V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 15.07.2015 (Aktivita v Mukačevu je pokus vyvolat válku i na Slovensku)

  • Posted on: 17 July 2015
  • Hits: 3
V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 15.07.2015 (Aktivita v Mukačevu je pokus vyvolat válku i na Slovensku)

Mukačevo, zasedání velitele generálního štábu pozemních vojsk USA a velitele generálního štábu Ukrajiny ve Lvově, zkoušky prázdné jaderné bomby v USA, Morales daroval papeži krucifix se srpem a kladivem, jaderná dohoda s Íránem, summit BRICS, ŠOS v Ufě...<span id="key_word"><a href="https://www.aljadid.com/efarshop/proizvodi/adidas">Adidas</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 15.07.2015. Omlouváme se za malé zdržení ve vysílání našeho pořadu Otázka - Odpověď.

Dnešní pořad opět zahájíme již tradiční otázkou. Valeriji Viktoroviči, jakou událost z minulého týdne byste vyzdvihnul a proč?

Události v Mukačevu

Událost, kterou bych chtěl vyzdvihnout, teď získala opravdu veliký ohlas. Je jí udělována velká pozornost, ale o podstatě toho, co se doopravdy děje a jak, ty zprávy neinformují.

Jedná se o tu událost v Mukačevu. Tedy o jakoby banditské vyřizování účtů s velice vážnými následky. Proč mě tedy právě tato událost upoutala a chtěl bych se na ni podívat, řekněme z jiného úhlu pohledu?

Aby to bylo jasné, je nutné poukázat na následující. Ukrajina nyní začíná praskat ve švech velmi velmi silně a ve velmi mnoha směrech. Stává se zdrojem novinek, které se okamžitě začínají šířit.

V tomto ohledu je třeba některé z těch novinek si připomenout. A konkrétně 7. 7. se Pravý sektor dopustil velice zajímavé věci.

Konkrétně nepropustili dál misi OBSE, a když jim namítli, že musí plnit rozkazy Ukrajinských ozbrojených sil, armádního velení, a že tato mezinárodní mise pracuje podle mezinárodních pravidel, tak Pravý sektor prohlásil, že má vlastní velení a není podřízen ukrajinské armádě.

To je velice symbolické prohlášení, je to symbolická událost předvedená celému světu. jedno zajímavé zasedání. A konkrétně to bylo zasedání velitele generálního štábu pozemních vojsk USA a velitele generálního štábu Ukrajinypro.

Od kdy velitelé generálních štábů jezdí zasedat, konat porady do jiných zemí? A velitel generálního štábu pozemních vojsk USA? To dokonce není ani spojenecké velení.

Najednou přijel a začal vést poradu s velitelem ukrajinského generálního štábu. O čem jednali? Už jenom to samo o sobě je vypovídající a je to důkaz, že Ukrajinu USA neřídí jako jiné státy bezstrukturně.

Zde USA uplatňují strukturní řízení, a když někdo říká, jaká je to urážka, když Biden nebo někdo jiný přijede a sedne si do čela stolu, kde různí úředníci včetně prezidenta a premiéra sedí po stranách a poslouchají ho... Tak promiňte!

Když vůdce naší země, nebo dokonce prezident našeho státu přijede do nějakého subjektu Ruské federace, tak kde sedí? Ze strany nebo v čele stolu? Jedná se o nejvyššího řídícího pracovníka státu, který přijel do subjektu své federace.

Proto pokud přijde řídící pracovník z Washingtonu, z hlavního města, tak se samozřejmě mezi svými úředníky usadí do čela stolu. Není na tom proto nic divného. Proto také jednoduše výše stojící velitel, velitel generálního štábu, přijel na Ukrajinu kvůli provedení určité porady se svým podřízeným.

Takže tu poradu uskutečnil. Ale příjezd velitele takové úrovně znamená, že jsou na Ukrajině plánovány nějaké změny, které vyžadují udělení přímých instrukcí nadřízeným velitelem.

Tedy rozkazů, které mají být PROVEDENY! A podívejte se. Ve stejný den se Pravý sektor vymezoval vůči ukrajinské armádě a prohlašoval, že jí není podřízen.

O čem to vypovídá? USA nezbylo žádné jiné východisko, než využít poslední možnosti, které vůbec mají, aby rozpoutaly totální válku na Ukrajině, která by se přenesla na ruské a evropské území.

Jenže na ruské území se válku rozpoutanou na jihovýchodě stále nedaří přenést, ale možnost přenést ji na evropské území stále ještě existuje. Pokud se z tohoto úhlu pohledu podíváme na události v Mukačevu, tak je to očividné.

Západ Ukrajiny chtějí destabilizovat stejně jako její jihovýchod. Médii teď proběhla taková informace, že McCain v rozhovoru pro Žannu Němcovou z RBK řekl, že za ty události v Mukačevu Rusko nenese vinu, že za to může ukrajinské vedení, že těm debilům se nedá vůbec nic svěřit, protože zvořou, na co sáhnou.

Hned to bylo prohlášeno za výmysl. Já si myslím, že je to opravdu výmysl, reálná kachna, jenže účelně realizovaná určitými řídícími strukturami.

Ani to neproběhlo bezstrukturní cestou, ale vyšlo to přímo z určitých struktur. Co mám na mysli? Že plán USA na rozpoutání války na západní Ukrajině a konkrétně v Zakarpatí jim ve značné míře nevyšel.

Právě tato okolnost vedla k tomu, že velvyslanec USA tyto události v Mukačevu nekomentoval. Vezměte si, k jaké tam došlo situaci. Když ty bojovníky dostali do sevření, co začali požadovat?

Že budou jednat pouze..., že se vzdají pouze Ukrajinské bezpečnostní službě (SBU). Jen si to vezměte. Oni se dopustili trestného činu, stříleli na policii a chtějí se vzdát pouze SBU?

Co je to za požadavek? "Budeme jednat pouze s SBU a vzdáme se pouze jim." Pravý sektor a SBU! Nejednou jsem říkal, že Pravý sektor je strukturním policejním útvarem SBU, bezprostředně podřízeným Ukrajinské bezpečnostní službě.

Tento zločinecký útvar byl vytvořen SBU a z SBU je také řízen jako utajený strukturní útvar. Znamená to, že velitelé útvarů SBU jsou oficiálními i neoficiálními pracovníky SBU.

A také že SBU je zase strukturně podřízeným útvarem americké FBI, který plní i některé funkce americké CIA. Proto se také velmi mnoho pracovníků CIA v aktivní fázi teď nachází na Ukrajině.

A proto také, když se ti bojovníci při plnění úkolu dostali do problémů, tak hned prohlásili, že ten scénář měl vypadat jinak. Co se tedy nepovedlo?

Měli pod maskou obyčejného vyřizování zločineckých účtů přijet, zastřílet si, zazabíjet si, vyvolat napětí a odjet. Jenže tohle jim nevyšlo.

Policie, která má generální příkaz, aby nechala Pravý sektor na pokoji... To platí ještě z dob Majdanu, mají zakázáno nějak zasahovat. Jenže zde policie jejich palbu opětovala.

Takže se scénář zvrtnul, protože je hned skřípli. Měli přijet, zastřílet si, nechat za sebou pár mrtvol, takový útok banditů.

A místní mafie, která má určité zdroje, měla začít zakládat oddíly domobrany, proti kterým by byly vyslány policejní orgány, pod jejichž krytím by Pravý sektor rozpoutal teror.

Takže by byl vytvořen takový základ, aby tam mohly být poslány ukrajinské ozbrojené síly ostřelovat města. Užhorod, Mukačevo... Chápete? A možná i Lvov.

Ve Lvově došlo také ke dvěma výbuchům. Bylo to připravené, chtěli vyvolat napětí v celém státě. Připravovali to po celém západu.

Možnost přetečení války z Ukrajiny na území Evropy (Slovenska)

Proto velitel generálního štábu pozemních vojsk USA přijel na Ukrajinu a dával instrukce, jak vést válku na dvou frontách, kam co poslat, jak se rozdělit, aby to zase nezvorali, jak to v té internetové kachně řekl McCain.

Svěř něco těm debilům, kteří nic nedokážou. Všechno musíme zařídit sami. Takže to USA stále více a více dělají samy. Pokud by se jim všechno povedlo, tak by to probíhalo asi jako na jihovýchodě Ukrajiny, přibližně stejně jako na jihovýchodě Ukrajiny.

Přerostlo by to v totální takzvanou antiteroristickou a ve skutečnosti antinárodn teroristickou operaci ukrajinské vlády. Takže by se jim takto ihned povedlo vybudit západ, a ten válečný oheň by se hned přenesl do Polska, Maďarska, Slovenska, Rumunska...

A Rumunsko by nakonec dostalo možnost realizovat variantu, která byla plánována ještě při tom upalování lidí v Oděse. Tedy vtrhnout s plnou silou na Ukrajinu, obsadit Oděsu a vytvořit tam námořní základnu USA díky odtržení tohoto území od Ukrajiny a založit tak ohnisko odporu na úrovni ozbrojených sil Rumunska versus Rusko.

Plán to byl závažný, jenže počítali s tím, že policie nebude střílet, že to policie spolkne, a na to i dojeli. Jaká tu tedy zase vznikla situace?

OBSE a Evropa Porošenkovi nařídily, aby zlikvidoval všechny nezákonné jednotky. Všechny nezákonné ozbrojené jednotky. Pravý sektor do toho právě... Ten musí být každopádně... Já jsem neustále opakoval a opakuji.

Jakákoliv vláda na Ukrajině, i ta nejprobanderovštější, pokud se chce po delší dobu udržet u moci a řídit Ukrajinu, bude nucena udělat probírku, eliminovat přebytečné banderovské bojovníky.

Dále tam bude pokračovat meziklanová konfrontace. Budou se objevovat případy jako s Tornádem. Boje mezi prokuraturou a ministerstvem vnitra. Prokuratura na Tornádo zaútočila a ministerstvo vnitra ho ochránilo.

Tyto boje budou dále narůstat. Pravý sektor je třeba potlačovat. Pravý sektor je absolutně konkrétní vojenský policejní útvar, policejní ve smyslu ozbrojených lidí, které nejsou strukturovanými ozbrojenými silami.

Proto také nejsou tak dobře koordinovaní. Tedy útvar USA. Likvidovat je znamená útočit na USA, proto když Porošenko vydá příkaz a říká, že budou odzbrojovat všechny nezákonné útvary, tak Pravý sektor odpovídá, že jich se to netýká.

Protože za nimi nestojí nějaký konkrétní oligarcha, který by si díky příležitosti vytvořil nějaký teroristický batalión. Za nimi reálně stojí USA a SBU.

A oni moc dobře vědí, že jako část SBU plní kárnou roli ve vztahu k lidem, a že chystají tu válku. Proto jim také bylo umožněno loupit apod.

Ta ukradená auta. Ukázalo se, že jedno z těch dovezených aut jim darovali polští volontéři. Volontéři tedy jednali proti své zemi, když darovali Pravému sektoru auto na boj s Ruskem, ano?

A oni zatím tím autem přijeli do Mukačeva organizovat válku, která se měla přenést do Polska. Polští volontéři jsou pitomí, když na protiruské vlně poskytují pomoc v této válce jakoby proti Rusku, proti Rusům.

Jednali vlastně proti sobě samým. Druhé auto bylo ukradené z Česka... Chápete? Všechno to bylo připravené. Tímto způsobem se tedy teď na Ukrajině řeší otázka, jak roznítit západ Ukrajiny tak, aby se tam rozpoutala plnohodnotná válka.

A ta internetová kachna, že nic neumějí, že jsou to debilové, je ukazatelem toho, že se USA strukturním způsobem nepovedlo nic vyřešit. Proto teď probíhají jednání.

SBU jakoby s těmi bandity jedná, ale v podstatě jenom protahuje čas. Jaroš nevydal příkaz, aby se vzdali. Musí se nějak vybabrat z této situace.

Musí se domluvit a mají toho k domlouvání dost a dost. Navíc je tam silně přítomná i Evropa, nátlak Ruska je velmi silný a USA, díky tomu, že se jim to nepovedlo, nemají pro jednání se svými evropskými partnery žádná esa.

Evropští partneři si reálně uvědomují, že se USA pokusily k nim dotlačit válku. Ne nadarmo minulý týden novináři prohlásili, že USA, když plní Evropu svou armádou a zbraněmi, již neplánují válku s Ruskem, ale státní převraty v různých evropských zemích.

V těch zemích, které vystoupí proti USA, projeví nějakou suverenitu. Francie například může hájit francouzské zájmy, Německo německé a USA tam tedy musí mít policejní síly.

Neboť to není armáda, ale policejní síly, které se mají postarat o státní převrat. Takových policejních sil tam musí být dostatek. Evropa si reálně uvědomuje, že k ní tlačí válku a nesouhlasí s tím.

Nátlak se USA nedaří... Proto se teď v Mukačevu řeší, zda bude v Evropě válka či ne. A jejím začátkem by měla v každém případě být válka na západě Ukrajiny.

Co je tedy třeba zde ještě zmínit? Evropa má jedinou šanci jak se vyhnout válce tak, že nedopustí válku na západě Ukrajiny. Protože pokud začne válka na západě Ukrajiny, bude to první krok k tomu, jak ji přenést do Evropy.

V tomto vztahu si vzpomeňte, odkud byli ti nejaktivnější účastníci Majdanu v Kyjevě? Byli právě ze západu! Například ze Lvova. Proto ji ten Lvov, když skákal na Majdanu kvůli válce, k sobě vlastně přivolával.

Pokud si tu válku budou přát, plně podpoří Pravý sektor, pokud si ji přát nebudou, budou čelit Pravému sektoru a pomáhat Porošenkovi při jeho vypořádávání se s ním.

Proto také na jedné straně Pravý sektor staví blokposty a organizuje různé akce po celé zemi, na druhé straně pak prohlašuje, že jeho cvičné základny a tábory obkličují ukrajinské ozbrojené síly...

Probíhá tedy boj. Fakticky tedy západní Ukrajina dojela na své skákání na Majdanu, který všemožně podporovala a ještě nejednou se jí vrátí to, jak donutili lvovské zvláštní policejní jednotky kleknout si na pódiu na kolena.

To se jim pořádně vrátí, ale ještě nepřišel správný čas. Lvov si to ale vypije pořádně.

Bude mít vliv apel DLR a LLR do OSN ohledně vytvoření tribunálu?

K jiným otázkám od návštěvníků našeho webu. Valeriji Viktoroviči, prosí vás okomentovat následující události. Nevzdálíme se příliš od tématu Ukrajiny. Bude mít nějaký vývoj skutečnost, že se DLR a LLR obrátily k OSN s žádostí o vytvoření tribunálu pro juntu.

Zcela určitě bude, jedná se o systémovou práci. Není třeba očekávat nějaké prudké zvraty. Je to systémová práce, která se realizuje průběžně. Napřed je předkládána idea, která se propracovává, podporuje, rozpracovává...

Podívejte se, v OSN to také hned podpořil zástupce Číny v OSN a řekl, že je třeba se tím vážně zabývat. Takže ta žádost nebyla hned zamítnuta.

Čína také hned prohlásila, že se tím budou zabývat, ať už má na to kdokoliv jakýkoliv názor, že to není nutné a tak podobně. Čína svým vystoupením okamžitě USA uzavřela přívod kyslíku, když řekla, že se to bude projednávat.

Jaká zde opět vznikla situace? Půl druhé minuty střelby v Mukačevu a internet se přímo prohýbá pod tíhou informací a videodůkazů o tom, co se tam stalo.

Půl druhého roku je tomu, co ruská armáda "vtrhla" na Ukrajinu a neexistuje žádný, ani jeden důkaz - fotka, videodůkaz, vůbec nic neexistuje.

Přitom kolik již kvůli tomu USA provedly zasedání v OSN? Teď už to ale není stejné. Teď se přímo LLR a DLR obracejí k OSN, která to hodlá projednávat. Proč se nezeptali, co je to za státní útvary, se kterými mají něco řešit?

Jedná se již o otázku institucionalizace, tedy právního nástupnictví moci. Jde o narušení i té podmíněné legitimity, protože kyjevský formát vlády žádnou nemá, kyjevská banda je absolutně nelegitimní, jde tedy o podkopání i této její podmíněné legitimity podporou této žádosti na úrovni OSN, o kterou se postaral čínský zástupce.

Příjezd Nulandové, "fejk" o defaultu, celospektrální likvidace státnosti Ukrajiny, občanská válka "všech proti všem" i na území Západní Ukrajiny

S ohledem na to zhroucení... Povšimněte si. Dnes je patnáctého, ano? Na Ukrajinu má přijet Nulandová. A proběhla informace, že 17.07. je na Ukrajině naplánován default.

Dejte si to dohromady s těmi událostmi v Mukačevu a vše je očividné, probíhá totální rozklad ukrajinské státnosti. Podle mínění Američanů tam má vzniknout chaos a začít válka všech proti všem.

A v první řadě se má ta válka rozpoutat na západní Ukrajině. Ve Lvově je příliš mnoho nezničených domů, okna jsou tam stále celá... Kde je to dělostřelectvo ukrajinské armády? Ono dorazí.

Čím více budou podporovat Pravý sektor a USA, čím více budou vystupovat proti jihovýchodu, tím více se k nim přiblíží ta možnost ostřelování Lvova dělostřelectvem ukrajinské armády.

Možnost návratu k moci politické elity, která momentálně objíždí talk-show v Rusku

Je možný návrat k moci ukrajinské elity, která se ukrývá v Rusku a účastní se tam různých talk show, po odstranění junty na Ukrajině? Nebo je nutné přes DLR a LLR vychovávat nové řídící kádry?

Já bych zde oddělil pojmy řídící kádry a elita. Elita vůbec neznamená řídící kádry. Elita jsou lidé, kteří mají určité možnosti ovládat určitý majetek. To je potom elita a řídící kádry, to jsou ti, kteří reálně něco řídí.

Výchova vlastního řídícího sboru je pro Ukrajinu naléhavou nezbytností, protože starý řídící sbor je nezpůsobilý a nedokáže Ukrajinu v nových reáliích řídit.

Řídil ji totiž v době, kdy byla strukturně podřízeným útvarem USA, kdy byla kolonií, kterou jenom ždímali. Byli tam jmenováni pouze kvůli čerpání jejích zdrojů a nová Ukrajina, nová řídící struktura bude muset pracovat v podmínkách, kdy bude Ukrajina samostatným subjektem, neutrálním státem.

Ukrajina se bude muset v každém případě vypořádat s touto novou situaci, v každém případě! Co se týká té "elity", která teď kočuje. Tak určitá část se jí vrátí.

V rámci její způsobilosti a možnosti ovlivňovat ty řídící procesy, které budou probíhat v novém státě. Pokud se do nich dokáže včlenit, tak se vrátí, pokud to nedokáže, nevrátí se.

Navíc. Část této elity bude zlikvidována jejich takříkajíc RosSionskými kolegy, elitáři, kteří mají své majetkové, finanční zájmy na ukrajinském území. To znamená, že žralok sežere ty rybky, které se tentokrát ukážou být bezbranné.

Výsledky summitů BRICS, ŠOS v Ufě

Okomentujte prosím výsledky summitu BRICS a ŠOS v Ufě.

Nejdůležitějším výsledkem je skutečnost, že je budován nový model řízení. Když se fakticky na jednom místě sešly dvě organizace jako ŠOS a BRICS, které reálně spojuje pouze současné předsednictví Ruska, které je také sezvalo, je to ukazatelem skutečnosti, že je budována nová řídící struktura, která reálně řídí procesy ve světě a čelí v tomto vztahu staré sedmičce.

V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že pokud svým HDP BRICS s některými zeměmi ŠOS sedmičku nepřevyšuje o mnoho, je to proto, že HDP sedmičky je spekulativní.

Jedná se pouze o spekulace s akciemi a tím výrobním provozem, který reálně vyrábí zboží a poskytuje služby, jsou země BRICS a ŠOS.

Jde o velice důležitý vzkaz, tady už USA nezmohou nic.

Uzavření dohody s Íránem, ultimátum iránské vládě

Ukončení jednání o Íránu.

O těch íránských jednáních vypovídá jejich dynamika. Lavrov byl v Ufě, kde pracoval a ve stejné době Mogherini dala íránskému zástupci ultimátum a řekla mu, že pokud v nejbližších hodinách nepodepíše nabízenou dohodu, tak vůbec k žádné dohodě nedojde a všechna ta jednání budou zbytečná.

Íránský zástupce jí odpověděl, že žádný papír bez konkrétní přítomnosti Lavrova Írán podepisovat nebude! Takže došlo ke zcela konkrétnímu konfliktu.

Írán fakticky prohlásil, že hodlá spolupracovat s Ruskem, ať se jdou se svými ultimáty vycpat. Lavrov tam přiletěl, jeho íránský kolega se ho zeptal, jakou má náladu.

Lavrov odpověděl: "Jsem naštvaný!" Jeho kolega se usmál, vše s ním probral... A na koho byl Lavrov naštvaný? Přišel na zasedání vyjednavačů a řekl: "Vy si tady sedíte s papíry a meníčkem a já jsem přišel s konkrétními návrhy."

Fakticky to znamená, že byla podepsána ruská varianta, což v podstatě potvrdil i Obama, když prohlásil, "Víte, my jsme si do konce nebyli jisti, zda to Rusko podpoří či ne, ale bez Ruska by žádná dohoda nebyla."

To, že řekl, že bez Ruska by k žádné dohodě nedošlo v dnešních reáliích, znamená pouze jedno, že si Američané nedokázali prosadit svou.

Celá otázka byla vyřešena ve prospěch Íránu, Ruska a celého světa, ale proti zájmům USA. Proto také potom Mogherini ty návrhy hned podpořila a promluvila o velké roli Ruska...

Technické selhání newyorské burzy

Výpadek newyorské finanční burzy.

Ten výpadek na newyorské burze je vůbec zajímavý. Před ním došlo k dlouhodobějšímu propadu čínského fondového trhu, kde letěly ceny.

Jakmile však došlo k výpadku newyorské burzy, tak se čínský fondový trh stabilizoval a začal růst. Takže Spojeným Státům, které stále nic nepochopily a pokusily se stáhnout Čínu, napravili hlavu způsobem, který dobře chápou.

Zkoušky nové jaderné bomby v USA

Zkouška nové jaderné bomby, kterou provedly USA.

USA si přece musí neustále udržovat svůj image, že mají na víc, že u nich něco postupuje kupředu... Reálně vystřelily náboj bez jaderné nálože a my máme věřit, že šlo jadernou bombu.

To dokážeme také... Jaká tedy jaderná bomba? Řekněte jaké má parametry, čeho jste konkrétně dosáhli. Letadlo může shodit kdeco, raketa může být nosičem jakéhokoliv šidítka, a potom můžeme prohlašovat, že máme unikátní náplň, stejně jako s tím aparátem, který odesílali na mezinárodní kosmickou stanici.

Takový "unikátní" aparát! Který dokáže kde co, jen co ho tam odvezeme, uvidíme, co umí. První aparát byl zničen při výbuchu Antaresu a druhý při výbuchu Falconu.

Teď je možné od rána do večera mluvit o jeho unikátnosti. Chápete? A co reálně můžou předložit? Jakmile se konkrétně zeptáte, jaká tedy je ta jaderná bomba, tak je okamžitě všechno jasné.

Oni prostě jenom potřebují vytvářet určitý informační šum, dělat dojem. Ukazovat, že mají jako stát navrch jak v ekonomické, politické, vojenské, tak i v té vědecké oblasti. Vždyť vytvoření jaderné bomby, to je průlom ve vědě.

Dárek papeži v podobě srpa a kladiva od prezidenta Bolívie

Vysvětlete prosím dárek bolivijského prezidenta papeži, který měl podobu krucifixu vytvořeného ze srpu a kladiva.

V podstatě křesťanské náboženství a komunismus vždy přirovnávali a tvrdili, že se jedná jednoduše o světský model toho náboženství. Neustále je snaha provést syntézu marxismu s křesťanstvím.

V podstatě jsou v Latinské Americe k takové syntéze připraveni ve světě nejvíce. To znamená, že se v podstatě nabízí pouze výměna znaku.

Dosud to byl křížek s ukřižovaným Ježíšem a teď to má být něco jiného se stejnou obsahovou náplní.

Dva druhy ateismu?

Dva druhy ateismu! Jenom je potřeba se někam posunout, protože je jasné, že přicházejí o své věřící ovečky a marxismus je získává. Tak prostě vyměníme znak.

Situace okolo "28. panfilovců"

Média byla zaplavena zprávami očerňujícími hrdinský čin 28mi panfilovců.

Není to úplně tak. Tu otázku je třeba postavit trochu jinak. Není možné historické mýty vydávat za reálné události a budovat na základě toho své řízení, protože to vždy skončí krachem.

O tom, že se reálně žádný takový hrdinský čin 28mi panfilovců nekonal, vypovídá vyšetřování prokuratury, jehož kopii je možné lehce dohledat na internetu, kde je množství dokumentace.

Všechno je to možné si přečíst. Jedná se o tlustý spis. To šetření probíhalo hned po ukončení války, dokud ještě byli všichni naživu a je v něm vše vyloženo.

Když byl ten mýtus o 28mi panfilovcích vytvářen, tak pracoval pro vítězství, ale byl to mýtus. Když šlo o to, zda se na něm bude budovat reálné řízení, tak bylo provedeno vyšetřování a reálně ustanoveno, že to není možné.

Když potom tedy natáčejí film na úrovni určitého mýtu, tak to je možné, protože každý natáčený film vychází z určité umělecké fikce, třeba i o válce.

Potom existují filmy na základě historických událostí, a proto tady bylo nutné jasně vymezit co a jak. A jako takové tedy očernění hrdinského činu neexistuje.

Jenže i když to nebyl takový hrdinský čin, který je konkrétně popsán v tom mýtu o 28-mi panfilovcích, tak lidé opravdu konali hrdinské činy, jenom to, opakuji, nebyl konkrétně tento čin z tohoto mýtu.

Při reálném řízení není dobré se opírat o mýty, potom nedojde k žádnému rozčarování a takové očerňovací útoky reálných hrdinských činů obránců vlasti a v daném případě konkrétně Moskvy, nebudou moci být realizovány.

Nepřátelé nebudou mít v ruce nic, za co by se mohli chytit, a začít to očerňovat.

Historie - druhá, matričně-egregoriální priorita řízení, důležitá. Válka na 2. prioritě

To byla dnes poslední otázka.

Teď jsme mluvili... Poslední otázka se týkala dějin. Historie je druhá chronologická, matričně-algoritmická priorita řízení, která je velice mocnou řídící prioritou, nad kterou stojí pouze metodologická priorita.

Pokud lidé budou znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti, tak se zaprvé nebudou chytat do takovýchto rozestavených pastí a za druhé udělají nepřátele bezmocnými.

Nebudou potom moci pracovat prostřednictvím překrucování dějin. Vždyť k čemu došlo na Ukrajině? Překroutili dějiny a donutili díky tomu Rusy zabíjet Rusy.

Kdo si myslí, že na dějinách nezáleží a že takové nuance, jako s tím filmem, jsou pouze projevem všední politiky, tak opravdu ne! Jedná se o válku na druhé prioritě zobecněných prostředků řízení!

To, co se teď děje na Donbase je 6. priorita, ta nejslabší. Ano, přináší více utrpení, ale svými možnostmi je absolutně nesrovnatelná s druhou prioritou! Druhá priorita podporuje daleko stabilnější řízení a co je nejdůležitější?

Produkuje dlouhodobé, samoobnovující se řízení. Lidé budou vyprávět pohádky a mýty svým dětem a na jejich základě je vychovávat, což ovlivní jednání jejich dětí v budoucnosti.

Zhroucení SSSR bylo v mnohém realizováno prostřednictvím mytologizace Velké vlastenecké války. Když byly vytvořeny určité mýty, které bylo velice jednoduché faktologicky vyvrátit.

Lidé si potom řekli: "Ty naše dějiny jsou vlastně úplně jiné" a dopustili potom zhroucení SSSR. Lidé se s tím smířili, protože je podvedli. A udělali to i na...

Aby vás nikdo nedokázal podvést, abyste byli tvůrci svého vlastního osudu, studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR. Pamatujte si! Znalosti znamenají moc! Berte tuto moc do svých rukou!

Na shledanou.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika