Boris V. Julin: O hladomoru na Ukrajině

  • Posted on: 26 May 2015
  • Hits: -
Boris V. Julin: O hladomoru na Ukrajině

Historik Boris V. Julin vypráví o příčinách hladu ve východní Evropě a střední Asii v 30. letech 20. století. Rozhovor vedl Goblin D. Pučkov.

URL: http://sha-julin.livejournal.com/

Kategoricky vás vítám. Po každém videoklipu o Ukrajině přichází mnoho dotazů. Otázka číslo jedna, otázka všech otázek o Ukrajině.

Je to otázka o hladomoru, co to bylo, jak se to stalo, jaké byly důsledky a tak dál a tak dál. Dnes na toto téma pobesedujeme s historikem Borisem Julinem. Borisi, dobrý večer.

Dobrý večer.

To zajímá lidi, otázka hladomoru. Takže k tomu nejhlavnějšímu. Nezdá se ti, že to slovo hladomor je vymyšleno pro zcela propagandistické cíle?

Ne, ono je překrouceno ke zcela propagandistickým cílům. Hladomor, to je vcelku staré chápání. Odedávna hladomorem nazývali na Rusi hlad, při kterém je dostatečně masový počet úmrtí vyhladověním.

Tedy například za Borise Godunova, kdy začal hrozný hlad na Ukrajině, to byl také hladomor, odtud slovo hladomor - mor z hladu.

Nu přirozeně, naši, našemu srdci milí ukronacisté, ti to rádi líčí jako něco v historii lidstva nebývalého, stanuvší se jen na zemi ukrajinské a mající za cíl etnické zničení ukrajinců, etnickou genocidu, kterou, jak není těžké se dovtípit zorganizovali "moskali" (Rusové).

Bylo to tak?

Mimochodem, oni se také pokouší protlačit takový výklad, že hladomor byl zcela uměle vyvolán, to jest, že to byla "operace hladomor".

Ano, ano, ano.

Nu, takže v podstatě, abychom vyloučili nejrůznější nedorozumění, v Sovětském Svazu na počátku 30. let hladomor skutečně byl. To ale byly, konkrétně tedy to byly případy smrti, celkem masové, hladem.

Masové, to znamená, že ne jeden člověk umírá hlady, ne dva. Jde o stovky a v některých regionech o tisíce lidí. Hlad byl. Současně je ale třeba říci co.

To, že tento hlad nebyl na Ukrajině. Byl v Sovětském svazu, kde jím byly nejvíce postiženy regiony Ukrajina, Povolží a Severní Kazachstán.

Přitom nejvíce postiženým regionem byl Severní Kazachstán. Co že Kazaši nemluví o tom, že Rusové... Ne, u nich toto také je. Je? Jiná věc je, že oni se nepokouší vydávat to vydávat to za záměrný pokus moskalů zničit kazašský národ.

Nu, úkol ukronacistů je vytvořit přímou paralelu mezi Hitlerem a Stalinem - jedni i druzí hubili nešťastné Ukrajince.

Ano, tak.

Ještě je zde jeden důležitý moment. Že, v době toho hladomoru, v době toho hladu nebylo nikdy úkolem někoho zničit. Tedy, byl takový okamžik, skutečně, který nahráva na ruku jak banderovcům, i naším liberálníkům, že sám moment hladovění a umírání, o něm se v sovětské historiografii jaksi stydlivě mlčelo.

Jistě, nebylo na co být pyšným. Tedy, v sovětské historiografii se obvykle připomíná problém s produkcí, nic víc a poukazuje se na těžkosti s závažným poklesem sklizně.

K tomu dnes třeba, Ruská federace v závislosti na počasí kolísá výnos přibližně jeden a půlkrát. To není špatné. Stejně kolísal i v těch dobách. Tedy například, v době hladu tam bylo co?

Tam byla tři roky za sebou každý rok nižší úroda, než v předchozím roce na vrcholu poklesu byl pokles o 20%.

Hned otázka, když hovoříme o Ukrajině a poklesu úrody na Ukrajině, byl pokles úrody i v dalších státech typu Polska, Maďarska, Rumunska.

Byla. Nu principiálně...

Bez účasti bolševiků, chápu to správně, ano?

Ano. Zde je takový zajímavý moment. Z počátku bych chtěl mluvit o Polsku a o ostatních dotčených státech a o tom, co se považuje za oběť hladu.

Tak.

Obyčejně se hází velkými čísly. Pět milionů, osm milionů, tři miliony. Tak tedy. Nejprve některé momenty.

Za prvé. Ohledně pojmu oběti hladomoru. Ty počty jsou naprosto umělé. Tedy odtržené od reality. Případy smrti jmenovitě vyhladověním, tedy kdy lékaři stanoví, že člověk zemřel z nedostatku jídla. Těch by bylo relativně málo.

Obvykle se hraje s jakými čísly:

  • pokles porodnosti
  • demografický úbytek něco ve smyslu že přírůstek obyvatel měl být tolik a tolik
  • a byl menší.
  • růst celkové smrtnosti to je pochopitelné, pokud lidé hladoví, nu člověk pracuje, žije, ano?

Přitom je ale ještě podvyživen. To často zhorší jiná onemocnění. Kromě toho nepřiměřený stres, trpí srdce, zde se nejedná o smrt hladem, to není hladomor, ale přitom například během živelných pohrom mnoho lidí umírá kvůli stresu, nikoliv v důsledku přímé újmy.

V principu toto hraje také roli. Množství obětí hladovění, to jest kolik lidí umřelo hlady je neznámé. Je jasné že řeč je o tisících lidí, ale ne o statisících, tím spíše ne o milionech.

A v principu ...

Co umožňuje vykřikovat takové cifry, miliony?

No a co umožňuje třeba našim dnešním milovníkům francouzských baget tvrdit, že sovětská vláda přivedla ke.. nu, zničila 150 milionů lidí na základě toho, že podle výpočtů Mendělejeva v polovině dvacátého století měla být populace 400 milionů lidí a byla 250.

To je podobná logika. Ano, Solženicyn tvrdil: Do tajgy vyhnali 18 milionů lidí a celkem jich zabili 160 milionů, ano.

Zde je to stejné: "Pokud se nestalo to a to, bylo by tolik lidí."

A hned otázka. Jsou nějaká svědectví přímých svědků? Důvěryhodných, zasluhujících důvěru. Oni přece vypovídají, že se tam mrtví váleli na ulicích.

Ano, nu jestli vezmeme pro začátek to číslo, pro každý případ uvedu údaje ukrajinského demografa, které se týkají jmenovitě růstu počtu obyvatel Ukrajiny.

Když budeme sledovat změny demografického vývoje Ukrajiny, tak v roce 1930, na sklonku hladomoru byl počet obyvatel V roce 1933, na konci hladomoru, tedy počet obyvatel během hladomoru na Ukrajině se zvýšil.

Zde můžeme poznamenat možné výtky, byla migrace která neumožnila sečíst přesně, někdo přijel na Ukrajinu, někdo z Ukrajiny odjel někdo umřel přirozeně, někdo z hladu, tedy jako oběť hladovění.

Pokles porodnosti může mít mnoho důvodů, ale fakt je ten, že počet obyvatel Ukrajiny se v době toho hladu nesnížil, ale naopak zvýšil.

Ano, zvýšil se méně, než se přabyedpokládalo, tedy méně oproti odhadům. A tento rozdíl oproti odhadům se vykládá jako oběti hladomoru.

Takže něco jako - mělo být 35, bylo 32 a proto to bereme tak, že tři miliony zemřely.

Ano. To je metodika toho výpočtu.

Já tedy nejsem silný v aritmetice, ale to je "úspěch".

Nyní, co píše o hladu GPU (předchůdce KGB) Ukrajinské svazové republiky. Z 12.3.1933: Největší počet údajů o hladu je zjišťován na konci února a začátku března.

Na některých místech měl tento jev masový charakter. Nejvíce je postižena těžkostmi Dněpropetrovská a Kyjevská oblast a AM SSR.

To je moldavská autonomie, tehdy ještě Moldávie nebyla. Tedy, množstvím hladovějících rodin, ohrožených nemocemi a smrtí se obzvláště vyznačuje Dněpropetrovská oblast. To byla hlavní oblast hladu v Sovětském svazu.

Má se na mysli z ukrajinských oblastí, pomíjíme-li Kazachstán a Povolží. Převládající množství hladovějících jsou kolchozníci. K nim patří hlavně mnohočlenná hospodářství, která mají odpracováno minimální množství pracovních dnů.

To jsou ti kdo v družstvech nechtěl pracovat?

To jsou ti, kdo vstoupili do družstev, ale nepracovali tam a samozřejmě od družstev nedostali příděly podle pracovních výsledků, to jest to, co jde extra k výplatě.

Byly také registrovány případy selhání ve vztahu ke družstevníkům, kteří měli odpracováno hodně dní, ale od družstva nedostávali potraviny v důsledku machinací a krádeže obilí během sklizně.

Zavinilo to družstvo. V tomto případě. Sovětská vláda.

Osobně Stalin.

On ukradl obilí. Tak, otázka vyřešena. (Je jasné že obilí mohl ukrást jedině Stalin). Mezi majiteli půdy (ne-kolchozníky) zažívají problémy s potravinami hlavně chudá hospodářství mnohočlenných rodin.

Většina z nich se v poslední době nezabývala zemědělstvím. Hladovějící rodiny používají k jídlu různé náhražky, kukuřičné stvoly, stébla, prosné plevy slupky od melounů, slupky od brambor (atd. atd.) a tak podobně.

Zaregistrovány jsou případy užití k jídlu masa koček, psů, ptáků a koní. Případů pojídání lidského masa zaregistrováno (na celou Ukrajinu) 28.

To znamená byl skutečný hlad, opravdu hladomor. Ale kanibalizmus jak nám tvrdí, že tisíce lidí jedli jeden druhého, tak? Zde 28.

Pro lidojedství to nikdy není pravda, jestli by žrali člověčinu, nikdo by neumíral, věřte. Skutečně, sekali by těla na kotlety, všechny by zabíjeli a jedli a nikdo by neumíral.

To vypovídá o obětech hladu, vypovídá to o jednom, že lidé do konce zůstali lidmi. Nezačali jíst sobě podobné. To je jak při blokádě Leningradu, 28, nebylo by špatné ještě zjistit, na tolik milionů lidí se to vztahovalo.

Tolik co se týká oficiálních oznámení, dokumentů sovětské vlády - ona na situaci reagovala. Nu, byly i další dokumenty, které byly principiálně podobné, například v listopadu 1933 ukrajinští vládci tak říkajíc, kteří vedli Ukrajinskou SSR, reportovali do Moskvy o nebývalých úspěších v rebublikovém zemědělství.

To jsou tři roky po sobě neúrody a oni mají nebývalé úspěchy. Ano. ÚV KGB, soudruhu Stalinovi, soudruhu Kaganovičovi, ÚV KS SSSR, soudruhu Molotovovi. Ukrajinská stranická organizace včas v termínu k 6. listopadu plně ukončila sklizeň úrody všech kultur a ve všech sektorech.

V tomto vítězství rozhodující roli sehrála obrovská pomoc, kterou nám poskytli ÚV KSSS a komkolchoz, jmenovitě pak ... atd. atd. ... atd.

Toto vítězství je i díky bolševickému přístupu stranické organizace. Nu, pochválili se a následují podpisy: Kasior, Postašov, Čubar.

Nu Kasior a Čubar, to nejsou moskalské rodiny. Zřejmě to byli Ukrajinci.

Ano.

Není tam etnická komponenta v té genocidě? Možná ji prováděli Ukrajinci na Ukrajincích, ne?

Jsou zde ještě zajímavější dokumenty.

Tak, tak.

Tak třeba zápis ekonomického odboru GPU USSR (Ukrajinské svaz. republiky) V Oděsské oblasti byly zjištěny V Petrovské oblasti bylo 29 tajných mlýnů, může jít až o Ve Vinické oblasti bylo objeveno provádějících tajné mletí zrna.

Pouze v uvedených oblastech bylo uzavřeno za 20 dní 750 tajných mlýnů. Tajné mlýny znamenají co? Znamená to, že tam mleli neevidované, to je kradené zrno.

Věnujte pozornost tomu, že v těchto regionech byla nejvyšší úmrtnost.

Takže právě tam šlo v družstvech vypěstované a ukradené obilí. Ano?

Ano. Nikdo není vinenô

Stalin ukradl. Stalin za to může.

Nu, zde je dopis Josefa Stalina generálnímu sekretáři ÚV KS Ukrajiny Kasiorovi. Závazně si čtěte přiložené materiály. Vycházíme-li z materiálů, vypadá to, že v některých místech USSR, Sovětský stát přestal existovat.

Je to snad pravda? Je to snad na Ukrajině tak špatné? Kde jsou orgány GPU? Co dělají? Mohly by prověřit situaci a informovat ÚV VKP(b) o přijatých opatřeních. S pozdravem Josef Stalin.

Cosi mi už napovídá o dalším osudu toho Kasiora.

Ano, od roku 1934 do roku 1939 probíhalo vyšetřování v té záležitosti. Protože se toho týkalo velmi mnoho materiálů. V roce 1939 byli verdiktem soudu Čubar i Kasior zastřeleni.

Moskal se z toho zdá se vyvléknul. Nu, podle údajů bylo vyšetřování vedeno jen proti Kasiorovi a Čubarovi. Tedy...

Ano, z dob perestrojky si dobře pamatuji poznámky v časopise Ohníček, kde vyprávěli, jak ten Kasior byl nevinný. Nu, jako vždy tady.

Ano, ano. Zcela nevinný člověk. Nu a nyní o tom, co se týká samotného hladu. Sklizeno bylo, připusťme, zrna na Ukrajině v těch rocích 916 milionů pudů. na přípravu další sklizně. Ke spotřebě pro lidi zůstalo 636 milionů pudů.

Stát zabíral podle norem od 1/4 do 1/3 sklizně obilí, ne více a přitom docházelo ke snížení výnosů.

Nyní teprve můžeme přikročit k příčinám hladu. Jde o to, že samo snížení výnosů by nebylo tak katastrofické. To nepřivodilo masový hlad.

Takže příčiny neúrody byly jasné, za prvé to bylo suché léto a na Kavkaze to bylo na vrub silných deštů, které také nepřispívají k dobré úrodě.

Mimoto zde byla i epidemie obilné rzi, zachvátivší jižní oblasti, jako Krasnodarský kraj, Stavropol a Ukrajina. To bylo také velmi špatné.

Byly ještě i momenty, které byly plně známy. Například celkem rozsáhlá sabotáž konkrétně na Ukrajině při sklizni a i při posklizňových pracích.

To znamená, zabíjeli voly.

To je velmi vážný moment, ano. Mnozí jako na příčinu hladu ukazují jmenovitě jako na neochotu odevzdávat dobytek do kolchozů tehdy je všichni chovatelé býků a krav poráželi, maso hned sežrali a teď se podíváme, jak se z toho vaše družstvo vykroutí. Pak nebylo čím sít a potom to šlo dál.

Jde o to, že v Povolží, na Ukrajině a jmenovitě na Ukrajině panovala taková specifická kulacká propaganda, že je nezbytné vymoci na sovětské vládě jestli ji sami nedají, normální tržní cenu zrna.

Tedy aby výkup nebyl za podhodnocené, ale za daleko vyšší ceny. Přesvědčovali: nepovol a oni (vláda) se po kolenou připlazí.

Takové byli cíle. Jen se muselo prosadit u vlastníků obií. Ale sovětská vláda měla jiný úkol: aby nakrmili města a aby byla nakrmená vesnice.

Obyvatelstvo měst muselo odněkud chléb dostávat. Lidé pracovali v továrnách a jíst museli. Všechny ty finty typu "dokud nedají normální cenu" nebyly na místě.

Lidé by ve městech umírali hlady. Proto byl ustaven plán dodávek. Některá vesnice nebo kolchoz plní dodávky a tam, a to je nejzajímavější, nenastupuje žádný zvláštní hlad, protože nikdo nic neschovává, nikdo nic nelikviduje, a proto mohou tím zrnem normálně disponovat.

Na některých místech ale provádějí sabotáže. Sabotáž vypadá jak? Např.: nepovol, nebo tě zabijeme a tak podobně a nedodávej, dokud nezvednou výkupní ceny...

Tj. vesnická autorita, kulak ("kápo"), podkulačníci, kteří provádějí tu propagandistickou práci a kteří přesvědčují obyvatelstvo tu slovem, tu činem, nohy ti polámeme, neodevzdávej a nebudeš odevzdávat, nu a jako výsledek je výpadek dodávek.

Přitom je aktivní taková legenda, takový mýtus o tom, že sovětská moc pokračovala v aktivním prodeji zrna do zahraničí. Například export pšenice ze sovětského Ruska. Přesněji ze Sovětského svazu.

  • Třicátý rok, 2,5 milionu tun.
  • Třicátý první, 2,5 milionu tun.
  • Třicátý druhý rok, 550 tisíc tun.
  • Třicátý třetí rok, 748 tisíc tun.

Tedy velké snížení dodávek za hranice. Zvlášťě v této době, v době hladomoru probíhaly aktivní nákupy produkce za hranicemi.

Nakupovalo se velké množství, desítky tisíc kusů skota v Turecku, kupovalo se obilí a skot v Persii, tedy v Iránu. Zkoušeli nakupovat v Evropě, na světovém trhu, ale to bylo složité.

Proč?

Věc byla v tom, že pracovala taková komise pro světové nákupy obilí a my jsme se ve dvacátých letech připojili k různým mezinárodním smlouvám.

Není to dnešní WTO, ale jakousi měrou je to blízko. Existovala mezinárodní organizace, zaobírající se obchodováním s obilím a tam byl děsný skandál proto, že Sovětský svaz v rozporu se smlouvami z důvodů hladu na svém území značně omezil prodeje obilí.

Nu, naši demokratičtí přátelé toho řádně využili, jak nás nějak přidusit. Použili, chtěli zavést sankce, jestli neobnovíme dodávky potravin na předchozí úroveň a kromě toho fakticky zablokovali možnost nákupu potravin na trzích řekněme USA, Austrálie jmenovitě za neplnění Sovětským svazem závazků na dodávky potravin na světový trh.

Naše pozice se ale nezměnila. Prodej zrna byl omezen. Omezen mnohonásobně. Tedy zůstala jakási část dodávek, přitom se ale kupovaly za hranicemi potraviny víc na nových trzích, v Turecku a v Iránu a daleko více, než prodával za hranice. Pomoc byla směřována do zasažených oblastí, osevní materiál i prostě potraviny.

Celkem se to zdá divné, rozumíš, řeknu to tak, existovala železnice, takže jestli nejlepší zdroj informací je jistě jako obvykle GPU, to je NKVD a v ní lidé, kteří rozpracovávají agenturní informace o tom, co se děje v zemi a jestli přicházejí signály, že lidé už umírají, tak je to divné, proč..

Nu proto jsem i citoval ten dopis Kasiorovi, to znamená.. Ukrajinská regionální moc tajila situaci..

No já bych řekl, že to vypadá jinak. To ukrajinská vláda to organizovala svými kroky, organizovali to a vyprovokovali a jak se objevily výsledky v podobě mrtvých lidí a lidojedů, zkoušeli to uklidit. Rozumím tomu dobře?

Rozumí se, navíc ta přicházející pomoc, opět vzniká otázka přidělování. Ty tajné mlýny, které pracují a tak dál. Je to otázka přerozdělování té pomoci. Takže my to někomu ukradneme proto, abych to dostali k sobě.

A komu prodávali tu vyrobenou mouku, co namleli?

Nu zjevně majetným lidem. Těm, kteří za ni mohli zaplatit.

Je zajímavé, kde se to v člověku bere. Vezměme si vesnici, tak říkajíc sférickou vesnici ve vákuu. Na vesnici se nikam neschováš před zvědavými a pátrajícími zraky.

Tím víc, jestli lidé, kteří zrno z počátku kradou tak potom to kradené zrno co nejdříve prodají někomu jinému, nebo si ho zpracovávají sami.

Takže mají mlýn, tajný. Samozřejmě ji nemají doma ve sklepě každému na očích, i když může být i taková.

Také je třeba hotovou mouku domlít najemno, to je nejspíše ne větrný mlýn, ten jde moc vidět, nejspíše je to ruční nebo tam někdo točí žernovem.

Může to být i nějaký stroj.

Ano, je možná i mechanizace. Takže, jak je to možné provádět nepozorovaně, on tam nemele tři kilogramy mouky.

To je domluveno, toho se účastní část místních obyvatel.

Jistě, já jenom, že toho se účastní půl vesnice. To nemůže být, že by neviděli, že by to nevěděli, nu, tehdy navíc byl paragraf za skrývání či neohlášení zločinu, a pokud se zločinnost rozvíjí v takovém měřítku a vede k takovým hrozným důsledkům. Divné je tak nebo tak, co dělal ten Kasior?

Jak je vidět, byl tam pánem a konkrétně, budoval komunismus v samostatně vzatém bytě, tedy v postatě se zabýval nastolením kapitalizmu, což mu Stalin v tom dopise i napsal, že co to má znamenat, že sovětská vláda tam více neexistuje.

Nu a tak to bylo, ano.

Tedy problémy byly reálně velmi velké. Byly to problémy konkrétně s přerozdělováním, tedy hlad nezachvátil celou Ukrajinu. On takovými skoky, body napadll jednotlivé oblasti kam nedorazila pomoc, vyvezli zrno, kde rolníci neoseli atd.

Já myslím, že ještě k té pomoci to bylo skoro to samé, protože tu pomoc, postavíme-li takto otázku se přicházející pomoc neprodleně rozkradla, přeprodávala a lidé, kteří nic neměli, ve výsledku zemřeli. Nepochybuji, že to tak bylo.

Řekněme tak, největší hlad byl v Kazachstánu. Tak. A největší pomoc v přidělení na počet obyvatel dostala Ukrajina.

Možná je tam více lidí?

V rozpočítání na člověka. V absolutních číslech tam bylo mnohonásobné převýšení. Prostě tam se to skutečně lilo jako do jámy.

Oni i zakopávali zrní do jam. To je typické. Schovávali ho do země pro šmelinu. Ne všichni znají, například jak jsou ty elevátory, které sváží zrno.

Zrno se skladuje v celkem specifických podmínkách. Jestli se skladuje zrno dohromady, ono tak říkajíc shoří. Jeho vnitřní teplota se zvyšuje a chránit kvalitu zrna není prosté.

Na ochranu před státem ho obyčejně zakopávali do země. To známe z pionýrských historií, o Pavlíku Morozovovi. Tam, kde on žil, nerostlo obilí a nikdo ho tam neschovával.

Nicméně říká se, říká se Já ne, já nejsem specialista. Říkají, že zakopané obilí do země, ležící tam přes zimu, jak je obilí zakopané, objevuje se na něm plíseň.

Taková specifická houba se na něm objevuje. A pokud se toto zrno s tou houbou začne používat k jídlu, objevují se velmi zvláštní nemoci.

Říkají, že lidé právě z toho otékají. Jestli se podíváme na fotografie vězňů v nacistických táborech, tam ty oteklé lidi neuvidíš.

Tam je člověk v podstatě kostra a tady, když člověk oteče, a otéká celý, ruce nohy, hlava a pak umírá.

To je následek používání zakopaného a ve výsledku jedovatého zrní. Tak, k věci. To bylo.

Ve středověku byly tyto problémy kvůli špatnému skladování zrna atd.

Takové věci byly, říkají...

Byly. U nás... U nás jsou jasně vidět pokusy bojovat s hladem, nákupy zrna ze zahraničí. Zvyšování počtu zemědělských strojů na Ukrajině, aby byly zajištěny osevní, sklizňové i posklizňové práce. Všechno toto se děje. Přesně v ty roky.

Vrátíme se k Polsku a dalším sousedům.

Minutku ještě. A všechna pomoc šla, jestli tomu správně rozumím, z proklaté Moskvy, Ano?

Ano. Ano.

Výborně. Pokračujeme. A co bylo v Polsku?

Tak například, list Deutsche Allgemeine Zeitung v únoru 1932. Tak. Tříletá ekonomická krize v zemi a totální rozpad hospodářství způsobily rozpad polského zemědělství, beztoho malomocného a zaostalého.

Němci o Polácích.

Výpadky v zemědělství už dosáhly jedné miliardy zlotých. Státy, žijící pod hrozbou bankrotu nemilosrdně kompenzují ty výpadky na chudých rolnících. Zejména se to týká Ukrajinců a Bělorusů.

Příjezd soudního vykonavatele uvrhá vesnici do paniky. Objevuje se v doprovodu strážníků a vykonavatelů, sepisujících vše cenné a obratem se to prodává za groše.

A nyní polské noviny, Nový čas. Na Huculštině počet hladovějících v zemědělství dosáhlo v roce 1932 88,6%.

Tak.

Skoro 90% hladoví. To jsou Huculové, ona západní Ukrajina. Podíl půdy v držení polských pánů ve Stanislawském vojevodství dosáhl 37%. V Polesí 49%.

Všem známá místa, ano? A to není Sovětský svaz, to je Panské Polsko.

Tam je kapitalismus.

Na polích pánů rolníci i v neúrodných letech zemědělci pracovali za 16-tý nebo 18-tý snop. V březnu zcela hladovělo kolem 40 vesnic Kosivska a 10 z Kolomejského újezdu.

Nic mi to neříká, ale jasné.

Újezd, to je jako u nás rajón v oblasti. Noviny poznamenávají, že lidé pozvolna otékají z hladu a umírají při práci. Zvlášť velký hlad je ve vesnicích, Perechresnjach, Starém Muglinci, Ostrovce.

V místech s hladem se rychle šíří břišní tyfus a tuberkulóza.

Jako obvykle.

Do roku 1929 bylo přesídleno na Huculštinu z Polska i občanských polských kolonistů. Bylo jim předáno 600 284 hektarů huculské země.

Takže místní umřeli a my sem dobré lidi usídlíme.

Konkrétně je to polský korespondent Rawski. Noviny Proletář, ty jsou rumunské. 9.4.1932 Ačkoliv nevycházely v Rumunsku, ale tenkrát v Rakousku.

Tak.

V Rumunsku a Jugoslávii jsou velké povodně, působící velké škody a mající lidské oběti. Mnoho obětí je obzvlášť v Besarábii, zvláště v Sorokách a železniční spojení mezi Kišiněvem a Bukureští a také mezi Bukovinou a Polskem je přerušeno.

Další, Besarabská pošta - další noviny 9.1.1932. Besarabie za poslední pětiletí přežila dva hladové roky.

Žádná sovětská vláda, žádné kolchozy.

Z Bukurešti hlásí: Hladové vzpoury v Kišiněvě neustávají. V listopadu. Kišiněv, to také není Sovětský svaz, že?

V listopadu byly zvýšeny ceny chleba. Ten ale stejně zmizel z trhu. Tlupa několika set lidí napadla pekárnu. Zasáhla policie, jsou ranění. V Tekenštině nakažení nemocní utekli z nemocnice, protože jim týden nedávali jídlo.

Vyšli hladovým pochodem na Bukurešť, proti nim byl vyslán oddíl milice. To není Sovětský svaz. To je prostě vedle se nacházající buržoazní stát.

To je Rumunsko a panské Polsko. i tam i tam je hlad. Ze stejných příčin. Hlad, ale ne tak silný byl i v Bulharsku, protože tam byla také epidemie rzi obilí.

V úvodním slově jsme to řekli, vše v okolí Černého moře, na sever od Černého moře bylo zasaženo hladem. U nás ale s hladem bojovali, v Polsku a v Rumunsku se žádná opatření pro boj s hladem nedělala. Kdo přežil, ten přežil.

A v Povolží, co bylo příčinou, a v Kazachstánu, jestli Ukrajina...

Byla slabá úroda, která byla zaviněna suchem a epidemií nemoci zrna. Byl vyvolán také "pokrokovými metodami zemědělství". V určité míře.

Za prvé, v Povolží a v Kazachstánu použili americkou zkušenost. V té době byly v Americe velké farmy.

Takové agroholdingy už v podstatě kapitalistické kolchozy, tak říkajíc.

Jen patřící konkrétní osobě. Takže ne kolektivní hospodářství. Byla tam taková farma Campbellů. Na špičce, vyzdvihovali ji i v Americe, i u nás.

Nu a stranické vedení Kazachstánu se rozhodlo použít špičkovou zkušenost.

Americký..

Ano..

Nejlepší ve světě.

Zkušenost byla taková, vysokorychlostní mělká orba, takže k traktoru připojíme ne deset pluhů, ale řekněme dvacet, a přitom zmenšujeme hloubku orby pluhem. takže se orá jen vrchní vrstva půdy.

Jakým je v tom smysl. Více pooráš?

Za prvé za jeden průchod máme větší šířku záběru a za druhé sama rychlost pohybu traktoru vzrůstá. Reálně se zvyšuje rychlost orby dva až dvaapůl krát.

Hluboká orba ale má svůj smysl?

Jde o to, že tenkrát reálná vědecká báze nebyla, vše byla jen sedlácká zkušenost s nutností hluboké orby a tam se to jako vždy znova projevilo. Co se neukázalo. V suchých letech, které se také vyskytují, to sucho zhoršilo problémy mělké orby. Za prvé, prudce se zvýšila v důsledku mělké orby eroze půdy.

To jest, když fouká vítr a úrodnou zeminu odnese, ano?

Ano, odnáší ji. Za druhé mělká orba vůbec neničila nory hlodavců. Takže hluboká orba je poškozuje a mělká ne. Populace hlodavců se prudce rozrostla a oni mají rádi zrno, to je pro ně typické.

Ty syslíka nevidíš, a on je, tak?

přitom co je zajímavé, v Americe, někdo řekne - v Americe mělkou orbu uměli a u nás ne - nikoliv, ta moderní metoda farmy Campbella byla použita v letech 1934 a 1935 a také se jim to nevyplatilo.

Takže problémy byly. Tedy provedli experiment s použitím neprověřené metody a nebyl brán ohled na agronomy, kteří byli mimochodem proti zavedení americké zkušenosti, a stranické vedení Kazachstánu, dopustivší hlad v Kazachstánu, bylo zastřeleno. Jako Kasior.

Je to spravedlivé, jestli přivedete lidi ke smrti...

míra odpovědnosti byla plně konkrétní. Proč jim to nevyšlo.

Oni je pak všechny rehabilitovali, ne?

Ano, ano, všechny. Všechny je rehabilitovali, stranické vedení Kazachstánu, Kasiora, všichni byli jako nevinní odsouzeni.

Chlapíci, chlapíci.

Takže v Sovětském svazu vidíme co? Vidíme fakt poskytnutí pomoci, fakt omezení vývozu za hranice, fakt boje s hladem, reálně, a je ještě další fakt, že vedení v těch oblastech, kde byl připuštěn hlad bylo zastřeleno.

Takže je odsoudili a potrestali za dopuštění hladu. Už toto ukazuje, že tento hlad se nepokoušeli z Moskvy rozpoutat. Oni s ním bojovali.

V Polsku nikoho nepotrestali. "Hlad je hlad."

Nakonec je to dobré, oni všichni umřeli a my jsme tam usídlili kolonisty. Naopak, je to dobré, dobré to je. Ne, ještě ho pomáhli udělat, jak se patří...

No a to je vše, co jsem chtěl říct o hladomoru. To je zaprvé, počet obětí byl velký, ale přesný počet obětí není znám a výpočet podle demografických parametrů je pouze pro strašení obyvatelstva...

Jemně řečeno je to divný způsob.

Dál, nebyl hlad na území celé Ukrajiny, takže hladověly mnohé oblasti, ale nebylo to pouze na Ukrajině, Ukrajina je všehovšudy čtvrtina území, zasaženého hladem, za druhé, jsou to opět hlavně taková ohniska hladu, nedostatek potravin byl všude, v mnohých městech hůře jedli, takže nedostatek jídla byl všude, ale opravdový hlad byl jen v určitých ohniscích, a nebyl - ten hlad - nijak spojen s činností vlády.

Nebyl vyvolán uměle.

Na mysl přichází známá fráze, připisované Lazaru Mojsejevič Kaganovičovi, který v rámci politiky státního antisemitismu vedl v SSSR velmi důležité organizace.

Lazar Mojsejevič říkal: U každé katastrofy je příjmení, jméno a jméno po otci. Za to, jak to vypadá, nesli odpovědnost zcela konkrétní lidé, kteří zpočátku vytvořili situaci, možná...

možná to nedomysleli, možná je stejně pravděpodobný úmysl, možnost rozkrádání zrna, možnost ho doma mlet, možnost ho prodávat to vy nic nevidíte, to vy nic neznáte, kde je u vás tajná...

V průmyslových měřítkách ano, v průmyslových měřítkách se vyrábí mouka a vy nic nevidíte a neznáte, ano? Ve výsledku je nakradeno a vracíme se na začátek, u každého, u každé podobné katastrofy je příjmení, jméno a jméno po otci.

A občané, odpovědní za organizaci podobného nanejvýš spravedlivě dostali to, co dostali. Je celkem zajímavé, že dnes u katastrof velmi často "žádní vinníci nejsou". Jak říkal Dmitrij Anatolovič, systém se musí naučit odpouštět.

A k věci, zajímavý je tento aspekt. Jestli na Ukrajině je skutečně masivní hladomor, celý ukrajinský národ se pokoušejí zničit, a snížit populaci o pětinu (podle ukrajinských zdrojů) lidé žerou jeden druhého, obyčejný život se v té době musel zastavit, ano?

Není možné pracovat, když všichni hladoví a umírají.

Nejen pracovat, ale měl by se zastavit veškerý život. USSR v roce 1933 - hlad, ano? Bylo uzavřeno 229 571 manželství, z nich ve městech 70 799 a na venkově 158 779.

Poznamenám, že když není co žrát na oslavy nejsou myšlenky.

Tedy každý den v osídlených místech Ukrajiny proběhlo bylo registrováno průměrně 629 svateb. Každý den.

Mám podezření, že na těch svatbách nikdo smrtí hlady nepadal.

Já obecně nerozumím, jak lidé kteří umírají z hladu, jak někdo v té době může pořádat svatbu. To je nereálné. Jistě, může se to vzít i jinak slyšel jsem takové výroky typu, pokud už se někde najíš, tak na svatbě - proto je i pořádali.

Nu, to něco typu, proč se kulak nazýval kulakem - tak pracoval, až se mu i ve spánku ruce zatínaly.

Nu, lze to nazvat strašlivá katastrofa.

Skutečně. Katastrofa, bezpodmínečně katastrofa. Ať už umře hlady 100 lidí, jestli i jeden a je z rodiny, je to tragédie. V mém chápání se to ale vše využívá výlučně s jedním cílem, pro eskalaci etnického konfliktu mezi Ukrajinci a Rusy.

Vše jako obvykle začíná odhalováním bolševiků, kteří údajně zosnovali genocidu pak se objasňuje, že bolševici byli Rusové a dál, že prokletá Moskva nás chce zničit už po pět století.

Realita je taková, že za prvé, nehovoříc už o přehánění měřítek té katastrofy, zvětšujíc ji sto až tisíckrát, tak kromě toho se ten problém netýkal jen Ukrajinců, ale postihl Povolží a severní Kazachstán, který k Ukrajině nemá žádný vztah.

Tato katastrofa není v žádném případě genocida a tím spíše ne jakkoliv namířená proti ukrajinskému národu. No a nakonec, vláda se pokoušela ten problém řešit.

To se celkově i povedlo, překonali ho nakonec. S těžkostmi, s problémy, ale překonali, a viníci toho zla byli potrestáni.

Co ještě říci závěrem. Bolševici kategoricky neměli pravdu, když o podobných věcech nehovořili. Všechny ty pokusy tu takticky mlčet, neoznačovat lumpy jako lumpy.

Nu může se komunistická strana hemžit různorodými lumpy, kteří kteří dovedli lidi k hladu a umořili tam, já nevím, Jsou to hrozná čísla. Já nevím, určete, kdo je tím vinen. Jaký může být trest, kromě zastřelení.

Tys vzal lidem život, vrátit nemůžeš Jak je to u našich sociálně blízkých trestanců: život dává pouze Bůh, ale bere ho kdejaký darebák.

Nu a zákonité finále, kulka do šišky. Co se dělo s jejich rodinami nevím, pravděpodobně se také neměli špatně, zatímco "papá" lidi ke smrti přivedl, proč to nebylo třeba říkat.

V důsledku toho, že bolševici o tom nemluvili, teď to vylézá ve formě nějakých zcela šílených fantomů, osvícených různými fantastickými teoriemi, první, druhá, pátá, desátá, jak lze takto...

Ano, to byla i z mého pohledu, poměrně velká chyba, i ideologická chyba, když se problém neanalyzuje s přesným popisem toho, jak se to řešilo, kdo byl vinen a tak dále a prostě zamlčovat a ukazovat jen stálý růst, úspěchy... To bylo špatně a teď se to vrací.

Všem občanům k zapamatování, mysli, když něco děláš, a když jsi to udělal, uměj nést odpovědnost za výsledky. Taková je historie hladomoru, děkuji. Do nového setkání.

Dotazovaný: Boris V. Julin

Kategorie: Politika