V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 06.07.2015 (Zavření americké EX-IM banky)

  • Posted on: 10 July 2015
V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 06.07.2015 (Zavření americké EX-IM banky)

Zavření americké EX-IM banky, závěry a důsledky referenda v Řecku, Washington Times otiskl "nejvhodnější dobu pro útok na Rusko", Naryškina nepustili do Finska, holandská zpráva o katastrofě s malajským boeingem, pád letadla C-130 Hercules na obytnou čtvrť ve Filipínách a mnoho dalšího.<span id="key_word"><a href="https://www.febbuy.com/category/202">Air Zoom Pegasus 33</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 06.07.2015. Začneme dnes událostí, kterou byste Valeriji Viktoroviči vy sám vyzdvihl a proč.

Událostí se stalo celkem dost. Poslední dobou je jich pořád hodně. V tomto ohledu je jich možno vyzdvihovat velmi mnoho. Já se však soustředím na jednu takovou událost, zdálo by se ekonomickou.

Od 1.7. přestala pracovat americká Ex-Im Bank

Od 1. července je uzavřena americká banka Ex-Im Bank. Jedná se o vládní instituci určenou pro podporu národního byznysu, pro získávání zahraničních trhů...

To znamená, že se to projeví nejen na americkém ekonomickém, ale i politickém vlivu na trzích v těch zemích, kde se americké výrobky prodávají.

Americké výrobky často zaujímaly určité přední pozice výlučně díky svým dumpingovým cenám. Vždy byly zvýhodněné. Jedna věc je prodávat výrobky alespoň za výrobní cenu a jiná věc jsou dumpingové ceny.

Americké společnosti mohly díky takové státní podpoře neustále přivádět na mizinu své konkurenty. Takže tato instituce, která svou politikou jménem USA bezstrukturním způsobem ovlivňovala politiky a ekonomiky různých států, zastavila svou činnost.

Ukázalo se, že k tomuto okamžiku na své schválení čekalo 195 obchodních případů v celkové částce 9 miliard USD, a že pokud Ex-Im Bank do konce roku nezačne fungovat, tak například Boeing přijde také řádově o 9 miliard dolarů, a co je nejdůležitější - Boeing uvolní svůj podíl na trhu své konkurenci, konkrétně Airbusu a jiným leteckým společnostem.

Státy se v tomto ohledu zbaví amerického vlivu a budou mít možnost manévrovat. Dokud naše elita... Pamatujete, jak Medvěděv... Putin připravil velice důležité financování na obnovu naší letecké výroby a Medvěděv ty peníze použil na podporu Boeingu.

Takže pokud nebude Ex-Im Bank fungovat, tak takoví "podpindosníci" nebudou moci jednat tak, jak to udělal Medvěděv - v neprospěch svého státu.

Proč to nepůjde? Z jednoho jednoduchého důvodu. Protože by zdejší elita, na kterou má vazbu, v takovém případě, při takovém jednání spáchala sebevraždu. Takže nikdo takový krok dobrovolně nepodnikne, protože k tomu musí být reálně donucen, opravdu donucen.

Rusko už není v takovém postavení, aby mohlo být jen tak lehce k něčemu nuceno a co je nejdůležitější, ani USA nejsou v takové pozici, aby dokázaly takto jednoduše jiné státy do něčeho nutit.

Státy tedy získávají možnost manévrovat, velmi důležitou volnost manévrování. Státní elita by měla přijmout urychlená opatření pro obnovu Ex-Im Bank, aby zachránila svůj vliv ve světě. Protože čím méně dolarů bude obíhat ve světě, tím menší bude ve světě také poptávka po amerických výrobcích a službách.

Vztah havarovaného amerického letadla "Herkules" v Indonézii a její odmítnutí dolaru

Také Indonésie od 01.07.2015 zakázala oběh dolaru v zemi. O to bude tedy postavení USA horší, neboť přes ty své dolary USA převáděly svou inflaci i problémy na ostatní státy.

A teď se jim to všechno vrátí. V těchto podmínkách je pro zemi, pro stát prostě životně důležité, aby Ex-Im bank co nejrychleji obnovila svoji činnost.

A co se děje v USA? Předem bylo známo, že 01.07.2015 vstoupí v platnost pozastavení činnosti Ex-Im Bank, ale kongresmani se rozjeli na jedenáctidenní prázdniny kvůli Dnu nezávislosti USA, který se slaví 04.07.

Chápete tu situaci? Kdo to zařídil, a jaký úder státní elita nezvládla? Takže globální prediktor připravil a realizoval projekt, na základě kterého kongresmani odjeli na dovolenou, aniž si troufli zastat se své země.

Pokud by se o to teď i pokusili, tak by museli jednat za úplně jiných okolností. To zpoždění 11 dnů, po které trvají prázdniny, může pro USA znamenat velmi velké oslabení jejich řízení procesů ve světě.

Tuto věc je třeba mít na paměti při posuzování prakticky všech současných událostí ve světě, a to jak politických, tak i ekonomických.

Když už jste zmínil Indonésii. Tak tam konkrétně 30.06.2015 havarovalo letadlo C-130, které spadlo na obytnou čtvrť a následujícího dne Indonésie oznámila, že nebude používat dolar. - Souvisí nějak tyto dvě události?

Bezesporu. Pokud to nesouvisí přímo, tak zcela určitě na matriční úrovni. Letadlo, které spadlo, bylo americké [výroby]. To, že Indonésie hodlá přestat používat dolar od 01.07.2015, bylo známo již od dubna, kdy toto rozhodnutí bylo přijato.

Takže USA, jejich státní elity, měly čas se na to připravit, a poslat tak Indonésii znamení, že není dobré vylučovat dolar z oběhu. Mělo to však efekt opičí pracky.

Takto získaný přínos je i s úroky kompenzován průvodní škodou. Letadlo bylo americké, takže symbolicky se to přenáší na USA, a podněcuje to k ještě většímu odporu proti USA a jejich výrobkům, a tím spíše pak i k odporu proti americkému dolaru.

USA teď stále více svým jednáním pracují na své zkáze. Jak je vidět třeba i na té Indonésii, tak už nemohou. Snaží se tlačit na elity, ale překonat vliv globálních elit se jim nedaří. Proto jim nezbývá, než využívat letadel.

Opakuji, že to souvisí. Pokud ne strukturně, tak alespoň na matriční úrovni určitě.

Letadlo se jmenovalo Hercules.

Ano, Hercules. Transportní letadlo. Naložilo si příliš velký náklad a za podivných okolností spadlo.

Závěry a důsledky referenda v Řecku

Také vás prosí okomentovat následující události. Výsledky a následky referenda v Řecku.

Já jsem o tom již mluvil v minulém pořadu. Ten problém spočívá v následujícím. Nátlak USA na evropské elity, na řecké elity, je tak velký, že problém vyřešení řeckého konfliktu, řeckých problémů s ekonomikou skončil ve slepé uličce a vše směřovalo ke krachu EU.

Bylo zapotřebí vzít si oddechový čas a změnit pravidla hry. Bylo třeba z šachové desky smést všechny figurky a rozestavit je znovu. Referendum tento úkol řeší.

To nejdůležitější... Podívejte se, z hlediska USA každý den navíc znamená velice mnoho. Jakýkoliv neúspěch vede k následnému multiplikačnímu efektu, k navýšení následných negativních jevů pro USA.

Potřebovali úspěchu dosáhnout právě teď. Podívejte se na výsledek. Blíží se default Řecka, který neodvolali, nezmrazili, tak nějak zůstal viset. Proběhlo referendum.

Referendum mění situaci. Ukázalo se, jaký je vztah mezi obyvatelstvem a řídícími elitami v Evropě a mezi obyvatelstvem a politickými elitami v Řecku - určitá rovnováha toho vztahu.

Pokud dříve bylo možné tvrdit, že je třeba plnit jakási rozhodnutí EU, tak teď ne, promiňte, lid to nepodpoří. Změnilo se samotné prostředí, ve kterém je nutné uplatňovat nové řízení. To znamená nové nastavení, nové vzájemné vztahy, ekonomika dále žije, EU žije, různě se přeskupuje, překonává nemoci, ale nejdůležitější je, že se USA nepovedlo dosáhnout rozkolu Evropy a jednoznačně vyvést Řecko z EU.

I když takové nebezpečí existuje, protože tuto variantu velice silně podporují proameričtí evropští "podpindosníci", kteří vykřikují:

"Pokud Řecko řekne ne, tak to znamená konec a jeho odchod z EU."

Anonymní zdroje říkají: "Ne, nic podobného. To není vůbec jisté. Řecko má jasné šance zůstat v EU."

Vždyť, co je z toho jasné? Kdo se ukrývá za těmi anonymními zdroji? Globální prediktor. A evropští podpindosníci se projevují. Je tedy možné je informačně demaskovat, blokovat a realizovat politiku v zájmu celé Evropy již za nových podmínek.

O tom to je a USA už nemají sílu ani na manévrování, ani na vyvíjení nátlaku. Zase si povšimněte. Všichni jsou na prázdninách, slaví Den nezávislosti, tak kdy se zase sejdou?

Evropa v podstatě získala na několik dní volnost pro své manévrování bez nátlaku od USA. Nějaký nátlak samozřejmě existuje dál, ale v automatickém režimu a tady je třeba již uplatňovat ruční řízení. Přičemž velice tvrdé ruční řízení.

Znovu Chodorkovský

Takzvané Chodorkovského řízení ve věci jeho obvinění z účasti na vraždě starosty Něftějuganska. Chtějí ho před prezidentskými volbami vyřadit ze hry?

Je to v podstatě trochu jinak. Pokud se jedná o vyřazení ze hry, tak je otázkou, kdo ho do té hry zařadil. Jak víme, tak všichni političtí činitelé jsou v podstatě zástupci určitých korporativně-klanových struktur.

V dané situaci Chodorkovskému v podstatě řekli: "Ty si myslíš, že když jsi na svobodě, tak jsi z toho venku? Vůbec ne. My jsme tě přece nesoudili za všechny tvé epizody." Ještě tě můžeme zmáčknout za tolik věcí...

Prostřednictvím Chodorkovského se určitým strukturám a elitám naznačuje, aby se uklidnili a přemýšleli, zda jim stojí za to jít proti Rusku nebo pracovat pro něj. Jedná se o vnější projevy vyjasňování si meziklanových vztahů uvnitř Ruska i ve světě.

Volby v DLR a prohlášení GosDepu

Den konání voleb, který je v DLR určen na 18. října 2015 a prohlášení USA, které tyto volby odsuzují. Napomohou tyto volby institucionalizaci DLR?

Jedná se přímo o proces institucionalizace. Ještě je otázkou, nakolik budou informačně na výši, a jaký budou mít informační základ, aby se nekonaly volby pouze kvůli samotnému jejich konání. C

ož je mimochodem cílem, kterého se usilovně snaží dosáhnout proamerické síly uvnitř Ruska, uvnitř vlády DLR, v ukrajinské vládě... Jedná se o jednotný postup. Velice se snaží překazit institucionalizaci a samotný ten krok s tím právě i počítá.

V první řadě je nutné nakonec dosáhnout formátu Astany. Urychleně trvat na plnění Minských dohod, které byly potvrzeny v OSN. Musí fungovat.

Ale ne tak, jak se je dnes snaží překroutit a to i kontaktní skupina, když předkládá změny v platné ukrajinské ústavě. Je třeba měnit nejenom formát, ale systémové, koncepční principy budování státu.

Ústava musí být napsána podle jiné koncepce! Musí se změnit. Oni se pokoušejí změny provádět v té stávající. Jde v podstatě o absolutní podrývání institucionalizace, o podrývání snahy na dosažení míru na Donbasu, protože takovým způsobem může za Minskem II následovat Minsk III a nakonec Minsk XXXIII a tak dále, až do posledního obyvatele Donbasu.

To je absolutně špatně. Mimochodem. Žádný Minsk II neexistuje. Já sice používám tuto terminologii, ale v podstatě není žádný Minsk II. Je jenom jeden Minsk. První setkání v Minsku je v podstatě, pokud přihlédneme k podstatě, tak je to pouze práce Šerpů, je to příprava pro práci kontaktní skupiny.

O tom to je. To že se v Minsku ukázaly hlavy LLR a DLR je pouze věcí techniky. To není přímo jednací formát. Jde o zkoumání půdy, zda je nějaká dohoda vůbec možná nebo ne. A této dohody bylo za podpory Normandské čtyřky, která se v Minsku také sešla, dosaženo.

Byla potvrzena v OSN! Je třeba ji plnit. USA se však všemi silami snaží vše mařit a určité síly smysl těchto Minských dohod překrucují. Jako právě ty změny v ústavě. Je již třeba se dostávat k tomu, aby se DLR a LLR institucionalizovaly, sjednotily, aby se na tomto základě mohla začít obnovovat Ukrajina.

Jak se bude potom nazývat není důležité. Věc se má tak, že legitimní právo na obnovu pořádku mají pouze DLR a LLR, které jsou také jediným legitimním právním nástupcem libovolné ukrajinské státnosti.

Kyjevský formát vlády, kyjevská banda v žádném případě nejsou... A zdůrazňuji, že pokud si někdo myslí, že se s nimi dá vyjít... To opravdu ne.

Banderovský projekt musí ukončit svou padesátiletou aktivní existenci. Musí být ukončen. Pokud se to nestane, tak žádné soužití nebude možné.

Washington Times otiskl "nejvhodnější dobu pro útok na Rusko"

Ve Washington Times vydali článek, kde se tvrdí, že nejoptimálnější doba pro útok na Rusko je do listopadu 2015. Copak varování Sergeje Kužugetoviče (Šojgu) na fóru Armáda 2015 nedošlo k adresátům?

Problém je v tom, že státní elita je ve stavu hysterie a zmateně hledá východisko ze stávající situace. Varování k ní došlo. V National Interest vyšel článek, kde se přímo říká, že v případě útoku na Rusko bude jejich první všeničící úder deaktivován ruskou protiraketovou obranou a konkrétně S-400.

Oni si reálně uvědomují, že se jim provést ten úder v současnosti nepovede. Z toho se nějakým způsobem musí dostat. A jak? Víte... Když stroj nabere rychlost, tak se přece na místě zastavit nedokáže, je třeba začít nějak brzdit.

Je třeba nějakým způsobem ukazovat těm, kteří jsou součástí procesu, že vše je v pořádku. Za sovětských časů běhal takový vtip. Cesta dál nevede. Co budeme dělat? Bylo to ve vlaku. Ale, nic. Zakryjte okna a rozhoupejte vagón, jakoby vlak jel dál.

Ten článek z Washington Post [Times] je právě o tom. Pojďte zakrýt okna a budeme se tvářit, že ten vlak jede dál. Prostě proto, že pokud teď začnou brzdit, tak je havárie vlaku nevyhnutelná. Ve smyslu - když budou brzdit tak, jak oni umí. Neumí brzdit normálně.

Tak, aby vlak zůstal na kolejích a normální rychlostí pokračoval do svého cíle, aby dokázal změnit trasu, protože jinak mohou minout rozcestí. Jednají tak, že v každém případě z těch kolejí sletí, jejich cesta nikam nevede, ale oni si to neuvědomují.

Oni se snaží brzdit tak, že mohou to rozcestí minout. Globální prediktor... Já jsem to předvedl na příkladu Ex-Im Bank, že se připravují USA totálně potopit. Z jednání státní elity, jak ukazuje i Washington Post, je vidět, že nechápe, prostě neví, co má dělat.

Pořád ještě mluví o útoku, i když by měla jednat úplně jinak. Měla by tlouct hlavou o zeď a křičet: "To je konec! Nedokážeme zaútočit na Rusko, a musíme se s ním tedy dohodnout. Vidíte přece, jakou má Rusko armádu a protiraketovou obranu, takže promiňte soudruzi, podvedli vás.

Sami jsme nevěděli, že to tak dopadne, ale Sergej Kužugetovič pro nás zorganizoval výstavu a ukázal nám tam, s čím máme co dočinění, tak teď musíme přibrzdit. Oni se ale uklidnit nedokážou.

Do Řecka například přivezli 400 tanků Abrams v rámci přesunu 6 000 jednotek obrněné techniky do Evropy. Takže se konkrétně a s plnou silou připravovali na válku a z toho je třeba nějak vycházet.

Jednají tak, jak umí. Není třeba zastřelit jejich pianistu, který hraje tak, jak umí. Vždy se najde ten, kdo neumí číst mezi řádky...

Naryškina nepustili do Finska

Naryškina nevpustili do Finska. Jeho pukrle v podobě vyjádření názoru o přednosti mezinárodního práva minulý týden nebylo započteno?

Ne, vůbec ne. Tady měl pravdu Kosačov, který řekl, že odmítnutí ruské delegace jet na Parlamentní shromáždění Rady Evropy, tedy promiňte na Parlamentní shromáždění OBSE, se rovná otočce (Primakova) nad Atlantikem, tentokrát však nad Evropou.

Takže co je třeba si v souvislosti s tím uvědomit? Věc se má tak, že dohody z Helsinské konference z roku 1975 měly zafixovat vzniklou politickou konjunkturu, aby státy s rozdílným státním zřízením mohly v míru dosáhnout určitého bodu rozvoje světových procesů.

Tehdy ta elita SSSR, která plánovala splynout se Západem, stát se součástí západní elity, potřebovala přibrzdit celý ten komunistický zápal a všechnu tu komunistickou energii v Rusku nasměrovat do prázdna, vyvolat stagnaci.

Bylo nutné umožnit Západu vyčkat, až bude moci SSSR kapitulovat. Připravit na to obyvatelstvo jak tam, tak i u nás. Byla vypracována určitá pravidla světového uspořádání, která se dodržovala.

Ale s pádem SSSR Helsinské dohody de facto ztratily svůj význam, protože se změnila rovnováha sil ve světě a mnozí proto začali jednat jinak, než jak bylo uvedeno na papíře. Tak, jak si to mohli dovolit. Tak, jak jim to umožnil stav řízeného systému.

To znamená někde získat více prospěchu, než na jaký měli nárok, než na jaký měli nárok v souladu s Helsinskými dohodami, což vedlo k celkovému přerozdělení Evropy, ke změně hranic, což součástí dohod nebylo, neboť bylo dohodnuto, že poválečné hranice jsou pevně dané a neměnitelné.

Podívejte se jenom, kolik nových států se objevilo, jak bylo všechno přerozděleno. Kdo kdy slyšel ve světě o nějakých pobaltských republikách...? Nikdo. Teď se o Litvě, Lotyšsku, Estonsku mluví neustále.

Mnozí si myslí, že se jedná o jakési velké státy, protože jim západní média přisuzují takovou váhu. V podstatě to vůbec jakoby ani nejsou státy, prostě to nejsou státy. Je to nárazníková zóna vytvořená napřed ve 20. letech 20. století a teď znovu na konci 20. a začátku 21. století.

Je to nárazníková zóna, aby jeden systém mohl převádět zdroje do druhého, na jeho podporu. Proto také bylo Estonsko dlouhou dobu světovým lídrem ve výrobě mědi. Předehnalo dokonce i Chile. Měli takovouto svou specializaci.

Lotyšsko se zase specializovalo na černé kovy. Takže je potřebné nové uspořádání světa. Globálnímu prediktorovi je to jasné. Otázkou je, jaké to nové uspořádání bude? Jaká budou vytvořena pravidla? Na jakou elitu se bude sázet?

Naryškin v podstatě nedělal pukrle před USA. Ani Chruščov se neskláněl před USA. Pracoval v zájmu globálního prediktora, globální elity, celosvětového revolucionáře, celosvětového revolučního hnutí.

Revolucionáři jsou atlantisté, kteří hodně vsadili na USA. Proto, když se rozhodovali, na koho teď sázet, s kým budou spolupracovat, rozhodla se určitá část ruské elity dát o sobě vědět a udělat před páníčkem ponížené pukrle.

My jsme takoví a takoví a hodláme jednat tak a tak. Pojďte vsadit na nás. To neznamená, že s nimi někdo bude spolupracovat. Je to jenom jejich přání. Otázkou je, zda jsou schopni něčeho dosáhnout.

A dále. Odmítnutí Finska přijmout naši delegaci v jejím složení, je hrubým porušení právě Helsinských dohod.

Konkrétně 1. a 5. bodu. Jde o absolutní porušení, tím nejhorším způsobem. Takže faktické odmítnutí přijmout naši delegaci v oznámeném složení znamená zhroucení Helsinských dohod de jure.

Mluvit potom o Helsinských dohodách jako o právním dokumentu nemá žádný smysl. Oni sami jej zneplatnili. Ve Financial Times na to reagovali tím, že zveřejnili článek, že Rusko je nebezpečné, pokud se nachází v izolaci, tehdy že je nebezpečné.

Když se s ním spolupracuje, tak nebezpečné není. V tomto případě to nebezpečí tedy vytvořili. Připravují se tak k odstřihnutí státních elit, k jejich přeformátování. Chtějí odklidit evropské "podpindosníky", ty, co jimi jsou.

Co se týká Ruska. Tak to byla zkouška, nakolik je Rusko konceptuálně mocné a samostatné. Pokud by to Rusko spolklo a delegace by na to shromáždění jela, tak by to znamenalo konec, s Ruskem je možné dělat si, co komu libo, a že elity svou zemi vydávají s plnou parádou.

Druhá varianta. Pokud by tam Rusko nejelo, tak má svou koncepci rozvoje a globální prediktor může s touto koncepcí počítat. Je tu i třetí varianta. Vždyť ruská elita mohla odmítnout jet na to Parlamentní shromáždění OBSE díky tomu, že globální prediktor předem inicioval zákaz vjezdu určitým lidem.

Mohl tedy vsadit na tyto elity, které by měly řídit Rusko po provedení státního převratu a odstranění Putina. Udělal z nich takto vlastence, kteří neodjeli a nepodřídili se americkému nátlaku.

Nakolik je ta třetí varianta reálná, ukáže čas a chování těchto konkrétních elit. Jedno je však již nevyvratitelné, vzhledem ke Koncepci sociální bezpečnosti má Rusko vlastní konceptuální moc a uplatňuje řízení ve svém zájmu.

Ať už se to západním státním a globálním líbí nebo ne. Rusko jde svou cestou. A to musí ruské elity brát do úvahy. USA jim už nepomohou. Pokud začnou spolupracovat s Koncepcí sociální bezpečnosti, je to jejich jediná životní šance stát se do určité míry globálními elitami, jak si přály, když ničily SSSR.

Pokud Koncepci sociální bezpečnosti odmítnou, tak se z "podpindosníků" stanou... ani nevím kým. To je již na mravní volbě elity.

Poslanecký apel ohledně prověrky zákonnosti přiznání nezávislosti republik Pobaltí v roce 1991

Zmínil jste pobaltské státy, mám tu v souvislosti s nimi otázku. S jakým cílem byla podána poslanecká žádost na ruskou generální prokuraturu o prověření zákonnosti uznání nezávislosti pobaltských republik Státním sovětem SSSR v roce 1991.

Nevím, s jakým cílem ji podali. To je otázka na ty, kdo jí podávali. A z hlediska obecného chodu věcí to, o čem jsme teď mluvili...

Je třeba brát na zřetel ještě jednu událost. V Litvě ihned zakázali zveřejňovat údaje o lidech, kteří spolupracovali s KGB v době SSSR.

To, že vytvoření pobaltských republik bylo výsledkem práce KGB, o tom není vůbec žádných pochyb. Když připravovali rozpad SSSR, když připravovali to nárazníkové pásmo, když si připravovali a vychovali všechny ty lídry - všechno to byla práce KGB.

Když se na to podíváte z tohoto úhlu pohledu, tak se jedná právě o tu třetí variantu. Kdy ruské elity dostaly šanci ukrýt své zločiny vůči státu v době jeho rozpadu a je vytvářena jejich image ruských vlastenců.

Ten problém je následující. Ať už vynese generální prokuratura verdikt jaký chce, tak nebude konečný. Z jednoho jednoduchého důvodu. Stát se nachází v přechodném období, i svět se nachází v přechodném období...

Pokud teď na prokuratuře prohlásí, jak se s tím i počítá, že ty státy byly vytvořeny nezákonně, tak to bude v pořádku, podpoří to zájmy státu.

Ale neznamená to, že tam zítra Rusko vstoupí se svou armádou a zavede svůj pořádek, že je bude okupovat. Vůbec ne. To Rusko vůbec nemá zapotřebí. Do Ruska vždy všichni vstupovali dobrovolně.

Ti, kteří neodjeli na Západ, aby se tam stali prostitutkami apod., ti, kteří zůstali ve své zemi a byli svědky toho všeho... Ti se do Ruska vrátí dobrovolně. Až k tomu nastanou vhodné podmínky, až se osvobodí od americké okupace.

Copak si myslíte, že tam jsou u nich ti američtí vojáci pouze kvůli Rusku? Ale ne. Je to i kvůli tomu, aby ty republiky udržovali v klidu. Aby umlčely nespokojené, předvedli lidem, jak jsou mocní, a že nad ně není...

Propaganda, informační práce a navíc 6. priorita, na které musí předvádět neotřesitelnost Pax Americana. Že není třeba hledět směrem k Rusku. Vaší starostí je teď přijmout černochy, kteří osídlí vaše území a hotovo.

Z toho nic nebude. Ruská elita má svůj určitý cíl. Buď teď musí předvést, že jsou vlastenci, když prokuratura rozhodne, že to bylo nezákonné, nebo že jsou "podpindosníci". V dané situaci je důležitý souhlas globálního prediktora, protože globální prediktor si absolutně nepřeje obnovu ruského světa.

Potřebují alespoň nějaký formální právní háček, aby nedošlo k následnému připojení té pobaltské nárazníkové zóny k Rusku. Potřebují, aby generální prokuratura rozhodla záporně.

Západ s tím počítá, pátá kolona také. Ten, kdo tu žádost podal, si velmi dobře uvědomuje, že pokud by generální prokuratura pracovala pro zájmy Ruska...

Copak by bylo nutné vytvářet vyšetřovací výbor? Který opravdu pracuje pro zájmy Ruska? Podívejte se na ty neustálé střety. Generální prokuratura pořád hájí zájmy vnějšího řízení ve vztahu k Rusku. Neustále! A teď má vynést svůj verdikt.

Holandská zpráva o katastrofě s malajským boeingem

Holandsko zaslalo Rusku koncept zprávy o havárii malajsijského boeingu.

Dialog. Pokouší se dohodnout, za jakých podmínek budou ruské elity ochotné vzít na sebe část viny za tu katastrofu, protože globální prediktor řídí přes USA globální procesy, a je tu tedy napojení na globalisty.

Vždyť o čem jsem mluvil? Při tom sestřelení boeingu globální prediktor... Podle mě v minulém pořadu jsem říkal, že v případě sestřelení boeingu globální prediktor ten úder propásl. Není už tak operativní.

Nejenom, že už tak pracuje se zpožděním díky svému převážně bezstrukturnímu řízení, daná situace je navíc ukazatelem, že přichází o řiditelnost procesů ve světě. USA se téměř povedlo rozpoutat 3. světovou válku, která není v zájmu globálního prediktora.

A teď, aby zaretušoval svoji roli při havárii toho boeingu, se globální prediktor pokouší domluvit s místními elitami. Rusku byl předložen určitý... Jak bych to řekl? Ano, kompromis.

Určité kompromisní podmínky. Na základě kterých se někde o něčem pomlčí, něco přehlédne, někde možná i sami sebe vyvrátí, i když to sotva. Nicméně se jedná o nabídku na kompromis ze strany globálního prediktora pro ruské elity.

Vy jste již podnikly určité kroky, předvedly jste svoji loajalitu, tak pojďme dále... To je právě konkrétní řízení. Zda vsadí na ruské elity nebo ne. Pokud se ruská elita nechá svést k těmto dohodám, k těmto podmínkám, tak jí nikdo nebude brát vážně.

A pokud se ruská elita přece jenom stane součástí Ruska, bude opravdu ruská, stane se součástí ruské společnosti, tak potom ji vážně brát budou muset. Opakuji, že tak má možnost stát se součástí světové elity, ale jenom jako součást ruské společnosti.

To byla dnes poslední otázka. V podstatě, jak otázky opět předvedly, je celkem, ani ne tak slabé chápání, ale jak se říká:

„Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že podstata věci nezapadá do okruhu našich pojmů.“

Dokud se globální politika nestane součástí okruhu pojmů průměrného ruského občana, budou mnohé věci pořád nepochopitelné.

Co se děje, jak a proč a budou potřebovat pomoci dešifrovat zcela očividné věci. Proto studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Buďte samostatní při ochraně svých vlastních zájmů.

Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika