytu imigrantů... Multikulturalismus musí být vykořeněn. Musí být obnoveny mechanismy udržení kulturní identity těchto států. Takže k tomu vybudování islámského chalífátu. Napřed je do Evropy nahnáno dostatečné množství cizojazyčných lidí s jinou kulturou, kteří jsou sjednoceni svým náboženstvím - islámem. Není důležité, zda jsou to sunnité, šíité nebo jiné formy islámu z Maghrebu, Afriky, Blízkého východu, odkudkoliv... To není důležité. Hlavní je, že tu proti sobě stojí dvě náboženství - křesťanství, a opět není důležité zda katolické, protestantské nebo jiné - a islám. Vše se proplétá, státy se rozpadají a formují se státy nové v důsledku promíchání těchto národů a vzniku nových. Ale dříve než se to stane, musí být staré státy zničeny. Masová migrace probíhat začala. Společně s migranty přicházejí i bojovníci ISIL, kteří mají rozpoutat válku. Začne se prolévat krev, a až by všechno maximálně vygradovalo a státy to nebyly schopny ustát, přišel by nejnovější islámský řád ustanovený v Sýrii Íránem, který by Írán za pomoci Číny nastolil i v Evropě. Tak by státy byly přeformátovány a měly by obyvatelstvo analogické tomu v USA. Místní obyvatelstvo tam už z principu zůstat nesmí. Jenže je to zkomplikované tím, že ustavení evropského islámského chalífátu za současných podmínek není pro globálního prediktora výhodné kvůli fázovému posunu, ke kterému došlo v důsledku toho, že Rusko nebylo zničeno. Rusko se mělo rozpadnout, projít si přestavbou, přestřelkou, krvavými reformami a na základě toho rudého agitačního koutku, který byl uchován v podobě Běloruska, dobrovolně přistoupit k marxismu, vše přebudovat, a až potom, až potom by bylo možné přistoupit i k přeformátování Evropy. Jenže Rusko se z toho vyvléklo. Z přestřelky, přestavby a krvavých reforem se dostalo na základě vlastní koncepce a obrozuje svůj stát na jiných globalizačních principech realizovaných svým vůdcem Putinem. Proto teď globální prediktor vůbec nemá možnost pustit se do projektu přestavby Evropy, jenže nástroje jsou v chodu, USA jsou v chodu, ISIL i Al-Káida jsou vytvářeny, tedy byly vytvořeny. A všechno bylo destabilizováno právě za tímto účelem. Sociální procesy jsou setrvačné, a když se k tomu ještě připočítá iniciativa státních elit, tak jsou dále vytvářeny prvky vedoucí k vytvoření evropského chalífátu. Jak to bude vypadat dále, v mnohém záleží, velmi mnoho záleží na evropských státních elitách. Pokud evropské státní elity dají přednost vzdát se USA, tak Evropu zachránit nebude možné. Pro Rusko to bude těžké, ale zastavit to u sebe dokážeme. Evropský islámský chalífát však bude vytvořen. Francie, Německo, Česko i všechny ostatní státy jednoduše zmizí. Nezbyde tam nic. Přijdou nové národy a vytvoří nové státy. Nové národy vzniknou po smíchání zbytků místního obyvatelstva s tou různorodou masou, která tam přišla. Rusko ten terorismus zastaví. Udělalo to v dějinách i dříve. Pokud mají státní elity alespoň nějaké přání přežít, tak summit G20 byl zahájen. Běžte za ruským vůdcem a domluvte se s ním. On ví a chápe, co je třeba udělat. Nepokoušejte se dohodnout s těmi korporativně- klanovými strukturami, které jsou v Rusku, ty globální řízení nechápou a stejně jako vy si nedokážou poradit s nadnárodním řízením. Evropský islámský chalífát vůbec nezáleží na procentním poměru. Ten procentní poměr může být jakýkoliv, vývoj společnosti je vždy dynamický, a je možné ho nasměrovat na jednu nebo druhou stranu. Je to řízení! Nejsou žádné... Víte, analytici sedí a uvažují tu o jednom, tu o druhém. Uvažují o tom, jak je možné nasměrovat změnu nějakého stavu na jednu nebo druhou stranu. Neuvažují o průběhu toho procesu, a jak by mohl být potlačen, ale jak je možné jej změnit. Existuje však daleko širší spektrum otázek, které je třeba posuzovat. Jedná se o absolutně jiné informační pole. Na mnohé otázky státní struktury vůbec nedokážou dát odpověď, protože transformace společnosti probíhá mimo jejich kompetenci. Takže to bylo v krátkosti. V pracích vnitřního prediktora je to rozebráno podrobněji. Obzvláště doporučuji začít od té analytické zprávy o událostech ve Francii na podzim roku 2005. - Musíme končit, protože pracujeme již více než hodinu. - Ano. Tato otázka byla tedy pro dnešek poslední. Dostali jsme se k tomu, že práce vnitřního prediktora nesmí být jen pročítány, ale ČTENY a studovány. V koránu se o učení, o křesťanství říká, že se nesmíte podobat oslům naloženým knihami. Ty knihy je třeba číst. Někdo jich má plné knihovny a vytahuje se s nimi, ale co přečetl a co pochopil... Jediný... Jediný zdroj znalostí o řízení sociálních supersystémů, o tom jak jsou řízeny státy z pozice vnitřní, vnější i globální politiky, a žádné geopolitiky, která je pouze cargo kultem pro idioty... Ten, kdo tento termín cíleně užívá je buď hlupák nebo nepřítel. Ještě existuje kategorie lidí, kteří ten termín používají ze setrvačnosti, díky jeho cílené popularizaci. Jsou takoví. Znalosti o řízení společnosti najdete pouze v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktora SSSR. Čtěte tyto práce, studujte, osvojujte si Koncepci sociální bezpečnosti, Dostatečně všeobecnou teorii řízení a buďte konceptuálně samostatnými. Braňte zájmy své i své rodiny, a také zájmy svého státu. Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika