V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 04.04.2016 (Čínský prezident v ČR a Zemanův výrok o formování nezávislé zahraniční politiky)

  • Posted on: 12 April 2016
  • Hits: -
V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 04.04.2016 (Čínský prezident v ČR a Zemanův výrok o formování nezávislé zahraniční politiky)

Turecko, konflikt v Náhorním Karabachu, Čína nakupuje v Česku a Slovensku...

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 04.04.2016. Začneme jednou z nejpopulárnějších otázek, kterou pokládali návštěvníci našeho webu, Prosí vás, Valeriji Viktoroviči, okomentovat situaci v Náhorním Karabachu. Ano, to je skutečně událost pro komentář s velkým ohlasem, nepřehlédnutelná, vyvolávající napětí, ale přitom je třeba si uvědomovat, že z hlediska globální politiky se nejedná o samostatnou událost. Ta událost je jedním článkem toho řetězce, který se teď týká postavení Turecka, problému s jeho začleněním do globální politiky a vůbec celé struktury Turecka. Stejnými články řetězce, které mají mimochodem nemalý význam, jsou prohlášení tureckého generálního štábu, že neplánovali žádný státní převrat a zatčení bojovníka Šedých vlků Čelika. Přičemž byl zatčen za to, že měl u sebe zbraň a byl připravován nějaký protiprávní čin. Potom ten Náhorní Karabach a ještě celá řada událostí, které s tou věcí souvisí. V čem spočívá podstata? Dříve, než začneme odpovídat ohledně Náhorního Karabachu, je třeba vysvětlit celou situaci. Je třeba vysvětlit, co se děje okolo Turecka. Protože tu není celkové pochopení situace jako takové a ty útržkovité informace, které se někdy dařilo a někdy nedařilo v průběhu událostí sdělovat, ne vždy vše dobře vysvětlily a v případě určitého chápání věcí dokonce naopak vše znejasňovaly. Nebo si lidé říkali: Co nám to tu vykládá? Jak to myslí? Tak tedy v současné historii Turecka figurují dva velice zajímaví lidé. Je to islámský kazatel Fethullah Gülen, který káže ten "správný" islám. A odkud asi může pocházet ten "správný" islám? Samozřejmě že z území USA, stát Pensylvánie, kde v poslední době bydlí. Ten jeho projekt je velice závažný. Zahrnuje 1200 škol ve 140ti zemích světa, a 8 miliónů stoupenců ve světě, ze kterých 6 miliónů jich je v Turecku, kde je jinak celkem 78 miliónů obyvatel. Jde o obrovský náboženský průmysl, který tvoří řádově 30 tisíc podniků v Evropě a USA. Jde tedy o velice vlivnou záležitost. A druhá figura, která má také vztah k současným událostem, a je také velmi významná. Je to bývalý turecký prezident Abdullah Gül. Tak tedy Gülen, Gül, zajímavá symbióza. Takže k té podstatě. Čím se vyznačuje dobré řízení? Jeho charakteristika: Dobré řízení není vidět. Ve filmu Sedmnáct zastavení jara zazněla... ...fráze. Když se Schellenberg baví s Himmlerem a říká: "Zatím se ještě můžeme dohodnout a diktovat mírové podmínky." A na jakém základu? On říká: "Než s něčím začneme, musíme pamatovat na Bismarckovu radu: Nic nepodnikejte, pokud nemáte připravenou alternativu ve spodní zásuvce svého stolu." A chybně se předpokládá, že alternativou vždy musí být vzájemně se vylučující řešení, antagonistické k tomu původnímu. Ve skutečnosti, pokud vyjdeme z etymologie toho slova a jeho reálného významu, tak alter znamená jiný, nativ znamená příbuzný, z latiny se to dá dokonce přeložit jako syn, takže vlastně druhý syn. Jde tedy o dvě řešení, příbuzná řešení, která vedou ke stejnému cíli řízení jenom různými způsoby. To je význam alternativy. Takže na základě úkolů postavených před Tureckem, se mělo stát takovou Třetí říší. Muselo tedy být pro takovou věc přizpůsobeno. A tady kromě toho ideologického proudu, v jehož čele teď stojí Fethullah Gülen, se v praktické politice objevuje Abdullah Gül, budoucí turecký prezident. A co je zde opět charakteristické? Poté, kdy ukončil studia a začal pracovat, prakticky ihned odjel do Saúdské Arábie, kde pracoval v bance. Byl tedy od roku 1983 do roku 1991 v Saúdské Arábii. Čím se tam zabýval, není známo, ale když se v roce 1991 vrátil do Turecka, tak se ihned, opravdu ihned zapojil do politické činnosti, a hned byl také zvolen poslancem tureckého parlamentu. Jeho kariéra byla přímo závratná, a v roce 2002 se stal tureckým premiérem. Zatím je u nich pořád ještě parlamentní republika, kde hlavní roli hraje premiér a ne prezident. A v plném souladu s definicí moci, kdy moc je v praxi realizovaná schopnost řídit, je premiér tím hlavním. Dostal se tam a vyřešil jeden jediný úkol, provedl zákonnou úpravu, díky které se Recep Tayyip Erdogan mohl do tohoto křesla posadit. Ta úprava tedy byla přijata, a jakmile se Erdogan stal premiérem, stáhnul se Gül do stínu. A fakticky dále všechno řídil Erdogan, který se se všemi hádá, vyvolává konflikty, dělá rozruch, je tedy středem pozornosti, zatímco Gül zůstává ve stínu. Když se Gül stal prezidentem, tak za ním armáda nestála. A proč? Protože byl prvním islamistickým prezidentem. Stal se první kompromisní figurou v procesu turecké islamizace a přeměny Turecka ze světského státu v náboženský. Byl potřebnou figurou, která svojí mocí měla zajistit určité akce, které potom realizoval Erdogan. Erdogan šel se všemi do konfliktu a Gül zůstával ve stínu. A teď, když Erdogan přivedl projekt přeměny Turecka ve Třetí říši ke krachu, se na povrch zase vynořily ty dvě figury - Gülen a Gül. V rozdílném poměru, protože každý z nich má svůj úkol. Gülen má na starosti ideologické pozadí a Gül má zase zajistit strukturní práci státních orgánů. On je kompromisní figurou mezi světským státem a náboženstvím. On je kompromisní figurou, která může tyto otázky řešit a opět ze stínu. Oč tedy vůbec jde? Ta věc se má tak, že ti, kteří plánovali islamizaci Turecka, a jeho přeměnu ve Třetí říši, si velmi dobře uvědomovali, že jak se říká: Co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. Reálně si uvědomovali, že je tato změna státního zřízení a směřování vývoje státu spojena s velkými problémy, a že ten, který to bude realizovat, si s tím úkolem nemusí poradit. Že tedy ten projekt bude možná nutné znova podchytit. Když se podíváte na Erdoganův životopis, tak se vždy okolo něho vyskytoval Gül, který mu vždy přisuzoval aktivní roli, ale přitom byl takovým Gülovým zástupcem, a teď se ta situace změnila. A co se týká státního řízení, tak ve skutečnosti neřídí vždy ten, který sedí v křesle. V daném případě to, že Erdogan všechny drtí a ničí, vůbec neznamená, že to on řídí proces. V dané situaci je však třeba vyřešit problém. Skutečnost, že Erdogan díky svým osobnostním kvalitám a překážkám, které se objevily na jeho cestě, přivedl Turecko ke krachu. Ten problém je třeba řešit. Tento problém je jako vždy možné vyřešit pouze ve spojenectví s Ruskem a na účet Ruska. Gülen... Mimochodem činnost jeho organizace je v Rusku zakázána, ale to je samostatné téma. Naše prokuratura se vynasnažila zařídit to tak, abychom se nemohli s jeho ideologií ani s Tureckem vypořádat, proto také u nás byly práce, na kterých je založeno hnutí Fethullaha Gülena, zakázány. Podle nich není třeba studovat ideologii nepřítele. Ať jen útočí, jak chce, vy musíte být proti němu ideologicky bezmocní. Takovou u nás máme prokuraturu, která se "stará" o náš stát. Takže 9. března byl v novinách Moskovskij komsomolec zveřejněn článek s Fethullahem Gülenem, kde přímo říká... Jmenoval se... Já se podívám... V tiskové variantě byl ten článek zveřejněn desátého: Turecko nesmí s Ruskem vstoupit do konfliktu. a na webu vyšel devátého pod názvem: Vlivný soupeř Erdogana vyzval Turecko k usmíření s Ruskem. On není žádný magnát v nepřízni a Erdoganův soupeř. Soupeří spolu pouze na oko a v osobní rovině, ale z hlediska vyššího řízení jsou to dvojčata, bratři. On píše, že Erdogan se dopustil mnoha chyb, a že neměl sestřelovat to letadlo. A proč ho neměli sestřelovat? Možná z mravního hlediska? Je mu líto těch lidí, kteří zbytečně zahynuli apod.? Vůbec ne. Říká zcela konkrétně: "Rusko je ohromná, veliká země a my s ní musíme udržovat těsné a přátelské vztahy, být s ní v otevřeném kontaktu. Je to velice důležité pro budoucnost Turecka. Vstupovat do konfliktu s takovou zemí je velice náročné a Turecko to oslabí." Pokud tedy s Ruskem do konfliktu nevstoupí, tak to Turecko posílí, v opačném případě pak oslabí. Dále říká: "Přeji si, aby Nejvyšší daroval lidem moudrost a předvídavost, aby to Vladimir Putin, ruský lid a ruská elita ocenili a naše vztahy se vrátily na dřívější, srdečnější a důvěrnější úroveň." Erdogan dosud upřímně nedokáže pochopit v čem je problém a proč jenom se Rusko tak rozhořčilo. Vždyť byla doba, kdy turecký specnaz zabíjel naše vojáky na Kavkazu, když bojoval na straně čečenských zločinců. A kál se a omlouval Jelcin, a dál rozšiřoval ekonomické vztahy s Tureckem a zajišťoval jeho ekonomický vzestup. Proč se Putin nechová stejně? Proč se nekaje před Erdoganem a nenabízí mu ještě víc peněz? Jen klidně dál zabíjejte ruské vojáky, ponižujte Rusko! Ani Gülen, ani Erdogan nechápou, proč se tak Rusko nechová. A on ještě prý: "o darování moudrosti!" Abychom si Turecko vychovali jako nepřítele, který Rusko zničí. Mluvil jsem o tom nejednou. Proto je teď velký problém, jak vyřešit problém s Tureckem. A teď se dostáváme k problému Náhorního Karabachu. Povšimněte si, že ke konfliktu v Náhorním Karabachu došlo tehdy, když byli oba prezidenti - jak Arménie, tak i Ázerbájdžánu, v USA. Oba byli na Summitu o jaderné bezpečnosti, a právě v té době došlo ke konfliktu. Co zdůrazňují západní pozorovatelé? Zdůrazňují, že Arménie na pozadí tohoto válečného konfliktu vede diplomatické konzultace s Ruskem a Ázerbájdžán zase s Tureckem. Takže se fakticky vynořuje linie, kdy si Rusko s Tureckem musí mezi sebou vyřešit nějaké problémy, a přitom je prostředkem pro komunikaci, prostředkem pro vyřešení určitých problémů konflikt v Náhorním Karabachu, to vyostření situace. V tomto ohledu není třeba se mýlit, kdo je kdo v tomto konfliktu. Arménie... Ta situace je následující. Když ten konflikt začal, tak s kým projednával ten konflikt arménský prezident? Se státním tajemníkem Kerrym. A s kým ho projednával Alijev? Projednával ho se zástupcem státního tajemníka, s Thomasem Shannonem. To je jasným měřítkem toho, co který ten stát ve světě znamená. Jdeme dále. Arménie... Některé ukazatele toho, že jsou Arméni druzí židé... Je ale třeba chápat, že se nacházejí asi v tom stádiu, kdy byl Izrael, Judsko součástí Římské říše. Přibližně v takovém stádiu s určitými odchylkami. Arménie nikdy od doby svého vzniku neměnila písemnictví. Ázerbájdžán své písemnictví jako takové nemá a mění svou abecedu v souvislosti s politickou orientací. A mimochodem tímto způsobem tříští svoji historii. Takže fakticky, když se v roce 1991 vzdali cyrilice, tak si tím zvolili protiruskou orientaci, kterou i realizují. V současné době Ázerbájdžán prohrává informační válku, protože nemá ruskojazyčné weby. Ani ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí... Neoslovují rusky mluvící publikum. A proč se neorientovali na rusky mluvící publikum? Protože Rusko neposuzovali jako svého spojence a jako prostředek, díky kterému by se mohli prosazovat ve světě. Jinak by postupovali jako Arméni. Projekt severní Arménie je také protiruský projekt, ale Arméni berou Rusko jako prostředek, proto mají v ruštině mnoho webů. Dále. V Rusku máme ázerbájdžánského velvyslance Polada Bülbüloglu, již jsem říkal, že je to čistý fašista. To jeho prohlášení, že pokud zatkneme toho vraha, tak zorganizují ruské pogromy! To bylo v roce 2013, pokud se nepletu a šlo o Zejnalova Ty události spolu souvisí. Již tehdy se to mělo řešit. Proč je dosud velvyslancem v Rusku? Měl skončit, pokud si dovolil vyhrožovat pogromy proti Rusům! A z Organizace pro osvobození Karabachu tenkrát také prohlašovali, že budou organizovat pogromy proti Rusům. Vždyť co si to dovolují v Rusku omezovat činnost naší mafie? Proč nemůže v klidu vraždit Rusy v Rusku? Takže oč jde? On poskytnul přes Skype rozhovor televizní stanici Dožď, který je dost vypovídající. A v čem? V nepružnosti pozice a nepochopení pozice Ázerbájdžánu jako prostředku, který zneužijí a zahodí. Musí se to řešit tak a nejinak. Způsobem jakým on navrhuje vyřešit ten problém, nemůže být v zásadě vyřešen nikdy. Z jednoho jednoduchého důvodu, že Sumgait rok 1988 a Baku rok 1990 se staly v Ázerbájdžánu, šlo o pogromy na Armény. To byl začátek konfliktu okolo Náhorního Karabachu, to bylo podnětem k té válce. Když tak chtěli "začistit" ještě i Náhorní Karabach. Je to stejné, jeho pozice je stejná, jakoby Hitler, když sovětská armáda vstoupila do Polska a začala osvobozovat takzvanou Třetí říši, národy pokořené Třetí říší, tedy jakoby Hitler navrhnul sovětské armádě: "Stáhněte se zpátky z tohoto území a budeme ty problémy dál řešit diplomatickou cestou." A skutečnost, že se v pecích Osvětimi topí lidmi, to je něco, co se vás netýká. Přibližně stejné názory zastává ve svých rozhovorech Polada Bülbüloglu, to teď není až tak důležité, ale věc se má tak, že Ázerbájdžán prohrává informační válku. On by chtěl vyhrát válku, ano? Pokud chceš, pokud jsi připraven na klidné soužití dvou národů, pokud nezastáváš fašistické názory... Mluvím pořád o Poladovi Bülbüloglu. Pokud tam u vás narážíš na nějaké nepochopení, odpor úředníků v nejvyšších pozicích... Jednou jsi velvyslancem, tak proč nevyužiješ web svého velvyslanectví v Rusku? Zcela ho přeformátuj! Udělej z něho zdroj těch nejdůvěryhodnějších a nepravdivějších informací o Ázerbájdžánu, aby se v případě vzniku konfliktu mezi Ázerbájdžánem a Arménií nedívali jenom na arménské weby, ale také na ten tvůj. To se přece dá zařídit! Dobře, možná ti to zakážou. Tak si vyber jakýkoliv web, ruskojazyčný ázerbájdžánský web a díky své přítomností ho udělej zdrojem těch nejspolehlivějších informací, oficiálních informací, v podstatě plnohodnotných zpravodajských informací o Ázerbájdžánu pro ruskojazyčné publikum. Nic takového neudělal. A proč? Problém je v tom, že vytvoření takového webu znamená informovat o celém spektru mezinárodních vztahů, o celém spektru. Nedá se to dělat jen nárazově, abych tam vykládal pořád jedno a to samé, protože tak se to brzy vyčerpá. Život napovídá neustále nová a nová témata, která je třeba tak či onak řešit, a přitom všechny ty problémy vyplují na povrch. Proto také nemají žádné ruskojazyčné weby, protože ruskému publiku nemá ázerbájdžánské vedení co říci! Protože vztah ázerbájdžánské elity k Rusku je vyjádřen chováním ázerbájdžánské mafie, a ne ázerbájdžánského národa. To také byl důvod, proč se zastal toho vraha: "Jak si jen mohli dovolit ho zatknout? Zabil ruského mladíka, a co?" Ta podstata je následující. V ázerbájdžánské elitě jsou dvě takové skupiny. Jedna z nich pohlíží na problémy více méně pragmaticky. Chápe složitost postavení Ázerbájdžánu ve světě, jeho dost problematický status jako státu. Jedná se přece o bývalé území Íránu, které se stalo součástí Ruska, a státnost Ázerbájdžánu je v podstatě závislá na dobré vůli Ruska. Takže je třeba udržovat určité kontakty, ale také se přizpůsobit. To odmítli a zvolili si západní a navíc proturecký směr, jenže i tak je třeba nějak se začlenit a nezvyšovat zbytečně počet svých nepřátel. Je třeba se snažit počet svých nepřátel spíše snižovat. Potom bude možný mír a jejich stát bude moci vzkvétat. A druhá skupina zastává tvrdé fašistické, nacionalistické pozice. Arméni nám v Sumgaitu překážejí? Pogrom a pryč s nimi. V Baku překážejí? Pogrom a pryč s nimi! V Náhorním Karabachu? Pogrom a pryč s nimi! Kdo neodejde, toho zabijeme. Tedy tvrdě. Turecko nám pomůže, my se začleníme. Polad Bülbüloglu patří právě k tomuto směru. On vůbec nechápe, co je to zdrojová stabilita, ani problémovost samotné existence jeho státu. On vidí jenom to, že jsou pod křídly Turecka, a tak nad všemi zvítězí. V sovětských časech vyšel jeden, jestli se nemýlím v jeho názvu, fantastický román Tragický asteroid. Je fantastický v tom smyslu, že tam došlo k nereálné situaci, kdy se jako od planety Země odštěpil kus, který se proměnil v asteroid se svou atmosférou, na kterém byly dva státy. A jak tam řešili podobné problémy? A ta situace je tam popsaná celkem správně. Tyto dva státy, aby ukryly před lidmi, že vše směřuje ke katastrofě, že ty dva státy mohou zahynout, že by kvůli přežití bylo třeba řešit úplně jiné problémy... Jenže elita si dál chtěla bezstarostně žít a tak se elity těch dvou států dohodly a začalo se válčit. A jeden z těch států neustále prohrával. Tajná jednání probíhala neustále a tak je žádali: "Nechte nás alespoň jednou trochu vyhrát!" - V žádném případě. Vyhrávat budeme my, vy na to ani nemáte. - Já teda řeknu, že jsme ve vesmíru a problémy budete mít i vy. - Tak vás prostě zlikvidujeme, nic neprozradíte a bude to pokračovat stejně. Proč jsem si teď připomněl ten Tragický asteroid? Vztahy mezi Arménií a Ázerbájdžánem v mnohém připomínají právě vztah těchto dvou států na Tragickém asteroidu. Ázerbájdžán se má podle scénáře stát tím otloukánkem. A ti, kteří prosazují a volají po válečném řešení, vlastně prosazují to, aby byl Ázerbájdžán v nejbližší době zlikvidován jako stát. A neuvědomují si to. Chtějí si honit triko, potom se budou divit. Co se týká přímo té situace, ke které došlo. Problém je v tom, že Erdogan potřebuje do ruky takovou kartu, kdy se může začít domlouvat s globální elitou, a tou je právě problém Arménie, a díky které může začít jednat s Ruskem a to je také Arménie, protože tam je zóna protivzdušné obrany. Arménii váže s Ruskem řada smluv, takže ať už je to jak chce, pokud bude jednat s Arménií, bude jednat i s Ruskem. Proto teď Erdogan vystupuje jako mírotvorce. Jeho ten konflikt do určité míry také překvapil. K tomu konfliktu mělo dojít jindy, takže mu teď vlastně někdo vyrazil karty z ruky. Rozpoutal konflikt, když to nebylo zapotřebí, když na ten manévr nebyl připraven. Jeho teď navázali na manévry s Evropou, a také byl odvolán tam, do USA. Tam tedy řeší své problémy. Teď se všude pokoušejí mediálně vytvořit obraz zběsilého Erdogana. Jeho vlastní ochranka ho podráží a dělá z něj debila. To, že si Erdogan pozval na kobereček německého velvyslance kvůli videu, bylo už úplně mimo. Tj. Erdogana házejí přes palubu. A tím spíše teď nemůže ten problém řešit válkou. On ji potřeboval o něco málo později, až by na tu věc byl připraven. Jak to teď z jeho hlediska vypadá? Aktivita Šedých vlků. Šedí vlci jsou známi tím, že organizovali teror v Turecku. Jsou to členové organizace, kterou založila turecká tajná služba MIT. Spiknutí v generálním štábu. Jak může z pozice síly jednat s Arménií, Ázerbájdžánem, něco řešit a nabízet své zprostředkovatelské služby, navrhovat nějaké podmínky, když bylo celému světu předvedeno, že sám stojí na hraně státního převratu? Armáda je proti němu. Ano, v armádě prohlásili, že žádný převrat nepřipravovali. A co jako měli říci? Samozřejmě, že řeknou, že nic nepřipravovali. Ale skupina Šedých vlků přece byla zatčena. Takže byl převrat reálně připravován? Byl. A jak měl být technicky realizován? Bude to Erdogan muset zjistit? Bude muset uvést systém opět do rovnováhy? Bude muset přeskupit svou armádu? Aby měl co předvést při uzavírání dohod? Musí vyřešit řadu otázek, včetně otázek okolo syrské vlády a účasti Turecka v syrské válce? Musí. Tohle všechno ještě nevyřešil a do toho problém v Karabachu. Takže je jasné, že teď prakticky bez možnosti trvání na jakýchkoliv podmínkách vystupuje za příměří. Čeho jsme fakticky svědky? Pokud nezaútočíte v pravou chvíli, znamená to, že váš útok nebude úspěšný. Každé řídící rozhodnutí musí být přijato v pravou chvíli! A tady pozorujeme, že globální prediktor, globální řízení, aby Turecko a Erdogana podrazilo, tak ho o tuto možnost připravilo. Teď tedy všichni vystupují za mírové řešení, kromě těch nejfanatičtějších proturecky zaměřených fašistů v Ázerbájdžánu. Je tam toho ještě více, ale to hlavní jsme řekli. - V krátkosti, přesto už uplynula celá půlhodina. - Kratší to být nemohlo, jenom o samotném Turecku toho je hodně, a o vztazích mezi Arménií, Ázerbájdžánem, Íránem i Ruskem. A druhá populární otázka. Prosí vás okomentovat setkání Uljukajeva s Tefftem. Víte, dnes se analytici, kteří se více méně zabývají nadnárodní úrovní řízení, dostávají k tomu, že Rusko chtějí buď zatáhnout do velké války, evropské, která by mohla zahrnout i prostor střední Asie, nebo do čistě občanské války. A obě tyto varianty by měly být spuštěny státním převratem v Rusku. Co by tedy měli dělat ti, kteří plánují převrat v Rusku a narážejí při této své snaze na velký odpor? Oni nedokážou identifikovat subjekt, který narušuje veškeré jejich snahy na vyvolání státního převratu v Rusku, odstranění Putina a obratu k Západu. Vidí, že něco není, jak by mělo. Takže se rozhodli k takovému kroku, že by mohli vyhlásit privatizaci, a hned dát přitom najevo, že v Rusku sami o nic nestojí. "Nechte nám toho jenom kousek, nějaké to malé "ampérium", třeba Moskvu a Moskevskou oblast, Tverskou už si klidně nechte, vždyť jaký vesmír... My vám vycházíme vstříc a všechno vám nabízíme. Chtěli jste vojensko-průmyslový komplex? Tak vám ho celý dáme. Švýcarsko, Evropo jděte do toho, ale v první řadě je to samozřejmě pro USA. Těm se jdeme poklonit osobně. Vezměte si to všechno, jenom nám pomozte splnit váš úkol, který jste nám sami uložili. Vy sami jste přece chtěli, abychom se stali součástí světové elity díky nakradeným penězům. My přece musíme zorganizovat ten státní převrat a uvrhnout Rusko do občanské války! My to uděláme. My už ani nechceme žádný majetek, ty nakradené peníze nám stačí. Jenom nás vezměte k sobě!" To je ta věc, kterou řešil Uljukajev na setkání s Tefftem. Dále otázka od Vasilije Beljajeva. Jeho otázka se týká osvobození Palmýry. Vysvětlete prosím její význam, důležitost této události, a také reakci světových lídrů. Nejpřesněji reakci světových lídrů vyjádřil ministr zahraničí Velké Británie Philip Hammond, když byl v Tbilisi. Řekl: "Rusko ignoruje normy mezinárodního chování a porušuje pravidla mezinárodního systému. Je to pro nás pro všechny výzva i hrozba." Oč jde? Z hlediska globální politiky, zdůrazňuji, že ne geopolitiky, ale globální politiky, má každý stát svoji čistě funkční roli, kterou nemá právo porušovat. A pokud se stát pokouší z této role dostat, tak na své cestě naráží na velmi velké problémy a občas kvůli tomu zanikne a rozpadne se, což se stalo SSSR. Dokud tu byl Stalin a realizoval globální politiku, tak vše bylo v pořádku, ale jakmile přišli ti, kteří se pokoušeli začlenit do Západu, dohodnout se, stát se jeho součástí, tedy trockisté, tak se Sovětský svaz vydal na cestu svého zániku, a jakmile se vyčerpala určitá vrstva lidí upřímně orientovaných na komunismus a socialismus, protože ostatní již byli vychováváni v gulášovém socialismu, tedy v salámovém socialismu, tak mohli provést přestavbu a celou tu věc dořešit. V čem je tedy podstata Palmýry? U nás se právě teď rozhořel takový skandál. Ukazuje se, že naše ministerstvo kultury provádělo rekonstrukce takovým způsobem, že ničilo historické památky, takže to byli nuceni zastavit. Proč ministerstvo kultury takto postupovalo? Zaprvé počítalo s tím, že nebude muset skládat účty za rozkradené peníze, protože dojde ke státním převratu, Putin zmizí, a ti, kteří přijdou na jeho místo, tu likvidaci ruských historických památek ocení jako zásluhu. Že řeknou: "Rozkradli jste peníze? Velmi dobře. Pokračujte v likvidaci ruských historických památek." Úkolem ISIL bylo zcela zlikvidovat Palmýru jako historickou památku. Šlo o velmi rozsáhlou práci. Museli si poradit s mnoha úkoly, aby se všechny artefakty dostaly do potřebných muzeí, do potřebných rukou, protože historie je druhá priorita zobecněných prostředků řízení. Pokud neznáte svou historii, nemůžete plánovat svou budoucnost. Globální prediktor se po celém světě snaží připravit lidstvo o jeho historii. Právě tento cíl plní ruské ministerstvo kultury svou rekonstrukcí i ISIL svým jednáním, jsou to dvojčata plnící stejný řídící úkol. Ta věc se má tak, že globální prediktor řeší problém. Uvědomují si, že realizovat takový průlom ve vědě, aby dokázali odletět z planety Země, se jim nedaří. Nedaří se jim dokonce ani nechat se přenést na oběžnou dráhu Země a umístit svůj mozek na mechanické nosiče. Takže mají jeden úkol. Musí se jim podařit nějak zvrátit vývoj zpět, aby zde opět vznikla biogenní civilizace. Musí nějak nivelizovat technický pokrok. Je třeba se vrátit do starověku, umělecký trend prerafaelitů řeší právě tento úkol. Globální prediktor postupuje všemi směry. Je tedy třeba jakoby najít ten bod, kde si lidstvo zvolilo špatnou cestu. Do jaké minimální míry ponechat úroveň mechanizace, kde přesně to zafixovat, aby bylo možné... Jak bych to řekl. ...vybudovat ekologickou biogenní civilizaci, která by řídila veškeré lidstvo, kde by vše bylo statické. Jako například u mravenců, včel. Každý by na základě svého narození v určité sociální hierarchii hrál určitou roli až do své smrti. A nikdo by si na víc nečinil nárok. Již jsem říkal, že to v podstatě popisuje ten dětský film Čaroděj (Vládci kouzel). V tomto ohledu je dobré se na něj podívat, protože poskytuje dobrou obrazovou představu o biogenní civilizaci a vzájemných vztazích ve společnosti. Potřebují najít tento bod, ale kvůli tomu potřebují připravit celé lidstvo o jeho historii. Aby nikdo nemohl řídit historii. A najednou tu vznikla taková situace. Putin při realizaci své globální politiky osvobozuje Palmýru a neponechává jim možnost ničit historii. - Druhá, chronologická... - Matričně algoritmická priorita. Správně, matričně algoritmická priorita řízení zobecněných prostředků řízení. Co tedy dělat dál? Chápete, co tu hrozí? Že na základě těchto artefaktů, které začnou zkoumat noví archeologové, a zjistí, že mnohé z toho, co studovali "západní" archeologové a co napsali o Palmýře, aby vysvětlili světu, kam se má ubírat, nebylo správné! Budou to tedy moci uvádět na pravou míru v zájmu ruské globální politiky? Oni na to nejsou připraveni! To je příliš vysoká priorita řízení! Také tady samozřejmě hraje roli, že se odtamtud naše letecko-kosmické síly stáhly, a vládní vojska sama Palmýru osvobodila a zlomila odpor ISIL... Co tedy vlastně řekli? Že jsou nějaká pravidla, která nesmí být porušována! V jejich davo-"elitářském" systému musí každý hrát podle daných pravidel. Proto i Erdogan hraje podle pravidel, Alijev hraje podle pravidel, Sarkisjan hraje podle pravidel, chápete? Když do toho začne zasahovat Polada Bülbüloglu, který ta pravidla nezná, protože je pouze zarytý fašista, který vyřvává, protože nezná nadnárodní řízení. A pokud to přežene, tak ho ti, kteří ta pravidla stanovili, jako Hammond, jednoduše zkorigují. Možná přijde i o hlavu a postarají se o to oni, protože leze, kam nemá. Protože když zasahujete do nadnárodního řízení, tak musíte chápat, co děláte, a jaký to bude mít účinek. A globálnímu řízení je již dávno jasné, že Putin zná a chápe globální řízení, že útočí na klíčové body a přebírá tyto body pod své řízení. Zahrnuje je do své zájmové sféry. A to, co se teď stalo s Palmýrou, u nich vyvolalo šok a zděšení. Nevědí, jak mají teď reagovat, kam vše dál směřovat, na čem se dohodnout, protože Putin uplatňuje globální koncepci ruského světa, která je alternativní a nadřazená starozákonní biblické koncepci. A všechny jejich metody, jak tomu čelit, se ukazují být neúčinné, nedokáží ho porazit, tak co dělat? On řekl: "Rusko ignoruje normy mezinárodního chování." Tedy to, jak by se každý měl chovat. "Porušuje pravidla mezinárodního systému." Tedy to, co tu bylo vybudováno za těch 3000 let. A to ohrožuje nás všechny, kteří realizujeme nadnárodní řízení. To jsem jenom proložil Hammondovu řeč vysvětlivkami. To je, oč tu jde.

Další otázka, pokud je možné to takto vyjádřit, je z Československa. Několik uživatelů z Česka a Slovenska položilo stejnou otázku. Přečtu její variantu od Hermeta. Prosím okomentujte novinku z centra zednářství.

Si in-pching přijal klíč od Prahy z rukou primátorky Adriany Krnáčové. V Praze mu připravili uvítání na nejvyšší úrovni s čestnou stráží, za účasti policie, armády, čestnou salvou vypálenou z děl 21krát, poprvé za půl století. 

V rozhovoru pro čínskou televizi CCTV český prezident Zeman prohlásil, že se jeho zemi povedlo osvobodit se od politického tlaku ze strany USA a EU.

Citát: "Je to nový začátek, neboť mezi Čínou a bývalou českou vládou panovaly velmi špatné vztahy", zdůraznil Zeman. "Já zdůrazňuji, že bývalou vládou, neboť ta se nacházela pod velmi silným tlakem ze strany USA a EU." Konec citátu.

A dodám, že s příchodem k moci vlády sociální demokracie, se Česko osvobodilo od politického tlaku západních partnerů. Citát: "Teď jsme opět nezávislý stát a sami formujeme svou zahraniční politiku založenou na našich vlastních zájmech." Konec citátu.

Ano, Praha to je velice zajímavé místo a již jsme o tom nejednou mluvili. S Prahou se toho pojí hodně. Druhá světová válka začala Mnichovskou zradou, díky které bylo Československo vydáno do rukou Třetí říši i celým svým potenciálem. Ale když se Třetí říše pokusila dostat k esoterickým znalostem těch, kteří provádí globální řízení, tak Heydricha v roce 1943 ihned zlikvidovali, a potom i všechny, kteří s ním spolupracovali. Horníky, vědce... Hodně jich postříleli... Toho tématu jsme se tedy již dotýkali. V roce 1956 došlo k těm událostem v Maďarsku. Když trockisté, kteří po Stalinovi začali řídit SSSR, vyjádřili své přání zařadit se mezi světovou elitu a vzdát se vlastní konceptuální moci, kterou nechápali a neznali, a chtěli se začlenit do globální konceptuální moci, tak jim připravili určitou zkoušku. Měli ukázat, jak moc jsou připraveni vzdát se svých aktiv z materiálního hlediska. Zahrnuli jste do svého systému určité kousky, tak kterých jste ochotni se vzdát? Jak moc se tomu budete bránit? A zařídili jim rok 1956. A ukázalo se, že ti, kteří nahradili Stalina, tu věc chápou. A dále to pokračovalo Pražským jarem v roce 1968. To také byla zkouška. Také to byl test sovětské elity. Nakolik sovětská elita chápe konceptuální moc, nadnárodní řízení, druhy sociální moci a celkově bezstrukturní řízení sociálních systémů. Vezměte si to, Pražské jaro trvalo od ledna do srpna. Pokud by na té prioritě sovětské vedení chápalo, o co jde, tak by tam utichlo všechno ihned. Ihned by to zvládli, jenže oni to nechápali. Střetli se již s konkrétním projevem, kdy se to již pomalu začalo podobat maďarským událostem a tak se rozhodli... A opět jakým způsobem? Na 6. prioritě, na té nejnižší! Přitom to bylo řešeno na 3. prioritě v návaznosti na 1. prioritu. Jednalo se o esoterické centrum světového řízení. Copak chápali, o co právě přicházejí? Jak se ukázalo, tak sovětské vedení ani vzdáleně nechápalo, o co jde. Proč to tedy bylo potlačeno? Proč jim to umožnili? Protože Západ, a mám na mysli globální prediktor, posuzoval jednání sovětské elity a testoval, nakolik a co chápou. Když se přesvědčili, že nic nechápou, a globalisté přece řídí tandemovým systémem, jsou rozděleni na dva týmy: atlantistů a euroasiatů... Pokud by se Praha odtrhla z ruské zóny vlivu, tak kam by se dostala? Kdo do té doby všechno v Evropě řídil? Američané, atlantisté. Takže by do maxima posílilo atlantické křídlo, přičemž by bylo posíleno v rámci státní elity USA, která už tak svou zahraniční politikou zasahuje do uplatňování globální politiky, a to si globální prediktor nepřál. Proto bylo to centrum ponecháno ve vlivové zóně SSSR, ale pod křídly globálního prediktoru. Necháme vás ten problém jakoby vyřešit, my se budeme moci rozčilovat a zatím ten proces sami pěkně zabrzdíme. A tak to také udělali. A opět jde o Prahu a opět byl poslán signál. Přijel Si in-pching. O čem jsme mluvili? Že do Číny je usilovně přesunováno centrum koncentrace řízení. Centrum koncentrace řízení je převáděno z Velké Británie do Číny. A ta práce probíhá velice intenzivně. V poslední době se objevilo hodně zpráv, které o tom svědčí. Například mezinárodní energetická agentura společně s čínskou státní energetickou agenturou, úřadem, zakládají vlastní energetickou agenturu. Tj. mezinárodní úřad fakticky přechází pod Čínu, bude řízen odtamtud. Čína teď skupuje, ve velkém skupuje vysoce technologické podniky, nakupuje tedy technologie. Ještě v roce 2010, když chtěla Čína koupit švédský SAAB... A ještě se podívejte na jeden aspekt. Všechny státy bez výjimky mají stabilizační fondy. My jsme si v Rusku zvykli, že pokud potřebujeme, tak sáhneme do stabilizačního fondu a vyřešíme své problémy. Všichni už zapomněli, jak se to Putinovi podařilo zařídit, protože i my jsme měli zakázáno ty prostředky využívat. Ale podívejme se na Švédsko. Švédsko má teď asi 18 miliard..., ano miliard ve svém stabilizačním fondu v USA, a oni potřebovali 400 miliónů, aby si zachránili vysoce technologické odvětví leteckého a automobilového průmyslu - SAAB. 400 miliónů! A neměli je. Prostě je neměli. Čína jim řekla, já vám je dám, jenže by se tak dostala k leteckým i automobilovým technologiím. Konečně by se naučila dělat automobilové motory, což dodnes neumí. Číně řekli ne, a SAAB zbankrotoval. A teď Čína po celém světě všechno skupuje a realizuje projekt hedvábné stezky. Všude ve všech směrech. Jak se z toho teď geopolitici vykroutí? Buď tedy z Číny udělají mořský stát, nebo naopak řeknou, že to jenom pevninské státy mohou vítězit? Podívejte se, jaké transportní artérie Čína vytvořila a jak fungují. No, něco si zase vymyslí, aby se dál mohli hrabat ve svém pískovišti. To je nám celkem jedno. Ale to hlavní. Opět byl světu z Česka vyslán signál. Stejně jako v roce 1938. Přenechali Česko Hitlerovi, Evropa mu spadla do klína a Hitler se stal centrem koncentrace řízení. Byla to první Evropská unie - jedno směřování. Potom patřilo pod Sovětský svaz a do roku 1968 byl SSSR jakoby konceptuálně mocný. Po roce 1968 SSSR již neměl žádnou konceptuální moc a Česko bylo ve vlivové zóně SSSR samostatným státem, který uplatňoval úplně jinou politiku, takže centrum esoterických znalostí řízení nepracovalo v zájmu SSSR. A teď bylo zase všem naznačeno - Čína. Poslouchat a orientovat se na Čínu! Bylo to řečeno správně, Česko se uvolnilo z řízení EU a USA. A kdo dostane klíč, když dobude město? Buď přítel, nebo ten, kdo může tomu městu velet a klíč od Československa teď má Čína. Další otázka od Marse S.S., který zanechal odkaz na video s Jefimovem, kde Viktor Alexejevič říká následující, citát: "Navaľnyj za peníze státního departmentu bojuje s rozkrádáním státních prostředků. Přece proti tomu nebudeme bojovat my, takové peníze na to nemáme. Tak když to financuje Navaľnyj, proč proboha ne?" Valeriji Viktoroviči, co měl na mysli prezident Fondu konceptuálních technologií Viktor Alexejevič Jefimov, když vyzýval ke spolupráci s Navaľným? On tam v podstatě řekl všechno přímo. Ta situace byla následující. Navaľnyj natočil film o tom, jak ruská prokuratura reálně likviduje, LIKVIDUJE ruskou ekonomiku. Prostě ji likviduje. Jak podrývá ekonomickou stabilitu Ruska. A prokuratura si proti Navaľnému nedovolí ani pípnout. A proč? Protože v systému nadnárodního řízení musí generální prokurátor Čajka Navaľnému posluhovat a dělat před ním pukrle. Proto když Navaľného odsoudili, a to přece musela zařídit prokuratura, tak to také byla ona, kdo se postaral o jeho okamžité propuštění, kdy si svůj trest odpykává tak, že jezdí, kam chce, setkává se, s kým chce, plánuje, co chce. Chápete? Všichni by si přáli odpykávat svůj trest tak jako Navaľnyj. Opakuji, že Čajka nic neudělal. Je pro nás výhodné zastavit tuto protistátní činnost prokuratury, která likviduje ruskou ekonomiku? Je to výhodné. Je to teď i v politickém zájmu nadnárodního řízení, které zastupuje Navaľnyj? Tak ať jen to udělá! Ať se perou mezi sebou a my přitom musíme jako chytrá opice řešit své úkoly. Všechno je to úplně jednoduché. Dále otázka od Taťány. Vážený pane Pjakine, kdy přestanete lidem věšet bulíky na nos? Šuvalov, Fetisov, copak to je vláda? Těm jsou všechny problémy Ruska ukradené. Oni mají v zahraničí své náhradní letiště a offshorový majetek. My jsme tady všichni strachy bez sebe, co bude s Ruskem zítra, a vy pořád lidi ukolébáváte, že někdo tu prodejnou vládu nahradí. Vláda bude v klidu dál krást a my lidé dál budeme milovat svou vlast, to jsou ty vlastenecké ideje. A hlavně prosím vás zase neodkazujte na Koncepci sociální bezpečnosti a nevyužívejte jí v zištných cílech. Pamatujte na její svatost a zvrácenost. Nemotejte lidem hlavy, my všechno víme. Tak se na to podívejte, ti lidé všechno vědí. A kdyby si alespoň dali tu práci a ke všemu, co již vědí, si navíc přečetli Koncepci sociální bezpečnosti, a nemám na mysli, aby se k ní modlili, přikládali ruce, ale přečetli si ji a pochopili ji, potom by se dozvěděli jednoduchou věc, že svět řídí ideje a není důležité kdo, ale co, že historii nedělají osobnosti, ale že to historický proces vyzdvihává osobnosti. Všechno je to právě naopak. Všechno znají a takové věci jako bylo setkání Teffta s Uljukajevem si nepovšimli. A proč? Co řešili? Řešili problém právě toho letiště. Nemohou tam jen tak odletět, protože tady nesplnili svůj úkol, takže je tam nepustí a všechny peníze jim seberou. Jako těm ostatním. Oni musí splnit svůj úkol tady a nedaří se jim to. Proto také říkají, že už v Rusku vůbec nic vlastnit nechtějí, nakradli si peněz už dost a teď už je jenom prosí, aby je pustili k nim na to náhradní letiště. Jenže to jim nechtějí dovolit. Co tam ještě bylo? Jaké tam byly vyjmenované osobnosti? Šuvalov a Fetisov. Ne to není zajímavé, ještě něco tam bylo dál, koho to tam... Je tu Glazjev, Katasonov, Sulakšin a Strelkov, je jich tu hodně. - Jo, to je ono. - A není třeba motat lidem hlavy. Já podporuji Sulakšina, aby bylo urychleně organizováno referendum na změnu ústavy prodejné vlády. Je to jasné. Pojďte je projít po jednom. Vy řekněte příjmení a já budu komentovat. - Glazjev. - Tak tedy Glazjev. Všechno tedy vědí, ano? V roce 2003 se Glazjev účastnil voleb a požadoval privatizaci půdy. U nás proběhla privatizace průmyslu, který se celý zkoncentroval do jedněch rukou a my teď díky činnosti našich patriotů včetně těch ve Státní dumě víme, že veškerý průmysl je v rukou západních společností a mimo ruské vlastnictví. A on požadoval, aby k tomu přihodili ještě i půdu. Co ještě Glazjev řeší? Nic. Všechny úkoly, které řeší, jsou jakoby patriotické, ale v podstatě nevedou k řešení kardinálních úkolů. Ale to hlavní... Pokud by chápal řízení, a byl normální, tak copak by něco takového mohl podporovat? - Kdo tam byl dál? - Katasonov. Katasonov. Pro něho jsou zastánci Koncepce sociální bezpečnosti jasní nepřátelé Ruska, protože se zabývají globální politikou, což mohou dělat pouze židé a zednáři. A hotovo, nesmíte jim do toho zasahovat, pokud to děláte... On je ten typ: Faktů znám mnoho, mám jich k dispozici dost a dost, ale metodologicky jsem neschopný, tak co mám dělat? Pláč Jaroslavny: "Och všechno jde špatně, tak špatně a nic se nedaří." Pokud se nic nedaří, je třeba se na problémy podívat víc seshora a zeširoka. "V žádném případě, v žádném případě, jenom ruská pravoslavná církev, to je vše, vše, vše..." Tedy jít níže. Dále. Sulakšin, který by chtěl urychleně svolat referendum na změnu ústavy. Ústava! Velkolepá ústava z roku 1936, ta stalinská, nezastavila represe, a nezabránila vzniku ústavy z roku 1977. Ta "dobrá" ústava z roku 1977 nezabránila rozpadu SSSR. Takže napsané zákony asi nestačí? Kromě toho, že je něco sepsané, se toho tedy také musí někdo držet? To zaprvé. Proto co může vyřešit referendum? Je třeba řešit otázky řízení. A jak chápe otázky řízení Sulakšin? Sulakšin stál dlouhou dobu v čele analytického centra, které obsluhovalo bývalého šéfa ruských železnic Jakunina, který si činil nárok na nejvyšší řízení přinejmenším v Rusku. A také vydal programový článek Globalizace a ekonomika... a kapitalismus, byla to Globalizace a kapitalismus. Už jsme o tom mluvili, že to nemá úroveň ani studentského referátu. Je to prostě hrůza. Tak proč Sulakšin nedokázal zajistit, aby měl Jakunin normální pohled na svět? A chápal reálné procesy řízení? Takže Stěpane Stěpanoviči, jak ty sám ty procesy vlastně chápeš? - Dále. - Strelkov. Strelkov. Ať už máme ke Strelkovovi jakýkoliv vztah, jedná se o účastníka Bílého projektu. A Bílým projektem se rozumí to, co řekl Žvaněckij: "Je třeba srovnat Rusko se zemí a vybudovat na jeho místě něco pořádného." Bílý projekt nemůže prominout tu věc, že bez elity, té staré rosSionské, carské, se SSSR stal velmocí číslo jedna. - Že se dostal do vesmíru, zvýšil životní úroveň lidí... - Venkovský balík to dokázal? Ano, venkovský balík to dokázal, což Bílý projekt nemůže prominout principiálně. A Strelkov náleží k tomuto projektu. Tak je to. Osobnost nedělá historii! A tady opět... Je třeba najít osobnost, kterou jim podstrčí prostřednictvím prostředků hromadné dezinformace, která to potom zařídí. Ještě něco tam měla? Prosba neodkazovat se na Koncepci. Nevyužívat jí v zištných cílech. Jaké zištné cíle? To už je spíš její problém. Copak jsem snad založil nějaké podniky nebo co? - Nebo někoho... - Nemotejte lidem hlavy. Ach tak, tím, že lidi vyzývám, aby studovali Koncepci sociální bezpečnosti a zvyšovali míru svého chápání, ano? Aby nebyli rukojmími cizích řídících rozhodnutí. Promiňte, ale to nemohu. Budu to tady používat a říkat: Lidé, snažte se chápat více, protože každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy, a v míře svého nepochopení na toho, kdo zná a chápe více. Koncepce sociální bezpečnosti takové znalosti o řízení sociálních supersystémů poskytuje, proto se učte, studujte, chápejte více a braňte zájmy své i své rodiny. Vždy jsem to říkal a vždy to říkat budu. A osobnosti hledat nebudu. A poslední otázka. Když se vrátíme k minulému pořadu z 28. března, tak v čase 52:43 jste řekl, citát: "Lexus a Vovan jsou nástroji nadnárodního řízení, nakolik jsou nástroji globálního prediktoru, to je ještě otázka." Konec citátu. Valeriji Viktoroviči, jak jste to myslel? Je buď globální prediktor, nebo vnitřní prediktor SSSR. - A možná jste měl na mysli posly z nebes? - Ale no tak... Já se doslova v každém pořadu Otázka-odpověď snažím vysvětlit, že nadnárodní řízení nezosobňuje jenom globální prediktor a vnitřní prediktor SSSR, ale že existují i jiná centra nadnárodního řízení. A jedním z takových center jsou USA. Jako stát, neustále o tom mluvím. Že je třeba rozlišovat nadnárodní řízení státní elity USA a nadnárodní řízení globální elity USA. Globální elita realizuje politiku globálního prediktoru a státní elita zase politiku státu USA. Je to velmi dobře vidět třeba na příkladu Ukrajiny. Ale vždyť přece existují ještě další nadnárodní společenství, která realizují nadnárodní politiku Kam přiřadíme třeba NATO? Kam zařadíme Šanghajskou organizaci pro spolupráci? A kam Evropskou unii? To všechno je nadnárodní řízení. To nejsou žádní poslové seslaní z nebes! Je třeba si uvědomovat, že je stát a jsou různé úrovně nadnárodního řízení, do kterých se daný stát začleňuje, nebo je začleňován. A tak řeší různé problémy. Dnes jsme třeba mluvili o Ázerbájdžánu, ano? Podívejte se na úroveň začlenění - Turecko. Ale na úrovni globálního řízení přeskočili Turecko a zařídili tu provokaci. Co a jak proběhlo konkrétně. Kdo přesně co vyprovokoval, zda Ázerbájdžán nebo Arménie, je podružné. Ázerbájdžánu přisoudili roli otloukánka a realizují to takoví fašisté jako Bülbüloglu. To je, oč tu jde. A v tom dotazu hned buď globální prediktor, nebo vnitřní prediktor, jakoby jiné úrovně řízení neexistovaly. Kam s takovými názory na řízení? Proto ještě jednou opakuji, studujte Koncepci sociální bezpečnosti, čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, čtěte analytické zprávy vnitřního prediktoru SSSR, vnikejte do znalostí Koncepce sociální bezpečnosti. Rozšiřujte míru svého chápání, když budete vědět více, ochráníte zájmy své i své rodiny. Nestávejte se rukojmími cizích řídících rozhodnutí. Copak bude lidem v Ázerbájdžánu dobře, až ho převálcují, protože takoví lidé jako Polad Bülbüloglu chtějí válku? Až válka..., která nepřijde z Ruska, vůbec ne z Ruska. Tam přijde ISIL. A kdo žije v Ázerbájdžánu? Šíiti. A čím jsou pro ISIL šíiti? Nepřítelem, který musí být zlikvidován. To je problém Ázerbájdžánu z hlediska globálního prediktoru. A na tento problém, tedy pro toto řešení takoví jako Polad Bülbüloglu a všichni, kteří jsou pro válečné řešení, pracují, zuřivě pracují. Je načase se konečně zastavit a zamyslet se nad tím, co napáchali. Je toho více než dost, už jenom ty pogromy. Je třeba tyto věci přehodnotit, a potom teprve začít jednat, jinak v tomto směru nedosáhnou žádného pokroku, dokud tyto své postoje nepřehodnotí. Musí se dostat na jinou úroveň chápání, jenže to nechtějí. A když nechtějí, zaplatí za to krví. A poslední. Valeriji Viktoroviči, na konci každého pořadu zaznívá výzva studovat Dostatečně všeobecnou teorii řízení a tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Proč se tedy váš náhled a chápání toho, jak je zorganizován a funguje globální prediktor, neshoduje s tím, co o tom píše vnitřní prediktor SSSR? Je třeba uvést příklady. S důkazy sem. Není žádná neshoda. Je jenom různé pochopení toho, co jsem řekl já, a co je napsáno v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Proč chápání? Protože co je vyložené v pracích vnitřního prediktoru SSSR? Metodologie s prvky technologie. A co děláme my tady? My vykládáme technologii s prvky metodologie. Z čeho zde vycházíme? Z Koncepce sociální bezpečnosti, ale používáme technologii. My ukazujeme, jak Koncepce sociální bezpečnosti funguje v životě. A když staví technologii na jednu úroveň s metodologií, tak tam samozřejmě bude rozdíl. Použití technologie vychází z metodologie a my právě předvádíme, jak metodologie funguje v životě. A žádné neshody tu nejsou. Takže poukažte na konkrétní věci, jenom aby to nebylo opět stylem, já si něco přečetl a pochopil jsem to tak a tak. Stejně jako v tom vtipu: Kdyby jednoduše napsal: Ahoj tati, pošli peníze. A on si klidně napíše: Ahoj tati, pošli peníze. Číst je nutné bez emocí a nepřidávat si, co tam není. Je práce Od korporativnosti k soudržnosti (sobornosti) 10. hlava. Tam jsou právě schémata toho, s kým vedete dialog, a co ve výsledku vnímáte. Tato schémata je třeba nastudovat, a pokud něco čtete, nebo posloucháte, brát je do úvahy. Protože to, co říkal Ježíš Kristus, a to, co slyšeli jeho apoštolové, jsou dvě zcela rozdílné věci. Dokládá to světová historie. Ale to přece platí i pro ostatní lidi. Proto je třeba se snažit opravdu pochopit, co jiný člověk řekl nebo napsal. A porovnat si to bez toho emocionálního přibarvení. A knihy vnitřního prediktoru SSSR vám doporučuji číst samostatně! Musíte do těch věcí vniknout sami, protože to za vás nikdo jiný neudělá. Nikdo vám nedokáže do hlavy vložit novou znalost. K tomu je nutná práce a tu práci si tedy musíte dát. Pokud nechcete, aby vás využívali jako nástroj, aby vás nezneužívali jako loutku v cizí hře se všemi následky z toho vyplývajícími, tak studujte Koncepci sociální bezpečnosti a braňte zájmy své i své rodiny. To je všechno, taková tu je varianta. Pokud to byla poslední otázka, tak na shledanou.

Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika