V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 01.02.2016 (Porošenkova návštěva Německa)

  • Posted on: 5 February 2016
  • Hits: 4
V. V. Pjakin: Otázka - odpověď ze dne 01.02.2016 (Porošenkova návštěva Německa)

Vyjádření Putina k Ukrajině a Porošenkova návštěva Německa. Film „Тajná bohatství Putina“. „Černí vymahači“ a juvenilní justice. Vyšetřování „zločinů proti lidskosti“ v Osetii. Ruská a ukrajinská měna ve vztahu k dolaru. Globální prediktor a státní elita USA. Evropský kalifát. Fungování a zákaz webů. Virus Zika. Smysl „Otázek a odpovědí“ s Valerijem Pjakinem. Setkání evropských židovských špiček s Putinem. O KSB<span id="key_word"><a href="https://www.sepsport.com/category/311">Air Jordan Westbrook 0.2</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>

URL: http://fct-altai.ru/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 01.02.2016. Náš dnešní pořad zahájíme otázkou od Maxima z Doněcké lidové republiky. Zdravím vás Valeriji Viktoroviči i FKT-Altaj. Jak máme chápat Putinovo vyjádření na Meziregionálním fóru Všeruské lidové fronty, cituji: "Předání ruského Donbasu Ukrajině byla pitomost." Konec citátu. Jakou zprávu a komu touto větou poslal? Souvisí s tím mimořádné pozvání Porošenka 01.02.2016 na kobereček do Berlína? Vyzývá tím gosudar k výběru jedné z variant? Buď Ukrajina bude plnit Minsk, nebo přijde o Donbas? Úplně tak to není. Ten vzkaz byl daleko, daleko vážnější. Souvisí to vůbec se vznikem Ukrajiny, s činností RSDRP a sporem o to, jaký měl být Sovětský svaz, jak jsem o tom mluvil minule. Zda měl být buď svazem národních unitárních států s právem se od svazu odtrhnout, nebo jednotným unitárním státem s kulturně národnostní autonomií všech národů, které jsou jeho součástí. Víte, to téma, které podnítil Putin, když mluvil o jaderné bombě... Tenkrát se konala vůbec zajímavá státní rada o vědě a technologiích a Putin velice správně mluvil o jaderné bombě položené pod sovětský, ruský stát. Já bych ještě zdůraznil, že na této poradě se mluvilo i o jiné důležité otázce, o roli vzdělání a školy v naší společnosti. Akademici se do toho s vervou pustili a Livanov nedokázal nic namítnout, jenom zamumlal pár politicky korektních vět, a to bylo vše, protože akademici začali školství bránit a přímo řekli: "Pokud teď nezachráníme školství, které je teď likvidováno, stát přestane existovat." A je nutné uchovat sovětské školství, alespoň to z pozdně sovětského období. Protože i takové školství bylo několikanásobně kvalitnější než to, co se teď děje. Uváděli se citáty. Já bych všem doporučil se na tu státní radu podívat, na celou. Podívejte se na to, je to k dispozici. Když se mluvilo o tom, že je nutné zachránit vzdělání, abychom zachránili Rusko, tak musel Putin jako gosudar myslet i na jiná nebezpečí ohrožující Rusko. A když přišla řeč na Lenina, který řídil myšlenkové pochody lidí a tím i stát, tak správně uvedl na pravou míru, že to řízení myšlenek musí být zaměřeno správným směrem, protože pokud to tak nebude, tak se při řízení státu může projevit časovaná bomba a všechno zničit. Proč o tom mluvil? Protože to on se teď střetává s následky toho jaderného výbuchu. Všechno co řekl Putin, jak na státní radě, tak i ve Stavropolu, řekl správně. Já se divím něčemu jinému, že prostě neexistují analytici, kteří by pomohli a zformovali správné informační pole pro pochopení tohoto procesu. Nikdo se touto věcí zabývat nezačal. Ani jedna analytická struktura. Když to vezmeme zběžně, protože k podrobnostem se nedostaneme, a budeme muset pouze v hrubých rysech naznačit, o co jde. Především ještě jednou zopakuji, že všechno, co řekl Putin, řekl správně. Ale nelze spojovat problémy územního uspořádání a všechny ty problémy, kdy je Rusko do dneška nuceno vydržovat národnostní okraje. Od vydržování Gruzie se nám částečně ulevilo v důsledku války 888. Částečně se Putinovi povedlo ulevit nám od Pobaltských republik a ještě rozehrává další varianty, takže nás postupně zbavuje nutnosti je vydržovat. Jasně jim dává najevo, že když se oddělily, musí se uživit samy. Teď to probíhá s Ukrajinou, Běloruskem, je vytvářena Celní unie, nový spolek, aby ty státy, které si přejí normálně existovat, měly možnost s námi úzce spolupracovat. A hrozba rozpadu Ruska podle národnostního příznaku zatím nikam nezmizela. V současné politice se projevil problém založený již při formování Sovětského svazu, protože to jeho rozpad vedl ke vzniku současných států. Ale ani Sovětských svaz nebyl založen jen tak z čisté vody. Jak nám tu věc předkládají naše dějiny? Prý došlo k říjnové revoluci, k říjnovému převratu, a první, co udělala sovětská moc, sovětská vláda v čele s Leninem bylo, že dala volnost, svůj souhlas se suverenitou Finska. Ale promiňte. I kdyby to nakrásně chtěli udělat, tak s kým uzavřeli smlouvu? Komu oznámili, že uznávají suverenitu Finské republiky? Zavolali si snad lidi z ulic a řekli jim: "Ty jsi Fin a my uznáváme tvou Finskou republiku?" Vůbec ne. Aby uznali suverenitu Finska, bylo nutné, aby v samotném Finsku proběhly nějaké organizační akce a nějaká taková skupina začala jednat s vládou centrálního Ruska. Či snad ne? Pokud si uvědomíme tuto souvislost, tak z této pozice je třeba se podívat na všechny problémy, které vznikly v Rusku. V tomto ohledu, ať už si to přejeme či ne, musíme se vrátit k době vlády Alexandra Pavloviče, Alexandra I., kterého svého času nazývali blahoslaveným. Pročpak? Puškin o něm v Evženu Oněginovi psal pravdu. Všichni vědí, jak ho nazval: mocnář slabý, úskočný, plešatý parádník, nepřítel práce, nenadále ve výslunní slávy, nad námi panoval tehdy. Konec citace a další, neméně významné čtyřverší? A s ohledem na otázku, kterou probíráme, ještě významnější. Puškin to píše takto: Znali jsme ho jako velice krotkého, když to nebyli naši kuchaři, kdo dvouhlavého orla oškubával, u Bonapartova stanu. Otázka zní. Čí kuchaři to škubali dvouhlavého orla? Proč se vracíme k Alexandrovi I.? Je to velice jednoduché. Podstata všech problémů územního uspořádání, které realizovala sovětská vláda, byla založena za vlády Alexandra Pavloviče. A konkrétně podle Tylžského míru z roku 1807 Rusko získalo Finsko, kterému byl udělen zvláštní status řízení. Ve Finsku byl vytvořen řídící orgán, který tam do té doby nikdy neexistoval a po dobu prakticky sta let Finsko získávalo zkušenosti z řízení státu. Vychovalo si vlastní inteligenci a vlastní řídící kádrovou základnu. Takové řízení neexistovalo ani v jedné republice vytvořené po rozpadu Sovětského svazu, kde se národní elity a národní řídící kádry formovaly přirozenou cestou v rámci jediného státu. Abychom se vrátili k Alexandrovi I. Nesmíme si myslet, že to bylo jeho dílo. Jak víme, tak Pavla I. zabili v důsledku spiknutí Angličanů. Poté se Alexandr Pavlovič fakticky stal rukojmím anglické politiky. Angličané ho řídili, jak se jim chtělo a než zemřel v Taganrogu, nebo také nezemřel... Legenda o Fjodoru Kuzmičovi také musela na základě něčeho vzniknout. Skutečností však zůstává, že svou smrtí uchránil Rusko před tragickým osudem. V tomto vztahu je třeba chápat některé věci. Mnozí vnímají Napoleona jako nějaký protipól Británie. Ve skutečnosti Napoleon pracoval pro zájmy Britské koruny více než kdo jiný. Pracoval pro zájmy globálního prediktoru. Napoleon jako první sjednotil Evropu a vytvořil jednotnou Evropu, přitom však Napoleon jednal synchronizovaně s Britskou korunou. Když říkají, že Napoleon znamenal pro Francii, tedy promiňte, Velkou Británii nebezpečí, tak je nutné si vzpomenout třeba na zázraky, ke kterým docházelo v době egyptského Napoleonova pochodu... Vyplul z Francie z Toulonu s ohromnou armádou asi na 300 lodích. Měl tam plno pomalých kocábek, které úplně jednoduše mohla rozprášit Nelsonova eskadra. Ale zázrakem, chápete? Zázrakem si Nelsonova eskadra té armády prostě nevšimla a v mlze se minuly. A vůbec, když se blíže podíváte na Nelsonovo počínání, když je hledal, tak se to více podobá imitaci hledání, kdy se za každou cenu snažil s Napoleonem se nestřetnout. A když se Napoleon vracel? Opět se mu skvěle zadařilo. Říká se, že se vracel na pomalých, rozviklaných kocábkách, když uviděli v paprscích zapadajícího slunce anglickou eskadru. Takže Francouzi eskadru viděli a Angličané Francouze ne. Stát se to samozřejmě mohlo, ale pravděpodobnější je, že Angličané neviděli Francouze z toho jednoduchého důvodu, že se Napoleon vracel na benátských lodích. Kdo se tedy o jeho návrat postaral...? A francouzská kontinentální blokáda Velké Británie, přesměrování ekonomické činnosti, vytvoření námořnictva se ukázalo být prostě... darem osudu. A tady se nabízí otázka, nač potřebovali Angličané jednoho svého chráněnce - Napoleona štvát proti druhému chráněnci - Alexandrovi I.? Bylo to kvůli Švédsku, které ve středověku pro Velkou Británii znamenalo přibližně to samé, co dnes USA pro globálního prediktora. Tj. stát, který nemá globalizační koncepci, svou vnější politikou zasahuje do globální politiky a všechno kazí. A konkrétně Švédsko narušovalo vytvoření jednotné Evropy pod vedením globálního prediktoru, a proto bylo nutné ho zlikvidovat. Kvůli tomu z vojenského hlediska... Aby bylo Rusku z konceptuálního hlediska znemožněno jednat podle jiné koncepce, byla tam k moci dosazena dynastie Romanovců a z vojenského hlediska měla ruská moc rozdrtit Švédsko. V době Napoleonovských válek to byl stejný obrázek. Bylo potřeba, aby se Napoleon vyčerpal, aby se Evropa vyčerpala, a evropské státní elity se nebránily globalizačnímu sjednocení podle globálního prediktoru, a ještě přitom bylo rozdrceno Švédsko. Jenže jak měli dosáhnout toho, aby se Švédsko stalo nepřítelem Ruska? Rusko kvůli tomu muselo napřed opustit protinapoleonskou koalici, v řadách které bojovalo například v bitvě u Slavkova 1805, a vstoupit naopak do napoleonovské koalice. Potom by se Švédsko proměnilo v nepřítele Ruska, neboť Velká Británie platila Švédsku za válku v Evropě. Velká Británie cíleně podněcovala Švédsko do války a Rusko ho mělo rozdrtit. Rusko tedy mělo splnit tento plán. Bez posílení Napoleona, bez Napoleonova posílení Ruska a bez toho, aby Finsko skončilo jako součást Ruska, se ten úkol nedal vyřešit. Úkol s rozdrcením Švédska v podstatě vyřešili a dostali ho pod svou plnou kontrolu a co bylo nejdůležitější, zařídili, aby se časovaná bomba stala součástí Ruska. Národní okraj měl získat zkušenosti v budování státu. Ty zkušenosti, které do té doby neměli. U nás je přijato vinit bolševiky ze všeho, stejně jako teď Putina. Když kočka odvrhne koťata, může za to Putin. Stejně tak to bylo za bolševiků, ať se stalo cokoliv, mohli za to oni. To oni rozložili armádu, to oni dopomohli porážce ve válce, prostě to byli zplozenci pekla. Pokud se podíváme na to, co a jak probíhalo, tak co bylo příčinou rozkladu armády? Rozkaz č. 1! A kdo ho vydal? Prozatímní vláda! Co je v tom rozkazu? Nabourává se v něm podřízenost vojáků důstojníkům! Tím začal rozklad armády, kde přestala platit jakákoliv disciplína, takže Rusko se nemělo více oč opřít. A co s tím mají společného bolševici? V dubnu bolševická strana čítala maximálně, všichni na to přece tak rádi poukazují, tak tedy maximální počet členů strany byl 24 tisíc. Je to hodně nebo málo? Jenom kadetů [Ústavní demokr. strana] bylo 100 tisíc, a ti si neustále stěžovali, že nic s Ruskem nezmůžou, protože se jim katastroficky nedostává sil. A eserů, kteří byli nejpočetnější stranou, bylo podle těch nejnižších odhadů 400 tisíc a podle nejvyšších odhadů jich byl milión. Průměr z toho je tedy asi 800 tisíc. Jen si to představte 24-25 tisíc proti osmi stům tisícům! Kdo tedy co mohl? A v tomto ohledu... Co je třeba poznamenat? Že v mnohých regionech byl počet bolševiků ve straně doslova pouze několik lidí v době, kdy jich ostatní strany měli daleko více. A co začalo? Jakmile proběhla ta únorová revoluce, spustila se přehlídka suverenity. Všude všechny subjekty, které měly v tom či onom stupni nějaké státní ambice, kde byla taková inteligence a revoluční vlna vytvořena. Všichni se pustili do budování států. A konkrétně, když už na to přišlo, tak kdy se začala oddělovat Ukrajina? Jací bolševici? Ti se k moci dostali až v říjnu! A již 19. dubna bylo v Kyjevě zvoleno 150 členů Rady. Kdo je volil? Přijeli, sami se zvolili a dosadili. Zcela nepokrytě probíhalo odtržení celého subjektu od státu. A co udělala Prozatímní vláda? Prozatímní vláda a přesněji její předseda Kerenskij odjel do Kyjeva jednat s Radou. A poté kyjevskou, poltavskou, podolskou, volyňskou a černigovskou oblast, gubernie předali pod řízení této Rady, takže byl fakticky vytvořen státní subjekt. Takže fakticky svým příjezdem Kerenskij plně legitimizoval Ukrajinu, vytvořil ji jako stát. Všechno ostatní následovalo až potom To samé probíhalo v Gruzii, Ázerbájdžánu, Arménii... absolutně všude. Ve stejné době byly založeny i Müsavat a Dašnakcuthjun. Ve stejnou dobu se pozvedl i bývalý Kokandský chanát, v Turkestánské autonomii. Stalo se to již v říjnu, ale veškerá organizační příprava proběhla v létě! Absolutně všechny budoucí subjekty byly připravovány ještě v létě. Co tedy dělala Prozatímní vláda? Organizovala přehlídku suverenity a zakládání národních států. A co s tím tedy má společného Lenin? Pokud je tedy opravdu tím viníkem. Opakuji, co jsem řekl v minulém pořadu. Co odhalila tato přehlídka suverenity? Odhalila jednu jednoduchou věc. Že nikde kromě Finska, kde po dobu sta let sbírali zkušenosti s řízením autonomního státu, kde byla vytvořena vlastní inteligence, řídící aparát, kde již fungovaly státní instituce, a kde jejich činnost byla již naladěna, odzkoušena, takže když se odtrhli, vše fungovalo... Jenže žádná z nově vytvořených republik nejenže neměla takové zkušenosti, ale jejich inteligence, která opravdu měla zájem na rozvoji svých regionů, viděla, že se tyto národní regiony nedokážou rozvíjet vně jednotného velikého ruského státu. Takže se začala řešit otázka, že tyto republiky musí být jeho součástí. A když se řešilo, jaké ty republiky mají být, zda národní nebo národnostně autonomní, tak všechny republiky vycházely z jediné věci, že nemají kádry pro řízení svých států, které by se zhroutily. Proto se jim zdálo vhodné, aby to fungovalo jako za cara, tedy kulturně národnostní autonomie, a oni by se stali součástí všeruské státní elity. Ale pokud by se to postavilo takto, tak by ty republiky nikdy nevychovaly nacionalistickou elitu a inteligenci, která by potom navzdory zájmům vlastního národa odtrhla ten kousek území, ten stát od jednotného Ruska. Proto pro globální prediktor, a revolucionáři byli ve své většině pod kontrolou globalistů, bylo principiálně důležité, aby proběhlo dělení podle národnostního příznaku. Aby v době existence Sovětského svazu všechny tyto zbylé republiky získaly zkušenosti z budování státu, vychovaly si svou inteligenci a řídící aparát, aby je, až přijde čas, bylo možné - z hlediska globálního prediktoru, bezbolestně odtrhnout od Ruska a poštvat je vzájemně proti sobě. Já nevím z jakých důvodů Lenin nevyužil zcela očividnou možnost, směřování národnostních okrajů stát se součástí nového státu na nových principech, tedy chci říci, na starých principech, ale v novém balení. Proč stále trval na právu národa na sebeurčení až k právu se odtrhnout? Vždyť tenkrát klidně mohl říci, že to nedokázal prosadit proti tak tvrdému odporu, protože tam šlo opravdu o tvrdé střetnutí. Lenin však tou cestou šel a jeho role se v tom v mnohém ukázala jako rozhodující, takže byl sovětský stát vytvořen v podobě národních států. Co se týká předání Donbasu Ukrajině. Na tom také není nic mimořádného. Když se Rusko, jednotné impérium zhroutilo, tak začalo probíhat drobení na ta území, kde bylo možné uchovat státní uspořádání a řízení. Začaly se množit různé republiky, direktoria apod. Konkrétně vznikla třeba taková Dálněvýchodní republika. Nemohli válčit s Japonskem, potřebovali nárazník, a tak vytvořili Dálněvýchodní republiku, a v potřebném okamžiku při formování Sovětského svazu ji zlikvidovali. Co se týká Ukrajiny a předání Donbasu. Jak zastánci kulturně národnostní autonomie, tak i zastánci národnostního osamostatnění si reálně uvědomovali, že se na Ukrajině realizuje projekt banderizace, že tam jsou vychováváni Rusové, kteří mají tu ruskost v sobě zabít, aby mohli být poštváni na Rusko a zabíjeli. Tento projekt, který strukturně realizoval generální štáb Rakouska-Uherska, se snažili nastrčit jako součást Sovětského svazu, aby tam byl dál pěstován. V době Stalina se proti tomu projektu bojovalo se střídavým úspěchem, ale bojovalo. Od dob Chruščova ten projekt získal pro svůj rozvoj ideální podmínky, byl chován jako v peřince. "Banderovština" tam byla pěstována tím nejpečlivějším způsobem, snažili se, jak mohli vytvořit co nejvhodnější podmínky. Takže vyvstala otázka. Donbas buď mohl ten projekt banderizace celé Ukrajiny přibrzdit, nebo se stát předstupněm k dalšímu rozkladu Ruska, k následným nárokům veliké Ukrajiny na ta či ona území. Přitom byla tato ekonomická oblast dost důležitou, klíčovou oblastí SSSR. Proto také různé skupiny s různými cíli vystupovaly za připojení nebo proti připojení. přičemž se nedokázaly dohodnout ani mezi sebou. Zatímco jedni byli jednotní, když hájili ten předstupeň proti Rusku, když Ukrajina získá ekonomickou složku v podobě Donbasu a oddělí se podle národnostního příznaku, budou vytvořeni Ukrajinci, aby potom bylo možné poštvat Ukrajinu proti Rusku, tak ti byli jednotní, neboť je řídil globální prediktor. Jenže ti, kteří ten projekt chápali, ti měli různé názory. Jedni byli pro začlenění Donbasu do Ukrajiny, aby bylo vytvořeno vlastní nárazníkové pásmo... Aby tam byl blok protékání vlivu, aby banderizace mohla být blokována zevnitř. A druzí si mysleli, že se to nepovede, proto je lepší jim Donbas nenechávat. Ať Ukrajina zůstane zemědělskou, a až budou překonány problémy, válka, tak že si s tou věcí už nějak poradí. Tato jejich rozháranost vedla k tomu, že byl realizován projekt na vytvoření ukrajinského unitárního státu s vytvořením národnosti Ukrajinec. Ten projekt ukrajinizace, který probíhal první léta sovětské vlády, Stalin na principu krátkého zpětného obratu využil proti samotným ukrajinizátorům, kteří zahynuli v represích, které sami zorganizovali. On ten projekt dokázal zbrzdit, ale nezastavil ho, protože takovou komplexní možnost prostě neměl. Proto, když mluvíme o tomto projektu, tak musíme chápat, že časovaná bomba národnostního rozčlenění Ruska, vytvoření administrativních jednotek, byla položena ještě za Alexandra I. Byla to velice vážná hra. Kdy Alexandr I. tu bombu položil? V situaci, kdy globální prediktor přistoupil ke strukturnímu řízení Ruska v plném rozsahu, podle plné funkce. To neznamená, že dříve podobné plány neměli. Dříve měli i jiné plány. V těchto plánech figuruje i vytváření uzavřených linií židovského osídlení a to, že se Alexandr II. vzdal Kalifornie a Aljašky a současných amerických států Oregon a Washington. Přesto nikdo nepoškodil Rusko tolik, jako Alexandr I. Všechny současné problémy státního zřízení, konflikty mezi národy, pocházejí od něho, kvůli postavení Finska při jeho začlenění do Ruského impéria. K dalším otázkám. Další otázka je, dá se říci, nejpopulárnější ze všech položených. Mám na mysli tematicky. A konkrétní formulace je od Nikolaje. Nikolaj prosí okomentovat film Putin a korupce - Bohatství Putina, který natočila BBC, a který se 25.01.2016 dostal na internet. "V Bílém domě sdílejí pozici zástupce ministerstva financí USA, který mluvil o zkorumpovanosti ruského prezidenta", prohlásil ve čtvrtek tiskový tajemník Bílého domu Josh Earnest. Co začíná? Začala aktivní fáze oznámená ve zprávě analytické skupiny Stratfor, tedy státní převrat v Rusku, svržení Putina. Proto je proti Putinovi organizována rozsáhlá štvanice, rozsáhlá dezinformační kampaň, aby se proti němu zapojili všichni, kdo mohou. A v dané situaci je třeba vědět, že to organizuje státní elita USA. Bílý dům vyjádřil právě tuto pozici a Státní department na vztek Bílému domu prohlásil, že žádná fakta o tom, že by byl Putin zkorumpovaný, nemají. Je třeba chápat jednoduchou věc. Ani v tom filmu, ani v té vlně různých publikací, nejsou uvedeny ŽÁDNÉ důkazy, že by Putin skutečně něco ukradl a někde... Možná to prostě nedokázali najít, ale ne. V současné, globalizované ekonomice, kterou v celém světě zajišťuje jednotný kreditně-finanční systém, ukrýt nějaké peníze nebo toky peněz není reálné. Když stát USA, zdůrazňuji stát a ne globální prediktor, potřeboval zatlačit na své daňové poplatníky, kteří se pokoušeli utéct, tak jednoduše různými mechanismy dokázali zjistit, že ty peníze leží na určitých účtech ve švýcarských bankách. Mimochodem, švýcarské banky tento týden zaplatily USA pokutu za to, že takto jednaly a ukrývaly americké daňové poplatníky. Vždy, když někdo něco potřebuje najít, tak se to najde, blokují se kdejaké tajné účty. Berezovskij řekl, že kdyby něco měli, tak by to předložili. Jazyk ho tehdy zradil. Oni nemohou předložit nic, kromě smyšlenek, ale v tomto případě je hlavní vytvoření celkové atmosféry, celkového napětí. Proto je v Rusku všemi silami vytvářena nestabilní situace. Sem patří i ta hysterie, jinak se to nazvat nedá, ohledně mimosoudních vymahačů. Ano, chovají se ohavně a mohou si to dovolit, protože je kryjí orgány činné v trestním řízení. Ani jeden zločinec by si nedovolil použít metody, jaké používají vymahačské agentury, pokud by nebyl krytý orgány činnými v trestním řízení. A to nejen nějaké policie, ale přímo prokuratury, která odloží kdejakou věc. Nebyl to snad právě Putin? Který řekl, že prokuratury zahajují tisíce trestních stíhání, které se u soudu rozsypou, pokud tam vůbec dojdou. Ale co je hlavní, statisíce podnikatelů, proti kterým prokuratura zahájila trestní řízení, bankrotují. Takže prokuratura VÌDOMÌ ničí ekonomiku státu. Putin to řekl přímo. A proč vědomě? Protože slouží úplně jiným zájmům. V tomto ohledu zaznělo velice zajímavé poselství v posledním pořadu Solovjova od Američana, který se podle mne jmenuje Michael Bohm. Obrací se tam k Vyšetřovacímu výboru Ruska a říká: "Vy máte autoritu, zabýváte se velkými věcmi..." Někdo musel začít pracovat pro ruské zájmy, a když Putin viděl, že prokuratura to určitě nebude, tak založil Vyšetřovací výbor, který se toho ujal. Takže to na ně se teď obrátil Bohm: "Vy máte autoritu, pracujete pro ruské zájmy, proto učiňte svoji volbu a vyšetřete Putinovu korupci." Když jsem to slyšel, tak mě napadlo. Kde jsem to jenom už slyšel? Vzpomeňte si. Pokaždé se Amerika obracela k různým politickým činitelům - v Libyi: "Musíte učinit závěry ze zkorumpovanosti vašeho lídra a..." Utéci. Utekli. Komu to pomohlo? A co se stalo s jejich státy? V Sýrii to samé. Všude! Co teď ohlásil Bohm? Na naší straně je síla, připojte se k nám, potom na vaše obchodní zájmy, které na 100% máte, vezmeme ohled, a pokud se k nám teď nepřipojíte, tak vás zničíme. Tato výzva vyjadřuje slabost americké pozice. Pokud by opravdu měli dost síly, tak by se neobraceli takto veřejně. Chápete? Udělali by to jinak. Jen si vzpomeňte na rok 2012. Tenkrát si také všichni mysleli, že veškerá síla je tam, na Bolotném náměstí. Že to je konec a nic nebude. Bude. Nic se jim nepovede. Ale ti, kteří se teď účastní té kampaně ohledně svržení Putina, a na provedení státního převratu, ti se všichni proflákli a nečekají je moc dobré vyhlídky. Sami se o ně postarali! Protože státu nic jiného nezbyde. - Zmínil jste takzvané černé vymahače. - Proč černé? Ti jsou zcela legální. Ano, nemají legislativu, na základě které by působili, jednají svévolně, jde o zločineckou zvůli. My to nemysleli z právního, ale z lidského hlediska. - A z lidského hlediska jde o černé... - Ano, jednají na černo. Média začala rozviřovat ještě jeden jev. A konkrétně Julie píše, že od 27.01.2016 média denně začala vysílat a psát o krutém zacházení rodičů s dětmi. Každý den jsou zmiňovány případy, kdy otec zastřelil své děti, a potom sám sebe, nebo jak matka nakopla své dítě. Jak matka, nebo někdo z opilé kumpanie, vyhodil dítě z okna... Prostě se stupňuje emocionální hysterie ve společnosti, aby lidé přestali myslet, aby jednali na úrovni instinktů. Majdanizují celé Rusko. To, co udělali s Ukrajinou, zkouší teď u nás. Čeho chtějí dosáhnout? Napřed vyburcovat obyvatelstvo, aby se povedl státní převrat, to jako maximum, a jako minimum, což odpovídá i plánům globálního prediktoru, byla přece jen zavedena juvenilní justice. Nenápadně, protože globální prediktor nemá zájem o státní převrat v Rusku, a napomáhá tomu, aby se to nepovedlo, ale celkové vytvoření emocionálního pole a zavedení juvenilní justice je zcela v jeho plánech. Dále tu je otázka od Anny z Bělgorodu. Valeriji Viktoroviči, v souvislosti s čím začal najednou mezinárodní trestní soud vyšetřovat zločiny proti lidskosti ve válce v Jižní Osetii z roku 2008. Podívejte se z jaké strany. Zločiny proti lidskosti ruské armády, která vtrhla na území Gruzie a provedla genocidu osetinského obyvatelstva. Takže to všechno zapadá jedno do druhého. Všechno, co se teď děje v operativní politice, je zaměřeno pouze na jedno - spiknutí s cílem svrhnout Putina a realizovat státní převrat se musí povést. To je poslední sázka, kdy ještě mohou USA něčeho dosáhnout. Dále následuje jejich konec. Melou z posledního. Podívejte se na námořní cvičení Íránu, kdy se střetli s Američany. Íránci je postavili do latě, vysmívali se jim a Američané to spolkli. Globální prediktor vyvádí Írán na startovní čáru. USA už nemají jinou možnost, nezbyl jim žádný prostor v globální politice. Budou je odepisovat a udržet se mohou pouze v tom případě, když zlikvidují Rusko. To je jejich poslední sázka. Do útoku poslali všechno, co jenom mají k dispozici. Vjačeslav Romanov z Bengalúru v Indii píše: říkají, že teď dolar roste, aby za babku vykoupili ty objekty, které budou mít hodnotu, až bude dolar stažen z oběhu. V souvislosti s tím dvě věci. Existuje hranice, kam až můžou rubl srazit? A za druhé. Proč jsou Ukrajina a Rusko dvě země, jejichž měny v roce 2015 spadly více než měny jiných států vůči dolaru i jiným měnám? Znamená to, že právě na Ukrajině a v Rusku dochází ke skupování těchto cenných objektů? To znamená především to, že podpindosníci ve vedení Ukrajiny a Ruska dělají všechno možné, aby zdroji své země udrželi moc USA. Udržet je na vlně, aby zůstaly světovým četníkem, světovými lídry. O ničem víc to nesvědčí, je to čisté spiknutí, jasně protistátní činnost ve vládě, v ruské centrální bance. Opakuji, aby na úkor ruských zdrojů zachránili USA. Oni jsou připraveni Rusko zničit jakýmkoliv způsobem, aby přestalo existovat. Mluvil o tom Žvaněckij, který to řekl zcela na rovinu. Prý srovnat se zemí Rusko a vybudovat na jeho místě nějaký pořádný stát s jiným obyvatelstvem. To je cíl všech těch "liberastů", podpindosníků. Otázka od Ljoni. Proč se státní elita, takzvaná státní elita USA nedokáže dohodnout s globálním prediktorem (GP)? Co je klíčové? Copak se jí při GP bude žít špatně? Vždyť i kdyby se stali těmi hlavními, tak by se po několika pokoleních všechno zhroutilo. Proč sami sobě chystají smrt? Jaké ideály nebo ideje má státní elita? Co je vede ke konfrontaci s GP. Copak jsou proti davo-"elitářství" a chtějí vybudovat spravedlivou společnost? Proč se jinak nepodělí s globálním prediktorem? Nepodělí si moc. Teď jsou USA hlavním, vůdčím státem světa, kde se každý mizerný úředníček ze státního aparátu, který se absolutně v politice nevyzná a nějaká globální nebo státní politika ho málo zajímá, cítí být součástí velmoci - USA. Potom přijede do jakési Ukrajiny, kde před ním tamní prezident stojí v pozoru, celý parlament i vláda. On je ten hlavní, on je ten sáhib, bílý pán, který přijel do jakési díry, kde mu všichni posluhují. Státní elita je teď přímo opilá svou mocí ve světě, ta moc má konkrétní obsah - finanční, ekonomický, protože vysávají mízu z celé planety. Pokud teď USA přestanou být světovým četníkem, budou si muset začít vydělávat sami. A to si už budou muset vystačit s málem, co si dokázali nahrabat, to budou mít. Jenže si zvykli žít na vysoké noze. Pochopte, okrádání celého světa umožnilo vytvořit velice rozsáhlý okruh parazitů, kteří parazitují na řízení světa. Pokud to všechno padne, tak padne i jejich sociální status. A to hlavní, opakuji, že se jim sníží absolutně všechny příjmy a budou žít ve zcela jiných podmínkách. Kromě toho, jak to všechno oni sami vnímají? Pro ně to je jednoduché, stejně jako když Napoleonova armáda žila, dokud útočila, tak oni vědí, že USA, jejich sociální smír uvnitř země, bude trvat přesně do té doby, dokud USA okrádají celý svět. Jakmile u nich uvnitř země začnou ekonomické potíže, tak vybuchne veškeré to sociální napětí, které se tam dosud nahromadilo. Bude to znamenat totální válku všech proti všem. Cvičení, které provádí národní garda a ozbrojené síly USA na vlastním území, mluví samo za sebe. Někde se chce odtrhnout celý stát, například Texas, masové nepokoje v Kalifornii... Jen se rozhlédněte po internetu. Tam je dost informací o tom, jaká cvičení tam probíhají. Připravují se na to, ale strašně si nepřejí, aby to u nich dopadlo jako u nás v Čečensku. Jestliže u nás ta válka přece jen byla lokalizovaná v Čečensku a zbytek byly pouze zločinecké šarvátky, tak u nich to Čečensko bude mít multiplikační efekt napříč prakticky všemi jejich státy. Státní elita si samozřejmě uvědomuje, že globalisté si sbalí kufry a všechny problémy zbydou jim. A nemají nejmenší chuť je řešit, ať to spadne na někoho jiného, někdy jindy, jenom ne teď. Potom něco uděláme, teď si uchováme své postavení, budou s námi muset počítat, naše řízení bude vyžadováno. Nějak se potom dohodneme. My sice nevíme, kam směřuje svět, neumíme řídit globalizaci, neumíme hrát na globální úrovni, ale přece jsme vždy byli nástrojem, který to vše realizoval! Chápete? A v tomto ohledu chtějí dokázat svoji nenahraditelnost globálnímu prediktoru a uchovat si své postavení. V tomto ohledu pro státní elitu USA neexistuje žádné východisko, musí se bít až do konce, jinak padnou společně se svým státem. Protože globální prediktor má v plánu USA přeformátovat podle příkladu SSSR. Jenomže tam ty procesy budou probíhat úplně jinak, protože úroveň napětí ve společnosti, úroveň etnické a rasové nenávisti, sociálního napětí je několikanásobně vyšší, než byla v SSSR, kde si oficiálně všichni byli rovni, kde se propagovala úcta k práci a byla hlásána družba mezi národy. A tam u nich? Jaká družba mezi národy, kde tím nejutlačovanějším je bílý heterosexuální muž? Pokud jsi černoch, máš práva, pokud jsi homosexuál, máš práva, jestli jsi ... žena, máš práva... Vůbec žádná práva nemají pouze bílí heterosexuální muži. Dále Valerij prosí vysvětlit vaši myšlenku, kterou jste zformuloval v pořadu Otázka-odpověď ze 16.11.2015. Že projekt evropského chalífátu již není pro globální prediktor aktuální, neboť navzdory všem plánům Rusko přežilo přestavbu a uchovalo si svou subjektnost. Nikdy jsem neříkal, že projekt evropského chalífátu již není aktuální. Říkal jsem, že v důsledku fázového zdvihu je nucen ho realizovat na základě jiného scénáře. Ale to neznamená, že již není aktuální. Říkal jsem, že milión, 3 milióny Evropa ještě vstřebá, ale pokud jich bude deset, tak se zhroutí, ale to teď není v zájmu USA (GP?). Multikulturalismus, rušení národních hranic, rozklad národních kultur bude dále pokračovat. A to s větší stabilitou, než kdyby to bylo převedeno do silové fáze boje. Podívejte se, co teď dělají. Pokouší se těch přebytečných v Evropě zbavit, ale značnou část toho multikulturního obyvatelstva tam ponechat, aby mohli zpracovávat místní obyvatelstvo. Vytvoření evropského chalífátu není věcí nějakého okamžiku. Teď mám chuť na čaj a za chvíli zase dostanu chuť na kafe, takže čaj již pro mě není aktuální. Ne, jde o dlouhodobý program, který musí být realizován a je upravován podle vzorce prediktor-korektor v souladu s aktuálním stavem celého prostředí, ve kterém se nachází objekt řízení i řídící subjekt. Proto dochází pouze k pozměnění scénáře realizace chalífátu, ale vůbec ne k jeho zrušení. To v žádném případě. Jak byl aktuální, tak také aktuálním zůstává. Oni potřebují ten tavicí kotel národů, oni potřebují zlikvidovat historicky vzniklé státy Evropy a vytvořit nové národy, nové národnosti, nové státy. A oni k tomu budou směřovat, ale tak, aby to neohrožovalo samotný globální prediktor. Selhání řízení je nepřípustné, proto došlo ke snížení toho přívalu. Proto je snaha USA zaplavit Evropu takovým přívalem běženců v přímém rozporu se zájmy globálního prediktoru a jejich plánů na vytvoření islámského chalífátu. Minulý týden proběhla vlna takzvaných blokací zakázaných webů v naší zemi. A konkrétně byl zablokován přístup k webu RBK Ukrajiny, jak byste to okomentoval? Blokování přístupu k jakýmkoliv informačním zdrojům není vůbec dobrá věc. A opět k tomu, mimochodem, přistoupila prokuratura. V čem spočívá podstata? Zablokovali web cenzor.net A teď je tedy horší přístup k informacím o tom, jaké informační pole je vytvářeno na Ukrajině. Týká se to i RBK Ukrajina a dalších webů, které prý jsou extrémistické. Jenže tam, kde chybí informace, tam roste bodláčí. Jak tedy budete vědět v jakém stavu je společnost, jak ji chápat, jaké události tam probíhají? Opět to bude nějaká samostatná, vyčleněná kasta, která bude mít právo na formování informačního pole a vztahů uvnitř Ruska. A jaké to budou vztahy? Jestliže dříve mi stačilo v jakékoliv diskuzi argumentovat: "Běž se na to podívat sám, třeba na web cenzor. net, RBK Ukrajina a přečti si to, přesvědč se." "Tak to nemůže být, přece tam nejsou úplní debilové, aby to mohla být pravda..." Potom přijde a: "No to vám povím, opravdu je to tam samý idiot." Chápete? Normální vztahy. A teď, když je to vyloučeno, ten člověk si pomyslí, že to není možné a dál? Postupně se to bude převádět na vektor, že to Rusko vtrhlo na Ukrajinu, kde vede válku. K tomu vedou všechny ty blokace. Brání lidem, aby normálně mohli vyhodnotit informace. Žádnou hrozbu pro stabilitu a řízení Ruska, pro státní bezpečnost Ruska ty weby neznamenají, jako v podstatě žádné informace, když s nimi umíte pracovat. A konkrétně informace ukrajinských webů, to je pro nás mana nebeská. Aby padl režim té kyjevské bandy, musí být ty weby zcela přístupné pro všechny. Chápete? A je třeba to lidem strkat pod nos. Správně to dělají, když u nás v televizi nechávají vystupovat různé ty ukrajinské exoty. Rusové na Ukrajině vystupovat nesmí, tak komu se chce připodobnit naše prokuratura? Je úplně stejně "svidomá" jako ti, co skákali na majdanu. Těm se podobají. Pokoušejí se zakázat i Koncepci sociální bezpečnosti, nedej bože, aby lidé začali samostatně myslet a pracovat pro zájmy Ruska. A co páníčkova vůle? Tak vznikají všechny ty zákazy. Aby lidé v žádném případě nebyli samostatní v chápání řídících procesů. Máme tu speciálně určené lidi, kteří jsou za to placeni a ti nás budou informovat, co a jak se kde píše. Proč v naší zemi došlo k obrození nacismu? Protože byl Mein Kampf v sovětské době zakázán. A lektoři, kteří ho sami nikdy nečetli, vykládali, že se tam píše to a to. "A v jaké souvislosti se to tam píše?", zajímali se lidé. "Ty se ještě ptáš? Ty jsi antisovětčík?" Odtud se to rozeběhlo... "To znamená, že je tam opravdu něco zajímavého." "Já tady vidím okolo sebe nespravedlnost a stát mi zakazuje, abych se podíval, co nabízel Hitler." Copak ti nacisté toho Hitlera četli? Ani náhodou. A pokud se to postaví správně a lidé si to v normální realitě mohou přečíst, tak bude nacismus postavený na Mein Kampfu zlikvidován. Protože ten grafomanský výtvor se sám velkolepě likviduje, když ho někomu necháte přečíst. Ale aby to tak nebylo, aby stejně jako dřív bylo možné lidmi manipulovat, Mein Kampf zakážeme. Koncepce sociální bezpečnosti měla být z rozhodnutí Státní dumy všestranně začleňována do všech oblastí činnosti státu. Státní dumy! Nejvyššího zákonodárného orgánu státu, nejvyššího sociálního orgánu státu! Strukturního. A kdo toto rozhodnutí zrušil? Justiční orgán, ten nejnižší stupeň, který to vůbec nemá v právu udělat, který má plnit zákony!!! Ale prokuratura a soud s narušením ruské právní úpravy, ti, kteří ji mají dodržovat, se rozhodly, že oni stojí nad zákonem. Přijímají rozhodnutí. Tato práce vnitřního prediktoru nám nevyhovuje, tahle také ne, všechno to zakážeme, pěkně krok za krokem. Oni porušují ruskou právní úpravu! Prokuratura cíleně neustále narušuje ruské zákonodárství. Proto všechny ty zákazy vedou pouze k jednomu, k tomu, aby válka, která teď běsní na Donbasu, přišla i do Ruska. To je konečný cíl prokuratury! Všech těch jejích zákazů! Čím dokázali na Ukrajině uhasit ten příval ohně a dospět k minskému formátu? Protože naše hromadné sdělovací prostředky fungovaly zkušeně, vyhýbaly se dezinformacím, a pokud nějaké médium podobné dezinformace zveřejnilo, tak byly v první řadě odhalovány uvnitř Ruska a samotné médium bylo nuceno se za to omluvit. A co teď dělá prokuratura, když uzavírá ty weby? Snaží se o to, aby ministerstvo pro informační válku na Ukrajině bylo to jediné, kdo bude formovat veřejné mínění v Rusku o tom, co se děje na Ukrajině. A jak ho formuje? To Rusko vtrhlo na Ukrajinu, Rusko tam všechno ničí... Tak už si jednou určete priority. Ještě jednou opakuji, že tu máme finální fázi spiknutí a do boje je zapojeno vše, co je jenom možné. Proto samozřejmě... Kdy je možné adekvátně protivníkovi vzdorovat? Abyste porazili protivníka, musíte znát jeho ideologii. Potom je možné ho efektivně odhalovat. Proto existují rozvědky, které mají ty věci zjišťovat. A co teď provádí prokuratura a soud? Zakazují rozvědku. To je vše. Bojujte na slepo, my vám zavážeme oči, a potom kolem sebe mlaťte, jak chcete. Kdo vám napoví? Určitě se najde nějaký "dobrý" člověk, který vám poradí. A co naše analytické společenství? Copak si ví rady? Co ten příklad s Putinem? Někdo z analytiků snad podpořil, někdo vyhodnotil... Geopolitici! To je přece váš chleba, tak dokažte vliv, ten přínosný vliv kontinentální blokády na řízení Velké Británie. Na její formování ve světě. Dokonce ani z úrovně té své geopolitiky nedokážete ty věci vyčíst. A globální politika? To už je na vás příliš. Geopolitici. Sedí si na svém pískovišti a staví hrady. Přijde strejda a toho jejich hradu se nejspíš tak vyleká, že sám uteče. Hrají si s nimi jako s dětmi. Hladí je po hlavičce a oni si libují: "Bojí se nás." Konstantin prosí okomentovat situaci okolo informační kampaně o nemoci z viru Zika. Proběhla informace, že Rusko ta nemoc neohrožuje, protože naše klima pro ni není vhodné, zato severní Amerika prý je v rizikové oblasti. Je to pouze dezinformace pro odvedení pozornosti nebo nějaký manipulační nástroj? Je také zajímavé, jak se ty informace o této nemoci prolínají s informacemi o chřipce u nás i na Ukrajině. Schválně se to všechno prolíná i s ebolou a MERS, všechno se to prolíná. Ještě jednou opakuji, že globální prediktor se nezajímá o ekologii a divokou přírodu jen tak bezdůvodně. A princ Filip, podle mě, zase jsem to jeho jméno zapomněl, snil, že se vrátí jako smrtonosný virus, který sníží počet obyvatel planety. To je také to, oč se snaží. Probíhá vývoj, plánovaný vývoj různých virů, které se mají postarat o snížení počtu obyvatel na planetě Zemi. Přičemž ten vývoj je selektivní, kde co nakazit, aby to nepoškodilo něco jiného, protože z hlediska řízení není cílem spálená země. No, v Latinské Americe podle nich žijí lidé třetí kategorie, na kterých je možné experimentovat. Nejenom experimentovat, i s likvidací je třeba začít, a to samé platí pro Afriku. V Africe ještě zbylo příliš mnoho nerostných surovin, které se nesmí dostat do rukou místnímu obyvatelstvu. Co kdyby tam najednou zmizely problémy, a začaly se budovat normální státy, které by byly schopné bránit své surovinové zdroje? Do Ruska se stále ještě dostat nedokázali. Takže je třeba zbavovat obyvatelstva ta území, kde ještě přírodní zdroje jsou. To je jak Latinská Amerika, tak i Afrika, jihovýchodní Asie, Thajsko. Dále taková svérázná otázka. Poznámka od Iriny. Čím dál více pořady Otázek a odpovědí připomínají debatu chytráků s Valerijem Pjakinem na téma: Borisi, nemáš pravdu. Nebo lidé nemají víc otázek? To co poznamenala Irina, je tak trochu na místě. Ale v povídce, ve které se seznámil Sherlock Holmes s doktorem Watsonem, je ve finále taková pasáž. "Vy jste fakta shromáždil správně, jenom znaménko tam máte špatné." "Měl jste tam dát znak plus a vy jste tam dal mínus." Oč jde? V každém svém pořadu neustále opakuji, že je nutné, aby si lidé osvojovali znalosti o řízení sociálních supersystémů, aby na základě těchto znalostí dokázali ubránit zájmy své i své rodiny. Samozřejmě, že když si někdo něčeho povšimne, a potom se zeptá, zda to pochopil správně nebo ne, tak my mu pomáháme si vyjasnit, že to pochopil správně. Když už dokázal správně odhadnout a vyhodnotit určitou věc v řízení, tak je třeba mu pomoci a ukázat ostatním lidem, že úplně neznámý člověk, kterého nikdo z těch, kteří se dívají na video nezná, je sám schopný identifikovat vážné problémy v řízení, správně je vyhodnocovat a přizpůsobit tomu i svou každodenní činnost. Samozřejmě, že tento proces podporujeme, proto, když taková otázka přijde, tak také zazní. My tu otázku tím podpoříme, takže je zde spíše plus než mínus. A co se týká vůbec existence pořadu Otázka-odpověď, tak je třeba si uvědomovat jednoduchou věc, my vlastně podobný pořad nepotřebujeme. Potřebují ho především lidé, aby viděli, jak fungují znalosti, jak fungují informace a samozřejmě k udržení určitých informačních významů, podpory. Na základě pořadu Otázka-odpověď se nenaučíte Koncepci ani Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Je to pouze jakési reklamní lákadlo, aby vás to přimělo začít si osvojovat teorii. Abyste začali pracovat s teorií. Pokud to neuděláte, tak pro vás bude sledování Otázek a odpovědí svého druhu intelektuálním příživnictvím, což není naším cílem. Já bych sám mohl vybírat nějaké otázky. Neustále žádají, abych je vybíral sám. A proč? My přece pracujeme s lidmi. Proč jsme s tím vším vůbec začali? Aby lidé sami mohli pocítit a přesvědčit se, že také dokážou s těmi informacemi pracovat. Že je dokážou rozebrat, využít v životě. Takový proces samozřejmě podporujeme. Ten proces osvojování Koncepce se již zastavit nedá. Pro globální prediktor je teď v tomto ohledu důležitější, když už nám přímo nepomáhat, i když je pro něj důležitější pomáhat, tak v každém případě nepřekážet. Celosvětově nepřekážet, protože situace je ve světě taková, že bez našich otázek, tedy bez našeho chápání všech otázek ve světě, nedokážou svoji globální politiku stability ve světě vybudovat. A my budujeme svoji informační činnost v souladu s našimi zájmy, svého státu, své země, svého národa. Proto to, co tady tvrdíme v neprospěch globálního prediktoru, je stejně... Víte, v dané situaci, když dvě armády bojují, tak pokud včas útočící armáda zjistí, že nepřítel objevil její postavení, má možnost nějak manévrovat. Přibližně to samé děláme pro globální prediktor z hlediska řízení světa. A je to pouze zdání, že pracujeme pro jeho zájmy, ve skutečnosti snižujeme krizovost řízení v celém světě. Z jednoho jednoduchého důvodu, že když globální prediktor likviduje svou chybu v řízení, je nucen pracovat na stabilizaci procesů ve světě v zájmu všeho lidstva. Využívá své zdroje. A stabilizovat situaci ve světě, aby se globální prediktor nezhroutil, je v zájmu všeho lidstva, protože teď uplatňuje globální funkci řízení, a pokud se zhroutí, tak se rozsype celý řídící model na planetě Zemi. Proč? Kdo to potřebuje? Lepší je ho přestavět, je lepší vstoupit do toho řízení a převzít ho, ale to není otázka jednoho roku, dokonce ani ne desetiletí. Ještě jedna otázka od skupiny soudruhů z Tuly. Otázku pokládá Dmitrij Molčanov. V minulém pořadu byla otázka na setkání evropských židovských špiček s naším prezidentem, kde Vladimir Vladimirovič jakoby vážně pozval všechny evropské židy k nám do Ruska. My jsme porovnali mnohé faktory. Já, stejně jako moji soudruzi, kteří mají celkem dobře nastudovanou KOB, máme následující pohled na situaci. Hlavním nebylo to, co řekl prezident, ale co řekli židé o počínajících represích proti nim v Evropě. My jsme z toho vyvodili, že začíná aktivní fáze projektu GP zakládání fašistického státu na evropském území. Vše na to ukazuje. Je možné uslyšet váš komentář k té věci? To, o čem jsme mluvili v souvislosti s otázkou Iriny, tak to je jedna z těch otázek, kdy lidé správně vyhodnotili, že jde o aktivní fázi vybudování fašistického státu na evropském území s cílem provedení přestavby Evropy do podoby evropského islámského chalífátu. Ale v dané situaci je tu ještě jedna okolnost. Světová židovská diaspora se v důsledku jednání globálního prediktoru stala nástrojem globálního řízení. Teď na místo této funkce židů nastupuje scientologie. Samozřejmě, že aby bylo možné v řízení nahradit židovskou složku scientologií, je nutné židy z hlediska globálního prediktoru zlikvidovat. To je ten poslední finální holokaust. Pokud židy uchráníme a poskytneme jim v Rusku oporu, z ruské zdrojové stability, tak nedáme globálnímu prediktoru možnost, aby přešel na scientologii a vstupujeme do řízení prostřednictvím židovské řídící složky, což je velice dobrý tah. Prostě velkolepý řídící manévr. To byla poslední otázka. Abyste dobře pochopili ten jev, jak ho vyhodnotili naši soudruzi, musíte mít alespoň minimum znalostí z teorie Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. Potřebují to všichni. Je nutné pochopit jednoduchou věc. Je to teď pro běžný život nezbytné stejně, jako jsou pro něj nezbytné znalosti matematiky. Když jdete do obchodu, tak vás díky matematice nevezmou na hůl. Je to potřebné stejně jako znát pravidla silničního provozu, aby vás nesrazili na silnici. Chápete? Všechno to potřebujete. A dnes v míře zapojení všeho obyvatelstva do procesů řízení a celonárodní přímé volby nejsou ničím jiným, než zapojením všech obyvatel do řízení, to všechno předpokládá, že lidé budou znát pravidla řízení sociálních supersystémů. Způsoby, metody toho řízení, které jsou vyloženy pouze v jednom zdroji, v Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení. A pamatujte si, že na základě rozhodnutí Státní dumy z 28.11.1995, bylo předepsáno všestranné šíření Koncepce sociální bezpečnosti do všech oblastí života ruského státu. A jednání prokuratury a soudu... ...odpor prokuratury a soudu proti jejímu zavedení není pouze protistátní, protistátní zradou, diverzí, ale přímo porušuje platnou ruskou právní úpravu, kterou mají povinnost dodržovat. Tady je možné poukázat na každého konkrétního jednotlivého soudce, vyšetřovatele, prokurátora. Studujte Koncepci sociální bezpečnosti, Dostatečně všeobecnou teorii řízení, buďte samostatní ve světě, braňte zájmy své i své rodiny, svého státu. Přeji vám mír a štěstí. Do příštích setkání.

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika